Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 614 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II DĂNCUȘ, Mihai (autor) Acta Musei Maramorosiensis - Cuvănt lămuritoriu 13-13 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II DĂNCUȘ, Mihai (autor) Scriitori și savanți maghiari despre etniile din Maramureș 17-35 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II BILȚIU, Pamfil (autor) Refrenele colindelor maramureșene și funcțiile lor 109-114 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II DĂNCUȘ, Mihai (autor) Obiceiuri de primavara și vară în Maramureș 133-145 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II DĂNCUȘ, Mihai (autor) Cămașa femeiască din Maramureș - Elemente de identitate culturală zonală și locală 167-174 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II ANTAL, L. (autor), ANTAL, M. (autor) Plante cunoscute și utilizate de sîtenii din Breb 175-206 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II DĂNCUȘ, Mihai (autor) 95 de ani de la nașterea lui Francisc Nistor director întemeietor al Muzeului Maramureșului 209-212 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II DĂNCUȘ, Mihai (autor) Academicianul maghiar Szilagyi Istvan - spirit enciclopedic și mare umanist 227-232 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II SOFONEA LIVIU, Alexandru (autor) Homo mnezicus militans: Exemplary Maramureschean works and necessary beginnings Homo minezicus militans: Pilduitoare lucrări și trebuitoare inceperi maramureșene 251-278 engleză
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II HODOR, Nicolae (autor) Geografie și geografi la Sghitu Marmației 293-312 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II PETROVAI, Ion (autor) Precursorii literaturii Țării Maramureșului 319-326 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II IVANCIUC, Teofil (autor) Contribuții la istoria germanilor din Maramureș 327-348 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II TUDOR, Aurelia (autor) Despre un monument transferat în Muzeul Satului în urmă cu șeizeci și șase de ani Biserica din Dragomirești - Maramureș 363-387 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II VIZAUER, Victor (autor) Cercetările de arheologie medievală ale lui Radu Popa în Maramureșul Istoric 399-403 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DĂNCUȘ, Mihai (autor) Acta Musei Maramorosiensis - Notă asupra ediției .9-9 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DĂNCUȘ, Ioana (autor) Un monument excepțional de arhitectură - Biserica din Cuhea (Bogdan Voda) 45-54 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III FIRESCU, Violeta (autor) Ceramica de Horezu - Analiza ergonomică a activității de ornare a vasului ceramic 55-60 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CIOCAN, Janeta (autor) Ceramică cu decorul în relief în colecțiile Muzeului Etnografic din Baia Mare 61-65 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CSISZAR, Isabela (autor) Casa - Spațiu sacru la romsanii și maghiarii din Maramureș 67-72 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BILȚIU, Pamfil (autor) Substratul mitico-magic al sărbătorilor din ciclul celor douîsprezece zile în cultura populară a zonelor folclorice din județul administrativ Maramureș 89-96 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BILȚIU, Pamfil (autor) Strînsul nepoatelor în contextul obiceiurilor de familie din Maramureșului istoric 131-136 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DĂNCUȘ, Mihai (autor) Scriitori și savanți maghiari despre etniile din Maramureș (II) 147-173 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III IVANCIUC, Teofil (autor) Descoperiri arheologice inedite în Țara Maramureșului 277-284 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III ȚELMAN, Ion (autor) Aducerea coloniștilor germani în Maramureș 285-288 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III TODINCĂ, Gheorghe (autor) Anul 1919. Intrarea armatelor romane în Maramureș 289-292 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III DĂNCUȘ, Mihai (autor) Vîlceanul Nicu Angelescu intelecvtual de prestigiu, profesor la liceul "Deagoș Voda" din Sighetul Marmației 293-300 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III PRALEA, Alin (autor) Imagini social-culturale ale Sighetului interbelic reflectate în periodicul "Graiul Maramureșului" 313-318 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BERES, Iosif (autor) Specii rare, periclitate sau accidentale din fauna de vertebrate a Maramureșului 359-364 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur (autor), CIOBAN, Horațiu (autor) Date generale cu privire la infestația parazitară a caprelor negre (Rupicapra rupicapra) din Munții Rodnei 373-376 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BERES, Marta (autor) Contribuții la cunoașterea macromicetelor din "Țara Maramureșului" (IV) 377-381 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur (autor), MANOLE, Mihail (autor) Liliacul de apă (Myotis daubentoni Kuhl 1819), specie prezentă în Maramureș 383- română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BREB MIRCEA, Antal (autor) Concepția de cercetare și redactare a Florei Maramureșului în viziunea botanistului Artur Coman 29-33 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BÎRLEA, Laurian (autor) Specii noi pentru Maramureș aflate în ierbarul "A. Coman" 34-37 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ȘTEFUREAC, Traian (autor) Briofite de rară valoare științifică - monumente ale naturii - din rezervațiile maramureșene 38-45 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV RESMERIȚĂ, I. (autor) Considerațiuni asupra caracterului florei și a vegetației Maramureșului 46-51 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV GIVULESCU, Răzvan (autor) Succesiuni silvestre în Muntele Igniș Maramureș 52-55 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV SORAN, Viorel (autor) Rolul hidrologic al jnepenișurilor în etajul montan din Maramureș 56-61 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV HORNUNG, Ștefan (autor) Contribuții la studiul carenței în calciu și magneziu a pajiștilor subalpine și alpine din județul Maramureș 62-73 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BOLOGA, Vasile (autor) Toponimie etnobotanică mamamureșene 74-82 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV ARDELEAN, Gavril (autor) Cercetări biologice în Maramureș - drept omagiu lui A. Coman 93-95 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BUD, Nistor (autor) Contribuții la flora Maramureșului 104-110 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BERES, Marta (autor) Date privind lumea plantelor și a macromicetelor din "Pădurea Crăiasca" (Maramureș) 161-180 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV PETROVAN, Gheorghe (autor) Rezervația naturală de gorun de Ronișoara 189-191 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARIAN, Monica (autor) Aspecte de vegetație ale unor pajiști din platoul Munților Oaș-Gutîi 192-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana (autor) Influenșa metalelor grele asupra calității apei și asupra micronevertebratelor bentice ale rîului săsar 206-213 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MUREȘAN, Alexandru (autor), MUREȘAN, Ramona-Elena (autor) Terasele fluviale din cadrul bazinului hidrografic Frumușraua (Munții Maramureșului) 214-220 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV IȘTVAN, Dumitru (autor), MUREȘAN, Alexandru (autor), POP, Ioan (autor) Ghețari nivali temporari din masivul Pop Ivan (Munții Maramureșului) 221-228 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV BEREȘ, Ștefan (autor) Arii protejate și importanța biodiversității din Maramureș 229-239 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana (autor), MARIAN, Monica (autor), MIHĂILESCU, Lucia (autor) Complexul măsurilor de protecție a mărului cultivat în zona Baia Mare împoztiva bolilor micotice 251-255 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DANCI, Adina (autor) Ecoturism în Dosul Gutîiului 256-260 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV DANCI, Adrian (autor) Rezervația Pădurea Crăiasca 261-263 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂNCUȘ, Mihai (autor) Acta Musei Maramorosiensis V - Mergem înainte .7-7 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V ȘTIUCĂ, Narcisa (autor) Inconfundabilul Maramureș (file de jurnal) 31-36 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V HODOR, Nicolae (autor), HOTEA, Mihai (autor) Portul popular din Maramureș. Situația localității Bîrsana 89-97 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V CIOCAN, Janeta (autor) Ploști ceramice confecționate la Baia Mare în colecțiile Muzeului de Etnografie 106-109 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BILȚIU, Pamfil (autor) Casa în obiceiurile, datinile și credințele din Țara Maramureșului - contribuții - 148-155 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOROICA, Ioan (autor) O culegere de folclor din Maramureș de la jumatatea secolului al XIX-lea 163-186 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V KACSO, Carol (autor) Date arheologice și istorice cu privire la Maramureș și Sighetu Marmației 188-195 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V PETROVAI, Ion (autor) Privire generală asupra presei din Țara Maramureșului pînă la Diktat-ul de la Viena 196-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V TOMOIAGĂ, Dorina (autor) Asociațiunea pentru cultura poporului român din Maramureș reprezentanți, școala, limba română 206-216 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂNCUȘ, Mihai (autor) Evreii din Maramureș - Istorie și destin 10 Octombrie - Ziua Holocaustului 227-234 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DĂNCUȘ, Ioana (autor), DĂNCUȘ, Mihai (autor), TODINCA, Gheorghe (autor) Casa muzeu Mihalyi de Apșa în Pantheonul neamului românesc 375-400 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOAR, Nicolae (autor), BOAR, Silvia (autor) Arta plastică și turismul cultural sighetean 402-407 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V HOTEA, Mihai (autor) Regiunea transfrontalieră româno-ucrainiană a Maramureșului - Boar N. 438-439 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI DĂNCUȘ, Mihai (autor) Atestări documentare privind viața socială maramureșeană cu accente privind nașterea în tradiția populară 144-157 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI BILȚIU, Pamfil (autor) Nuntă în satul Șurdești 177-204 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI DĂNCUȘ, Ioana (autor) Cîteva considerații privind organizarea interiorului tradițional maramureșan - perspectivă muzeologică 205-217 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI HOTICO, Grigore (autor) Pescuitul - ocupație ocazională la Ieud 238-244 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI COTÎRLĂ, Ion (autor) Iapa (schiță monografică) 270-279 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI COTÎRLĂ, Ion (autor) Satul Cornești (schiță monografică) 280-283 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai (autor) L'elevage des moutons dans les Carpates Orientales - Roumamie - Region du Maramureș - quelques attestations de l'sncirnnrzr et des presences contemporaines 41-53 franceză
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOROICA, Ioan (autor) Conferințele învățătorești și Reuniunea învățătorilor români greco-catolici din Maramureș în cea de a doua jumătate a secolului XIX și început de secol XX 242-260 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai (autor), TODINCA, Gheorghe (autor) Mitropolitul Dr. Victor Mihalyi de Apșa fiu al Maramureșului și al Neamului Românesc 261-270 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII HODOR, Nicolaie (autor) Geografie și geografi la Sighetul Marmației 328-349 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII DĂNCUȘ, Mihai (autor) Tematica Muzeului Arhitecturii Populare Maramureșene (proiect) 353-428 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CÎLȚIA, Ștefan (autor), OLTEANU, Florentin (autor), SOFONEA, Liviu (autor) Centrul Cultural Constantin Brîncoveanu - Inochentie Micu Klein 435-445 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII IȘTVAN, Dumitru (autor) Cavitățile naturale din Rezervația Pietrosul Rodnei 449-459 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif (autor), BERES, Marta (autor), CHIȘ, Timur (autor), DINICU, George (autor), ILIE, Tivadar (autor), IȘTVAN, Dumitru (autor), POP, Ionică (autor), RADU, Vlad (autor) Zone umede din Munții Lăpușului Ocolul Silvic Strîmbu Băiuț 460-477 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BERES, Iosif (autor), CHIȘ, Timur (autor) Herpetofauna sitului Natura 2000 Gutîi-Creasta Cocoșului - jud. Maramureș 478-491 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur (autor) Studiu asupra unei compoziții stomacale la acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina Bremh) în Depresiunea Maramureșului 492-493 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHIȘ, Timur (autor), MANOLE, Mihail (autor) Semnalări referitoare la hrana de iarnă a huhurezului mic (Strix aluco L.) în Depresiunea Maramureșului 494-497 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BĂNĂDUC, Doru (autor) Socolău River Basin (Vișeu Watershed) ichtiofauna. Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania) 497-506 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII HOTEA, Mercelina (autor), HOTEA, Radu (autor) Caracterizarea faunistică și ecoloică a speciilor de izopode terestre din Parcul "Colonia Pictorilor", Baia Mare 507-514 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BEREȘ, Marta (autor) Ligularia sibirica (L.) Cass. În Maramureș 515-524 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII DĂNCUȘ, Mihai (autor) Acta Musei Maramorosiensis - Cuvînt înainte .7-8 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BABOȘ, Alexandru (autor) Biserica de lemn din Sîrbi Susani 37-48 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BIRTA, Mara (autor) Colindatul și sărbătorile de iarnă în satul Nănești 58-65 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII TAVADAR, Ioan (autor) Onomastica veche din zona Maramureșului Istoric 155-159 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII LOZBĂ, Raluca (autor) Iordan Datcu și Maramureșul 181-186 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BOROICA, Ioan (autor) Românii maramureșenii și artele între 1848-1918 198-216 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII GUȘETH STENCZEL, Klara (autor) Considerații privind activitatea pompierilor voluntari din Sighet 225-234 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Dragomirești 235-242 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII TOMI MARIAN, Nicolae (autor) Cîteva considerații preliminare despre învățămîntul confesional greco-catolic din Maramureșul românesc după 1900 289-318 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII COPÎNDEAN, Iuliu (autor) Din activitatea Muzeului de Istorie și Etnografie Vișeu de Sus 346-348 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII DĂNCUȘ, Ioana (autor) Muzeul Maramureșului și valoricarea patrimoniului cu referire la componenta etnografică 349-357 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII ȘTERCA SULUȚIU, Iosif (autor) Direcții de dezvoltare pe termen mediu și lung pentru Muzeul Maramureșului din Sighetul Marmației I. Cadrul General 358-389 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII HOTICO, Grigore (autor) Conservări la secția în aer liber a Muzeului Maramureșului din Sighetu Marmației 390-392 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII DĂNCUȘ, Mihaela (autor) Propineri de reamenajare muzeală a spațiilor și construcțiilor destinate comunității evreiești din Maramureș din cadrul Muzeului Maramureșului din Sughetul Marmașiei 416-428 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BACEA, Anton (autor) Studiul variabilității morfologice în populația gorunului de Ronișoara cu ajutorul descriptorilor frunzelor 431-444 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BERES, Iosif (autor) Specii noi în fauna de nevertebrate a Maramureșului (completare) 457-459 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BERES, Marta (autor) Privire generală asupra Defileului Vișeului. Flora 460-470 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII CHIȘ, Timur (autor), MANOLE, Mihail (autor) Studiu asupra hranei de iarnă a huhurezului mare (Strix uralensis Pallas) în Depresiunea Maramureșului 471-479 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII CHIȘ, Timur (autor) Izvoare de apă minerală și toponime legate de prezența lor din localitatea Valea Stejarului 480-483 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BUCUR, Costel (autor), DANCI, Oana (autor), POP, Cristina (autor) Conspectul habitatelor din parcul natural Munții Maramureșului 491-500 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII IȘTVAN, Dumitru (autor) Etape ale mineritului de la Baia Borșa 501-506 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII HOTEA, Marecelina (autor), HOTEA, Radu (autor) Aspecte din fauna de izopode terestre de pe haturi și marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare 507-518 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII POP IOAN, Mihai (autor) Arboretul de Gorun de la Ronișoara: Calitatea lemnului, indicator al stării de sănătate a arboretului 519-537 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BOGDAN, Dan (autor) Integrarea patrimoniului cultural, cultural-tradițional, arhitectural în dezvoltarea durabilă a comunității Sighetu Marmației 2010 541-546 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII HOTEA, Maria (autor), HOTEA, Mihai (autor) Evaluarea impactului economic al turismului asociat festivalului "Hora de la Prislop" din localitatea Borșa, județul Maramureș 547-554 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII MARIȘ, Ioan (autor) Obiceiuri din viața omului în Maramureș. Nașterea și copilăria - Dăncuș M. 555-558 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX HODOR, Nicolaie (autor), MOLDOVAN, Ioan (autor) Valorificarea obiceiurilor și jocurilor populare cu măști prin punerea în scenă. Viflaimul din Maramureș ca brand cultural turistic .10-21 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BILȚIU, Maria (autor) Despre măștile populare românești. Măștile cermoniale din Maramureș 22-26 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX STAN, Ileana (autor) Colindul la Rona de Sus 27-32 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX MÎRZA ANGELICA, Luminița (autor) Maramureșul - o ladă de zestre cu obiceiuri și tradiții populare aparte 38-41 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX DAN BOGDAN, Ioan (autor) Motivația deplasărilor în scop religios. Consumarea Credinței în Maramureș prin prisma pelerinajului 42-55 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BILȚIU, Pamfil (autor) Contribuții la cercetarea toponimiei din spațiul geografic al Maramureșului 56-81 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX HOTICO, Grigore (autor), ȘTIRB, Nelu (autor) Lucrări de protecție, de conservare și restaurare la casa monument rabin Drimer Rahmil, casă aflată la Muzeul Satului din Sighetul Marmației 82-83 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX URSU, Traian (autor) O cămară - monument istoric și de arhitectură populară din Făurești, zona Chioar 84-94 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX PÎRJA, Crina (autor) Muzeul Maramureșan, o nouă abordare 106-124 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX POP, Nicoleta (autor) Forme și modalități de promovare a Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației pe plan național și internațional 125-129 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX IUGA, Nicolae (autor) Începuturile scrisului în limba română și statutul Mănăstirii Peri din Maramureș, sec. al XIV-lea 168-177 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BOROICA, Ioan (autor) Biblioteci românești din Maramureș în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 178-183 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX MĂRAN, Petru (autor) Consecințele demografice ale migrației internaționale a maramureșenilor în perioada 1990-2012 187-194 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX CHIȘ, Timur (autor), HOTEA, Mihai (autor) Piatra Scrisă - o posibilă destinație ecoturistică în Parcul Natural Munții Maramureșului 202-206 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX CHIȘ, Timur (autor) Data on two new marshes "Mlaștinile Seci" and 82N marsh from site Natura 2000 Gutîi-Creasta Cocoșului, Gutîi Mountains (Maramureș, Romania) 207-216 engleză
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BERES, Marta (autor) Plante străine invazive în Maramureșul istoric (România) 213-225 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BERES, Iosif (autor) Invertebrate species new for science and new for the Romanian fauna based din recent research în Maramures (1994-2009) 238-254 engleză
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX IUȘAN, Claudiu (autor) Rodna Mountains National Park - an endemogenetic alpine centre în Carpathians 255-263 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX CHIȘ, Timur (autor), MONOLE, Mihail-Gerald (autor) Valori patrimoniale din colecția Muzeului Maramureșan, Secția Științele Naturii Sighetu Marmației 316-321 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BOB, Ioan (autor), CRIȘAN, Ciprian (autor) Muzeul de Mineralogie Baia Mare (scurt istoric) 320-325 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX GHERHEȘ, Ilie (autor) Dezmembrarea Maramureșului istoric: decizii politice, reacții și consemnări în mărturii contemporane (1919-1923) - Țineghe Cristina 335-337 română
1966 Acta Musei Napocensis, III BODEA, Gheorghe (autor) Din acțiunile populației regiunii Maramureș pentru eliberarea întregului teritoriu al Patriei și zdrobirea fascismului Studii şi Materiale 351-365 română
1970 Acta Musei Napocensis, VII PORUMB, Marius (autor) Icoane ale unui zugrav anonim din veacul al XVI-lea Note şi discuţii 575-584 română (şi un rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X ROȘCA-ROSEN, M. (autor) Conscripțiile comunei Cupșeni din anii 1785-1785 și 1820 Note, discuţii, recenzii 715-726 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI BURA, N (autor), KACSO, C. (autor) Piese inedite din depozitul de bronzuri de la Sarasău (jud. Maramureș) 1-4 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV KACSO, Carol (autor) Toporul de bronz de la Oarța de Sus 57-62 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV HĂGAN, Trofin (autor) Minerii din Maramureș în procesul de reorganizare politico-profesională și sprijinire a frontului antihitlerist 613-620 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IANCU, Gheorghe (autor) Activitatea consiliului dirigent privind reglementarea comerțului și aprovizionarea populației (1918-1920) 545-560 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV HĂGAN, Trofin (autor) Minerii din Maramureș în procesul refacerii economiei naționale (1945-1947) 633-645 română (rezumat în engleză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DORDEA, Ion (autor) Un manuscris din veacul al XVIII-lea despre producția și comercializarea sării din Transilvania și Maramureș Note şi discuţii 567-575 română (rezumat în germană)
1983 Acta Musei Napocensis, XX ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din Maramureș 783-802 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PORUMB, Marius (autor) Pictura murală maramureșeană. Meșteti zugravi și interferențe stilistice - Pop-Bratu Anca 927-928 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DOMUȚA, Emil (autor) Înființarea "Asociațiunii pentru cultura poporului din Maramureș" și activitatea sa în perioada 1860-1869 Studii 251-261 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI KALMAR, Zoia (autor) Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de Istorie al Transilvaniei (I) Note şi discuţii 391-403 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP IOAN, Aurel (autor) Un cnezat maramureșan în veacurile XIV-XV: cîteva observații privind caracterul și specificul stăpînieii cneziale 239-249 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 FURDUI, Titus (autor) Contribuții la circulația cazaniei lui Varlaam în ținuturile maramureșane Note şi discuţii 677-686 română (rezumat în germană)
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie BODEA, Gheorghe (autor) O pagină dureroasă, puțin cunoscută, din istoria Maramureșului Studii 387-415 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan (autor) Prima semnalare a unor urme rupestre, preistorice, în Masivul Preluca (Maramureș) 139-140 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 PAP, Francisc (autor) Registrele de tricesimă clujene despre comerțul între Cluj și Baia Mare (1599-1637) Studii 137-144 română (rezumat în franceză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 COSMA, Călin (autor) Political Status of West and Northwest Romania in the 9th and 10th Centuries A.D. Archeological Perspective Studii 23-40 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria historica 2004-2007 ȘEICA, Radu (autor) Confirmarea și acordarea de posesiuni pentru romanii din Maramureș în timpul lui Sigismund de Luxemburg (1387-1437) Miscellanea 327-337 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica HAPCA ANCA, Ramona (autor) Ipostaze ale relațiilor politice dintre maramureșeni și bistrițeni în secolul al XVI-lea Miscellanea 267-274 română
2017 Acta Musei Napocensis, 53, nr. II, seria historica MUNTEAN, Ovidiu (autor) An Officer from Maramureș: Artur Dan of Apșa. From Dynastic Loyalty to Greater Romania Studies 74-101 engleză
1980 Acta Musei Porolissensis, IV MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale revoluției din 1848-1849 în însemnările unui intelectual român din Țara Lăpușului (jud. Maramureș) 501-512 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV FURDUI, Titus (autor) Tipărituri românești vechi din zona băimăreană aflate în fondurile Bibliotecii Academiei R.S.R. Filiala Cluj-Napoca 769-784 română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII RUSU ADRIAN, Andrei (autor) O familie voievodală românească din districtul cetății Chioar în secolul al XVI-lea 207- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII ROBESCU, Gheorghe (autor) Regiunea minieră Baia Mare în anii marii crize economice de supraproducție (1929-1933) 321- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII HOSSU, Valer (autor) Tradiții cărturărești în Chioar înainte de 1700 635- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Mihai Viteazul, generalul Basta și Cetatea Chioar Istorie Medie 291- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DOMUȚA, Emil (autor) Contribuții documentare privind activitatea societății de lectură "Dragoșiana" Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 653- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX HOSSU, Valer (autor) Începuturile "Cetății de piatră" (Chioar) din "pădurea" Sălajului Istorie Medie 279- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Penetrația feudală maghiară în regiunea dintre râul Someș și Munții Gutâi Istorie Medie 217- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDREI ALEXANDRU, Pal (autor), SZABO, Nicolae (autor) Răscoala țărănească din districtul Chioarului din anul 1809 Istorie Medie 277- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satului Bocșa Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 721- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ALEXA, Tiberiu (autor) Contribuții la reconstituirea primei faze a mișcării artistice de la Baia Mare. 1896-1901 Istoria artelor 745- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Domeniul Cetății de Piatră (Chioar) în secolul al XV-lea Istorie Medie 305- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile (autor) Relațiile românilor din ținutul Cetății de Piatră (Chioar) cu orașul Cluj în ultimele decenii ale secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII Istorie Medie 317- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Succesiuni și interferențe de ccivilizații în zona districtului Cetății de Piatră (Chioar) Istorie Medie 249-254 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LECHINȚAN, Vasile (autor) Pușcași români din ținuturile chiorene și sălăjene în slujba principilor și Țării Transilvaniei în secolul al XVII-lea Istorie Medie 255-278 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Dragoșeștii - o familie cu vocație dinastică Istorie Medie 173-203 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian (autor) Monumente memoriale ale emingranților romani în America Istorie modernă 343-350 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Chioarul - Cetate la granița Transilvaniei Istorie Medie 109-112 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian (autor) Monumentele memoriale pentru martirii din Târgul Lăpuș Istoria Culturii 491-504 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BILȚIU, Pavel (autor) Miorița colind în Maramureș Etnografie 551-569 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BILȚIU, Pamfil (autor) Reuniunea femeilor din Baia Mare și jur - o pagină luminoasă din trecutul luptei pentru emancipare social-economică și culturală a orașului Baia Mare și a împrejurimilor sale Istorie contemporană 357-369 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Repere istorice în cultura populară din zona Chioarului Etnografie 599-602 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian (autor) Monumentul memorial din Seini pentru preotul-martir Izidor Silaghi (1878-1919) Istorie contemporană 237-242 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Dorin (autor) Cooperativizarea agriculturii în România. Studiu de caz-Roșiori, raionul Șomcuta Mare Istorie contemporană 315-323 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BILȚIU, Pamfil (autor), MUSCA, Ioan (autor) O poveste legendară maramureșeană regăsită în periodicul sălăjean "Gazeta de Duminică" Etnografie - toponimie 619-631 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău COSMA, Călin (autor) Fortificații din secolele X-XI din vestul și nord-vestul României. Considerații privind stadiul actual al cercetărilor Arheologie medievală 453-498 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău HOSSU, Valer (autor) Un proiect al lui Mihai Viteazul - legiferarea "libertății secuiești" pentru românii de pe domeniul Chioar Istorie medievală 37-44 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău URSU, Viorica (autor) Mănăstirea Harba de lângă Baia Mare, în sprijinul lui Mihai Viteazul Istorie medievală 173-179 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău URSU, Traian (autor) Monumentele memoriale din orașul Târgu Lăpuș și localitățile aparținătoare Istoria culturii. Carte veche. Personalităţi 589-602 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău BILȚIU, Pamfil (autor) Contribuții la studierea magiei și mitologiei șarpelui în cultura populară din Maramureșul istoric și Țara Lăpușului Etnografie - artă 693-703 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău CHIȘ, Timur (autor) Fauna și flora în toponimia localităților Săcel, Săliștea de Sus, Dragomirești din județul Maramureș Etnografie. Artă 677-681 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă ZAINEA, Ion (autor) Campania de purificare a administrațiilor publice din județele Bihor, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj în vederea alegerilor din toamna anului 1946 Istorie contemporană 415-428 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă BILȚIU, Pamfil (autor) Nicolae Iorga și Maramureșul Istoria culturii. Carte veche 583-598 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă DĂNCUȘ, Mihai (autor) Obiceiuri de înmormântare în Cuhea lui Bogdan I Etnografie. Artă 731-743 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă CIOCAN, Janeta (autor), MEZEI, Paulina (autor) Proiectul „Căsuța poveștilor”. Tema: Tradiții și obiceiuri folclorice din județul Maramureș Etnografie. Artă 835-841 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CÎMPEAN, Marius (autor) Câteva considerații privind organizarea vicearhidiaconatului greco-catolic Baia Sprie până la mijlocul veacului al XVIII-lea Istorie Medie 55-61 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GHERHEȘ, Ilie (autor), TUSLUC, Mihaela-Cristina (autor) Petrova (Maramureșului), colectivizarea unui sat ce „nu trebuia” colectivizat Colectivizarea 237-242 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii FURTOS, Robert (autor) Colectivizarea agriculturii în memoria țăranilor maramureșeni Colectivizarea 243-249 română (şi un rezumat în engleză)
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie BILȚIU, Pamfil (autor) Ceremonialul funerar în zona Chioar Maramureș 363-370 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie RĂCĂȘAN, Delia (autor) Magia cuvîntului și antropologia vîrstelor. Pomul de Crăciun din Țara Codrului 371-389 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare CULIC, Dan (autor), PRALEA, Alin (autor) A Medieval Sword Discovered in Maramureș Migraţii. Ev mediu 303-308 engleză
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie GHERHEȘ, Ilie (autor) Epopeea așezării ucrainienilor în bazinul de jos al râului Vișeu (secolele XIV-XVII) Istorie 13-20 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Un studiu documentar inedit semnat de Emil Tișcă în anul 1937 referitor la viața economico-financiară din nord-vestul Transilvaniei interbelice Istorie 301-328 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CORPADE, Ana-Maria (autor), CORPADE, Ciprian (autor) Aspecte de geografie istorică în Țara Maramureșului Ştiinţele naturii. Geografie 621-630 română (şi un rezumat în engleză)
2006 Acta Musei Tutovensis, I DANCS, Francisca (autor), DANCS, Istvan (autor), SĂPLĂCAN, Angela (autor) Studiul privind evaluarea potențialului turistic și de agrement al zonei Tîrgu Lăpuș 204-205 română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie TEODORESCU, Virginia (autor) Tradiție și actualitate în arta covorului maramureșan 173- română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 1 POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Făt-Frumos cel înțelept (o suta de basme, legende, snoave și povești din Maramureș) - Bilțiu Pamfil 273-276 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 BOBU FLORESCU, Florea (autor) Un centru necunoscut de ceramică roșie lustruită, de veche tradiție din Maramureș 51-63 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 KOS, Karoly (autor) Mobile cioplite din zona Lăpuș 179-224 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TIȚA, Aurelia (autor) Fructele în alimentașia populară în zonele Lăpuș-Maramureș și Zărand-Hunedoara 531- română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MIRESCU, Corneliu (autor), STOICA, Georgeta (autor) Sisteme de încălțire în locuința țărănească din Țara Lăpușului 275-290 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ZDERCIUC, Silvia (autor) Ceramica nesmălțuită din județul Maramureș 359-366 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 DĂNCUȘ, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea unui obicei de anul nou în Maramureș 489-497 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 CIOCAN, Janeta (autor) Plata vămilor în Depresiunea Băii Mari 243-248 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MIRESCU, Cornel (autor) Portul popular din Țara Lăpușului 183-217 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CIOCAN, Janeta (autor) Ceramica populară - Integrări moderne. Motive tradiționale în forme moderne. - Creatori contemporani din Maramureș 219-224 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BILȚIU, Pamfil (autor) Reprezentări arhaice în arta maramureșeană și românească 411-432 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Fîrtăția în Țara Lăpușului 243-257 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MIRESCU, Cornel (autor) Gospodăria din Șurdești-Chioar la Muzeul Satului 131-139 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Contribuții la cercetarea magiei în Maramureșul istoric și Țara Lăpușului 341-353 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BABOȘ, Alexandru (autor) Un martor al Maramureșului medieval, biserica de piatră din Sărăsău 703-721 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Ipostaze și particularități ale cultului mătrăgumii în cultura populară din Maramureș 125-139 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian (autor) Vărăritul în satul Baba, com. Cornești, jud. Maramureș 303-316 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Colacii ceremoniali în cultura populară din Țara Lăpușului 407-422 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Ipostaze și particularități ale cultului șarpelui în cultura populare maramureșeană 423-437 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Paștile animalelor în cultura populară maramureșeană 305-311 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BOCȘE, Maria (autor), DRĂGOI, Marius (autor) Portul tradițional românesc din subzona Țibleșului 15-41 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Elemente de mare vechime în cultura populară din zona Lăpuș 171-187 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Substratul mitico-magic al sărbătorilor din ciclul celor douăsprezece zile în cultura populară maramureșeană 189-212 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CIOCAN, Janeta (autor), PETER, Sanda (autor) Centrul ceramic Baia Mare în colecțiile Muzeului Etnografic din Baia Mare 277-287 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Contribuții la studierea colindului religios în folclorul maramureșean 113-127 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Contribuții la cercetarea statutului vrăjitoarelor în cultura populară din Maramureș 145-155 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela (autor) Les masques de Maramureș 157-164 franceză
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Crucile de cimitir și comemorative din satul Șurdești 111-132 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Substratul mitico-magic al porții și funcțiule ei în cultura populară maramureșană și românescă 243-259 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Doi meșteri cu nume de rezonanță în arta populară maramureșeană 47-60 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor), FECHETE, Maria (autor) Ceremonialul nașterii la Giulești-Maramureș 145-161 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Ceremonialul nunții la Suciul de Jos (Țara Lăpușului) 174-189 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 BETEA, Raluca (autor) Pronaosul bisericilor de lemn maramureșene: spațiul de amplasare al temei Judecata de Apoi 57-71 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 BILȚIU, Pamfil (autor) O variantă maramureșeană a pieselor de teatru popular "Adam și Evu" 96-103 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 BILȚIU, Pamfil (autor) Nunta în satul Șurdești (Chioar) 152-176 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 MOCANU, Augustin (autor) Tradiții din Maramureș - Datcu Iordan 414-418 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Instrumente muzicale arhaice din Țara Lăpușului 170-184 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei RUS, Claudia (autor), RUS, Dumitru (autor), SECHEL, Ovidiu (autor) Poarta maramureșeană - semnificații și simboluri 383-389 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BILȚIU, Pamfil (autor) Pedepse și sancțiuni tradiționale în etnologia românească și maramureșeană 86-94 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Calendar popular. Un corpus de obiceiuri de peste an din județul Maramureș. Vol I. ObIceiurile primăverii și verii. - Bilțiu P., Bilțiu M. 463-463 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CIOCAN, Janeta (autor), MUNTEANU, Simona (autor) Motive decorative pe ceramnica din colecțiile Muzeului de Etnografie de la Baia Mare .9-22 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 GHERHEȘ, Ilie (autor) Reforma agrară în Maramureș (23 martie 1945) 511-520 română
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 DAVID, Wolfgang (autor) Siebenburgen, Maramureș und Bayern - ein beitag zu bronzezeitlichen fernkontakten 119-149 germană
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 KACSO, Carol (autor) Der zweite depotfund von Ungureni 267-300 germană
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Repertoriul arheologic al Județului Maramureș - Prefață .5-7 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Repertoriul arheologic al Județului Maramureș - Prescurtări - Prescurtări bibliografice .8-65 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Ardusat 92-92 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Ariniș 93-94 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Asuaju de Sus 95-95 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Baia Mare 96-191 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Baia Sprie 192-209 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Bîrsana 200-227 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Băița de sub Codru 210-210 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Băiuț 211-218 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Băsești 219-219 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Bicaz 228-236 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Bistra 237-239 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Bocicoiu Mare 240-245 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Bogdan Vodă 246-265 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Boiu Mare 266-268 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Borșa 269-282 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Botiza 283-283 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Budești 284-289 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Cavnic 290-296 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Călinești 297-300 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Cîmpulung la Tisa 301-304 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Cernești 305-305 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Cicîrlău 306-311 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Copalnic Mănăștur 312-317 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Coroieni 318-319 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Cupșeni 320-326 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Dragomirești 327-329 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Dumbrăvița 330-332 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Fărcașa 333-333 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Giulești 334-340 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Groși 341-341 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Ieud 342-345 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Lăpuș 346-385 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Leordina 386-386 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Maramureș 387-398 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Mireșu Mare 399-401 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Moisei 402-403 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Oarța de Jos 404-420 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Ocna Șugatag 421-424 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Petrova 425-425 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Poienile de sub Munte 426-426 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Poienile Izei 427-427 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Recea 428-434 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Remetea Chioarului 435-440 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Remeți 441-442 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Repedea 443-443 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Rona de Jos 444-444 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Rona de Sus 445-454 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Rozavlea 455-460 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Vadu Izei 460-562 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Ruscova 461-461 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Sarasău 462-473 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Satulung 474-475 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Săcălășeni 476-478 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Săcel 479-480 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Săliștea de Sus 481-482 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Sălsig 483-483 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Săpînța 484-486 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Seini 487-490 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Sighetu Marmației 491-511 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Strîmtura 512-513 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Suciu de Sus 514-525 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Șisești 526-530 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Șomcuta Mare 531-537 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Tăuții Măgherăuș 538-546 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Tîrgu Lăpuș 547-555 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Ulmeni 556-559 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Valea Chioarului 563-572 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Vima Mică 573-576 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Vișeu de Jos 577-577 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) Vișeu de Sus 578-578 română
2011 Bibliotheca Marmatia, 3-I, seria Repertoriul arheologic al Județului Maramureș KACSO, Carol (autor) The archaeological repertory of Maramureș County 580-581 engleză
1978 Biharea, 1978 PARASCA, Crăciun (autor) Folclorul din zona Codrului - Pop D. IV. Note şi recenzii 329-330 română
1991 Biharea, 1991 CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală din Sighet în presa românească interbelică II. Artă 251-270 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Statutul european al centrului artistic Baia Mare II. Artă 131-139 română
2013 Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpatian Basin, VI, seria archaeologica KACSO, Carol (autor) Beitrage zur kenntnis des bronzezeitlichen metallhandwerks in der Maramuresch 225-237 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica KACSO, Carol (autor) Die Hugelnekropolev von Lăpuș. Eine zusammenfassende einleitung 213-243 engleză
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘORBAN, Raoul (autor) Simion Hollosy (Corbul) 1857-1918 întemeietorul coloniei de artă de la Baia Mare 563-571 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BERES, Iosif (autor) Contribuții la cunoașterea unor fenomene ale migrației păsărilor în bazinul superior al Tisei (Depresiunea Maramureșului) 783-790 română
1981 Cercetări Arheologice, IV NEMOIANU, Larissa (autor), TODINCĂ, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Călinești, jud. Maramureș 66-69 română (rezumat în franceză)
1978 Cibinium, seria 1974-1978 PALADA, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii laice din Valea Cosăului (Maramureș) și prezentarea acesteia în Muzeul Tehnicii PopuLare 229-248 română, germană
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 PĂUCEAN, Ștefan (autor) Considerații istorice asupra morilor plutitoare de pe cursul Someșului. Moara din Lucăcești, județul Maramureș - Studiu de caz 292-296 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 STREZA, Marius-Florin (autor) Reconstrucția gospodăriei-atelier de prelucrare a pietrei din comuna cCupșeni, județul Maramureș .7-11 română
2010 Colecții Muzeale, II KACSO, Carol (autor) Date cu privire la istoria mineritului din Maramureș .5-18 română
2010 Colecții Muzeale, II POP, Lucia (autor) Colecțiile de minerit ale muzeului din Baia Mare 19-98 română
2012 Colecții Muzeale, III RUSU, Viorel (autor) Secvențe băimărene reflectate în documente scrise și iconografice .3-8 română
2012 Colecții Muzeale, III POP, Lucia (autor) Stampe, fotografii și cărți poștale ilustrate din colecțiile muzeului .9-99 română
2014 Colecții Muzeale, IV BOTIȘ, Ioan (autor), POP, Lucia (autor), RUSU, Viorel (autor) Baia Mare oraș liber regal. Vestigii și mărturii istorice medievale 100 română
1971 Crisia, I MIHĂILESCU, Vintilă (autor) Porțile Transilvaniei 9-12 română
1976 Crisia, VI CHIFOR, I. (autor), CHIRILĂ, E. (autor) Tezaurul monetar de la Borșa, sec. XVII III. Articole şi note 247-248 română
1977 Crisia, VII RANCA, I. (autor) Protestul românilor din Zarand și Chioar împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria 1861 II. Documente 329-349 română
1977 Crisia, VII MIHOC, Blaga (autor) Date cu privire la activitatea maramureșenilor pentru sprijinirea războiului de independență (1877-1878) III. Articole şi note 461-467 română
1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga (autor) Unele aspecte privind prezența elevilor români și studiul limbii române în gimnaziul din Baia-Mare (1798-1891) III. Articole şi note 555-564 română
1988 Crisia, XVIII CZIER, Zoltan (autor) Asupra unui corn de Alces alces L. de la Ocna Șugatag (jud. Maramureș) VI. Ştiinţele Naturii 697-700 română
2004 Crisia, XXXIV FAUR, Antonio (autor) Contribuții documentare la cunoașterea realităților maramureșene (august-decembrie 1945) I. Studii şi articole 263-275 română
2009 Crisia, XXXIX KACSO, Carol (autor) Spada de bronz de la Lăpuș I. Studii şi articole 45-54 română
2010 Crisia, XL KACSO, Carol (autor) Noi date cu privire la depozitul de bronzuri de la Bogdan Vodă (I) I. Studii şi articole 13-45 română
2010 Crisia, XL DUDAȘ, Florian (autor) Codicele prologar slavon scris la mănăstirea Perii Maramureșului în 1599-1600, în timpul lui Mihai Viteazul I. Studii şi articole 209-218 română
2012 Crisia, XLII BURGHELE, Camelia (autor) Border identity: Maramureșul istoric, de-o parte și de alta a Tisei 181-189 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ACHIM, Valeriu (autor) 1907. Frămîntări sociale în Maramureș 592-607 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MIHOC, Blaga (autor) Unele aspecte ale înfăptuirii reformei agrare pe văile Izei și Vișeului (1921-1928) 625-638 română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie DRAGOȘ, Vasile (autor) Eroii de la Moisei - maramureșeni și mureșeni 387- română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DOMUȚA, Emil (autor) Un memoriu inedit din 1862 privind mișcarea de emancipare națională a românilor maramureșeni 269-283 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie LASZLO, Keve (autor) O monedă de aur din monetăria de la Baia Mare descoperită la Neaua (jud. Mureș) 141- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MĂNĂRĂZAN, Mihaela (autor) Evoluția monetăriei din orașul Baia Mare în secolele XV.XVI 163- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BILȚIU, Pamfil (autor) Contribuții la cercetarea magiei în Maramureșului istoric și Țara Lăpușului 257- română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie KACSO, Carol (autor) Die fruhe sachsische prasenz in Baia Mare und in der Maramuresch 339-346 germană
1969 Marmatia, I KACSO, Carol (autor), ORDENTLICH, I. (autor) Contribuții la cunoașterea ritului de înmormîntare practicat în nwecropola tumulară de la Lăpuș (județul Maramureș) .11- română
1969 Marmatia, I NEMETI, Janos (autor) Scurt istoric al sigiliilor orașului Baia Mare 16- română
1969 Marmatia, I SOCOLAN, Aurel (autor) Două documente privind breasla olarilor din Baia Mare 22- română
1969 Marmatia, I ZDERCIUC, Silvia (autor) Ceramica populară din Țara Lăpulului 73- română
1969 Marmatia, I ȘAINELIC, S. (autor) Motive ornamentale pe furci și bîte. Zonele etnografice Lăpuș și Maramureș 91- română
1971 Marmatia, II BITIRI, Maria (autor) Așezarea paleolitică de la Bușag (Date preliminare) .7-18 română
1971 Marmatia, II KACSO, Carol (autor) Unele considerații cu privire la geneza ceramivii din necropola tumulară de la Lăpuș 36-54 română
1971 Marmatia, II SOCOLAN, Aurel (autor) Un document inedit despre orașul Baia Mare 100-105 română
1971 Marmatia, II OSZOCZKI, Coloman (autor) Documente inedite referitoare la Pintea Viteazul în arhivele maramureșene 106-120 română
1971 Marmatia, II ZDROBA, Mircea (autor) Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecțiile Muzeului Județean Maramureș 121-127 română
1971 Marmatia, II BĂLAN, Gavril (autor), MIHOC, Blaga (autor) Stampe inedite din colecția Muzeului Județean Maramureș 128-143 română
1971 Marmatia, II SOCOLAN, Aurel (autor) Circulația în Maramureș a cărților românești tipărite în Moldova pînă la 1850 144-152 română
1971 Marmatia, II CĂPÎLNEAN, V. (autor) Contribuții la cunoașterea preocupărilor pentru înfințarea de școli românești în Baia Mare și Seini, pupă revoluția de la 1848 161-173 română
1971 Marmatia, II ENEA, Constantin (autor), ȘCHIOPU, Vasile (autor) Aspecte din viața social-economică și lupta țărănimii maramureșene /1914-1918) 185-204 română
1971 Marmatia, II ACHIM, Valeriu (autor), KATZ, Nandor (autor) Mobilizarea de către P.C.R. a organizațiilor muncitorești din Sighetu Marmatiei în acțiunea de ajutorare a sinistraților (1933) 205-220 română
1971 Marmatia, II KOS, Karoly (autor) O tehnică de caracter arhaic: făcutul cuțitelor de coasă în tona Lpuș 244-278 română
1971 Marmatia, II ȘAINELIC, Sabin (autor) Arhitectura bisericilor de lemn din Țara Chioarului 279-317 română
1971 Marmatia, II ZDERCIUC, Silvia (autor) Centrul de ceramică Baia Mare, județul Maramureș 318-339 română
1971 Marmatia, II BEREȘ, Iosif (autor) Aspecte noi în avifauna Maramureșului (lucrări preliminare) 340-350 română
1971 Marmatia, II GORDUZA, Victor (autor), VARGA, Petru (autor) Colecția mineralogică a Muzeului Județean Maramureș 351-367 română
1971 Marmatia, II BITIRI, Maria (autor), COMȘA, Eugen (autor), KACSO, Carol (autor), POPA, Radu (autor) Cronica săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Județean Maramureș în perioada 1968-1970 368-378 română
1977 Marmatia, 3 KACSO, Carol (autor) Descoperiri inedite de bronzuri din județul Maramureș 27- română
1977 Marmatia, 3 POPA, Radu (autor) Observații privind vechimea și semnificația ca izvor istoric a unor toponime maramureșene 37- română
1977 Marmatia, 3 SABĂU, Ioan (autor) Despre monetăria din Baia Mare în sec. Xv-XVII 55- română
1977 Marmatia, 3 SCHREK, V. (autor) Năvălirea tătarilor în Maramureș și înfrînderea lor la Bocșa în 1717 71- română
1977 Marmatia, 3 BABICI, I. (autor) Contribuții maramureșene la războiul de independență 79- română
1977 Marmatia, 3 CĂPÎLNEAN, V. (autor), PUȘCAȘU, P. (autor) Reuniunea învățătorilor români din Maramureș (1883-11918) 84- română
1977 Marmatia, 3 IACOȘ, I. (autor) Contribuția muncitorilor din Maramureș la lupta contra pericolul fascist, pentru apărarea libertăților democratice, a indepentenței naționale a României 92- română
1977 Marmatia, 3 BALOGH, Adalbert (autor) Un document inedit din 1939 privind lupta muncitorilor băimăreni împotriva fascizării țării 105- română
1977 Marmatia, 3 TĂTAR, Liviu (autor) Perfecționări tehnice în industria minieră maramureșeană în anii republicii 143- română
1977 Marmatia, 3 CIOCAN, Janeta (autor), ȘAINELIC, M. (autor), ȘAINELIC, S. (autor) Morile de apă din bazinul rîului Lăpuș 153- română
1977 Marmatia, 3 POP, I. (autor), ZDERCIUC, Silvia (autor) Despre olăritul din Seini 188- română
1977 Marmatia, 3 FILIP, I. (autor) Chestionarele lui B.P. Hașdeu pe teritoriul Maramureșului 198- română
1977 Marmatia, 3 GORDUZA, Victor (autor) Contribuții la cunoașterea mineralogiei topografice a bazinului Baia Mare și reflectarea ei în colecția Muzeului județean Maramureș 219- română
1977 Marmatia, 3 BOLOGA, V. (autor) Minerale maramureșene 232- română
1977 Marmatia, 3 BEREȘ, Iosif (autor) Avifauna cinegetică a depresiunii Maramureșului și problemele ei ecologice 242- română
1977 Marmatia, 3 ANTAL, L. (autor), ANTAL, M. (autor) Plante cunoscute și utilizate de sătenii din Breb 268- română
1977 Marmatia, 3 CIOCAN, Janeta (autor) Dezvoltarea secției de etnografie a Muzeului județean Maramureș 314- română
1978 Marmatia, 4 POP, Gheorghe (autor) Maramureșenii cinstesc împlinirea a șase decenii de la înfăptuirea statului unitar român .11- română
1978 Marmatia, 4 ACHIM, Valeriu (autor) Dr. Ion Mihalyi de Apși susținând vechimea și continuiitatea românilor maramureșeni 57- română
1978 Marmatia, 4 KACSO, Carol (autor) Toporul de bronz de la Ilba 65- română
1978 Marmatia, 4 FEȘTILĂ, Aurel (autor) Relații și mărturii despre Baia Mare în secolul al XVI-lea 69- română
1978 Marmatia, 4 URSU, Viorica (autor) Un document inedit privind relațiile Chioarului cu țările române în evu mediu 77- română
1978 Marmatia, 4 URSUȚIU, L. (autor) Baia Sprie în conscripțiile din 1778-1780 87- română
1978 Marmatia, 4 VAIDA, Aurel (autor) Participarea Chioarului la revoluția românească din Transilvania în 1848 107- română
1978 Marmatia, 4 PRAHOVEANU, I. (autor) Cărturari ai Brașovului de origine maramureșeană, luptători pentru unitatea națională 127- română
1978 Marmatia, 4 BALOGH, Adalbert (autor) Aspecte privind pătrunderea capitatului străin în industria minieră din Maramureș între anii 1860-1918 (I) 137- română
1978 Marmatia, 4 OSZOCZKI, Coloman (autor) Mișcări sociale și politice din bazinul băimărean în primul deceniu al secolului al XX-lea 157- română
1978 Marmatia, 4 DORDEA, Ioan (autor) Din activitatea despărțămîntului Vișeu-Iza al ASTREI pentru păstrarea ființei naționale 170- română
1978 Marmatia, 4 CĂPÎLNEAN, V. (autor) Maramureșenii - paticipați la înfăptuirea unirii (1918) 197- română
1978 Marmatia, 4 CERNICICA, D. (autor) Acțiuni de luptă în Maramureș în anii 1933-1936 sub semnul Frontului Popular 219- română
1978 Marmatia, 4 MARINA, M. (autor) Începuturile gazetei "Graiul Maramureșului" 228- română
1978 Marmatia, 4 POP, S. (autor) Mărturii și evocări din activitatea revoluționară a unor comuniști din Chioar, perioada 1932-1944 235- română
1978 Marmatia, 4 SABĂU, Ioan (autor) Aspecte privind participarea maselor populare maramureșene la transformările din perioada 1944-1947 268- română
1978 Marmatia, 4 ZDERCIUC, Silvia (autor) Cromatica ceramicii maramureșene, unitate și specificitate 293- română
1978 Marmatia, 4 CIOCAN, Janeta (autor) Instalații populare pentru obținerea uleiului în zonele etnograsfice Chioar și Lăpuș 297- română
1978 Marmatia, 4 CHIȘ ȘTER, Ioan (autor) Evenimente și personalități istorice în folclorul maramureșean 303- română
1978 Marmatia, 4 PORUMB, Marius (autor) Pictura icoanelor din Moisei și iradierea ei în zonele înconjurătoare în veacul al XVII-lea 327- română
1978 Marmatia, 4 MUSCĂ, Maria (autor) Troița din Berbești 341- română
1978 Marmatia, 4 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Date privind colonia și școala de pictură de la Baia Mare în perioada interbelică 355- română
1978 Marmatia, 4 NĂDIȘAN, Ioan (autor) Implicațiile poluării vegetației municipiului Baia Mare 369- română
1978 Marmatia, 4 GHIȚESCU, Tamara (autor), GOTZ, A. (autor), MIHALKA, Ștefan (autor) Ocurența blendelor din zona Baia Mare 379- română
1978 Marmatia, 4 BEREȘ, Iosif (autor) Contribuții la cunoașterea ornitofaunei depresiunii Maramureșului 391- română
1978 Marmatia, 4 BEREȘ, Marta (autor) Cunoașterea și valorificarea macromicetelor comestibile de către populația din raza ocolurilor silvice Mara și Sighet 444- română
1978 Marmatia, 4 ȘAINELIC, S. (autor) Tradiție, unitate și continuitate exprimate în expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Maramureș 461- română
1978 Marmatia, 4 PAUL, V. (autor) Ioan Bușiția, întîiul profesor al învățămîntului pedagogic din Maramureș 485- română
1978 Marmatia, 4 Mircea Eliade și folclorul Maramureșului 534- română
1978 Marmatia, 4 Carte romînească veche și rară în unele biblioteci din Baia Mare 536- română
1978 Marmatia, 4 Sesiunea anuală a Muzeului județean Maramureș (1978) 537- română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale CIOROIANU, Vera (autor), EDELSTEIN, Oscar (autor), GOTZ, Andrei (autor), ISTVAN, Dumitru (autor), KOVACS, Marinel (autor), POP, Nicolae (autor), ROMAN, Laurențiu (autor) Minerale noi îm Munții Țibleș .10-13 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BERNAD, Alexe (autor), EDELSTEIN, Oscar (autor), ISTVAN, Dumitru (autor), KOVACS, Marinel (autor), POP, Nicolae (autor), STAN, Dragoș (autor), UDUBAȘA, Gheorghe (autor) Berthieritul din Munții Țibleșului 14-21 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale GORDUZA, Victor (autor), UDUBAȘA, Gheorghe (autor) Forme rare de cristale de calcit din mina Dealul Crucii, Baia Mare 29-37 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale ISTVAN, Eva (autor), KOVACS, Marinel (autor) Observații mineralogice asupra unor andezite din zona Jereapăn 38-50 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BERNAD, Alexe (autor) Considerații morfogenetice asupra Munților Țibleș 51-56 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale ISTVAN, Dumitru (autor) Observații morfogenetice în zona Ulița Pietrii (Valea Chioarului) 57-63 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BUD, Nistor (autor), MICLUȚA, Aurel (autor), MICLUȚA, Hortensia (autor) Entomofauna silvicolă în condiții de poluare ale bazinului industrial Baia Mare (aspecte sistematice și ecologice) 64-73 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale GRIGOR, Traian (autor), SOREANU, Ioan (autor) Dinamica activității enzimatice în solurile afectate de noxrle industriale în bazinul Baia Mare 81-87 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale POP, Vasile (autor) Oaspeți de iarnă și specii accidentale în poarta de nord-vest a țării (județele Maramureș și Satu Mare) 98-101 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BEREȘ, Iosif (autor) Studiu ecofaunistic al păsărilor din orașe, explicat cu evifauna municipiului Sighetu-Marmației 102-114 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BEREȘ, Marta (autor), KALMAN, Laszlo (autor) Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului ți împrejurimi 120-137 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale SOREANU, Ioan (autor), ȘTEFĂNESCU, Grigore (autor) Cercetări biometria însușirilor morfologice și compoziția chimică a fructelor de Castanea sativa Mill. De la Baia Mare 138-142 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale OLOS, Elisabeta (autor) Aspecte de vegetație de la Cheile Lăpușului 143-145 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale MARIAN, Felix (autor) Aspecte din trecutul balneoterapiei în Maramureș 146-150 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Gheorghe (autor) Maramureșul la a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială a României de sub dominația fascistă .11-26 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 RETEGAN, Ioan (autor) Salutul Comitetului județean Maramureș al P.C.R., adresat Muzeului județean Maramureș cu prilejul a 80 de ani de existență 51-54 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ACHIM, Valeriu (autor) Opt decenii de activitate muzeală la Baia Mare 55-75 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BITIRI, Maria (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor) Așezarea paleolitică de la Bușag și mediul sau natural 79-106 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Lăpuș 115-124 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BADER, Tiberiu (autor) Acul de bronz de la Budești 125-128 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 IUGA, Georgeta (autor) Cercetări arheologice de suprafață din zona Chioar 150-153 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ITTU, Constantin (autor) Influențe heraldice maramureșene asupra primei steme a voievodatului Moldovei 157-161 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 FEȘTILĂ, Aurel (autor) Considerații cu privire la prima atestare documentară a municipiului Baia Mare 167-174 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 PIPPIDI, Andrei (autor) Note de istorie a Maramureșului în sec. XVI-XVII 175-184 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica (autor) În legătură cu memoriul din 1614, adresat autorităților imperiale de românii din ținutul Baia Mare, Chioar și Sătmar 185-193 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica (autor) Capodopere ale breslei olarilor din Baia Mare 194-198 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSUȚIU, Maria (autor) Aparatul economico-admistrativ al domeniului Chioar în a doua jumătate a sec. XVII-lea 199-205 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Lucia (autor) Începutul unei noi etape în evoluția economică a orașului Baia Mare - constituirea primelor asociații meșteșugărești și industriale 206-209 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 VAIDA, Aurel (autor) Ioan Dragomir - figură marcantă a revoluției de la 1849-1849 din părțile Lăpușului și Chioarului 210-223 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Ecoul Momorialului din 1882 în Maramureș 248-261 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BALOGH, Adalbert (autor) Aspecte privind pătrunderea capitatului străin în industria minieră din Maramureș între anii 1860-1918 (II) 266-294 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 BALOGH, Adalbert (autor) Contribuțâii la cunoașterea dezvoltării zootehniei în Maramureș - începuturile aclimatizării "Brunei de Maramureș" 295-298 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OSZOCZKI, Coloman (autor) Aspecte din viața social-economică și mișcări ale uncitorilor din bazinul minier maramureșan, în anii premergători Unirii (1911-1918) 299-311 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Date demografice și socio-economice cu privire la populația din Maramureș afectată de Dictatul de la Viena la 30 august 1940 324-247 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ROBESCU, Gheorge (autor) Aspecte privind economia regiunii miniere Baia Mare între anii 1944-1947 348-356 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Traian (autor) Monumente memoriale din județul Maramureș 357-377 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 HUTIRA, Toma (autor), POP, Ioan (autor) Modificări în structura personalului muncitor din industria județului Maramureș 376-380 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OPRIȘ, Valeriu (autor) Baia Sprie - mobilitatea teritorială a forței de muncă din industria minieră 381-385 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CHIȘ ȘTER, Ioan (autor) Elemente de unitate și continuitate în cultura populară spirituală din zona Chioar 397-403 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIOCAN, Janeta (autor) Implicații socio-economice ale orînduirii socialiste în cultura populară din satele Mocira și Cicîrlău 404-423 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ZDERCIUC, Silvia (autor) Decorul ceramicii populare maramureșene - tehnici 424-431 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 DĂNCUȘ, Mihai (autor) Riturile de separare, agregare și de inițiere în faza copilăriei, Zona Maramureș 437-459 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 OPRIȘ, Ion (autor) Endo și exogamia în satele Poienile Izei și Botiza 460-473 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Ioan (autor), PORUMB, Marius (autor) Legături artistice și culturale între Țara Maramuzreșului și celelalte ținuturi românești în secolul al XVIII-lea 513-518 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 LĂPTOIU, Negoiță (autor) "Donația Demian" făcută Muzeului din Baia Mare 572-577 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 MOLDOVAN, Traian (autor) Intenții și perspective privind relația muzeu-public, în cadrul tematicii expoziției de bază a secției de artă din Baia Mare 581-585 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica (autor) Modalități de implicare a muzeului, a altor instituții și organizații în cultivarea tradițiilor artei populare autentice și dezvoltarea artizanatului îm judeșul Maramureș 595-600 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 COZMUȚA, Augustin (autor) Cercetarea istorică maramureșeană 606-608 română
2002 Marmatia, .7-2 HOSSU, Valer (autor) "Natio Valachica" sau nobilimea în Maramureșul secolului al XIV-lea .11-15 română
2002 Marmatia, .7-2 CĂPÎLNEAN, Vasile (autor), OSZOCZKI, Coloman (autor) Un document inedit privind chioarul secolului al XVII-lea. Conscrierea familiilor nobile românești 25-56 română
2002 Marmatia, .7-2 SABĂU, Ioan (autor) Evoluția demografică a orașului Baia Mare în secolele XVI-XVIIII 57-65 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Viorica (autor) De la Domnii Țării Românești, pentru mănăstirea din satul Biserica Albă - Maramureș 66-72 română
2002 Marmatia, .7-2 LAZĂR, Emil (autor) Pintea Viteazul, într-o legendă inedită din Chioar 73-80 română
2002 Marmatia, .7-2 MOLDOVAN, Liviu (autor) O audiere de martori din anul 1777 privitoare la familiile nobile românești din satul Vărai, districtul Chioar 81-86 română
2002 Marmatia, .7-2 DORDEA, Ioan (autor) Aspecte ale transportului sării pe Tisa în veacul al XVIII-lea 87-91 română
2002 Marmatia, .7-2 SPĂTAN, Ioan (autor) Aniversarea la Baia Mare, a Revoluției romane de la 1848, în revista "Tribuna" din Sibiu, din 3/15 mai 1898 140-146 română
2002 Marmatia, .7-2 TĂTAR, Liviu (autor) Asociații de ajutor reciproc ale minerilor din bazinul Baia Mare, în secolul al XIX-lea 147-151 română
2002 Marmatia, .7-2 POP, Lucia (autor) Aspecte ale dezvoltării economice a zonei Baia Mare și implicațiile acesteia în mișcarea de amancipare nașională a românilor, la sfărșitul secolului XIX și începutul secolului XX 152-157 română
2002 Marmatia, .7-2 JOSAN, Nicolae (autor) Un manuscris inedit despre "Asociațiunea pentru cultura poporului român din Maramureș" 172-179 română
2002 Marmatia, .7-2 ACHIM, Valeriu (autor) Înființarea și dezvoltarea unei biblioteci publice la Baia Mare (1880-1950) 180-187 română
2002 Marmatia, .7-2 ACHIM, Valeriu (autor) Primul ziar românesc la Baia Mare, "Gutinul" 1889-1890 188-192 română
2002 Marmatia, .7-2 FELECAN, Nicolae (autor) Legătura dintre limba și ființa națională în ziarul "Gutinul" 193-197 română
2002 Marmatia, .7-2 MARIAN, Felix (autor) Aspecte medico-sanitare oglindite de ziarul "Gutinul" din Baia Mare (1889-1990) 198-203 română
2002 Marmatia, .7-2 MARIN, Florea (autor) Prefesorul Dr. Gheorghe Bilașcu (1863-1926), eminent fiu al Maramureșului 204-208 română
2002 Marmatia, .7-2 BILȚIU, Pamfil (autor) Realități social-economice pe moșia grofului Blomberg din Gărdani, la începutul secolului XX 209-212 română
2002 Marmatia, .7-2 MUSCĂ, Ioan (autor) Adunarea generală anuală a Despărțămîntului sălăjean-chiorean al ASTREI de la Șomcuta Mare (3 august 1904) 213-219 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Traian (autor) Un document inedit din satul Rus (zona Baia Mare) privind ocupația horthystă 220-226 română
2002 Marmatia, .7-2 BÎRSAN, Viorica (autor) Carte veche românească din secolul al XVII-lea, de pe teritoriul Maramureșului istoric. Catalog 243-257 română
2002 Marmatia, .7-2 BÎRSAN, Viorica (autor) Manuscrise slave din secolele XVI-XVII, de la Biserica din Vișeu de Mijloc - Maramureș 258-266 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Viorica (autor) Colecția de opaițe și lămpi de mină a Muzeului de Istorie din Baia Mare, Catalog selectiv. Expozițiile de la Baia Mare (1994) și Iași (1996) 267-275 română
2002 Marmatia, .7-2 CIUPEA, Ioan (autor) Muzeul Memorialului de la Sighet 281-286 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Traian (autor) Monumente din județul Maramureș, ridicate în memoria evreilor deportați în lagărele naziste 287-292 română
2002 Marmatia, .7-2 POP, Lucia (autor), URSU, Viorica (autor) Manifestări științifice și culturale organizate de Muzeul de Istorie din Baia Mare. Calendar retrospectiv, 1980-2000 293-300 română
2002 Marmatia, .7-2 POP, Lucia (autor) Activități muzeale adecvate persoanelor cu handicap. Colaborare cu Asociația nevăzătorilor din Baia Mare 1 301-303 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Traian (autor) Simpozionul național "Satul românesc în Revoluția de la 1848-1849": Baia Mare-Remetea Chioarului-ȘomcUta Mare, 28-29 mai 1998 304-306 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Viorica (autor) Vechi mănăstiri renăscute, ctitorii ale Drăgoșeștilor (I) 307-313 română
2002 Marmatia, .7-2 DOMUȚA, Emil (autor) Un cărturar maramureșean - pionier al editurii "Cronicii" lui Gheorghe Șincai la 1843 314-317 română
2002 Marmatia, .7-2 BĂLAN, Gavril (autor) Mărturii locale inedite privind Revoluția de la 1848 condusă de Avram Iancu 318-324 română
2002 Marmatia, .7-2 SALVAN, Florin (autor) Contribuții la cunoașterea mișcării memorandiste. "Memorandul românilor - Centenar (1892, 1894-1992, 1994), Baia Mare, 1994 325-327 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică MAXIM, Zoia (autor) Descoperiri neo-eneolitice la Bicaz - "Igoaie" .7-17 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol (autor) Toporul de cupru de la Baia Mare 37-42 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică HAIMOVICI, Sergiu (autor) Resturile animaliere și umane dintr-o groapă de cult (groapa 4) a culturii Wietenberg de la Oarța de Sus-Ghiile Botii 57-64 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică POP, Dan (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Someș-Uileac, județul Maramureș 83-104 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică NEMETI, Janos (autor) Mormîntul celtic de la Ciumești "Pîrîul Sf. Paul"/ "Szent Pal Patak" 187-199 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică RUSTOIU, Aurel (autor) Sarea Maramureșului și așezările dacice de pe Tisa superioară 201-217 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică VIZAUER, Victor (autor) Un denar roman de la Sighetu Marmației 219-228 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică STANCIU, Ioan (autor) Descoperiri medievale timpurii din județele Satu Mare și Maramureș. Date noi, observații și opinii referitoare la ceramica medievală timpurie din nord-vestul României 249-316 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică ISTRATE, Angel (autor), SZOCS PETER, Levente (autor) Cercetarea arheologică la casa "Vulturul Negru". Documente de civilizație urbană la Baia Mare din secolele XV-XVIII 345-378 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică NAGY, Bela (autor), URSU, Viorica (autor) Tezaurul monetar de la Remeți-Mireșu Mare, sec. XVII-XVIII 379-389 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol (autor) Reuniuni științifice internaționale de arheologie la Baias Mare 1997-2001 391-403 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol (autor) Internationale wissenschaftliche veranstaltungen ur archaeologie in Baia Mare 1997-2001 405-412 germană
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică Fenomene culturale ale epocii bronzului în spațiul carpatic. Relațiile cu regiunile învecinate, Baia Mare, 10-13 octombrie 2001 413-429 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică Raport cu privire la activitatea secției de arheologie 2001-2003 431-439 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie POP, Dan (autor) Toporul de cupru de la Corni 25-56 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol (autor) Un vas Wietenberg cu decor deosebit de la Oarrța de Sus 125-129 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie MAXIM, Zoia (autor) Din istoria orașului Seini (partea I) 143-152 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol (autor) Descoperiri arheologice pre și protoistorice la Baia Mare 153-181 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie IUGA, Georgeta (autor) Noi cercetări de arheologie medievală în Maramureș: fortificația de la Valea Borcutului - raport preliminar 291-296 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie IUGA, Georgeta (autor), POPA, Radu (autor) Noi cercetări arheologice și lucrări de conservare la Cuhea (Bogdan Vodă) în Maramureș 297-310 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie SUCIU, Simona (autor) Fortificația medievală a orașului Baia Mare 311-354 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie CARDOȘ, Raul (autor) Cahle descoperite la casa Lendvay din Baia Mare 355-373 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie WOLLMANN, Volker (autor) O "relatare" din 1891 privind exploatarea sării în Maramureș 375-413 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie CĂLIAN, Livia (autor) Comitatul Maramureș în medalistică (sec. XIX - XX) 415-420 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol (autor) Expoziția "Comori ale epocii bronzului din Nordul Transilvaniei" la Muzeul de Arheologie și Istorie din Baia Mare 451 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie HOSSU, Valer (autor) Aura dinastică maramureșeană a lui Ștefan cel Mare .9-17 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie RADU, Vasile (autor) Evoluția demografică a satelor din Țara Lăpușului în secolele XVIII-XIX 18-24 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie CÎMPEANU, Marius (autor) Copiști și manuscrise din Maramureș (sec. XVI-XVIII) 25-39 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MAN, Grigore (autor) Tricolorul în bisericile Maramureșului 46-48 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MARIAN, Felix (autor) Probleme de sănătate în presa băimăreană din ultimele decenii ale secolului XIX 97-102 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MUSCĂ, Ioan (autor) Adunarea anuală a Despărțămîntului Sălăjan-Chiorean al ASTREI ținută la 8 august 1909 în Șomcuta Mare 103-112 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie BILȚIU, Pamfil (autor) Mesele țăranului maramureșean în tradiții, credințe și obiceiuri 156-160 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MĂNĂRĂZAN, Mihaela (autor) Colecția de arme medievale a Muzeului Județean Maramureș 250-261 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie POP, Lucia (autor) Manifestări științifice și culturale organizate de Muzeul Județean Muramureș, Secția de Istorie. Calendar retrospectiv, 2001-2004 278-283 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie MĂNĂRĂZAN, Mihaela (autor) Privilegiile orașului minier Baia Mare în secolele XIV-XVI și importanța lor în procesul de dezvoltare urbană din N-V Transilvaniei .5-21 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie SOCOLAN, Aurel (autor) Circulația Cazaniei lui Varlaam în județul Maramureș și valoarea documentară a însemnărilor 27-31 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie CÎMPEANU, Marius (autor) Aspecte referitoare la învățămîntului confesional din Protopopiatului Chioarului în secolul al XIX-lea 32-43 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie POP, Marin (autor) Emil Bran și Despărțămîntul Vișeu-Iza al ASTREI 44-60 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie ROBESCU, Gheorge (autor) Din istoria comunismului băimărean (1921-1040) 88-94 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie RUSU, Viorel (autor) Rezistența Bisericii românești din Maramureș în perioada 1940-1944. Mărturii documentare 95-106 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie COROIAN, Adriana (autor) Percepția populației din regiunea Baia Mare asupra revoluției maghiare din 1956 117-123 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie MAN, Grigore (autor) Considerații privind decorul și ornamentica bisericilor de lemn din Maramureș 124-127 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie TOMA, Ioan (autor) Scurt istoric privind dezvoltarea mineritului în bazinul băimărean 128-132 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie POP, Lucia (autor) Manifestări științifice și cultura