Hierasus, VI, 1986


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BRUDIU, M. (autor) O străveche inovație tehnică - foalele - descoperită la Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani .7- română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
articol de periodic CERNELEANU, Ilie (autor) , RUSU, Constantin (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Celturi de bronz de factură răsăriteană descoperite pe teritoriul județului Botoșani 25- română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) , ȘOVAN, Octavian (autor) Cetatea getică de la Cotu-Copălău 33- română
articol de periodic ȘADURSCHI, Paul (autor) Două noi așezări geto-dacice de la Cotu-Miculinți și Strahotin, județul Botoșani 41- română
articol de periodic ȘOVAN, Octavian (autor) Necropola din sec. IV e.n. de la Mihălășeni - județul Botoșani 51- română
articol de periodic IGNAT, M. (autor) , ȘOVAN, Octavian (autor) , UNGUREANU, N. (autor) Sondajul arheologic de la Cîmpeni, com. Prăjeni, jud. Botoșani 61- română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) , RUSU, Constantin (autor) Cu privire la un nou craniu de taurin (Bos taurus) acornut, provenit din turbăria de la Lozna (județul Botoșani) 73- română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul preliminar al materialului faunistic din așezarea cucuteniană de la Mitoc - Valea lui Stan (județul Botoșani) 77- română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor paleofaunistice din așezarea de la Lozna-Străteni, datînd din sec. VII-VIII e.n. 83- română
articol de periodic MARIN, I. (autor) O ctitorie a Țării Românești, în Moldova sin sec. al XIV-lea: Mănăstirea Doamnei de lîngă Botoșani 97- română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Ținuturile Botoșani și Dorohoi între anii 1774 și 1835 97- română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Unele probleme privind istoria comerțului românesc în concepția lui Nicolae Iorga 131- română
articol de periodic BALAȘA, D. (autor) Asistența farmaceutică la Botoșani 141- română
articol de periodic GIOSAN, Stela (autor) Documente privind începuturile sistematizării orașului Botoșani 145- română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) "Ardealul ne cheamă, cu inima plină de dor" Botoșanii și Marea Unire 151- română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Manifestări exponențiale la Botoșani în primele decenii ale sec. XX 157- română
articol de periodic AMARANDEI, Gheorghe (autor) Aspecte ale contribuției fostului județ Dorohoi în înfăptuirea Marii Uniri din 1918 163- română
articol de periodic MAXIMIUC, Ioan (autor) Publicații și publiciști din Nordul Moldovei (II). Încercare de sinteză asupra istoriei presei din județul Botoșani 167- română
articol de periodic MAXIMIUC, Ioan (autor) File din istoria presei locale - Publiciști de vază în ziarul "Clopotul" din Botoșani 185- română
articol de periodic MAFTEI, Victor (autor) "Clopotul" 1933-1934. Articolul de fond - semnal de alarmă împotriva fascizării țării, puternică chemare la lupta împotriva nedreptăților politice și sociale ale orînduirii burghezo-moșierești 199- română
articol de periodic CLOȘCĂ, Constantin (autor) Contribuția populației din județul Botoșani la războiul antitlerist din vara anului 1944 205- română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Documente inedite privind activitatea comercială a comisului botoșănean Ionică Tăunul 215- română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Doi revoluționari pașoptiști în Bucovina: Nicolae Pisoski și Dimitrie Rallet 223- română
articol de periodic HALLER, Iacob (autor) Contribuția savantului Ion Simionescu la dezvoltarea științei și culturii românești 227- română
articol de periodic MACARIE, Gheorghe (autor) Tiberiu Crudu 233- română
articol de periodic FROICU, Petru (autor) Savantul Petru Șister și satul natal 245- română
articol de periodic ȘUSTER, Elena (autor) Profesor dr. Petru Șuster în amintiri 249- română
articol de periodic STIHI BOOS, Constantin (autor) Revelațiile manuscriselor eminesciene-mărturiile idenitelor 251- română
articol de periodic FĂRTĂIȘ, Dan (autor) Ceramica - factori de degradare 259- română
articol de periodic PÎRÎU, Corneliu (autor) Încercări de adaptare a unor materiale și tehnologii noi în restaurarea lemnului 263- română
articol de periodic SLAVIC, Gheorghe (autor) Regionarea climatologică și potențialul ei economic în județul Botoșani 267- română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea caracteristicilor bioecologice și răspîndirii păpîndăului (Citellus citellus L. 1766, Rodentia) în România 273- română
articol de periodic AUR, Nicu (autor) Contribuții la studiul geografic al așezărilor rurale de pe Valea Siretului 283- română
articol de periodic MOSCALU, Emil (autor) Chronologia du Hasllstatt ancien dans la Bulgarie de nord-est 293- franceză