Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 49 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1976 Repertoriul arheologic al județului Botoșani, anul 1976 PĂUNESCU, Alexandru (editor), ȘADURSCHI, Paul (editor), CHIRICA, Vasile (editor)
volum de carte 1976 Repertoriul arheologic al județului Botoșani, anul 1976 PĂUNESCU, Alexandru (editor), ȘADURSCHI, Paul (editor), CHIRICA, Vasile (editor)
articol de periodic 2004 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, III NIȚU, Anton (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Sondajul arheologic efectuat în așezarea Cucuteni B2 Ștefănești - "La Stîrcea" (1974-175) 296-312 română
articol de periodic 2004 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, III ȘADURSCHI, Paul (autor) In memoriam Alexandru Păunescu. Oameni care au fost. Și care vor rămîne în amintirea muzei Clio 342-345 română
articol de periodic 1991 Carpica, XXII ȘADURSCHI, Paul (autor) Amintiri despre domnul Iulian Antonescu 191-192 română
articol de periodic 1976 Cercetări istorice: CI, VII SANIE, Ș. (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Tezaurul de la Dersea (jud. Botoșani) II. Arheologie 83-90 română
articol de periodic 2002 Forum Cultural, II, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii - "un Eldorado al arheologiei român ești" (1) Patrimoniu arheologic 2
articol de periodic 2002 Forum Cultural, II, nr. 2, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii - "Un Eldorado al arheologiei româneșt" (1) Patrimoniu arheologic 2
articol de periodic 2002 Forum Cultural, II, nr. 2, iunie ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii - "un Eldorado al arheologiei românești"(II) Patrimoniu arheologic 3
articol de periodic 2002 Forum Cultural, II, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., ȘOVAN, Octavian Liviu (autor) Așezarea getică Întărită de la Cotu-CopăIău Patrimoniu arheologic 3
articol de periodic 2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , SETNIC, Eduard (autor) Muzeul Dorohoiului(1) MUSEUM 36
articol de periodic 2007 Forum Cultural, VII, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) , SETNIC, Eduard (autor) Muzeul Dorohoiului(2) MUSEUM 33
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(1) Patrimoniu arheologic 6
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 2, iunie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(2) Patrimoniu arheologic 6
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 3, septembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă(3) Patrimoniu arheologic 4
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 4, decembrie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (4) Patrimoniu arheologic 9
articol de periodic 2009 Forum Cultural, IX, nr. 1, martie ȘADURSCHI, Paul (autor) , Dr., TEODOR, Silvia (autor) Comoara din bahnă (5) Patrimoniu arheologic 4
articol de periodic 1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud. Botoșani) 63- română
articol de periodic 1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, județul Botoșani 121- română
articol de periodic 1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor) , ȘEIVA, Sanie (autor) Circulația monetară în secolele II î.e.n.-IV e.n. în județul Botoșani 187- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor) Toporul cu gaură transversală descoperit la Oroftiana de Sus, pe Ptut .7- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor) , TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna - Dealul Morii 13- română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV HAIMOVICI, Sergiu (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna 91- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. I. Comuna Albești 221- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI CERNELEANU, Ilie (autor) , RUSU, Constantin (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Celturi de bronz de factură răsăriteană descoperite pe teritoriul județului Botoșani 25- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) , ȘOVAN, Octavian (autor) Cetatea getică de la Cotu-Copălău 33- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) Două noi așezări geto-dacice de la Cotu-Miculinți și Strahotin, județul Botoșani 41- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor) Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul județului Botoșani 157- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) O nouî cetate getică aparținînd aspectului cultural Canlia la Ibănești (județul Botoșani) 183- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani II. Comuna Avrămeni 299- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani III. Comuna Bălușeni 337- română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României (județul Botoșani). Municipiul Botoșani .11-48 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX MOSCALU, Emil (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Topoarele de piatră descoperite accidental, în zona comunei Suharău, județul Botoșani 49-55 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX ȘADURSCHI, Paul (autor) Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilănești-Botoșani (1989) 167-180 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX NIȚU, Anton (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul și satul. Marginalii la i manifestare cultural-sătească - Vorona, 29 mai 1993 551-552 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X DIACONESCU, Maria (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) , TIMOFTE, C. (autor) Figura antropomorfă din os descoperită la Ștefănești - Botoșani .7-20 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X MIHĂILESCU, Mihai (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) , UNGUREANU, Nopoleon (autor) Cercetările arheologice de la Botoșani - "Groapa lui Ioachim" (Campaniile 1991-1992) 21-36 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) , UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1993 37-48 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) , UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1994 49-56 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii, între legendă și dovezi arheologico-istorice 57-62 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) Dovezi arheologice de autohtonie, continuitate și romanizare, la Botoșani 63-66 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VI Comuna Broscăuți 67-80 română
articol de periodic 1997 Hierasus, X PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VII Comuna Bucecea 81-97 română
articol de periodic 2001 Hierasus, XI MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Cîteva monede inedite din colecția Muzeului de Istorie din Botoșani 55-87 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice ȘADURSCHI, Paul (autor) "Troianul" Moldovei de Sus 321-334 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice ȘADURSCHI, Paul (autor) Așezarea neolitică din turbăria de la Lozna (jud. Botoșani) 086-092 română
articol de carte 2000 Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. Actes du IIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire, Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 ȘADURSCHI, Paul (autor) About the Funeral Practices from the Gettic Cemetery from Strahotin-Dîngeni, Botoșani County Résumés de travaux présentés au IIIe Colloque International d'Archéologie Funéraire 247 engleză
articol de periodic 1982 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie SPINEI, Victor (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Două encolpioane bizantine descoperite în Moldova și câteva observații pe marginea lor Studii 182-190 română