Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, IV, 2006


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) Omagiu savantului Alexandru Artemiu Coman 7-8 română
articol de periodic ȘTEFUREAC, Traian (autor) Opera botanică a inginerului silvic A. Coman (1881-1972) 12-19 română
articol de periodic ȚOPA, Emilian (autor) Artur Coman (1881-1972). Viața și opera 20-23 română
articol de periodic NĂDIȘAN, Ioan (autor) Un cercetător maramureșan al florei Masivului Rodnei - Artur Coman 24-28 română
articol de periodic BREB MIRCEA, Antal (autor) Concepția de cercetare și redactare a Florei Maramureșului în viziunea botanistului Artur Coman 29-33 română
articol de periodic BÎRLEA, Laurian (autor) Specii noi pentru Maramureș aflate în ierbarul "A. Coman" 34-37 română
articol de periodic ȘTEFUREAC, Traian (autor) Briofite de rară valoare științifică - monumente ale naturii - din rezervațiile maramureșene 38-45 română
articol de periodic RESMERIȚĂ, I. (autor) Considerațiuni asupra caracterului florei și a vegetației Maramureșului 46-51 română
articol de periodic GIVULESCU, Răzvan (autor) Succesiuni silvestre în Muntele Igniș Maramureș 52-55 română
articol de periodic SORAN, Viorel (autor) Rolul hidrologic al jnepenișurilor în etajul montan din Maramureș 56-61 română
articol de periodic HORNUNG, Ștefan (autor) Contribuții la studiul carenței în calciu și magneziu a pajiștilor subalpine și alpine din județul Maramureș 62-73 română
articol de periodic BOLOGA, Vasile (autor) Toponimie etnobotanică mamamureșene 74-82 română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) Ing. Artur Coman - in memoriam - 83-88 română
articol de periodic MUNTEANU, Dan (autor) Mesaj către participanții simpozionului omagial Artur Coman 90-92 română
articol de periodic ARDELEAN, Gavril (autor) Cercetări biologice în Maramureș - drept omagiu lui A. Coman 93-95 română
articol de periodic PÎNZARIU, Gheorghe (autor) Silvicultorul Artur Coman 96-99 română
articol de periodic BERES, Iosif (autor) Amintiri personale despre ing. A. Coman 100-103 română
articol de periodic BUD, Nistor (autor) Contribuții la flora Maramureșului 104-110 română
articol de periodic CHIȘ, Timur (autor) , MANOLE, Gerald Mihail (autor) Artur Coman custode onorific al rezervației Pietrosu Rodnei 111-117 română
articol de periodic NĂDIȘAN, Ioan (autor) Secvențe din corespondența lui Artur Coman 118-123 română
articol de periodic DĂNCUȘ, Mihai (autor) Ing. Artur Coman, urmaș al unui neam de nobili români cu implicații în istoria și istorioagrafia Maramureșului 124-146 română
articol de periodic POP, Maria (autor) , POP, Oana (autor) Plante descoperite de Artur Coman care au valoare medicinală și tinctorială 147-153 română
articol de periodic IUȘAN, Claudiu (autor) Managementul participativ - metodă de conservare a biodiversității în Parcul Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei) 155-160 română
articol de periodic BERES, Marta (autor) Date privind lumea plantelor și a macromicetelor din "Pădurea Crăiasca" (Maramureș) 161-180 română
articol de periodic VONICA, Ghizela (autor) "Herbarul Alexandru Borza" din colecțiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu 181-188 română
articol de periodic PETROVAN, Gheorghe (autor) Rezervația naturală de gorun de Ronișoara 189-191 română
articol de periodic MARIAN, Monica (autor) Aspecte de vegetație ale unor pajiști din platoul Munților Oaș-Gutîi 192-205 română
articol de periodic MARE ROȘCA, Oana (autor) Influența metalelor grele asupra calității apei și asupra micronevertebratelor bentice ale rîului săsar 206-213 română
articol de periodic MUREȘAN, Alexandru (autor) , MUREȘAN, Ramona-Elena (autor) Terasele fluviale din cadrul bazinului hidrografic Frumușeaua (Munții Maramureșului) 214-220 română
articol de periodic IȘTVAN, Dumitru (autor) , MUREȘAN, Alexandru (autor) , POP, Ioan (autor) Ghețari nivali temporari din masivul Pop Ivan (Munții Maramureșului) 221-228 română
articol de periodic BEREȘ, Ștefan (autor) Arii protejate și importanța biodiversității din Maramureș 229-239 română
articol de periodic BACEA, Petre (autor) , CHIȘIU, Olimpiu (autor) Identificarea sortimentelor calitative la inventarierea masei lemnoase pe picior 240-250 română
articol de periodic MARE ROȘCA, Oana (autor) , MARIAN, Monica (autor) , MIHĂILESCU, Lucia (autor) Complexul măsurilor de protecție a mărului cultivat în zona Baia Mare împotriva bolilor micotice 251-255 română
articol de periodic DANCI, Adina (autor) Ecoturism în Dosul Gutîiului 256-260 română
articol de periodic DANCI, Adrian (autor) Rezervația Pădurea Crăiasca 261-263 română