Crisia, XVIII, 1988


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-8 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Chiupuri dacice (pithoi, dolia) descoperite în județul Bihor I. Studii 9-39 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cuptoare de ars oale descoperite la Sînnicolau Român, județul Bihor I. Studii 41-119 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic provenit din stațiunea arheologică de la Biharea (jud. Bihor) I. Studii 121-130 română
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Materialul faunistic din așezarea daco-romană de la Timișoara - "Freidorf" (jud. Timiș) I. Studii 131-137 română
articol de periodic TEODOR, Pompiliu (autor) Istorie și politică în epoca Supplexului (I) I. Studii 139-155 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările sociale țărănești din Bihor din timpul răscoalei lui Horea I. Studii 157-166 română
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la ecoul răscoalei din 1784 în presa Germaniei I. Studii 167-172 română
articol de periodic GYEMANT, Ladislau (autor) Ecouri ale revoluției franceze în Transilvania I. Studii 173-183 română
articol de periodic MĂLINAȘ, Constantin (autor) Reconstituirea bibliotecii cărturarului iluminist Ioan Corneli, de la Oradea (1762-1848) I. Studii 185-198 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Aspecte ale activității lui Alexandru Roman (1887-1897) I. Studii 199-214 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Contribuții privind aniversarea, în județul Bihor a unui deceniu de la Marea Unire (1928-1929) I. Studii 215-222 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Ceica din Județul Bihor I. Studii 223-241 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Concepția lui Vasile Goldiș referitoare la programul național și la tactica activistă II. Documente 243-250 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , FLEISZ, Ioan (autor) Periodicele maghiare din Oradea despre momentele luptei românilor bihoreni pentru unire (oct-dec. 1918) II. Documente 251-265 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Memorii de război ale unor foști ofițeri români în diviziile 3 vînători de munte, 1 infanterie - instrucție și "Tudor Vladimirescu" II. Documente 267-295 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , VELICU, Mircea (autor) Pagini din memoriile unui ofițer român, combatant în războiul antifascist (I) (23 august 1944-15 ianuarie 1945) II. Documente 297-319 română
articol de periodic PINȚA, Gheorghe (autor) Un document inedit privind înfințarea "Fundației culturale Pavel Ioan Popp" din Beiuș II. Documente 321-324 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Așezarea eneolitică de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) III. Articole şi note 325-337 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Un complex arheologic aparținînd culturii Coțofeni descoperit la Cefa (jud. Bihor) III. Articole şi note 339-352 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Două descoperiri din perioada de trecere de la epoca bronzului la epoca fierului la Cefa III. Articole şi note 353-362 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramica dacică descoperită la Biharea III. Articole şi note 363-380 română
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezări de sec. III-IV pe cursul inferior al Mureșului III. Articole şi note 381-405 română
articol de periodic GALIȘ, Ana (autor) , GALIȘ, Petru (autor) Evoluția demografică a localității Sîrbi din secolul al XVII-lea și pînă în secolul al XVIII-lea III. Articole şi note 407-412 română
articol de periodic CIHO, Miron (autor) "Description de l'Egypte" într-o bibliotecă românească III. Articole şi note 413-422 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Istoricul cercetării manifestărilor memorandiste în Bihor III. Articole şi note 423-425 română
articol de periodic ȚUCRA, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea istoricului orașului Vașcău III. Articole şi note 427-439 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Orădeanul Vasile Babi - redactor al "Calendarului portatic al funcționarilor de bancă români" (1909, 1910) III. Articole şi note 441-446 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Săcueni, județul Bihor III. Articole şi note 447-452 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) , COSTIN, Florian (autor) , GOINA, Florica (autor) , ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Locul meșteșugurilor tradiționale - spătărit și olărit - în viața satului Valea Neagra de Jos IV. Etnografie 453-510 română
articol de periodic MUDURA, Gheorghe (autor) , ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Învoielile agricole în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului al XX-lea în Vestul României III. Articole şi note 511-546 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Considerații privind circulația picturii pe sticlă în nord-vestul României (sec. XVIII-XIX) IV. Etnografie 547-552 română
articol de periodic COLȚEA, Dumitru (autor) Nume, prenume și porecle tradiționale în căteva dintre satele sud-bihorene IV. Etnografie 553-566 română
articol de periodic FEIER, Florica (autor) Șezătoarea și claca în comuna Sînnicolaul Român IV. Etnografie 567-574 română
articol de periodic ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Dumitru Ghiță în colecția de pictură a complexului Muzeal județean Bihor V. Artă 575-586 română
articol de periodic PAUCĂ, Mircea (autor) Mozaicul geologic al pămîntului românesc VI. Ştiinţele Naturii 587-592 română
articol de periodic BĂCESCU, Mihai (autor) Noi resurse de carburanți din ocean VI. Ştiinţele Naturii 593-595 română
articol de periodic CZIER, Zoltan (autor) , POPESCU, V. (autor) Cercetări geologice-paleobotanice asupra Liasicului inferior de la Șuncuiuș-Cariera principală Recea (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 597-626 română
articol de periodic GEORGESCU, Dan (autor) Brachiopodele liasice de la Suncuiuș (Autohtonul de Bihor, Munții Apusenii de Nord) Partea I. Rhynchonellida și Spiriferida VI. Ştiinţele Naturii 627-637 română
articol de periodic HUZA, Radu (autor) , JURCSAK, Tiberiu (autor) Un dinte de placodont din Triasicul superior, desciperit în zona Finiș )Munții Cadru, jud. Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 639-646 română
articol de periodic JURCSAK, Tiberiu (autor) , KESSLER, Eugen (autor) Evoluția avifaunei pe teritoriul României (III) - Filogenie și sistematică VI. Ştiinţele Naturii 647-688 română
articol de periodic CODREA, Vlad (autor) , ȘURARU, Nicolae (autor) Un dinte premolar (P4 dext.) de sirenid (Mammalia, Sirenia) în orizontul calcarului de Cluj, de la Cluj-Napoca: Cheile Baciului VI. Ştiinţele Naturii 689-695 română
articol de periodic CZIER, Zoltan (autor) Asupra unui corn de Alces alces L. de la Ocna Șugatag (jud. Maramureș) VI. Ştiinţele Naturii 697-700 română
articol de periodic PAUCĂ, Mircea (autor) Fenomen climatic interesant la Dumbrăvița de Codru (jud. Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 701-702 română
articol de periodic INDRIEȘ, Andrei (autor) Un paleocurs al Văii Finișului VI. Ştiinţele Naturii 703-708 română
articol de periodic KARACSONYI, Carol (autor) , MAROSSY, Ana (autor) Studiu privind conservarea fondului genetic vegetal în Valea Holodului (jud. Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 709-718 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Cîteva colectări ale speciei Aphelocheirus aestivalis Fabr. (Ins., Heteroptera) VI. Ştiinţele Naturii 719-720 română
articol de periodic LEHRER, Andy (autor) , LORINCZ, Ladislau (autor) Tabanidae (Ins. Diptera) din colecțiile Muzeul de Ștințele Naturii din Aiud VI. Ştiinţele Naturii 721-724 română
articol de periodic CHICULESCU, Otilia (autor) , PARASCHIVESCU, Dinu (autor) , STOICA, Aurelia (autor) , STOIȚĂ, Doina (autor) Adaptarea organului animal sub influența unui pesticid organofosforic VI. Ştiinţele Naturii 725-729 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Informații cuprinse în paginile revista "Familia" ser. I-a (1865-1906) cu privire la colecții și muzee de istorie naturală VI. Ştiinţele Naturii 731-736 română
articol de periodic VOICU, Gheorghe (autor) Personalia VI. Ştiinţele Naturii 737-741 română
articol de periodic MUREȘAN, Olimpia (autor) Brățara de bronz cu semiove. Restaurare și conservare VII. Muzeografie 743-746 română
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Două steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918 VII. Muzeografie 747-750 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Preocupări ale colectivului complexului muzeal județean Bihor - Oradea, pentru o mai stăruitoare educație științifică a oamenilor muncii VII. Muzeografie 751-754 română
articol de periodic ROȘCA, Felician (autor) Michael Haydn și viața muzicală din Oradea (1757-1762) VII. Muzeografie 755-761 română
articol de periodic CRIȘAN, Gabriela (autor) Catalogul sculpturii românești moderne din colecția secției de artă a complexului muzeal județean Bihor VII. Muzeografie 763-778 română
articol de periodic HÎRCĂ, Rodica (autor) Influența factorilor climatici în degradarea monumentelor de arhitectură. Măsuri profilactice VII. Muzeografie 779-805 română
articol de periodic MAROSSY, Ana (autor) Natura văzută de copii VII. Muzeografie 807-810 română
articol de periodic CZIER, Zoltan (autor) , POPA, Elisabeta (autor) Studiul condițiilor microclimatice la secția de științe naturii de la complexul muzeal județean Bihor VII. Muzeografie 811-826 română
articol de periodic PERJOVSCHI, Dan (autor) Dialog: Arta populară - arta plastică VII. Muzeografie 827-834 română
articol de periodic NOVICOV NOVICOV, Ramona (autor) Despre baroc. Note la expoziția Geta Brătescu deschisă la complexul Muzeal județean Bihor, Oradea, 19 aprilie - 15 mai VII. Muzeografie 835-845 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1987 VII. Muzeografie 847-853 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Aspecte ale activității filialei Bihor a Comisiei Române de Istorie Militară pe anii 1986 și 1987 VII. Muzeografie 855-868 română
articol de periodic PINȚA, Gheorghe (autor) România în vîltoarea anului 1939 - Dandara Livia VIII. Recenzii 869-871 română
articol de periodic PINȚA, Gheorghe (autor) Curente ideologice și programe din mișcările de eliberare națională din Balcani pînă în anul 1878 - Traikov Veselin VIII. Recenzii 872-873 română