Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 volume
  • 41 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2003 Piroboridava - așezarea geto-dacică de la Poiana, anul 2003 VULPE, Radu (autor), TEODOR, Silvia (autor)
volum de carte 1999 Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II î.d.Hr. Considerații generale și repertoriu arheologic, anul 1999, seria Bibliotheca Thracologica 27 TEODOR, Silvia (autor)
volum de periodic 1993 Thraco-Dacica, XIV, nr. în TOM: 1-2, anul 1993 BERCIU, Dumitru (redactor șef), ROMAN, Petre (redactor șef adjunct), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), GHINOIU, Ion (redactor), NÉMETI, IOAN (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), POENARU - BORDEA, Gheorghe (redactor), SÂMPETRU, Mihai (redactor), TEODOR, Silvia (redactor)
volum de periodic 1994 Thraco-Dacica, XV, nr. în TOM: 1-2, anul 1994 ROMAN, Petre (redactor șef), ALEXIANU, Marius (redactor șef adjunct), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), GHINOIU, Ion (redactor), NÉMETI, IOAN (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (redactor), SÂMPETRU, Mihai (redactor), TEODOR, Silvia (redactor), TOMA, Ion (redactor), VASILIEV, Valentin (redactor), URSOIU, Lili Aurelia (secretar de redacție)
volum de periodic 1996 Thraco-Dacica, XVII, nr. în TOM: 1-2, anul 1996 ROMAN, Petre (redactor șef), SÂMPETRU, Mihai (redactor responsabil adjunct), ALEXIANU, Marius (redactor), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), DIAMANDI, Saviana (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), MEDELEȚ, Florin (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), TEODOR, Silvia (redactor), TOMA, Ion (redactor), VASILIEV, Valentin (redactor), URSOIU, Lili Aurelia (secretar de redacție)
volum de periodic 1998 Thraco-Dacica, XIX, nr. în TOM: 1-2, anul 1998 ROMAN, Petre (redactor șef), ZAHARIADE, Mihail (redactor șef adjunct), ALEXIANU, Marius (redactor), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), CHRISTMANN, Elmar (redactor), DERGACEV, Valentin (redactor), DIAMANDI, Saviana (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), MEDELEȚ, Florin (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), SCHUSTER, Cristian (redactor), TEODOR, Silvia (redactor), VASILIEV, Valentin (redactor), URSOIU, Lili Aurelia (secretar de redacție)
volum de periodic 2001 Thraco-Dacica, XXII, nr. în TOM: 1-2, anul 2001 ROMAN, Petre (redactor șef), SCHUSTER, Cristian (redactor responsabil adjunct), ALEXIANU, Marius (redactor), BRÂNCUȘ, Grigore (redactor), CHRISTMANN, Elmar (redactor), DERGAVIOV, Valentin (redactor), DIAMANDI, Saviana (redactor), FLORESCU, Radu (redactor), HAIMOVICI, Sergiu (redactor), MEDELEȚ, Florin (redactor), NICULIȚĂ, Ion (redactor), PORUCIUC, Adrian (redactor), TEODOR, Silvia (redactor), VASILIEV, Valentin (redactor), ZAHARIADE, Mihail (redactor)
articol de periodic 1979 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, I BAZARCIUC, Violeta (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Considerații privond cultura geto-dacică din Moldova în secolele IV-III î.e.n. Arheologie 57-70 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI TEODOR, Silvia (autor) Cu privire la relațiile dintre geții est-carpaticu și lumea greco-macedoniană Arheologie 155-168 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, V TEODOR, Silvia (autor) Săpăturile arheologice de la Budeni - comuna Dolhasca (Suceava) 141-159 română
articol de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VI-VII TEODOR, Silvia (autor) Vestigii sporadice din epoca bronzului și a fierului la Botoșana (jud. Suceava) 45-60 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-1 TEODOR, Silvia (autor) Stratigrafia stațiunii arheologice de la Poiana 115-124 română
articol de periodic 1994 Carpica, XXV TEODOR, Silvia (autor) Ceramica de import din așezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galați 73-122 română
articol de carte 1995 Cercetări arheologice în aria nord-tracă NICULIȚĂ, Ion (autor) , TEODOR, Silvia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Săpătuile de la Butuceni, raionul Orhei, 1993-1994 472-490 română
articol de carte 1997 Cercetări arheologice în aria nord-tracă NICULIȚĂ, Ion (autor) , TEODOR, Silvia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Săpăturile arheologice de la Butuceni, raionul Orhei, 1995-1996 292-339 română
articol de periodic 1974 Cercetări istorice: CI, V TEODOR, Silvia (autor) IOAN GLODARIU, Relații comerciale ale Daciei cu lumea elenistică și romană VI. Recenzii 281-283 română
articol de periodic 1977 Cercetări istorice: CI, VIII TEODOR, Silvia (autor) , CHEPTEA, Stela (autor) O amforă ștampilată de la Hîrlău II. Arheologie 231-233 română
articol de periodic 1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă TEODOR, Silvia (autor) Das Werkzeugdepot von Lozna (Kr. Botosani) La civilisation des géto-daces aux IVe-Ier siècles av.n.ère 133-150 germană
articol de periodic 1988 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 32, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă TEODOR, Silvia (autor) Adrian C. Florescu Nécrologie 231-233 franceză
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(1) Patrimoniu arheologic 6
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(2) Patrimoniu arheologic 6
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(3) Patrimoniu arheologic 4
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (4) Patrimoniu arheologic 9
articol de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (5) Patrimoniu arheologic 4
articol de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. 2, iunie Dr., TEODOR, Silvia (autor) Construcțiile de lemn din turbăria de la Lozna, jud. Botoșani Patrimoniu arheologic 6
articol de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. 3, septembrie Dr., TEODOR, Silvia (autor) Un fragment de vas Cucuteni B cu semne și simboluri, în turbăria de la Lozna, jud. Botoșani Patrimoniu arheologic 4
articol de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. 3, septembrie STRATULAT, Lacrămioara (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) , Dr., MARIN, Tamilia-Elena (autor) Santierul arheologic Lozna, jud. Botoșani Patrimoniu arheologic 7
articol de periodic 1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, județul Botoșani 121- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna - Dealul Morii 13- română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Silvia (autor) Necropola tumulară de la Poiana, județul Galați 129-136 română
articol de periodic 1960 Materiale și Cercetări Arheologice NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) , PĂUNESCU, Alexandru (autor) , MOGOȘANU, Florin (autor) , BITIRI, Maria (autor) , PAUL-BOLOMEY, Alexandru (autor) , TEODOR, Dan Gh. (autor) , TEODOR, Silvia (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) , BERLESCU, Natalia (autor) Șantierul arheologic Bicaz 037-048 română
articol de periodic 1973 Materiale și Cercetări Arheologice TEODOR, Silvia (autor) Cetatea traco-getică de la Arsura, jud. Vaslui (1964) 053-060 română
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice TEODOR, Silvia (autor) , ȘANDURSCHI, Paul (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, com. Dersca. Așezare hallstattiană 081-084 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice TEODOR, Silvia (autor) , ȘANDURSCHI, Paul (autor) Așezarea din cea de a doua epocă a fierului de la Lozna, Jud. Botoșani 225-237 română
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XIX, Acta Musei Petrodavensis NICU, Mircea (autor) , TEODOR, Silvia (autor) , ȚAU, Stela (autor) Noi morminte din epoca bronzului descoperite la Poiana-Tecuci Studii şi materiale arheologice 201-212 română, engleză
articol de periodic 2009 Mousaios, XIV, The Necropolises and the Environment (1st mill. BC). Proceedings of the 11th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 22nd-24th 2009 TEODOR, Silvia (autor) Pratiquers rituelles dans les necropoles et dans les etablissements geto-daces a l'est des Carpates 221-240 franceză
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 1 TEODOR, Silvia (autor) „Carpica”, II, Bacău, 1969 83-84 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 TEODOR, Silvia (autor) Carpica”, IV, 1971 Cronică, recenzii, informaţii 558-560 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 TEODOR, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii din secolele III-II î.e.n. din Moldova Studii 25-45 română
articol de periodic 1969 Studii și Materiale - Muzeul Suceava, I, seria Istorie RAȚĂ, Simion (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Cercetări arheologice în așlezarea din secolele II-III de la Medeleni, com. Cucorăni 37-42 română
articol de periodic 1973 Studii și Materiale - Muzeul Suceava, III TEODOR, Silvia (autor) Bastarnii pe teritoriul Moldovei 37-61 română
articol de periodic 1997 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, I TEODOR, Silvia (autor) Objets de parure de Piroboridava (Poiana, dép. de Galați) THRACIANS IN THE CONTEXT OF THE AEGEO-ANATOLIAN CIVILIZATION 391-400 franceză
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II TEODOR, Silvia (autor) Contribuții la cunoașterea spațiului de locuit în așezările geto-dacice 366-372 română
articol de periodic 1981 Thraco-Dacica, II TEODOR, Silvia (autor) Așezarea geto-dacică de la Huși-Corni DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 169-195 română
articol de periodic 1983 Thraco-Dacica, IV, nr. 1-2 TEODOR, Silvia (autor) Construcții de lemn din turbăria de la Lozna, jud. Botoșani DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 114-120 română
articol de periodic 1984 Thraco-Dacica, V, nr. 1-2 TEODOR, Silvia (autor) Descoperiri din epoca Latène în zona Neamțului STUDII (ETUDES) 123-137 română
articol de periodic 1987 Thraco-Dacica, VIII, nr. 1-2 TEODOR, Silvia (autor) , NICU, Mircea (autor) , ȚAU, Stela (autor) Tezaurul de monede callatiene descoperit la Poiana, jud. Galați DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 133-138 română
articol de carte 2000 Tombes tumulaires de l'Âge du Fer dand le Sud-Est de l'Europe. Actes du II e Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18-24 septembre 1995, par l'Association d'Etudes d'Archéologie Funéraire aves le concours de l'Institut de Recherches Eco-Muséologiques de Tulcea, Le Musée de Brăila, le Musée de Bas-Danube de Călărași, le Musée de Slobozia TEODOR, Silvia (autor) New Research in the Tumulary Necropolis at Poiana Rezumate 229 engleză