Necropola tumulară hallstattiană târzie Trinca - „Drumul Feteștilor”, 2006