Thraco-Dacica, VIII, nr. în TOM: 1-2, 1987


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) 1900 ani de la urcarea pe tronul Daciei a regelui erou Decebal. O mare personalitate a istoriei poporului român și a antichității Editorial 5-9 română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Date noi privind începutul epocii bronzului în sud-estul Moldovei STUDII (ETUDES) 10-15 română
articol de periodic NICA, Marin (autor) Locuințe de tip Gîrla Mare și hallstattian descoperite în așezarea de la Ghidiei (jud. Dolj) STUDII (ETUDES) 16-38 română
articol de periodic MORINTZ, Sebastian (autor) Noi date și probleme privind perioadele hallstattiană timpurie și mijlocie în zona istro-pontică (Cercetările de la Babadag) STUDII (ETUDES) 39-71 română
articol de periodic ENĂCHIUC, Viorica (autor) Depozitul (turnătorie) de bronzuri de la Dridu (jud. Ialomița) STUDII (ETUDES) 72-91 română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) Un rython ceramic descoperit la Piscu Crăsani STUDII (ETUDES) 92-99 română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Cetatea dacică de la Brad STUDII (ETUDES) 100-126 română
articol de periodic OPRINESCU, Adriana (autor) Mormântul unui luptător get de la Cuptoare-„Sfogea” (com. Cornea, jud. Caraș Severin) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 127-129 română
articol de periodic PERIANU, Mihaela (autor) Studiul antropologic al resturilor cinerare din mormântul getic (sec. V î.e.n.) de la Cuptoare (Sfogea), com. Cornea, jud. Caraș Severin DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 130-132 română
articol de periodic TEODOR, Silvia (autor) , NICU, Mircea (autor) , ȚAU, Stela (autor) Tezaurul de monede callatiene descoperit la Poiana, jud. Galați DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 133-138 română
articol de periodic GHERGHE, Petre (autor) Câteva date despre cetatea geto-dacică de la Stoina, jud. Gorj DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 139-143 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Creșterea animalelor la geto-dacii (sec. IV î.e.n. - sec. I e.n.) din Moldova și Muntenia DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 144-153 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) , MITREA, Bucur (autor) , PURICE, SERGIU (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) , ANDREESCU, Gheorghe (autor) Descoperiri și însemnări de la Buridava dacică, V DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 154-161 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Tezaurul de monede getice de la Olteni, Teleorman DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 162-170 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Plante folosite de traco-geto-daci (Încercare de sinteză) (V) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 171-176 română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Varia archaeologica (I) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 177-191 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Reprezentări de dansuri rituale getice din secolul I î.e.n. DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 192-199 română
articol de periodic PETOLESCU, CONSTANTIN C. (autor) Varia Daco-Romana (XII) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 200-202 română
articol de periodic BARNEA, I. (autor) Antroponime traco-dace pe sigilii bizantine DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 203-206 română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) Acad.Dimităr P. Dimitrov, Marija čičikova, Ana Balkanska, Ljuba Ogenova-Marinova, Sevtopolis, I, Bit I kultura, Sofia, 1984 RECENZIE (COMPTE RENDU) 207-210 română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) Kamen Dimitrov, Vladimir Penčev, Sevtopolis, II, Antični I srednovekovni moneti, Sofia, 1984 RECENZIE (COMPTE RENDU) 210-213 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Geto-dacii din bazinul Oltului inferior. Dava de la Sprîncenata, bucurești, 1986 RECENZIE (COMPTE RENDU) 213-216 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Profesorul Dumitru Berciu la 80 de ani CRONICA (CHRONIQUE) 217-219 română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Din activitatea Institutului de Tracologie în anul 1986 CRONICA (CHRONIQUE) 220-221 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Al IX-lea Simpozion național de tracologie, 29-30 octombrie 1986, Oradea CRONICA (CHRONIQUE) 221-222 română
articol de periodic Abrevieri ABREVIERI (ABREVIATIONS) 223 română