Criterii căutate

  • An de publicare: 2006

Sumarul căutării

  • 1659 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DĂNCUȘ, Mihai Omagiu savantului Alexandru Artemiu Coman .7-8 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ȘTEFUREAC, Traian Opera botanică a inginerului silvic A. Coman (1881-1972) .12-19 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ȚOPA, Emilian Artur Coman (1881-1972). Viața și opera 20-23 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV NĂDIȘAN, Ioan Un cercetător maramureșan al florei Masivului Rodnei Artur Coman 24-28 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BREB MIRCEA, Antal Concepția de cercetare și redactare a Florei Maramureșului în viziunea botanistului Artur Coman 29-33 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BÎRLEA, Laurian Specii noi pentru Maramureș aflate în ierbarul "A. Coman" 34-37 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ȘTEFUREAC, Traian Briofite de rară valoare științifică - monumente ale naturii - din rezervațiile maramureșene 38-45 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV RESMERIȚĂ, I. Considerațiuni asupra caracterului florei și a vegetației Maramureșului 46-51 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV GIVULESCU, Răzvan Succesiuni silvestre în Muntele Igniș Maramureș 52-55 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV SORAN, Viorel Rolul hidrologic al jnepenișurilor în etajul montan din Maramureș 56-61 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV HORNUNG, Ștefan Contribuții la studiul carenței în calciu și magneziu a pajiștilor subalpine și alpine din județul Maramureș 62-73 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BOLOGA, Vasile Toponimie etnobotanică mamamureșene 74-82 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DĂNCUȘ, Mihai Ing. Artur Coman - in memoriam - 83-88 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MUNTEANU, Dan Masaj către participanții simpozionului omagial Artur Coman 90-92 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ARDELEAN, Gavril Cercetări biologice în Maramureș - drept omagiu lui A. Coman 93-95 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV PÎNZARIU, Gheorghe Silvicultorul Artur Coman 96-99 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BERES, Iosif Amintiri personale despre ing. A. Coman 100-103 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BUD, Nistor Contribuții la flora Maramureșului 104-110 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV CHIȘ, Timur, MANOLE, Mihail Artur Coman custode onorific al rezervației Pietrosu Rodnei 111-117 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV NĂDIȘAN, Ioan Secvențe din corespondența lui Artur Coman 118-123 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DĂNCUȘ, Mihai Ing. Artur Coman, urmaș al unui neam de nobili români cu implicații în istoria și istorioagragia Maramureșului 124-146 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV POP, Maria, POP, Oana Plante descoperite de Artur Coman care au valoare medicinală și tinctorială 147-153 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV IUȘAN, Claudiu Managementul participativ - metodă de conservare a biodiversității în Parcul Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei) 155-160 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BERES, Marta Date privind lumea plantelor și a macromicetelor din "Pădurea Crăiasca" (Maramureș) 161-180 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV VONICA, Ghizela "Herbarul Alexandru Borza" din colecțiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu 181-188 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV PETROVAN, Gheorghe Rezervația naturală de gorun de Ronișoara 189-191 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARIAN, Monica Aspecte de vegetație ale unor pajiști din platoul Munților Oaș-Gutîi 192-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana Influenșa metalelor grele asupra calității apei și asupra micronevertebratelor bentice ale rîului săsar 206-213 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MUREȘAN, Alexandru, MUREȘAN, Ramona-Elena Terasele fluviale din cadrul bazinului hidrografic Frumușraua (Munții Maramureșului) 214-220 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV IȘTVAN, Dumitru, MUREȘAN, Alexandru, POP, Ioan Ghețari nivali temporari din masivul Pop Ivan (Munții Maramureșului) 221-228 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BEREȘ, Ștefan Arii protejate și importanța biodiversității din Maramureș 229-239 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BACEA, Petre, CHIȘIU, Olimpiu Identificarea sortimentelor calitative la inventarierea masei lemnoase pe picior 240-250 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana, MARIAN, Monica, MIHĂILESCU, Lucia Complexul măsurilor de protecție a mărului cultivat în zona Baia Mare împoztiva bolilor micotice 251-255 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DANCI, Adina Ecoturism în Dosul Gutîiului 256-260 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DANCI, Adrian Rezervația Pădurea Crăiasca 261-263 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂNCUȘ, Mihai Acta Musei Maramorosiensis V - Mergem înainte .7-7 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V SUIOGAN, Delia Sisteme de semnificare în mediile tradiționale 14-24 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V PALLY, Filofteia Despre cultură. De vla identitatea culturală la multiculturalitate 25-30 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V ȘTIUCĂ, Narcisa Inconfundabilul Maramureș (file de jurnal) 31-36 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V SOFONEA, Liviu Datină! Dadină! Însuflețitoare datină! 37-48 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DUTRON, Pierre La vitesse du changement economique et nos traditions? 49-51 franceză
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V MAIER RADU, Octavian Arhitectura țărănească din Transilvania - unitate și continuitate 52-55 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DECA, Eugen Monumente de arhitectură și artă religioasă, strămutate și restaurate în muzeul satului vîlcean 56-65 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DUMITRESCU, Ionuț Caracteristici ale locuinței din zona etnografică Vîlcea 66-73 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V MAIER RADU, Octavian La reconstruction des moulins antiques de la Roumanie 74-80 franceză
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V RUSU, Livia Catrința - element al portului popular străvechi 81-88 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V HODOR, Nicolae, HOTEA, Mihai Portul popular din Maramureș. Situația localității Bîrsana 89-97 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POPA, Elena Motive animaliere în compoziția decorativă a ștergarelor nord-dobrogene 98-105 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V CIOCAN, Janeta Ploști ceramice confecționate la Baia Mare în colecțiile Muzeului de Etnografie 106-109 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V RUSAN, Dumitru Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratul" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei 110-123 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BÎLE ALEXA, Gavril Cîteva considerații privind practicile empirice în tratarea bolilor de animale (despre vindecătorii de animale) 124-126 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V THIRA, Viorel Maica Domnului în colinde 127-135 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V ȘTEF, Dorin Întoarcerea la obîrșii 136-142 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BILȚIU, Pamfil Aspecte ale cercetării obiceiurilor în lumina descoperirilor arheologice 143-147 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BILȚIU, Pamfil Casa în obiceiurile, datinile și credințele din Țara Maramureșului - contribuții - 148-155 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POP, Laura Tehnică și magie în ocupațiile casnice tradiționale românești 156-162 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOROICA, Ioan O culegere de folclor din Maramureș de la jumatatea secolului al XIX-lea 163-186 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V KACSO, Carol Date arheologice și istorice cu privire la Maramureș și Sighetu Marmației 188-195 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V PETROVAI, Ion Privire generală asupra presei din Țara Maramureșului pînă la Diktat-ul de la Viena 196-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V TOMOIAGĂ, Dorina Asociațiunea pentru cultura poporului român din Maramureș reprezentanți, școala, limba română 206-216 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOTOȘ, Ion Apșa de Mijloc - străveche localitate românescă la 600 de ani de atestare documentară 217-226 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂNCUȘ, Mihai Evreii din Maramureș - Istorie și destin 10 Octombrie - Ziua Holocaustului 227-234 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V MUNTEANU, Dan In memoriam : Alexandru Filipașcu (1937-2006) 236-245 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V OPRIȘ, Ioan Traian Bilțiu Dăncuș - contribuții biografice 246-259 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂIANU, Ilie Personalități maramureșene - Petre Cupcea 260-263 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOROICA, Ioan Două destine literare retezate: poetul Simion Botizan și memorialistul Artemiu Anderco 264-278 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V FURNICĂ, Elena Un "Nobil de Vișeu" printre noi 279-290 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V PETROVAI, Ion Folcloristul și scriitorul Oleksa Bevka, exponent al slavilor din Maramureș 291-297 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BILȚIU, Pamfil Mihai Pop - personalitate marcantă a folcloristicii românești și internaționale 298-304 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V PETROVAI, Ion Gheorghe Dăncuș (1906-1961) - gazetar, istoric literar și muzeograf 305-309 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOTOȘ, Ion Un neam nobil din dreapta Tisei 310-321 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POPOIU, Paula Muzeul național al Satului "Dimitrie Gusti". Direcții de dezvoltare pentru următorul deceniu (2005-2015) ( proiect managerial) 324-368 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POP, Gheorghe Casa muzeu din Roșiori - locație de valoros potrimoniu național 369-374 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂNCUȘ, Ioana, DĂNCUȘ, Mihai, TODINCA, Gheorghe Casa muzeu Mihalyi de Apșa în Pantheonul neamului românesc 375-400 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOAR, Nicolae, BOAR, Silvia Arta plastică și turismul cultural sighetean 402-407 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V TITOV, Iuliana Promovarea instituției muzeale din perspectiva mijloacelor de comunicare de masă. Coordonate teoretice 409-419 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BEJINARIU, Corina Scurte considerații despre relația cercetător-informator dezvoltată în acheta de teren 420-427 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POPOIU, Paula Punct de vedere privind formarea profesională în cultură 428-437 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V HOTEA, Mihai Regiunea transfrontalieră româno-ucrainiană a Maramureșului - Boar N. 438-439 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea Muzeul bîrlădean între trecut și viitor .5-8 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ARNĂUTU, Nicoleta Secția de artă la 90-a aniversare a muzeului bîrlădean .9-31 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea Alexandru Ioan Cuza și epoca sa - subiect al unei expoziții permanente 32-35 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ROTARU, Alina Gînduri la ceas aniversar 36-37 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina, URSACHI, Laurențiu Scurt istoric privind Secția de Științe Naturii din cadrul Muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 38-41 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina, URSACHI, Laurențiu Valorificarea patrimoniului Secției de Științele Naturii "Flora și Fauna din Județul Vaslui" - expoziție permanentă 42-44 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BRUDIU, M. Prelucrarea osului și cornului în gravetianul oriental sin spațiul carpato-nistrean: resurse, repertoriu, ocupații 45-47 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BELDIMAN, Corneliu, SZTANCS, Diana-Maria Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul României: brățări de os 48-81 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOLOMEY, Alexandra, MARINESCU-BÎLCU, Silvia Industria cornului în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni-Ostrov 82-105 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ALAIBA, Ruxandra, GRĂDINARU, Iulian Unelte din corn de cerb descoperite în așezarea Cîrniceni-Holm II 106-113 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I HAIMOVICI, Sergiu Prezentarea materialului faunistic din punct de vedere arheozooloc 113-113 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică, STOIAN, Viorel Un pandantiv din scoică și o unealtă pentru prelucrat osul descoperite în așezarea Gumelnița A1 de la Însurăței - "Popina II" 114-116 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BELDIMAN, Corneliu, CIUTĂ, Marius, SZTANCS, Diana-Maria Podoabe din meterii dure animale aparținînd culturii Coțofeni descoperite recent în Transilvania 117-128 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I GHEORGHE, Gheorghe, ROTARU, Marin Unelte din os din așezările Noua situate în partea de Sud-Est a județului Vaslui 129-147 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ISTRATI, Aurel Satul tradițional românesc, matrice a artei noastre naționale 148-152 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ROTARU, Doina Colecția "Dr. Constantin Teodorescu" - o pagină din istoria artei cntemporane 153-156 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I COCOȘ, Mariana Spațiul muzeal și creația tinerilor plasticieni - Cîteca metode de abordare 157-160 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I SICOIE, Florin Bienala Internațională de Gravură Contemporană "Iosif Iser" - modalitate de cunoaștere a tendințelor actuale în domeniul gravurii mondiale 161-162 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I TARASI, Mihai Arta astăzi 163-165 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I VOICU, Mihail Arta contemporană vs. Muzeul clasic 166-169 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I GHEORGHE, Cătălin Reprezentarea tendințelor artei contemporane naționale și internaționale în muzeele romțnești - probleme de estetică și expunere 170-172 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ACOSTIOAIE, Dan Asociația culturală Vector 173-174 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CHIRIAC, Laurențiu Activitatea lui Iacov Antonovici de cercetare și protejare a monumentelor religioase din zona Bîrladului 175-181 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I RUSU, Olga Contribuții bîrlădene și vasluiene la dezvoltarea patrimoniului Muzeului Literaturii Române din Iași 182-184 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ROTARU, Alina Manuscrise din colecția scriitorului George Ivașcu 185-187 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ILIE, Elena Personalități brăilene și bîrlădene pe axa timpului 188-190 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I COȘEREANU, Ioana Corespondență Perpessicius - George Tutoveanu 191-193 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I VASILIU, Lucian Iubire, celestă și terestră 194-194 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOTOS, Dana Briofite din colecția Muzeului de Științele Naturii din Tărgu Mureș 195-199 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CURLIȘCĂ, Angelica Date comparative privind compoziția calitativă a epizonei substratului dur din zona Modern, în anii 1994-2004 200-203 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I DANCS, Francisca, DANCS, Istvan, SĂPLĂCAN, Angela Studiul privind evaluarea potențialului turistic și de agrement al zonei Tîrgu Lăpuș 204-205 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie Bogdan Brukner (1931-2006) I-XI engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BARTOSIEWICZ, Laszlo, BONSALL, Clive, BORONEANȚ, Vasile, STALLIBRASS, Sue Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela Cladovei (Iron Gates Region, Romania9 23-42 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie GATSOV, Ivan Systems of raw material procurement and suply in upper and eastern Thrace and South Marmara region - VII and VI mill BC 43-52 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie ANTONOVIC, Dragana On importance of study of the Neolithic Ground Stone industry in the territory of Southeast Europe 53-61 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie SPATARO, Michela Pottery typology versus technological choices: an easly neolithic case study from Banat (Romania) 63-77 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie MAKKAY, Janos Reprentation of dance in the figural art of the early neolithic Koros Culture 79-88 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie TRIPKOVIC, Boban Marine Goods in European Prehistory: A new shell in old collection 89-102 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, Magda A home altar at Gura Baciului 103-111 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie GRAMMENOS, Dimitrios Conclusions from the rescue excavations at the neoluthic settlement of Stavroupoli, Thessaloniki 113-128 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie DRAȘOVEAN, Florin Burials in the area of the Foeni Culture Group 129-134 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie KALICZ, Nandor Die bedetung der schwarzen gefassemalung der lengyee-kultur aus Aszod (kom. Pes, Ungarn) 135-157 germană
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra The interrelations between burial orientations and astronomy in the Balkan Region 159-176 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BIAGI, Paolo, VOYTEK, Barbara Excavations at Peștera Ungurească (Caprelor)(Cheile Turzii, Petrești de Jos, Transylvania) 2003-2004: A preliminary report on the chiooed stone assmblages from the chalcolithic toarte pastilate (Bodrogkeresztur) layers 177-202 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel The eneolithic settlement of Bistreț, Mehedinți County 203-209 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie BARKER, Alex., NICODEMUS, Amy, O'SHEA, John Archaeological investigations at Pecica "Șanțul Mare": the 2006 campaign 211-227 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru The relations of the Cruceni-Belegis Culture with the Zuto Brdo-Gîrla Mare Culture 229-270 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul, TRUICAN, Angel New accidental finds of roman coins around the village of Berzovia (Caraș-Severin County) 271-275 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Neue inschriften aus dem romischen kastell von Tibiscum 277-281 germană
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie DOROGOSTAISKY, Leonard, MĂRUIA, Liviu, MICLE, Dorel The earth works from Cornești - Iarcuri" (Orțișoara Village, Timiș County) in the light of recent field research 283-305 engleză
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Alexandru "Castelul Huniade" - Timișoara. Sinsajul arheologic din anul 1980 .11-42 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia Asupra avatarurilor unei cetăți medievale: Jdioara anilor 1548-1658 43-65 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie FORȚIU, Sorin Despre prima atestare a denumirii Banatus Timisvarensis (1685) 67-113 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie MAGINA, Adrian Religie prescrisă - religie trăită. Biserică, tradiție, superstiție în comuntățile sîrbești din Banat în secolul al XVII-lea 115-124 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie ANDRASY, Diana Argintărie și sisteme de mărci. Catalogul mărcilor din secolul al XVII în colecțiile Banatului 125-141 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie WALLNER BĂRBULESCU, Luminița Considerații privind formarea intelectuală a preoțimii greco-catolice din dieceza Lugojului în perioada episcopului Vitor Mihalyi de Apșa 143-169 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie OARCEA, Felicia Evoluția istorică a stațiunii balneo-climaterice Moneasa (jud. Arad) pînă în 1918 171-181 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie MUREȘAN, Augustin Două sigilii ale breslei croitorilor de sumane din Timișoara 183-188 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie LĂDĂU, Maria Realități culturale reflectate în foaia diecezană din Caransebeș, 1900-1914 189-210 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Spațiul bănățean în dezbaterile conferinței de pace de la Paris. Instituirea administrației românești în județele Caraș-Severin și Timiș-Torondal 211-236 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie ARDELEAN, Radu Legende urbane consemnate în publicistica timișoreană 237-254 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie ROȘU, Ovidiu Organele silvice ale conmunității de avere a fostului regiment grăniceresc Nr. 13 don Caransebeș 255-271 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie TOMONI, Dumitru Speranțe și deziluzii în Banatul interbelic. Regionalismul cultural 273-296 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie PINCA, Răzvan Poziții antimasonice în presa interbelică lujojană 297-306 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie NARAI, Eusebiu Aspecte privind comerțul în județul Severin în perioada interbelică și în anii celui de-al doilea război mondial 307-319 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie GIURAN, Valeriu Considerații privind participarea batalionului I din regimentul 5 vînători instrucție în cel de al doilea război mondial, campania de vest, la luptele din ziua de 16 septembrie 1944, în sectorul de apărare de la Sud de Timișoara 321-330 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie RÎMNEANȚU, Vasile Reacția opiniei publice din Timiș-Torontal față de viața politică și economică din anul 1947 331-355 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie SALA, Gabriel Revolta de Ita din 1947 357-368 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie ROȘIU, Liliana Teatrul Național din Timișoara - arta oficială și influențele sale 371-380 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie KISS, Hedy Conservarea activă a trei lucrări de pictură chineză pe mătase naturală 381-396 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie FODOREAN, Florin Armata în sud-vestul Daciei romane - Nemeth Eduard 399-404 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie FODOREAN, Florin Introduzione alla topografia antica - Quilici L., Quilici Gigli S. 405-410 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin Colectivul secției de istorie a Muzeului Banatului în anul 2006 413-413 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie CEDICĂ, Valentin Colectivul secției de Arheologie a Muzeului Banatului în anul 2006 413-413 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie MARE, Mircea Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2006 415-416 română
2006 Analele Banatului, XIV-2, seria arheologie-istorie Lista publicațiilor intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului în anul 2006 417-426 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii CÎNDEA, Michaela-Cristiana Arbori și arbuștii din spațiile verzi brăilele .7-23 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii CÎNDEA, Michaela-Cristiana Platanii în spațiile verzi brăilene 25-56 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii CÎNDEA, Michaela-Cristiana Începuturile amenajării spațiiolor verzi brpilene - Grpdina din Piața Poligon 57-80 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae Secția de științe ale naturii - La aniversarea a 50 de ani de existență 81-86 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae Studiu privind reorganizarea secției de științe ale naturii și înființarea unei grădini botanice la Brăila 87-95 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae, UNGUREANU, Eugen Cabane muzeu, un punct de vedere asupra educației ecologice în zonele de munte 97-99 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae Ornitofauna complexului de bălți Jirlău-Vișani 101-108 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae Avifauna din zona complexului de bălți Rădeanu-Cîrja-Mața-Vădeni 109-116 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae Păsările din zona Bălții Tătatu 117-124 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii BUZEA, Elena, ONEA, Nicolae Zonele umede din Insula Mare a Brăilei. Refugii ornitologice de importanță națională și internațională 125-140 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii BUZEA, Elena Pești ornamentali din alepe tropicale și subtropicale - Familia Cichlidae 141-156 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii VERNESCU, Marius Prepararea și conservarea a două cranii de carnivore 157-160 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii VERNESCU, Marius Conservarea patrimoniului muzeal. Probleme generale întîlnite în cadrul secției de științe ale naturii 161-162 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii PETRESCU, Angela Bibliografia ornitologică Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Ggrigore Antipa" - București, volumul I-XLV (1958-2003) 163-174 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii PETRESCU, Angela Microclimatul din cuiburile subterane de prigorii (Merops apiaster Linnaeus, 1858) 175-186 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie VIGH, Bela Răspîndirea calvinismului în Transilvania secolului al XVI-lea .9-19 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie TUDORAN, Raluca Conscripția de la 1785 în Scaunul Trei Scaune 21-26 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LECHINȚAN, Vasile Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană la 1918, de la M la Z) - II 27-35 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie MIHU, Elena Protopopul Nicolae Ghiaja din Paloș în evenimentele revoluționare din 1848-1849 37-52 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie RANCA, Ioan Românii de pe granița cu Moldova în timpul revoluției de la 1848-1849 53-64 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie HANCU, Ana Aspecte ale situației clerului greco-catolic din protopopiatul Tîrgu Mureș în primii ani după revoluția de la 1848-1849 65-75 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie GRAMA, Ana Familia sibiană a lui Ioan Florian (1829-1894) prejedinte al tribulalului regesc din Odoeheiul Secuiesc 77-94 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie DOBOZI, Beatrice Contribuții la istoricul Parohiei Ortodoxe Toplița - secolul al XIX-lea 95-102 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie PINCA, Petru Episcopul Justinian Teculescu (1865-1932) Pagini din viața și activitatea sa 103-124 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie PENTELESCU, Aurel, PREDA, Gavril Justinian Teculescu - primul Episcop al Armatei Române. Documente inedite 125-135 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LAZĂR COSTEL, Cristian Contribuții privind istoria bisericii din Voșlobeni, la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX 137-141 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie STANCU, Vasile Activitatea desfășurată de Centrul de inițiere al organizației "Straja Țării" din Sf. Gheorghe reflectată în Buletinul Astrei al Despărțămîntului Central al Județului Trei Scaune 143-150 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie CRIȘAN, Cristian Un chestionar cu valoare monografică, din anul 1937, referitor la localitățile din plasa Buzăului Ardelean 151-162 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie SPÎNU ALEXANDRU, Alin Serviciul Special de Informații atenționează: revizionism maghiar sub cupola Bisericii (1941) 163-170 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie ȘANDRU, Dumitru Administrația din nord-vestul ransilvaniei de după 23 August 1944 171-187 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie TALAMBĂ, Daniel Maghiarii în viața politică românească în perioada 1944-1948 189-210 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie PETCU ADRIAN, Nicolae Un slujitor al Orodoxiei și neasmului românesc: părintele Aurel Negoescu 211-214 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Completări la bibliografia mitropolitului cărturar Nicolae Colan 215-221 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie RUS DORIN, Ioan Din poeziile veteranului de război din Reghin, Ilie Halațiu 223-226 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie NENCESCU, Marian Monumente comemorative ale eroilor neamului din județele Harghita și Covasna 227-234 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie FOFÎRCĂ, Adina Noile steme ale localităților din județul Covasna - Studiu de caz - 235-242 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie CORNEA, Luminița Revista ECOU - istorie, realizări, perspective 243-248 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie ȘANDRU, Codrina Prezent și perspective ale relațiilor româno-maghiare din Harghita și Covasna. Un studiu calitativ asupra elitelor locale 251-263 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie COBIANU-BĂCANU, Maria Aspecte ale contactului dintre culturi în județele Covasna și Harghita 265-276 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie TĂNASĂ, Dan Aspecte ale educației multiculturale în liceele din Sfîntu Gheorghe 277-286 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie BROANĂR, Erich-Mihail, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" 289-296 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LECHINȚAN, Vasile Ardealul timpuriu (895-1324) - Kristo Gyula 299-301 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie GOTEA, Vasile O stafie bîntuie prin Ardeal - Șandru Ilie 301-302 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Atlasul localităților județului Covasna 303-308 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918) 308-310 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie ISTRATE, Valentin Românii din scaunele Ciuc, Giugeu și Calin în secolul XIX-lea - Boar L. 310-311 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie ȘANDRU, Ilie Sub semnul eternității - Vrabie Nicu 311-313 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Transilvania de Nord-Est. 1944-1952 - Țurlea Petre 314-315 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-10 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Contribuții la cunoașterea unor obiceiuri agrare de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 13-42 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Tehnicile tradiționale de prelucrare a laptelui practicate în 86 de sate nord-transilvănene cu sistem local-agricol de creștere a oilor 43-72 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Aspecte ale cercetării obiceiurilor în lumina descoperirilor arheologice 75-79 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Lumea de aici și lumea de dincolo în mentalitatea populară de la sfîrșitul sec. al XIX-lea 81-112 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Contribuții la studierea colindului religios în folclorul maramureșean 113-127 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela Tipologia și simbolistica măștilor populare 129-143 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil Contribuții la cercetarea statutului vrăjitoarelor în cultura populară din Maramureș 145-155 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela Les masques de Maramureș 157-164 franceză
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCAN, Anca Credințe și supersitiții legate de naștere în satul Călățele, jud. Cluj 165-170 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LĂȚEA, Felicia Obiceiuri de nuntă în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos - județul Alba 171-175 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Din activitatea catedrei de etnografie și folclor 1926-1951 179-206 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Dificultățile cercetării de colecție în muzeele etnografice românești 207-214 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROȘCA, Teodora O poveste pentru tine - pornind de la o propunere de organizare tematică a unei expoziții de icoane pe sticlă - 215-256 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia Seminarul național de etnoarheologie (1991-2005) 259-270 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZAROVICI, Gheorghe Vulturul - pasărea morții, a regenerării și mesager al zeilor 271-282 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GAGA, Lidia Preliminarii la un studiu etnoarheologic. Așezare, gospodărie, ocupații și meșteșug în zona etnografică Almăj. 283-289 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ALAIBA, Ruxandra Meluță Marin - istoric al religiei vechilor civilizații agrare 291-303 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei WITTENBERGER, Mihai Comportamentul funerar la cultura Noua din Transilvania 305-312 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei COMȘA, Eugen Gesturile redate de figurinele și reprezentările antropomorfe de pe unele vase din epoca neolitică din România 313-324 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Obiceiuri de înmormîntare la românii ardeleni. 1817 - Popp V. 327-333 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei VAJDA, Andras Memoriale în globul bisericii - Keszeg V. 339-343 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie MIREA, Pavel Câteva date despre locuirea Boian din sud-vestul Munteniei Arheologie, istorie antică 11-20 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie FRÎNCULEASA, Alin Fragmente ceramice decorate antropomorf descoperite în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos, județul Prahova Arheologie, istorie antică 31-40 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie MIREA, Pavel, SĂNDULESCU, Angela Câteva obiecte eneolitice din zona municipiului Roșiorii de Vede Arheologie, istorie antică 41-47 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BĂRBULESCU, Constantin, CÎRSTEA, Angela Un depozit de vase cu caracter funerar de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului descoperit la Gârla Mare, județul Argeș Arheologie, istorie antică 49-54 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Cetatea getică de la Râca "Tudoria", județul Argeș Arheologie, istorie antică 55-66 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PAVELEȚ, Eugen Un mormânt de incinerație descoperit la Mălăleștii de Jos, jud. Prahova Arheologie, istorie antică 67-75 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie SPÎNU, Daniel Misterioasele descoperiri de monede și podoabe de aur dacice din secolul al XVI-lea. Contribuție la istoricul descoperirilor dacice din Munții Orăștiei Arheologie, istorie antică 77-89 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie MOȚEI, Florin Oglinzi cu tamga pe teritoriul României Arheologie, istorie antică 91-102 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PETOLESCU, Constantin Politica urbană a împăratului Hadrian la Dunărea de Jos Arheologie, istorie antică 103-108 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CHRISTESCU, Vasile Dacia sub Hadrian și Antonius Pius Arheologie, istorie antică 109-119 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ADAMESCU, Ionuț Contribuții la repertoriul arheologic al județului Galați. Descoperirile din secolele VIII-XI Arheologie, istorie antică 121-133 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului animalier din perioada medievală de la situl Slon (jud. Prahova) Arheologie, istorie antică 135-141 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CANTACUZINO, Gheorghe Considerații privind descoperirile arheologice de la Câmpulung Arheologie, istorie antică 143-152 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie REZACHEVICI, Constantin Condițiile istorice ale intemeierii cetății Bran (1377). Războiul aliaților europeni împotriva lui Ludovic I de Anjou din 1375-1377 și acțiunile militare ale domnilor Țării Românești Vlaicu și Radu I Istorie medievală 155-191 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie VERGATTI, Radu Vlad Țepeș și Argeșul Istorie medievală 193-197 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PALADE, Lucian Relațiile Drăculeștilor cu Transilvania și Ungaria în vecul al XV-lea Istorie medievală 199-205 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie STANCIU, Ionuț Reședințele domnești de la Târgoviște și București în secolele XV-XVI. Aspecte demografice, economice și sociale Istorie medievală 207-212 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Două hrisoave domnești inedite din secolul al XVII-lea, de la Matei Basarab și Grigore Ghica Istorie medievală 213-217 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CONSTANTINESCU, Nicolae O evocare: Dimitrie Onciul și vatra istorică a Argeșului. Remember: 150 de ani de la nașterea savantului (26-10-7-11-1856) Istorie medievală 219-228 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CIOBOTEA, Dincă Opinii istoriografice privind definirea moșnenilor Istorie medievală 229-234 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana Epraxia stareța "punte de legătură" între Schitul Valea Mare-Podgogia și biserica "Sf. Nicolae" din Piscani - Argeș Istorie medievală 235-242 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie DINA, Teodor Piscani, județul Argeș - 480 de ani Istorie medievală 243-254 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PĂDURARU, Marius Vechi lăcașe de cult ale orașului Pitești. Biserica Domnească cu hramul "Sfântul Gheorghe". Cu referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia Istorie medievală 255-266 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BOBOC, Cătălin Știutorii de carte în Țara Românească Istorie medievală 267-277 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie NEAGOE, Claudiu Seimenii în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea) Istorie medievală 279-284 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie NOVAC, Vasile Din viața și activitatea locuitorilor din Plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838 Istorie Modernă şi Contemporană 285-323 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CRISTOCEA, Spiridon Boierii de pe Valea Topologului în anul 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 325-335 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie DICU, Paul 130 de ani de la proclamarea independenței de stat a României: 9 mai 1977 - 2 mai 2007. Un episod dramatic din activitatea lui Ion C. Brătianu în timpul Războiului de Independență, 1877-1878 Istorie Modernă şi Contemporană 337-339 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie IONIȚĂ, Mioara Despre Bucureștii din ajunul jubileului din anul 1906 la un secol de la eveniment Istorie Modernă şi Contemporană 341-346 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PĂTRAȘCU, Steluța Răscoala din 1907 în Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 347-358 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie NEGOI, Bogdan Serviciul de Statistică din cadrul Ministerului de Război și problema prizonierilor de război (1912-1928) Istorie Modernă şi Contemporană 359-370 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Leordenii și bisericile sale de lemn 367- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie STOICA, Leontin Epidemia de holeră din Dobrogea anului 1916 în prezentarea medicului colonel Sănculescu Constantin Istorie Modernă şi Contemporană 371-377 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ȚUCĂ, Cornel Despre prizonieratul în Rusia al românilor din armata austro-ungară Istorie Modernă şi Contemporană 379-391 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie VERGATTI, Radu Starea de spirit a lui Ionel I.C. Brătianu după intrarea României în Primul Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 393-298 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BOȚOGHINĂ, Iulian După ei… potopul. Realități cotidiene în Argeș și Muscel după retragerea trupelor de ocupație (1918) Istorie Modernă şi Contemporană 399-405 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CHISTOL, Aurelian Ecouri interne și externe ale asasinării premierului I.Gh. Duca Istorie Modernă şi Contemporană 407-413 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie FOCULESCU, Grigore Problema terorismului românesc în perioada interbelică Istorie Modernă şi Contemporană 415-420 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie MOTREANU, Valentin Notițe și scrisori care au aparținut lui Cornel Zamfirescu, primarul orașului Pitești în perioada 1934-1936 Istorie Modernă şi Contemporană 421-424 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie DUMITRESCU, Ionel Imaginea Armatei Roșii în anul 1941 în documente românești Istorie Modernă şi Contemporană 425-430 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ȘTEFĂNESCU, Bogdan Câteva considerații privind situația prizonierilor sovietici din România în anul 1942 Istorie Modernă şi Contemporană 431-438 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BADEA, Marinela Situația populației românești din 1943 până la 23 august 1944 Istorie Modernă şi Contemporană 439-446 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie SPÎNU, Alin Mareșalul Ion Antonescu - un lider politic bine informat de serviciul Special de Informații (iunie 1944) Istorie Modernă şi Contemporană 447-454 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PINTILIE, Dan Activitatea Societății "Colombia", societate franco-română de petrol (constituire, capital, producție, export) - 1905-1941 Istorie Modernă şi Contemporană 455-466 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BUZATU, Gheorghe România în geopolitica Kominternului și Kominformului Istorie Modernă şi Contemporană 467-495 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie IONESCU CONSTANTIN, Alin, LAZĂR, Cristian Tradiția greacă și filozofia creștină la Clement Alexandrinul istoria culturii, personalităţi 497- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ROBEA, Mihail Legendele populare din Valea Vîlsanului - Argeș 513- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ROTARU, Elena Elemente de decor urban în Piteștiul primelor patru decenii ale secolului al XX-lea 535- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie COJOCARU, Florentina, ROTARU, Elena Și sobele au amintiri 541- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie SMARANDA, Aurică Bitjarii din Cîmpulung-Muscel (studiu de breaslă) 547- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PALLY, Filofteia Cultura crează națiunea - Obiectivul fundamental al Legii Serviciului Social 555- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie OPRIȘ, Ioan Despre un așezămînt ortodox românesc la Ierusalim 561- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Biserica Sf. Nicolae de la Valea Danului (județul Argeș). Mărturii documentare 571- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie GEORGESCU, Maria "Sfinxul" neînvăluit de mister. Mărturii inedite despre Ion I.C. Brădianu 575- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PURNICHI, Vintilă Din corespondența poetului muscelean Mihai Moșandrei 579- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie APOSTOLACHE, Zoe Pictorul Rudolf Schweitzer-Cumpăna 589- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie RĂDULESCU, Maria-Venera Arhimandritul Dosoftei Florea 593- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ȚÎNȚĂREANU, Alexandra Mihalache Ghica - un om politic uitat 603- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie SURU, Claudia Documente necumente despre familia pictoriței Maria Fratoștițeanu 609- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie ROTARU, Florin Iosif Romanov, librar și editor 611- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie BĂRBULESCU, Constantin, CIOFLAN, Teodor Lucrările de restaurare, conservare și reconstituire de la castrul roman Cîmpulung-Jidava 619- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie CIOBANU, Vitalie Încartiruirea militarilor ruși în Basarabia (sec. XIX-începutul sec. XX) 629- română
2006 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVII PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Amintirile unui arheolog 266 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 LUCA SABIN, Adrian Un nou început .7-7 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DIACONESCU, Dragoș, GEORGESCU, Adrian, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Săpăturile arheologice de la Mircurea Sibiului-Petri, (jud. Sibiu) Campaniile anilor 1997-2005, Stratigrafie și cronologie .9-19 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 GEORGESCU, Adrian Un mormînt Noua descoperit la Valea Viilor, (jud. Sibiu) 21-29 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DIACONESCU, Dragoș, ROMAN, Cristian, ROTAR, Gabriel Contribuții la repertoriul arheologic al comunei Laslea, (jud. Sibiu) 31-66 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 FERENCZ, Iosif Două fibule cu resort bilateral mare și coarda înfășurată de arc provenind din așezarea dacică de la Ardeu, com Balșa, (jud. Hunedoara) 67-76 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 CIUTĂ, Marius Contribuții la cunoașterea orașului antic Apulum. Cercetări arheologice preventive la Alba Iulia - Str. Decebal, Nr. 25 (jud. Alba) 77-87 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 SONOC, Alexandru Observații cu privire la propunerile de clasificare a mormintelor din necropolelor romane provinciale din Dacia 89-112 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu, SONOC, Alexandru Monumentele romane zidite în biserica din Dîrlos (jud. Sibiu) 113-139 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu Reprezentări de ambarcațiuni pe doua geme antice 141-144 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 ZIEGLER, Franck-Thomas "Dixit insipiens…" Spatmittelalterliche torheitsbilder aus dem besitz des Brukenthalmuseums die Birthalmer narrenbilder 145-164 germană
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 ȘERBĂNESCU, Olga Liber amicitiae. Studenți transilvăneni la universitatea din Wittenverg în secolul al XVI-lea 165-174 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 BEȘLIU, Olga Un platou inedit din colecția de cositoare a Muzeului de Istorie din Sibiu 175-182 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 ITTU, Constantin O biblie în limba siriaca (siriana veche) editată în Olanda anului 1717 183-195 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 IVĂNUȘ, Dan Sigilii de meșteri breslași din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu 197-200 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DUDĂU, Oltea Cana cu monede (Haupt.). Un punct de vedere asupra unei presupuse colecții numismatice transilvane de la sfîrșitul secolului XVII 201-214 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 LAZĂR MIRCEA, Dan Repertoriul glăjăriilor transilvănene din secolele XVII-XIX 215-232 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 COZMA, Aurelia Relațiile româno-slovace la sfîrșitul secolului al XIX-lea la Sibiu 233-241 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 TEUCEANU, Radu Un occidental despre Transilvania: Jane Emmily Gerard, The beyond the Forest, 1888 243-250 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DANEȘ, Mariana Cocarde româno-americane din colecția Muzeului de Istorie 251-262 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 PAUL DAN, Octavian Restaurarea a cinci vase de bronz din perioada Halstatt B3 . Studiu preliminar privind stabilirea diagnosticului și propunerile de restaurare 263-269 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 BARBU, Dorin Pușcă cu fitil în colecția Muzeului Național Brukenthal. Conservare și restaurare 271-280 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 BULETEANU, Gheorghe Restaurarea unui pocal de cristal din sec. XVII din colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu 281-283 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DOBRESCU, Alexandru Problematica și metodologia de restaurare a unui pieptene (sec XIX) confecționat din material cornos 285-288 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 GALEA, Silvia Aspecte ale conservării la primăria veche din Sibiu 289-294 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica Câteca cuvinte despre Casa Aman Patrimoniu 4-8 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTINESCU, Carmen, GAVRIL, Victoria Strada Cernica Patrimoniu 9-17 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Bunuri cu semnificație artistică și memorialistică Patrimoniu 18-21 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IONIȚĂ, Ionel Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Patrimoniu 22-26 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IPATE, Mihai Palatul Dinicu Golescu între anii 1812-1866 Patrimoniu 27-44 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX FALCAN, Dan O victimă a istoriei: Generalul Gheorghe Aegeșeanu. "Bravul Ghiță" sau "Ghiță Sîngerosul" Patrimoniu 45-49 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IVAN-GHILIA, Liana Patrimoniul M.M.B. - congruențe culturale Patrimoniu 50-57 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX MUCENIC, Cezara Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei Patrimoniu 58-80 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX NISTOR, Sergiu, VELESCU, Oliver Casa Calea Victoriei nr. 176 (fost 190) (fost "Institutul de fete Moteanu") Patrimoniu 81-101 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ENE, Camelia, ZĂNESCU, Ionel Expoziția temporară: Mărturii sigilare Patrimoniu 102-109 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ZĂNESCU, Ionel Expoziția "Aparate și tehnică fotografică" Patrimoniu 110-114 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica, MUNTEANU, Rodica Procedee mai vechi utilizate în resataurarea ceramicii arheologice Studii şi articole 116-121 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX DRĂGAN-BOVO, Elisabeta Oglinda și stilurile artei - scurt istoric Studii şi articole 122-126 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX BUIU IOAN, Vasile 1873: primele ascensiuni aerostatice, cu om la bord, în București Studii şi articole 127-158 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CIOTORAN, Gabriel Primele scrisori expediate din București, în afara spațiului românesc Studii şi articole 159-166 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CIUBOTATU, Ștefania Situația averii regelui Ferdinand (iulie 1927) Studii şi articole 167-172 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTIN, Gabriel Dezvoltarea industrială a Bucureștiului între anii 1859-1933 Studii şi articole 173-179 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTIN, Marian Imperative naționale și cosmopolitism. Reacția principesei Maria la revolta studenților din Piața Teatrului Național din martie 1906 Studii şi articole 180-184 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX COPĂCEANU, Nina Tifosul exantematic în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX și începutul de secol XX Studii şi articole 185-193 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX GRIGORIU, Paul Din istoricul învățămîntului românesc. Profesorul Petre Gîrboviceanu între contemporanii săi. Treptele desăvîrșirii spirituale Studii şi articole 194-218 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX LANCUZOV, Alexandru De la tramvaiul cu cai la tramvaiul modern Studii şi articole 219-237 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX MAJURU, Adrian Pericolul practicării ocultismului asupra sănătății mentale, în mediul urban Studii şi articole 238-245 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX NIȚELEA, Mădălina Solemnitați de primire la curtea lui Carol I Studii şi articole 246-254 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX OLION, Duduța Periplu sentimental prin istoria teatrului bucureștean Studii şi articole 255-267 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX STOICA, Horia Schimbarea politică și peisajul public oficial: schimbarea numelor străzilor orașului București după anul 1989 Studii şi articole 268-281 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX RĂDULESCU, Mihai În jurul a două scrisori de la George D. Florescu Studii şi articole 282-293 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IONESCU, Adrian-Silvan Primul salon al Ateneului (1894) o nouă etapă în viața artistică bucureșteană Studii şi articole 294-301 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX SOTROPA, Adriana Les debuts symbolistes du sculpteur Alexandru Severin (1881-1956) et "Le Cenavle Idealiste" Studii şi articole 302-310 franceză
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TEODORESCU, Virgiliu Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Gheorghe Stănescu Studii şi articole 311-335 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TEODORESCU, Virgiliu Z. Un artist, un colecționar, un om: Dragoș Morărescu Studii şi articole 336-339 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TODIREANU, Anca, TODIREANU, Cristian Sfîntul ierarh Grigorie Dascălu Mitropolitul Țării Românești Studii şi articole 340-344 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IVAN-GHILIA, Liana Mileniul românesc - 1000 de ani de istorie în imagini Eveniment editorial 346-347 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ALEXANDRESCU, C. Redescoperind vechi colecții bucureștene. Mulajul unui diptic al consului Fl. Anastasius (517 p. Chr.) din inventarul Muzeului Simu Recuperări 349-359 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX BORONEANȚ, Vasile Considerații asupra scrisului la daci în urma descopririlor de la Chitila-Cetate. Scrierea dacică, o scriere creștină ? Recuperări 360-389 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait Istoricul Dr. Paul I. Cernovodeanu 1927-2006. Membru de onoare al Academiei Române In memoriam 390-391 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait I. Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX Cuprins 394-395 română
2006 Carpica, XXXV MITREA, Ioan Vasile Pârvan - inițiatorul programului de cercetare modernă în arheologia românească .5-11 română
2006 Carpica, XXXV ONEȚ, Cristian, URSACHI, Laurențiu Noi date privind culturile neo-eneolitice din județul Vaslui .12-22 română
2006 Carpica, XXXV FRÎNCULEASA, Alin Complexe de cult descoperite în așezările precucuteni și Cucuteni (cu privire specială asupra gropilor de cult) 23-38 română
2006 Carpica, XXXV ISTINA, Lăcrămioara-Elena Pastica antropomorfă descoperită în stațiunea cucuteniană de la Fulgereș. Repertoriu 39-46 română
2006 Carpica, XXXV ALAIBA, Ruxandra, ISTINA, Lăcrămioara Ceramica de tip Cucuteni C descoperită în stațiunea Fulgeriș-Dealul Fulgeris, com Pîncești, jud. Bacău 47-60 română
2006 Carpica, XXXV HÂNCEANU, George Două strecurători bastarne din așezarea carpică de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 61-64 română
2006 Carpica, XXXV DAVID, Daniel DAVA și centre de autoritate 65-77 română
2006 Carpica, XXXV FRÎNCULEASA, Alin, GARVĂN, Daniel Notă asupra inventarului unui mormânt sarmatic 78-82 română
2006 Carpica, XXXV STRATULAT, Lăcrămioara Vestigii inedite aparținînd celei de a doua jumătăți a mileniului I d. Hr. în colecțiile băcăuane 83-86 română
2006 Carpica, XXXV TEODOR, Dan Migrațiile slave din secolele VI-VII. Contribuția cercetărilor arheologice 87-93 română
2006 Carpica, XXXV MĂRCULEȚ, Vasile Relațiile Moldo-Muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politică și confruntare militară 94-111 română
2006 Carpica, XXXV TOFAN, Constantin "Alimentația de necesitate" a romanilor de pe teritoriul Moldovei în perioada medievală 112-121 română
2006 Carpica, XXXV UNGUREANU, Ioan Hăbășeștii - Mari boieri și dregători 122-131 română
2006 Carpica, XXXV COȘA, Anton Sugilii ecleziastice catolice în Moldova (secolele-XVIII-XX) 132-156 română
2006 Carpica, XXXV MURARIU, Ioan Cheltuielile și veniturile moșiei Tîrpești din Ținutul Neamț în anul 1857 157-169 română
2006 Carpica, XXXV ISTINA MARIUS, Alexandru Franța și indepentența României (1866-1880). Repere cronologice și bibliografice 170-190 română
2006 Carpica, XXXV UNGUREANU, Elena Neamul Cancicov în date istorice, genealogice și iconografice 191-204 română
2006 Carpica, XXXV BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu, HANGANU, Maria Paul NicOrescu - 60 de ani de la trecerea în eternitate 205-221 română
2006 Carpica, XXXV ȘTIRBĂȚ, Gheorghe Nicolae Iorga și Marea Unire (I) 222-245 română
2006 Carpica, XXXV POPA, Alin Unirea condiționată a Transilvaniei cu Romania 246-258 română
2006 Carpica, XXXV VASILIU, Mihai Privire critică asupra literaturii istorice despre locul și rolul lui Ion I.C. Brătianu în isdtoria contenporană a României 259-286 română
2006 Carpica, XXXV CIUTĂ, Jean Un document ce se cere cunoscut și rescris în lumina adevărului - Convenția de armistițiu încheiată de România cu Puterile Aliate, la 12 septembrie 1944 document compromițător și culpabilizabil 287-294 română
2006 Carpica, XXXV ZUGRAVU, Nelu Modele etnogenetice în istoriagria recentă a antichității tîrzii 295-307 română
2006 Carpica, XXXV STROE, Laurențiu Problema Orientală. Rusia și Principatele Romane (1803-1812) (III) 308-347 română
2006 Carpica, XXXV ÎNSURĂȚELUL, Anca Germania și Pactul de la Locarno 348-358 română
2006 Carpica, XXXV CRUCEANU, Viorel Pkistan: Evoluție și involuție 359-367 română
2006 Carpica, XXXV BUJOR, Ciprian Tortura în războiul din Algeria 368-377 română
2006 Carpica, XXXV MELNICIUC, Aurel Restaurarea și conservarea unui vas bitronconic cucutenian 378-386 română
2006 Carpica, XXXV HAIMOVICI, Sergiu Studiu arheozoologic al materialului animalier provenit din situl hallstattian de la Ijdileni (com. Frumușița, jud. Galați) 387-400 română
2006 Carpica, XXXV CIUTĂ, Beatrice, PLANTOS, Cristinel Date obținute în urma analizării unor noi loturi de macroresturi vegetale provenite din cetatea dacică de la Căpîlna (jud. Alba) 401-405 română
2006 Carpica, XXXV BĂBUȘANU-AMALANCI, Mihaela Medalion Zoe Dumitrescu-Bușulenga (1920-2006) 406-407 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare FLORESCU, Radu Considerații teoretice privind arheologia ca știință .7-15 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare ANGHELINU, Mircea Studiul teoretic al pluridisciplinarității în arheologia preistorică din Romania 16-24 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare PALINCAȘ, Nona Asupra cauzelor nerespectării cercetării în arheologia din România 25-29 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare CÎRCIUMARU, Marin Cercetările interdisciplinare în arheologie, un concept al zilelor noastre 30-33 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare URSULESCU, Nicolae Cercetarea arheologică interdisciplinară în centrul universitar Iași și unele probleme actuale și de perspectivă ale arheologiei 34-38 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare BABEȘ, Mircea Perspective ale cercetării pluridisciplinare în arheologia românească 39-42 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare POPOVICI, Dragomir Hîrșova: un studiu de caz? 43-47 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare CIUTĂ, Marius Apecte ale unor aplicații de ordin interdisciplicar în cadrul șantierului arheologic de la Șeușa - La Cărarea Morii 48-64 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare SCHUSTER, Cristian Interdisciplinaritatea în cercetarea arheologică: necesotate sau "moft" 65-65 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare COMȘA, Alexandra Arheologia și antropologia 66-68 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare HAIMOVICI, Sergiu Gînduri ale "ultimului mohican" din generația ce a deschis în Romania calea științei interdiciplinare denumita arheozoologie, cu privire la modul cum trebuie considerate acum relațiile dintre arheologie și științele conexe 69-73 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare EL SUSI, Georgeta Perspectivele arheozoologiei în România 74-76 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare BĂLĂȘESCU, Adrian Statutul și perspectivele cercetării arheozoologice (pluridisciplinare) în România 77-80 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare RADU, Valentin Studiile pluridisciplinare și arheologia 81-64 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare GUDEA, Alexandru Statutul și perspectivele arheozoologiei în România 85-87 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare DAISA, Beatrice Importanța și rolul analizelor paleontobotanice în arheologie 88-92 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare FLOREA, Nicolae Considerații privind utilizarea studiului solului în cercetarea arheologică pluridisciplinară 93-96 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare HAITĂ, Constantin Statutul cercetării pluridisciplinare în arheologia românească 97-100 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare MONAH, Dan Radiocarbonul, o problemă insolubilă în România? 101-107 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare SEMUC, Cătălina Arheologie și etnologie 108-111 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare MORINTZ, Alexandru Arheologie & Măsurători terestre & Informatică 112-113 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare BOGDAN, Vlad, LAZAROVICI, Gheorghe, POJAR, Adina Filmul virtual situația prezentă și preocupări 114-115 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare ANGHELINU, Mircea, POPOVICI, Dragomir Epilog: Cercetarea pluridisciplinară și arheologia românească 116-136 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare ANGHELINU, Mircea, POPOVICI, Dragomir Epiloque: Las recherche pluridisciplinaire et l'arheologie roumaine 137-159 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII ANGHELINU, Mircea, BRUGERE, Alexis, CÎRCIUMARU, Marin, CÎRSTINA, Ovidiu, COSAC, Marian, DUMITRAȘCU, Valentin, DUMITRU, Florin, FONTANAS, Laure, HAMBACH, Ullrich, LUCAS, Geraldine, MĂRGĂRIT, Mobica, NIȚĂ, Loredana, STEGUWEIT, Leif Paleoliticul Superior de la Poiana Cireșului (Piatra-Neamț). Noi rezultate, interpretări și perspective .11-38 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII CLEȘIU, Sorin, ȚENTEA, Ovidiu Fortificația și necropola romană de la Galați, cartier "Dunărea". Raport arheologic 39-88 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII BEM, Cătălin, FLOREA, Mihai, MOLDOVEANU, Katia Cercetări arheologice pe traseul autostrăzii Transilvasnia. Margine Natu (jud. Bihor) 89-109 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII MATEI, Gheorghe, MIHAI, Dana, OȚA, Silviu, PĂUNESCU, Anca Cercetări arheologice în vatra orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița 111-132 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII ANGHELINU, Mircea O paleontologie a "omului etern": Arheologia Paleoliticului din România 135-158 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII ANDREESCU RADIAN, Romus Considerații asupra decorului statuetelor antropomorfe gumelnițene 159-171 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII POPOVICI, Dragomir Observations about the pintaderas from the Cucuteni Culture area in Romania 173-187 engleză
2006 Cercetări Arheologice, XIII SPÎNU, Daniel Istoricul și stadiul actual al cercetărilor arheologice efectuate pe situl "Cetate" de la Zimnicea 189-212 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII TROHANI, George Restitutio: Așezarea getică de la Zimnicea pe baza unor mai vechi și mai noi însemnări 213-230 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII AVRAM, Romeo, BĂDESCU, Alexandru, NEGRU, Mircea Ceramică de tip Terra Sigillata descoperită în fortificații romane din Dacia (inferior) Malvensis 231-238 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII ȘTIRBULESCU, Christina Una decorazione di un carbo della provincia Moesia Inferior (Dobrugia, Romania) 239-249 italiană
2006 Cercetări Arheologice, XIII OȚA, Silviu Cîteva observații privind brățările executate din dîrme de bronz (secolele X-XIII) 251-274 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII PĂUNESCU, Anca, TEODOR, Eugen Silviu La necropole de Brănești - Vadu Anei (le XVI-e siecle) 275-307 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII OȚA, Silviu Les sepultures bogomiles de Vadu Anei 309-321 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII GEORGESCU, Laura Considerations anthropologiques concernat la populations du Moyen Age de Vadu Anei 323-329 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII STANCU, Paraschiva Mannaies decouvertes dans la necropole et l'etablissement medievale de Brănești-Vadu Anei 331-340 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII DUMITRIU, Luminița Objets de parure de la necropole de Vadu Anei 341-362 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII MACRI, Sidonia Fragments textiles decouvertes dans la necropole de Brănești-Vadu Anei 363-367 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII BĂLĂȘESCU, Adrian, HAIMOVICI, Sergiu Zooarchaeological study of the faunal remains from Techirghiol (Hamangia Culture, Dobrogea, România) 371-391 engleză
2006 Cercetări Arheologice, XIII DESSE-BERSET, Nathalie, RADU, Valentin Les premiers pecheurs d'Hîrșova (Dobrogea, Roumanie) 393-407 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII HAITĂ, Constantin, TOMESCU, Alexandru Petrografia materialului litic descoperit la Bordușani-Popină în campaniile de cercetări arheologice. 1995-1997 409-412 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, ȚENTEA, Ovidiu Interdisciplinary (mineralogical-geological-archaerological) study on the tegular material belonging to the Legion XIII Gemina from Alburnus Maior (Roșia Montană) and Apulum (Alba Iulia): possible eaw materials sources 413-436 engleză
2006 Cercetări Arheologice, XIII VASILE, Gabriel The anthropological analysis of skeleton discovered at Sucidava - Celei (Olt County) 437-450 engleză
2006 Cercetări Arheologice, XIII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina Mic glosar de termeni geologici utilizați în studiul ceramicii arheologice 451-460 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII TEODOR, Eugen Silviu Populația spațiului pruto-nistreană în secolele VIII-IX - Mustață S. 463-469 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII MUȘEȚEANU, Crișan Lampes from Dacia. The roman fords from Porolissum-Moigrad 471-472 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII TROHANI, George Valeriu Leahu (1934-2006) 473-476 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII POPOVICI, Dragomir Evoluția gîndirii teoretice în arheologia din România. Concepte și modele aplicate în preistorie 477-482 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Complexul Național Muzeal "Astra" (la împlinirea unui centenar de la fondarea "Muzeului Asociațiunii", în anul 1905 .11-15 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 NIȚULESCU, Virgil Centenarul Muzeului "Astra" și salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 16-18 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Muzeul "Astra" în avangarda mișcării culturale mondiale (Programul "Tezaure umane vii" - validat de UNESCO, ICOM, ICME și IOV) 19-22 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 POP, Valer Cuvîntul de salut al colegilor de la Muzeul Județean Mureș 23-23 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MOISE, Ilie Cercetarea etnomuzeală sibiană în context național și european. Argumement: Publicațiile Muzeului "Astra" 24-25 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Problema fundamentală a științei și etnomuzeologiei româneștim ăn secolul al XX-lea: Cunoașterea și reprezentarea identității etno-culturale 29-32 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PÎRÎU, Steluța Prezervarea patrimoniului etnografic în contextul: identitate culturală vs globalizare. Premise teoretice. Studiu de caz. 33-40 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 OBERLANDER TÎRNOVEANU, Irina Identitate culturală și patrimoniul digital: Proiecte, rețele și portaluri 41-48 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MIHĂESCU, Corina Secesiune și globalizare 49-52 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GOIA IOAN, Augustin Considerații privind evoluția amenajărilor pastorale țărănești pentru ovine în nord-vestul Transilvaniei 53-72 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 FULGA, Ligia Cercetări etnologice în satele săsești depopulate din sud-estul Transilvaniei 73-75 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DIACONESCU, Aurelia, POP, Valer Muzeul etnografic din Tîrgu Mureș în prag de aniversare 76-85 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 LĂCĂTUȘU, Ioan Muzeele românești din județele Covasna și Harghita - continuatoare a tradițiilor astriste din zonă 86-95 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 COSMA, Aurelia A 22-a Conferință Europeană a Asociației Muzeelor în aer liber 22-28 august 2005, Finlanda 96-103 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 LEBU, Mirela Organizarea interiorului tradițional. Realitate etnografică sau provocare pentru vizitatorul modern. Dileme la început de secol XXI 104-108 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MÎNDROANE, Maria "Țări" românești privilegiate sub dominație străină - Stucturi socio-economice și culturale în Valea Carașului (Banat) și Mărginimea Sibiului (Ardeal) 109-115 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GĂVAN, Elena Semnificațiile istorice ale unui tip de cămașă femeiască din colecția "Astra" 116-124 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 POPA ADA, Maria Crochiu simbolistic și o nouă provocare etno-scenografică: labirintul din fragmente de conostas 125-131 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CURSARU, Simona Formele și ornamentica ceramicii de Horezu. Între tradiție și modernitate 132-137 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BORZAN, Maria Pîinea - produs tradițional și un simpol al valorilor și identității unui popor, la ferstivalul internațional al pîinii de la Savigliano (Italia) 138-144 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CREȚU, Mirela Tezaure umane vii. Muzeul "Astra" și trăirea întru tradiție 145-150 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 VĂRGATU, Adina Muzeul și provocarea audiovizuală. Civilizația tradițională în documentele de la studioul de film Astra 151-154 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MAIOR, Carmina Evoluția seculară a unui muzeu. Arhiva științifică a complexului național muzeal "Astra" 155-157 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MIHĂESCU, Veronica Centrul de informare și documentare în etnologie "Cornel Irimie" (C.I.D. "C. Irimie"): Trecut-Prezent-Viitor 158-161 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BOZAN, Maria, CRIȘAN, Ciprian Perspective contemporane de valorificare a patrimoniului etnologic extraeuropean. Aspecte din experiența muzeului de etnografie universală "Frantz Binder" 162-170 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ANDREI, Raluca, BUCURSTAN, Gabriel Cercetarea consumului cultural în Muzeul "Astra" 171-176 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GASTON, Anca Relațiile publice și mass-media, întro-o curbă ascendentă spre un trend european 177-180 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PENCIU, Irina Turismul cultural - parametru de calitate și eficiență mondială. Modelul muzeului "Astra" - Sibiu 181-190 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GRAMA, Ana Românii sudtransilvani în ambianța multiculturală din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 191-218 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BĂLU, Daniela, CIUBOTĂ, Viorel Implicarea instituțiilor muzeistice în cercetarea problematicii multiculturalității 219-223 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PALLY, Filofteia Relațiile dintre "străinii" ungureni și moșnenii cîmpulungeni, în secolele XVIII-XIX reflectate în documente 224-227 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ANDREESCU, Magdalena, BLĂJAN, Ion Laolaltă un proiect cultural ambițios 228-232 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 URDUZIA, Claudia Tîrgul ca loc de confluență. Tîrgurile anuale ale Sibiului - Imagine a multiculturalității transilvănene (I) 233-236 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ROȘCA, Karla, SZOKS FULOP, Karoly Colecția de cahle din patrimoniul Muzeului de Etnografie și artă populară săsească "Emil Sigerus". Identitate transilvăneană - identitate europeană 237-243 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DRAGNE, Aurel Icoana pe sticlă, oglindă a multiculturalității transilvane 244-256 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MOGOȘ, Andras Conservațion of wooden archaelogical heritage 247-367 engleză
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PLOSCĂ, Cristina Imagini ale timpului trecut: Cîteva mănăstiri franciscane din județul Hunedoara 257-265 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MALEAROV, Simona Altarele poliptice din bisericile evanghelice transilvănene (secolele XV-XVI) 266-269 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ROȘCA, Lucian Emil Orientări, tendințe și perspective spre o valorizare a multiculturalismului 270-271 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Reprezentarea "complexelor de industrii populare" în muzeul Civilizației populare tradiționale "Astra" 275-281 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CIUCĂ, Răzvan, STRÎMBEANU, Aurel Patrimoniul tehnic al Muzeului Național sl Agriculturii 282-287 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DELEANU, Valerie Colecția de mijloace de transport și reprezentarea acesteia într-un pavilion specializat din Muzeul în aer liber "Astra" 288-301 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 TĂBAN, Micea Inventică și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (județul Caraș-Severin) 302-315 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GHERGHEL, Marius Construcții pastorare de piatră din zona alpină - Vîrciorova 316-324 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 IANCU, Remus Studiul complexelor de instalații hidraulice din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud 325-330 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ȘTEFAN, Ciprian Identificarea iconografică a bisericilor de lemn din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (Dretea- județul Cluj și Bezded - județul Sălaj) 331-335 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 STEZA, Marius Piuăritul în Mărginimea Sibiului. Perspectiva evolutic-tipologică. Reprezentare muzeală 336-339 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 VĂCARIU, Mihaela Instalațiile hidraulice ale Rășinarilor 340-243 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 TIMAR MARIA, Cristina Opțiunea pentru restaurarea mobilei la Universitatea "Transilvania" din Brașov 368-372 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCȘA, Livia, CHIRTEA, Ileana, OLARU, Valeriu, PRUNĂ, Mariana, ZELENIUC, Octavia Metode și produse noi pentru conservarea și restaurarea lemnbului din patrimoniul cultural național 373-380 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCȘA, Livia, OLARU, Valeriu Colaborarea dintre Universitatea "Lucian Blaga" și complexul Național Muzeal "Astra" din Sibiu, în formarea studenților de la specializarea conservare-restaurare 381-385 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 OLARU, Valeriu Activitatea de conservare-restaurare a patrimoniului muzeului "Astra" în oerioada 1905-2005 (realizarea performanțelor compatibile cu standardele europe) 386-395 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BOGDEA, Doina, CIOCȘAN, Octavian, CIOCȘAN, Silviu, IASINSCHI, Valentina, ROGNEANU, Florin Lucrări de conservare-restaurare în vederea stămutării bisericii (monument istoric din sec. al VII-lea) din localitatea Dretea, județul Cluj 396-400 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 COMAN-SIPEANU, Olimpia Laboratorul de restaurare picturală, 1990-2005 401-404 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GUTTMANN, Marta Centrul de pregătire a conservatorilor și restauratorilor. Programe la nivelul exigențelor europene 405-408 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Mirel Labotratorul de restaurare pucturală - realizări și perspective 409-415 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CURCĂ, Alina Probleme specifice de restaurare a opt icoane pe sticlă din colecția Telea 416-419 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DINULESCU, Rodica, TEODORESCU, Iulia Problematica conservării obiectelor texitile cu valoare de patrimoniul expuse în locații convenționale 420-423 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BONDOC-CREȚU, Ileana, LUPU, Mihai A 5-a conferință bienală a NATCC (North American Textile Conservation Conference) Mexic 2005 424-428 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 TOLOMEI, Iov Conservarea și expunerea monoxilei de pe rîul Siret -iun argument etnografic pentru activitatea vechilor "broduri" peste rîuri 429-431 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCȘA, Livia, CHIRTEA, Ileana, OLARU, Valeriu, PRUNĂ, Mariana, ZELENIUC, Octavia Interconexiuni lemn - protecție monumente istorice 432-435 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MUNTEAN, Daniela Etnologia în contextul literaturii de specialitate. Repere bibliografice 2000-2005 436-465 română
2006 Crisia, 36 Cuprins 2 română
2006 Crisia, 36 GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZĂR, Cornelia Studii mineralogice preliminare asupra ceramicii neolitice din Peștera Ungurului (Șuncuiuș, județul Bihor) .7-20 română
2006 Crisia, 36 FAZECAȘ, Gruia Un tîrnăcop de cupru descoperit la Poiana (co,. Tăuteu, jud. Bihor) 21-22 română
2006 Crisia, 36 BULZAN, Sorin, GHEMIȘ, Călin Date preliminare privind situl arheologic de la Cociuba Mare "Pusta Rîmului", jud. Bihor 23-31 română
2006 Crisia, 36 FAZECAȘ, Gruia, MARTA, Doru Materiale arheologice de la Vășad din colecția Muzeului Țării Crișurilor 33-43 română
2006 Crisia, 36 ARDELEAN, Laura, DUMITRAȘCU, Sever Scrisori împărătești în istoria Augusta 45-49 română
2006 Crisia, 36 CRIȘAN, Ioan O piatră funerară descoperită în necropola satului medieval Rădvani 51-65 română
2006 Crisia, 36 CIURE, Florina Relațiile politico-diplomatice ale lui Gabriel Bethlen cu Republica Venețiană 67-78 română
2006 Crisia, 36 POP, Alexandru Un document ignorat privind istoria farmaciei orădene 79-86 română
2006 Crisia, 36 CIORBA, Ioan Aspecte ale politicii populaționiste habsburgice în Transilvania la cumpăna secolelor XVIII-XIX (cu privire specială asupra regiunii Bihorului) 87-97 română
2006 Crisia, 36 APAN, Adrian Alexandru Șterca Șuluțiu. Confesiune, națiune, politică și istorie (1850-1867) 99-131 română
2006 Crisia, 36 MĂLINAȘ, Constantin Medalia ca document de bibliotecă (II) 133-241 română
2006 Crisia, 36 DUMITRAȘCU, Sever, ROMÎNAȘU, Cornelia Colecția Aurel Lazăr în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea 243-252 română
2006 Crisia, 36 ROMÎNAȘU, Cornelia Aurel Lazăr și mișcarea teratrală bihoreană din anii 1927-1930 253-260 română
2006 Crisia, 36 CORNEA, Lucia Alexandru Hașaș (1891-1956) Schiță biografică 261-277 română
2006 Crisia, 36 ȚĂRĂU, Augustin Psihoza declanșării războiului dintre blocul occidental și blocul sovietic în mentalul populației din Nord-Vestul României, la pragul anilor 1949-1950) 279-297 română
2006 Crisia, 36 GEORGIȚĂ, Mihai Incursiuni în istoriografia ecleziastică interbelică privitoare la raportul reformei religioase cu biserica românească 299-313 română
2006 Crisia, 36 MOISA, Gabriel Istoricul cercetărilor privind istoria istoriografiei transilvănene între 1965-1989 315-340 română
2006 Crisia, 36 TAUFER, Matteo Zalmoxis în tradiția greacă: examinarea și reciclarea surselor 341-370 română
2006 Crisia, 36 DUMITRAȘCU, Sever Cruciada a patra (1202-1204) - Mizgan I.A. 371-372 română
2006 Crisia, 36 CIORBA, Ioan Castelarea carpatică. Fortificații și cercetări din Transilvania și teritoriile invecinate 373-376 română
2006 Crisia, 36 MOISA, Gabriel Proiecte și practici electorale în 1946 377-378 română
2006 Crisia, 36 MOISA, Gabriel Nomenclatura Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român 379-380 română
2006 Cronica Vrancei, V Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
2006 Cronica Vrancei, V APOSTU, Aurora-Emilia Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea (II) .9-33 română
2006 Cronica Vrancei, V APOSTU, Aurora-Emilia Vechi așezări omenești în zona Mărășești 34-40 română
2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia 15 iunie 1817 - "focul ce mare de la Valea -Sării" 41-43 română
2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia Divertisment de epocă în Focșani între anii 1876-1902 44-56 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Pompierii militari focșăneni între 1891-1909 57-76 română
2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia Nicolae Iorga și Petre Liciu 77-90 română
2006 Cronica Vrancei, V HUȚANU, Dumitru Mărturii restituite 91-94 română
2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia, ILIESCU, Ionuț 29 mai 1927. Punerea pietrei fundamentale la Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" 95-102 română
2006 Cronica Vrancei, V HUȚANU, Dumitru Mentalitatea unei epoci - sursă de cercetare istorică 103-109 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Aspecte privind activitatea pompierilor militari focșăneni în perioada 1910-1930 110-142 română
2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia Vrancea văzută de Nicolae Iorga 143-160 română
2006 Cronica Vrancei, V HUȚANU, Dumitru Nicolae Iorga și Vrancea 161-163 română
2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia Savel Rădulescu și acordurile de la Haga 164-180 română
2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia Alexandru Duiliu Zamfirescu și Savel Rădulescu. Corespondență 181-191 română
2006 Cronica Vrancei, V VOICULEȚ, Livia Extras din paginile unei monografii a satului Dragosloveni de pe Valea Rîmnei 192-195 română
2006 Cronica Vrancei, V MIRON, Gheorghe Contribuții privind activitatea consoliului de patronaj în Vrancea 196-210 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Bustul maiorului Gheorghe Pastia - dezideratul trecutului și necesitatea prezentului 211-230 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Căminul cultural central orășenesc "Maior Gh. Pastia" (1939-1944) 231-234 română
2006 Cronica Vrancei, V MIRON, Gheorghe Aplicarea reformei agrare din 1945 în fostul județ Putna 235-281 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Pompierii militari focșăneni în perioada 1931-1946 282-311 română
2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia, MIRON, Ramona Abuzurile armatei roșii în Vrancea 312-326 română
2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț Muzeul orășenesc Panciu 327-348 română
2006 Cronica Vrancei, V RĂDULESCU, Mihai Constantin Ciogolea - arhitectul teatrului Pastia. Contribuții documentare 349-372 română
2006 Cronica Vrancei, VI Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
2006 Cronica Vrancei, VI APOSTU, Aurora-Emilia Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea (III) .9-44 română
2006 Cronica Vrancei, VI APOSTU, Aurora-Emilia Vechi așezări omenești în zona Focșani 45-55 română
2006 Cronica Vrancei, VI DUMITRESCU, Horia Vrancea și expoziția universală de la Londra din anul 1862 56-62 română
2006 Cronica Vrancei, VI HUȚANU, Dumitru Începuturile presei scrise la Focșani 63-65 română
2006 Cronica Vrancei, VI ILIESCU, Ionuț Inaugurarea monumentului lui Ștefan cel Mare de la Bîrsești 66-82 română
2006 Cronica Vrancei, VI HUȚANU, Dumitru Vasile Pîrvan și Marin Simionescu-Rîmniceanu. O mare prietenie reflectată în corespondență 83-98 română
2006 Cronica Vrancei, VI HUȚANU, Dumitru Însemnări inedite despre Ion Roată 99-106 română
2006 Cronica Vrancei, VI DUMITRESCU, Horia Campania din anul 1916 în Vrancea 107-130 română
2006 Cronica Vrancei, VI HUȚANU, Dumitru Campania militară din 1916 reflectată în însemnările de pe front ale generalului Ion Rașcu 131-160 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Ramona Pagubele suferite de orașul Focșani în perioada ocupației germane (decembrie 1916-noiembrie 1918) 161-183 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe Prostituția în Focșani între anii 1910-1927 184-202 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe Aspecte privind activitatea secției Focșani a Ligii Culturale 203-265 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Ramona Aspecte referitoare la prezența refugiaților polonezi în județul Putna în 1939 266-288 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe Situația refugiaților basarabeni în Vrancea (1940-1941) 289-312 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe Bombardamentele aliate asupra județului Putna în timpul celui de-al doilea război mondial 313-331 română
2006 Cronica Vrancei, VI ILIESCU, Ionuț Contribuții la cunoașterea trecutului localității Vîsui (Vrîncioaia) 332-374 română
2006 Cronica Vrancei, VI BUZATU, Gheorghe Erorile, ororile și lecțiile istoriei 375-389 română
2006 Cronica Vrancei, VI PAVEL, Lelia Biserica "Nașterea Maicii Domnului" din Lespezi 390-395 română
2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Ramona Poșta veche Focșani. Scurt istoric 396-410 română
2006 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIII NEAGU, Marian Muzeul de Artă șa Călărași ?!? .5-5 română
2006 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIII ȘUȘARĂ, Pevel Arta plastică între patrimoniu și mărturie .6-6 română
2006 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIII DINCĂ ANA, Amelia Catolgul Colecțiilor de Artă .7-224 română
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 VULPE, Alexandru Editorial 5-6
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 PALINCAȘ, Nona On Power Organization and Paradigm in Romanian Archaeology before and after 1989 7-56
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 DRAGOMAN, Alexandru, OANȚĂ- MARGHITU, Sorin Archaeology in Communist and Post- Communist Romania 57-76
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 PETOLESCU, Constantin C. Dacia e l'Impero. L'imagine della Dacia nel spazio geografica antica 77-84
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 SARNOWSKI, Tadeusz Ti. Plautius Silvanus, Tauric Chersonesos and Classis Moesica 85-92
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 ECK, Werner, PANGERL, Andreas Neue Diplome für Auxiliartruppen in den mösischen Provinzen von Vespasian bis Hadrian 93-104
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 STROBEL, Karl Ein Resümee zum Forschungsstand der Dakerkriege Domitians und Traians 105-114
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 OPREANU, Coriolan Bellum Dacicum Traiani 115-120
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 PETOLESCU, Constantin C. Antroponymie et histoire 121-126
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 MATEI-POPESCU, Florian Participation of the Auxiliary Troops from Moesia Superior in Trajan's Dacian Wars 127-140
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 HOLDER, Paul Auxiliary Deployment in the Reign of Trajan 141-174
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 CUPCEA, George, MARCU, Felix The Size and Organization of the Roman Army and the Case of Dacia under Trajan 175-194
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 DANA, Dan, MATEI-POPESCU, Florian Le recrutement: une esquisse préliminaire 195-206
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria La propagande impériale aux frontières de l'Empire romain. Tropaeum Traiani 207-234
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana The Marble Basilica (B) in Tropaeum Traiani 235-254
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 MARCU, Felix Scholae in the Forts of Dacia 255-266
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 ȘTEFĂNESCU, Atalia The Religion of the Soldiers from Dacia during the third Century 267-274
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 OPPERMAN, Manfred Beobachtungen zu den Weihreliefs des thrakischen Reiters in der römischen Provinz Dacia 275-284
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 SPÂNU, Daniel Quelques aspects du culte mithriaque en Mésie Inférieure 285-296
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 SANZI, Ennio Magia e culti orientali.VII.Un itinerario storico-religioso sulle trace di Iside e degli altri <<idoli>> egiziani nelle testimonianze copte in relazione ai documenti greci e latini 323-336
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 BENEA, Doina Ortliche Lampen Werkstätten in der romischen Provinz Dakien 337-360
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 CHRZANOVSKI, Laurent L'illuminazione artificiale nel mondo tardoantico 361-388
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 COCIȘ, Sorin Anchor Shaped Broches: Typology, Chronology, Diffusion Area, Style, Workshops 423-430
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 CHIRIAC, Costel, MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu Deux fibules à inscription de Mésie Inférieure 423-430
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 POPESCU, Anca Beyond Typology: Metal Axes and their Potential 431-450
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 NICOLAE, Eugen Gheorghe Poenaru Bordea (28.06.1937 - 13.05.2004) 451-460
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 KACSÓ, Carol Bronzezeitliche Kulturerschinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. Baia Mare 10-13 Oktober 2001, Baia Mare 2003, 490 S., zahlreiche Abb. 461-462
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 ALEXANDRESCU, Petre Die westpontischen Poleis und ihr indigenes Umfeld in vorrömischer Zeit, Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichten des Zentrums fur Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, LangenweiBbach, 2004, V+397 Seiten, 82 Tafeln 463-464
2006 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 50 VULPE, Alexandru Abréviations 465-466
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei ȚENTEA, Ovidiu, TEODOR, Eugen Silviu Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei - Introducere V-VIII română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei BÎRCĂ, Vitalie Sarmații - aloații dacilor în războaiele contra Romei .3-28 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei BENEA, Doina Participarea trupelor din Pannonis la cucerirea Daciei 29-40 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei NEMETH, Eduard Garnizoane traianice la granița de vest a Daciei romane 41-50 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei OPREANU, Coriolan Activitatea constructivă a legiunii IIII Flavia Felix la nordul Dunării, în anii 101-117 d.Chr. 51-74 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei MATEI-POPESCU, Florian, ȚENTEA, Ovidiu Participarea reupelor auxiliare din Moesia Superior și Moesia Inferior la cucerirea Daciei 75-120 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei LICHIARDOPOL, Dan, ZAHARIADE, Mihail Componența și structura armatei romane în nordul Munteniei, între anii 101-117 121-133 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei FODOREAN, Florin Viae militares în timpul lui Traian 135-152 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei MARCU, Felix Organizarea internă a castrelor din Dacia în timpul lui Traian 153-164 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei FLUTUR, Alexandru Castrul Berzobis din perspectiva cercetărilor recente 165-169 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei MATEI, Alexandru, POP, Horea Castre romane de marș descoperite la Zalău-Dealul Lupului (jud. Sălaj) 171-180 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei GINDELE, Robert, MATEI, Alexandru Sistemul defensiv roman din nord-vestul Daciei descoperit pron cercetările arheologice de la Supurul de Sus (jud. Satu Mare) și pe baza documentației din izvoarele scrise 181-206 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei GAIU, Corneliu Ilișua - castrul traianic 207-217 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei TEODOR, Eugen Silviu Prima amenajare a castrului de la Răcari (jud. Dolj) 219-235 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei OPRIȘ, Ioan Fortificarea limesului dobrogean de la Dunărea de Jos în preajma răuboaielor daco-romane 237-248 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei PETIȘ IONIȚĂ, Augustin Centurioni lergionari în Dacia traiană din perspectiva sistemului de promovare 249-260 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei CÎRJAN, Romeo Statutul populației indigene supă constituirea provinciei Dacia 261-270 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei NEMETI, Sorin Dacia ... in formen provinciae redacta 271-288 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Întinderea provinciei Dacia în epoca lui Traian 289-298 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei NEMETI, Irina Nvdas Nymphas vidi… Imaginarul religios și războaiele dacice 299-303 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei ȘTEFĂNESCU, Atalia Politica religioasă imperială în timpul împăraților Traian și Hadrian și religia militarilor di Dacia romană 305-310 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei RĂDEANU, Virginia Comportamentul epigrafic în Dacia Superior în secolul al doilea d. Chr. Studiu asupra dubletelor altar - baza de statuie 311-328 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei BĂEȘTEAN, Gică Aprovizionarea cu apă în Colonia Dacica Sarmizegetusa 329-342 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei TIMOC, Călin Bătălia de la Tapae și locul coloniei Ukpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa 343-348 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei MARINESCU, Lucia Monumentele de artă ale epocii lui Traian 349-358 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei CRĂCIUN, Cristina, SION, Anișoara Preliminarii la proiectul de restaurare al piciorului podului lui Trian de la Drobeta-Turnu Severin 359-409 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei BARNEA, Alexandru Despre Tropaeum Traiani. Orașul antic 411-415 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei EGRI, Mariana Campaniile romane în regiunea Dunării. Aprovizionarea cu ulei de măsline de la Augustus la Traian 417-428 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei ARDEȚ, Adrian Prezența amforelor pentru vin și ulei de măsline în castrele din Dacia Romană 429-440 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei PETCULESCU, Liviu Armamentul roman în Dacia la începutul secolului II d. Chr. 441-458 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Emisiunile monetare ale împăratului Traianus legate vde primul război dacic 459-482 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei GĂZDAC, Cristian Moneda și cucerirea romană a Daciei. Studiu comparativ de situri. Ukpia Traiana Sarmisezetusa, Porolissum, Ovilava, carnuntum, Poetovio 483-492 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Victoria dacică a împaratului Traian .5- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie GĂZDAC, Cristian, GUDEA, Nicolae Die Dakische gebiete im der romischer provinz Moesia Inferior (101-118 n. Chr) .11- germană
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie HORTOPAN, Dumitru Considerații privind rețeaua rutieră romană din Dacia Meridională în secolele II-III p. Chr. 47- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile Fortificații și unități militare romane în Gorj 55- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie GROSU, Aurelia Noi contribuții privind activitatea economică în vicii militari. Vicusul de la Acidaca 65- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie ARDEVAN, Radu Les quadriviae a Drobeta 71- franceză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie BĂLĂCEANU, Maria Podoabe de aur în Oltenia romană 76- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Shaving razors from Roman Oltenia 83- engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Metalurgia cuprului în cadrul complexului cultural eneolitic Sălcuța-Bubanj-Krivodol 87- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MANEA, Cristian Un topor eneolitic descoperit în județul Mehedinți 112- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Studiul resturilor de faună din tell-ul eneolitic de la Drăgănești-Olt (județul Olt) 115- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Despre locuirile bronzului mijlociu din Ostrovul Mare 143- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie NEAGOE, Marin, NEAGOE, Oana Materiale arheologice inedite aparținînd culturilor Verbicioara și Tei 165- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona Descoperiri funerare din Halstatt-ul tîrziu în Oltenia 179- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie STÎNGĂ, Ion Lampes a huile et moules port lampes a huile decouverts dans la Villa Rustica de Gîrla Mare, dep. De Mehedinți (II-IIIsiecles ap. J. Chr.) 192- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie RUS, Răzvan An unpublished piese from the Iron Gates Region Museum Collection's 198- franceză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie AMON, Lucian, GHERGHE, Petre Rezultatele ultimelor campanii de cercetări arheologice din interiorul cetății romano-bizantine de la Sucidava (jud. Olt) 201- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MORINTZ, Alexandru, SCHUSTER, Cristian Solar elements of the Romanian Folk Calendar, A brief introduction 207- engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie CHICET, Isidor Cermonial nupțial. Practici de fertilitate și abundență 218- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Despre ocupațiile, obiceiurile și moravurile locuitorilor Insulei Ada Kaleh 230 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie SCALCĂU, Paula Familii grecești din Mehedinți originare din Macedonia 237- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie GEAMĂNU, Lidia Portrete de familie și documente fotografice din colecția ing. Ghorghe G. Ghiață 242- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Despre fondarea orașului Severinului peste antichitpțile romane de la Drobeta în arhiva municipalității din anii 1833-1906 244- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina Cartea juridică în Biblioteca Muzeului Regiunii Porților de Fier 275- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie TRĂISTARU, Magdalena Dinamica vizitatorilor Muzeului Regiunii Porților de Fier în anul 2005 289- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie PĂTRUȚESCU, Manuela Determinarea compoziției unui amestec de substanțe anorganice solide 296- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie RĂȚOI, Tudor Aniversarea a 175 de ani de la înființarea arhivelor Naționale ale României 299- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MORINTZ, Alexandru Considerații generale privind cercetarea arheologică în S.U.A. de la începuturi și pînă la cel de-al doilea război mondial 301- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MORINTZ, Alexandru Zur bronzezeit in Sudrumanien drei kulturen: Glina, tei und Verbicioara - Bd. I - Schuster C., Crăciunescu Gabriel, Fîntîneanu Cristinel 307- germană
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MOCANU, Andrei Grigore Tocilescu și "Cestiunea Adamclisi". Pagini din istoria arheologiei românești 308- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie RĂȚOI, Tudor Din patrimoniul arhivelor naționale 310- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie RĂȚOI, Tudor Mărturii documentare - Lungu Carneliu-Mihail 310- română
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie DORIAN, Gellu ZILELE EMINESCU - ianuarie 2006 Cronica 1
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie Dr. ȘOVAN, Octavian Liviu Zorile creștinism ului în nord-estul Moldovei - repere arheologice(3) Patrimoniu arheologic 2
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie Dr. PUȘCAȘU, Voica Maria Biserica "Sfântul Nicolaie " a Mănăstirii Popăuți Botoșani(6 ) Patrimoniu arheologic 6
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie COȘEREANU, Valentin Eminescu-Ipotești-Eminescu (3) Patrimoniu mobil 9
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie CERVATIUC, Ștefan Începuturile organizării pazei contra incendiilor în orașul Botoșani (2) Patrimoniu mobil 11
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie Dr. OLARIU, Angela Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular (4) Patrimoniu mobil 13
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din întuneric(3) Patrimoniu mobil 17
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (16) Patrimoniul imobil 19
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie SOLOMONEA, Carmen Cecilia Biserica "Sf. Nicolae" din Mănăstirea Popăuți, Botoșani(7) Patrimoniul imobil 21
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie BOTEZATU, Daniel Un așezământ monahal de demult: Mănăstirea Doamnei(2) Patrimoniul imobil 25
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie BĂLTUȚĂ, Steliana Secția de etnografie în viața muzeală botoșăneană(1) MUSEUM 28
2006 Forum Cultural, VI, nr. 1, martie Conf. Dr. BOGHIAN, Dumitru D. Octavian Liviu Șovan, Mircea Ignat-Așezarea getică fortificată de la Cotu-Copalău jud. Botoșani, Bibliotheca Archaeologica Hierasus , Monographica III, Editura Cetatea de Scaun,Târgoviște, 2005 (conf. univ. dr. Dumitru D. Boghian) RECENZII 31
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai DORIAN, Gellu "PORNI LUCEFĂRUL " LA A XXV-A EDIȚIE Cronica 1
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai Dr. PUȘCAȘU, Voica Maria Biserica "Sfântul Nicolae" a Mănăstirii Popăuți Botoșani(7) Patrimoniu arheologic 3
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai COȘEREANU, Valentin Eminescu-Ipotești-Eminescu (4) Patrimoniu mobil 6
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai Dr. OLARIU, Angela Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular (5) Patrimoniu mobil 9
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din Întuneric(4) Patrimoniu mobil 12
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (17) Patrimoniul imobil 15
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai SOLOMONEA, Carmen Cecilia Aspecte privind restaurarea altarului bisericii Sfintul Nicolae Popăuți- Botoșani(l) Patrimoniul imobil 18
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai BOTEZATU, Daniel Un așezământ monahal de demult: Mănăstirea Doamnei(3) Patrimoniul imobil 22
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai DIACONESCU, Maria MOMENT FAST AL ARHEOLOGIEI BOTOȘĂNENE Expozitie și lansări de carte MUSEUM 26
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai Dr. OLARIU, Angela Din istoricul muzeelor botoșănene MUSEUM 30
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai BĂLTUȚĂ, Steliana Secția de etnografie în viața muzeală botoșăneană(2) MUSEUM 32
2006 Forum Cultural, VI, nr. 2, mai Conf. Dr. IGNAT, Mircea O PRESTIGIOASĂ REALIZARE A ARHEOLOGIEI ROMÂNEȘTI Monografia săpăturilor de la Mihălășeni RECENZII 35
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie DORIAN, Gellu Zilele Eminescu - iunie 2006 Cronica 1
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie Dr. PUȘCAȘU, Voica Maria Biserica "Sfântul Nicolae" a Mănăstirii Popăuți Botoșani(7) Patrimoniu arheologic 3
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie COȘEREANU, Valentin Eminescu-Ipotești-Eminescu (5) Patrimoniu mobil 5
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie TEIȘANU, Victor O CARTE RARISIMĂ "Fleurs de la Roumanie: ou Recuell de poesies roumains, anciennes et moderne"(Hertfort, Angleterre, 1856) Patrimoniu mobil 8
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie Dr. OLARIU, Angela Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular (6) Patrimoniu mobil 10
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din întuneric(4) Patrimoniu mobil 15
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (18) Patrimoniul imobil 19
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie SOLOMONEA, Carmen Cecilia Aspecte privind restaurarea altarului bisericii Sfântul Nicolae Popăuți- Botoșani(2) Patrimoniul imobil 23
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie BOTEZATU, Daniel Un așezământ monahal de demult: Mănăstirea Doamnei(4) Patrimoniul imobil 26
2006 Forum Cultural, VI, nr. 3, septembrie BĂLTUȚĂ, Steliana Secția de etnografie în viața muzeală botoșăneană(3) MUSEUM 31
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie DORIAN, Gellu Festivalul concurs național de interpretare a piesei de teatru într-un act “Mihail Sorbul”, ediția a XX-a Cronica 1
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie Dr. PUȘCAȘU, Voica Maria Biserica “Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Popăuți Botoșani(9) Patrimoniu arheologic 3
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie COȘEREANU, Valentin Eminescu-Ipotești-Eminescu (6) Patrimoniu mobil 5
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie Dr. MITRIC, Olimpia Manuscrise românești în colecții botoșănene(secolele XVII-XX) - prezentare generală (1) Patrimoniu mobil 8
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie Dr. OLARIU, Angela Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular (7) Patrimoniu mobil 13
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie PUȘCAȘU, Mircea, Dr. ȘOVAN, Liviu Octavian Un document inedit - Însemnările memorialistice ale lui Ion Mihalache Patrimoniu mobil 16
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie MIHALACHE, Ion Însemnări memorialistice (1) Patrimoniu mobil 18
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie BÂGU, Gheorghe Mărturisiri din întuneric(6) Patrimoniu mobil 21
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie CORNACI, Mihai Din istoricul cartofiliei botoșănene(1) Patrimoniu mobil 25
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie Dr. GRECEANU, Eugenia Ansamblul urban medieval Botoșani (19) Patrimoniul imobil 28
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie BOTEZATU, Daniel Un așezământ monahal de demult: Mănăstirea Doamnei(5) Patrimoniul imobil 32
2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul, SETNIC, Eduard Muzeul Dorohoiului(1) MUSEUM 36
2006 I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educație, Implicare), 2 Cuprins 1 română
2006 Istros, XIII ANDRONIC, Mugur Apariția locuirii umane în Bucovina și evoluția sa pînă la sfîrșitul eneoliticului .9-39 română
2006 Istros, XIII SÎRBU, Valeriu Elitele geților dintre Carpați și Balcani (sec. IV-III. A Chr.): "Prinții de Aur și Argint" 41-70 română
2006 Istros, XIII KONOVA, Lyubava Once more about the temenos of Apollo Ietros in Apollonia Pontica. Attempt at reconsideration 71-84 engleză
2006 Istros, XIII GERGOVA, Diana The tumular embankment in the burial rites and cosmogony of the thracian getae. The cosmic egg 85-94 engleză
2006 Istros, XIII BOCHNAK, Tomasz Un apercu general de l'armement de la culture de Przeworsk aux deriers siecles avant J.C. 95-118 franceză
2006 Istros, XIII CIOBANU, Doina Methods and techniques of "local" salt extraction in the Romanian Area 119-127 română
2006 Istros, XIII CÎNDEA, Ionel Cetatea și orașul Brăila în relatări ale călătorilor străini (secolul al XVIII-lea) (I) 129-134 română
2006 Istros, XIII AILINCĂI, Sorin Așezarea din perioada timpurie a epocii fierului de la Țibrinu "La Lac" (com. Mircea Vodă, jud. Constanța) 135-158 română
2006 Istros, XIII STOIAN, Viorel Piese din carapace de țestoasă descoperite la Siliștea - Popină, jud. Brăila 159-164 română
2006 Istros, XIII ȘERBĂNESCU, Done Morminte geto-dacice descoperite în județul Călărași 165-179 română
2006 Istros, XIII DRAGOEV, D., VARBANOV, Varbin A new thracian pits sanctuary in Ruse (A preliominary report) 181-193 română
2006 Istros, XIII CORBU, Emilia, SÎRBU, Valeriu Un mormînt sarmatic de copil descoperit la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) 195-199 română
2006 Istros, XIII MIRIȚOIU, Nicolae Analiza antropologică a mormîntului sarmatic de la Vlădeni - Popina Vlagodeasca (jud. Ialomița) 201-206 română
2006 Istros, XIII MĂNDESCU, Dragoș Cea mai veche reprezentare grafică a pietrei tombale a comitetului Laurencius de Longo campo 207-214 română
2006 Istros, XIII NEAGOE, Claudiu Mari dregători și negustori greci în Țara Românească în a doua jumatate a veacului al XVI-lea 215-223 română
2006 Istros, XIII OȚA, Silviu Un depot de lingots et tourteaux de bronze decouvert dans orașul de Floci (comm. De Giurgeni, Dep. De Ialomița) 225-235 franceză
2006 Istros, XIII SÎRBU, Valeriu Niculae Conovici (1948-2005) 237-239 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe Cercetările arheologice din necropola de la Vîrtoapele - Vîrtopu-Ciuperceni din perioada bronzului timpuriu (III) I. Istorie veche 7-14 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe, MĂRGINEANU, Mădălina Cercetările arheologice de epoca bronzului de la Ceplea - Plopșoru I. Istorie veche 15-24 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe Inventarul funerar și cronologia necropolei de la Telești-Drăgoiești, Gorj I. Istorie veche 25-46 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice de epocă romană din județul Gorj (campaniile 2003-2005) I. Istorie veche 47-80 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI HORTOPAN, Dumitru Considerații privind rețeaua rutieră romană din Dacia meridională în secolele II-III p. Chr. I. Istorie veche 81-96 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI HORTOPAN, Dumitru Spada medievală de la Bumbești-Jiu, (județul Gorj) II. Istorie 99-101 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI GÂRDU, Gheorghe Familiile străinilor așezați in sloboziile din Gorj (lI) II. Istorie 103-132 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI GÎRDU, Gheorghe Poslușnicii și scutelnicii din Gorj (oameni de scuteală) II. Istorie 133-143 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NEGULEASA, Dan Gheorghe Magheru - mărturii documentare II. Istorie 145-152 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI POPESCU, Gabriela Carte veche românească din depozitul Muzeului Județean Gorj II. Istorie 153-196 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI FIRESCU, Victor Situația social-economică și politică a județului Gorj între 1916-1926, oglindită în presa vremii II. Istorie 197-206 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI ZAMFIROIU, Titus Lagărul de la Tg. Jiu - propagandă comunistă și istorie II. Istorie 207-213 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI ȘERBAN ALEXANDRU, Doru Dezvoltarea meșteșugurilor în Târgu-Jiu, în context județean și național II. Istorie 215-223 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (II) III. Documentar şi memorialistică 227-250 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI VILĂU, Cosmin B.P. Hașdeu și legăturile sale cu slaviștii din Oltenia III. Documentar şi memorialistică 251-268 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NEGULEASA, Dan Instituțiile publice gorjene la începutul epocii moderne - mărturii documentare - III. Documentar şi memorialistică 269-274 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin Generalul Ion Dragalina - o scurtă biografie - III. Documentar şi memorialistică 275-280 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CATANĂ, Ion Organizarea depozitului colecției de pictură de la muzeul de artă din Târgu-Jiu III. Documentar şi memorialistică 281-320 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI BUGĂ, Dragoș Simion Mehedinți - vechimea poporului român și legătura cu elemente alogene - III. Documentar şi memorialistică 321-327 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI POPESCU, Adrian În Gorj, o nouă premieră Muzeului de etnografie în aer liber de la Curtișoara III. Documentar şi memorialistică 329-331 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI POPESCU, Felicia Participarea savantului Ion Popescu Voitești la Congresul de Geografie de la Cairo, 1925 III. Documentar şi memorialistică 333-338 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI GĂRBACIU, Mariana Icoana de vatră III. Documentar şi memorialistică 339-344 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BERECKI, Sandor A settlement belonging to the Coțofeni Culture from Ogra (Mureș County) .7- engleză
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MOLDOVAN, Emil Obiecte preistorice descoperite în preajma orașului Reghin (jud. Mureș) 25- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BEJINARIU, Ioan Două topoare de piatră din județul Sălaj 33- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MEDER, Lorant-Laszlo Hallstattische Keramik aus Poian-Kohat 43- germană
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie CIOATĂ, Daniel O monedă romană descoperită la Tușinu, Sîmpetru de Cîmpie (jud. Mureș) 61- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie CIOATĂ, Daniel, CRIȘAN, Coralia, MAN, Nicoleta Așezarea "La Tău", loc. Cecălaca, com. Ațintis (jud. Mureș), secolele II-III p. Vhr. 67- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie CRIȘAN, Coralia, GAL, Szilard Un mormînt de înhumație descoperit la Cecălaca - "La Tău#. Analiza morfo-taxonomică 81- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai Așezări rurale de epocă romană pe limesul estic al Daciei 87- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta Ceramica ștampilată descoperită în castrul roman de la Călugăreni 113- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie FABIAN, Istvan Legăturile economice ale fostei provincii Dacia cu lumea romană și romano-bizantină (sec. IV-VII) 119- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Complexe medievale timpurii la Zalău "Str. Lupului/ Karkas Domb" (jud. Sălaj) 125- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie GYORFI, Zalan Spade medievale din colecția Muzeului Județean Mureș 133- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie LASZLO, Keve O monedă de aur din monetăria de la Baia Mare descoperită la Neaua (jud. Mureș) 141- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie PONCEA, Traian-Valentin Geneză urbană medievală în spațiul intracarpatic românesc 151- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MĂNĂRĂZAN, Mihaela Evoluția monetăriei din orașul Baia Mare în secolele XV.XVI 163- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MUSCA, Elena Meșteșugari urbani în istoria sălăjană 169- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MUREȘAN, Ionel Cazul "Florian Micaș" în dezbaterile adunărilor naționale de la Blaj din 1848 și alte demersuri pentru eliberarea arestatului 179- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie FOLA MICOLAE, Victor Aspecte referitoare la evoluția instituțiilor de învățămînt arhidiecesane ale Blajului și realizarea educației în spirit național între anii 1880-1918 227- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie DOBOZI MILANDOLINA, Beatrice Căsătorii și divorțuri la românii din protopopiatul greco-catolic Reghin la sfîrșit de secol XIX 243- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie STAN, Constantin Activitatea parlamentară a lui Iuliu Maniu (1906-1910) 255- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie TEȘCULĂ, Nicolae Albert Ziegler la Sighișoara. Impactul primelor demonstrații aciatice la nivelul conștiinței colective 269- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie CIOBANU, Vasile Muzeele săsești din Transilvania în perioada interbelică 277- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie RADU, Sorin Problema obligativității exercitării dreptului de vot în legisla electorară din Romania interbelică 285- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BALINT, Nicolae Vasile Horga - un pomîn cu un destin de excepție 297- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie COSTEA, Maria Relații diplomatice româno-bulgare. Criza din martie 1939 303- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie OCHEA, Lionede Percepții ale serviciului special de informații al României despre situația din Turcia în timpul celui de-al doilea război mondial 309- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Considerații privind constituitrea și activitatea grupului etnic ferman din România. Privire specială asupra județului Tîrnava Mare 337- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie FLOREA, Călin Acțiunile informativ-operative din penitenciarele comuniste. Detenția lui Alexandru Todea în penitenciarul de la Dej 345- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MAN IOAN, Eugen "Prefectura Veche" - monument de arhitectură barocă din Tîrgu-Mureș 361- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie ANTIHI, Adriana Despre activitatea muzeelor din Sighișoara 381- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie LAZĂR, Ioachim Valorificarea patrimoniului cultural - național în cadrul caselor memoriale "Crișan" și "Vlaicu Bîrna", din satul Crișan (județul Hunedoara) 395- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie AVRAM, Lavinia-Carmen O carte veche descoperită în satul Mihai Viteazul (jud. Mureș) 407- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BOGDAN, Florin Carte și societate în județul Mureș. Studiu de caz: comuna Vătava 415- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie PLOSCĂ, Cristina Un patrimoniu mai puțin valorificat: reprezentări picturale ale cultului romano-catolic în județul Hunedoara - Mănăstirea Franciscană din Deva 427- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie Mihai Petică (1948-2004) 433- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie Traian Bosoancă (1946-2005) 437- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie Bonis Johanna (1950-2006) 441- română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 RUSU ADRIAN, Andrei Engel Pal (1938-2001) .5-7 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 SZOCS PETER, Levente Engel Pal - Bibliografie selectivă .8-19 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 JAKO, Zsigmond Publicarea izvoarerlor transilvănene în ultima jumătate de veac 21-38 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 POPA-GORJANU, Cosmin Feudalismul românesc? 39-51 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 KRISTO, Gyula Die Stellung Siebenburgens innerhalb des Konigreichs Ungarn im fruheren Mittelalter 53-59 germană
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 ZSOLDOS, Attila Kitralynei birtokok Erdelyben az Arpad-korban 61-71 maghiară
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 FELD, Istvan Pal Engel und die Burgenforschung in Ungarn 73-83 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 RUSU ADRIAN, Andrei Românii din Regatul Ungariei și cetățile medievale (privire specială asupra secolelor XIII-XIV) 85-106 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 DRĂGAN, Ioan Dispariția cneazului proprietar la mijlocul secolului al XV-lea 107-116 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 KUBINYI, Andras Tarcai Janos, az utolso szekely ispan (Genealogiai es prozopografiai tanulmany) 117-138 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 LOVEI, Pal Totselymesi Thaczai Janos szekely ispan (1510) sirkove 139-141 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 POP, Ioan-Aurel Între Habsburgi și Otomani: Transilvania la mijlocul secolului al XVI-lea 143-165 română
2006 Mousaios, XI ANDREESCU, Radian, FRÎNCULEASA, Alin, NICA, Tiberiu, PAVELEȚ, Eugen, TORCICĂ, Ion Considerații preliminare asupra așezării eneolitice de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) .9-33 română
2006 Mousaios, XI GRIGORAȘ, Laurențiu, PAVELEȚ, Eugen Catalogul pintaderelor din colecția de arheologie a Muzeului Județean Buzău 35-47 română
2006 Mousaios, XI SÎRBU, Dorin Nomazi, elită și etnicitate în epoca timpurie a fierului în stepa est-europeană 49-83 română
2006 Mousaios, XI LIUȘNEA, Mihaela Studiul asupra rolului flotei miltare romane în cadrul sistemului defensiv de la Dunărea de Jos din timpul lui Augustus panî în timpul lui Traian 85-108 română
2006 Mousaios, XI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius, GRIGORAȘ, Laurențiu, LIUȘNEA, Mihaela, STĂICUȚ, Gabriel Șantierul arheologic Pietroasele. Campania 2005 109-121 română
2006 Mousaios, XI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius, STĂICUȚ, Gabriel Șantierul arheologic Pietrosu-Costești. Campania 2005 123-128 română
2006 Mousaios, XI COSTACHE, Daniel Tradiții viticole la nordul Dunării 129-136 română
2006 Mousaios, XI GAIȚĂ, Alexandru Moșnenii curburii și procesele lor (II) 137-156 română
2006 Mousaios, XI DANILOV, Maria Din istoricul bibliotecilor parohiale din Basarabia 1812-1912 157-177 română
2006 Mousaios, XI MÎNDRICEL, Ilie Trecute vieți de dascăli și de școli la Bozioru 179-226 română
2006 Mousaios, XI MITREA, Ioan Un secol de arheologie modernă în România 227-233 română
2006 Mousaios, XI DRAGU, Nicolae Istoricul stationului din Grîng 235-241 română
2006 Mousaios, XI STAN, Constantin Activitatea doctorului Constantin Angelescu în sprijinul înfăptuirii Marii Uniri 243-269 română
2006 Mousaios, XI MINUȚ, Adolf, MINUȚ, Mariana Odiseea unui român din Făgăraș în primul război mondial (1914-1918) 271-281 română
2006 Mousaios, XI ROMAN, Petre Buzău, 25 august 2005 lansarea unui volum memorial la 100 de ani de la nașterea prof. Ion Nestor 283-284 română
2006 Mousaios, XI ARTIMON, Elena, STRATULAT, Lăcrămioara Iulian Antonescu 15 ani de posteritate 285-306 română
2006 Mousaios, XI ZAHARIA, Eugenia Cîteva informații despre pierderea unor valori din patrimoniul național și particular 307-311 română
2006 Mousaios, XI CIOBANU, Doina Sarea - medicament și leac 313-316 română
2006 Mousaios, XI CHIRICESCU, Andrea Fîntîna de apă sărată de la Merești, jud. Harghita 317-330 română
2006 Mousaios, XI OPRIȘ, Ioan Atelierele mănăstirești - continuatoare și modelatoare ale industriei casnice țărănești 331-369 română
2006 Mousaios, XI PALLY, Filofteia Pagini din istoria monografiei rurale 371-375 română
2006 Mousaios, XI GHEORGHE TACHE, Rodica Pictori buzoieni - Case, peisaje, portrete și stiluri moderne ilustrate în tablorile lor (din colecția de artă a Muzeului județean Buzău) - Context cultural național și european 377-391 română
2006 Mousaios, XI BIRO VALENTIN, Dragoș Rai și iad în cultura populară românească (File de apocalipsă sec. XVIII-XIX) - Oprea Timotei 393-399 română
2006 Muzeul Național, XVIII OȚA, Liana, OȚA, Silviu Historical and archaeological data regarding ther fortress from Carașova-Hill Grad, commune of Carașova, Caraș-Severin District / Câteva date istorice și arheologice asupra cetății de la Carașova-Dealul Grad, com. Carașova, jud. Caraș-Severin 3-13 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII LAZĂR, Ginel Les rapports feudo-vasaliques et les alliances militaires dans l'empire des Asenides /1185-1207) / Natura raporturilor feudalo-vasalice și alianțele militare în Țaratul Asăneștilor (1185-1207) 15-32 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII ANTON MANEA, Cristina Despre două divorțuri din prima jumătate a secolului al secolului al XVII-lea / Deux divorces de la première moitié du XVII-e siècle 33-44 română
2006 Muzeul Național, XVIII IONESCU, Adrian-Silvan Stiluri în podoaba capilară din România modernă 1790-1920 / Hairstyles in modern Romania 1790-1920 45-66 română
2006 Muzeul Național, XVIII OPASCHI, Cătălina The diplomatic documents regarding the coin of the first modern romanian money 67-78 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII STROIA, Marian Le 11 Febrier - le 10 Mai 1866 - parallele historique / 11 februarie – 10 mai 1866 – O paralelă istorică 79-86 română
2006 Muzeul Național, XVIII IPATE, Mihai Du palais princier au palais royal une pege de l'histoire du palais de l'etat situe sur Calea Mogoșoaiei / De la palat domnesc la palat regal. O pagină din istoria palatului statului din Calea Mogoșoaiei 87-97 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII CIUBOTARU, Ștefania Les relations entre le roi Charles I-er et la famille princiere de Ferdinand et Marie 99-110 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII NEGUȚU, Mariana, PÂRVAN, Katiușa L'exposition generale de 1906 reflectee dans les medailles 111-131 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII TROHANI, George Restitutio un article publie par Alexandre A. Beldiman concernant sa derniere rencontre avec le roi Charles Ier 133-153 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII IONIȚĂ, Maria A supplier of the royal court in the times of Carol I Grigore Capșa / Un furnizor al Curții Regale în timpul lui Carol I Grigore Capșa 155-165 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII TOMESCU, Dorina Romanian foreign policy and Carol I 167-179 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII IONESCU, Radu The royal house, supporter of the national spirit in Art / Casa Regalǎ, susținǎtoarea spiritului național în artǎ 181-189 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII PÂRVAN, Katiușa Cultural and artistic preoccupations of the Royal Family - Medalist testimonys / Preocupările culturale și artistice ale membrilor Familiei Regale – Mărturii medalistice 191-214 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII OPASCHI, Cătălina Le journal de voyage du Prince Charles I a Constantinople, octombre 1866 / Jurnalul călătoriei principelui Carol I la Constantinopol, octombrie 1866 215-238 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII IONIȚĂ, Maria In memoriam Carol I. 1866-2006 / In memoriam Carol I. 1866-2006 239-262 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII PUNGĂ, Doina La peunture roumaine moderne et la France / Pictura românească modernă și Franța 263-279 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII ISTRĂȚESCU, Elena Vintilă Brătianu et la doctrine economique liberale "par nous meme". Temoignages des archives / Vintilă Brătianu și doctrina economică liberală “prin noi înșine”. Mărturii arhivistice 279-295 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII RĂDULESCU SORIN, Mihai Autour de la genealogie de Ion Antonescu / Despre genealogia lui Ion Antonescu 297-314 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII OPRIȘ, Ioan The bishop Policarp Morușca (20.III.1883-26.X.1958) and the corcern for the american romanians / Episcopul Policarp Morușcă (20.III.1883 - 26.X.1958) și stăruința pentru românii americani 315-332 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII GEORGESCU, Florin Des aspects concernat a les epurations politiques de la presse Roumaine.1945 / Aspecte referitoare la epurările politice din presa română. 1945 333-338 franceză
2006 Muzeul Național, XVIII ILIE, Oana 1945 - The early days of institutionalized communist propaganda / 1945 – Începuturile propagandei comuniste instituționalizate 340-357 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII LANCUZOV, Mihai The National Peasants'Party dissolution, a new stage in Romania's sovietization plan / Desființarea Partidului Național Țărănesc, o nouă etapă în planul de Ssvietizare a României 357-384 engleză
2006 Muzeul Național, XVIII CONSTANTINESCU, Șerban, NOVAC, Vasile Commander Toma Matei, one of the officiers who honoured the Romanian Navy / Comandorul Thomas Matei, unul dintre ofițerii de onoare ai Marinei Române 385-392 engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, nr. XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii Cuprins 3-6 română
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, nr. XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii Sumar 7-10 engleză
2006 Patrimonium Apulense, V-VI Cuprins 5-6 română
2006 Patrimonium Banaticum, V LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța. Campania 2006 Arheologie şi Istorie Antică 7
2006 Patrimonium Banaticum, V TIMOC, Călin Cercetări arheologice austro-ungare inedite la castrul roman de la Dicina-Orșova Arheologie şi Istorie Antică 57
2006 Patrimonium Banaticum, V DRAȘOVEAN, Florin, MARE, Mircea, MARȚIȘ, Florentina, ROGOZEA, Petru Raport de cercetare arheologică preventivă derulată în piața "Timișoara 700" Arheologie şi Istorie Antică 61
2006 Patrimonium Banaticum, V GLĂVAN, Marius Istoria și Așezămintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIII-lea. Ordinul Iezuiților Istorie 71
2006 Patrimonium Banaticum, V HAȚEGAN, Ioan Familia Klapka Istorie 81
2006 Patrimonium Banaticum, V KOSA, Alexandru Activitatea băncii "Timișiana" între anii 1900-1914 Istorie 93
2006 Patrimonium Banaticum, V POPESCU, Lucian Aspecte ale administrării Timișoarei interbelice Istorie 99
2006 Patrimonium Banaticum, V GOMBOȘ, Constantin C Raidurile aviației anglo-americane asupra județului Timiș-torontal din anii 1943-1944 Istorie 111
2006 Patrimonium Banaticum, V IVAȘCU, Bogdan Considerații privind rolul cadrelor de partid în campania electorală din 1946 - aspecte locale Istorie 131
2006 Patrimonium Banaticum, V PĂDUREAN, Florin Aron Revoluția ca discurs. Lozinci și manifeste anticomuniste Timișoara - decembrie 1989 Istorie 141
2006 Patrimonium Banaticum, V SZEKELY, Gabriel Arhitectura vernaculară și cea cultă din Timișoara și Arad 1700-1918 Istoria Artei 149
2006 Patrimonium Banaticum, V OANĂ, Iza Exercițiu de imaginație - Arhitectură art nouveau în Piața Plevnei Timișoara Istoria Artei 157
2006 Patrimonium Banaticum, V KISS, Hedy Semnificația simbolică a brâului ornamentat cu oglinzi și mărgele Istoria Artei 165
2006 Patrimonium Banaticum, V PINTILIE, Ileana Oskar Szuhanek - un pictor al Banatului Istoria Artei 173
2006 Patrimonium Banaticum, V IOVAN, Ioan File dintr-un dicționar ratat (2003) Istoria Artei 189
2006 Patrimonium Banaticum, V MEDINSKI, Andrei Corneliu Baba (1906 - 1997), la 100 de Ani, portretul artistului din tinerețe Istoria Artei 203
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători - Cuvînt înainte .5-6 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică Un vas gumelnițean deosebit aflat în colecțiile Muzeului de Istorie Galați .7-20 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II STOIAN, Viorel Unelte și ustensile hallstattiene din nord-estul Cîmpiei Române. Siliștea, jud. Brăila 21-35 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II MĂNDESCU, Dragoș Cronologia descoperirilor funerare din cea de-a doua epocă a fierului din zona Galațiului 35-42 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II PANDREA, Stănică, ZAIEȚ, Marius Un nou pandantiv foliaceu din bronz atribut populațiilor turanice 43-47 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II ZUICĂ, Eugen Un document inedit relativ la un misionar cataloc în Moldova la sfîrșitul secolului al XVII-lea 49-52 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II CROITORU, Costin Semnalări privind unele descoperiri arheologice la Bărboși (Galați) în secolul al XIX-lea 53-70 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II ARDELEANU, Constantin Un episod mai puțin cunoscut din istoria Comisiei Europene a Dunării (1871-1872). Prelungirea activității "părintelui Dunării" inginerul britanic Charles Hartley 71-77 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II CODREANU, Ramona-Elena Alegerile parlamentare în România (1879-1914) Studiu de caz: județul Covurlui 79-108 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II NEGRU, Leontin Refugiații polonezi de la Dunărea de Jos în anii 1939-1940 109-133 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II BANU, Florian Amprenta securității asupra destinului unui om de cultură. NicolAE Carandino (1905-1996) 135-151 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II CALOIAN, Sorina Rolul muzeului în educația adultului. Studiu de caz: Casa memorială "Costache Negri" 153-172 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie HAITĂ, Constantin, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian Quelques observations sur les pieces en pierre polie decouvertes dans l'etablissement Eneolitique de Carcaliu (dep. De Tulcea) .9- franceză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Săpăturile de salvare de la Luncavița-Mocuța, jud. Tulcea 41- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie ȘTEFAN, Cristian Several Points of View Regarding the Interpretation of Anthopomorphic Figurines 71- engleză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, JUGĂNARU, Gabriel, TARLEA, Alexandra-Clara, VERNESCU, Mirela Early Iron Age Complexes with Human Remains from the Babadag Settlement 77- engleză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie COJOCARU, Victor Despre așa-numitul "Protectorat" scitic asupra orașelor grecești nord-vest pontice 109- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie CIAUȘESCU, Mihaela, LOCKYEAR, Kris, ORTON, Clive, POPESCU, Adrian, SIDELL, Jane, SLY, Timothy, SYMONDS, Robin The Noviodunum Archaeological Project 2000-2004. Results and Conclusions from the Pilot Seasons 121- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie COVACEF, Zaharia Templele Tomisului 159 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Gemele din colecția I.C.E.M. Tulcea 173- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie ARDEVAN, Radu Despre o gemă romană de la Gherla 183- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie APARASCHIVEI, Dan Municipiul Troesmis. Instituții și elite 189- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu, PIFTOR, Valentin Les veterans membres de l'elite civile en Dobroudja Romaine 209- franceză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie CHIRIAC, Costel, NUȚU, George Bronze Herm of Priapus in a Private Collection 217- engleză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie BENEA, Doina Despre o capelă creștină la Porolissum 231- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie CHIRIC, Costel, TEODOR, Dan Noi fibule digitale din Dobrogea 241- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie IRIMIA, Mihai Fibula cu inscripție din zona Izvoarele (com. Lipnița, jud. Constanța) 251- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie ADUMITROAIEI, Marius, BOUNEGRU, Octavian "Life (after Town) in Town" in Scythia Minor Interpretări stratigrafice 259- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina, STĂNICĂ, Aurel Mărci de olar descoperite la Isaccea (Noviodunum) - jud. Tulcea 283 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie MĂRCULEȚ, Vasile Din nou despre organizarea teritoriilor bizantine de la Dunărea de Jos: Strategatul de Drista-Dorostolan 305- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, STĂNICĂ, Aurel, ZVÎNCĂ, Iuliana Noi descoperiri funerare de pe teritoriul localității Enisala (com. Sarichioi, jud. Tulcea) 317- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie TALMAȚCHI, Gabriel Date noi privind descoperiri monetare romane imperiale bdin Dobrogea 331- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie DAMIAN, Oana, IACOB, Mihaela, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MOISIL, Delia, PETAC, Emanuel Descoperiri romane și romano-bizantine de la Nufăru 375 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie BEJENARU, Luminița Date arheozoologice privind cetatea medievală și eșezarea extramuros de la Isaccea-Noviodunum 399- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie OPRIȘ, Ioan Semicentenarul Dobrogei - o aniversare bine pregătită 399- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie MIHAIL, Florian Introducere în arheologie - Laszlo Attila 417-418 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Cultura Vîrtop în Oltenia - Lazăr Simona 419-419 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie MOCANU, Marian Sistemul de apărare a litoralului Dobrogei romane (sec. I-VII p Chr.) - Ionescu M., Papuc Gheorghe 420-420 română
2006 Pontica, XXXIX NEAGU, George, VOINEA, Valentina Ceramica Hamangia III .9-34 română
2006 Pontica, XXXIX CĂRPUȘ, Cornelia, CĂRPUȘ, Leonid Așezarea eneolitică de la Cheia - Studiu ceramologic 35-63 română
2006 Pontica, XXXIX AILINCĂI, Sorin, MICU, Cristian L'habitation du premier age du fer de l'etablissement de Sarichioi "La Bursuci" (dep. De Tulcea) 65-73 engleză
2006 Pontica, XXXIX DOMĂNEANȚU, Catrinel Două complexe arheologice din epoca arhaică redescoprite la Histria 75-93 română
2006 Pontica, XXXIX BARALIS, A., PANAYOTOVA, K., RIAPOV, A. Les fouilles franco-bulgares de la necropole classique et hellenistique d'Apollonia du pont (2002-2004): Resultats preliminaires 93-121 franceză
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai Noi descoperiri getice și grecești din Dobrogea și din stînga Dunării 123-168 română
2006 Pontica, XXXIX BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia Ceramica greacă de uz comun din așezarea de la Albești (jud. Constanța): Cănile 169-183 română
2006 Pontica, XXXIX NEDU, Decebal Roma, Agathokles și războiul etrusc din 311-308 a. Chr. 183-204 română
2006 Pontica, XXXIX BĂRBULESCU, Maria, CÎTEIA, Adriana Inscripții inedite din Dobrogea 204-218 română
2006 Pontica, XXXIX BĂJENARU, Constantin, BÎLTÎC, Adela Histria - bazilica episcopală. Catalogul descoperirilor de sticlă (1984-2000) 219-247 română
2006 Pontica, XXXIX CLIANTE, Laurențiu Un nou segment al incintei tomitane tîrzii 249-258 română
2006 Pontica, XXXIX RADU, Laurențiu, UNGUREANU, Mădălina Cercetări arheologice în necropola romano-bizantină de la Callatis 259-278 română
2006 Pontica, XXXIX NICOLAE, Constantin, NICOLAE, Vlad Vadul Dunării la Hîrșova și rolul său în epoca romană și romano-bizantină 279-293 română
2006 Pontica, XXXIX MĂRCULEȚ, Vasile Noi considerații asupra organizării, funcționării și rolului themei Mesopotamia Apusului, 971-c.1000 294-317 română
2006 Pontica, XXXIX PAPASIMA, Tudor Cercetările arheologice de la Chirnogeni 321-333 română
2006 Pontica, XXXIX PASCALE, Alina O piesă de bronz descoperită în teritoriul histrian 335-338 română
2006 Pontica, XXXIX COVACEF, Zaharia O nouă statuetă a zeiței Venus descoperită la Tomis 339-344 română
2006 Pontica, XXXIX ELEFTERESCU, Dan Închizătoare de casetă descoperite în Dobrogea 345-348 română
2006 Pontica, XXXIX HAIMOVICI, Sergiu Amelioerarea rasială a animalelor domestice evaluată prin specia taurine (Bos taurus), făcute de către romani, după venirea lor în antichitate în actuala Dobroge 349-353 română
2006 Pontica, XXXIX CĂRPUȘ, Cornelia, CĂRPUȘ, Leonid, HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al unui lot de faună provenit din situl romano-bizantin de la Capidava - sec. IV-VI p. Chr. 353-363 română
2006 Pontica, XXXIX SANDOR, Istvan, TALMAȚCHI, Gabriel Noi date privitoare la unele rarități monetare histriene 367-375 română
2006 Pontica, XXXIX BARDAC, Anghel, TALMAȚCHI, Gabriel Descoperiri monetare romane imperiale în satul Cheia (com. Tîrgușor, jud. Constanța) 377-380 română
2006 Pontica, XXXIX LUNGU, Liviu, TALMAȚCHI, Gabriel Descoperiri monetare inedite din zona Ulmetum. Considerații asupra circulației monetare 381-413 română
2006 Pontica, XXXIX CUSTUREA, Gabriel Noi descoperiri monetare bizantine din așezarea de la Capu Dealului - Oltina 415-421 română
2006 Pontica, XXXIX CLIANTE, Traian, CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine descoperite în Dobrogea (sec. VI-VII) 423-434 română
2006 Pontica, XXXIX MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Un tezaur de folles anonimi din clasa A 2-A3, descoperit la Noviodunum - Vicina (?) - Isaccea 435-459 română
2006 Pontica, XXXIX PARASCHIV, Dorel Orgame/Argamum - Cercetări arheologice I. Cercetările dintre anii 1965-1985 - Mănucu-Adameșteanu Mihaela 463-464 română
2006 Pontica, XXXIX PARASCHIV, Dorel Local and Imported Ceramics in the Roman Province of Scythia (4th-6th - centuries AD). Aspects of economic Life in the Province of Scytia - Opaiț Andrei 464-467 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai Ethnic contacts and Cultural Exanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonisation to the Ottoman Conquest - Cojocaru Victor) 467-481 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004) 487-504 română
2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai Niculae Conovici (1948-2005) 505-516 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) SIMION, Gavrilă Le IV-eme Colloque International d'Archeologie Funeraire .9-11 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) LUNGU, Vasilica Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - Avant-propos .13-13 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) STRICCOLI, Rodolfo Presenze sepolcrali e rituali nel sud-est italiano dell'encolitico al bronzo medio 15-24 italiană
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) MENKOVA, Milena Burial Practices of the Local Early Broze Age Cultures in Bulgaria 25-30 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) SZEKELY, Zsolt Extra-Carpathian Funeral Discoveries in the Early Bronze Age in the South-East of Transylvania 31-36 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) MARKOVA, Klara Buruhrungsgebiet der Hatvan-Kultur im Nordwesten des Karpatenbeckens im Lichte der Graberfelder 37-44 germană
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) GEDL, Marek Das grosse Graberfeld aus der Mittelbronzezeit in Kietrz (Oberschlesien) 45-62 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) GANEVA, Svetlina Questions of the Necropolis at the Village of Orsoya near the Town of Lom 63-66 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) CRĂCIUNESCU, Gabriel La necropole a cremation de Age du Bronze de Gruia, department de Mehedinți 67-78 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) WITTENBERGER, Mihai Funerary Rite and Ritual of the Noua Culture in Transylvania 79-88 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) NIȚULESCU, Virgil, RENȚA, Elena, SIMION, Gavrilă Les tumulus d'Adîncata, dept. De Ialomița 89-103 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) LASZLO, Atila Sur les coutumes funeraires des populations du Bas-Danube au debut de l'Age du Fer 105-116 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) PAPATHANASIOU, Dina, TASARAVOPOULOS, Aris The Cemetery at Lagonissi in Attica (8th-4th Centuries BC) - Typology of Tombs, Burial Rites 117-128 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) GRIGOROPOULOS, Dimitos, LYRINZTIS, Andreas Illustrating Burial Practice from the Cemetery at Lagonisi, Attica: Burials and grave Goods of the 5th Century B.C. 129-143 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) STEINHAUER, Georges La restauration du monument funeraire de Kallithea 145-150 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) DIMITROVA, Diana Ruler's Tumular Burials from the Kazantak Region in Bulgaria 151-156 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) LUNGU, Vasilica Nercropoles grecques du Pont Gauche 157-176 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) PAPANOVA, Valentina Funeral Ceremony in the Ilbia Necropolis (Family Plot) 177-184 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) MÎNDRESCU, Dragoș Preoccupations d'archeologie funeraire en Roumanie il y a 1225 ans. Aspects de l'activite de Cezar Bolliav 185-186 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) TROHANI, George Nouvelles interpretations concernant la necropole Gete de Zimnicea 187-198 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) RUSTOIU, Aurel, SÎRBU, Valeriu Funerary Practices at the Geto-Dacians of the 2 nd Century BC - 1st Century AD 199-228 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) YIERGIOU, Raptopoulos Some Late Roman - Early Byzantine tombs from an Amfissa-in-Fokis Cemetery (Delfi Region), Greece 229-234 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) HAIMOVICI, Sergiu The Study of the Bony Fragments Coming from Animal Odders in the Celtic Incineration Cemetery from Fîntînele (Matei Village, Bistrița County) 235-237 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) ANDRUH, Svetlana About some peculiarities of sepulchral funeral practice at scythian burial ground Mamy-Bora 241-241 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) BEJINARIU, Ioan Manifestări funerare ale grupurilor culturale post-Otomani din vestul României 242-242 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) BRUDIU, Mihalache Raportul dintre specificul geografic și procesul indoeuropenizării 243-243 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) CALATOIU, Gheorghe, HORTOPAN, Dumitru Considerații asupra ritului și ritualului funerar în necropola tumulară de la Telești - Drăgoești 243-244 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) BRUDIU, Mihalache, CĂPITANU, Viorel, URSACHI, Vasile Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. 244-245 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) CHETVERIKOV, Igor, FIDELSKI, Sergiu The burial of the "horse woman" on the territory along the Snister River 245-246 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) CHOCHOROWSKI, Jan Zur semantik der bestattungssitte des gross-kurkgans von Ryzanovka 246-248 germană
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) DIMITROVA, Diana Ruler's tumular burials from the Kazanlok region in Bulgaria 248-248 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) FICHL, Klara Analysis of Sroreg C (Sziv Street) Cemetery of Maros Cultura 249-249 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) GEDL, Marek Das grosse graberfeld aus der bronze und fruheisenzeit in kietrz oberschlesien 249-250 germană