Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 136 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1977 Repertoriul monumentelor din județul Bihor, 1974, anul 1977 BECZY, Toma (redactor), BORCEA, Liviu (redactor), CHIDIOȘAN, Nicolae (redactor), CRIȘAN, Gabriela (redactor), DUMITRAȘCU, Sever (redactor), FAUR, Viorel (redactor), GODEA, Ion (redactor), GRIGORESCU, Elena (redactor), HÎRCĂ, Rodica (redactor), IGNAT-SAVA, Doina (redactor), JURCSÁK, Tiberiu (redactor), MARINESCU, Ion (redactor), MAROSSY, Ana (redactor), MOZES, Tereza (redactor), ORDENTLICH, Ivan (redactor), PAINA, Ion (redactor), POLIȘ, Rozalia (redactor), SASU, Ecaterina (redactor), TOTH, Susana (redactor), ZINTZ, Mariana (redactor)
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis EMÖDI, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Materiale arheologice de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului descoperite la Biharea Istorie Veche şi Arheologie 47-66 română; rezumat engleză
articol de periodic 1997 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien DUMITRAȘCU, Sever (autor) Omnis Barbaria Barbarii la vest de provinciile Dacia Porolissensis şi Dacia Apulensis / Die Barbaen westlich von der Provinzen Dacia Polorissensis und Dacia Apulensis 305-366 germană
articol de periodic 1997 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramics discovered in the West of Roman Dacia (centuries II-IV A.D.) Barbarii la vest de provinciile Dacia Porolissensis şi Dacia Apulensis / Die Barbaen westlich von der Provinzen Dacia Polorissensis und Dacia Apulensis 525-537 engleză
articol de periodic 1993 Analele Banatului: AnB, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Anuarul Institutului de Studii Clasice. Studiu bibliografic și micromonografic 376-387 română
articol de periodic 1994 Analele Banatului: AnB, III, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Poate exista o arheologie romanică? 497-499 română
articol de periodic 1995 Analele Banatului: AnB, IV-1, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord-vestul României (II). Așezarea de la Unimăt-Dălboci 45-54 română
articol de periodic 1996 Analele Banatului: AnB, IV-2, seria Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) "Iudeous, Sarracenos sive Ismahelitas. Evreii, Saracinii și Ismaeliții”. Arheologie și istorie 7-16 română
articol de periodic 1998 Analele Banatului: AnB, VI, seria Arheologie-Istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ulfila și germanitatea 263-283 română
articol de periodic 1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) , MOGA, Vasile (autor) Piese dacice și romane redescoperite 173-184 română
articol de periodic 1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note istoriografice privind anul 800 e.n 719-724 română
articol de periodic 2016 Arheologia Mileniului I p. Chr., V, Identități și schimburi culturale în mileniul I p. Chr. DUMITRAȘCU, Sever (autor) Bucov and Slon 19-20 engleză
articol de periodic 1975 Banatica, 3 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea neolitică de la Sîntana-Holumb I. Epoca străveche 25-32 română
articol de periodic 1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Considerații privind cercetarea științifică cu specific patrimonial la Muzeul Țării Crișurilor III. Muzeologie - Conservare 345-349 română
articol de periodic 1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Aurora Stanoe IV. Note şi recenzii 451 română
articol de periodic 1990 Carpica, XXI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dacia răsăriteană 135-137 română
articol de periodic 1991 Carpica, XXII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un om și un suflet: Iulian Antonescu 173-174 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-1 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vasile Pârvan și Universitatea din Cluj (Aspecte arheologice) 41-77 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Herulii. Thule-Atena-Roma-Constantinopol și "Ținuturile Părintești" 204-249 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever (autor) Centenarul activității muzeale orădene 27- română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din sec. IV-V e.n. în județul Bihor 197-207 română
articol de periodic 1981 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 1 DUMITRAȘCU, Sever (autor) O propunere de conservare și amenajare muzeistică a cetății de pământ de la Biharea 197-200 română
articol de periodic 1971 Crisia, I DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dacidava? 39-46 română
articol de periodic 1972 Crisia, II DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezări fortificate și cetățui dacice în partea de vest a Munților Apuseni 121-148 română
articol de periodic 1973 Crisia, III DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (Săpăturile de la Cociuba Mare, jud. Bihor) I. Studii şi materiale 139-161 română
articol de periodic 1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cuvînt de salut I. Simpozionul „ Noi descoperiri privind prefeudalismul şi feudalismul timpuriu", Oradea 4-6 noiembrie 1973 14-15 română
articol de periodic 1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Romanizare, romanicizare, românizare I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 19-27 română
articol de periodic 1974 Crisia, IV BORCEA, Liviu (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Sondajul arheologic din iulie 1973 în cetatea Biharea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 57-64 română
articol de periodic 1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice din anul 1970 la Medieșul - Aurit - Castel I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 101-106 română
articol de periodic 1975 Crisia, V DUMITRAȘCU, Sever (autor) , MOLNAR, E. (autor) Tezaurul de podoabe dacice de argint de la Săcălăsău-Nou, J. Bihor I. Studii şi articole 45-67 română
articol de periodic 1975 Crisia, V DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihaly Parducz 295-296 română
articol de periodic 1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Fibule romane de tipul cu "capete de ceapă" descoperite în Crișana I. Studii 35-60 română
articol de periodic 1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Folosirea exponatului etnografic și de artă în expoziția de istorie III. Articole şi note 283-286 română
articol de periodic 1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Rad Vojvotanskih Muzeja IV. Recenzii 287-289 română
articol de periodic 1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Slovenska Archeologia IV. Recenzii 290-290 română
articol de periodic 1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihail P. Dan (1911-1976) IV. Recenzii 308-311 română
articol de periodic 1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Sever (autor) , SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul de monede dacice de la Sînnicolau Român (județul Bihor) I. Studii 9-26 română
articol de periodic 1977 Crisia, VII CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (județul Arad) I. Studii 45-64 română
articol de periodic 1977 Crisia, VII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dacii liberi din Vestul și Nord-Vestul României (sec. II -IV e.n) I. Studii 65-76 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramica românească descoperită în Crișana (sec. VIII-XI) I. Studii 51-111 română
articol de periodic 1979 Crisia, IX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Romanica (I). Note bibliografice I. Studii 89-144 română
articol de periodic 1979 Crisia, IX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind colecția arheologică a liceului "Emanoil Gojdu" din Oradea. Contribuția profesorului T.L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului arheologic orădean III. Articole şi note 807-822 română
articol de periodic 1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) Crisia - Cuvînt înainte 9-10 română
articol de periodic 1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind descoperirile arheologice din Munții Apuseni I. Studii 15-54 română
articol de periodic 1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) , HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări arheologice de suprafață la Fegernicu Nou (jud. Bihor) III. Articole şi note 513-515 română
articol de periodic 1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) , HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări arheologice de suprafață la Petrani, com. Pocola (jud. Bihor) III. Articole şi note 517-519 română
articol de periodic 1980 Crisia, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) A XIII-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1978 III. Articole şi note 689-692 română
articol de periodic 1981 Crisia, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Observații privind originea și evoluția ceramicii negre-zgrunțuroase din Crișana I. Studii şi materiale 75-81 română
articol de periodic 1981 Crisia, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dumitru Tudor IV. Cronici 405-407 română
articol de periodic 1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) O locuință-atelier de lucrat piepteni (sec. VI e.n.) descoperită la Biharea I. Studii 107-121 română
articol de periodic 1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) , HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări de topografie arheologică în Crișana III. Articole şi note 353-360 română
articol de periodic 1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Arhivele Olteniei V. Recenzii 500-502 română
articol de periodic 1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Radu Vulpe (1899-1982) V. Recenzii 503-508 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Considerații istorice privind hidronimul Sohodol din Munții Pădurea Craiului III. Articole şi note 449-453 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Din istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est-carpatic în sec. II-IV e.n - Ioniță I. V. Recenzii 639-642 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vasile Lucăcel (1926-1983) V. Recenzii 649-651 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind istoriografia mileniului I e.n. III. Articole şi note 285-293 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) The continuity of the Romanian People - Stoicescu N. VIII. Recenzii 639-642 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” XIX, 1982, Iași VIII. Recenzii 642-646 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperirile arheologice din Valea Crișului Negru și semnificația lor istorică II. Arheologie şi istorie 55-60 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de lucrat piepteni descoperit la Biharea II. Arheologie şi istorie 61-96 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Istoria Suediei IX. Recenzii 632-636 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Relațiile diplomatice ale României de la 1859 la 1877 IX. Recenzii 639-640 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Pietre de moară rotativă manuală (Mola manuaria) descoperite în vestul Munților Apuseni I. Arheologie şi istorie - studii 21-74 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI DUMITRAȘCU, Sever (autor) , PAINA, Mircea (autor) Personalia 1986 VI. Ştiinţele Naturii 681-685 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din Valea Crișului Repede și semnificația lor istorică VII. Muzeografie 687-714 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Personalia VII. Muzeografie 751-768 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Chiupuri dacice (pithoi, dolia) descoperite în județul Bihor I. Studii 9-39 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cuptoare de ars oale descoperite la Sînnicolau Român, județul Bihor I. Studii 41-119 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramica dacică descoperită la Biharea III. Articole şi note 363-380 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Preocupări ale colectivului complexului muzeal județean Bihor - Oradea, pentru o mai stăruitoare educație științifică a oamenilor muncii VII. Muzeografie 751-754 română
articol de periodic 1989 Crisia, XIX CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Depozitul de bronzuri de la Șuncuiuș, județul Bihor I. Studii 17-118 română
articol de periodic 1989 Crisia, XIX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Contribuții la cunoașterea tehnologiei metalurgiei din epoca Bronzului în județul Bihor I. Studii 119-168 română
articol de periodic 1990 Crisia, XX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Lămpi romane. Repertoriul colecției secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor I. Arheologie şi istorie 37-95 română
articol de periodic 1990 Crisia, XX CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri și cercetări arheologice din anul 1988 de la Sînnicolau Român, județul Bihor I. Arheologie şi istorie 97-127 română
articol de periodic 1990 Crisia, XX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dr. Nicolae Chidioșan (1936-1988) IX. Necrolog 747-750 română
articol de periodic 1991 Crisia, XXI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri celtice în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor I. Studii şi articole 17-33 română
articol de periodic 1991 Crisia, XXI DUMITRAȘCU, Sever (autor) , LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord vestul României (I) Așezarea de la Dumbrava - Medieșul Aurit III. Note 289-295 română
articol de periodic 1992 Crisia, XXII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Unirea în gîndirea istoricilor: Ioan Lupaș, Ion I. Nistor. Silviu Dragomir și Gheorghe I. Brătianu II. Articole şi note 265-272 română
articol de periodic 1993 Crisia, XXIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Istoria antică în opera lui Nicolae Iorga I. Studii şi articole 53-58 română
articol de periodic 1994 Crisia, XXIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Contribuții la biografia istoricului Ion Hurdubețiu II. Documente 363-400 română
articol de periodic 1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un pandantiv cu steaua lui David descoperit la Cefa - "La pădure" I. Studii şi articole 37-49 română
articol de periodic 1998 Crisia, XXVIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Alaric, Aetius, Attila sau nașterea, apărarea și moartea imperiilor I. Studii şi articole 15-25 română
articol de periodic 1999 Crisia, XXIX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Evrei, daci și creștini în opera lui Dio Cassius I. Studii şi articole 29-32 română
articol de periodic 2000 Crisia, XXX DUMITRAȘCU, Sever (autor) Lucerna în istoria antică I. Studii şi articole 141-149 română
articol de periodic 2001 Crisia, XXXI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Turme și pășuni în Dacia I. Studii şi articole 35-39 română
articol de periodic 2001 Crisia, XXXI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Mihai Brudiu - a împlinit 70 de ani IV. Aniversări 373-377 română
articol de periodic 2002-2003 Crisia, XXXII-XXXIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vînători de bouri din Crișana în secolul al XIII-lea I. Studii şi articole 71-79 română
articol de periodic 2004 Crisia, XXXIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Creștinismul apostolic și răspîndirea lui I. Studii şi articole 73-76 română
articol de periodic 2005 Crisia, XXXV ARDELEAN, Laura (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Scrisori împărătești în istoria Augusta I. Studii şi articole 45-49 română
articol de periodic 2005 Crisia, XXXV DUMITRAȘCU, Sever (autor) , ROMÎNAȘU, Cornelia (autor) Colecția Aurel Lazăr în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea I. Studii şi articole 243-252 română
articol de periodic 2005 Crisia, XXXV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cruciada a patra (1202-1204) - Mizgan I.A. IV. Recenzii 371-372 română
articol de periodic 2007 Crisia, XXXVII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Iernaticele (Tacitus, Historiae, III, XLVI) I. Studii şi articole 59-63 română
articol de periodic 2011 Crisia, XLI CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ivan Ordentlich 301-302 română
articol de periodic 1982 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 26, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă DUMITRAȘCU, Sever (autor) Les fours de poterie découverts à Biharea Notes et discussions 157-166 franceză
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice BADER, Tiberiu (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice la așezarea de tip Otomani de la Medieșul Aurit 127-136 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Mișca (județul Bihor) 161-166 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din anul 1978 de la Biharea 297-308 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Biharea 137-145 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Biharea 367-374 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Biharea 194-201 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 1 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cercetările arheologice de la Sânnicolau Român, jud. Bihor 187-194 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 1 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stațiunea Biharea, jud. Bihor 195-204 română
articol de periodic 1995 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XX, Acta Musei Petrodavensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ion Nestor - creator de școală arheologică In memoriam 327-336 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II DUMITRAȘCU, Sever (autor) Încercări și realizări în activitatea cultural-educativă la Muzeul Țării Crișurilor / Des experiences et des réalisations dans l'activité culturel-éducative au Musée “Țara Crișurilor” 39-43 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri dacice de epocă romană de la Biharea / Les découvertes daciques d'époque romaine de Biharea 115-122 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine 85-90 română
articol de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) , MĂRGHITAN, Liviu (autor) Așezări și descoperiri dacice din vestul și nord-vestul României din sec. III î.e.n. - Ii e.n. Istorie 45-55 română, germană
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stadiul cercetărilor privind istoria și arheologia dacilor liberi din Crișana Comunicări 263-267 română, engleză
articol de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Biharea Studii şi articole 45-58 română, engleză
articol de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI-X Studii şi articole 71-81 română, franceză
articol de periodic 1982-1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Din activitatea lui Constantin Daicoviciu pe șantierele arheologice hunedorene Centenar muzeal devean 55-62 română, franceză
articol de periodic 1984-1985 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Constantin Daicoviciu - Arheologul, patriotul, umanistul Studii şi articole 117-123 română, franceză
articol de periodic 1986-1987 Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Regele Pieporus și acțiunea costobocă din sec. II e.n. Un istoric al problemei Studii şi articole 106-110 română, franceză
articol de periodic 1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Unimăt 41-48 română
articol de periodic 1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Morminte Coțofeni de incinerație descoperite la Medieșul Aurit 53-62 română
articol de periodic 1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) , NANASI, Zoltan (autor) Ceramica descoperită la Ghenetea (jud. Bihor) 227-236 română
articol de periodic 1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Noi considerații asupra dacilor liberi de epocă romană din nord-vestul României 51-59 română
articol de periodic 1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Stadiul cercetărilor privind civilizația dacică din Nord-Vestul României Arheologie 59-68 română
articol de periodic 1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un cuptor dacic de meșteșugar descoperit la Biharea în anul 1984 Arheologie 41-47 română
articol de periodic 1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare DUMITRAȘCU, Sever (autor) Latomus - Istoria Daciei Arheologie 49-66 română
articol de periodic 1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii DUMITRAȘCU, Sever (autor) Grigore Tocilescu și Revista pentru Istorie, Arheologie și Filologie (1882-1909) Cultură şi Civilizaţie 305-323 română
articol de periodic 2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. I, seria Arheologie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Medieșul Aurit și Biharea - centre de olărie în Crișana 181-182 română
articol de periodic 1967 Studii și Comunicări, 13 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea Coțofeni - "Măgura Căpudului" 157- română
articol de periodic 1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CHIDIOȘAN, N. (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) , ȘTEIU, N. (autor) Descoperiri monetare antice din Transilvania (IV) 283- română
articol de periodic 1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Sever (autor) , TOGAN, George (autor) Cimitirul de la Boarta "Pîrăul Zăpozii-Șoivan" 93- română
articol de periodic 1976 Thraco-Dacica, I DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dacian fortifications in Crișana ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) 259-264 engleză
articol de periodic 2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI ARDELEAN, Laura (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Regele Ferdinand și Oradea II. Istoria românilor 107-110 română
articol de periodic 2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Două ustensile dacice pentru modelat ceramică I. Istoria românilor 84-91 română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Amintiri despre Iulian Antonescu I. Oameni care au fost… 28-31 română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) , SFRENGEU, Florin (autor) Opinii cu privire la atelierele de olărie în epoca romană II. Istorie 53-57 română
articol de periodic 2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) European Carpathians vs Marginal Carpathians 7-11 engleză
articol de periodic 2015 Zargidava - Revistă de Istorie, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) , SFRENGEU, Florin (autor) Observații privind tezaurele dacice de argint. Intrebări și ipoteze 56-64 română
articol de periodic 1978 Ziridava, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din sec. V-VI e.n. De la Biharea
articol de periodic 1979 Ziridava, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice dacice de epocă romană de la Biharia
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) , EMODI, I. (autor) Descoperiri arheologice hallstattienne de la Biharea
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI DUMITRAȘCU, Sever (autor) , IGNAT, Doina (autor) Descoperiri neolitice de la Seleuș (jud. Atad)