Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MARINESCU, Florin (autor) Așezări fortificate neolitice din România .7- română
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) Așezarea neo-eneolitică de la Pianul de Jos (Podei), jud. Alba 33- română
articol de periodic NAGLER, Thomas (autor) Cercetările din cetatea de la Breaza (Făgăraș) 89- română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Așezări dacice în Țara Oltului 123- română
articol de periodic SZEKELY, Zsolt (autor) Villa rustica romană de la Ciumăfaia 155- română
articol de periodic NIEDERMAIER, Paul (autor) Biserica cetate din Ighișul Nou 185- română
articol de periodic NUSSBACHER, Gernot (autor) Documente și știri documentare privind meșteșugurile din Sighișoara în secolul al XV-lea 225- română
articol de periodic NAGLER, Doina (autor) Breasla blănarilor din Sibiu în cursul secolelor XIV-XVIII 243- română
articol de periodic LUPU, Nicolae (autor) Denari republicani romani descoperiți la Breaza, jud. Brașov 261- română
articol de periodic BRANGA, Nicolae (autor) Contribuții la stdiul "divergenților" ivite în programul răscoalei lui Spartacus 269- română
articol de periodic CHIDIOȘAN, N. (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) , ȘTEIU, N. (autor) Descoperiri monetare antice din Transilvania (IV) 283- română
articol de periodic LUPU, Nicolae (autor) Descoperiri de monede antice în jurul Sibiului 285- română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) , LUCÎCEL, V. (autor) , MACREA, Mihail (autor) , POP, Constantin (autor) O inscripție din pretoriul castrul roman de la Buciuni 289- română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Un Lar angusticlavius în Muzeul Brukenthal 299- română
articol de periodic JUGĂREANU, Veturia (autor) Tipografi și tipografii sibiene (sec. XV-XVI) 309- română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , NAGLER, Thomas (autor) Tezaurul monetar de la Buzd, sec. XVI-XVII 317- română
articol de periodic HALDNER, Anamaria (autor) Cîteva probleme în legătură cu influența "cositorului nobil" asupra atelierelor transilvănene 341- română
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) Contribuția cercetărilor arheologice și istorice efectuate de Muzeul Brukenthal la elucidarea unor probleme privind istoria României 353- română
articol de periodic CONSTANTINESCU, N. (autor) O operă necunoscută a sculptorului Elias Nicolai: întîia piatră de mormînt a voioevodului Matei Basarab, aflată la Tîrgoviște 357- română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , PEPELEA, V. (autor) Tezaurul monetar de la Feisa, sec. XVII 365- română
articol de periodic SOFRONIE, Mihai (autor) Aspecte privind relațiile dintre Țara Românească și Transilvania în timpul Domniei lui C. Brîncoveanu 371- română
articol de periodic NAGLER, Doina (autor) Porțelanurile "Alt-Wien" din Muzeul Brukenthal 377- română
articol de periodic SOFRONIE, Mihai (autor) Un manuscris transilvănean din secolul al XIX-lea. "Biografia capelanului milităresc Sava Popovici-Săvoiu 395- română