Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 30 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1973 Cultura carpică, anul 1973 BICHIR, Gheorghe (autor)
articol de periodic 1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien BICHIR, Gheorghe (autor) Die freien Daker im Norden Dakiens 785-800 engleză
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII BICHIR, Gheorghe (autor) Costobocii 183-192 română
articol de periodic 1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii BICHIR, Gheorghe (autor) , POPESCU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi Istorie 81-96 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Stolniceni-Rîmnicu Vîlcea Istorie 43-54 română
articol de periodic 1962 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 6, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Beitrag zur Kenntnis der frühen Bronzezeit im südöstlichen Transsilvanien und in der Moldau (im Lichte der Grabungen von Cuciulata und Mândrisca) 87-114 germană
articol de periodic 1964 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 8, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Autour du problème les plus ancienes modèles de chariots découverts en Roumania 067-086 franceză
articol de periodic 1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Quelques problèmes des XIIIe et XIVe siècles dans la Plaine Valaque à la lumière des fouilles de sauvegarde du village de Bragadiru (district de Zimnicea) Notes et informations 427-439 franceză
articol de periodic 1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BICHIR, Gheorghe (autor) La civilisation des Carpes (IIe-IIIe siècle de n.è.) à la lumière de fouilles archéologiques de Poiana Dulcesti, de Butnaresti et de Padureni 177-224
articol de periodic 1973 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 17, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Manifestations de caractère magique et cultuel chez les Carpes Études 243-256 franceză
articol de periodic 1977 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 21, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Les Sarmates au Bas-Danube Études 167-197 franceză
articol de periodic 1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă BICHIR, Gheorghe (autor) Chronologie et datation de la civilisation Militari-Chilia Les daces à l'époque romaine 157-180 franceză
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR BICHIR, Gheorghe (autor) Contribuția prof. Ion Nestor la cunoașterea sarmaților pătrunși în spațiul carpato-danubian 157-159 română
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, V BICHIR, Gheorghe (autor) Raport asupra cercetărilor de la Bonțești 257-264
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, V BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice pe grindurile din apropierea comunei Cârna 275-282
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, VI BICHIR, Gheorghe (autor) , MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Pădureni 487-496
articol de periodic 1959 Materiale și Cercetări Arheologice, VI BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice pe terasa dreaptă a râului Colentina 817-824
articol de periodic 1961 Materiale și Cercetări Arheologice, VII BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare de la Cuciulata 351-360
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice, VIII BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare de la Cuciulata 283-290
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice, VIII BICHIR, Gheorghe (autor) , DOGAN, Eugen (autor) Săpături arheologice la Mîndrișca 291-300
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice, IX BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Mândrișca (jud. Bacău) 113-126
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice, IX BICHIR, Gheorghe (autor) , POPESCU, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Mătăsaru, jud. Dâmbovița 271-280
articol de periodic 1973 Materiale și Cercetări Arheologice, X BICHIR, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Poiana - Dulcești, jud. Neamț (1961 - 1970) 097-106
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice, XIV BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Colonești-Guești 261-264
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice, XV, A XV-A SESIUNE ANUALĂ DE RAPOARTE Muzeul județean Brașov -1981 BARDAȘU, Petre (autor) , BICHIR, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Stolniceni-Buridava 336-343
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I BICHIR, Gheorghe (autor) Dacii liberi din zona extracarpatică a României în sec. II-IV e.n. / Les Daces libres dans la zone extra-carpatique de la Roumanie pendant les IIe—IVe siècles de notre ère 23 - 34 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III BICHIR, Gheorghe (autor) Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces 115-124 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Udeni, jud. Teleorman / Recherches archéologiques à Udeni, dép. de Teleorman 31-61 română
articol de periodic 1972 Pontica, V BICHIR, Gheorghe (autor) Sarmații la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări 137-176 română
articol de periodic 1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii BICHIR, Gheorghe (autor) , POPESCU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la Mătăsaru și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale a dacilor liberi 81-96 română
articol de periodic 1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie BICHIR, Gheorghe (autor) Așezări dacice în Țara Oltului 123- română