Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 40 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1973 Cultura carpică, anul 1973 BICHIR, Gheorghe (autor)
articol de periodic 1997 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien BICHIR, Gheorghe (autor) Die freien Daker im Norden Dakiens Barbarii la nord de provinciile Dacia Porolissensis / Die Barbaen nördlich von der Provinzen Dacia Polorissensis 785-800 engleză
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII BICHIR, Gheorghe (autor) Costobocii 183-192 română
articol de periodic 1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii BICHIR, Gheorghe (autor) , POPESCU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi Istorie 81-96 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IV BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Stolniceni-Rîmnicu Vîlcea Istorie 43-54 română
articol de periodic 1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Beitrag zur Kenntnis der frühen Bronzezeit im südöstlichen Transsilvanien und in der Moldau (im Lichte der Grabungen von Cuciulata und Mândrisca) 87-114 germană
articol de periodic 1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Autour du problème les plus ancienes modèles de chariots découverts en Roumania 067-086 franceză
articol de periodic 1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Quelques problèmes des XIIIe et XIVe siècles dans la Plaine Valaque à la lumière des fouilles de sauvegarde du village de Bragadiru (district de Zimnicea) Notes et informations 427-439 franceză
articol de periodic 1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BICHIR, Gheorghe (autor) La civilisation des Carpes (IIe-IIIe siècle de n.è.) à la lumière de fouilles archéologiques de Poiana Dulcesti, de Butnaresti et de Padureni 177-224 franceză
articol de periodic 1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Manifestations de caractère magique et cultuel chez les Carpes Études 243-256 franceză
articol de periodic 1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Les Sarmates au Bas-Danube Études 167-197 franceză
articol de periodic 1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Chronologie et datation de la civilisation Militari-Chilia Les daces à l'époque romaine 157-180 franceză
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR BICHIR, Gheorghe (autor) Contribuția prof. Ion Nestor la cunoașterea sarmaților pătrunși în spațiul carpato-danubian 157-159 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche BICHIR, Gheorghe (autor) Raport asupra cercetărilor de la Bonțești (r. Focșani, reg. Galați) 257-264 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, seria veche BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice pe grindurile din apropierea comunei Cârna (r. Gura Jiului, reg. Craiova) 275-282 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Pădureni (r. Panciu, reg. Galați) 487-496 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice pe terasa dreaptă a râului Colentina 817-824 română
articol de periodic 1960 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare de la Cuciulata (r. Rupea, reg. Stalin) 351-360 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare de la Cuciulata (r. Rupea, reg. Brașov) 283-290 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) , DOGAN, Eugen (autor) Săpături arheologice la Mândrișca (r. Adjud, reg. Bacău) 291-300 română
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Mândrișca (jud. Bacău) 113-126 română
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) , POPESCU, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Mătăsaru, jud. Dâmbovița (Campaniile 1962-1968) 271-280 română
articol de periodic 1973 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Poiana-Dulcești, jud. Neamț (1961-1970) 097-106 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Colonești-Guești, Jud. Olt 261-264 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice BICHIR, Gheorghe (autor) , BARDAȘU, Petre (autor) Șantierul arheologic Stolniceni-Buridava (jud. Vâlcea) 336-343 română
articol de periodic 1992 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 1 BICHIR, Gheorghe (autor) , SION, Anișoara (autor) , BARDAȘU, Petre (autor) Așezarea de la Stolniceni-Buridava, jud. Vâlcea 255-268 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I BICHIR, Gheorghe (autor) Dacii liberi din zona extracarpatică a României în sec. II-IV e.n. / Les Daces libres dans la zone extra-carpatique de la Roumanie pendant les IIe—IVe siècles de notre ère 23 - 34 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III BICHIR, Gheorghe (autor) Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces 115-124 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman / Recherches archéologiques à Udeni, dép. de Teleorman 31-61 română
articol de periodic 1972 Pontica, V BICHIR, Gheorghe (autor) Sarmații la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări 137-176 română
articol de periodic 1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii BICHIR, Gheorghe (autor) , POPESCU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi 81-96 română
articol de periodic 1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie BICHIR, Gheorghe (autor) Așezări dacice în Țara Oltului 123- română
articol de periodic 1976 Thraco-Dacica, I BICHIR, Gheorghe (autor) Les Daces libres de l'époque romaine à la lumiere des données archéologiques ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE (HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE) 287-307 franceză
articol de periodic 1981 Thraco-Dacica, II BICHIR, Gheorghe (autor) Dacii liberi din Muntenia și relațiile lor cu romanii STUDII (ETUDES) 73-92 română
articol de periodic 1982 Thraco-Dacica, III, nr. 1-2 BICHIR, Gheorghe (autor) Manifestări de caracter magic și de cult la geto-dacii din Muntenia în secolele II-IV e.n. DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 153-159 română
articol de periodic 1983 Thraco-Dacica, IV, nr. 1-2 BICHIR, Gheorghe (autor) Ramura nordică a dacilor - costobocii STUDII (ETUDES) 59-68 română
articol de periodic 1984 Thraco-Dacica, V, nr. 1-2 BICHIR, Gheorghe (autor) I. Ioniță, Din istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est carpatic în secolele II-IV e.n. RECENZII (COMPTES RENDUS) 194-202 română
articol de periodic 1985 Thraco-Dacica, VI, nr. 1-2 BICHIR, Gheorghe (autor) Centrul militar roman de la Buridava STUDII (ETUDES) 93-104 română
articol de periodic 1986 Thraco-Dacica, VII, nr. 1-2 BICHIR, Gheorghe (autor) Vestigii ale geto-dacilor din epoca romană de la Sconicești (jud. Olt) STUDII (ETUDES) 112-128 română
articol de periodic 1987 Thraco-Dacica, VIII, nr. 1-2 BICHIR, Gheorghe (autor) Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprîncenata, bucurești, 1986 RECENZIE (COMPTE RENDU) 213-216 română
articol de periodic 1969 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 01 BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru (II) Studii şi cercetări 15-21 română