Criterii căutate

  • An de publicare: 2006

Sumarul căutării

  • 1898 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV Cuprins română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DĂNCUȘ, Mihai (autor) Omagiu savantului Alexandru Artemiu Coman .7-8 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ȘTEFUREAC, Traian (autor) Opera botanică a inginerului silvic A. Coman (1881-1972) .12-19 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ȚOPA, Emilian (autor) Artur Coman (1881-1972). Viața și opera 20-23 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV NĂDIȘAN, Ioan (autor) Un cercetător maramureșan al florei Masivului Rodnei Artur Coman 24-28 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BREB MIRCEA, Antal (autor) Concepția de cercetare și redactare a Florei Maramureșului în viziunea botanistului Artur Coman 29-33 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BÎRLEA, Laurian (autor) Specii noi pentru Maramureș aflate în ierbarul "A. Coman" 34-37 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ȘTEFUREAC, Traian (autor) Briofite de rară valoare științifică - monumente ale naturii - din rezervațiile maramureșene 38-45 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV RESMERIȚĂ, I. (autor) Considerațiuni asupra caracterului florei și a vegetației Maramureșului 46-51 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV GIVULESCU, Răzvan (autor) Succesiuni silvestre în Muntele Igniș Maramureș 52-55 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV SORAN, Viorel (autor) Rolul hidrologic al jnepenișurilor în etajul montan din Maramureș 56-61 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV HORNUNG, Ștefan (autor) Contribuții la studiul carenței în calciu și magneziu a pajiștilor subalpine și alpine din județul Maramureș 62-73 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BOLOGA, Vasile (autor) Toponimie etnobotanică mamamureșene 74-82 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DĂNCUȘ, Mihai (autor) Ing. Artur Coman - in memoriam - 83-88 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MUNTEANU, Dan (autor) Masaj către participanții simpozionului omagial Artur Coman 90-92 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ARDELEAN, Gavril (autor) Cercetări biologice în Maramureș - drept omagiu lui A. Coman 93-95 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV PÎNZARIU, Gheorghe (autor) Silvicultorul Artur Coman 96-99 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BERES, Iosif (autor) Amintiri personale despre ing. A. Coman 100-103 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BUD, Nistor (autor) Contribuții la flora Maramureșului 104-110 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV CHIȘ, Timur (autor), MANOLE, Mihail (autor) Artur Coman custode onorific al rezervației Pietrosu Rodnei 111-117 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV NĂDIȘAN, Ioan (autor) Secvențe din corespondența lui Artur Coman 118-123 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DĂNCUȘ, Mihai (autor) Ing. Artur Coman, urmaș al unui neam de nobili români cu implicații în istoria și istorioagragia Maramureșului 124-146 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV POP, Maria (autor), POP, Oana (autor) Plante descoperite de Artur Coman care au valoare medicinală și tinctorială 147-153 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV IUȘAN, Claudiu (autor) Managementul participativ - metodă de conservare a biodiversității în Parcul Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei) 155-160 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BERES, Marta (autor) Date privind lumea plantelor și a macromicetelor din "Pădurea Crăiasca" (Maramureș) 161-180 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV VONICA, Ghizela (autor) "Herbarul Alexandru Borza" din colecțiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu 181-188 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV PETROVAN, Gheorghe (autor) Rezervația naturală de gorun de Ronișoara 189-191 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARIAN, Monica (autor) Aspecte de vegetație ale unor pajiști din platoul Munților Oaș-Gutîi 192-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana (autor) Influenșa metalelor grele asupra calității apei și asupra micronevertebratelor bentice ale rîului săsar 206-213 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MUREȘAN, Alexandru (autor), MUREȘAN, Ramona-Elena (autor) Terasele fluviale din cadrul bazinului hidrografic Frumușraua (Munții Maramureșului) 214-220 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV IȘTVAN, Dumitru (autor), MUREȘAN, Alexandru (autor), POP, Ioan (autor) Ghețari nivali temporari din masivul Pop Ivan (Munții Maramureșului) 221-228 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BEREȘ, Ștefan (autor) Arii protejate și importanța biodiversității din Maramureș 229-239 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BACEA, Petre (autor), CHIȘIU, Olimpiu (autor) Identificarea sortimentelor calitative la inventarierea masei lemnoase pe picior 240-250 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana (autor), MARIAN, Monica (autor), MIHĂILESCU, Lucia (autor) Complexul măsurilor de protecție a mărului cultivat în zona Baia Mare împoztiva bolilor micotice 251-255 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DANCI, Adina (autor) Ecoturism în Dosul Gutîiului 256-260 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DANCI, Adrian (autor) Rezervația Pădurea Crăiasca 261-263 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V Cuprins română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂNCUȘ, Mihai (autor) Acta Musei Maramorosiensis V - Mergem înainte .7-7 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V SUIOGAN, Delia (autor) Sisteme de semnificare în mediile tradiționale 14-24 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V PALLY, Filofteia (autor) Despre cultură. De vla identitatea culturală la multiculturalitate 25-30 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V ȘTIUCĂ, Narcisa (autor) Inconfundabilul Maramureș (file de jurnal) 31-36 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V SOFONEA, Liviu (autor) Datină! Dadină! Însuflețitoare datină! 37-48 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DUTRON, Pierre (autor) La vitesse du changement economique et nos traditions? 49-51 franceză
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V MAIER RADU, Octavian (autor) Arhitectura țărănească din Transilvania - unitate și continuitate 52-55 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DECA, Eugen (autor) Monumente de arhitectură și artă religioasă, strămutate și restaurate în muzeul satului vîlcean 56-65 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DUMITRESCU, Ionuț (autor) Caracteristici ale locuinței din zona etnografică Vîlcea 66-73 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V MAIER RADU, Octavian (autor) La reconstruction des moulins antiques de la Roumanie 74-80 franceză
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V RUSU, Livia (autor) Catrința - element al portului popular străvechi 81-88 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V HODOR, Nicolae (autor), HOTEA, Mihai (autor) Portul popular din Maramureș. Situația localității Bîrsana 89-97 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POPA, Elena (autor) Motive animaliere în compoziția decorativă a ștergarelor nord-dobrogene 98-105 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V CIOCAN, Janeta (autor) Ploști ceramice confecționate la Baia Mare în colecțiile Muzeului de Etnografie 106-109 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V RUSAN, Dumitru (autor) Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratul" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei 110-123 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BÎLE ALEXA, Gavril (autor) Cîteva considerații privind practicile empirice în tratarea bolilor de animale (despre vindecătorii de animale) 124-126 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V THIRA, Viorel (autor) Maica Domnului în colinde 127-135 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V ȘTEF, Dorin (autor) Întoarcerea la obîrșii 136-142 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BILȚIU, Pamfil (autor) Aspecte ale cercetării obiceiurilor în lumina descoperirilor arheologice 143-147 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BILȚIU, Pamfil (autor) Casa în obiceiurile, datinile și credințele din Țara Maramureșului - contribuții - 148-155 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POP, Laura (autor) Tehnică și magie în ocupațiile casnice tradiționale românești 156-162 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOROICA, Ioan (autor) O culegere de folclor din Maramureș de la jumatatea secolului al XIX-lea 163-186 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V KACSO, Carol (autor) Date arheologice și istorice cu privire la Maramureș și Sighetu Marmației 188-195 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V PETROVAI, Ion (autor) Privire generală asupra presei din Țara Maramureșului pînă la Diktat-ul de la Viena 196-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V TOMOIAGĂ, Dorina (autor) Asociațiunea pentru cultura poporului român din Maramureș reprezentanți, școala, limba română 206-216 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOTOȘ, Ion (autor) Apșa de Mijloc - străveche localitate românescă la 600 de ani de atestare documentară 217-226 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂNCUȘ, Mihai (autor) Evreii din Maramureș - Istorie și destin 10 Octombrie - Ziua Holocaustului 227-234 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V MUNTEANU, Dan (autor) In memoriam : Alexandru Filipașcu (1937-2006) 236-245 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V OPRIȘ, Ioan (autor) Traian Bilțiu Dăncuș - contribuții biografice 246-259 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂIANU, Ilie (autor) Personalități maramureșene - Petre Cupcea 260-263 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOROICA, Ioan (autor) Două destine literare retezate: poetul Simion Botizan și memorialistul Artemiu Anderco 264-278 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V FURNICĂ, Elena (autor) Un "Nobil de Vișeu" printre noi 279-290 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V PETROVAI, Ion (autor) Folcloristul și scriitorul Oleksa Bevka, exponent al slavilor din Maramureș 291-297 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BILȚIU, Pamfil (autor) Mihai Pop - personalitate marcantă a folcloristicii românești și internaționale 298-304 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V PETROVAI, Ion (autor) Gheorghe Dăncuș (1906-1961) - gazetar, istoric literar și muzeograf 305-309 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOTOȘ, Ion (autor) Un neam nobil din dreapta Tisei 310-321 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POPOIU, Paula (autor) Muzeul național al Satului "Dimitrie Gusti". Direcții de dezvoltare pentru următorul deceniu (2005-2015) ( proiect managerial) 324-368 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POP, Gheorghe (autor) Casa muzeu din Roșiori - locație de valoros potrimoniu național 369-374 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂNCUȘ, Ioana (autor), DĂNCUȘ, Mihai (autor), TODINCA, Gheorghe (autor) Casa muzeu Mihalyi de Apșa în Pantheonul neamului românesc 375-400 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOAR, Nicolae (autor), BOAR, Silvia (autor) Arta plastică și turismul cultural sighetean 402-407 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V TITOV, Iuliana (autor) Promovarea instituției muzeale din perspectiva mijloacelor de comunicare de masă. Coordonate teoretice 409-419 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BEJINARIU, Corina (autor) Scurte considerații despre relația cercetător-informator dezvoltată în acheta de teren 420-427 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POPOIU, Paula (autor) Punct de vedere privind formarea profesională în cultură 428-437 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V HOTEA, Mihai (autor) Regiunea transfrontalieră româno-ucrainiană a Maramureșului - Boar N. 438-439 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Muzeul bîrlădean între trecut și viitor .5-8 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Secția de artă la 90-a aniversare a muzeului bîrlădean .9-31 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Alexandru Ioan Cuza și epoca sa - subiect al unei expoziții permanente 32-35 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ROTARU, Alina (autor) Gînduri la ceas aniversar 36-37 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Scurt istoric privind Secția de Științe Naturii din cadrul Muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 38-41 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Valorificarea patrimoniului Secției de Științele Naturii "Flora și Fauna din Județul Vaslui" - expoziție permanentă 42-44 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BRUDIU, M. (autor) Prelucrarea osului și cornului în gravetianul oriental sin spațiul carpato-nistrean: resurse, repertoriu, ocupații 45-47 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul României: brățări de os 48-81 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOLOMEY, Alexandra (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Industria cornului în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni-Ostrov 82-105 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ALAIBA, Ruxandra (autor), GRĂDINARU, Iulian (autor) Unelte din corn de cerb descoperite în așezarea Cîrniceni-Holm II 106-113 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I HAIMOVICI, Sergiu (autor) Prezentarea materialului faunistic din punct de vedere arheozooloc 113-113 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CROITORU, Costin (autor), PANDREA, Stănică (autor), STOIAN, Viorel (autor) Un pandantiv din scoică și o unealtă pentru prelucrat osul descoperite în așezarea Gumelnița A1 de la Însurăței - "Popina II" 114-116 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BELDIMAN, Corneliu (autor), CIUTĂ, Marius (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Podoabe din meterii dure animale aparținînd culturii Coțofeni descoperite recent în Transilvania 117-128 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I GHEORGHE, Gheorghe (autor), ROTARU, Marin (autor) Unelte din os din așezările Noua situate în partea de Sud-Est a județului Vaslui 129-147 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ISTRATI, Aurel (autor) Satul tradițional românesc, matrice a artei noastre naționale 148-152 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ROTARU, Doina (autor) Colecția "Dr. Constantin Teodorescu" - o pagină din istoria artei cntemporane 153-156 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I COCOȘ, Mariana (autor) Spațiul muzeal și creația tinerilor plasticieni - Cîteca metode de abordare 157-160 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I SICOIE, Florin (autor) Bienala Internațională de Gravură Contemporană "Iosif Iser" - modalitate de cunoaștere a tendințelor actuale în domeniul gravurii mondiale 161-162 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I TARASI, Mihai (autor) Arta astăzi 163-165 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I VOICU, Mihail (autor) Arta contemporană vs. Muzeul clasic 166-169 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I GHEORGHE, Cătălin (autor) Reprezentarea tendințelor artei contemporane naționale și internaționale în muzeele romțnești - probleme de estetică și expunere 170-172 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ACOSTIOAIE, Dan (autor) Asociația culturală Vector 173-174 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CHIRIAC, Laurențiu (autor) Activitatea lui Iacov Antonovici de cercetare și protejare a monumentelor religioase din zona Bîrladului 175-181 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I RUSU, Olga (autor) Contribuții bîrlădene și vasluiene la dezvoltarea patrimoniului Muzeului Literaturii Române din Iași 182-184 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ROTARU, Alina (autor) Manuscrise din colecția scriitorului George Ivașcu 185-187 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ILIE, Elena (autor) Personalități brăilene și bîrlădene pe axa timpului 188-190 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I COȘEREANU, Ioana (autor) Corespondență Perpessicius - George Tutoveanu 191-193 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I VASILIU, Lucian (autor) Iubire, celestă și terestră 194-194 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOTOS, Dana (autor) Briofite din colecția Muzeului de Științele Naturii din Tărgu Mureș 195-199 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CURLIȘCĂ, Angelica (autor) Date comparative privind compoziția calitativă a epizonei substratului dur din zona Modern, în anii 1994-2004 200-203 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I DANCS, Francisca (autor), DANCS, Istvan (autor), SĂPLĂCAN, Angela (autor) Studiul privind evaluarea potențialului turistic și de agrement al zonei Tîrgu Lăpuș 204-205 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie Bogdan Brukner (1931-2006) I-XI engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie Cuprins română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie BARTOSIEWICZ, Laszlo (autor), BONSALL, Clive (autor), BORONEANȚ, Vasile (autor), STALLIBRASS, Sue (autor) Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela Cladovei (Iron Gates Region, Romania 23-42 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie GATSOV, Ivan (autor) Systems of raw material procurement and suply in upper and eastern Thrace and South Marmara region - VII and VI mill BC 43-52 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie ANTONOVIC, Dragana (autor) On importance of study of the Neolithic Ground Stone industry in the territory of Southeast Europe 53-61 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie SPATARO, Michela (autor) Pottery typology versus technological choices: an easly neolithic case study from Banat (Romania) 63-77 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie MAKKAY, Janos (autor) Reprentation of dance in the figural art of the early neolithic Koros Culture 79-88 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie TRIPKOVIC, Boban (autor) Marine Goods in European Prehistory: A new shell in old collection 89-102 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, Magda (autor) A home altar at Gura Baciului 103-111 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie GRAMMENOS, Dimitrios (autor) Conclusions from the rescue excavations at the neoluthic settlement of Stavroupoli, Thessaloniki 113-128 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor) Burials in the area of the Foeni Culture Group 129-134 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie KALICZ, Nandor (autor) Die bedetung der schwarzen gefassemalung der lengyee-kultur aus Aszod (kom. Pes, Ungarn) 135-157 germană
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie COMȘA, Alexandra (autor) The interrelations between burial orientations and astronomy in the Balkan Region 159-176 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie BIAGI, Paolo (autor), VOYTEK, Barbara (autor) Excavations at Peștera Ungurească (Caprelor)(Cheile Turzii, Petrești de Jos, Transylvania) 2003-2004: A preliminary report on the chiooed stone assmblages from the chalcolithic toarte pastilate (Bodrogkeresztur) layers 177-202 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) The eneolithic settlement of Bistreț, Mehedinți County 203-209 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie BARKER, Alex. (autor), NICODEMUS, Amy (autor), O'SHEA, John (autor) Archaeological investigations at Pecica "Șanțul Mare": the 2006 campaign 211-227 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) The relations of the Cruceni-Belegis Culture with the Zuto Brdo-Gîrla Mare Culture 229-270 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie ȘEPTILICI, Raoul (autor), TRUICAN, Angel (autor) New accidental finds of roman coins around the village of Berzovia (Caraș-Severin County) 271-275 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie TIMOC, Călin (autor) Neue inschriften aus dem romischen kastell von Tibiscum 277-281 germană
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie DOROGOSTAISKY, Leonard (autor), MĂRUIA, Liviu (autor), MICLE, Dorel (autor) The earth works from Cornești - Iarcuri" (Orțișoara Village, Timiș County) in the light of recent field research 283-305 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie Cuprins 5-7 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie RĂDULESCU, Alexandru (autor) "Castelul Huniade" - Timișoara. Sondajul arheologic din anul 1980 11-42 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Asupra avatarurilor unei cetăți medievale: Jdioara anilor 1548-1658 43-65 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie FORȚIU, Sorin (autor) Despre prima atestare a denumirii Banatus Timisvarensis (1685) 67-113 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Religie prescrisă - religie trăită. Biserică, tradiție, superstiție în comuntățile sîrbești din Banat în secolul al XVII-lea 115-124 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie ANDRASY, Diana (autor) Argintărie și sisteme de mărci. Catalogul mărcilor din secolul al XVII în colecțiile Banatului 125-141 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie WALLNER BĂRBULESCU, Luminița (autor) Considerații privind formarea intelectuală a preoțimii greco-catolice din dieceza Lugojului în perioada episcopului Vitor Mihalyi de Apșa 143-169 română (rezumat în germană)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie OARCEA, Felicia (autor) Evoluția istorică a stațiunii balneo-climaterice Moneasa (jud. Arad) până în 1918 171-181 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie MUREȘAN, Augustin (autor) Două sigilii ale breslei croitorilor de sumane din Timișoara 183-188 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie LĂDĂU, Maria (autor) Realități culturale reflectate în foaia diecezană din Caransebeș, 1900-1914 189-210 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Spațiul bănățean în dezbaterile Conferinței de Pace de la Paris. Instituirea administrației românești în județele Caraș-Severin și Timiș-Torondal 211-236 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie ARDELEAN, Radu (autor) Legende urbane consemnate în publicistica timișoreană 237-254 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie ROȘU, Ovidiu (autor) Organele silvice ale conmunității de avere a fostului regiment grăniceresc Nr. 13 don Caransebeș 255-271 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie TOMONI, Dumitru (autor) Speranțe și deziluzii în Banatul interbelic. Regionalismul cultural 273-296 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie PINCA, Răzvan (autor) Poziții antimasonice în presa interbelică lujojană 297-306 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind comerțul în județul Severin în perioada interbelică și în anii celui de-Al Doilea Război Mondial 307-319 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie GIURAN, Valeriu (autor) Considerații privind participarea Batalionului I din Regimentul 5 Vânători instrucție în cel de Al Doilea Război Mondial, Campania de Vest, la luptele din ziua de 16 septembrie 1944, în sectorul de apărare de la Sud de Timișoara 321-330 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie RÎMNEANȚU, Vasile (autor) Reacția opiniei publice din Timiș-Torontal față de viața politică și economică din anul 1947 331-355 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie SALA, Gabriel (autor) Revolta de Ita din 1947 357-368 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie ROȘIU, Liliana (autor) Teatrul Național din Timișoara - arta oficială și influențele sale 371-380 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie KISS, Hedy (autor) Conservarea activă a trei lucrări de pictură chineză pe mătase naturală 381-396 română (rezumat în engleză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie FODOREAN, Florin (autor) Armata în sud-vestul Daciei romane - Nemeth Eduard 399-404 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie FODOREAN, Florin (autor) Introduzione alla topografia antica - Quilici L., Quilici Gigli S. 405-410 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul Secției de Istorie a Muzeului Banatului în anul 2006 413-413 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie CEDICĂ, Valentin (autor) Colectivul Secției de Arheologie a Muzeului Banatului în anul 2006 413-413 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie MARE, Mircea (autor) Activitatea de cercetare arheologică a Muzeului Banatului în anul 2006 415-416 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie ARJOCA, Valeria (autor), FLUTUR, Liana (autor) Lista publicațiilor intrate în patrimoniul bibliotecii Muzeului Banatului în anul 2006 417-426 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii CÎNDEA, Michaela-Cristiana (autor) Arbori și arbuștii din spațiile verzi brăilele .7-23 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii CÎNDEA, Michaela-Cristiana (autor) Platanii în spațiile verzi brăilene 25-56 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii CÎNDEA, Michaela-Cristiana (autor) Începuturile amenajării spațiiolor verzi brpilene - Grpdina din Piața Poligon 57-80 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor) Secția de științe ale naturii - La aniversarea a 50 de ani de existență 81-86 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor) Studiu privind reorganizarea secției de științe ale naturii și înființarea unei grădini botanice la Brăila 87-95 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor), UNGUREANU, Eugen (autor) Cabane muzeu, un punct de vedere asupra educației ecologice în zonele de munte 97-99 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor) Ornitofauna complexului de bălți Jirlău-Vișani 101-108 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor) Avifauna din zona complexului de bălți Rădeanu-Cîrja-Mața-Vădeni 109-116 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor) Păsările din zona Bălții Tătatu 117-124 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii BUZEA, Elena (autor), ONEA, Nicolae (autor) Zonele umede din Insula Mare a Brăilei. Refugii ornitologice de importanță națională și internațională 125-140 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii BUZEA, Elena (autor) Pești ornamentali din alepe tropicale și subtropicale - Familia Cichlidae 141-156 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii VERNESCU, Marius (autor) Prepararea și conservarea a două cranii de carnivore 157-160 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii VERNESCU, Marius (autor) Conservarea patrimoniului muzeal. Probleme generale întîlnite în cadrul secției de științe ale naturii 161-162 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii PETRESCU, Angela (autor) Bibliografia ornitologică Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Ggrigore Antipa" - București, volumul I-XLV (1958-2003) 163-174 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii PETRESCU, Angela (autor) Microclimatul din cuiburile subterane de prigorii (Merops apiaster Linnaeus, 1858) 175-186 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Bucovina, „cheia Moldovei", sub stăpânirea Austriei habsburgice (1775-1918) 7 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Filimon Rusu (1882-1957) - istoric, memorialist, culegător de folclor și publicist 15 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Vladimir Trebici (1916-1999) 37 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 CEAUȘU, Mihai-Ștefan (autor) Obținerea autonomiei Bucovinei în dezbaterea elitei multietnice provinciale. 1848-1861 39 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 HRENCIUC, Daniel (autor) Integrarea minorităților naționale din Bucovina în România Mare: abordarea național-liberală 55 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 NICULICĂ, ALIS (autor) Teatrul Național din Cernăuți (1924-1935) 77 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 OLARU NENATI, Lucia (autor) George Voevidca - un bucovinean original 97 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 VALENCIUC, D. (autor) Funcții administrative și distincții onorifice în Mitropolia Bucovinei 123 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 GEIER, LUZIAN (autor) Die militariche Besetzung der Bukowina und das k. k. Infanterieregiment 41 - das Bukowiner Hausregiment 143 germană
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 PURICI, ȘTEFAN (autor) De la supuși la cetățeni. Românii din Bucovina (1775-1914) 155 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 UNGUREANU, CONSTANTIN (autor) Statistică școlară în cadrul învățământului primar din Bucovina (sfârșitul sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea) 167 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 IAȚENCU, Rodica (autor) Mișcări și organizații studențești anticomuniste (1945-1959). Studiu de caz: bucovineni în Mișcarea Tineretului Regalist (II) 203 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 PASCANIUC, Elena (autor) Folclorul deportărilor din Bucovina 263 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Vechi stațiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (III) 271 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 OPREA, ADRIAN (autor), TRELEA, SORIN (autor) Botanistul bucovinean Emilian Țopa 281 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 CONETE, DENISA (autor), GAVA, Radu (autor), MESTEACĂNU, ADRIAN (autor) Observații de tip monitoring asupra păsărilor de apă de pe lacul Budeasa (bazinul Argeșului) 289 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 IACOBESCU, Mihai (autor) A apărut Enciclopedia Bucovinei 297 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) O lucrare monumentală- Enciclopedia Bucovinei 301 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Titu Maiorescu în corespondență cu Hurmuzăcheștii 305 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Claudiu Isopescu în corespondență cu Nicolae Iorga (1926-1935) (IV) 311 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 VALENCIUC, D. (autor) Mitropolitul Visarion Puiu și pregătirile pentru evacuarea bunurilor culturale ale bisericii bucovinene (1939-1940) 351 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 HRENCIUC, Daniel (autor) România și Polonia-1918-1931.Relații politice,diplomatice și militare,editia a II-a revăzută și adăugită,Rădăuti,Ed Septentrion,2003,254 p. Idem,România și Polonia-19321939. Relații politice și diplomatice,Suceava,Ed Universitătii,2005(Nicolae Mareș) 365 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 OLARU, ELENA (autor), OLARU, MARIAN (autor) Colegiul Tehnic Rădăuți. Studiu monografic, postfață de Vasile I. Schipor, Rădăuți, Editura Septentrion, 2005, 326 p. (Elena Pascaniuc) 368 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 UDIȘTEANU, DIONISIE (autor) Udeștii de pe Suceavă. Cercetare istorică, Suceava, Editura Mușatinii, 2005, 252 p. (Vasile I. Schipor) 370 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 HRENCIUC, Daniel (autor) Continuitate și schimbare: integrarea minorităților naționale din Bucovina istorică în Regatul României Mari (1918-1940), vol. I, Perspectiva național-liberală (1918-1928), Rădăuți, Editura Septentrion, 2005, 240 p. (Marian Olaru) 372 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 CEAUȘU, Mihai-Ștefan (autor) Parlamentarism, partide și elită politică în Bucovina habsburgică (1848-1918). Contribuții la istoria parlamentarismului în spațiul central-est european, Iași, Editura Junimea, 2004, 606 p. (Marian Olaru) 374 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 ȘANDRU, MIROSLAVA (autor) Cusături huțule, Cluj-Napoca - Cemăuti, Editura Kriterion - Casa Editorială Bukrek, 2005, 104 p. (Vasile I. Schipor 376 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 COJOCARU, CONSTANTIN C. (autor) Pași prin secole de istorie bisericească, Iași, Editura Golia, 2005, 496 p. (Vasile I. Schipor) 377 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 SCHIPOR, GHEORGHE (autor) Rădăcini în glia Bucovinei, Suceava, Editura Cygnus, 2006, 302 p. (Petru Bejinariu) 379 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 „Studia Universitatis Cibinensis", Series Historica, I, Editura Universității „Lucian Blaga" din Sibiu, 2004, 364 p. (Elena Olaru) 380 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 „Valori pășcănene". Studii, documente, mărturii, publicație periodică a Asociației „Visarion Puiu", Pașcani, anul I, nr. 1, februarie, 2006, 126 p. (Vasile I. Schipor) 382 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 „Septentrion literar". Revistă de literatură și artă, [Cernăuți], anul VII, nr. 1 (XXXIII), nr. 2-3 (XXXIV-XXXV), nr. 4 (XXXVI), 2005 (Elena Pascaniuc) 383 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 „Analele Putnei'', anul I, nr. 1, 2006, 168 p. (Vasile I. Schipor) 385 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 „Septentrion". Foaia Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, anul XVII, nr. 25, 2006, 28 p. (Ovidiu Bâtă) 387 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 Zilele „ Mitropolit Visarion Puiu'', ediția a X-a, Pașcani, 27-28 februarie 2006 (Dumitru Valenciuc) 391 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 FILIPCIUC, Ion (autor) Anghel Popa 393 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 1 Profesorul Mircea Grigoroviță (5 iunie 1919-19 noiembrie 2005) (Pavel Țugui) 397 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Destinul bucovinenilor în spațiul concentraționar al regimului comunist 413 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 PRECOP, VASILE (autor) Vasile Țigănescu - prozator modern 417 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 HREHOR, CONSTANTIN (autor) Silvestru Morariu Andrievici - contribuții la emanciparea Bucovinei prin cultură 479 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Grigore Nandriș în corespondență cu Basil Munteanu și alți contemporani ai săi (V) 503 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 STAN, Simina-Octavia (autor) Mișcarea cultural-națională în Bucovina în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea 515 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 POPESCU, ILIE (autor) Semnificația simbolurilor utilizate în lucrările despre represiunea sovietică împotriva românilor din nordul Bucovinei sub regimul stalinist 529 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Bucovineni în spațiul concentraționar al regimului comunist 535 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 SAPOLOVSKYJ, VOLODIMIR (autor) Activitatea structurilor de forță austriece în Bucovina în condițiile „stării excepționale " (1914-1918) 619 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 MANDRIC, MARIA (autor) Considerații privind căile conștientizării naționale: mișcările naționaliste ucraineană și română (1920-1940) 631 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Substantivul vatră și verbul a trăi 643 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 PASCANIUC, Elena (autor) Leca Morariu - Ioan Vicoveanu. Corespondență 653 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 TURCULEȚ, ANGELICA (autor) Cercetări asupra unor specii de coccinelide (Coleoptera) prezente în culturile de trifoi roșu din Podișul Sucevei 671 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 BEJINARIU, PETRU (autor) Contribuții ale biologilor din Bucovina la cercetările hidrobiologice 691 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia Bazinului Superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (I) 697 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 TRELEA, SORIN (autor) Areale populate cu Frittilaria meleagris L. Din zona Depresiunii Rădăuți 713 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 GOROVEI, ȘTEFAN S. (autor) Scrisoare deschisă la o aniversare 719 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Revista "lconar ", la Rădăuți 723 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) [Periodicul "Iconar", anul I, nr. 1-3, 1935, se află în Bucovina] 725 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 POPA, ANGHEL (autor) Însemnările unui voluntar bucovinean din anii Primului Război Mondial despre principele Carol al României și Regimentul "Vânători de Munte" 729 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 POPA, ANGHEL (autor) Domnul colonel Gheorghe Eminescu 739 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 GHERMAN, ION (autor) Viața nu-i toată un miracol, București, Editura "Tradiția", 2005, 3 84 p. Cu ilustrații de epocă, portrete de familie și reproduceri din presă (D. Vatamaniuc) 763 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 Bucovina în scrieri de epocă, antologie, argument și indice de localități de Doina și Liviu Papuc, Iași, Editura Alfa, 2005, 232 p + 8 planșe ( Vasile I Schipor) 763 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 VALENCIUC, IOAN-PAUL (autor) Volovăț. Viața unui sat în pagini de presă, 1882-1 945, I, Câmpulung-Moldovenesc, Fundația Culturală Biblioteca "Miorița", 2006, 122 p. (Vasile I. Schipor) 765 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 NICULICĂ, ALIS (autor) Ion G. Sbiera. Viața și opera, Suceava, [Grup Mușatinii], 2005, 136 p., 17 fotografii+ 9 fotocopii (Elena Pascaniuc) 766 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 "Balkan-Archiv". Neue Folge, Band 26/27, 2001 /2002, Wurzburg, Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, 2004, 348 p.; Band 28/29, 2003/2004, Wurzburg, Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, 2005, 440 p. (Elena Pascaniuc) 768 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 "Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie și cultură, Cernăuți-București, anul XII, nr. 3(47), 2005 (Rodica lațencu) 769 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 Zilele Universității " Ștefan cel Mare " din Suceava, ediția a V -a (Harieta Mareci) 771 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 Colocviul științific internațional Czernowitz in den deutsch-rumănischen kulturbeziehungen, Jena, 26-27 mai 2006 (Elena Pascaniuc) 772 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 Bucovina - istorie și cultură, Rădăuți, 8 iunie 2006 (Elena Pascanic) 775 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 Simpozionul științific: Martirologiul Bucovinei. Arestați, condamnați, deportați, exilați, persecutați pe motive politice sub regimul comunist (1940-1941, 1945-1989) (Marian Olaru) 776 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 IRIMESCU, MIRCEA (autor) Vasile Precop (1915-2006) 779 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE VIGH, Bela (autor) Răspândirea calvinismului în Transilvania secolului al XVI-lea Istorie 9-21 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE TUDORAN, Raluca (autor) Conscripția de la 1785 în Scaunul Trei Scaune Istorie 21-27 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE LENCHIȚAN, Vasile (autor) Limba română în viata secuilor de-a lungul secolelor (până în 1918, de la M la Z) Istorie 27-37 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE MIHU, Elena (autor) Protopopul Nicolae Ghiaja din Palos în evenimentele revoluționare din 1848-1849 Istorie 37-53 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE RANCA, Ioan (autor) Românii de pe granița cu Moldova în timpul revoluției de la 1848-1849 Istorie 53-65 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE HANCU, Ana (autor) Aspecte ale situației clerului greco-catolic în protopopiatul Tg. Mureș în primii ani după revoluția de la 1848-1849 Istorie 65-77 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE GRAMA, Ana (autor) Familia sibiană a lui Ioan Florian (1829-1894) președinte al Tribunalului regesc din Odorheiul Secuiesc Istorie 77-95 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE DOBOZI, Milandolina Beatrice (autor) Contribuții Ia istoricul Parohiei Ortodoxe Toplița - secolul al XIX-lea Istorie 95-103 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE PINCA, Petru (autor) Episcopul Justinian Teculescu ( 1865- 1932). Pagini din viața și activitatea sa Istorie 103-125 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE PENTELESCU, Aurel (autor), PREDA, Gavril (autor) Justinian Teculcscu - primul episcop al Armatei Române. Documente inedite Istorie 125-137 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE LAZAR, Cristian Costel (autor) Contribuții privind istoria bisericii din Voșlobeni, la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. Istorie 137-143 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE STANCU, Vasile (autor) Activitatea desfășurată de Centrul de inițiere al organizației din Sf. Gheorghe, reflectată în Buletinul Astrei al despărțământului Central al Județului Trei Scaune Istorie 143-151 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE CRIȘAN, Cristian (autor) Un chestionar cu valoare monografică, din anul 1937, referitor la l ocaliățile din plasa Buzăul ardelean Istorie 151-163 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE SPÂNUL, Alexandru Alin (autor) Serviciul Special de Informații atenționeazăză: Revizionism maghiar sub cupola Bisericii (1941) Istorie 163-171 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE ȘANDRU, Dumitru (autor) Administrația din nord-vestul Transilvaniei de după 23 august 1944 Istorie 171-189 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE TALAMBĂ, Daniel (autor) Maghiarii în viața politică românească în perioada 1944-1948 Istorie 189-211 română
2006 ANGVSTIA, nr. 10, seria ISTORIE-SOCIOLOGIE PETCU, Adrian Nicolae (autor) Un slujitor al ortodoxiei și al neamului românesc părintele Aurel Negoescu Istorie 211-214 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-10 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea unor obiceiuri agrare de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 13-42 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan (autor) Tehnicile tradiționale de prelucrare a laptelui practicate în 86 de sate nord-transilvănene cu sistem local-agricol de creștere a oilor 43-72 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Aspecte ale cercetării obiceiurilor în lumina descoperirilor arheologice 75-79 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Lumea de aici și lumea de dincolo în mentalitatea populară de la sfîrșitul sec. al XIX-lea 81-112 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Contribuții la studierea colindului religios în folclorul maramureșean 113-127 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela (autor) Tipologia și simbolistica măștilor populare 129-143 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Contribuții la cercetarea statutului vrăjitoarelor în cultura populară din Maramureș 145-155 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela (autor) Les masques de Maramureș 157-164 franceză
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MOCAN, Anca (autor) Credințe și supersitiții legate de naștere în satul Călățele, jud. Cluj 165-170 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LĂȚEA, Felicia (autor) Obiceiuri de nuntă în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos - județul Alba 171-175 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Din activitatea catedrei de etnografie și folclor 1926-1951 179-206 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan (autor) Dificultățile cercetării de colecție în muzeele etnografice românești 207-214 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROȘCA, Teodora (autor) O poveste pentru tine - pornind de la o propunere de organizare tematică a unei expoziții de icoane pe sticlă - 215-256 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia (autor) Seminarul național de etnoarheologie (1991-2005) 259-270 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Vulturul - pasărea morții, a regenerării și mesager al zeilor 271-282 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GAGA, Lidia (autor) Preliminarii la un studiu etnoarheologic. Așezare, gospodărie, ocupații și meșteșug în zona etnografică Almăj. 283-289 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ALAIBA, Ruxandra (autor) Meluță Marin - istoric al religiei vechilor civilizații agrare 291-303 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei WITTENBERGER, Mihai (autor) Comportamentul funerar la cultura Noua din Transilvania 305-312 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei COMȘA, Eugen (autor) Gesturile redate de figurinele și reprezentările antropomorfe de pe unele vase din epoca neolitică din România 313-324 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Obiceiuri de înmormîntare la românii ardeleni. 1817 - Popp V. 327-333 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei VAJDA, Andras (autor) Memoriale în globul bisericii - Keszeg V. 339-343 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie MIREA, Pavel (autor) Câteva date despre locuirea Boian din sud-vestul Munteniei Arheologie, istorie antică 11-20 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie FRÎNCULEASA, Alin (autor) Fragmente ceramice decorate antropomorf descoperite în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos, județul Prahova Arheologie, istorie antică 31-40 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie MIREA, Pavel (autor), SĂNDULESCU, Angela (autor) Câteva obiecte eneolitice din zona municipiului Roșiorii de Vede Arheologie, istorie antică 41-47 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie BĂRBULESCU, Constantin (autor), CÎRSTEA, Angela (autor) Un depozit de vase cu caracter funerar de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului descoperit la Gârla Mare, județul Argeș Arheologie, istorie antică 49-54 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cetatea getică de la Râca "Tudoria", județul Argeș Arheologie, istorie antică 55-66 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PAVELEȚ, Eugen (autor) Un mormânt de incinerație descoperit la Mălăleștii de Jos, jud. Prahova Arheologie, istorie antică 67-75 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie SPÎNU, Daniel (autor) Misterioasele descoperiri de monede și podoabe de aur dacice din secolul al XVI-lea. Contribuție la istoricul descoperirilor dacice din Munții Orăștiei Arheologie, istorie antică 77-89 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie MOȚEI, Florin (autor) Oglinzi cu tamga pe teritoriul României Arheologie, istorie antică 91-102 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Politica urbană a împăratului Hadrian la Dunărea de Jos Arheologie, istorie antică 103-108 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CHRISTESCU, Vasile (autor) Dacia sub Hadrian și Antonius Pius Arheologie, istorie antică 109-119 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ADAMESCU, Ionuț (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Galați. Descoperirile din secolele VIII-XI Arheologie, istorie antică 121-133 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului animalier din perioada medievală de la situl Slon (jud. Prahova) Arheologie, istorie antică 135-141 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Considerații privind descoperirile arheologice de la Câmpulung Arheologie, istorie antică 143-152 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie REZACHEVICI, Constantin (autor) Condițiile istorice ale intemeierii cetății Bran (1377). Războiul aliaților europeni împotriva lui Ludovic I de Anjou din 1375-1377 și acțiunile militare ale domnilor Țării Românești Vlaicu și Radu I Istorie medievală 155-191 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Vlad Țepeș și Argeșul Istorie medievală 193-197 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PALADE, Lucian (autor) Relațiile Drăculeștilor cu Transilvania și Ungaria în vecul al XV-lea Istorie medievală 199-205 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie STANCIU, Ionuț (autor) Reședințele domnești de la Târgoviște și București în secolele XV-XVI. Aspecte demografice, economice și sociale Istorie medievală 207-212 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Două hrisoave domnești inedite din secolul al XVII-lea, de la Matei Basarab și Grigore Ghica Istorie medievală 213-217 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) O evocare: Dimitrie Onciul și vatra istorică a Argeșului. Remember: 150 de ani de la nașterea savantului (26-10-7-11-1856) Istorie medievală 219-228 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CIOBOTEA, Dincă (autor) Opinii istoriografice privind definirea moșnenilor Istorie medievală 229-234 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Epraxia stareța "punte de legătură" între Schitul Valea Mare-Podgogia și biserica "Sf. Nicolae" din Piscani - Argeș Istorie medievală 235-242 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie DINA, Teodor (autor) Piscani, județul Argeș - 480 de ani Istorie medievală 243-254 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PĂDURARU, Marius (autor) Vechi lăcașe de cult ale orașului Pitești. Biserica Domnească cu hramul "Sfântul Gheorghe". Cu referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia Istorie medievală 255-266 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie BOBOC, Cătălin (autor) Știutorii de carte în Țara Românească Istorie medievală 267-277 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Seimenii în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea) Istorie medievală 279-284 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Din viața și activitatea locuitorilor din Plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838 Istorie Modernă şi Contemporană 285-323 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Boierii de pe Valea Topologului în anul 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 325-335 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie DICU, Paul (autor) 130 de ani de la proclamarea independenței de stat a României: 9 mai 1977 - 2 mai 2007. Un episod dramatic din activitatea lui Ion C. Brătianu în timpul Războiului de Independență, 1877-1878 Istorie Modernă şi Contemporană 337-339 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie IONIȚĂ, Mioara (autor) Despre Bucureștii din ajunul jubileului din anul 1906 la un secol de la eveniment Istorie Modernă şi Contemporană 341-346 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Răscoala din 1907 în Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 347-358 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie NEGOI, Bogdan (autor) Serviciul de Statistică din cadrul Ministerului de Război și problema prizonierilor de război (1912-1928) Istorie Modernă şi Contemporană 359-370 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Leordenii și bisericile sale de lemn 367- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie STOICA, Leontin (autor) Epidemia de holeră din Dobrogea anului 1916 în prezentarea medicului colonel Sănculescu Constantin Istorie Modernă şi Contemporană 371-377 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ȚUCĂ, Cornel (autor) Despre prizonieratul în Rusia al românilor din armata austro-ungară Istorie Modernă şi Contemporană 379-391 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Starea de spirit a lui Ionel I.C. Brătianu după intrarea României în Primul Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 393-298 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) După ei… potopul. Realități cotidiene în Argeș și Muscel după retragerea trupelor de ocupație (1918) Istorie Modernă şi Contemporană 399-405 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CHISTOL, Aurelian (autor) Ecouri interne și externe ale asasinării premierului I.Gh. Duca Istorie Modernă şi Contemporană 407-413 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie FOCULESCU, Grigore (autor) Problema terorismului românesc în perioada interbelică Istorie Modernă şi Contemporană 415-420 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie MOTREANU, Valentin (autor) Notițe și scrisori care au aparținut lui Cornel Zamfirescu, primarul orașului Pitești în perioada 1934-1936 Istorie Modernă şi Contemporană 421-424 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) Imaginea Armatei Roșii în anul 1941 în documente românești Istorie Modernă şi Contemporană 425-430 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ȘTEFĂNESCU, Bogdan (autor) Câteva considerații privind situația prizonierilor sovietici din România în anul 1942 Istorie Modernă şi Contemporană 431-438 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie BADEA, Marinela (autor) Situația populației românești din 1943 până la 23 august 1944 Istorie Modernă şi Contemporană 439-446 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie SPÎNU, Alin (autor) Mareșalul Ion Antonescu - un lider politic bine informat de serviciul Special de Informații (iunie 1944) Istorie Modernă şi Contemporană 447-454 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PINTILIE, Dan (autor) Activitatea Societății "Colombia", societate franco-română de petrol (constituire, capital, producție, export) - 1905-1941 Istorie Modernă şi Contemporană 455-466 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie BUZATU, Gheorghe (autor) România în geopolitica Kominternului și Kominformului Istorie Modernă şi Contemporană 467-495 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie IONESCU CONSTANTIN, Alin (autor), LAZĂR, Cristian (autor) Tradiția greacă și filozofia creștină la Clement Alexandrinul istoria culturii, personalităţi 497- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ROBEA, Mihail (autor) Legendele populare din Valea Vîlsanului - Argeș 513- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ROTARU, Elena (autor) Elemente de decor urban în Piteștiul primelor patru decenii ale secolului al XX-lea 535- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie COJOCARU, Florentina (autor), ROTARU, Elena (autor) Și sobele au amintiri 541- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie SMARANDA, Aurică (autor) Bitjarii din Cîmpulung-Muscel (studiu de breaslă) 547- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PALLY, Filofteia (autor) Cultura crează națiunea - Obiectivul fundamental al Legii Serviciului Social 555- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Despre un așezămînt ortodox românesc la Ierusalim 561- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Biserica Sf. Nicolae de la Valea Danului (județul Argeș). Mărturii documentare 571- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie GEORGESCU, Maria (autor) "Sfinxul" neînvăluit de mister. Mărturii inedite despre Ion I.C. Brădianu 575- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PURNICHI, Vintilă (autor) Din corespondența poetului muscelean Mihai Moșandrei 579- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie APOSTOLACHE, Zoe (autor) Pictorul Rudolf Schweitzer-Cumpăna 589- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie RĂDULESCU, Maria-Venera (autor) Arhimandritul Dosoftei Florea 593- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ȚÎNȚĂREANU, Alexandra (autor) Mihalache Ghica - un om politic uitat 603- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie SURU, Claudia (autor) Documente necumente despre familia pictoriței Maria Fratoștițeanu 609- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ROTARU, Florin (autor) Iosif Romanov, librar și editor 611- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie BĂRBULESCU, Constantin (autor), CIOFLAN, Teodor (autor) Lucrările de restaurare, conservare și reconstituire de la castrul roman Cîmpulung-Jidava 619- română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CIOBANU, Vitalie (autor) Încartiruirea militarilor ruși în Basarabia (sec. XIX-începutul sec. XX) 629- română
2006 Arheologia Moldovei, 2006 Cuprins 3-5 română
2006 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVII PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Amintirile unui arheolog 266 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 LUCA SABIN, Adrian (autor) Un nou început .7-7 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DIACONESCU, Dragoș (autor), GEORGESCU, Adrian (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor), SUCIU, Cosmin (autor) Săpăturile arheologice de la Mircurea Sibiului-Petri, (jud. Sibiu) Campaniile anilor 1997-2005, Stratigrafie și cronologie .9-19 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 GEORGESCU, Adrian (autor) Un mormînt Noua descoperit la Valea Viilor, (jud. Sibiu) 21-29 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DIACONESCU, Dragoș (autor), ROMAN, Cristian (autor), ROTAR, Gabriel (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al comunei Laslea, (jud. Sibiu) 31-66 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 FERENCZ, Iosif (autor) Două fibule cu resort bilateral mare și coarda înfășurată de arc provenind din așezarea dacică de la Ardeu, com Balșa, (jud. Hunedoara) 67-76 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 CIUTĂ, Marius (autor) Contribuții la cunoașterea orașului antic Apulum. Cercetări arheologice preventive la Alba Iulia - Str. Decebal, Nr. 25 (jud. Alba) 77-87 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 SONOC, Alexandru (autor) Observații cu privire la propunerile de clasificare a mormintelor din necropolelor romane provinciale din Dacia 89-112 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor), SONOC, Alexandru (autor) Monumentele romane zidite în biserica din Dîrlos (jud. Sibiu) 113-139 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 MUNTEANU, Claudiu (autor) Reprezentări de ambarcațiuni pe doua geme antice 141-144 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 ZIEGLER, Franck-Thomas (autor) "Dixit insipiens…" Spatmittelalterliche torheitsbilder aus dem besitz des Brukenthalmuseums die Birthalmer narrenbilder 145-164 germană
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Liber amicitiae. Studenți transilvăneni la universitatea din Wittenverg în secolul al XVI-lea 165-174 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 BEȘLIU, Olga (autor) Un platou inedit din colecția de cositoare a Muzeului de Istorie din Sibiu 175-182 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 ITTU, Constantin (autor) O biblie în limba siriaca (siriana veche) editată în Olanda anului 1717 183-195 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigilii de meșteri breslași din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu 197-200 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DUDĂU, Oltea (autor) Cana cu monede (Haupt.). Un punct de vedere asupra unei presupuse colecții numismatice transilvane de la sfîrșitul secolului XVII 201-214 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Repertoriul glăjăriilor transilvănene din secolele XVII-XIX 215-232 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 COZMA, Aurelia (autor) Relațiile româno-slovace la sfîrșitul secolului al XIX-lea la Sibiu 233-241 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 TEUCEANU, Radu (autor) Un occidental despre Transilvania: Jane Emmily Gerard, The beyond the Forest, 1888 243-250 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DANEȘ, Mariana (autor) Cocarde româno-americane din colecția Muzeului de Istorie 251-262 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 PAUL DAN, Octavian (autor) Restaurarea a cinci vase de bronz din perioada Halstatt B3 . Studiu preliminar privind stabilirea diagnosticului și propunerile de restaurare 263-269 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 BARBU, Dorin (autor) Pușcă cu fitil în colecția Muzeului Național Brukenthal. Conservare și restaurare 271-280 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 BULETEANU, Gheorghe (autor) Restaurarea unui pocal de cristal din sec. XVII din colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu 281-283 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DOBRESCU, Alexandru (autor) Problematica și metodologia de restaurare a unui pieptene (sec XIX) confecționat din material cornos 285-288 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 GALEA, Silvia (autor) Aspecte ale conservării la primăria veche din Sibiu 289-294 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica (autor) Câteca cuvinte despre Casa Aman Patrimoniu 4-8 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTINESCU, Carmen (autor), GAVRIL, Victoria (autor) Strada Cernica Patrimoniu 9-17 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Bunuri cu semnificație artistică și memorialistică Patrimoniu 18-21 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IONIȚĂ, Ionel (autor) Ziua Bucureștilor - 20 septembrie 1959 Patrimoniu 22-26 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IPATE, Mihai (autor) Palatul Dinicu Golescu între anii 1812-1866 Patrimoniu 27-44 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX FALCAN, Dan (autor) O victimă a istoriei: Generalul Gheorghe Aegeșeanu. "Bravul Ghiță" sau "Ghiță Sîngerosul" Patrimoniu 45-49 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IVAN-GHILIA, Liana (autor) Patrimoniul M.M.B. - congruențe culturale Patrimoniu 50-57 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX MUCENIC, Cezara (autor) Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei Patrimoniu 58-80 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX NISTOR, Sergiu (autor), VELESCU, Oliver (autor) Casa Calea Victoriei nr. 176 (fost 190) (fost "Institutul de fete Moteanu") Patrimoniu 81-101 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ENE, Camelia (autor), ZĂNESCU, Ionel (autor) Expoziția temporară: Mărturii sigilare Patrimoniu 102-109 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ZĂNESCU, Ionel (autor) Expoziția "Aparate și tehnică fotografică" Patrimoniu 110-114 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica (autor), MUNTEANU, Rodica (autor) Procedee mai vechi utilizate în resataurarea ceramicii arheologice Studii şi articole 116-121 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Oglinda și stilurile artei - scurt istoric Studii şi articole 122-126 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX BUIU IOAN, Vasile (autor) 1873: primele ascensiuni aerostatice, cu om la bord, în București Studii şi articole 127-158 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CIOTORAN, Gabriel (autor) Primele scrisori expediate din București, în afara spațiului românesc Studii şi articole 159-166 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CIUBOTATU, Ștefania (autor) Situația averii regelui Ferdinand (iulie 1927) Studii şi articole 167-172 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTIN, Gabriel (autor) Dezvoltarea industrială a Bucureștiului între anii 1859-1933 Studii şi articole 173-179 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX CONSTANTIN, Marian (autor) Imperative naționale și cosmopolitism. Reacția principesei Maria la revolta studenților din Piața Teatrului Național din martie 1906 Studii şi articole 180-184 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX COPĂCEANU, Nina (autor) Tifosul exantematic în Bucureștiul sfârșitului de secol XIX și începutul de secol XX Studii şi articole 185-193 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX GRIGORIU, Paul (autor) Din istoricul învățămîntului românesc. Profesorul Petre Gîrboviceanu între contemporanii săi. Treptele desăvîrșirii spirituale Studii şi articole 194-218 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX LANCUZOV, Alexandru (autor) De la tramvaiul cu cai la tramvaiul modern Studii şi articole 219-237 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX MAJURU, Adrian (autor) Pericolul practicării ocultismului asupra sănătății mentale, în mediul urban Studii şi articole 238-245 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX NIȚELEA, Mădălina (autor) Solemnitați de primire la curtea lui Carol I Studii şi articole 246-254 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX OLION, Duduța (autor) Periplu sentimental prin istoria teatrului bucureștean Studii şi articole 255-267 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX STOICA, Horia (autor) Schimbarea politică și peisajul public oficial: schimbarea numelor străzilor orașului București după anul 1989 Studii şi articole 268-281 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX RĂDULESCU, Mihai (autor) În jurul a două scrisori de la George D. Florescu Studii şi articole 282-293 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Primul salon al Ateneului (1894) o nouă etapă în viața artistică bucureșteană Studii şi articole 294-301 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX SOTROPA, Adriana (autor) Les debuts symbolistes du sculpteur Alexandru Severin (1881-1956) et "Le Cenavle Idealiste" Studii şi articole 302-310 franceză
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Gheorghe Stănescu Studii şi articole 311-335 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Un artist, un colecționar, un om: Dragoș Morărescu Studii şi articole 336-339 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TODIREANU, Anca (autor), TODIREANU, Cristian (autor) Sfîntul ierarh Grigorie Dascălu Mitropolitul Țării Românești Studii şi articole 340-344 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX IVAN-GHILIA, Liana (autor) Mileniul românesc - 1000 de ani de istorie în imagini Eveniment editorial 346-347 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ALEXANDRESCU, C. (autor) Redescoperind vechi colecții bucureștene. Mulajul unui diptic al consului Fl. Anastasius (517 p. Chr.) din inventarul Muzeului Simu Recuperări 349-359 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra scrisului la daci în urma descopririlor de la Chitila-Cetate. Scrierea dacică, o scriere creștină ? Recuperări 360-389 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait (autor) Istoricul Dr. Paul I. Cernovodeanu 1927-2006. Membru de onoare al Academiei Române In memoriam 390-391 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait I. (autor) Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX Cuprins 394-395 română
2006 Carpica, XXXV MITREA, Ioan (autor) Vasile Pârvan - inițiatorul programului de cercetare modernă în arheologia românească .5-11 română
2006 Carpica, XXXV ONEȚ, Cristian (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Noi date privind culturile neo-eneolitice din județul Vaslui .12-22 română
2006 Carpica, XXXV FRÎNCULEASA, Alin (autor) Complexe de cult descoperite în așezările precucuteni și Cucuteni (cu privire specială asupra gropilor de cult) 23-38 română
2006 Carpica, XXXV ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Pastica antropomorfă descoperită în stațiunea cucuteniană de la Fulgereș. Repertoriu 39-46 română
2006 Carpica, XXXV ALAIBA, Ruxandra (autor), ISTINA, Lăcrămioara (autor) Ceramica de tip Cucuteni C descoperită în stațiunea Fulgeriș-Dealul Fulgeris, com Pîncești, jud. Bacău 47-60 română
2006 Carpica, XXXV HÂNCEANU, George (autor) Două strecurători bastarne din așezarea carpică de la Roșiori-Dulcești (jud. Neamț) 61-64 română
2006 Carpica, XXXV DAVID, Daniel (autor) DAVA și centre de autoritate 65-77 română
2006 Carpica, XXXV FRÎNCULEASA, Alin (autor), GARVĂN, Daniel (autor) Notă asupra inventarului unui mormânt sarmatic 78-82 română
2006 Carpica, XXXV STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Vestigii inedite aparținînd celei de a doua jumătăți a mileniului I d. Hr. în colecțiile băcăuane 83-86 română
2006 Carpica, XXXV TEODOR, Dan (autor) Migrațiile slave din secolele VI-VII. Contribuția cercetărilor arheologice 87-93 română
2006 Carpica, XXXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Relațiile Moldo-Muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politică și confruntare militară 94-111 română
2006 Carpica, XXXV TOFAN, Constantin (autor) "Alimentația de necesitate" a romanilor de pe teritoriul Moldovei în perioada medievală 112-121 română
2006 Carpica, XXXV UNGUREANU, Ioan (autor) Hăbășeștii - Mari boieri și dregători 122-131 română
2006 Carpica, XXXV COȘA, Anton (autor) Sugilii ecleziastice catolice în Moldova (secolele-XVIII-XX) 132-156 română
2006 Carpica, XXXV MURARIU, Ioan (autor) Cheltuielile și veniturile moșiei Tîrpești din Ținutul Neamț în anul 1857 157-169 română
2006 Carpica, XXXV ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Franța și indepentența României (1866-1880). Repere cronologice și bibliografice 170-190 română
2006 Carpica, XXXV UNGUREANU, Elena (autor) Neamul Cancicov în date istorice, genealogice și iconografice 191-204 română
2006 Carpica, XXXV BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor), HANGANU, Maria (autor) Paul NicOrescu - 60 de ani de la trecerea în eternitate 205-221 română
2006 Carpica, XXXV ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Marea Unire (I) 222-245 română
2006 Carpica, XXXV POPA, Alin (autor) Unirea condiționată a Transilvaniei cu Romania 246-258 română
2006 Carpica, XXXV VASILIU, Mihai (autor) Privire critică asupra literaturii istorice despre locul și rolul lui Ion I.C. Brătianu în isdtoria contenporană a României 259-286 română
2006 Carpica, XXXV CIUTĂ, Jean (autor) Un document ce se cere cunoscut și rescris în lumina adevărului - Convenția de armistițiu încheiată de România cu Puterile Aliate, la 12 septembrie 1944 document compromițător și culpabilizabil 287-294 română
2006 Carpica, XXXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Modele etnogenetice în istoriagria recentă a antichității tîrzii 295-307 română
2006 Carpica, XXXV STROE, Laurențiu (autor) Problema Orientală. Rusia și Principatele Romane (1803-1812) (III) 308-347 română
2006 Carpica, XXXV ÎNSURĂȚELUL, Anca (autor) Germania și Pactul de la Locarno 348-358 română
2006 Carpica, XXXV CRUCEANU, Viorel (autor) Pkistan: Evoluție și involuție 359-367 română
2006 Carpica, XXXV BUJOR, Ciprian (autor) Tortura în războiul din Algeria 368-377 română
2006 Carpica, XXXV MELNICIUC, Aurel (autor) Restaurarea și conservarea unui vas bitronconic cucutenian 378-386 română
2006 Carpica, XXXV HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiu arheozoologic al materialului animalier provenit din situl hallstattian de la Ijdileni (com. Frumușița, jud. Galați) 387-400 română
2006 Carpica, XXXV CIUTĂ, Beatrice (autor), PLANTOS, Cristinel (autor) Date obținute în urma analizării unor noi loturi de macroresturi vegetale provenite din cetatea dacică de la Căpîlna (jud. Alba) 401-405 română
2006 Carpica, XXXV BĂBUȘANU-AMALANCI, Mihaela (autor) Medalion Zoe Dumitrescu-Bușulenga (1920-2006) 406-407 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare FLORESCU, Radu (autor) Considerații teoretice privind arheologia ca știință .7-15 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare ANGHELINU, Mircea (autor) Studiul teoretic al pluridisciplinarității în arheologia preistorică din Romania 16-24 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare PALINCAȘ, Nona (autor) Asupra cauzelor nerespectării cercetării în arheologia din România 25-29 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare CÎRCIUMARU, Marin (autor) Cercetările interdisciplinare în arheologie, un concept al zilelor noastre 30-33 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetarea arheologică interdisciplinară în centrul universitar Iași și unele probleme actuale și de perspectivă ale arheologiei 34-38 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare BABEȘ, Mircea (autor) Perspective ale cercetării pluridisciplinare în arheologia românească 39-42 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare POPOVICI, Dragomir (autor) Hîrșova: un studiu de caz? 43-47 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare CIUTĂ, Marius (autor) Apecte ale unor aplicații de ordin interdisciplicar în cadrul șantierului arheologic de la Șeușa - La Cărarea Morii 48-64 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare SCHUSTER, Cristian (autor) Interdisciplinaritatea în cercetarea arheologică: necesotate sau "moft" 65-65 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare COMȘA, Alexandra (autor) Arheologia și antropologia 66-68 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare HAIMOVICI, Sergiu (autor) Gînduri ale "ultimului mohican" din generația ce a deschis în Romania calea științei interdiciplinare denumita arheozoologie, cu privire la modul cum trebuie considerate acum relațiile dintre arheologie și științele conexe 69-73 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare EL SUSI, Georgeta (autor) Perspectivele arheozoologiei în România 74-76 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) Statutul și perspectivele cercetării arheozoologice (pluridisciplinare) în România 77-80 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare RADU, Valentin (autor) Studiile pluridisciplinare și arheologia 81-64 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare GUDEA, Alexandru (autor) Statutul și perspectivele arheozoologiei în România 85-87 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare DAISA, Beatrice (autor) Importanța și rolul analizelor paleontobotanice în arheologie 88-92 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare FLOREA, Nicolae (autor) Considerații privind utilizarea studiului solului în cercetarea arheologică pluridisciplinară 93-96 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare HAITĂ, Constantin (autor) Statutul cercetării pluridisciplinare în arheologia românească 97-100 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare MONAH, Dan (autor) Radiocarbonul, o problemă insolubilă în România? 101-107 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare SEMUC, Cătălina (autor) Arheologie și etnologie 108-111 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare MORINTZ, Alexandru (autor) Arheologie & Măsurători terestre & Informatică 112-113 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare BOGDAN, Vlad (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), POJAR, Adina (autor) Filmul virtual situația prezentă și preocupări 114-115 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare ANGHELINU, Mircea (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Epilog: Cercetarea pluridisciplinară și arheologia românească 116-136 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare ANGHELINU, Mircea (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Epiloque: Las recherche pluridisciplinaire et l'arheologie roumaine 137-159 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII ANGHELINU, Mircea (autor), BRUGERE, Alexis (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), CÎRSTINA, Ovidiu (autor), COSAC, Marian (autor), DUMITRAȘCU, Valentin (autor), DUMITRU, Florin (autor), FONTANAS, Laure (autor), HAMBACH, Ullrich (autor), LUCAS, Geraldine (autor), MĂRGĂRIT, Mobica (autor), NIȚĂ, Loredana (autor), STEGUWEIT, Leif (autor) Paleoliticul Superior de la Poiana Cireșului (Piatra-Neamț). Noi rezultate, interpretări și perspective 11-38 română (rezumat în engleză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII CLEȘIU, Sorin (autor), ȚENTEA, Ovidiu (autor) Fortificația și necropola romană de la Galați, cartier "Dunărea". Raport arheologic 39-88 română (rezumat în engleză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII BEM, Cătălin (autor), FLOREA, Mihai (autor), MOLDOVEANU, Katia (autor) Cercetări arheologice pe traseul autostrăzii Transilvasnia. Margine Natu (jud. Bihor) 89-109 română (rezumat în franceză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII MATEI, Gheorghe (autor), MIHAI, Dana (autor), OȚA, Silviu (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetări arheologice în vatra orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița 111-132 română (rezumat în franceză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII ANGHELINU, Mircea (autor) O paleontologie a "omului etern": Arheologia Paleoliticului din România 135-158 română (rezumat în engleză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII ANDREESCU RADIAN, Romus (autor) Considerații asupra decorului statuetelor antropomorfe gumelnițene 159-171 română (rezumat în engleză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII POPOVICI, Dragomir (autor) Observations about the pintaderas from the Cucuteni Culture area in Romania 173-187 engleză (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII SPÎNU, Daniel (autor) Istoricul și stadiul actual al cercetărilor arheologice efectuate pe situl "Cetate" de la Zimnicea 189-212 română (rezumat în germană)
2006 Cercetări Arheologice, XIII TROHANI, George (autor) Restitutio: Așezarea getică de la Zimnicea pe baza unor mai vechi și mai noi însemnări 213-230 română (rezumat în franceză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII AVRAM, Romeo (autor), BĂDESCU, Alexandru (autor), NEGRU, Mircea (autor) Ceramică de tip Terra Sigillata descoperită în fortificații romane din Dacia (inferior) Malvensis 231-238 română (rezumat în engleză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII ȘTIRBULESCU, Christina (autor) Una decorazione di un carbo della provincia Moesia Inferior (Dobrugia, Romania) 239-249 italiană (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII OȚA, Silviu (autor) Câteva observații privind brățările executate din dârme de bronz (secolele X-XIII) 251-274 română (rezumat în engleză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII PĂUNESCU, Anca (autor), TEODOR, Eugen Silviu (autor) La necropole de Brănești - Vadu Anei (le XVI-e siecle) 275-307 franceză (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII OȚA, Silviu (autor) Les sepultures bogomiles de Vadu Anei 309-321 franceză (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII GEORGESCU, Laura (autor) Considerations anthropologiques concernat la populations du Moyen Age de Vadu Anei 323-329 franceză (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII STANCU, Paraschiva (autor) Monnaies decouvertes dans la necropole et l'etablissement medievale de Brănești-Vadu Anei 331-340 franceză (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII DUMITRIU, Luminița (autor) Objets de parure de la necropole de Vadu Anei 341-362 franceză (rezumat în germană)
2006 Cercetări Arheologice, XIII MACRI, Sidonia (autor) Fragments textiles decouvertes dans la necropole de Brănești-Vadu Anei 363-367 franceză (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Zooarchaeological study of the faunal remains from Techirghiol (Hamangia Culture, Dobrogea, România) 371-391 engleză (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII DESSE-BERSET, Nathalie (autor), RADU, Valentin (autor) Les premiers pecheurs d'Hârșova (Dobrogea, Roumanie) 393-407 franceză (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII HAITĂ, Constantin (autor), TOMESCU, Alexandru (autor) Petrografia materialului litic descoperit la Bordușani-Popină în campaniile de cercetări arheologice. 1995-1997 409-412 română (rezumat în engleză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), ȚENTEA, Ovidiu (autor) Interdisciplinary (mineralogical-geological-archaerological) study on the tegular material belonging to the Legion XIII Gemina from Alburnus Maior (Roșia Montană) and Apulum (Alba Iulia): possible eaw materials sources 413-436 engleză
2006 Cercetări Arheologice, XIII VASILE, Gabriel (autor) The anthropological analysis of skeleton discovered at Sucidava - Celei (Olt County) 437-450 engleză (rezumat în română)
2006 Cercetări Arheologice, XIII GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor) Mic glosar de termeni geologici utilizați în studiul ceramicii arheologice 451-460 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII TEODOR, Eugen Silviu (autor) Populația spațiului pruto-nistreană în secolele VIII-IX - Mustață S. 463-469 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Lampes from Dacia. The roman forts from Porolissum-Moigrad 471-472 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII TROHANI, George (autor) Valeriu Leahu (1934-2006) 473-476 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII POPOVICI, Dragomir (autor) Evoluția gîndirii teoretice în arheologia din România. Concepte și modele aplicate în preistorie 477-482 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu (autor) Complexul Național Muzeal "Astra" (la împlinirea unui centenar de la fondarea "Muzeului Asociațiunii", în anul 1905 .11-15 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 NIȚULESCU, Virgil (autor) Centenarul Muzeului "Astra" și salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 16-18 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu (autor) Muzeul "Astra" în avangarda mișcării culturale mondiale (Programul "Tezaure umane vii" - validat de UNESCO, ICOM, ICME și IOV) 19-22 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 POP, Valer (autor) Cuvîntul de salut al colegilor de la Muzeul Județean Mureș 23-23 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MOISE, Ilie (autor) Cercetarea etnomuzeală sibiană în context național și european. Argumement: Publicațiile Muzeului "Astra" 24-25 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu (autor) Problema fundamentală a științei și etnomuzeologiei româneștim ăn secolul al XX-lea: Cunoașterea și reprezentarea identității etno-culturale 29-32 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PÎRÎU, Steluța (autor) Prezervarea patrimoniului etnografic în contextul: identitate culturală vs globalizare. Premise teoretice. Studiu de caz. 33-40 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 OBERLANDER TÎRNOVEANU, Irina (autor) Identitate culturală și patrimoniul digital: Proiecte, rețele și portaluri 41-48 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MIHĂESCU, Corina (autor) Secesiune și globalizare 49-52 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GOIA IOAN, Augustin (autor) Considerații privind evoluția amenajărilor pastorale țărănești pentru ovine în nord-vestul Transilvaniei 53-72 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 FULGA, Ligia (autor) Cercetări etnologice în satele săsești depopulate din sud-estul Transilvaniei 73-75 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DIACONESCU, Aurelia (autor), POP, Valer (autor) Muzeul etnografic din Tîrgu Mureș în prag de aniversare 76-85 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Muzeele românești din județele Covasna și Harghita - continuatoare a tradițiilor astriste din zonă 86-95 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 COSMA, Aurelia (autor) A 22-a Conferință Europeană a Asociației Muzeelor în aer liber 22-28 august 2005, Finlanda 96-103 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 LEBU, Mirela (autor) Organizarea interiorului tradițional. Realitate etnografică sau provocare pentru vizitatorul modern. Dileme la început de secol XXI 104-108 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MÎNDROANE, Maria (autor) "Țări" românești privilegiate sub dominație străină - Stucturi socio-economice și culturale în Valea Carașului (Banat) și Mărginimea Sibiului (Ardeal) 109-115 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GĂVAN, Elena (autor) Semnificațiile istorice ale unui tip de cămașă femeiască din colecția "Astra" 116-124 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 POPA ADA, Maria (autor) Crochiu simbolistic și o nouă provocare etno-scenografică: labirintul din fragmente de conostas 125-131 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CURSARU, Simona (autor) Formele și ornamentica ceramicii de Horezu. Între tradiție și modernitate 132-137 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BORZAN, Maria (autor) Pîinea - produs tradițional și un simpol al valorilor și identității unui popor, la ferstivalul internațional al pîinii de la Savigliano (Italia) 138-144 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CREȚU, Mirela (autor) Tezaure umane vii. Muzeul "Astra" și trăirea întru tradiție 145-150 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 VĂRGATU, Adina (autor) Muzeul și provocarea audiovizuală. Civilizația tradițională în documentele de la studioul de film Astra 151-154 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MAIOR, Carmina (autor) Evoluția seculară a unui muzeu. Arhiva științifică a complexului național muzeal "Astra" 155-157 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MIHĂESCU, Veronica (autor) Centrul de informare și documentare în etnologie "Cornel Irimie" (C.I.D. "C. Irimie"): Trecut-Prezent-Viitor 158-161 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BOZAN, Maria (autor), CRIȘAN, Ciprian (autor) Perspective contemporane de valorificare a patrimoniului etnologic extraeuropean. Aspecte din experiența muzeului de etnografie universală "Frantz Binder" 162-170 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ANDREI, Raluca (autor), BUCURSTAN, Gabriel (autor) Cercetarea consumului cultural în Muzeul "Astra" 171-176 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GASTON, Anca (autor) Relațiile publice și mass-media, întro-o curbă ascendentă spre un trend european 177-180 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PENCIU, Irina (autor) Turismul cultural - parametru de calitate și eficiență mondială. Modelul muzeului "Astra" - Sibiu 181-190 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GRAMA, Ana (autor) Românii sudtransilvani în ambianța multiculturală din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 191-218 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BĂLU, Daniela (autor), CIUBOTĂ, Viorel (autor) Implicarea instituțiilor muzeistice în cercetarea problematicii multiculturalității 219-223 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PALLY, Filofteia (autor) Relațiile dintre "străinii" ungureni și moșnenii cîmpulungeni, în secolele XVIII-XIX reflectate în documente 224-227 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ANDREESCU, Magdalena (autor), BLĂJAN, Ion (autor) Laolaltă un proiect cultural ambițios 228-232 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 URDUZIA, Claudia (autor) Tîrgul ca loc de confluență. Tîrgurile anuale ale Sibiului - Imagine a multiculturalității transilvănene (I) 233-236 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ROȘCA, Karla (autor), SZOKS FULOP, Karoly (autor) Colecția de cahle din patrimoniul Muzeului de Etnografie și artă populară săsească "Emil Sigerus". Identitate transilvăneană - identitate europeană 237-243 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DRAGNE, Aurel (autor) Icoana pe sticlă, oglindă a multiculturalității transilvane 244-256 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MOGOȘ, Andras (autor) Conservațion of wooden archaelogical heritage 247-367 engleză
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PLOSCĂ, Cristina (autor) Imagini ale timpului trecut: Cîteva mănăstiri franciscane din județul Hunedoara 257-265 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MALEAROV, Simona (autor) Altarele poliptice din bisericile evanghelice transilvănene (secolele XV-XVI) 266-269 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ROȘCA, Lucian Emil (autor) Orientări, tendințe și perspective spre o valorizare a multiculturalismului 270-271 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu (autor) Reprezentarea "complexelor de industrii populare" în muzeul Civilizației populare tradiționale "Astra" 275-281 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CIUCĂ, Răzvan (autor), STRÎMBEANU, Aurel (autor) Patrimoniul tehnic al Muzeului Național sl Agriculturii 282-287 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DELEANU, Valerie (autor) Colecția de mijloace de transport și reprezentarea acesteia într-un pavilion specializat din Muzeul în aer liber "Astra" 288-301 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 TĂBAN, Micea (autor) Inventică și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (județul Caraș-Severin) 302-315 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GHERGHEL, Marius (autor) Construcții pastorare de piatră din zona alpină - Vîrciorova 316-324 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 IANCU, Remus (autor) Studiul complexelor de instalații hidraulice din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud 325-330 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ȘTEFAN, Ciprian (autor) Identificarea iconografică a bisericilor de lemn din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (Dretea- județul Cluj și Bezded - județul Sălaj) 331-335 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 STEZA, Marius (autor) Piuăritul în Mărginimea Sibiului. Perspectiva evolutic-tipologică. Reprezentare muzeală 336-339 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 VĂCARIU, Mihaela (autor) Instalațiile hidraulice ale Rășinarilor 340-243 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 TIMAR MARIA, Cristina (autor) Opțiunea pentru restaurarea mobilei la Universitatea "Transilvania" din Brașov 368-372 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCȘA, Livia (autor), CHIRTEA, Ileana (autor), OLARU, Valeriu (autor), PRUNĂ, Mariana (autor), ZELENIUC, Octavia (autor) Metode și produse noi pentru conservarea și restaurarea lemnbului din patrimoniul cultural național 373-380 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCȘA, Livia (autor), OLARU, Valeriu (autor) Colaborarea dintre Universitatea "Lucian Blaga" și complexul Național Muzeal "Astra" din Sibiu, în formarea studenților de la specializarea conservare-restaurare 381-385 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 OLARU, Valeriu (autor) Activitatea de conservare-restaurare a patrimoniului muzeului "Astra" în oerioada 1905-2005 (realizarea performanțelor compatibile cu standardele europe) 386-395 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BOGDEA, Doina (autor), CIOCȘAN, Octavian (autor), CIOCȘAN, Silviu (autor), IASINSCHI, Valentina (autor), ROGNEANU, Florin (autor) Lucrări de conservare-restaurare în vederea stămutării bisericii (monument istoric din sec. al VII-lea) din localitatea Dretea, județul Cluj 396-400 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) Laboratorul de restaurare picturală, 1990-2005 401-404 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GUTTMANN, Marta (autor) Centrul de pregătire a conservatorilor și restauratorilor. Programe la nivelul exigențelor europene 405-408 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Mirel (autor) Labotratorul de restaurare pucturală - realizări și perspective 409-415 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CURCĂ, Alina (autor) Probleme specifice de restaurare a opt icoane pe sticlă din colecția Telea 416-419 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DINULESCU, Rodica (autor), TEODORESCU, Iulia (autor) Problematica conservării obiectelor texitile cu valoare de patrimoniul expuse în locații convenționale 420-423 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BONDOC-CREȚU, Ileana (autor), LUPU, Mihai (autor) A 5-a conferință bienală a NATCC (North American Textile Conservation Conference) Mexic 2005 424-428 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 TOLOMEI, Iov (autor) Conservarea și expunerea monoxilei de pe rîul Siret -iun argument etnografic pentru activitatea vechilor "broduri" peste rîuri 429-431 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCȘA, Livia (autor), CHIRTEA, Ileana (autor), OLARU, Valeriu (autor), PRUNĂ, Mariana (autor), ZELENIUC, Octavia (autor) Interconexiuni lemn - protecție monumente istorice 432-435 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MUNTEAN, Daniela (autor) Etnologia în contextul literaturii de specialitate. Repere bibliografice 2000-2005 436-465 română
2006 Crisia, XXXVI Cuprins 5-7 română
2006 Crisia, XXXVI IGNAT, Doina (autor) Reprezentări plastice antropomorfe din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău I. Studii şi articole 7-14 română
2006 Crisia, XXXVI CRIȘAN, Ioan (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Descoperiri izolate aparținînd epocii bronzului de pe raza localității Cefa (județul Bihor) I. Studii şi articole 15-19 română
2006 Crisia, XXXVI TOMA, Corina (autor) Repertoriul descoperirilor de epocă dacică din județul Bihor și posibilități de abordare a unor situații de analizat I. Studii şi articole 21-41 română
2006 Crisia, XXXVI BULZAN, Sorin (autor) Observații privind zona Crișurilor în preajma războaielor pentru cucerirea Daciei I. Cîteva probleme ale cronologiei așezării oppidane de la Tășad "Cetațuia" în sec. I p. Chr. I. Studii şi articole 43-49 română
2006 Crisia, XXXVI CRIȘAN, Ioan (autor) Pietre cu semne lapidare descoperite în fundația bisericii satului medieval Rădvani I. Studii şi articole 51-57 română
2006 Crisia, XXXVI CIURE, Florina (autor) Relațiile politico-diplomatice ale lui Ioan Zapolya cu Veneția I. Studii şi articole 59-74 română
2006 Crisia, XXXVI GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Relatările lui Johann Rudolph Schmidt despre principatele române la 1643 I. Studii şi articole 75-79 română
2006 Crisia, XXXVI BORCEA, Liviu (autor) Un aurar beiușan la curtea principilor Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii şi articole 81-83 română
2006 Crisia, XXXVI CIORBA, Ioan (autor) Pericluri și primejdii de rele": Contribuții ale episcopului greco-catolic Samuil Vulcan la combaterea epidemiei de holeră din Transilvania în vara anului 1831 I. Studii şi articole 85-93 română
2006 Crisia, XXXVI MILIAN, Radu (autor) Contribuții la dezvoltarea învățămîntului confesional greco-catolic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (studiu de caz: școlile sătești) I. Studii şi articole 95-99 română
2006 Crisia, XXXVI CRĂCIUN, Corneliu (autor) Divorț și concubinat în Bihor (deceniile 8-10 ale secolului al XIX-lea) I. Studii şi articole 101-125 română
2006 Crisia, XXXVI JUDE, Andreea (autor), POP, Alexandru (autor) Godete farmaceutice orădene I. Studii şi articole 127-130 română
2006 Crisia, XXXVI MĂLINAȘ, Constantin (autor) Un erou al unității românilor Ioan Aurelian Mierea (1873-1948) I. Studii şi articole 131-186 română
2006 Crisia, XXXVI CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice orădene. Atelierele de pe " strada principală" (actuala strada Republicii) I. Studii şi articole 187-206 română
2006 Crisia, XXXVI MOISA, Gabriel (autor) Organizații maghiare de spionaj din bihor în perioada interbelică: I. "Centrul terorist Oradea Mare" I. Studii şi articole 207-210 română
2006 Crisia, XXXVI ȚĂRĂU, Augustin (autor) Procesul de transformare socialistă a agriculturii în Uniunea Sovietică I. Studii şi articole 211-229 română
2006 Crisia, XXXVI FAZECAȘ, Gruia (autor) Cugir. Schiță monografică - Popa Cristian II. Recenzii 231-231 română
2006 Crisia, XXXVI MOISA, Gabriel (autor) Poarta leilor. Istoriografia tînără din transilvania (1990-2005) II. Recenzii 232-234 română
2006 Crisia, XXXVI MOISA, Gabriel (autor) Politică și administrație în România (6 Martie 1945 - 1 martie 1946): Epurarea II. Recenzii 235-235 română
2006 Crisia, XXXVI Dr. Liviu Borcea (1939-2006) III. Necrolog 237-240 română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie BUNEA, Mircea (autor) Rubrica afonului. „Și-și”, nu „ori-ori” română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Anul Mozart română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Repetiții generale cu public română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Premieră americană română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie POPA, Costin (autor) In memoriam Ludovic Spiess română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie BUNEA, Mircea (autor) Un om căruia i-a murit moartea: Ludovic Spiess română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Amintiri din copilărie română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Ludovic Spiess sau o mare stea nu moare niciodată română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) „Cosi fan tutte” – premieră la OPERĂ română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Aniversare... lirică! română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Muzica românească în obsedantul deceniu română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Timpul chitarelor română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Coana Chirița se întoarce... la Opera Comică pentru Copii! română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Proiect pe termen lung – Capodoperele enesciene, dincolo de heirupism română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie POPA, Costin (autor) Sărbătorirea maestrei Georgeta Stoleriu română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Ați auzit de Köchel? română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Mai avem un Enescu! română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Monografia „Mozart” de Radu Gheciu română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Aplauze, Ruxandrei Donose… română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Bagheta lui Misha Katz – dincolo de spectacol română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie POPA, Costin (autor) Baluri mascate la Opera din Timișoara română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) La mulți ani, Dan Andrei Aldea! română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) De la Eurovision la Balul Operei română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Muzică pentru doi română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Vin alegerile! Deocamdată la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor… română
2006 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) Superpremieră la Operă. „Fantastica” lui Gigi Căciuleanu română