Criterii căutate

  • An de publicare: 1986

Sumarul căutării

  • 871 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Acta Musei Napocensis - Editorial IX-XV română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, Hortensia, LAZAROVICI, Gheorghe Cercetări arheologice de la Tăualaș-Deva (II) .3-40 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 EL SUSI, Georgeta Analiza materialelor faunistice provenite din așezările Starcevo-Criș de la Gornea - Locurile Lungi și Moldova Veche - Rit (județul Caraș-Severin) 41-50 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STOICOVICI, Eugen Celcedoniile de la Gornea-Sichevița, jud. Caraș-Severin 51-58 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LAZAROVICI, Gheorghe, TAKACS, M., VLASSA, N. Morminte tumulare din Banat și Transilvania din perioada eneolitică tîrzie 59-78 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 VASILIEV, Valentin Descoperiri arheologice cu semnificație cultică în așezarea din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) 79-90 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GLODARIU, Ioan Cariere și exploatarea pietrei în Dacia preromană 91-103 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STĂNESCU, Florin Considerații privitoare la posibile semnificații astronomice ale altarului de la Sarmizegetusa Regia 105-146 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 OPREANU, Coriolan Despre structurile subterane ale arenei amfiteatrului de la Sarmizegetusa 147-159 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DIACONESCU, Alexandru, PISO, Ioan Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 161-183 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BODOR, Andrei Contribuții la istoria orașului Napoca și a monumentelor sale sculpturale în piatră 185-199 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana Ceramica dacică din Castellum de la Rucăr 201-211 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 FERENCZI, Istvan, URSUȚ, Dorin Cercetări de topografie arheologică privind drumul roman imperial Napoca-Porolisum (tronsonul Baciu-Șandru, jud. Cluj) 213-222 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BEJAN, Adrian Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale românești, databile în secolele VIII-IX, din Sud-Vestul României 223-238 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP IOAN, Aurel Un cnezat maramureșan în veacurile XIV-XV: cîteva observații privind caracterul și specificul stăpînieii cneziale 239-249 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 RUSU ADRIAN, Andrei Impactul personlității în societatea romaneasca a Hațegului din secolul al XV-lea: Iancu de Hunedoara 251-359 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DRĂGAN, Ioan Un căpitan român pe frontul antiotoman: Ladislau Gicior de Ciula (?-1492) 261-266 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 SEBESTYEN, Gheorghe Castelele și curiile renașterii în Transilvania 267-277 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GARDA, Dezideriu Aspecte ale structurii sociale a unor localități de pe valea superioară a Mureșului în secolul al XVIII-lea 279-286 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GLODARIU, Eugenia Considerații privind implicare Astrei în Mișcarea Național-Politică a Românilor din Transilvania 287-294 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 VAJDA, Ludovic Industria minieră și metalurgică din Transilvania în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea (I) 295-312 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (III) 313-319 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 NISTOR IOAN, Silviu Acțiunile elevilor și profesorilor școlii de conductorii tehnici din Cluj pentru îmbpnptățirea condițiilor de studiu și includerea absolvenților în corpul tehnic (1920-1939) 321-330 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții, adeziuni clujene interbelice la dezideratul național al apărării frintierei de vest a României (III) 331-339 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BODEA, Gheorghe Aspecte ale teroarei horthysto-hitleriste în Nord-Vestul Transilvaniei. Holocaustul evreiesc din anul 1944 341-367 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LEICU, Ioan Aspecte privitoare la continuitatea procesului revoluționar românesc 369-281 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV) 385-400 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 KALMAR, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (II) 401-410 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BULBUC, Aurel Noi descoperiri și cercetări arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (II) 411-430 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JALOBEANU, Mihai, MORARIU, Vasile Prospectarea magnetică a tumulilor 431-438 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BONA, Petru, ROGOZEA, Petru Necropola dacică de la Iaz 439-451 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 IAROSLAVSCHI, Eugen Inventarul sanctuarului mic rotund de la Sarmisegetusa Regia 453-457 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DIACONESCU, Alexandru Notă asupra terminologiei latine privind părțile componente ale clădirii comandamentului castrelor auxiliare 459-467 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ALICU, Dorin, PAKI, Adela O inscripție "inedită" din amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 469-480 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai Considerații privind unele materiale tegulare de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 481-485 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PISO, Ioan Epigraphica (XV) Inscripții din Apulum 487-501 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LIPOVAN, Ion Un mormînt de incinerație la Ampelum 503-519 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PETRESCU, Marius-Sorin Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I) 521-526 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 COCIȘ, Sorin Fibule romane din Muzeul de Istorie al Transilvaniei (I) 527-535 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BONA, Petru, POP, Constantin, ROGOZEA, Petru Noi piese figurate descoperite la Tibiscum 537-540 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu, HICA-CÎMPEANU, Ioana Inscriptions romaines reutilisees de Napoca 541-552 franceză
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STANCIU, Ioan Ceramică din secolele III-IV descoperită la Ciumești, jud. Satu Mare 553-568 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 COCIȘ, Sorin, PAKI, Adela Bibliografia Daciei Romane (1949-1965) 569-588 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JAMBOR, Petre Vase cu gît canelat descoperite în așezări feudale timpurii din Transilvania 589-598 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 NUSSBACHER, Gernot Contribuții noi cu privire la biografia primului tipograf român 599-602 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PAP, Francisc Prețuri oficiale și reale în Transilvania (prima jumătate a sec. XVII) 603-609 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PORUMB, Marius Breasla pictorilor români fondată la Gherla în anul 1777 611-620 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOTEZAN, Liviu Concepția lui Timotei Cipariu despre formarea limbii și poporului român 621-630 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOLOVAN, Ioan Considerații privind geneza și înfințarea Asociațiunii Naționale Arădene pentru Cultura Poporului Român 631-640 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIUPEA, Ioan, JUDE MARIA, Magdalena Contribuții documentare privind ajutoare din România pentru înființarea unei școli românești la Turda 641-655 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 NEAMȚU, Gelu Sărbătorirea "Centenarului Horea" (1784-1884), simbol al luptei pentru unitatea românilor 657-664 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIURTIN, Costică Acțiuni ale moților din județul Cluj pentru înfîptuirea reformei agrare din 1921 671-677 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ȘTEIU, Nicolae Contribuția populației din zona Măguri-Călata-Lunca Vișagului la înfrîngerea fascismului (luptele din august-octombrie 1944) 679-683 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIUPEA, Ioan Valeriu Literat (1885-1972) - un nume prea puțin cunoscut 685-687 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POPA, Luana, SPÎNU, Margareta "Revoluțiunea lui Horea" în paginile "Gazetei Transilvaniei" din Brașov 685-669 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, C., PINTEA, Silvia I.P.C. "Farmec" Cluj-Napoca - Fișier documentar al evoluției formelor organizatorice - 689-693 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIPĂIANU ANA, Maria Tipurile compoziționale ale broderiilor din colecția Muzeului Județean de Istorie Cluj 697-705 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 TOPÂRCEANU, Adriana Costin Petrescu - trei panouri de frescă la Cluj-Napoca 707-712 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ALICU, Grațiana Circulația cărții vechi romanești în județul Cluj (VIII) 713-722 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 KALMAR, Zoia, LAZAROVICI, Gheorghe Prospecțiuni și cercetări arheologice de salvare pe teritoriul municipiului și județului Cluj 723-752 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 FLOREA, Gelu Descoperiri de epocă dacică din județul Cluj 755-766 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 RUSTOIU, Aurel Zidurile de piatră nefasonată la daco-geți (sec. II î.e.n.-I e.n.) 767-774 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POPOVICI, D. The Cucuteni-Tripolye Culture. A Study în technology and the Origin of Complex Society - Ellis Linda 777-781 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP, Constantin Portrete dacice (Dromichaetes, Burebista, Deceneu, Decebal) - Daicoviciu C. 781-783 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP, Constantin Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Satmizegetusa - Daicoviciu Hadrian 787-788 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP, Constantin Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis - Țeposu Marinescu Lucia 788-790 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GUDEA, Nicolae Mithras - Merkelbach Reinold 790-792 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 OPREANU, Coriolan Hen Domen Montgomewry. A Timber Castle on the English-Welsh Border - Barker Philip, Higham Robert 792-796 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian Viața lui Costache Negri - Păltănea P. 796-797 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian Generalul bănățean Ștefan Șt. Stoika, luptător pentru independența și unitatea națională, 1848-1928 797-799 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, Constantin Veac vechi, veac nou - Mărturii 799-800 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian Corespondență, 1879-1895 - Braniște V. 800-801 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian Octavian Goga în corespondență 802-803 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian Scrieri alese - Lapedatu Alexandru 803-805 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu Muzeul Unirii Alba iulia - Josan N. 805-806 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Cronica Muzeului de Istorie a Transilvaniei 806-808 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CSUCSUJA, Ștefan Iosif Kovacs (1910-1984) 808-810 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Nicolae Vlassa (1934-1984) 810-811 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 812-813 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu Iudita Einkler (1925-1985) 813-814 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu Ion I. Russu (1911-1985) 814-817 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUȘAT, Mircea Unitate și continuitate - caracteristici fundamentale ale istoriei poporului român I-XXVI română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .1-12 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Sumar 3-9 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul târziu în nord-vestul României (Sălajul, Clujul, Bihorul, Sătmarul) Istorie Veche şi Arheologie 15- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva Date noi pentru completarea celor trei repertorii privind epoca comunei primitive din Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 47- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia Elemente ale culturii Lengyel în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 61- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NEMETI, Ioan Unele aspecte ale cronologiei La Tène-ului în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 71- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău FERENCZI, Istvan Cercetări arheologice în așezarea dacică întărită de la Aghireșu-Ruginoasa (1983-1984) Istorie Veche şi Arheologie 83- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, MATEI, Alexandru Tezaurul dacic de la Cehei (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 95- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan, CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, TAMBA, Dan Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1983-1985 Istorie Veche şi Arheologie 118- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae, MATEI, Alexandru, SALANȚIU, Virgil Statuia equestra a împăratului Marcus Aurelius Antonimes (Caracalla) de la Porolissum. Propuneri pentru o reconstituire grafică Istorie Veche şi Arheologie 157- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Sistemul defensiv al provinciilor dacice între realitate și ficțiune Istorie Veche şi Arheologie 183- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen Pietre prețioase și semiprețioase de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 205- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GHIURCO, Ioan, GUDEA, Nicolae Un opaiț de bronz bizantin de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 209- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Penetrația feudală maghiară în regiunea dintre râul Someș și Munții Gutâi Istorie Medie 217- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȚICLE, Eva, VARLAN, Elena Viața economică și socială pe domeniul Zalău la mijlocul secolului al XVI-lea Istorie Medie 223- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, MUSCA, Elena Două tezaure monerare din Muzeul de Istorie și Artă din Zalău Istorie Medie 229- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WOLF, Rudolf Populația comitatului Crasna în lumina unor conscripții din 1720 Istorie Medie 235- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. II. Dijmele iobăgești Istorie Medie 255- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Ecouri ale răscoalei lui Horea pe Someșul Mare, între Dej și Jibou Istorie Medie 267- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDREI ALEXANDRU, Pal, SZABO, Nicolae Răscoala țărănească din districtul Chioarului din anul 1809 Istorie Medie 277- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KOVACH, Geza Despre rîspîndirea meșteșugurilor la sate în Sălaj în secolul al XIX-lea Istorie modernă 305- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICA, Lascu Acțiunea Ligii Culturale din Bruxelles în 1897 Istorie modernă 315- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian Atitudinea lui George Pop de Băsești față de răscoala din 1907 Istorie modernă 323- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, MUSCA, Elena Un tezaur monetar de la Zalău, sec. XIX-XX Istorie modernă 331- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, MIHALCA, Virgil Aspecte ale integrării organice a județului Sălaj în cadrul statului național unitar român II Istorie contemporană 337- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile, PROTOPOPESCU, George Sisteme de apărare de la frontiera de vest a României între 1937-1940 Istorie contemporană 363- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Starea de spirit a armatei române în timpul evacuării teritoriului vremelnic cedat prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 389- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RĂDULESCU, Dan Contribuția diviziei 18 Infanterie române la eliberarea pământurilor sălăjene - octombrie 1944 Istorie contemporană 407- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GIURGIU, Marius Operațiile desfășurate de Divizia 8 Cavalerie în vederea eliberării județului Sălaj - octombrie 1944 Istorie contemporană 413- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GIURGIU, Luminița Starea de spirit a populației transilvănene la începutul decenului al 4-lea reflectată în documentele de arhivă a corpului 6 Armată Istorie contemporană 419- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău FĂRCAȘ, Ananie, NEAMȚU, Gheorghe Dascăli sălăjeni în războiul antihitlerist Istorie contemporană 423- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ROBESCU, Gheorghe Masacrul de la Cornești, septembrie 1944 Istorie contemporană 479- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CĂDARIU, Ștefan Galvanotehnica în restaurarea și conservarea pieselor metalice Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 491- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Fii Sălajului în războiul antihitlerist. Mărturii memorialistice Istorie contemporană 493- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSU ADRIAN, Andrei Două cărți sălăjene în anul 1470 (repere la circulația cărții românești din Transilvania) Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 499- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STAN, Vergilia Carte străină tipărită în secolul al XVI-lea în fondul Bibliotecii Documentare a CPD Zalău. Catalog Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 505- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎRZA, Dan Despărțămîntul Dej al Astrei Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘTEIU, Nicolae Activitatea culturală a Astrei în satele de pe valea Almașului Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 545- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Activitatea Reuniunii Femeilor Române Sălăjene între anii 1881-1918 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 551- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Activitatea cărturarilor sălăjeni pentru sprijinirea școlii românești în a doua jumătoate a secolului al XIX-lea Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 571- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău VLAD, Valer Aspecte ale dezvoltării învățămîntului în satul Ciocmani pînă în 1918 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 579- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IVĂNESCU, Ion Aspecte ale dezvoltării învățămîntului agricol din Sălaj în perioada interbelică Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 591- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TRIF, Emil Aspecte ale dezvoltării învățămîntului în județul Sălaj în anii 1947-1949 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Din istoricul bibliotecilor pentru cadre didactice (1870-1970) în Sălaj Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 621- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău SUCIU, Liviu Însemnări privitoare la viața și cariera lui Blasie Munteanu Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 621- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TANCO, Teodor Veronica din Sălaj Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 625- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Augustin Paul (1866-1921). Întregiri biografice Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 629- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe Idei bărbăuțiene în opera lui Vasile Goldiș Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 642- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Considerații asupra implicațiilor etico-sociale ale horei (danțului) în satele din zona Dealurilor Sălajului în primele decenii ale secolului XX Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 653- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CUCUIEȚ, Lucian Vechi obiceiuri juridice din Țara Oașului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GOIA IOAN, Augustin Modalități de evaluare a creativității individuale în domeniul artei textilelor populare Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 681- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GOȚIA, Ioan Folclorul din zona Sălajului în paginile revistei „Transilvania” Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 689- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COMĂNESCU, F., MUSTE, Silvia, NEGOESCU, Bebe Repere eco-geografice în procesul de populare din ținutul Sălajului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 695- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COMĂNESCU, F., ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Descîntece din Sălaj Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 701- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satului Bocșa Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 721- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan Obiecte de cositor din Sălaj. III Istoria artelor 727- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ALEXA, Tiberiu Contribuții la reconstituirea primei faze a mișcării artistice de la Baia Mare. 1896-1901 Istoria artelor 745- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COTOI, Maria Cărți străine de specialitate intrate în biblioteca Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău în anii 1984-1985 Istoria artelor 773- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Indicele bibliografic al revistei Acta Muzei Porolisensis, I-X Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 777- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Indice de autori 797-799 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1985 801- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Lista abrevierilor bibliografice 808-815 română
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir Cercetări arheologice din anul 1981 de la Mitoc "Pîrîul lui Istrate", jud. Botoșani .9- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII LEAHU, Valeriu, TROHANI, George Săpăturile arheologice efectuate la Vitănești, jud. Teleorman 21- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII BOBI, Victor, BUZDUGAN, Costachi, PARAGINĂ, Anton Cercetări arheologice în necropola tumulară în Bolotești, jud. Vrancea 27- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preutoști "Dealul Cetății", jud. Suceava 37- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII GHEORGHIȚĂ, Marieta, VULPE, Alexandru Săpăturile arheologice din anii 1980, 1982 și 1983 la stațiunea getică de la Popești, com. Mihăilești, jud. Giurgiu 43- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII ANDRIȚOIU, Ioan, MARINESCU, Lucia, SION, Anișoara Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia (com. Vețel, jud. Hunedoara), sector terme 51- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CRĂCIUN, Cristina, FILIPESCU, Bogdan, PETCULESCU, Liviu Raport asupra săpăturilor din castrul Micia (com. Vețe), jud. Hunedoara 59- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII MUȘEȚEANU, Crișan Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia, punctul "Edificiul roman" 61- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CHIȚESCU, Lucian, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș. Locuința voievodală 67- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CHIȚESCU, Lucian, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) com. Giurgeni, jud. Ialomița 75- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia, MONORANU, Octav Cercetările arheologice din zona Fîntîna Mare - Spătăroști, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava 85- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII RĂDULESCU, Venera O nouă locuință feudală cercetată în anul 1984 la Poiata, jud. Gorj 101- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe, DIACONESCU, P., MIHĂESCU, G. Cercetările arheologice efectuate în anii 1982 și 1983 la ansamblul Stelea din Tîrgoviște 113- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe Cercetări arheologice la Leșnic, jud. Hunedoara 127- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII CUCOȘ, Ștefan, DUMITROAIA, Gheorghe, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Noi date C14 din nivelurile aparținînd culturii Precucuteni din stațiunea de la Poduri "Dealul Ghindaru", jud. Bacău 137- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII BOLOMEY, Alexandra Resturile de animale diontr-o groapă neolitică timpurie din Oltenia 143- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII LEAHU, Valeriu Mormînt de incinerație descoperit la Romula 155- română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie IONESCU, rândușa Intervista con l'ingegnere Fausto Masi 4-5 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie Dr. Ing. Oenolog PUȘCĂ, on La viticoltura romena lungo la storia 6-8 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie UNGUREANU, oana Pe urmele lui Liviu Rebreanu 9-10 Română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie traducere MIȘULESCU VOLPONI, ofia Scrittori e scritti cristiani nel (e dal) Basso-Danubio prima dell'apparizione dell'alfabeto cirillico 11-13 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie GALACTION, Passarelli Luchi Cerșind fericirea 14-15 Română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie MIȘULESCU VOLPONI, ofia Craiova (II) 16-18 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA Nemargini de gândire 19-20 Italiană-română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie CRISTEA, vram Îndemnare și învățătură a prealuminatului Ioan Neagoe Basarab 20-21 Română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie ZANDEL, iego Ora anche in italiano un'opera giovanile di Eugen Ionescu 22-23 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie MIȘULESCU VOLPONI, ofia Riaccendiamo la fiaccola della speranza e dell'amore! 24-25 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie ROMAN, lad Mircea Eliade si è stanacato del mondo 26-28 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie RACIOPPI, aria Bucovina la verde 29 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie UNGUREANU, oana Lettere (către prietenii revistei «Columna) 30 Italiană-română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 31 Română
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie IONESCU, rândușa Romeni a Vienna da tutto il mondo 4-7 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie REDACȚIA L'incontro a Vienna dell'etnia romena al congresso internazionale A.C.I.E.R. 8-9 Italiană-română
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie VORNICESCU, Nestor Scrittori e scritti cristiani nel (e dal) Basso-Danubio prima dell'apparizione dell'alfabeto cirillico 10-12 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie MIȘULESCU VOLPONI, ofia Craiova 13-15 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie CRISTEA, vram Assimilazioni italo-romene 16-18 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie SENZASONO, uigi La colonna Ulpia Traiana. Una nuova letteratura del celebre monumento nell'analisi del prof, Davide Nardoni 19-20 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie SOFONEA, raian Il primo grande archeologo romeno VASILE PÂRVAN 21-23 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie PREDA, aia Le salamandre 24-25 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie MIȘULESCU VOLPONI, ofia Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 26-28 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie Delegata Consiliului comunității NEAGU, Contel Niculina Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. Mesajul Comunității ortodoxe române din Milano către al doilea congres al A.C.I.E.R. 29 Română
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie UNGUREANU, oana Da Parigi a Roma l'espressione latina 30-31 Italiană-română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TROHANI, George Noi cercetări arheologice de suprafață pe Valea Mostiștei 15-36 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II HAȘOTTI, Puiu Influențe terdenoisiene la uneltelw sin silex ale culturii Hamangia 37-42 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Eugen Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia 43-49 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Eugen Considerații cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României 51-60 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Eugen Șanțurile de apărare ale așezărilor neolitice de la Radovanu 61-67 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DUMITRESCU, Vladimir A doua coloană de lut ars din sanctuarul fazei Boian-Spanțov de la Căscioarele (jud. Călărași) 69-72 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DUMITRESCU, Vladimir Stratigrafia așezării - tell de pe Ostrovelul de la Căscioarele 73-81 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II MARINESCU-BÎLCU, Silvia O statuetă cicladică de "gînditor" și eventualele sale legături cu piese similare din România 83-90 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II NEAGU, Marian Aspecte ale plasticii neo-eneolitice de os din sud-estul Munteniei 91-97 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II BASARAB NANU, Dan, NEAGU, Marian Considerații preliminare asupra așezării eponime de la Grădiștea Coslogeni, județul Călărași 99-128 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II CONOVICI, Niculae Repere cronologice pentru datarea unor așezări geto-dacice 129-14 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Maria Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuții privins olăritul la geto-daci 143-151 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PETCULESCU, Liviu Contribuții la coifurile ornamentale și garniturile de armură romane din Dacia 153-162 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II AVRAM, Alexandru Un fragment de mortarium ștampilat descoperit la Histria 163-165 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II OCHEȘANU, Radu Încercare de clasificare a pondurilor tomitane cu etalon MNA 167-175 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II SUCEVEANU, Alexandru Quelques aspects de la romanisation dans la Dobroudja romaine 177-180 franceză
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II ZAHARIADE, Mihail Ripa Legionis XI Claudiae la sfîrșitul secolului III și în secolul IV 181-188 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II SÎRBU, Valeriu Despre unele probleme de arheologie și istorie ale Cîmpiei Brăilei în secolele I-III e.n. 189-197 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II REBREANU MIHAELA, Evdochia, UDRESCU, Mircea Considerații zooarheologice în legătură cu mentalitatea unor comuntăți umane din secolul III e.n. 199-203 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DIACONU, Petre "Satul Carpilor" sau "Un sat al Carpilor" 205-207 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II MUȘEȚEANU, Crișan Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Copuzu 209-221 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DIACONU, Petre Considerații generale asupra așezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos (sec. X-XI) 223-226 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Maria Tipare pentru turnat bumbi și piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu 227-232 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PANAIT, Panait Considerații privind geneza orașelor dunărene 233-238 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin, VLĂDILĂ, Petre Aspecte ale evoluției așezării de la Cotul Borcii (Călărași) în perioada 1541-1821 239-246 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II FILIP, Răzvan Elemente sociale în Țara Românescă desprinse din "Însemnare a călătoriei mele" a logofătului Dinicu Golescu 247-254 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin Mișcări și frămîntări țărănești în județul Ialomița în anii 1878-1887 255-262 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II IORDACHE, S. Instaurarea regimului de port-franc la Galați 263-271 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II LASCU, Stoica Manifestări ale solidarității populației din Călărași cu înfăptuirea idealului unității naționale 273-284 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PETRESCU, Nicolae Acțiuni revoluționare la Dunărea de Jos la sfîrșitul anului 1918 și începutul anului 1919 285-290 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin Contribuții privind studierea structurii proprietății agrare și a regimului de muncă în agricultura județului Ialomița în perioada interbelică 291-296 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II VLĂDICĂ, Petre Aspecte documentare privind evoluția cultivării pămîntului în județul Ialomița în perioada interbelică 297-302 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin Publicații ale cadrelor didactice din perioada interbelică - "Școala Ialomiței" 303-306 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II SCĂUNAȘ, Nicolae Avîntul - Revista liceului Știrbei-Vodă Călărași - Încercări monografică 307-312 română
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 2500 ans depuis les combats de Darius contre les Gètes 005-006
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 CHICIDEANU, Ion Die frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Südwestrumänien 007-048
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 VULPE, Alexandru Zur Entstehung der geto-dakische Zivilisation. Die Basarabi-Kutur 049-090
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 SÎRBU, Valeriu Rituels et prantiques funéraires des Gèto-Daces, IIe siècle av. n. è. - Ier siècle de n. è. 091-108
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 SUCEVEANU, Alexandru, ZAHARIADE, M. Un nouveau "vicus" sur le territorie de la Dobroudja romaine 109-120
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 ZAHARIADE, M. Contributions archéologiques sur la continuité daco-romaine. Dulceanca, deuxième habitat du VIe siècle de n. è. 121-154
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 ALEXANDRESCU, Petre Medizein. À propos des importations et de l'influence achéménide en Thrace 155-158
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 PETOLESCU, Constantin C. Notes prosopographiques (II) 159-166
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 CIUCĂ, Ion, POPILIAN, Gheorghe La céramique sigillée d'importation d'Acidava 167-172
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 ZAHARIADE, M. Vexilation in Northern Dobrudja 173-176
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 DIACONU, Gheorghe Gräber des V. Jhs. u. Z. von Pietroasele 177-180
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 DIACONU, Gheorghe Über die eisernen Kämme 181-190
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 MITREA, Bucur Découvertes monétaires en Roumanie - 1985 (XXIX) 191-194
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 DUMITRESCU, Vladimir Compte rendu: ''The Godesses and Gods of old Europe. Myths and cult images'' - Maria Gimbutas 195-197
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 DUMITRESCU, Vladimir Compte rendu: ''Troyanische Gefäßformen der Frühbronzezeit in Anatolien, der Ägäis und angrenzenden Gebieten'' - Christian Podzuweit 198-199
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 MUȘEȚEANU, Crișan Compte rendu: ''Corredi funerari di età imperiale e barbarica nel Museo Nazionale Romano'' - Gabriella Bordenache Battaglia 199-199
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 NICULESCU, Gheorghe Alexandru Compte rendu: ''A History of the Ostrogoths'' - Thomas S. Burns 199-200
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 PIPPIDI, Andrei Compte rendu: ''Curtea de Argeș, 1200-1400. Asupra începuturilor Țării Românești'' - Nicolae Constantinescu 200-202
1986 Hierasus, VI BRUDIU, M. O străveche inovație tehnică - foalele - descoperită la Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani .7- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul, URSULESCU, Nicolae Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
1986 Hierasus, VI CERNELEANU, Ilie, RUSU, Constantin, ȘADURSCHI, Paul Celturi de bronz de factură răsăriteană descoperite pe teritoriul județului Botoșani 25- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul, ȘOVAN, Octavian Cetatea getică de la Cotu-Copălău 33- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul Două noi așezări geto-dacice de la Cotu-Miculinți și Strahotin, județul Botoșani 41- română
1986 Hierasus, VI ȘOVAN, Octavian Necropola din sec. IV e.n. de la Mihălășeni - județul Botoșani 51- română
1986 Hierasus, VI IGNAT, M., ȘOVAN, Octavian, UNGUREANU, N. Sondajul arheologic de la Cîmpeni, com. Prăjeni, jud. Botoșani 61- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu, RUSU, Constantin Cu privire la un nou craniu de taurin (Bos taurus) acornut, provenit din turbăria de la Lozna (județul Botoșani) 73- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu Studiul preliminar al materialului faunistic din așezarea cucuteniană de la Mitoc - Valea lui Stan (județul Botoșani) 77- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor paleofaunistice din așezarea de la Lozna-Străteni, datînd din sec. VII-VIII e.n. 83- română
1986 Hierasus, VI MARIN, I. O ctitorie a Țării Românești, în Moldova sin sec. al XIV-lea: Mănăstirea Doamnei de lîngă Botoșani 97- română
1986 Hierasus, VI MURARIU, Ioan Ținuturile Botoșani și Dorohoi între anii 1774 și 1835 97- română
1986 Hierasus, VI ANDRONIC, Alexandru Unele probleme privind istoria comerțului românesc în concepția lui Nicolae Iorga 131- română
1986 Hierasus, VI BALAȘA, D. Asistența farmaceutică la Botoșani 141- română
1986 Hierasus, VI GIOSAN, Stela Documente privind începuturile sistematizării orașului Botoșani 145- română
1986 Hierasus, VI BEJENARU, Ionel "Ardealul ne cheamă, cu inima plină de dor" Botoșanii și Marea Unire 151- română
1986 Hierasus, VI MEDIAN, Gheorghe Manifestări exponențiale la Botoșani în primele decenii ale sec. XX 157- română
1986 Hierasus, VI AMARANDEI, Gheorghe Aspecte ale contribuției fostului județ Dorohoi în înfăptuirea Marii Uniri din 1918 163- română
1986 Hierasus, VI MAXIMIUC, Ioan Publicații și publiciști din Nordul Moldovei (II). Încercare de sinteză asupra istoriei presei din județul Botoșani 167- română
1986 Hierasus, VI MAXIMIUC, Ioan File din istoria presei locale - Publiciști de vază în ziarul "Clopotul" din Botoșani 185- română
1986 Hierasus, VI MAFTEI, Victor "Clopotul" 1933-1934. Articolul de fond - semnal de alarmă împotriva fascizării țării, puternică chemare la lupta împotriva nedreptăților politice și sociale ale orînduirii burghezo-moșierești 199- română
1986 Hierasus, VI CLOȘCĂ, Constantin Contribuția populației din județul Botoșani la războiul antitlerist din vara anului 1944 205- română
1986 Hierasus, VI MURARIU, Ioan Documente inedite privind activitatea comercială a comisului botoșănean Ionică Tăunul 215- română
1986 Hierasus, VI BEJENARU, Ionel Doi revoluționari pașoptiști în Bucovina: Nicolae Pisoski și Dimitrie Rallet 223- română
1986 Hierasus, VI HALLER, Iacob Contribuția savantului Ion Simionescu la dezvoltarea științei și culturii românești 227- română
1986 Hierasus, VI MACARIE, Gheorghe Tiberiu Crudu 233- română
1986 Hierasus, VI FROICU, Petru Savantul Petru Șister și satul natal 245- română
1986 Hierasus, VI ȘUSTER, Elena Profesor dr. Petru Șuster în amintiri 249- română
1986 Hierasus, VI STIHI BOOS, Constantin Revelațiile manuscriselor eminesciene-mărturiile idenitelor 251- română
1986 Hierasus, VI FĂRTĂIȘ, Dan Ceramica - factori de degradare 259- română
1986 Hierasus, VI PÎRÎU, Corneliu Încercări de adaptare a unor materiale și tehnologii noi în restaurarea lemnului 263- română
1986 Hierasus, VI SLAVIC, Gheorghe Regionarea climatologică și potențialul ei economic în județul Botoșani 267- română
1986 Hierasus, VI DĂNILĂ, Ioan Contribuții la cunoașterea caracteristicilor bioecologice și răspîndirii păpîndăului (Citellus citellus L. 1766, Rodentia) în România 273- română
1986 Hierasus, VI AUR, Nicu Contribuții la studiul geografic al așezărilor rurale de pe Valea Siretului 283- română
1986 Hierasus, VI MOSCALU, Emil Chronologia du Hasllstatt ancien dans la Bulgarie de nord-est 293- franceză
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CÎRCIUMARU, Marin Contribuții la agricultura preistorică a Olteniei I. Istorie veche şi arheologie 5-9 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe Necropola geto-dacică de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 11-88 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre Repertorierea informațiilor și descoperirilor arheologice, pentru epoca geto-dacică, din județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 89-116 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III TROHANI, George Contribuții la studiul importului ceramicii romane în așezările geto-dace din Cîmpia Română I. Istorie veche şi arheologie 117-124 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe Obiecte de podoabă de la Telești I. Istorie veche şi arheologie 125-131 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III VLĂDESCU, Cristian Complexul de fortificații de la Bumbești și rolul lor în răspîndirea romanității I. Istorie veche şi arheologie 132-137 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CAMUI, Iulian, MARINOIU, Vasile Castrul roman de la Bumbești-Jiu - probleme de conservare-restaurare I. Istorie veche şi arheologie 138-155 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III PETOLESCU, Constantin Cercetările arheologice din castrul roman de la Cătunele - Gorj (1982, 1983, 1984) I. Istorie veche şi arheologie 156-163 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III IONESCU, Dan Studiu preliminar asupra ceramicii romane de uz comun descoperită la Cătunele - Gorj I. Istorie veche şi arheologie 164-180 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III COMȘA, Maria Date privind pomicultura pe teritoriul României în mileniul 1 al e.n. I. Istorie veche şi arheologie 181-198 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GÎRDU, Gheorghe Sloboziile din Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 199-222 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III JOIȚA, Virgil O proclamație mai puțin cunoscută a lui Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 223-229 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III MARINOIU, Vasile Mărturii referitoare la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 230-242 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III RACOVEANU, Ionel Mișcarea revoluționară a pandurilor de la 1826 condusă de Simion Mehedințeanu și Chiță Cuțui II. Istorie medie, modernă şi contemporană 243-261 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GAGY, Tiberiu, PELIGRAD, Dumitru Valea Jiului (1848-1914), principalele probleme social-economice oglindite în revista "Montanistica și Metalurgie" II. Istorie medie, modernă şi contemporană 262-269 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre Lupta pentru făurirea statului național unitar român oglindită în presa gorjeană (1890-1918) II. Istorie medie, modernă şi contemporană 270-280 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III NICHIFOR, Gheorghe Reforma agrară din 1945 în județul Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 281-292 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SECELEANU, Petre Activitatea desfășurată de organizațiile P.C.R. și P.S.D. din Oltenia în vederea făuririi partidului unic muncitoresc II. Istorie medie, modernă şi contemporană 293-312 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III MUTIHAC, Vasile Situații tectonice semnificative în Munții Gorjului III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 315-325 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BADEA, Lucian Asupra suprafețelor de nivelare din Munții Parîngului și Căpățînii III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 326-330 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BOGDAN, Octavia, MIHAI, Elena, NEAMȚU, Gheorghe Harta topografică a R.S. România, scara 1: 200000, foaia Tărgu-Jiu. Topoclimatele complexe (particularități și importanța practică) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 331-341 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SUCIU, Maria, SUCIU, Petru Cîteva considerații asupra argilelor din Glogova - județul Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 342-347 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III HUICĂ, Ilie Geologia regiunii Schela-Viezuroi-Rafaila Jiu-Crasna (Carpații Meridionali Centrali) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 348-356 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III LĂCEANU, Ion Contribuții la cunoașterea coleopterelor cavericole din peșterile județului Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 357-360 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BECHERIȚU, Ion Specificitatea soiurilor de vin din jud. Gorj determinată de influențele pedoclimatice locale III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 361-374 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BAJMATĂRĂ, Domnica Măiestria și frumusețea cusăturilor și țesăturilor ciobănești IV. Etnografie şi folclor 377-383 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CĂRĂBIȘ, Vasile Unități agrimensurale din județul Gorj IV. Etnografie şi folclor 384-390 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III PUPAZĂ, Grigore Ipostaze spirituale în folclorul de cătănie și război din zona Jaleșului IV. Etnografie şi folclor 391-402 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III DRAGOESCU, Ion Invenții și inovații în arta populară românească contemporană IV. Etnografie şi folclor 403-410 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SANDA, Ion Reflexe ale industrializării și urbanizării în folclorul contemporan IV. Etnografie şi folclor 411-418 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș, OANCEA, Dimitrie Așezările omenești și tipurile de gospodării din Muntenia și Oltenia la jumătatea secolului XIX IV. Etnografie şi folclor 419-425 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III NEGULEASA, Dan Gheorghe Magheru în arhivele gorjene V. Documentar 428-444 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III UDRIȘTE, Elena O hotîrnicie a Tîrgu-Jiului din anul 1847 V. Documentar 445-458 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GÎRDU, Gheorghe Hotîrnicia moșiei Curtișoara din judeșul Gorj - la 1734 V. Documentar 459-467 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III ISAC, Eva Evenimente istorice în însemnările de pe cărțile vechi din patrimoniul județului Gorj V. Documentar 468-475 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CĂRĂBIȘ, Vasile Cîteva date despre învățămîntul din Tîrgu-Jiu la jumătatea sec. al XIX-lea V. Documentar 476-481 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SMEU, Vasile Un erou gorjan - Victor Popescu V. Documentar 482-488 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III ANTRIȚOIU, Vasile Candidații de învățători și întemeierea învățămîntului public rural gorjan în anii 1838-1839. Documente inedite din arhiva istorică centrală V. Documentar 489-508 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III POPESCU, Adrian Un document inedit - Constantin Brăiloiu la Tismana V. Documentar 509-512 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III MOCIOI, Ion Maria Latărețu V. Documentar 513-525 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BALAȘA, D. Copie după ocolnica satului Scrada V. Documentar 526-526 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș, OANCEA, Dimitrie Autohtonia și continuitatea dacoromanilor reflectată în hidronime din Oltenia V. Documentar 528-534 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III COLȚAN, Marin Peisaj de iarnă (Portret sentimental al pictorului Iosif Keber) V. Documentar 535-538 română
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BRUDIU, Mihai Săpăturile arheologice de a Cotu Miculinți 005-008
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 STÂNGĂ, Ion Repertoriul arheologic al zonei hidrocentralei de la Porțile de Fier II, jud. Mehedinți 009-015
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la Cârcea jud. Dolj 016-021
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MINCĂ, Aurelia, NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezările neoliticului timpuriu de la Grădinile, jud. Olt 022-025
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 HAȘOTTI, Puiu Cercetările arheologice din așezarea culturii Hamangia de la Târgușor - punctul "Urs" 026-033
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 HAȘOTTI, Puiu Cercetările arheologice din așezarea aparținând culturii Hamangia de la Medgidia Satu-Nou 034-040
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 COMȘA, Eugen Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 041-044
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ZAHARIA, Eugenia Săpăturile arheologice de la Ariușd (jud. Covasna) 045-047
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MARINESCU-BÎLCU, Silvia Drăgușeni (jud. Botoșani) 048-052
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 COMȘA, Eugen Săpăturile de salvare de la "Măgura Cuneștilor" 053-057
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MORINTZ, Sebastian Săpăturile de la Babadag 1973 - 1974; 1977 - 1981 058-064
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 AVRAM, Alexandru, ZIMMERMANN, Konrad Histria, jud. Constanta. Raport preliminar asupra cercetărilor din punctul "Histria Pod", 1980 și 1981 065-067
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 IRIMIA, Mihai Descoperiri arheologice în asezarea antică de la Gura Canliei (jud. Constanța) 068-073
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 IRIMIA, Mihai Descoperiri în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 074-088
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BAZARCIUC, Violeta-Veturia Cetatea geto-dacică de la Bunești-Averești, jud. Vaslui 089-099
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ATANASIU, F., SÂRBU, V. Cercetările arheologice din stațiunea geto-dacică de la Grădiștea (jud. Brăila) 100-104
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DAICOVICIU, Hadrian, FERENCZI, Istvan, GLODARIU, Ion, RUSU, Adriana Cercetările arheologice de la Sarmizegetusa Regia 105-108
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CĂPITANU, Viorel Cercetările arheologice din cetatea geto-dacică de la Răcătău, jud. Bacău 109-120
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin, DAICOVICIU, Hadrian, ILIEȘ, Constantin, PISO, Ioan, RUSU, Adriana Săpăturile arheologice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 121-134
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MITREA, Ion Cercetările arheologice în așezarea din secolele II - V e.n. de la Cârligi, com. Filipești, jud. Bacău 135-144
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHERA-MĂRGINEANU, C., LUNGU, Vasilica Noi monumente de epoca romano-bizantină la Tomis 145-154
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NEAGU, Nina, OLTEANU, Ștefan Așezările din secolele III-XI de la Șirna, jud. Prahova 155-157
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BÎCIU, F., NICA, Marin, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit, TOROPU, Octavian, TUDOR, Dumitru Șantierul arheologic Sucidava - Celei 158-168
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BUCOVALĂ, Mihai, PAPUC, Gheorghe Cercetările arheoogice în fortificatia romano-bizantină de la Ovidiu (municipiul Constanța) 169-171
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NICU, Mircea, ȚAU, Stela Săpăturile arheologice din necropola birituală din secolul IV e.n. de la Barcea, jud, Galați 172-179
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 OPAIȚ, Andrei, OPAIȚ, C., SUCEVEANU, Alexandru, ZAHARIADE, Mihai Șantierul arheologic Independența (Murighiol) 180-186
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 HEITEL, Radu, OVIDIU, Dan Cercetările arheologice efectuate la Alba Iulia (punctul "Monetărie") și Sebeș-Alba 187-189
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BÂRZU, Ligia, CONSTANTIN, Itu, ZAHARIA, Eugenia Săpăturile arheologice de la Bratei (jud. Sibiu) 190-193
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DUMITRAȘCU, Sever Săpăturile arheologice de la Biharea 194-201
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DOLINESCU-FERCHE, Suzana Cercetările arheologice din comuna Vedea (jud. Teleorman) 202-207
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DIACONU, Petre, PANAITESCU, Adrian, PAPASIMA, Tudor Săpăturile de la Păcuiul lui Soare 208-210
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Rezultatele cercetărilor întreprinse la Nufăru 211-214
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ZOLTAN, Szekely Cimitirul și biserica de la Chilieni (oraș Sf. Gheorghe, jud. Covasna) datând din feudalismul timpuriu 215-224
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIDIOȘAN, Nicolae, POPA, Radu O reședință feudală din secolele XI-XII la Sânnicolau de Beiuș, pe Crișul Negru, jud. Bihor 225-234
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 UDRESCU, Marian Ștefan Materialul osteologic animal descoperit la Sânnicolau de Beiuș, jud. Bihor 235-236
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 SPINEI, Victor Săpăturile de la Trifești, (jud. Iași) 237-242
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BĂTRÂNA, Adrian, BĂTRÂNA, Lia Tezaurul monetar de la Netezi, (jud. Neamț) 243-244
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BĂTRÂNA, Adrian, BĂTRÂNA, Lia, SCORȚANU, Ștefan, VĂTĂMANU, Ioan Ansamblul reședinței feudale de la Giulești (jud. Suceava) 245-252
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DIACONESCU, Petre, MIHĂESCU, Gabriel Cercetări arheologice la Dumbrava, comuna Ulmi, jud. Dâmbovița 253-261
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ARTIMON, Alexandru Așezarea medievală de la Tg. Trotuș 262-274
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la complexul monumentelor feudale de la Cetățeni, jud. Argeș 275-281
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 282-286
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CANTACUZINO, Gh. I., CÂRSTOCEA, Spiridon, TRÂMBACIU, Ștefan Cercetări arheologice în zona fostei curți domnești din Câmpulung 287-290
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CANTACUZINO, Gh. I., DIACONESCU, Petre, MIHĂESCU, Gabriel Cercetări arheologice în zona centrală a orașului Târgoviște 291-293
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CALOTOIU, Gheorghe, RĂDULESCU, Venera Cercetările arheologice de la Polata (jud. Gorj) 294-299
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CUSTUREA, Gabriel Cercetările arheologice din necropola așezării medievale Ester-Târgușor 300-304
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 Județul Neamț în epoca Nicolae Ceaușescu .7- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 DUMITROAIA, Gheorghe Sondajul arheologic de la Vînători - Neamț 15- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan Topoare de aramă și bronz din județele Neamț și Bacău 31- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MIHĂILESCU-BĂRLIBA, Virgil, VULPE, Alexandru Tezaurul de la Rădeni - Neamț 41- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 LASZLO, Attila Grupul Tămăoani. Asupra "orizontului" hallstattian timpuriu cu ceramică incizată din sudul Moldovei 65- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 93- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile Rituri și litualuri de înmormîntare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău 105- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ALEXIANU, Marius, BOBOȘ, Iuliu Identificarea unei surse de materie primă nouă utilizată ca degresant în așezarea dacilor liberi de la Vlădiceni - Bîrgăoani, jud. Neamț 153 română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ANDRONIC, Alexandru Contribuții la problema proprietății funciare feudale din Moldova 165- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 PETRIȘOR, Elena Date preliminare asupra tezaurului medieval de la Buruienești, com Doljești, jud. Neamț 171- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 POP, Dina Începuturile învățămîntului public în Piatra Neamț 193- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 PRANGATE, Constantin Din istoricul învățămîntului în județul Neamț. Institutele particulare 200- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ȘURUBARU, Mihai Solidaritatea muncitorilor cu lupta șpranilor din sudul județului Neamț în timpul răscoalei din 1907 205- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 STĂNESCU, C.M. Grandioasele demonstrații populare antifasciste și antirevizioniste desfășurate în Romania la 31 mai 1936 209- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MARIN, Ionel Activitatea organizației județene Neamț a Partidului Socialist Unitar 220- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 SCURTU, Ioan Despre regimul politic din România în perioada 6 septembrie 1940 - 23 August 1944 225 română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 SARADOS MARINA, Ileana Zugravi moldoveni din secolul XVIII-lea. Pictura pe lemn din județul Neamț 241- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 NADLER EMIL, Nicolae Repertoriul și răspîndirea cărților românești ieșite din tiparnița de la Neamț (județul Neamț) 247- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MITRIC, Olimpia Vechi tipărituri nemțene în colecțiile județului Suceava 259- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 CIUCĂ, Valentin Arta portretului la Aurel Băeșu (1896-1928) 267- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ȚĂRANU, Petru Toponimul "Ialovița" în vorbirea populației din depresiunea Șaru-Dornei 277- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 BUZILĂ, Aurel Din activitatea cultural-educativă a lui Constantin Mătasă 283- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 CIACĂRU, Mircea Restaurarea unui pistol cu petițe din secolul al XIX-lea în laboratorul Muzeului Județean de Istorie din Piatra Neamț 289- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan Cultura Cucuteni în context european - colocviu internațional Iali-Piatra-Neamț, 24-26 septembrie 1984 311- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 DUMITROAIA, Gheorghe Săpăturile arheologice din județul Neamț (1984-1985) 317- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan Repertoriul arheologic al județului Iași, vol I-II - Chiricca V., Tănăsache M. 323- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ALEXIANU, Marius Realități etnice și politice în Moldova meridională. Români și turanici. Spinei V. 332- română
1986 Pontica, XIX HAȘOTTI, Puiu Observații asupra plasticii culturii Hamangia .9- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Petre HistrIa în epoca arhaică (I) 19- română
1986 Pontica, XIX BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, RĂDULESCU, Adrian Importuri amforice la Albești (jud. Constanța) : Heraclea Pontică 33- română
1986 Pontica, XIX BĂRBULESCU, Maria, BUZOIANU, Livia, CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae Importuri amforice ls Albești (jud. Constanța): Thasos 61- română
1986 Pontica, XIX OCHEȘANU, Radu Cîteva descoperiri de denari romani republicani romani din Scythia Minor 75- română
1986 Pontica, XIX CHERA, Constantin, LUNGU, Virgil Contribuții la cunoașterea complexelor funerare de incinerație cu "rug-busta" din epoca elenisatică și romană de la Tomis 89- română
1986 Pontica, XIX COVACEF, Zaharia Considerații asupra unui portret roman aflat în colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța 115- română
1986 Pontica, XIX CLIANTE, Traian, RĂDULESCU, Adrian Tezaurul de la Sucidava - Izvoarele (jud. Constanța) 127- română
1986 Pontica, XIX PAPUC, Gheorghe Cîteva precizări în legătură cu Cetatea Tropaeum Traiani 159- română
1986 Pontica, XIX FLORESCU, Radu Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană și macedoniană 171- română
1986 Pontica, XIX CLIANTE, Traian, IRIMIA, Mihai Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitormasn (com. M. Kogălniceanu, jud. Constanța) 179- română
1986 Pontica, XIX VICOL, Marian Nemulțumiri și revolte țărănești în Dobrgea la sfîrșitul secolului al XIX-lea începutul secolului al XX-lea 191- română
1986 Pontica, XIX LASCU, Stoica Din istoricul industriei românești interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (I) 203- română
1986 Pontica, XIX DUMITRAȘCU, Gheorghe, LASCU, Stoica Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (I) 223- română
1986 Pontica, XIX CIOS, Irina Un sceptru aparținînd epocii bronzului descoperit în cetatea feudală timpurie de la Capidava 239- română
1986 Pontica, XIX MATEI, Cristian Cercetări perieghetice pe țărmul lacului Tașaul (II) 253- română
1986 Pontica, XIX PĂULEANU, Doina Bijuterii dobrogene - centura tătărească de tipul Caucaz-Kusak 279- română
1986 Pontica, XIX MAGIRU, Maria Aspecte privind dezvoltarea istorioagrafiei etnografice în Dobrogea 285- română
1986 Pontica, XIX CUSTUREA, Gabriel, VERTAN, Antoaneta Descoperiri monetare în Dobrogea (VII) 297- română
1986 Pontica, XIX BUZOIANU, Livia Recherches sur les amphores greques - Empereur Y., Garlan Y. 311- română
1986 Pontica, XIX DIACONU, Petre The Early Medievals Balkans. A Critical survey from the Sixth to the Rwlfth Century, Ann Arbor - Fine J. 313- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Emilian, AVRAM, Alexandru, BOUNEGRU, Octavian, CHIRIAC, Costel Cercetări perighetice în teritoriul histrian (II) 343- română
1986 Pontica, XIX BOUNEGRU, Octavian Considerații privind portul cetății Callatis în antichitate 367- română
1986 Pontica, XIX CUSTUREA, Gabriel Unele aspecte privind penetrația monedei bizantine în Dobrogea în secolele VII-X 373- română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 IONIȚĂ, Gheorghe I. Mari ctitorii ale României socialiste 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 3-13 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 STĂNESCU, Eugen, STĂNESCU, Iulia Case și locuri istorice din județul Prahova legate de activitatea Partidului Comunist Român între anii 1918-1944 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 14-21 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 DERER, Peter Patrimoniul clădit – parte a avuției naționale. Spre o calitate superioară în sistematizarea localităților urbane (partea a II-a) 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 22-36 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 STOICESCU, Nicolae O perioadă de însemnate realizări artistice 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 37-41 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 MOISESCU, Cristian Creația architecturală din vremea domniei lui Mircea cel Mare. Construcțiile de apărare 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 44-54 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 NEAGOE, Ion, STOIAN, Gabriela Privire generală asupra lucrărilor de restaurare a ansamblului pictural de la biserica mare a mănăstirii Cozia 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 55-62 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 BOAMBEȘ, Cornel, GRIMALSCHI, Ștefania, GRIMALSCHI, Viorel Conservarea și restaurarea picturilor murale din secolul al XVIII-lea de la biserica mare a mănăstirii Cozia 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 63-68 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 GRECEANU, Eugenia O prezență de tradiție bizantină în arhitectura românească de zid din Țara Hațegului în veacurile XII – XIII: monumentul de cult din Peșteana, județul Hunedoara Studii şi Comunicări 69-78 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe Introducere în arhitectura comparată (IV). Urbanismul comparat Din istoria arhitecturii 79-92 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta Din activitatea de cercetare arheologică românească a ultimelor două decenii Cronici, recenzii, informaţii 93-94 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta Vasile Chirica, Marcel Tanasachi, Repertoriul arheologic al județului Iași Cronici, recenzii, informaţii 95-96 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta Valorificarea moștenirii trecutului poporului român, obiectiv major al cercetării arheologice actuale (dezbatere) 3-18 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 MATEI, Mircea D. Câteva considerații pe marginea începuturilor orașului Siret, în lumina celor mai recente descoperiri arheologice Studii şi Comunicări 19-25 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 THEODORESCU, Răzvan Arta aulică din țările române către 1600. Texte și context Studii şi Comunicări 26-30 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 DERER, Peter Patrimoniul clădit – componentă a avuției naționale. Partea a III-a : Sensuri și perspective Studii şi Comunicări 31-42 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 HOINĂRESCU, Călin Locul arhitecturii sătești de pe valea Teleajenului în orizontul arhitecturii tradiționale prahovene Studii şi Comunicări 43-55 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 ȘERBAN, Ioan Mănăstirea Rîmeț (județul Alba) – un important monument de arhitectură românească din secolul al XIV-lea. Monumentul în evoluția artei românești din Transilvania Conservare - restaurare 56-58 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 OPRIȘ, Ioan Dosarul de restaurare a monumentului în anii 1921 – 1947 (Rîmeț) Conservare - restaurare 59-62 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 GORONEA, Toma Unele probleme referitoare la lucrările de conservare și restaurare de la biserica mănăstirii (Rîmeț) Conservare - restaurare 63-65 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 IORDĂCHESCU, Eugeniu I Translația a două monumente istorice și de arhitectură bucureștene (Mihai Vodă și Sf. Ilie Rahova) Conservare - restaurare 66-75 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 BODEA, Mihaela, BOROȘ, Doina Aspecte legate de conservarea unui basorelief în piatră (basorelieful Maria de Loretto, de pe fațada vestică a bisericii franciscanilor din Cluj Napoca) Conservare - restaurare 76-79 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 BĂTRÎNA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare din cuprinsul necropolei din secolele XIV – XIX de la Niculițel (județul Tulcea) Patrimoniu 80-92 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta Sesiunea „Arta românească în context European. Consonanțe și sincronisme stilistice” Cronici, recenzii 93-93 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 STOICESCU, Nicolae, ȚIGHILIU, Iolanda Teodor Octavian Gheorghiu, Arhitectura medievală de apărare din România, Ed. Tehnică, București, 1985 Cronici, recenzii 94-95 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta „Comunicări” -XV/1983 și XVI/1984 (anuar editat de Institutul pentru protecția monumentelor istorice al Republicii Socialiste Serbia) Cronici, recenzii 95-96 română
1986 Teatrul, nr. 1 Aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 1–3 română
1986 Teatrul, nr. 1 STĂNCULESCU, Silviu Grandioase realizări 4–4 română
1986 Teatrul, nr. 1 HAJDU, Gyözö Prinos de sărbătoare 5–6 română
1986 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai Erou pentru prezent, erou pentru viitor 6–7 română
1986 Teatrul, nr. 1 COCEA, Dina Un exemplu de dăruire și devotament 8–9 română
1986 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana Omagiu 9–10 română
1986 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț Arhivele teatrului românesc: Din cronica Unirii pe scena națională 11–12 română
1986 Teatrul, nr. 1 Caleidoscop 12–12 română
1986 Teatrul, nr. 1 Anul internațional al păcii 13–13 română
1986 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț 1885-1985 Centenarul Operei Române: Din hronicul Operei Române din București 14–15 română
1986 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina O ipoteză: teatralitatea și dramaticitatea operei eminesciene 16–18 română
1986 Teatrul, nr. 1 BERCEANU, Patrel Festivalul artei și creației studențești (ediția a XVI-a). Premiile 19–22 română
1986 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel Trienala de scenografie '85 23–26 română
1986 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul Masa rotundă a revistei „Teatrul”. În dezbatere: „Istoria literaturii dramatice românești” de V. Mîndra (vol.I). Participă: prof. univ. dr. Ileana Berlogea, prof. univ. dr. I. C. Chițimia, prof. univ. dr. Paul Cornea 27–35 română
1986 Teatrul, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila Valori ale teatrului românesc: Cătălina Buzoianu 36–48 română
1986 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Arheologia dragostei” de Ion Brad (Teatrul Național din București) 49–51 română
1986 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Mielul turbat” de Aurel Baranga (Teatrul Mic) 51–53 română
1986 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Toate pînzele sus!” de Virgil Puicea și Valeriu Paraschiv după romanul lui Radu Tudoran (Teatrul „Ion Creangă”) 53–54 română
1986 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Îndrăgostiții de la 9 seara” de Adrian Dohotaru (Teatrul Municipal din Ploiești) 54–56 română
1986 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Scapino” de Molière (Teatrul „Nottara”) 56–58 română
1986 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Capcană pentru un bărbat singur” de Robert Thomas (Teatrul de Comedie) 58–59 română
1986 Teatrul, nr. 1 MIHALACHE POPA, Carmen Cronica dramatică: „Revelion la baia de aburi” de Emil Braghinski și Eldar Reazanov (Teatrul Dramatic din Constanța) 59–61 română
1986 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina Carnet I.A.T.C.: „Miorița” de Valeriu Anania și „Rosenkrantz și Guildenstern” de Tom Stoppard 61–64 română
1986 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Carnet A.T.M.: Moment inaugural 64–64 română
1986 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil Semnal: Atenție „Țăndărică”! Se vine tare din urmă! 65–65 română
1986 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Leopoldina Bălănuță și Monica Ghiuță 66–66 română
1986 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria Viitorul rol: Carmen Galin și Rodica Negrea 67–67 română
1986 Teatrul, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila Tineri regizori la rampă: Florin Fătulescu - Tentația premierei absolute 68–70 română
1986 Teatrul, nr. 1 CRISTESCU, Daniela Prezențe teatrale românești peste hotare: Teatrul „Nottara” pe trei meridiane (Franța, Iugoslavia, U.R.S.S.) 71–75 română
1986 Teatrul, nr. 1 CRISTESCU, Daniela Un succes al dramaturgiei românești în lume: „Jocul vieții și al morții...” de Horia Lovinescu în R.P. Polonă 76–76 română
1986 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria Oaspeți de peste hotare: Compania Amoros și Augustin 77–77 română
1986 Teatrul, nr. 1 JITIANU, Dan Scenografie și Kitsch 78–78 română
1986 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 79–80 română
1986 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: George Vraca 81–86 română
1986 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Lucia Demetrius (I) 87–89 română
1986 Teatrul, nr. 1 USCĂTESCU, George Teatrul occidental contemporan (fragmente). Pirandello, Weiss și criza teatrului 90–91 română
1986 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1936) 91–91 română
1986 Teatrul, nr. 1 CALER, Leny Amintiri despre teatrul românesc: Maria Ventura 92–94 română
1986 Teatrul, nr. 1 DIACONESCU, Sanda „Cele 1001 de zîmbete” ale lui H. Nicolaide 94–94 română
1986 Teatrul, nr. 1 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 95–95 română
1986 Teatrul, nr. 1 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: De la cronica la critica de teatru 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 2 Temeliile viitorului comunist 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 2 ENACHE, Emilia Panoramic de balet contemporan (ediția a V-a), Focșani 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 2 Caleidoscop 5–5 română
1986 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor Zilele comediei (ediția a V-a), Caracal 6–7 română
1986 Teatrul, nr. 2 RAICU, Lucian Un gînd către Sorescu la împlinirea a 50 de ani 8–9 română
1986 Teatrul, nr. 2 COROIU, Irina Valori ale teatrului românesc: Leopoldina Bălănuță 10–18 română
1986 Teatrul, nr. 2 MICOLESCU, Dan Desen după model: Horațiu Mălăele 19–21 română
1986 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț Arhivele teatrului românesc: Anul 1907 în geneza dramei „Vlaicu-Vodă” 21–21 română
1986 Teatrul, nr. 2 VARTOLOMEI, Luminița Artele plastice și dansul 22–22 română
1986 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil Semnal: Cortina, pentru aplauze 23–23 română
1986 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 24–26 română
1986 Teatrul, nr. 2 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul de Stat din Sibiu) 26–27 română
1986 Teatrul, nr. 2 PAIU, Constantin Cronica dramatică: „Chirița în carnaval” de Vasile Alecsandri (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 27–29 română
1986 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Hamlet” (Teatrul „Bulandra”) 29–33 română
1986 Teatrul, nr. 2 MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Îmblînzirea scorpiei” (Teatrul de Stat din Arad) 33–34 română
1986 Teatrul, nr. 2 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Antigona” de Sofocle (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 35–36 română
1986 Teatrul, nr. 2 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Deșteptarea primăverii” de Frank Wedekind (Teatrul German de Stat din Timișoara) 36–37 română
1986 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Preeria” de Boris Aprilov (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 38–39 română
1986 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Anca Neculce și Florin Zamfirescu 40–40 română
1986 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria Viitorul rol: Dorina Lazăr și Ion Pavlescu 41–41 română
1986 Teatrul, nr. 2 MICU, Dan „Ultimul bal” dramatizare după romanul „Pădurea spînzuraților” de Liviu Rebreanu 42–75 română
1986 Teatrul, nr. 2 BRAD, Ion „Ultimul bal” dramatizare după romanul „Pădurea spînzuraților” de Liviu Rebreanu 42–75 română
1986 Teatrul, nr. 2 ȘELMARU, Traian Aplauzele mute 76–76 română
1986 Teatrul, nr. 2 JITIANU, Dan Impresii scenografice din teatrul chinez. I. Spațiul teatral 77–79 română
1986 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 80–81 română
1986 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Petre Liciu 82–86 română
1986 Teatrul, nr. 2 USCĂTESCU, George Teatrul occidental contemporan (fragmente). Beckett și frontierele teatrului; Beckett printre noi 87–88 română
1986 Teatrul, nr. 2 Caleidoscop 88–88 română
1986 Teatrul, nr. 2 CALER, Leny Amintiri despre teatrul românesc: Elvira Popescu 89–91 română
1986 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Lucia Demetrius (II) 92–94 română
1986 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (februarie 1936) 94–94 română
1986 Teatrul, nr. 2 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 95–95 română
1986 Teatrul, nr. 2 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Struțo-cămila sau cronica de dinaintea premierei (I) 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 3 În întîmpinarea glorioasei aniversări 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 3 GRIGORESCU, Al. Domnul Tudor - personaj dramatic 3–4 română
1986 Teatrul, nr. 3 COCEA, Dina Perenitatea teatrului 5–5 română
1986 Teatrul, nr. 3 SOYINKA, Wole Mesaj 6–6 română
1986 Teatrul, nr. 3 Premiile A.T.M. pe anul 1985 7–11 română
1986 Teatrul, nr. 3 WALD, Henri Actualitatea teatrului 12–15 română
1986 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (martie 1936) 15–15 română
1986 Teatrul, nr. 3 PARDĂU, Platon „Ioneștii” (piesă în patru tablouri) 16–35 română
1986 Teatrul, nr. 3 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Jocul ielelor” de Camil Petrescu (Teatrul Național din București) 36–41 română
1986 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 41–42 română
1986 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Dulapul” de Paul Everac (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 42–43 română
1986 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Rîs și plîns” de Ivan Radoev (Teatrul „Nottara”) 44–45 română
1986 Teatrul, nr. 3 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Lewis și Alice” de Michel Suffran și Martine Berteuil (Teatrul Foarte Mic) 45–46 română
1986 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: Maria Tănase și alte portrete (Teatrul „Nottara”) 46–47 română
1986 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta Balet: „Peer Gynt” după H. Ibsen (Opera Română din București) 48–49 română
1986 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Constantin Codrescu și Carmen Petrescu 50–50 română
1986 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria Viitorul rol: Florin Crăciunescu, Anca Alecsandra și Mihai Dobre 51–51 română
1986 Teatrul, nr. 3 PATLANJOGLU, Ludmila Valori ale teatrului românesc: Mircea Marin 52–60 română
1986 Teatrul, nr. 3 JITIANU, Dan Impresii scenografice din China (II). Învățămîntul superior de teatru, scenografie și arte plastice 61–62 română
1986 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 63–64 română
1986 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul 3 actori englezi în jurul mesei rotunde: Timothy Davies, Roger Gartland și Derek Hollis 65–70 română
1986 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai In memoriam: Irina Borovschi 70–70 română
1986 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin In memoriam: Eternitatea lui Al. Giugaru 71–72 română
1986 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț Note: Surse istoriografice 72–72 română
1986 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Birlic 73–80 română
1986 Teatrul, nr. 3 CALER, Leny Amintiri despre teatrul românesc: Mihai Sebastian 81–85 română
1986 Teatrul, nr. 3 DIACONESCU, Sanda Centenar Maria Ventura 85–85 română
1986 Teatrul, nr. 3 SILVESTRI, Artur Misiunea „Jurnalului” 86–88 română
1986 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Lucia Demetrius (III) 89–92 română
1986 Teatrul, nr. 3 BRĂESCU, Mariana Cartea de teatru: „Horia Lovinescu - o dramaturgie sub zodia lucidității” de Natalia Stancu 92–93 română
1986 Teatrul, nr. 3 USCĂTESCU, George Teatrul occidental contemporan (fragmente). Beckett și limbajul 94–95 română
1986 Teatrul, nr. 3 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 95–95 română
1986 Teatrul, nr. 3 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Struțo-cămila sau cronica de dinaintea premierei (II) 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 4 Partidul libertății, al patriei, al păcii! 1–5 română
1986 Teatrul, nr. 4 ARDELEANU, Ion Simpozion: Revoluționarul român, erou al dramaturgiei naționale 6–11 română
1986 Teatrul, nr. 4 BUSUIOCEANU, Eugenia Ancheta revistei „Teatrul”: Arta teatrală românească - militantism și angajare (Participă: Dumitru Chesa, Nicolae Dinică, Valeriu Dogaru, Virgil Ogășanu, Ion Pavlescu, Ion Punea) 12–24 română
1986 Teatrul, nr. 4 PARHON, Victor Interviu cu Constantin Gheorghe 25–27 română
1986 Teatrul, nr. 4 POENARU, Emil „Primăvara eroului” (piesă în trei acte) 28–50 română
1986 Teatrul, nr. 4 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Ioneștii” de Platon Pardău (Teatrul Național din București) 51–52 română
1986 Teatrul, nr. 4 MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Întoarcerea tatălui risipitor” de Mircea Bradu (Teatrul de Stat din Oradea) 53–54 română
1986 Teatrul, nr. 4 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu (Teatrul Dramatic din Constanța) 54–57 română
1986 Teatrul, nr. 4 DIACONESCU, Romulus Cronica dramatică: „Cerul înstelat deasupra noastră...” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Național din Craiova) 57–58 română
1986 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Arma secretă a lui Arhimede” de Dumitru Solomon (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 58–60 română
1986 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „O dragoste nebună, nebună, nebună” de Tudor Popescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” - secția Suceava) 60–62 română
1986 Teatrul, nr. 4 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Ifigenia” de Mircea Eliade (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 62–64 română
1986 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Cetățeanul invizibil” de Dumitru Solomon după Ilf și Petrov (Teatrul Dramatic din Galați) 64–66 română
1986 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Maria norilor” de Odysseas Elytis (Teatrul „Nottara”) 66–67 română
1986 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1936) 67–67 română
1986 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Petre Gheorghiu-Dolj 68–68 română
1986 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria Viitorul rol: Valentin Mihali 69–69 română
1986 Teatrul, nr. 4 PATLANJOGLU, Ludmila Valori ale teatrului românesc: Dan Alecsandrescu 70–80 română
1986 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Ion Livescu 81–85 română
1986 Teatrul, nr. 4 JITIANU, Dan Impresii scenografice din teatrul chinez (III). Spectacole și scenografie 86–88 română
1986 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 89–90 română
1986 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Dorel Dorian 91–95 română
1986 Teatrul, nr. 4 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Identificarea valorii 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 5 Ascensiunea spre viitorul comunist al României 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 5 Pentru victoria rațiunii, a binelui și a dreptății (Semnează: Dina Cocea, Ion Besoiu, Elena Deleanu, Dan Tărchilă) 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria „Masca” la a IV-a ediție 6–7 română
1986 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta Silvania - Luna culturii și educației socialiste la Zalău 8–8 română
1986 Teatrul, nr. 5 Simpozion: Revoluționarul român, erou al dramaturgiei naționale (Participă: Dinu Săraru, Dina Cocea, Ileana Berlogea, Sorana Coroamă Stanca, Dan Alecsandrescu, Petre Gheorghiu-Dolj, Emil Poenaru, Victor Parhon, Paul Tutungiu) 9–25 română
1986 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Marian De la citire la teatru (V). Forme de prezentare a operei dramatice (2) 26–29 română
1986 Teatrul, nr. 5 MĂNESCU, Theodor „Politica” (III). „Practica sau Aventura unei arhive” (roman dramatic) 30–58 română
1986 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Toamna roșie” dramatizare de Mihaela Tonitza-Iordache după Dinu Săraru (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 59–61 română
1986 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Seară cu dans” de Sorana Coroamă Stanca (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 61–63 română
1986 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Arheologia dragostei” de Ion Brad (Teatrul Dramatic din Brașov) 63–64 română
1986 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Jocul” de Ion Băieșu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 65–66 română
1986 Teatrul, nr. 5 POPA, Miron Cronica dramatică: „O casă onorabilă” de Horia Lovinescu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 66–67 română
1986 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Il Campiello” (Piațeta) de Carlo Goldoni (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 67–69 română
1986 Teatrul, nr. 5 ȘUTEU, Corina Cronica dramatică: „Un bărbat și mai multe femei” de Leonid Zorin, „Anonimul venețian” de Giuseppe Berto, „Într-un parc... pe o bancă” de Aleksandr Ghelman (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 69–70 română
1986 Teatrul, nr. 5 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Trei iezi cucuieți” de Mihai Crișan (Teatrul „Țăndărică”) 71–71 română
1986 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol: Adela Mărculescu și Eugenia Maci 72–72 română
1986 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria Viitorul rol: Traian Stănescu și Victor Moldovan 73–73 română
1986 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina Valori ale teatrului românesc: Gheorghe Cozorici 74–82 română
1986 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana Cartea de teatru: „Dramaturgi români contemporani” de Romulus Diaconescu și „O panoramă a literaturii dramatice române contemporane, 1944-1984” de Mircea Ghițulescu 83–84 română
1986 Teatrul, nr. 5 STANCU, Natalia Prezențe teatrale românești peste hotare - Naționalul bucureștean în R.S.F. Iugoslavia 85–88 română
1986 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (mai 1936) 88–88 română
1986 Teatrul, nr. 5 JITIANU, Dan Relația scenograf - șef de producție 89–90 română
1986 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 91–92 română
1986 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Adrian Dohotaru 93–95 română
1986 Teatrul, nr. 5 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Complezență și responsabilitate 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 6 Parametrii dezvoltării socialiste 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai Gala teatrului istoric (ediția a V-a), Craiova, 12-18 mai 1986. Premiile 3–6 română
1986 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Marian De la citire la teatru (VI). Călătorie fără sfîrșit: personajul (1) 7–10 română
1986 Teatrul, nr. 6 DIACONESCU, Romulus Comediogramele lui Mihai Georgescu 11–13 română
1986 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel Trienala de scenografie '85. Convorbiri cu: Romulus Feneș, Traian Nițescu, Ion Truică, Irina Borovski, Mioara Buescu, Mircea Nicolau 14–31 română
1986 Teatrul, nr. 6 DOHOTARU, Adrian „Concurs de împrejurări” piesă în două acte 32–51 română
1986 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu Carnet A.T.M. 51–51 română
1986 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Jocul umbrelor vii” de Tudor Popescu (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 52–54 română
1986 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Interesul general” de Aurel Baranga (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 54–55 română
1986 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Sub clar de lună” de Teodor Mazilu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 55–59 română
1986 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Cum vă place” de Shakespeare (Teatrul Dramatic din Brașov) 59–61 română
1986 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Moș Teacă” de Valentina Teclici și Vlad Vasiliu după Bacalbașa (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 61–63 română
1986 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai Cronica dramatică: „Evantaiul” de Carlo Goldoni (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 63–64 română
1986 Teatrul, nr. 6 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Joc dublu” de Robert Thomas (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 64–65 română
1986 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Capra cu trei iezi” dramatizare de Vasile Hariton după Ion Creangă (Teatrul Dramatic din Constanța - secția păpuși) 65–67 română
1986 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Muzicanții din Bremen” după Frații Grimm (Teatrul de Păpuși „Vasilache” din Botoșani) 67–67 română
1986 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria Viitorul rol: Wilhelmina Câta și Sorin Zavulovici 68–69 română
1986 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul Masa rotundă a revistei „Teatrul”: Teatrul polonez contemporan. Participă: Ileana Berlogea, Călin Florian, Mihai Manolescu, Paul Cornel Chitic 70–83 română
1986 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iunie 1936) 83–83 română
1986 Teatrul, nr. 6 JITIANU, Dan Relația scenograf-regizor tehnic 84–85 română
1986 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 86–88 română
1986 Teatrul, nr. 6 DIACONESCU, Sanda In memoriam: Anca Ledunca 88–88 română
1986 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Sidonia Drăgușanu 89–91 română
1986 Teatrul, nr. 6 USCĂTESCU, George Teatrul occidental contemporan (fragmente). Actualitatea lui Artaud (traducere de Dorel Lucian Filipescu) 92–93 română
1986 Teatrul, nr. 6 CALER, Leny Amintiri despre teatrul românesc: Sică Alexandrescu 94–95 română
1986 Teatrul, nr. 6 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Platitudinea epatantă 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 Valoarea timpului socialist 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MANCAȘ, Mircea Umanism și spirit revoluționar în dramaturgia contemporană 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin Simpozion: „Rolul Teatrelor Naționale în promovarea dramaturgiei românești” 6–7 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CRIȘAN, Mihai Săptămîna teatrelor de păpuși (ediția a IX-a). O evaluare necesară 8–10 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 DIACONESCU, Sanda Săptămîna teatrelor de păpuși (ediția a IX-a). Împliniri... dar nu numai 11–12 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor Resurse ale realismului scenic în teatrul de amatori 13–14 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Zilele teatrului scurt, Cluj-Napoca, 31 mai-1 iunie 15–16 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor Concursul interjudețean: „Oameni ai zilelor noastre”, Bistrița, 18-20 aprilie 16–17 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Valori ale teatrului românesc: Petre Gheorghiu-Dolj 18–26 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Tudor „Sorana” (piesă în două părți) 27–47 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila Valori ale teatrului românesc: Silviu Purcărete 48–57 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 ZAIȚA-SILVESTRU, Brîndușa Păpușa, artistul și copilul 58–59 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PEPINO, Cristian Teatrul de păpuși și teatrul pentru copii 60–60 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GYURCIK, Ilie „Hainele noi” ale teatrului de păpuși 61–62 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GORNIC, Maria A trăi în lumea păpușilor 63–64 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BEREHOI, Liviu Actorul și partenerul său, marioneta 64–64 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COJOCARU, Liana Carnet A.T.M. - Timișoara 65–65 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel Carnet A.T.M. - Sibiu 65–66 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Arhivele teatrului românesc: Un pionier al teatrului pentru copii 67–67 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MUNTEANU, Virgil Cronica dramatică: „Aventura unei arhive” (Practica) de Theodor Mănescu (Teatrul Foarte Mic) 68–70 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Domide contraatacă” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 71–72 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Concurs de împrejurări” de Adrian Dohotaru (Teatrul „Nottara”) 72–74 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Așteptam pe altcineva” de Paul Ioachim (Teatrul Giulești) 74–75 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Iarna cînd au murit cangurii” de Sorin Holban (Teatrul Giulești) 76–77 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Faleza” de Julius Edlis (Teatrul Național din București) 77–78 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Un pahar cu sifon” de Paul Everac (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 79–80 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Anunț la mica publicitate” de Al. Sever (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 80–81 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu Cronica dramatică: „Trestia gînditoare” de Theodor Mănescu (Teatrul Național din Craiova) 81–83 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Craiova) 83–85 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Iarna lupului cenușiu” de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Craiova) 85–86 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Visul unei nopți de vară” de Shakespeare (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 87–88 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Homo Faber” dramatizare după Max Frisch (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 88–89 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Melodie varșoviană” de Leonid Zorin (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 90–91 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Neînsemnații” de Terry Johnson (Teatrul Național din Timișoara) 91–92 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Ion” de Mihail Sorbul după Liviu Rebreanu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 92–94 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Hangița” de Carlo Goldoni (Teatrul Dramatic din Brașov) 94–95 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Pasărea de foc” de Zilahy Lajos (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 96–97 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria Cronica dramatică: „Divorț în stil englezesc” de Marc-Gilbert Sauvajon (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 97–98 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHIRILĂ, Dumitru Cronica dramatică: „Simple coincidențe” de Paul Everac (Teatrul de Nord din Satu Mare) 98–99 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CRIȘAN, Mihai Cronica dramatică: „Timp și adevăr” de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe) 100–101 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Cadrilul” de Liviu Rebreanu (Teatrul de Stat din Sibiu) 101–102 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Valiza cu fluturi” de Iosif Naghiu (Teatrul de Stat din Sibiu) 102–103 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Ziua cea mai nebună” de Peter Turrini (Teatrul de Stat din Sibiu) 104–105 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Dresoarea de fantome” de Ion Băieșu, „Prînz în patru” de Wolfgang Kohlhaase și Rita Zimmer (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 105–107 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Anchetă asupra unui tînăr care nu a făcut nimic” de Adrian Dohotaru (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 108–109 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea Cronica dramatică: „Farsa jupînului Pathelin” versiune românească de Tudor Arghezi (Teatrul de Stat din Turda) 109–110 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Vrăjitorul din Oz” de Lyman Frank Baum (Teatrul „Ion Creangă”) 110–112 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Vrăjitorul din Oz” de Lyman Frank Baum (Teatrul Național din Timișoara) 112–113 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum (Teatrul de Păpuși din Cluj-Napoca) 113–114 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COJOCARU, Liana Cronica dramatică: „Căluțul năzdrăvan” de Gabriela Popescu și Val Moldoveanu după Andersen (Teatrul pentru Copii și Tineret din Iași) 114–115 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 STOICA ZAIMU, Eugenia Cronica dramatică: „Crocodilul Ghena și prietenii săi” după E. Uspenski, „Aventurile Alisei în Țara Minunilor” după L. Carroll, „Drum de stele” după P. Ispirescu (Teatrul de Păpuși din Craiova) 115–117 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Reprezentația nr.239: „Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams (Teatrul „Bulandra”) - 1 aprilie 1986 117–117 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COJOCARU, Liana Seară de balet: „Noaptea nopților fără iubire” (Opera Română din Cluj-Napoca) 118–118 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț Note: Remember 119–119 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Dan „Esenin și muzica rusă” (Teatrul Mic) 119–119 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Mihaela Murgu și Gheorghe Stana 120–121 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria Viitorul rol: Nina Udrescu și Vasile Cojocaru 122–123 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Învățămîntul teatral. Promoția '86 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București 124–130 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Învățămîntul teatral. Promoția '86 Institutul de Teatru din Tîrgu Mureș - secția română 131–134 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina Învățămîntul teatral. Promoția '86 Institutul de Teatru din Tîrgu Mureș - secția maghiară 135–138 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila Premiul A.T.M. pe anul 1985: „Livada cu vișini” de A. P. Cehov la Teatru Național din Tîrgu Mureș (Semnează: G. Harag, N. Scarlat, R. Feneș, F. Tibor, S. Ghelan, I. Fiscuteanu, M. Gingulescu, C. Popescu, C. Răileanu, M. Popescu, A. Ștefănescu, N. Stancu) 139–159 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GOCI, Aureliu Note de lectură: „Scaunul de pînză al actorului” de Mircea Diaconu 160–160 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Ruben Sergheevici Agamirzian, artist al poporului al U.R.S.S. 161–166 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Russel Vandenbrouke, director artistic al Teatrului de repertoriu din Saint Louis 167–169 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHEORGHIU, Mihnea Studii: Groparul din „Hamlet” - o ipoteză 170–172 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PROFIT, Romeo In memoriam: Val Mugur 173–173 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 JITIANU, Dan Consultați scenografii! 174–175 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 176–178 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mihai Duțescu 179–180 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Victor Eftimiu (I) 180–181 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 USCĂTESCU, George Teatrul occidental contemporan (fragmente). Prezența lui Racine (traducere de Dorel Lucian Filipescu) 182–185 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1936) 185–185 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CALER, Leny Amintiri despre teatrul românesc: Iancovescu 186–189 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (august 1936) 189–189 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 190–190 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: „Prestația” actorului sau „prestația” criticului? 191–192 română
1986 Teatrul, nr. 9 Omul - scop al istoriei noastre 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 9 BERLOGEA, Ileana Teatrul - tribună pentru apărarea păcii 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Gala tinerilor actori (ediția a IV-a), Costinești, 18-22 iulie 1986. Premiile 6–9 română
1986 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Tudor Slănic-Moldova: Bienala de creație și interpretare teatrală, ediția a XII-a. Dramaturgia „primului pas” 10–11 română
1986 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Slănic-Prahova: Stagiunea estivală și consfătuirea anuală a teatrelor populare și muncitorești 12–14 română
1986 Teatrul, nr. 9 Carnet A.T.M. 14–14 română
1986 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Mihai „Mircea cel Mare” piesă în două părți 15–45 română
1986 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Dan „Mircea cel Mare” piesă în două părți 15–45 română
1986 Teatrul, nr. 9 MICOLESCU, Dan Valori ale teatrului românesc: Ștefan Iordache între Elsinore și La Mancha 46–52 română
1986 Teatrul, nr. 9 COROIU, Irina Cronica dramatică: „A șaptea necunoscută” de Tudor Negoiță (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 53–54 română
1986 Teatrul, nr. 9 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Insula” de Gellu Naum (Teatrul Dramatic din Brașov) 54–56 română
1986 Teatrul, nr. 9 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Fata fără zestre” de A. N. Ostrovski (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 56–57 română
1986 Teatrul, nr. 9 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Comedia unei tragedii” (Iacobowsky și colonelul) de Franz Werfel (Teatrul Evreiesc de Stat) 57–60 română
1986 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu Cronica dramatică: „Rîsul unor nopți de vară și... a 12-a noapte” (Teatrul de Revistă) 60–64 română
1986 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Romeo și Julieta la Mizil” după George Ranetti, „Orice naș își are nașul” după un autor anonim din sec.XI (sic!) (Teatrul Satiric Muzical „C.. Tănase”) 64–65 română
1986 Teatrul, nr. 9 MARIN, Maria Viitorul rol: Dana Dogaru (Irina) și Ion Siminie (Moșul) în „Matca” de Marin Sorescu la Teatrul „Nottara”, regia Mircea Cornișteanu 66–67 română
1986 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor Reprezentația nr. 213: „Mitică Popescu” după Camil Petrescu (Teatrul Mic), 13 august 1986 68–68 română
1986 Teatrul, nr. 9 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu actorul mongol Gantomur, artist al poporului 69–74 română
1986 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț „Rampa” acum 50 de ani (septembrie 1936) 74–74 română
1986 Teatrul, nr. 9 BIBICIOIU, Victor Oaspeți de peste hotare: Teatrul popular „Sterija” din Vîrșeț 75–75 română
1986 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Victor Eftimiu (II) 76–77 română
1986 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 78–80 română
1986 Teatrul, nr. 9 USCĂTESCU, George Teatrul occidental contemporan (fragmente). Pentru o fenomenologie a tragicului. Dramaturgiile naționale (traducere de Dorel Lucian Filipescu) 81–82 română
1986 Teatrul, nr. 9 CALER, Leny Amintiri despre teatrul românesc: Comediile muzicale (I) 83–86 română
1986 Teatrul, nr. 9 ȘELMARU, Traian In memoriam: George Calboreanu 87–91 română
1986 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț În așteptarea monografiei 90–92 română
1986 Teatrul, nr. 9 STĂNCULESCU, Silviu In memoriam: Mihai Pălădescu - Incomparabilul... 93–94 română
1986 Teatrul, nr. 9 BELCIU, Maya In memoriam: Un spiriduș 94–94 română
1986 Teatrul, nr. 9 NIȚESCU, Traian In memoriam: Mihai Tofan - Omul, prietenul, îndrumătorul 95–95 română
1986 Teatrul, nr. 9 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Condiția conflictuală a criticului 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 10 Dezarmare-dezvoltare-pace 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 10 BERLOGEA, Ileana Cinci trepte spre viitor 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 10 STANCU, Natalia Permanența valorilor 5–6 română
1986 Teatrul, nr. 10 GHIȚULESCU, Mircea Competiție și creație 7–7 română
1986 Teatrul, nr. 10 BERLOGEA, Ileana Dezbaterile revistei „Teatrul”: Dimensiunea actualității 8–10 română
1986 Teatrul, nr. 10 PARHON, Victor Dezbaterile revistei „Teatrul”: Semnificațiile unei politici repertoriale 10–12 română
1986 Teatrul, nr. 10 SILVESTRU, Valentin Dezbaterile revistei „Teatrul”: Consecvența unui program 13–14 română
1986 Teatrul, nr. 10 TOBOȘARU, Ion Dezbaterile revistei „Teatrul”: Vocație și altitudine 15–15 română
1986 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Dezbaterile revistei „Teatrul”: Afirmarea noii calități în arta dramaturgică și scenică 16–17 română
1986 Teatrul, nr. 10 Simpozion Romulus Guga, Tîrgu Mureș 18–18 română
1986 Teatrul, nr. 10 PARHON, Victor Valori ale teatrului românesc: Ileana Ploscaru 19–26 română
1986 Teatrul, nr. 10 PARHON, Victor Grupul de teatru „Eveniment” 27–30 română
1986 Teatrul, nr. 10 BUSUIOCEANU, Eugenia „Rămîne pe joi” (piesă în două părți) 31–54 română
1986 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț 1911 - Inovațiunea teatrul cu cinematograf 54–54 română
1986 Teatrul, nr. 10 MIHĂILESCU, Cristian Serile Teatrului Mic 55–55 română
1986 Teatrul, nr. 10 BOIANGIU, Magdalena Valori ale teatrului românesc: Ștefan Bănică 56–63 română
1986 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Note: Heliade, premergătorul 63–63 română
1986 Teatrul, nr. 10 MARIN, Maria Viitorul rol: Corado Negreanu (Lear), Anca Neculce (Goneril), Olga Bucătaru (Regan), Ileana Cernat (Cordelia), Ion Pavlescu (Bufonul) în „Regele Lear” de Shakespeare la Teatrul Giulești, regia Mircea Marin 64–66 română
1986 Teatrul, nr. 10 PARHON, Victor Turnee: Teatrul Tineretului din Piatra Neamț la București 67–70 română
1986 Teatrul, nr. 10 PARHON, Victor Carnet A.T.M. 70–70 română
1986 Teatrul, nr. 10 PATLANJOGLU, Ludmila Valori ale teatrului românesc: Tompa Miklós 71–77 română
1986 Teatrul, nr. 10 BĂRBUȚĂ, Margareta Oaspeți de peste hotare: Teatrul Popular de Stat din Cracovia 78–80 română
1986 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul Convorbire cu Henny Moan 81–85 română
1986 Teatrul, nr. 10 APOSTOLOVA, Keva „În oglinda teatrului”, în românește de Raluca Tulbure 86–86 română
1986 Teatrul, nr. 10 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Paul Everac (I) 87–89 română
1986 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 90–91 română
1986 Teatrul, nr. 10 NICULESCU, Ionuț Al. Voitin, un dramaturg al proceselor deschise 92–93 română
1986 Teatrul, nr. 10 OLAH, Tiberiu In memoriam: Ioan Chereji 94–94 română
1986 Teatrul, nr. 10 LAZĂR, Alexandru In memoriam: George Popa Mijea 95–95 română
1986 Teatrul, nr. 10 MYOSOTIS Cronica cronicii teatrale: Limba română vorbită pe scenă 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 Bilanț rodnic - perspective luminoase 1–3 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 Pentru pace, pentru viață! (Semnează Petre Gheorghiu-Dolj, Dan Tărchilă, Dali Sándor, Constantin Codrescu) 4–6 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 RADU-MARIA, Constantin Gala de teatru contemporan, (ediția a VII-a), Brașov. Premiile 7–10 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 MAȘEK, Victor Ernest „Luminile scenei reșițene”, (ediția a XVI-a), Reșița 11–12 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 CHITIC, Paul Cornel Gala națională a recitalurilor dramatice, (ediția a VIII-a), Bacău. Laureații 13–19 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 PARHON, Victor Teatrul Tineretului din Piatra Neamț: 25 de ani de la înființare (1961-1986) 20–25 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 CRIȘAN, Mihai Spectacole de teatru pentru copii, (ediția a IV-a), Focșani 26–28 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 PRACSIU, Teodor Bienala umorului „Constantin Tănase”, (ediția a IX-a), Vaslui 29–30 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 DUCEA, Valeria Festivalul artei și creației studențești, (ediția a XVII-a), București 31–33 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 DĂNĂLACHE, Ileana Festivalul artei și creației studențești, (ediția a XVII-a), Iași 34–34 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 IACOBAN, Mircea Radu „Undeva” (comedie) 35–50 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 TUTUNGIU, Paul La masa rotundă: Volumul „Teatru românesc inedit din secolul al XIX-lea”. Participă: prof. univ. dr. Ileana Berlogea, conf. univ. dr. Voicu Mîndra, prof. univ. dr. Ion Zamfirescu, Victor Bibicioiu 51–60 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 BIBICIOIU, Victor La izvoarele inspirației 61–61 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 COROIU, Irina Convorbire cu Mihaela Tonitza-Iordache, directoarea Teatrului „Țăndărică” 62–64 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 COROIU, Irina Convorbire cu Lucia Olaru Nenati, directoarea Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani 64–65 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 Caleidoscop 65–65 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 GÎRNIȚĂ, Mihai Invitatul nostru: Simona Bondoc 66–69 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Ultimul bal” de Ion Brad și Dan Micu după „Pădurea spînzuraților” de Liviu Rebreanu (Teatrul „Nottara”) 70–72 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 73–75 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 PARASCHIVESCU, Constantin Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași - secția Suceava) 75–76 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Io, Mircea Voievod” de Dan Tărchilă (Teatrul „Bulandra”) 77–78 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 MĂCIUCĂ, Constantin Cronica dramatică: „Amurgul burghez” de Romulus Guga (Teatrul Mic) 79–82 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 ȘUTEU-LUPȘA, Corina Cronica dramatică: „Acești nebuni fățarnici” de Teodor Mazilu (Teatrul de Comedie) 82–83 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Ana-Lia” de Dina Cocea (Teatrul Foarte Mic) 84–86 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Arca bunei speranțe” de I. D. Sîrbu (Teatrul Dramatic din Brașov) 86–87 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 BERLOGEA, Ileana Cronica dramatică: „Dulcile, amare bucurii” de Dina Cocea (Teatrul Dramatic din Galați) 88–90 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Plouă la Sovata” (Stress) de M. R. Iacoban (Teatrul de Stat din Oradea) 90–91 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Comedia zorilor” (Un băiat iubea o fată) de Mircea Ștefănescu (Teatrul de Stat din Reșița) 91–93 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Examen de bacalaureat” (Fata Morgana) de Dumitru Solomon (Teatrul de Stat din Reșița) 93–95 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Hanul enigmelor” de Marica Beligan (Teatrul Național din Craiova) 95–95 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Romeo și Julieta la Mizil” de George Ranetti (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 96–97 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 PARHON, Victor Cronica dramatică: „Secretul familiei Posket” de Arthur Wing Pinero (Teatrul „Bulandra”) 97–99 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 ȘUTEU-LUPȘA, Corina Cronica dramatică: „Bărbatul și... femeile” de Leonid Zorin (Teatrul Foarte Mic) 100–101 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Medalionul de argint” de Marica Beligan și Dinu Cernescu după „Misterele Parisului” de Eugène Sue (Teatrul Giulești) 101–102 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 GEORGESCU, Alice Cronica dramatică: „Pygmalion” de G. B. Shaw (Teatrul Național din Craiova) 103–105 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 RADU-MARIA, Constantin Cronica dramatică: „Melodie varșoviană” de Leonid Zorin (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 105–106 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 MORARIU, Mircea Em. Cronica dramatică: „Unchiul Vanea” de A. P. Cehov (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 106–107 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 PATLANJOGLU, Ludmila Cronica dramatică: „Calandria” de Bernardo da Bibbiena, „Rețeta Makropoulos” (Misterioasa doamnă „M”) (Teatrul de Stat din Arad) 108–110 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 BĂRBUȚĂ, Margareta Cronica dramatică: „Cineva te iubește pentru toată viața” de Al. Stark și George Motoi după Al. Stein (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 111–112 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 COROIU, Irina Cronica dramatică: „Aventuri cu Scufița Roșie” de Cristian Pepino (Teatrul „Țăndărică”) 112–113 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 CHITIC, Paul Cornel Cronica dramatică: „Pinocchio” de Constantin Brehnescu după Collodi (Teatrul „Fantasio” din Constanța - secția muzicală pentru copii și tineret) 113–114 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 COROIU, Irina Carnet I.A.T.C.: „Baba Hîrca” de Matei Millo 115–116 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 NICULESCU, Ionuț Spectacole-lectură: „Frumoasa fără trup” de Nicolae Iorga 117–117 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 MARIN, Maria Viitorul rol: Victor Ștrengaru (Titircă), Ruxandra Sireteanu (Veta), Diana Lupescu (Zița), Mircea Jida (Spiridon) în „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, regia Dan Micu (Teatrul „Nottara”) 118–120 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 DUCEA, Valeria Reprezentația nr. 100: „Noțiunea de fericire” de Dumitru Solomon (Teatrul „Bulandra”), 25 noiembrie 1986 120–120 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 POPESCU, Oana Cronica T.V.: „Marea Unire” de Dumitru Chirilă 121–121 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 COROIU, Irina Cronica T.V.: „Baltagul” după Mihail Sadoveanu 122–122 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 DUMITRESCU, Cristina Cronica teatrului radiofonic: Bune realizări și bune intenții 123–123 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 Caleidoscop 123–123 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 OPREA, Ștefan Invitatul nostru: Constantin Popa 124–128 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 Caleidoscop 128–128 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 SĂLCUDEANU, Petre „La un pas de fericire” 129–144 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 VASILIU, Mihai Invitatul nostru: Marius Popescu 145–149 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 MUCENIC, Mușata Repere scandinave: Teatru pentru copii în Suedia și Marele Teatru Mic din Helsinki 150–152 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 IOAN, Angela Contrapunct teatral toscan 153–155 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 TOMA, Luminița Arta machiajului în opera în stil Beijing 156–159 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 POPESCU, Adriana Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Paul Everac (II) 160–164 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 NICULESCU, Ionuț 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 165–167 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 NICULESCU, Ionuț Notă 167–167 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 Caleidoscop 167–167 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 TUTUNGIU, Paul Note de lectură: „Teatru” de D.R. Popescu 168–170 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 NEAGU BASARAB, Mihai Note de lectură: „Tragedii” de Seneca, vol. II 170–171 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 NICULESCU, Ionuț Note: Pentru Mihail Sorbul 171–171 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 BRĂESCU, Mariana Cartea de teatru: „Teatrul - între civic și etic” de Constantin Cubleșan 172–173 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 DIACONESCU, Romulus Cartea de teatru: „Caiete de regie” de Bogdan Ulmu 173–174 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 NICULESCU, Ionuț Revista revistelor: „Manuscriptum” 174–175 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 MĂNESCU, Theodor In memoriam: Aplauze pentru cronicar - Virgil Munteanu 176–177 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 BLOOS, Coca In memoriam: Un prieten... 177–177 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 GEORGESCU, Mihai In memoriam: I. D. Șerban 178–178 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 CEUCA, Justin In memoriam: Victor Tudor Popa 179–179 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 MOISESCU, Valeriu Însemnări contradictorii 180–180 română
1986 Teatrul, nr. 11-12 Indice bibliografic pe anul 1986 181–192 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie DUNĂRE, Nicolae Așezări omenești din spațiul românesc. Considerații diacronice și tipologice .7-21 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GAGA, Lidia Interferențe între zona etnografică Almăj și zonele etnografice limitrofe 23-29 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie DUNĂRE, Nicolae L'elevage des pays carpatiques dans une perspective ontegraliste et europeenne (terminologie) 31-42 franceză
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Scurt istoric al practicării agriculturii în spațiul carpato-danubiano-pontic cu referiri la zona Caraș-Severin 43-51 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TABAU, Mircea Hidrotehnica tradițională din județul Caraș-Severin. Considerații preliminare 53-65 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Cîteva aspecte privind locul și rolul ștergarului în cadrul țesăturilor de interior din județul Caraș-Severin 67-71 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru Bocșeritul pe Culoarul Timiș-Cerna 73-78 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie CRISTESCU, Nicolae Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului 79-90 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie CRISTESCU, Maria Despre structura, semnificațiile și originea unui obicei străvechi: mărcălăul 91-95 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GRĂMADĂ, Carmen Obiceiurile din ciclul vieții în zona Naidaș - specificitate și evoluție 97-107 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (I) 109-115 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru Domnosie Străncioni, Cimpoierul-Păpușar din Cornișor (Banat) 117-141 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie MIHĂILESCU, Nicolae Luță Ioviță - "Barbu Lăutaru" al Banatului 143-158 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie DAICOVICIU, Hadrian ContrIbuția lui Constantin Daicoviciu la cunoașterea istoriei și civilizației dacilor 159-167 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POP, Constantin Profesorul Constantin Daicoviciu și istoria traiană a Daciei 169-172 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (III) 173-198 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie KALMAR, Zoia, OPRINESCU, Adriana Descoperiri Baden-Coțofeni în Banat 199-209 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin Descoperirile din epoca bronzului de la Ictar Budinț (com. Topolovățul Mare, jud. Timiș) 211-217 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana, ROGOZEA, Petru Monede romane din colecția Muzeului județean de Etnografie și Istorie Locală Caransebeș 219-225 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ARDEVAN, Radu Gema romană de la Gherla 227-231 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie STOICULESCU, Cristian Un rezumat de informare asupra valorii documentare a columnei traiane sub raport forestier 233-239 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BENEA, Doina Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV 241-257 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BEJAN, Adrian Contribuții las cunoașterea culturii materiale din Sud-Vestul României în sec. VIII-X. Așezarea de la Remetea Mare - "Gomila lui Pituț" 259-269 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie HAȚEGAN, Ioan Cnezii bănățeni și lupta antiotomană în primele decenii ale veacului al XV-lea 271-272 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TRÂPCEA, Theodor Contribuții inedite privind lupta antiotomană în Banat 1594-1597 273-278 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia Personalități din Caransebeș, contemporane cu Mihai Viteazul 279-282 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru Un precursor al grănicerilor români bănățeni - Petru Vancea (1703-1776) 283-286 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Lupta maselor populare din Caraș-Severin împotriva exploatării, pentru libertăți democratice și revendicări politice și economice (1900-1917) 287-296 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș intre anii 1921-1928 297-301 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ROȘU, Liliana Intervenții în arhitectura centrului istoric din Timișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 303-313 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BORUGĂ, Elena Din corespondența lui Traian Vuia cu Caius Brediceanu 315-323 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu Participarea regimentului 96 infanterie din Caransebeș la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 325-329 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru, GUMĂ, Nicoleta, POPESCU, Viorel Considerente privind organizarea expoziției de bază a Muzeului de Etnografie a județului Caraș-Severin 331-339 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel Două construcții țărănești din comuna Marga (județul Caraș-Severin) 341-349 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (III) 351-353 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BOGDAN, Ioana Program pentru o cercetare sistematică a rețelei rutiere a Daciei Romane 355-359 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru Mențiuni despre Caransebeș și personalitățile sale culturale în lucrări latine și franceze din secolelele XVI-XVIII (I) 361-363 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie OPRIȘ, Ioan Alexandru Lapedatu (1876-1950) și contemporanii săi 365-411 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța Restaurarea unor urcioare romane descoperite la Tibiscum 413-418 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TRÎNCĂ, Georgeta Analiza marterialului faunistic provenit din așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche "Rît" (județul Caraș-Severin) 419-428 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Portul popular de sărbătoare din România - Secoșan Elena, Petrescu Paul 429-430 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta Zona etnografică Făget - Blaj V., Grigorescu E. 430-432 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru Izvoarele răscoalei lui Horea - Pascu Șt. 433-434 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru România și marea victorie, 23 August - 12 Mai 1945 - Ceaușescu I., Tucă F., Ionescu M., Duțu Al. 434-435 română