Criterii căutate

  • An de publicare: 1986

Sumarul căutării

  • 917 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Acta Musei Napocensis - Editorial IX-XV română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, Hortensia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice de la Tăualaș-Deva (II) .3-40 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 EL SUSI, Georgeta (autor) Analiza materialelor faunistice provenite din așezările Starcevo-Criș de la Gornea - Locurile Lungi și Moldova Veche - Rit (județul Caraș-Severin) 41-50 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STOICOVICI, Eugen (autor) Celcedoniile de la Gornea-Sichevița, jud. Caraș-Severin 51-58 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), TAKACS, M. (autor), VLASSA, N. (autor) Morminte tumulare din Banat și Transilvania din perioada eneolitică tîrzie 59-78 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 VASILIEV, Valentin (autor) Descoperiri arheologice cu semnificație cultică în așezarea din prima epocă a fierului de la Teleac (jud. Alba) 79-90 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GLODARIU, Ioan (autor) Cariere și exploatarea pietrei în Dacia preromană 91-103 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STĂNESCU, Florin (autor) Considerații privitoare la posibile semnificații astronomice ale altarului de la Sarmizegetusa Regia 105-146 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 OPREANU, Coriolan (autor) Despre structurile subterane ale arenei amfiteatrului de la Sarmizegetusa 147-159 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DIACONESCU, Alexandru (autor), PISO, Ioan (autor) Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 161-183 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BODOR, Andrei (autor) Contribuții la istoria orașului Napoca și a monumentelor sale sculpturale în piatră 185-199 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Ceramica dacică din Castellum de la Rucăr 201-211 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 FERENCZI, Istvan (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Cercetări de topografie arheologică privind drumul roman imperial Napoca-Porolisum (tronsonul Baciu-Șandru, jud. Cluj) 213-222 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BEJAN, Adrian (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale românești, databile în secolele VIII-IX, din Sud-Vestul României 223-238 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP IOAN, Aurel (autor) Un cnezat maramureșan în veacurile XIV-XV: cîteva observații privind caracterul și specificul stăpînieii cneziale 239-249 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Impactul personlității în societatea romaneasca a Hațegului din secolul al XV-lea: Iancu de Hunedoara 251-359 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DRĂGAN, Ioan (autor) Un căpitan român pe frontul antiotoman: Ladislau Gicior de Ciula (?-1492) 261-266 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Castelele și curiile renașterii în Transilvania 267-277 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GARDA, Dezideriu (autor) Aspecte ale structurii sociale a unor localități de pe valea superioară a Mureșului în secolul al XVIII-lea 279-286 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GLODARIU, Eugenia (autor) Considerații privind implicare Astrei în Mișcarea Național-Politică a Românilor din Transilvania 287-294 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 VAJDA, Ludovic (autor) Industria minieră și metalurgică din Transilvania în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea (I) 295-312 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu (autor), COMȘA, Daniela (autor) Senatul Național Român din Ardeal (III) 313-319 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 NISTOR IOAN, Silviu (autor) Acțiunile elevilor și profesorilor școlii de conductorii tehnici din Cluj pentru îmbpnptățirea condițiilor de studiu și includerea absolvenților în corpul tehnic (1920-1939) 321-330 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Contribuții, adeziuni clujene interbelice la dezideratul național al apărării frintierei de vest a României (III) 331-339 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BODEA, Gheorghe (autor) Aspecte ale teroarei horthysto-hitleriste în Nord-Vestul Transilvaniei. Holocaustul evreiesc din anul 1944 341-367 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LEICU, Ioan (autor) Aspecte privitoare la continuitatea procesului revoluționar românesc 369-281 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JUNGBERT, Bela (autor) Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV) 385-400 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 KALMAR, Zoia (autor) Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (II) 401-410 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BULBUC, Aurel (autor) Noi descoperiri și cercetări arheologice de suprafață în hotarul comunei Iclod (II) 411-430 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JALOBEANU, Mihai (autor), MORARIU, Vasile (autor) Prospectarea magnetică a tumulilor 431-438 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BONA, Petru (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Necropola dacică de la Iaz 439-451 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Inventarul sanctuarului mic rotund de la Sarmisegetusa Regia 453-457 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DIACONESCU, Alexandru (autor) Notă asupra terminologiei latine privind părțile componente ale clădirii comandamentului castrelor auxiliare 459-467 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ALICU, Dorin (autor), PAKI, Adela (autor) O inscripție "inedită" din amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 469-480 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai (autor) Considerații privind unele materiale tegulare de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 481-485 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XV) Inscripții din Apulum 487-501 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 LIPOVAN, Ion (autor) Un mormînt de incinerație la Ampelum 503-519 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PETRESCU, Marius-Sorin (autor) Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I) 521-526 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 COCIȘ, Sorin (autor) Fibule romane din Muzeul de Istorie al Transilvaniei (I) 527-535 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Noi piese figurate descoperite la Tibiscum 537-540 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu (autor), HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Inscriptions romaines reutilisees de Napoca 541-552 franceză
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STANCIU, Ioan (autor) Ceramică din secolele III-IV descoperită la Ciumești, jud. Satu Mare 553-568 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (1949-1965) 569-588 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JAMBOR, Petre (autor) Vase cu gît canelat descoperite în așezări feudale timpurii din Transilvania 589-598 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții noi cu privire la biografia primului tipograf român 599-602 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PAP, Francisc (autor) Prețuri oficiale și reale în Transilvania (prima jumătate a sec. XVII) 603-609 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PORUMB, Marius (autor) Breasla pictorilor români fondată la Gherla în anul 1777 611-620 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOTEZAN, Liviu (autor) Concepția lui Timotei Cipariu despre formarea limbii și poporului român 621-630 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații privind geneza și înfințarea Asociațiunii Naționale Arădene pentru Cultura Poporului Român 631-640 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIUPEA, Ioan (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Contribuții documentare privind ajutoare din România pentru înființarea unei școli românești la Turda 641-655 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 NEAMȚU, Gelu (autor) Sărbătorirea "Centenarului Horea" (1784-1884), simbol al luptei pentru unitatea românilor 657-664 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIURTIN, Costică (autor) Acțiuni ale moților din județul Cluj pentru înfîptuirea reformei agrare din 1921 671-677 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ȘTEIU, Nicolae (autor) Contribuția populației din zona Măguri-Călata-Lunca Vișagului la înfrîngerea fascismului (luptele din august-octombrie 1944) 679-683 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIUPEA, Ioan (autor) Valeriu Literat (1885-1972) - un nume prea puțin cunoscut 685-687 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POPA, Luana (autor), SPÎNU, Margareta (autor) "Revoluțiunea lui Horea" în paginile "Gazetei Transilvaniei" din Brașov 685-669 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, C. (autor), PINTEA, Silvia (autor) I.P.C. "Farmec" Cluj-Napoca - Fișier documentar al evoluției formelor organizatorice - 689-693 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CIPĂIANU ANA, Maria (autor) Tipurile compoziționale ale broderiilor din colecția Muzeului Județean de Istorie Cluj 697-705 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 TOPÂRCEANU, Adriana (autor) Costin Petrescu - trei panouri de frescă la Cluj-Napoca 707-712 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi romanești în județul Cluj (VIII) 713-722 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Prospecțiuni și cercetări arheologice de salvare pe teritoriul municipiului și județului Cluj 723-752 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 FLOREA, Gelu (autor) Descoperiri de epocă dacică din județul Cluj 755-766 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 RUSTOIU, Aurel (autor) Zidurile de piatră nefasonată la daco-geți (sec. II î.e.n.-I e.n.) 767-774 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POPOVICI, D. (autor) The Cucuteni-Tripolye Culture. A Study în technology and the Origin of Complex Society - Ellis Linda 777-781 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP, Constantin (autor) Portrete dacice (Dromichaetes, Burebista, Deceneu, Decebal) - Daicoviciu C. 781-783 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP, Constantin (autor) Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Satmizegetusa - Daicoviciu Hadrian 787-788 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP, Constantin (autor) Funerary Monuments in Dacia Superior and Dacia Porolissensis - Țeposu Marinescu Lucia 788-790 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GUDEA, Nicolae (autor) Mithras - Merkelbach Reinold 790-792 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 OPREANU, Coriolan (autor) Hen Domen Montgomewry. A Timber Castle on the English-Welsh Border - Barker Philip, Higham Robert 792-796 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Viața lui Costache Negri - Păltănea P. 796-797 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Generalul bănățean Ștefan Șt. Stoika, luptător pentru independența și unitatea națională, 1848-1928 797-799 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, Constantin (autor) Veac vechi, veac nou - Mărturii 799-800 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Corespondență, 1879-1895 - Braniște V. 800-801 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Octavian Goga în corespondență 802-803 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Scrieri alese - Lapedatu Alexandru 803-805 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu (autor) Muzeul Unirii Alba iulia - Josan N. 805-806 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Cronica Muzeului de Istorie a Transilvaniei 806-808 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CSUCSUJA, Ștefan (autor) Iosif Kovacs (1910-1984) 808-810 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Nicolae Vlassa (1934-1984) 810-811 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 812-813 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu (autor) Iudita Einkler (1925-1985) 813-814 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu (autor) Ion I. Russu (1911-1985) 814-817 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUȘAT, Mircea (autor) Unitate și continuitate - caracteristici fundamentale ale istoriei poporului român I-XXVI română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Acta Musei Porolissensis - Cuvînt înainte .1-12 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Sumar 3-9 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul târziu în nord-vestul României (Sălajul, Clujul, Bihorul, Sătmarul) Istorie Veche şi Arheologie 15- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău LAKO, Eva (autor) Date noi pentru completarea celor trei repertorii privind epoca comunei primitive din Sălaj Istorie Veche şi Arheologie 47- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia (autor) Elemente ale culturii Lengyel în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 61- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NEMETI, Ioan (autor) Unele aspecte ale cronologiei La Tène-ului în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 71- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău FERENCZI, Istvan (autor) Cercetări arheologice în așezarea dacică întărită de la Aghireșu-Ruginoasa (1983-1984) Istorie Veche şi Arheologie 83- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), MATEI, Alexandru (autor) Tezaurul dacic de la Cehei (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 95- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor), TAMBA, Dan (autor) Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1983-1985 Istorie Veche şi Arheologie 118- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor), SALANȚIU, Virgil (autor) Statuia equestra a împăratului Marcus Aurelius Antonimes (Caracalla) de la Porolissum. Propuneri pentru o reconstituire grafică Istorie Veche şi Arheologie 157- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Sistemul defensiv al provinciilor dacice între realitate și ficțiune Istorie Veche şi Arheologie 183- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen (autor) Pietre prețioase și semiprețioase de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 205- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GHIURCO, Ioan (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Un opaiț de bronz bizantin de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 209- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Penetrația feudală maghiară în regiunea dintre râul Someș și Munții Gutâi Istorie Medie 217- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȚICLE, Eva (autor), VARLAN, Elena (autor) Viața economică și socială pe domeniul Zalău la mijlocul secolului al XVI-lea Istorie Medie 223- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), MUSCA, Elena (autor) Două tezaure monerare din Muzeul de Istorie și Artă din Zalău Istorie Medie 229- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WOLF, Rudolf (autor) Populația comitatului Crasna în lumina unor conscripții din 1720 Istorie Medie 235- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest (autor) Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. II. Dijmele iobăgești Istorie Medie 255- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia (autor) Ecouri ale răscoalei lui Horea pe Someșul Mare, între Dej și Jibou Istorie Medie 267- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDREI ALEXANDRU, Pal (autor), SZABO, Nicolae (autor) Răscoala țărănească din districtul Chioarului din anul 1809 Istorie Medie 277- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KOVACH, Geza (autor) Despre rîspîndirea meșteșugurilor la sate în Sălaj în secolul al XIX-lea Istorie modernă 305- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICA, Lascu (autor) Acțiunea Ligii Culturale din Bruxelles în 1897 Istorie modernă 315- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian (autor) Atitudinea lui George Pop de Băsești față de răscoala din 1907 Istorie modernă 323- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen (autor), MUSCA, Elena (autor) Un tezaur monetar de la Zalău, sec. XIX-XX Istorie modernă 331- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru (autor), MIHALCA, Virgil (autor) Aspecte ale integrării organice a județului Sălaj în cadrul statului național unitar român II Istorie contemporană 337- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Sisteme de apărare de la frontiera de vest a României între 1937-1940 Istorie contemporană 363- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel (autor) Starea de spirit a armatei române în timpul evacuării teritoriului vremelnic cedat prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 389- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RĂDULESCU, Dan (autor) Contribuția diviziei 18 Infanterie române la eliberarea pământurilor sălăjene - octombrie 1944 Istorie contemporană 407- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GIURGIU, Marius (autor) Operațiile desfășurate de Divizia 8 Cavalerie în vederea eliberării județului Sălaj - octombrie 1944 Istorie contemporană 413- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GIURGIU, Luminița (autor) Starea de spirit a populației transilvănene la începutul decenului al 4-lea reflectată în documentele de arhivă a corpului 6 Armată Istorie contemporană 419- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău FĂRCAȘ, Ananie (autor), NEAMȚU, Gheorghe (autor) Dascăli sălăjeni în războiul antihitlerist Istorie contemporană 423- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ROBESCU, Gheorghe (autor) Masacrul de la Cornești, septembrie 1944 Istorie contemporană 479- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CĂDARIU, Ștefan (autor) Galvanotehnica în restaurarea și conservarea pieselor metalice Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 491- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Fii Sălajului în războiul antihitlerist. Mărturii memorialistice Istorie contemporană 493- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Două cărți sălăjene în anul 1470 (repere la circulația cărții românești din Transilvania) Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 499- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STAN, Vergilia (autor) Carte străină tipărită în secolul al XVI-lea în fondul Bibliotecii Documentare a CPD Zalău. Catalog Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 505- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎRZA, Dan (autor) Despărțămîntul Dej al Astrei Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘTEIU, Nicolae (autor) Activitatea culturală a Astrei în satele de pe valea Almașului Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 545- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan (autor) Activitatea Reuniunii Femeilor Române Sălăjene între anii 1881-1918 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 551- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Activitatea cărturarilor sălăjeni pentru sprijinirea școlii românești în a doua jumătoate a secolului al XIX-lea Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 571- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău VLAD, Valer (autor) Aspecte ale dezvoltării învățămîntului în satul Ciocmani pînă în 1918 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 579- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IVĂNESCU, Ion (autor) Aspecte ale dezvoltării învățămîntului agricol din Sălaj în perioada interbelică Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 591- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TRIF, Emil (autor) Aspecte ale dezvoltării învățămîntului în județul Sălaj în anii 1947-1949 Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Din istoricul bibliotecilor pentru cadre didactice (1870-1970) în Sălaj Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 621- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău SUCIU, Liviu (autor) Însemnări privitoare la viața și cariera lui Blasie Munteanu Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 621- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TANCO, Teodor (autor) Veronica din Sălaj Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 625- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Augustin Paul (1866-1921). Întregiri biografice Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 629- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe (autor) Idei bărbăuțiene în opera lui Vasile Goldiș Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 642- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan (autor) Considerații asupra implicațiilor etico-sociale ale horei (danțului) în satele din zona Dealurilor Sălajului în primele decenii ale secolului XX Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 653- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CUCUIEȚ, Lucian (autor) Vechi obiceiuri juridice din Țara Oașului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GOIA IOAN, Augustin (autor) Modalități de evaluare a creativității individuale în domeniul artei textilelor populare Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 681- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GOȚIA, Ioan (autor) Folclorul din zona Sălajului în paginile revistei „Transilvania” Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 689- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COMĂNESCU, F. (autor), MUSTE, Silvia (autor), NEGOESCU, Bebe (autor) Repere eco-geografice în procesul de populare din ținutul Sălajului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 695- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COMĂNESCU, F. (autor), ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Descîntece din Sălaj Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 701- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satului Bocșa Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 721- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BAJUSZ, Istvan (autor) Obiecte de cositor din Sălaj. III Istoria artelor 727- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ALEXA, Tiberiu (autor) Contribuții la reconstituirea primei faze a mișcării artistice de la Baia Mare. 1896-1901 Istoria artelor 745- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău COTOI, Maria (autor) Cărți străine de specialitate intrate în biblioteca Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău în anii 1984-1985 Istoria artelor 773- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Indicele bibliografic al revistei Acta Muzei Porolisensis, I-X Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 777- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Indice de autori 797-799 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MATEI, Alexandru (autor) Raport de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău pe anul 1985 801- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău Lista abrevierilor bibliografice 808-815 română
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetări arheologice din anul 1981 de la Mitoc "Pîrîul lui Istrate", jud. Botoșani 9-19 română (rezumat în engleză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII LEAHU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Vitănești, jud. Teleorman 21-26 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII BOBI, Victor (autor), BUZDUGAN, Costachi (autor), PARAGINĂ, Anton (autor) Cercetări arheologice în necropola tumulară în Bolotești, jud. Vrancea 27-35 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Preutești "Dealul Cetății", jud. Suceava, 1983 37-41 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor), VULPE, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice din anii 1980, 1982 și 1983 la stațiunea getică de la Popești, com. Mihăilești, jud. Giurgiu 43-51 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII ANDRIȚOIU, Ioan (autor), MARINESCU, Lucia (autor), SION, Anișoara (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia (com. Vețel, jud. Hunedoara), sector terme 51-58 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CRĂCIUN, Cristina (autor), FILIPESCU, Bogdan (autor), PETCULESCU, Liviu (autor) Raport asupra săpăturilor din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 59-62 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia, punctul "Edificiul roman" 63-65 franceză
1986 Cercetări Arheologice, VIII CHIȚESCU, Lucian (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice efectuate la Complexul de monumente feudale de la Cetățeni, jud. Argeș. Locuința voievodală 67-74 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CHIȚESCU, Lucian (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) com. Giurgeni, jud. Ialomița. Necropola 4 75-83 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), MONORANU, Octav (autor) Cercetările arheologice din zona Fântâna Mare - Spătăroști, com. Vadu Moldovei, jud. Suceava 85-100 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII RĂDULESCU, Venera (autor) O nouă locuință feudală cercetată în anul 1984 la Poiata, jud. Gorj 101-112 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor), DIACONESCU, P. (autor), MIHĂESCU, G. (autor) Cercetările arheologice efectuate în anii 1982 și 1983 la ansamblul Stelea din Tîrgoviște 113-126 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Leșnic, jud. Hunedoara 127-133 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CUCOȘ, Ștefan (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Noi date C14 din nivelurile aparținînd culturii Precucuteni din stațiunea de la Poduri "Dealul Ghindaru", jud. Bacău 137-142 română (rezumat în engleză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII BOLOMEY, Alexandra (autor) Resturile de animale diontr-o groapă neolitică timpurie din Oltenia 143-153 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII LEAHU, Valeriu (autor) Mormânt de incinerație descoperit la Romula 155-158 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII Cuprins 159-166 română, franceză, engleză, germană, spaniolă
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie IONESCU, rândușa (autor) Intervista con l'ingegnere Fausto Masi 4-5 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie Dr. Ing. Oenolog, PUȘCĂ, on (autor) La viticoltura romena lungo la storia 6-8 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie UNGUREANU, oana (autor) Pe urmele lui Liviu Rebreanu 9-10 Română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie traducere, MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Scrittori e scritti cristiani nel (e dal) Basso-Danubio prima dell'apparizione dell'alfabeto cirillico 11-13 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Cerșind fericirea 14-15 Română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Craiova (II) 16-18 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) Nemargini de gândire 19-20 Italiană-română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie CRISTEA, vram (autor) Îndemnare și învățătură a prealuminatului Ioan Neagoe Basarab 20-21 Română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie ZANDEL, iego (autor) Ora anche in italiano un'opera giovanile di Eugen Ionescu 22-23 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Riaccendiamo la fiaccola della speranza e dell'amore! 24-25 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie ROMAN, lad (autor) Mircea Eliade si è stanacato del mondo 26-28 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie RACIOPPI, aria (autor) Bucovina la verde 29 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie UNGUREANU, oana (autor) Lettere (către prietenii revistei «Columna) 30 Italiană-română
1986 Columna, 2, nr. 1-4, Ianuarie-Aprilie REDACȚIA (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 31 Română
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie IONESCU, rândușa (autor) Romeni a Vienna da tutto il mondo 4-7 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie REDACȚIA (autor) L'incontro a Vienna dell'etnia romena al congresso internazionale A.C.I.E.R. 8-9 Italiană-română
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie VORNICESCU, Nestor (autor) Scrittori e scritti cristiani nel (e dal) Basso-Danubio prima dell'apparizione dell'alfabeto cirillico 10-12 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Craiova 13-15 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie CRISTEA, vram (autor) Assimilazioni italo-romene 16-18 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie SENZASONO, uigi (autor) La colonna Ulpia Traiana. Una nuova letteratura del celebre monumento nell'analisi del prof, Davide Nardoni 19-20 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie SOFONEA, raian (autor) Il primo grande archeologo romeno VASILE PÂRVAN 21-23 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie PREDA, aia (autor) Le salamandre 24-25 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 26-28 Italiană
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie Delegata Consiliului comunității, NEAGU, Contel Niculina (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. Mesajul Comunității ortodoxe române din Milano către al doilea congres al A.C.I.E.R. 29 Română
1986 Columna, 2, nr. 5-7, August-Octombrie UNGUREANU, oana (autor) Da Parigi a Roma l'espressione latina 30-31 Italiană-română
1986 Crisia, 1986 DUMITRAȘCU, Barbu (autor) Stadiul cercetărilor arheologice privind mileniul I e.n. în Vestul și Nord-Vestul Munților Apuseni I. Arheologie şi istorie - studii 9-20 română
1986 Crisia, 1986 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Pietre de moară rotativă manuală (Mola manuaria) descoperite în vestul Munților Apuseni I. Arheologie şi istorie - studii 21-74 română
1986 Crisia, 1986 MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 pe teritoriul plasei Vașcău (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 75-95 română
1986 Crisia, 1986 CORNEA, Lucia (autor) Activitatea editorială românească în Bihor în perioada interbelică I. Arheologie şi istorie - studii 97-116 română
1986 Crisia, 1986 CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Considerații referitoare la forțele social-politice și programele rezistenței antihorthyste din Nord-Vestul României (1 sept. 1940 - 25 oct. 1944) I. Arheologie şi istorie - studii 117-123 română
1986 Crisia, 1986 MUDURA, Gheorghe (autor) Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea (III) II. Documente 125-142 română
1986 Crisia, 1986 DUDAȘ, Florian (autor) Contribuția cărturarilor români din Crișana la bibliografia românească în epoca luminilor (1770-1830) II. Documente 143-186 română
1986 Crisia, 1986 GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești din nord-vestul Transilvaniei din anul 1790. Contribuții documentare II. Documente 187-216 română
1986 Crisia, 1986 ȘORA, Gheorghe (autor) Mihai Eminescu în receptarea lui Vasile Goldiș II. Documente 217-232 română
1986 Crisia, 1986 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (II) II. Documente 233-296 română
1986 Crisia, 1986 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului faunistic din castrul roman, din sec. II-III e.n. de la Brîncovenești (jud. Mureș) III. Articole şi note 297-301 română
1986 Crisia, 1986 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Contribuții la monografia istorică a satului Bălnaca (secolele XV-XVIII) III. Articole şi note 303-311 română
1986 Crisia, 1986 FAUR, Viorel (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Crișana III. Articole şi note 313-317 română
1986 Crisia, 1986 FREISZ, Ioan (autor) Momente din istoria mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în preajma primului război mondial (1908-1913) III. Articole şi note 319-327 română
1986 Crisia, 1986 CRIȘAN, Ioan (autor) Din tradițiile culturale ale localității Cefa. Stădaniile pentru înfințarea și edificarea căminului cultural "Ioan Costa" III. Articole şi note 329-338 română
1986 Crisia, 1986 TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul așezărilor rurale românești IV. Etnografie 339-354 română
1986 Crisia, 1986 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (II) IV. Etnografie 355-383 română
1986 Crisia, 1986 CHIRIAC, Aurel (autor) Considerații privind creșterea animalelor în satele din Depresiunea Beiușului (secolele XVII-XIX) IV. Etnografie 385-395 română
1986 Crisia, 1986 BOCȘE, Maria (autor) Tradițional și contemporan în organizarea interiorului locuințelor bihorene (Zona Văii superioare a Crișului Negru) IV. Etnografie 397-439 română
1986 Crisia, 1986 COLȚEA, Dumitru (autor) Obiceiuri legate de păstoritul tradițional în satele din jurul Beiușului IV. Etnografie 441-446 română
1986 Crisia, 1986 MEDAN, Virgil (autor) "Leruitul" miresei la Călățele (județul Cluj) IV. Etnografie 447-454 română
1986 Crisia, 1986 ZINTZ, Maria (autor) Pictura murală din Sudul Transilvaniei în secolele XVIII-XIX . O familie de zugravi din sudul Transilvaniei: familia de zugravi Grecu V. Artă 455-475 română
1986 Crisia, 1986 CHIRIAC, Aurel (autor) Pictura murală din Bihor în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Considerații generale V. Artă 477-497 română
1986 Crisia, 1986 EMODI, Janos (autor) Fragmentele arhitectonice renascentistice de la la Pomezău V. Artă 499-506 română
1986 Crisia, 1986 ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Nicolae N. Tonitza, Ștefan Dimitrescu și Rudolf Schweitzer-Cumpăna în colecția Muzeului Țării Crișurilor V. Artă 507-525 română
1986 Crisia, 1986 PAUCĂ, Mircea (autor) Îmbătrînirea în geologie VI. Ştiinţele Naturii 527-537 română
1986 Crisia, 1986 COZBAȘ, Maria (autor), GHERGARI, Lucreția (autor), MÎRZA, Ioan (autor) Transformarea hidrotermală (faza argilitică) a vulcanitelor din Masivul Cîrnic, Cetate de la Roșia Montană (jud. Alba) și perspectivele valorificării economice VI. Ştiinţele Naturii 539-551 română
1986 Crisia, 1986 BRUSTUR, Titus (autor) Ichnogenul Planolites Nicgolson, 1873 în formațiunea gresiilor vermiculare din Permianul Munților Apuseni de Nord VI. Ştiinţele Naturii 553-562 română
1986 Crisia, 1986 BUCUR, Ioan (autor), URIAN, Roxana (autor) Une nouvelle occurrence du microfacies a Pithonella dans les Monts Apuseni VI. Ştiinţele Naturii 563-568 franceză
1986 Crisia, 1986 DIOSZEGI, S. (autor), MESZAROS, A. (autor) Studiul litostratigrafic al unui calcar recifal din partea superioară a marnelor de Brebi din Dealul Riseg (Nord de Izvorul Crișului) VI. Ştiinţele Naturii 569-576 română
1986 Crisia, 1986 JURCSAK, Tiberiu (autor), KESSLER, Eugen (autor) Evoluția avifaunei pe teritoriul României VI. Ştiinţele Naturii 577-615 română
1986 Crisia, 1986 COHUT, Ioan (autor) Sistemul hidrogeotermal Oradea - Felix VI. Ştiinţele Naturii 617-628 română
1986 Crisia, 1986 INDRIEȘ, Andrei (autor) Un sector de chei mai puțin cunoscut: Cheile Cădărești VI. Ştiinţele Naturii 629-633 română
1986 Crisia, 1986 INDRIEȘ, A. (autor) Cuestele Piatra Petranilor și Dealu Mare VI. Ştiinţele Naturii 635-638 română
1986 Crisia, 1986 PAINA, Mircea (autor) Observații asupra speciei Hydrometra stagnorum L. 1758 (Ins. Het.) din rezervația naturală de la Vadu Crișului VI. Ştiinţele Naturii 639-645 română
1986 Crisia, 1986 CARAIMAN, Gheorghe (autor), MIHUȚ, Viorel (autor) Date cu privire la reproducerea artificială a peștilor în stația Felix - Bihor în perioada anilor 1978-1986 VI. Ştiinţele Naturii 647-665 română
1986 Crisia, 1986 POLIȘ, Rozalia (autor) Rarități ornitologice în Bihor VI. Ştiinţele Naturii 667-670 română
1986 Crisia, 1986 PAINA, Mircea (autor) Activitatea lui Grigore Ștefănescu reflectată în revista "Familia" Seria I-a (1865-1906) VI. Ştiinţele Naturii 671-675 română
1986 Crisia, 1986 Esarcu Constantin (1836-1898) VI. Ştiinţele Naturii 677-680 română
1986 Crisia, 1986 DUMITRAȘCU, Sever (autor), PAINA, Mircea (autor) Personalia VI. Ştiinţele Naturii 681-685 română
1986 Crisia, 1986 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din Valea Crișului Repede și semnificația lor istorică VII. Muzeografie 687-714 română
1986 Crisia, 1986 FAUR, Viorel (autor) Documente despre expoziția de la Brașov, din anul 1862 VII. Muzeografie 715-719 română
1986 Crisia, 1986 NOVICOV, Ramona (autor) Portretul - document artistic de epocă VII. Muzeografie 721-728 română
1986 Crisia, 1986 FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de istorie pe anul 1985 VII. Muzeografie 729-733 română
1986 Crisia, 1986 MUREȘAN, Olimpia (autor) Restaurarea unei căni romane de bronz VII. Muzeografie 735-741 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TROHANI, George (autor) Noi cercetări arheologice de suprafață pe Valea Mostiștei 15-36 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II HAȘOTTI, Puiu (autor) Influențe terdenoisiene la uneltelw sin silex ale culturii Hamangia 37-42 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Eugen (autor) Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia 43-49 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la pieptănătura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României 51-60 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Eugen (autor) Șanțurile de apărare ale așezărilor neolitice de la Radovanu 61-67 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DUMITRESCU, Vladimir (autor) A doua coloană de lut ars din sanctuarul fazei Boian-Spanțov de la Căscioarele (jud. Călărași) 69-72 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DUMITRESCU, Vladimir (autor) Stratigrafia așezării - tell de pe Ostrovelul de la Căscioarele 73-81 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) O statuetă cicladică de "gînditor" și eventualele sale legături cu piese similare din România 83-90 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II NEAGU, Marian (autor) Aspecte ale plasticii neo-eneolitice de os din sud-estul Munteniei 91-97 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II BASARAB NANU, Dan (autor), NEAGU, Marian (autor) Considerații preliminare asupra așezării eponime de la Grădiștea Coslogeni, județul Călărași 99-128 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II CONOVICI, Niculae (autor) Repere cronologice pentru datarea unor așezări geto-dacice 129-14 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Maria (autor) Un cuptor getic de ars oale descoperit la Radovanu. Contribuții privins olăritul la geto-daci 143-151 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PETCULESCU, Liviu (autor) Contribuții la coifurile ornamentale și garniturile de armură romane din Dacia 153-162 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II AVRAM, Alexandru (autor) Un fragment de mortarium ștampilat descoperit la Histria 163-165 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II OCHEȘANU, Radu (autor) Încercare de clasificare a pondurilor tomitane cu etalon MNA 167-175 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II SUCEVEANU, Alexandru (autor) Quelques aspects de la romanisation dans la Dobroudja romaine 177-180 franceză
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II ZAHARIADE, Mihail (autor) Ripa Legionis XI Claudiae la sfîrșitul secolului III și în secolul IV 181-188 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II SÎRBU, Valeriu (autor) Despre unele probleme de arheologie și istorie ale Cîmpiei Brăilei în secolele I-III e.n. 189-197 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II REBREANU MIHAELA, Evdochia (autor), UDRESCU, Mircea (autor) Considerații zooarheologice în legătură cu mentalitatea unor comuntăți umane din secolul III e.n. 199-203 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DIACONU, Petre (autor) "Satul Carpilor" sau "Un sat al Carpilor" 205-207 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Copuzu 209-221 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DIACONU, Petre (autor) Considerații generale asupra așezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos (sec. X-XI) 223-226 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II COMȘA, Maria (autor) Tipare pentru turnat bumbi și piese de podoabe din epoca feudalismului dezvoltat descoperite la Radovanu 227-232 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PANAIT, Panait (autor) Considerații privind geneza orașelor dunărene 233-238 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Aspecte ale evoluției așezării de la Cotul Borcii (Călărași) în perioada 1541-1821 239-246 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II FILIP, Răzvan (autor) Elemente sociale în Țara Românescă desprinse din "Însemnare a călătoriei mele" a logofătului Dinicu Golescu 247-254 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin (autor) Mișcări și frămîntări țărănești în județul Ialomița în anii 1878-1887 255-262 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II IORDACHE, S. (autor) Instaurarea regimului de port-franc la Galați 263-271 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II LASCU, Stoica (autor) Manifestări ale solidarității populației din Călărași cu înfăptuirea idealului unității naționale 273-284 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PETRESCU, Nicolae (autor) Acțiuni revoluționare la Dunărea de Jos la sfîrșitul anului 1918 și începutul anului 1919 285-290 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin (autor) Contribuții privind studierea structurii proprietății agrare și a regimului de muncă în agricultura județului Ialomița în perioada interbelică 291-296 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II VLĂDICĂ, Petre (autor) Aspecte documentare privind evoluția cultivării pămîntului în județul Ialomița în perioada interbelică 297-302 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin (autor) Publicații ale cadrelor didactice din perioada interbelică - "Școala Ialomiței" 303-306 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II SCĂUNAȘ, Nicolae (autor) Avîntul - Revista liceului Știrbei-Vodă Călărași - Încercări monografică 307-312 română
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 2500 ans depuis les combats de Darius contre les Gètes 005-006
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 CHICIDEANU, Ion (autor) Die frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Südwestrumänien 007-048
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 VULPE, Alexandru (autor) Zur Entstehung der geto-dakische Zivilisation. Die Basarabi-Kutur 049-090
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 SÎRBU, Valeriu (autor) Rituels et prantiques funéraires des Gèto-Daces, IIe siècle av. n. è. - Ier siècle de n. è. 091-108
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 SUCEVEANU, Alexandru (autor), ZAHARIADE, M. (autor) Un nouveau "vicus" sur le territorie de la Dobroudja romaine 109-120
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 ZAHARIADE, M. (autor) Contributions archéologiques sur la continuité daco-romaine. Dulceanca, deuxième habitat du VIe siècle de n. è. 121-154
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Medizein. À propos des importations et de l'influence achéménide en Thrace 155-158
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 PETOLESCU, Constantin C. (autor) Notes prosopographiques (II) 159-166
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 CIUCĂ, Ion (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor) La céramique sigillée d'importation d'Acidava 167-172
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 ZAHARIADE, M. (autor) Vexilation in Northern Dobrudja 173-176
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 DIACONU, Gheorghe (autor) Gräber des V. Jhs. u. Z. von Pietroasele 177-180
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 DIACONU, Gheorghe (autor) Über die eisernen Kämme 181-190
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 MITREA, Bucur (autor) Découvertes monétaires en Roumanie - 1985 (XXIX) 191-194
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Compte rendu: ''The Godesses and Gods of old Europe. Myths and cult images'' - Maria Gimbutas 195-197
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Compte rendu: ''Troyanische Gefäßformen der Frühbronzezeit in Anatolien, der Ägäis und angrenzenden Gebieten'' - Christian Podzuweit 198-199
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Compte rendu: ''Corredi funerari di età imperiale e barbarica nel Museo Nazionale Romano'' - Gabriella Bordenache Battaglia 199-199
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 NICULESCU, Gheorghe Alexandru (autor) Compte rendu: ''A History of the Ostrogoths'' - Thomas S. Burns 199-200
1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30 PIPPIDI, Andrei (autor) Compte rendu: ''Curtea de Argeș, 1200-1400. Asupra începuturilor Țării Românești'' - Nicolae Constantinescu 200-202
1986 Hierasus, VI BRUDIU, M. (autor) O străveche inovație tehnică - foalele - descoperită la Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani .7- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
1986 Hierasus, VI CERNELEANU, Ilie (autor), RUSU, Constantin (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Celturi de bronz de factură răsăriteană descoperite pe teritoriul județului Botoșani 25- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Cetatea getică de la Cotu-Copălău 33- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) Două noi așezări geto-dacice de la Cotu-Miculinți și Strahotin, județul Botoșani 41- română
1986 Hierasus, VI ȘOVAN, Octavian (autor) Necropola din sec. IV e.n. de la Mihălășeni - județul Botoșani 51- română
1986 Hierasus, VI IGNAT, M. (autor), ȘOVAN, Octavian (autor), UNGUREANU, N. (autor) Sondajul arheologic de la Cîmpeni, com. Prăjeni, jud. Botoșani 61- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu (autor), RUSU, Constantin (autor) Cu privire la un nou craniu de taurin (Bos taurus) acornut, provenit din turbăria de la Lozna (județul Botoșani) 73- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul preliminar al materialului faunistic din așezarea cucuteniană de la Mitoc - Valea lui Stan (județul Botoșani) 77- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor paleofaunistice din așezarea de la Lozna-Străteni, datînd din sec. VII-VIII e.n. 83- română
1986 Hierasus, VI MARIN, I. (autor) O ctitorie a Țării Românești, în Moldova sin sec. al XIV-lea: Mănăstirea Doamnei de lîngă Botoșani 97- română
1986 Hierasus, VI MURARIU, Ioan (autor) Ținuturile Botoșani și Dorohoi între anii 1774 și 1835 97- română
1986 Hierasus, VI ANDRONIC, Alexandru (autor) Unele probleme privind istoria comerțului românesc în concepția lui Nicolae Iorga 131- română
1986 Hierasus, VI BALAȘA, D. (autor) Asistența farmaceutică la Botoșani 141- română
1986 Hierasus, VI GIOSAN, Stela (autor) Documente privind începuturile sistematizării orașului Botoșani 145- română
1986 Hierasus, VI BEJENARU, Ionel (autor) "Ardealul ne cheamă, cu inima plină de dor" Botoșanii și Marea Unire 151- română
1986 Hierasus, VI MEDIAN, Gheorghe (autor) Manifestări exponențiale la Botoșani în primele decenii ale sec. XX 157- română
1986 Hierasus, VI AMARANDEI, Gheorghe (autor) Aspecte ale contribuției fostului județ Dorohoi în înfăptuirea Marii Uniri din 1918 163- română
1986 Hierasus, VI MAXIMIUC, Ioan (autor) Publicații și publiciști din Nordul Moldovei (II). Încercare de sinteză asupra istoriei presei din județul Botoșani 167- română
1986 Hierasus, VI MAXIMIUC, Ioan (autor) File din istoria presei locale - Publiciști de vază în ziarul "Clopotul" din Botoșani 185- română
1986 Hierasus, VI MAFTEI, Victor (autor) "Clopotul" 1933-1934. Articolul de fond - semnal de alarmă împotriva fascizării țării, puternică chemare la lupta împotriva nedreptăților politice și sociale ale orînduirii burghezo-moșierești 199- română
1986 Hierasus, VI CLOȘCĂ, Constantin (autor) Contribuția populației din județul Botoșani la războiul antitlerist din vara anului 1944 205- română
1986 Hierasus, VI MURARIU, Ioan (autor) Documente inedite privind activitatea comercială a comisului botoșănean Ionică Tăunul 215- română
1986 Hierasus, VI BEJENARU, Ionel (autor) Doi revoluționari pașoptiști în Bucovina: Nicolae Pisoski și Dimitrie Rallet 223- română
1986 Hierasus, VI HALLER, Iacob (autor) Contribuția savantului Ion Simionescu la dezvoltarea științei și culturii românești 227- română
1986 Hierasus, VI MACARIE, Gheorghe (autor) Tiberiu Crudu 233- română
1986 Hierasus, VI FROICU, Petru (autor) Savantul Petru Șister și satul natal 245- română
1986 Hierasus, VI ȘUSTER, Elena (autor) Profesor dr. Petru Șuster în amintiri 249- română
1986 Hierasus, VI STIHI BOOS, Constantin (autor) Revelațiile manuscriselor eminesciene-mărturiile idenitelor 251- română
1986 Hierasus, VI FĂRTĂIȘ, Dan (autor) Ceramica - factori de degradare 259- română
1986 Hierasus, VI PÎRÎU, Corneliu (autor) Încercări de adaptare a unor materiale și tehnologii noi în restaurarea lemnului 263- română
1986 Hierasus, VI SLAVIC, Gheorghe (autor) Regionarea climatologică și potențialul ei economic în județul Botoșani 267- română
1986 Hierasus, VI DĂNILĂ, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea caracteristicilor bioecologice și răspîndirii păpîndăului (Citellus citellus L. 1766, Rodentia) în România 273- română
1986 Hierasus, VI AUR, Nicu (autor) Contribuții la studiul geografic al așezărilor rurale de pe Valea Siretului 283- română
1986 Hierasus, VI MOSCALU, Emil (autor) Chronologia du Hasllstatt ancien dans la Bulgarie de nord-est 293- franceză
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CÎRCIUMARU, Marin (autor) Contribuții la agricultura preistorică a Olteniei I. Istorie veche şi arheologie 5-9 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe (autor) Necropola geto-dacică de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 11-88 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre (autor) Repertorierea informațiilor și descoperirilor arheologice, pentru epoca geto-dacică, din județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 89-116 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III TROHANI, George (autor) Contribuții la studiul importului ceramicii romane în așezările geto-dace din Cîmpia Română I. Istorie veche şi arheologie 117-124 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe (autor) Obiecte de podoabă de la Telești I. Istorie veche şi arheologie 125-131 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III VLĂDESCU, Cristian (autor) Complexul de fortificații de la Bumbești și rolul lor în răspîndirea romanității I. Istorie veche şi arheologie 132-137 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CAMUI, Iulian (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Castrul roman de la Bumbești-Jiu - probleme de conservare-restaurare I. Istorie veche şi arheologie 138-155 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III PETOLESCU, Constantin (autor) Cercetările arheologice din castrul roman de la Cătunele - Gorj (1982, 1983, 1984) I. Istorie veche şi arheologie 156-163 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III IONESCU, Dan (autor) Studiu preliminar asupra ceramicii romane de uz comun descoperită la Cătunele - Gorj I. Istorie veche şi arheologie 164-180 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III COMȘA, Maria (autor) Date privind pomicultura pe teritoriul României în mileniul 1 al e.n. I. Istorie veche şi arheologie 181-198 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GÎRDU, Gheorghe (autor) Sloboziile din Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 199-222 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III JOIȚA, Virgil (autor) O proclamație mai puțin cunoscută a lui Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 223-229 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III MARINOIU, Vasile (autor) Mărturii referitoare la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 230-242 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III RACOVEANU, Ionel (autor) Mișcarea revoluționară a pandurilor de la 1826 condusă de Simion Mehedințeanu și Chiță Cuțui II. Istorie medie, modernă şi contemporană 243-261 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GAGY, Tiberiu (autor), PELIGRAD, Dumitru (autor) Valea Jiului (1848-1914), principalele probleme social-economice oglindite în revista "Montanistica și Metalurgie" II. Istorie medie, modernă şi contemporană 262-269 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre (autor) Lupta pentru făurirea statului național unitar român oglindită în presa gorjeană (1890-1918) II. Istorie medie, modernă şi contemporană 270-280 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III NICHIFOR, Gheorghe (autor) Reforma agrară din 1945 în județul Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 281-292 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SECELEANU, Petre (autor) Activitatea desfășurată de organizațiile P.C.R. și P.S.D. din Oltenia în vederea făuririi partidului unic muncitoresc II. Istorie medie, modernă şi contemporană 293-312 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III MUTIHAC, Vasile (autor) Situații tectonice semnificative în Munții Gorjului III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 315-325 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BADEA, Lucian (autor) Asupra suprafețelor de nivelare din Munții Parîngului și Căpățînii III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 326-330 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BOGDAN, Octavia (autor), MIHAI, Elena (autor), NEAMȚU, Gheorghe (autor) Harta topografică a R.S. România, scara 1: 200000, foaia Tărgu-Jiu. Topoclimatele complexe (particularități și importanța practică) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 331-341 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SUCIU, Maria (autor), SUCIU, Petru (autor) Cîteva considerații asupra argilelor din Glogova - județul Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 342-347 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III HUICĂ, Ilie (autor) Geologia regiunii Schela-Viezuroi-Rafaila Jiu-Crasna (Carpații Meridionali Centrali) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 348-356 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III LĂCEANU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea coleopterelor cavericole din peșterile județului Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 357-360 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BECHERIȚU, Ion (autor) Specificitatea soiurilor de vin din jud. Gorj determinată de influențele pedoclimatice locale III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 361-374 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Măiestria și frumusețea cusăturilor și țesăturilor ciobănești IV. Etnografie şi folclor 377-383 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Unități agrimensurale din județul Gorj IV. Etnografie şi folclor 384-390 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III PUPAZĂ, Grigore (autor) Ipostaze spirituale în folclorul de cătănie și război din zona Jaleșului IV. Etnografie şi folclor 391-402 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III DRAGOESCU, Ion (autor) Invenții și inovații în arta populară românească contemporană IV. Etnografie şi folclor 403-410 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SANDA, Ion (autor) Reflexe ale industrializării și urbanizării în folclorul contemporan IV. Etnografie şi folclor 411-418 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș (autor), OANCEA, Dimitrie (autor) Așezările omenești și tipurile de gospodării din Muntenia și Oltenia la jumătatea secolului XIX IV. Etnografie şi folclor 419-425 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III NEGULEASA, Dan (autor) Gheorghe Magheru în arhivele gorjene V. Documentar 428-444 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III UDRIȘTE, Elena (autor) O hotîrnicie a Tîrgu-Jiului din anul 1847 V. Documentar 445-458 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GÎRDU, Gheorghe (autor) Hotîrnicia moșiei Curtișoara din judeșul Gorj - la 1734 V. Documentar 459-467 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III ISAC, Eva (autor) Evenimente istorice în însemnările de pe cărțile vechi din patrimoniul județului Gorj V. Documentar 468-475 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Cîteva date despre învățămîntul din Tîrgu-Jiu la jumătatea sec. al XIX-lea V. Documentar 476-481 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SMEU, Vasile (autor) Un erou gorjan - Victor Popescu V. Documentar 482-488 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III ANTRIȚOIU, Vasile (autor) Candidații de învățători și întemeierea învățămîntului public rural gorjan în anii 1838-1839. Documente inedite din arhiva istorică centrală V. Documentar 489-508 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III POPESCU, Adrian (autor) Un document inedit - Constantin Brăiloiu la Tismana V. Documentar 509-512 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III MOCIOI, Ion (autor) Maria Latărețu V. Documentar 513-525 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BALAȘA, D. (autor) Copie după ocolnica satului Scrada V. Documentar 526-526 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș (autor), OANCEA, Dimitrie (autor) Autohtonia și continuitatea dacoromanilor reflectată în hidronime din Oltenia V. Documentar 528-534 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III COLȚAN, Marin (autor) Peisaj de iarnă (Portret sentimental al pictorului Iosif Keber) V. Documentar 535-538 română
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BRUDIU, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de a Cotu Miculinți 005-008
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 STÂNGĂ, Ion (autor) Repertoriul arheologic al zonei hidrocentralei de la Porțile de Fier II, jud. Mehedinți 009-015
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NICA, Marin (autor) Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la Cârcea jud. Dolj 016-021
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MINCĂ, Aurelia (autor), NICA, Marin (autor) Săpăturile arheologice din așezările neoliticului timpuriu de la Grădinile, jud. Olt 022-025
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 HAȘOTTI, Puiu (autor) Cercetările arheologice din așezarea culturii Hamangia de la Târgușor - punctul "Urs" 026-033
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 HAȘOTTI, Puiu (autor) Cercetările arheologice din așezarea aparținând culturii Hamangia de la Medgidia Satu-Nou 034-040
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu 041-044
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Ariușd (jud. Covasna) 045-047
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Drăgușeni (jud. Botoșani) 048-052
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile de salvare de la "Măgura Cuneștilor" 053-057
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Babadag 1973 - 1974; 1977 - 1981 058-064
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 AVRAM, Alexandru (autor), ZIMMERMANN, Konrad (autor) Histria, jud. Constanta. Raport preliminar asupra cercetărilor din punctul "Histria Pod", 1980 și 1981 065-067
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri arheologice în asezarea antică de la Gura Canliei (jud. Constanța) 068-073
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 074-088
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Cetatea geto-dacică de la Bunești-Averești, jud. Vaslui 089-099
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ATANASIU, F. (autor), SÂRBU, V. (autor) Cercetările arheologice din stațiunea geto-dacică de la Grădiștea (jud. Brăila) 100-104
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DAICOVICIU, Hadrian (autor), FERENCZI, Istvan (autor), GLODARIU, Ion (autor), RUSU, Adriana (autor) Cercetările arheologice de la Sarmizegetusa Regia 105-108
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetările arheologice din cetatea geto-dacică de la Răcătău, jud. Bacău 109-120
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), ILIEȘ, Constantin (autor), PISO, Ioan (autor), RUSU, Adriana (autor) Săpăturile arheologice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 121-134
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MITREA, Ion (autor) Cercetările arheologice în așezarea din secolele II - V e.n. de la Cârligi, com. Filipești, jud. Bacău 135-144
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHERA-MĂRGINEANU, C. (autor), LUNGU, Vasilica (autor) Noi monumente de epoca romano-bizantină la Tomis 145-154
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NEAGU, Nina (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Așezările din secolele III-XI de la Șirna, jud. Prahova 155-157
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BÎCIU, F. (autor), NICA, Marin (autor), TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor), TOROPU, Octavian (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Sucidava - Celei 158-168
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BUCOVALĂ, Mihai (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Cercetările arheoogice în fortificatia romano-bizantină de la Ovidiu (municipiul Constanța) 169-171
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NICU, Mircea (autor), ȚAU, Stela (autor) Săpăturile arheologice din necropola birituală din secolul IV e.n. de la Barcea, jud, Galați 172-179
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 OPAIȚ, Andrei (autor), OPAIȚ, C. (autor), SUCEVEANU, Alexandru (autor), ZAHARIADE, Mihai (autor) Șantierul arheologic Independența (Murighiol) 180-186
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 HEITEL, Radu (autor), OVIDIU, Dan (autor) Cercetările arheologice efectuate la Alba Iulia (punctul "Monetărie") și Sebeș-Alba 187-189
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BÂRZU, Ligia (autor), CONSTANTIN, Itu (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Bratei (jud. Sibiu) 190-193
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Biharea 194-201
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Cercetările arheologice din comuna Vedea (jud. Teleorman) 202-207
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DIACONU, Petre (autor), PANAITESCU, Adrian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor) Săpăturile de la Păcuiul lui Soare 208-210
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Rezultatele cercetărilor întreprinse la Nufăru 211-214
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ZOLTAN, Szekely (autor) Cimitirul și biserica de la Chilieni (oraș Sf. Gheorghe, jud. Covasna) datând din feudalismul timpuriu 215-224
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), POPA, Radu (autor) O reședință feudală din secolele XI-XII la Sânnicolau de Beiuș, pe Crișul Negru, jud. Bihor 225-234
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 UDRESCU, Marian Ștefan (autor) Materialul osteologic animal descoperit la Sânnicolau de Beiuș, jud. Bihor 235-236
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 SPINEI, Victor (autor) Săpăturile de la Trifești, (jud. Iași) 237-242
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BĂTRÂNA, Adrian (autor), BĂTRÂNA, Lia (autor) Tezaurul monetar de la Netezi, (jud. Neamț) 243-244
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BĂTRÂNA, Adrian (autor), BĂTRÂNA, Lia (autor), SCORȚANU, Ștefan (autor), VĂTĂMANU, Ioan (autor) Ansamblul reședinței feudale de la Giulești (jud. Suceava) 245-252
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DIACONESCU, Petre (autor), MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice la Dumbrava, comuna Ulmi, jud. Dâmbovița 253-261
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ARTIMON, Alexandru (autor) Așezarea medievală de la Tg. Trotuș 262-274
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIȚESCU, Lucian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la complexul monumentelor feudale de la Cetățeni, jud. Argeș 275-281
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIȚESCU, Lucian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 282-286
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CANTACUZINO, Gh. I. (autor), CÂRSTOCEA, Spiridon (autor), TRÂMBACIU, Ștefan (autor) Cercetări arheologice în zona fostei curți domnești din Câmpulung 287-290
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CANTACUZINO, Gh. I. (autor), DIACONESCU, Petre (autor), MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în zona centrală a orașului Târgoviște 291-293
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CALOTOIU, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetările arheologice de la Polata (jud. Gorj) 294-299
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CUSTUREA, Gabriel (autor) Cercetările arheologice din necropola așezării medievale Ester-Târgușor 300-304
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 Județul Neamț în epoca Nicolae Ceaușescu .7- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Sondajul arheologic de la Vînători - Neamț 15- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan (autor) Topoare de aramă și bronz din județele Neamț și Bacău 31- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MIHĂILESCU-BĂRLIBA, Virgil (autor), VULPE, Alexandru (autor) Tezaurul de la Rădeni - Neamț 41- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 LASZLO, Attila (autor) Grupul Tămăoani. Asupra "orizontului" hallstattian timpuriu cu ceramică incizată din sudul Moldovei 65- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile (autor) Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 93- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 URSACHI, Vasile (autor) Rituri și litualuri de înmormîntare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău 105- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ALEXIANU, Marius (autor), BOBOȘ, Iuliu (autor) Identificarea unei surse de materie primă nouă utilizată ca degresant în așezarea dacilor liberi de la Vlădiceni - Bîrgăoani, jud. Neamț 153 română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ANDRONIC, Alexandru (autor) Contribuții la problema proprietății funciare feudale din Moldova 165- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 PETRIȘOR, Elena (autor) Date preliminare asupra tezaurului medieval de la Buruienești, com Doljești, jud. Neamț 171- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 POP, Dina (autor) Începuturile învățămîntului public în Piatra Neamț 193- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 PRANGATE, Constantin (autor) Din istoricul învățămîntului în județul Neamț. Institutele particulare 200- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ȘURUBARU, Mihai (autor) Solidaritatea muncitorilor cu lupta șpranilor din sudul județului Neamț în timpul răscoalei din 1907 205- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 STĂNESCU, C.M. (autor) Grandioasele demonstrații populare antifasciste și antirevizioniste desfășurate în Romania la 31 mai 1936 209- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MARIN, Ionel (autor) Activitatea organizației județene Neamț a Partidului Socialist Unitar 220- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 SCURTU, Ioan (autor) Despre regimul politic din România în perioada 6 septembrie 1940 - 23 August 1944 225 română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 SARADOS MARINA, Ileana (autor) Zugravi moldoveni din secolul XVIII-lea. Pictura pe lemn din județul Neamț 241- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 NADLER EMIL, Nicolae (autor) Repertoriul și răspîndirea cărților românești ieșite din tiparnița de la Neamț (județul Neamț) 247- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MITRIC, Olimpia (autor) Vechi tipărituri nemțene în colecțiile județului Suceava 259- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 CIUCĂ, Valentin (autor) Arta portretului la Aurel Băeșu (1896-1928) 267- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ȚĂRANU, Petru (autor) Toponimul "Ialovița" în vorbirea populației din depresiunea Șaru-Dornei 277- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 BUZILĂ, Aurel (autor) Din activitatea cultural-educativă a lui Constantin Mătasă 283- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 CIACĂRU, Mircea (autor) Restaurarea unui pistol cu petițe din secolul al XIX-lea în laboratorul Muzeului Județean de Istorie din Piatra Neamț 289- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan (autor) Cultura Cucuteni în context european - colocviu internațional Iali-Piatra-Neamț, 24-26 septembrie 1984 311- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț (1984-1985) 317- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan (autor) Repertoriul arheologic al județului Iași, vol I-II - Chiricca V., Tănăsache M. 323- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 ALEXIANU, Marius (autor) Realități etnice și politice în Moldova meridională. Români și turanici. Spinei V. 332- română
1986 Pontica, XIX HAȘOTTI, Puiu (autor) Observații asupra plasticii culturii Hamangia .9- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Petre (autor) HistrIa în epoca arhaică (I) 19- română
1986 Pontica, XIX BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Importuri amforice la Albești (jud. Constanța) : Heraclea Pontică 33- română
1986 Pontica, XIX BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor), CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Importuri amforice ls Albești (jud. Constanța): Thasos 61- română
1986 Pontica, XIX OCHEȘANU, Radu (autor) Cîteva descoperiri de denari romani republicani romani din Scythia Minor 75- română
1986 Pontica, XIX CHERA, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Contribuții la cunoașterea complexelor funerare de incinerație cu "rug-busta" din epoca elenisatică și romană de la Tomis 89- română
1986 Pontica, XIX COVACEF, Zaharia (autor) Considerații asupra unui portret roman aflat în colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța 115- română
1986 Pontica, XIX CLIANTE, Traian (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Tezaurul de la Sucidava - Izvoarele (jud. Constanța) 127- română
1986 Pontica, XIX PAPUC, Gheorghe (autor) Cîteva precizări în legătură cu Cetatea Tropaeum Traiani 159- română
1986 Pontica, XIX FLORESCU, Radu (autor) Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană și macedoniană 171- română
1986 Pontica, XIX CLIANTE, Traian (autor), IRIMIA, Mihai (autor) Morminte din epoca feudală timpurie descoperite în punctul Sitormasn (com. M. Kogălniceanu, jud. Constanța) 179- română
1986 Pontica, XIX VICOL, Marian (autor) Nemulțumiri și revolte țărănești în Dobrgea la sfîrșitul secolului al XIX-lea începutul secolului al XX-lea 191- română
1986 Pontica, XIX LASCU, Stoica (autor) Din istoricul industriei românești interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (I) 203- română
1986 Pontica, XIX DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor), LASCU, Stoica (autor) Din istoricul aviației naționale interbelice. Construirea primului hidroavion românesc ("Geta") - împrejurări, implicații, urmări (I) 223- română
1986 Pontica, XIX CIOS, Irina (autor) Un sceptru aparținînd epocii bronzului descoperit în cetatea feudală timpurie de la Capidava 239- română
1986 Pontica, XIX MATEI, Cristian (autor) Cercetări perieghetice pe țărmul lacului Tașaul (II) 253- română
1986 Pontica, XIX PĂULEANU, Doina (autor) Bijuterii dobrogene - centura tătărească de tipul Caucaz-Kusak 279- română
1986 Pontica, XIX MAGIRU, Maria (autor) Aspecte privind dezvoltarea istorioagrafiei etnografice în Dobrogea 285- română
1986 Pontica, XIX CUSTUREA, Gabriel (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Descoperiri monetare în Dobrogea (VII) 297- română
1986 Pontica, XIX BUZOIANU, Livia (autor) Recherches sur les amphores greques - Empereur Y., Garlan Y. 311- română
1986 Pontica, XIX DIACONU, Petre (autor) The Early Medievals Balkans. A Critical survey from the Sixth to the Rwlfth Century, Ann Arbor - Fine J. 313- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Emilian (autor), AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perighetice în teritoriul histrian (II) 343- română
1986 Pontica, XIX BOUNEGRU, Octavian (autor) Considerații privind portul cetății Callatis în antichitate 367- română
1986 Pontica, XIX CUSTUREA, Gabriel (autor) Unele aspecte privind penetrația monedei bizantine în Dobrogea în secolele VII-X 373- română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 IONIȚĂ, Gheorghe I. (autor) Mari ctitorii ale României socialiste 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 3-13 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 STĂNESCU, Eugen (autor), STĂNESCU, Iulia (autor) Case și locuri istorice din județul Prahova legate de activitatea Partidului Comunist Român între anii 1918-1944 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 14-21 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 DERER, Peter (autor) Patrimoniul clădit – parte a avuției naționale. Spre o calitate superioară în sistematizarea localităților urbane (partea a II-a) 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 22-36 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 STOICESCU, Nicolae (autor) O perioadă de însemnate realizări artistice 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 37-41 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) Creația architecturală din vremea domniei lui Mircea cel Mare. Construcțiile de apărare 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 44-54 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 NEAGOE, Ion (autor), STOIAN, Gabriela (autor) Privire generală asupra lucrărilor de restaurare a ansamblului pictural de la biserica mare a mănăstirii Cozia 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 55-62 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 BOAMBEȘ, Cornel (autor), GRIMALSCHI, Ștefania (autor), GRIMALSCHI, Viorel (autor) Conservarea și restaurarea picturilor murale din secolul al XVIII-lea de la biserica mare a mănăstirii Cozia 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 63-68 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 GRECEANU, Eugenia (autor) O prezență de tradiție bizantină în arhitectura românească de zid din Țara Hațegului în veacurile XII – XIII: monumentul de cult din Peșteana, județul Hunedoara Studii şi Comunicări 69-78 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 CURINSCHI-VORONA, Gheorghe (autor) Introducere în arhitectura comparată (IV). Urbanismul comparat Din istoria arhitecturii 79-92 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Din activitatea de cercetare arheologică românească a ultimelor două decenii Cronici, recenzii, informaţii 93-94 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 1 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Vasile Chirica, Marcel Tanasachi, Repertoriul arheologic al județului Iași Cronici, recenzii, informaţii 95-96 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Valorificarea moștenirii trecutului poporului român, obiectiv major al cercetării arheologice actuale (dezbatere) 3-18 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 MATEI, Mircea D. (autor) Câteva considerații pe marginea începuturilor orașului Siret, în lumina celor mai recente descoperiri arheologice Studii şi Comunicări 19-25 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 THEODORESCU, Răzvan (autor) Arta aulică din țările române către 1600. Texte și context Studii şi Comunicări 26-30 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 DERER, Peter (autor) Patrimoniul clădit – componentă a avuției naționale. Partea a III-a : Sensuri și perspective Studii şi Comunicări 31-42 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 HOINĂRESCU, Călin (autor) Locul arhitecturii sătești de pe valea Teleajenului în orizontul arhitecturii tradiționale prahovene Studii şi Comunicări 43-55 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 ȘERBAN, Ioan (autor) Mănăstirea Rîmeț (județul Alba) – un important monument de arhitectură românească din secolul al XIV-lea. Monumentul în evoluția artei românești din Transilvania Conservare - restaurare 56-58 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 OPRIȘ, Ioan (autor) Dosarul de restaurare a monumentului în anii 1921 – 1947 (Rîmeț) Conservare - restaurare 59-62 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 GORONEA, Toma (autor) Unele probleme referitoare la lucrările de conservare și restaurare de la biserica mănăstirii (Rîmeț) Conservare - restaurare 63-65 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 IORDĂCHESCU, Eugeniu I (autor) Translația a două monumente istorice și de arhitectură bucureștene (Mihai Vodă și Sf. Ilie Rahova) Conservare - restaurare 66-75 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 BODEA, Mihaela (autor), BOROȘ, Doina (autor) Aspecte legate de conservarea unui basorelief în piatră (basorelieful Maria de Loretto, de pe fațada vestică a bisericii franciscanilor din Cluj Napoca) Conservare - restaurare 76-79 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare din cuprinsul necropolei din secolele XIV – XIX de la Niculițel (județul Tulcea) Patrimoniu 80-92 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Sesiunea „Arta românească în context European. Consonanțe și sincronisme stilistice” Cronici, recenzii 93-93 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 STOICESCU, Nicolae (autor), ȚIGHILIU, Iolanda (autor) Teodor Octavian Gheorghiu, Arhitectura medievală de apărare din România, Ed. Tehnică, București, 1985 Cronici, recenzii 94-95 română
1986 Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. 2 ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) „Comunicări” -XV/1983 și XVI/1984 (anuar editat de Institutul pentru protecția monumentelor istorice al Republicii Socialiste Serbia) Cronici, recenzii 95-96 română
1986 Teatrul, nr. 1 Aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 1–3 română
1986 Teatrul, nr. 1 STĂNCULESCU, Silviu (autor) Grandioase realizări 4–4 română
1986 Teatrul, nr. 1 HAJDU, Gyözö (autor) Prinos de sărbătoare 5–6 română
1986 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Erou pentru prezent, erou pentru viitor 6–7 română
1986 Teatrul, nr. 1 COCEA, Dina (autor) Un exemplu de dăruire și devotament 8–9 română
1986 Teatrul, nr. 1 BERLOGEA, Ileana (autor) Omagiu 9–10 română
1986 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Arhivele teatrului românesc: Din cronica Unirii pe scena națională 11–12 română
1986 Teatrul, nr. 1 Caleidoscop 12–12 română
1986 Teatrul, nr. 1 Anul internațional al păcii 13–13 română
1986 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) 1885-1985 Centenarul Operei Române: Din hronicul Operei Române din București 14–15 română
1986 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) O ipoteză: teatralitatea și dramaticitatea operei eminesciene 16–18 română
1986 Teatrul, nr. 1 BERCEANU, Patrel (autor) Festivalul artei și creației studențești (ediția a XVI-a). Premiile 19–22 română
1986 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel (autor) Trienala de scenografie '85 23–26 română
1986 Teatrul, nr. 1 TUTUNGIU, Paul (autor) Masa rotundă a revistei „Teatrul”. În dezbatere: „Istoria literaturii dramatice românești” de V. Mîndra (vol.I). Participă: prof. univ. dr. Ileana Berlogea, prof. univ. dr. I. C. Chițimia, prof. univ. dr. Paul Cornea 27–35 română
1986 Teatrul, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Valori ale teatrului românesc: Cătălina Buzoianu 36–48 română
1986 Teatrul, nr. 1 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Arheologia dragostei” de Ion Brad (Teatrul Național din București) 49–51 română
1986 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Cronica dramatică: „Mielul turbat” de Aurel Baranga (Teatrul Mic) 51–53 română
1986 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Toate pînzele sus!” de Virgil Puicea și Valeriu Paraschiv după romanul lui Radu Tudoran (Teatrul „Ion Creangă”) 53–54 română
1986 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Îndrăgostiții de la 9 seara” de Adrian Dohotaru (Teatrul Municipal din Ploiești) 54–56 română
1986 Teatrul, nr. 1 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Scapino” de Molière (Teatrul „Nottara”) 56–58 română
1986 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Cronica dramatică: „Capcană pentru un bărbat singur” de Robert Thomas (Teatrul de Comedie) 58–59 română
1986 Teatrul, nr. 1 MIHALACHE POPA, Carmen (autor) Cronica dramatică: „Revelion la baia de aburi” de Emil Braghinski și Eldar Reazanov (Teatrul Dramatic din Constanța) 59–61 română
1986 Teatrul, nr. 1 COROIU, Irina (autor) Carnet I.A.T.C.: „Miorița” de Valeriu Anania și „Rosenkrantz și Guildenstern” de Tom Stoppard 61–64 română
1986 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Carnet A.T.M.: Moment inaugural 64–64 română
1986 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Virgil (autor) Semnal: Atenție „Țăndărică”! Se vine tare din urmă! 65–65 română
1986 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Leopoldina Bălănuță și Monica Ghiuță 66–66 română
1986 Teatrul, nr. 1 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Carmen Galin și Rodica Negrea 67–67 română
1986 Teatrul, nr. 1 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Tineri regizori la rampă: Florin Fătulescu - Tentația premierei absolute 68–70 română
1986 Teatrul, nr. 1 CRISTESCU, Daniela (autor) Prezențe teatrale românești peste hotare: Teatrul „Nottara” pe trei meridiane (Franța, Iugoslavia, U.R.S.S.) 71–75 română
1986 Teatrul, nr. 1 CRISTESCU, Daniela (autor) Un succes al dramaturgiei românești în lume: „Jocul vieții și al morții...” de Horia Lovinescu în R.P. Polonă 76–76 română
1986 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Oaspeți de peste hotare: Compania Amoros și Augustin 77–77 română
1986 Teatrul, nr. 1 JITIANU, Dan (autor) Scenografie și Kitsch 78–78 română
1986 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 79–80 română
1986 Teatrul, nr. 1 SILVESTRU, Valentin (autor) Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: George Vraca 81–86 română
1986 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Lucia Demetrius (I) 87–89 română
1986 Teatrul, nr. 1 USCĂTESCU, George (autor) Teatrul occidental contemporan (fragmente). Pirandello, Weiss și criza teatrului 90–91 română
1986 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (ianuarie 1936) 91–91 română
1986 Teatrul, nr. 1 CALER, Leny (autor) Amintiri despre teatrul românesc: Maria Ventura 92–94 română
1986 Teatrul, nr. 1 DIACONESCU, Sanda (autor) „Cele 1001 de zîmbete” ale lui H. Nicolaide 94–94 română
1986 Teatrul, nr. 1 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 95–95 română
1986 Teatrul, nr. 1 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: De la cronica la critica de teatru 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 2 Temeliile viitorului comunist 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 2 ENACHE, Emilia (autor) Panoramic de balet contemporan (ediția a V-a), Focșani 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 2 Caleidoscop 5–5 română
1986 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor (autor) Zilele comediei (ediția a V-a), Caracal 6–7 română
1986 Teatrul, nr. 2 RAICU, Lucian (autor) Un gînd către Sorescu la împlinirea a 50 de ani 8–9 română
1986 Teatrul, nr. 2 COROIU, Irina (autor) Valori ale teatrului românesc: Leopoldina Bălănuță 10–18 română
1986 Teatrul, nr. 2 MICOLESCU, Dan (autor) Desen după model: Horațiu Mălăele 19–21 română
1986 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) Arhivele teatrului românesc: Anul 1907 în geneza dramei „Vlaicu-Vodă” 21–21 română
1986 Teatrul, nr. 2 VARTOLOMEI, Luminița (autor) Artele plastice și dansul 22–22 română
1986 Teatrul, nr. 2 MUNTEANU, Virgil (autor) Semnal: Cortina, pentru aplauze 23–23 română
1986 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 24–26 română
1986 Teatrul, nr. 2 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „D-ale carnavalului” de I. L. Caragiale (Teatrul de Stat din Sibiu) 26–27 română
1986 Teatrul, nr. 2 PAIU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Chirița în carnaval” de Vasile Alecsandri (Teatrul Dramatic „Bacovia” din Bacău) 27–29 română
1986 Teatrul, nr. 2 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Hamlet” (Teatrul „Bulandra”) 29–33 română
1986 Teatrul, nr. 2 MORARIU, Mircea Em. (autor) Cronica dramatică: „Îmblînzirea scorpiei” (Teatrul de Stat din Arad) 33–34 română
1986 Teatrul, nr. 2 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Antigona” de Sofocle (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 35–36 română
1986 Teatrul, nr. 2 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Deșteptarea primăverii” de Frank Wedekind (Teatrul German de Stat din Timișoara) 36–37 română
1986 Teatrul, nr. 2 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Preeria” de Boris Aprilov (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 38–39 română
1986 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Anca Neculce și Florin Zamfirescu 40–40 română
1986 Teatrul, nr. 2 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Dorina Lazăr și Ion Pavlescu 41–41 română
1986 Teatrul, nr. 2 MICU, Dan (autor) „Ultimul bal” dramatizare după romanul „Pădurea spînzuraților” de Liviu Rebreanu 42–75 română
1986 Teatrul, nr. 2 BRAD, Ion (autor) „Ultimul bal” dramatizare după romanul „Pădurea spînzuraților” de Liviu Rebreanu 42–75 română
1986 Teatrul, nr. 2 ȘELMARU, Traian (autor) Aplauzele mute 76–76 română
1986 Teatrul, nr. 2 JITIANU, Dan (autor) Impresii scenografice din teatrul chinez. I. Spațiul teatral 77–79 română
1986 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 80–81 română
1986 Teatrul, nr. 2 SILVESTRU, Valentin (autor) Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Petre Liciu 82–86 română
1986 Teatrul, nr. 2 USCĂTESCU, George (autor) Teatrul occidental contemporan (fragmente). Beckett și frontierele teatrului; Beckett printre noi 87–88 română
1986 Teatrul, nr. 2 Caleidoscop 88–88 română
1986 Teatrul, nr. 2 CALER, Leny (autor) Amintiri despre teatrul românesc: Elvira Popescu 89–91 română
1986 Teatrul, nr. 2 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Lucia Demetrius (II) 92–94 română
1986 Teatrul, nr. 2 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (februarie 1936) 94–94 română
1986 Teatrul, nr. 2 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 95–95 română
1986 Teatrul, nr. 2 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Struțo-cămila sau cronica de dinaintea premierei (I) 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 3 În întîmpinarea glorioasei aniversări 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 3 GRIGORESCU, Al. (autor) Domnul Tudor - personaj dramatic 3–4 română
1986 Teatrul, nr. 3 COCEA, Dina (autor) Perenitatea teatrului 5–5 română
1986 Teatrul, nr. 3 SOYINKA, Wole (autor) Mesaj 6–6 română
1986 Teatrul, nr. 3 Premiile A.T.M. pe anul 1985 7–11 română
1986 Teatrul, nr. 3 WALD, Henri (autor) Actualitatea teatrului 12–15 română
1986 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (martie 1936) 15–15 română
1986 Teatrul, nr. 3 PARDĂU, Platon (autor) „Ioneștii” (piesă în patru tablouri) 16–35 română
1986 Teatrul, nr. 3 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Jocul ielelor” de Camil Petrescu (Teatrul Național din București) 36–41 română
1986 Teatrul, nr. 3 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 41–42 română
1986 Teatrul, nr. 3 BERLOGEA, Ileana (autor) Cronica dramatică: „Dulapul” de Paul Everac (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 42–43 română
1986 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Rîs și plîns” de Ivan Radoev (Teatrul „Nottara”) 44–45 română
1986 Teatrul, nr. 3 COROIU, Irina (autor) Cronica dramatică: „Lewis și Alice” de Michel Suffran și Martine Berteuil (Teatrul Foarte Mic) 45–46 română
1986 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: Maria Tănase și alte portrete (Teatrul „Nottara”) 46–47 română
1986 Teatrul, nr. 3 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Balet: „Peer Gynt” după H. Ibsen (Opera Română din București) 48–49 română
1986 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Constantin Codrescu și Carmen Petrescu 50–50 română
1986 Teatrul, nr. 3 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Florin Crăciunescu, Anca Alecsandra și Mihai Dobre 51–51 română
1986 Teatrul, nr. 3 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Valori ale teatrului românesc: Mircea Marin 52–60 română
1986 Teatrul, nr. 3 JITIANU, Dan (autor) Impresii scenografice din China (II). Învățămîntul superior de teatru, scenografie și arte plastice 61–62 română
1986 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 63–64 română
1986 Teatrul, nr. 3 TUTUNGIU, Paul (autor) 3 actori englezi în jurul mesei rotunde: Timothy Davies, Roger Gartland și Derek Hollis 65–70 română
1986 Teatrul, nr. 3 CRIȘAN, Mihai (autor) In memoriam: Irina Borovschi 70–70 română
1986 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin (autor) In memoriam: Eternitatea lui Al. Giugaru 71–72 română
1986 Teatrul, nr. 3 NICULESCU, Ionuț (autor) Note: Surse istoriografice 72–72 română
1986 Teatrul, nr. 3 SILVESTRU, Valentin (autor) Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Birlic 73–80 română
1986 Teatrul, nr. 3 CALER, Leny (autor) Amintiri despre teatrul românesc: Mihai Sebastian 81–85 română
1986 Teatrul, nr. 3 DIACONESCU, Sanda (autor) Centenar Maria Ventura 85–85 română
1986 Teatrul, nr. 3 SILVESTRI, Artur (autor) Misiunea „Jurnalului” 86–88 română
1986 Teatrul, nr. 3 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Lucia Demetrius (III) 89–92 română
1986 Teatrul, nr. 3 BRĂESCU, Mariana (autor) Cartea de teatru: „Horia Lovinescu - o dramaturgie sub zodia lucidității” de Natalia Stancu 92–93 română
1986 Teatrul, nr. 3 USCĂTESCU, George (autor) Teatrul occidental contemporan (fragmente). Beckett și limbajul 94–95 română
1986 Teatrul, nr. 3 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 95–95 română
1986 Teatrul, nr. 3 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Struțo-cămila sau cronica de dinaintea premierei (II) 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 4 Partidul libertății, al patriei, al păcii! 1–5 română
1986 Teatrul, nr. 4 ARDELEANU, Ion (autor) Simpozion: Revoluționarul român, erou al dramaturgiei naționale 6–11 română
1986 Teatrul, nr. 4 BUSUIOCEANU, Eugenia (autor) Ancheta revistei „Teatrul”: Arta teatrală românească - militantism și angajare (Participă: Dumitru Chesa, Nicolae Dinică, Valeriu Dogaru, Virgil Ogășanu, Ion Pavlescu, Ion Punea) 12–24 română
1986 Teatrul, nr. 4 PARHON, Victor (autor) Interviu cu Constantin Gheorghe 25–27 română
1986 Teatrul, nr. 4 POENARU, Emil (autor) „Primăvara eroului” (piesă în trei acte) 28–50 română
1986 Teatrul, nr. 4 BERLOGEA, Ileana (autor) Cronica dramatică: „Ioneștii” de Platon Pardău (Teatrul Național din București) 51–52 română
1986 Teatrul, nr. 4 MORARIU, Mircea Em. (autor) Cronica dramatică: „Întoarcerea tatălui risipitor” de Mircea Bradu (Teatrul de Stat din Oradea) 53–54 română
1986 Teatrul, nr. 4 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Acești îngeri triști” de D. R. Popescu (Teatrul Dramatic din Constanța) 54–57 română
1986 Teatrul, nr. 4 DIACONESCU, Romulus (autor) Cronica dramatică: „Cerul înstelat deasupra noastră...” de Ecaterina Oproiu (Teatrul Național din Craiova) 57–58 română
1986 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Arma secretă a lui Arhimede” de Dumitru Solomon (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 58–60 română
1986 Teatrul, nr. 4 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „O dragoste nebună, nebună, nebună” de Tudor Popescu (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” - secția Suceava) 60–62 română
1986 Teatrul, nr. 4 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Ifigenia” de Mircea Eliade (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 62–64 română
1986 Teatrul, nr. 4 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Cetățeanul invizibil” de Dumitru Solomon după Ilf și Petrov (Teatrul Dramatic din Galați) 64–66 română
1986 Teatrul, nr. 4 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Maria norilor” de Odysseas Elytis (Teatrul „Nottara”) 66–67 română
1986 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (aprilie 1936) 67–67 română
1986 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Petre Gheorghiu-Dolj 68–68 română
1986 Teatrul, nr. 4 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Valentin Mihali 69–69 română
1986 Teatrul, nr. 4 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Valori ale teatrului românesc: Dan Alecsandrescu 70–80 română
1986 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin (autor) Mari actori români ai secolului 20 despre ei înșiși: Ion Livescu 81–85 română
1986 Teatrul, nr. 4 JITIANU, Dan (autor) Impresii scenografice din teatrul chinez (III). Spectacole și scenografie 86–88 română
1986 Teatrul, nr. 4 NICULESCU, Ionuț (autor) 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 89–90 română
1986 Teatrul, nr. 4 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Dorel Dorian 91–95 română
1986 Teatrul, nr. 4 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Identificarea valorii 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 5 Ascensiunea spre viitorul comunist al României 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 5 Pentru victoria rațiunii, a binelui și a dreptății (Semnează: Dina Cocea, Ion Besoiu, Elena Deleanu, Dan Tărchilă) 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria (autor) „Masca” la a IV-a ediție 6–7 română
1986 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Silvania - Luna culturii și educației socialiste la Zalău 8–8 română
1986 Teatrul, nr. 5 Simpozion: Revoluționarul român, erou al dramaturgiei naționale (Participă: Dinu Săraru, Dina Cocea, Ileana Berlogea, Sorana Coroamă Stanca, Dan Alecsandrescu, Petre Gheorghiu-Dolj, Emil Poenaru, Victor Parhon, Paul Tutungiu) 9–25 română
1986 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Marian (autor) De la citire la teatru (V). Forme de prezentare a operei dramatice (2) 26–29 română
1986 Teatrul, nr. 5 MĂNESCU, Theodor (autor) „Politica” (III). „Practica sau Aventura unei arhive” (roman dramatic) 30–58 română
1986 Teatrul, nr. 5 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Toamna roșie” dramatizare de Mihaela Tonitza-Iordache după Dinu Săraru (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 59–61 română
1986 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Seară cu dans” de Sorana Coroamă Stanca (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 61–63 română
1986 Teatrul, nr. 5 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Arheologia dragostei” de Ion Brad (Teatrul Dramatic din Brașov) 63–64 română
1986 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Jocul” de Ion Băieșu (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 65–66 română
1986 Teatrul, nr. 5 POPA, Miron (autor) Cronica dramatică: „O casă onorabilă” de Horia Lovinescu (Teatrul Dramatic din Baia Mare) 66–67 română
1986 Teatrul, nr. 5 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Il Campiello” (Piațeta) de Carlo Goldoni (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 67–69 română
1986 Teatrul, nr. 5 ȘUTEU, Corina (autor) Cronica dramatică: „Un bărbat și mai multe femei” de Leonid Zorin, „Anonimul venețian” de Giuseppe Berto, „Într-un parc... pe o bancă” de Aleksandr Ghelman (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 69–70 română
1986 Teatrul, nr. 5 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Trei iezi cucuieți” de Mihai Crișan (Teatrul „Țăndărică”) 71–71 română
1986 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Adela Mărculescu și Eugenia Maci 72–72 română
1986 Teatrul, nr. 5 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Traian Stănescu și Victor Moldovan 73–73 română
1986 Teatrul, nr. 5 COROIU, Irina (autor) Valori ale teatrului românesc: Gheorghe Cozorici 74–82 română
1986 Teatrul, nr. 5 BERLOGEA, Ileana (autor) Cartea de teatru: „Dramaturgi români contemporani” de Romulus Diaconescu și „O panoramă a literaturii dramatice române contemporane, 1944-1984” de Mircea Ghițulescu 83–84 română
1986 Teatrul, nr. 5 STANCU, Natalia (autor) Prezențe teatrale românești peste hotare - Naționalul bucureștean în R.S.F. Iugoslavia 85–88 română
1986 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (mai 1936) 88–88 română
1986 Teatrul, nr. 5 JITIANU, Dan (autor) Relația scenograf - șef de producție 89–90 română
1986 Teatrul, nr. 5 NICULESCU, Ionuț (autor) 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 91–92 română
1986 Teatrul, nr. 5 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Adrian Dohotaru 93–95 română
1986 Teatrul, nr. 5 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Complezență și responsabilitate 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 6 Parametrii dezvoltării socialiste 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Gala teatrului istoric (ediția a V-a), Craiova, 12-18 mai 1986. Premiile 3–6 română
1986 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Marian (autor) De la citire la teatru (VI). Călătorie fără sfîrșit: personajul (1) 7–10 română
1986 Teatrul, nr. 6 DIACONESCU, Romulus (autor) Comediogramele lui Mihai Georgescu 11–13 română
1986 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel (autor) Trienala de scenografie '85. Convorbiri cu: Romulus Feneș, Traian Nițescu, Ion Truică, Irina Borovski, Mioara Buescu, Mircea Nicolau 14–31 română
1986 Teatrul, nr. 6 DOHOTARU, Adrian (autor) „Concurs de împrejurări” piesă în două acte 32–51 română
1986 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu (autor) Carnet A.T.M. 51–51 română
1986 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Jocul umbrelor vii” de Tudor Popescu (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 52–54 română
1986 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Interesul general” de Aurel Baranga (Teatrul „Bacovia” din Bacău) 54–55 română
1986 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Sub clar de lună” de Teodor Mazilu (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 55–59 română
1986 Teatrul, nr. 6 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Cum vă place” de Shakespeare (Teatrul Dramatic din Brașov) 59–61 română
1986 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Moș Teacă” de Valentina Teclici și Vlad Vasiliu după Bacalbașa (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 61–63 română
1986 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Evantaiul” de Carlo Goldoni (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 63–64 română
1986 Teatrul, nr. 6 BERLOGEA, Ileana (autor) Cronica dramatică: „Joc dublu” de Robert Thomas (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 64–65 română
1986 Teatrul, nr. 6 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Capra cu trei iezi” dramatizare de Vasile Hariton după Ion Creangă (Teatrul Dramatic din Constanța - secția păpuși) 65–67 română
1986 Teatrul, nr. 6 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Muzicanții din Bremen” după Frații Grimm (Teatrul de Păpuși „Vasilache” din Botoșani) 67–67 română
1986 Teatrul, nr. 6 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Wilhelmina Câta și Sorin Zavulovici 68–69 română
1986 Teatrul, nr. 6 TUTUNGIU, Paul (autor) Masa rotundă a revistei „Teatrul”: Teatrul polonez contemporan. Participă: Ileana Berlogea, Călin Florian, Mihai Manolescu, Paul Cornel Chitic 70–83 română
1986 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (iunie 1936) 83–83 română
1986 Teatrul, nr. 6 JITIANU, Dan (autor) Relația scenograf-regizor tehnic 84–85 română
1986 Teatrul, nr. 6 NICULESCU, Ionuț (autor) 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 86–88 română
1986 Teatrul, nr. 6 DIACONESCU, Sanda (autor) In memoriam: Anca Ledunca 88–88 română
1986 Teatrul, nr. 6 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Sidonia Drăgușanu 89–91 română
1986 Teatrul, nr. 6 USCĂTESCU, George (autor) Teatrul occidental contemporan (fragmente). Actualitatea lui Artaud (traducere de Dorel Lucian Filipescu) 92–93 română
1986 Teatrul, nr. 6 CALER, Leny (autor) Amintiri despre teatrul românesc: Sică Alexandrescu 94–95 română
1986 Teatrul, nr. 6 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Platitudinea epatantă 96–96 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 Valoarea timpului socialist 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MANCAȘ, Mircea (autor) Umanism și spirit revoluționar în dramaturgia contemporană 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin (autor) Simpozion: „Rolul Teatrelor Naționale în promovarea dramaturgiei românești” 6–7 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CRIȘAN, Mihai (autor) Săptămîna teatrelor de păpuși (ediția a IX-a). O evaluare necesară 8–10 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 DIACONESCU, Sanda (autor) Săptămîna teatrelor de păpuși (ediția a IX-a). Împliniri... dar nu numai 11–12 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor (autor) Resurse ale realismului scenic în teatrul de amatori 13–14 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Zilele teatrului scurt, Cluj-Napoca, 31 mai-1 iunie 15–16 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor (autor) Concursul interjudețean: „Oameni ai zilelor noastre”, Bistrița, 18-20 aprilie 16–17 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul (autor) Valori ale teatrului românesc: Petre Gheorghiu-Dolj 18–26 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Tudor (autor) „Sorana” (piesă în două părți) 27–47 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Valori ale teatrului românesc: Silviu Purcărete 48–57 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 ZAIȚA-SILVESTRU, Brîndușa (autor) Păpușa, artistul și copilul 58–59 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PEPINO, Cristian (autor) Teatrul de păpuși și teatrul pentru copii 60–60 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GYURCIK, Ilie (autor) „Hainele noi” ale teatrului de păpuși 61–62 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GORNIC, Maria (autor) A trăi în lumea păpușilor 63–64 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BEREHOI, Liviu (autor) Actorul și partenerul său, marioneta 64–64 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COJOCARU, Liana (autor) Carnet A.T.M. - Timișoara 65–65 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel (autor) Carnet A.T.M. - Sibiu 65–66 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț (autor) Arhivele teatrului românesc: Un pionier al teatrului pentru copii 67–67 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Aventura unei arhive” (Practica) de Theodor Mănescu (Teatrul Foarte Mic) 68–70 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Cronica dramatică: „Domide contraatacă” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 71–72 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Concurs de împrejurări” de Adrian Dohotaru (Teatrul „Nottara”) 72–74 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „Așteptam pe altcineva” de Paul Ioachim (Teatrul Giulești) 74–75 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Iarna cînd au murit cangurii” de Sorin Holban (Teatrul Giulești) 76–77 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Faleza” de Julius Edlis (Teatrul Național din București) 77–78 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Un pahar cu sifon” de Paul Everac (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 79–80 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Anunț la mica publicitate” de Al. Sever (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 80–81 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Trestia gînditoare” de Theodor Mănescu (Teatrul Național din Craiova) 81–83 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PARHON, Victor (autor) Cronica dramatică: „Nu ne naștem toți la aceeași vîrstă” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Craiova) 83–85 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Iarna lupului cenușiu” de I. D. Sîrbu (Teatrul Național din Craiova) 85–86 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Visul unei nopți de vară” de Shakespeare (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 87–88 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Homo Faber” dramatizare după Max Frisch (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 88–89 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Melodie varșoviană” de Leonid Zorin (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași) 90–91 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana (autor) Cronica dramatică: „Neînsemnații” de Terry Johnson (Teatrul Național din Timișoara) 91–92 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Ion” de Mihail Sorbul după Liviu Rebreanu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș) 92–94 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Hangița” de Carlo Goldoni (Teatrul Dramatic din Brașov) 94–95 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MORARIU, Mircea Em. (autor) Cronica dramatică: „Pasărea de foc” de Zilahy Lajos (Teatrul de Stat din Oradea - secția maghiară) 96–97 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 DUCEA, Valeria (autor) Cronica dramatică: „Divorț în stil englezesc” de Marc-Gilbert Sauvajon (Teatrul „A. Davila” din Pitești) 97–98 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHIRILĂ, Dumitru (autor) Cronica dramatică: „Simple coincidențe” de Paul Everac (Teatrul de Nord din Satu Mare) 98–99 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CRIȘAN, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Timp și adevăr” de Eugenia Busuioceanu (Teatrul Maghiar de Stat din Sfîntu Gheorghe) 100–101 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Cadrilul” de Liviu Rebreanu (Teatrul de Stat din Sibiu) 101–102 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica dramatică: „Valiza cu fluturi” de Iosif Naghiu (Teatrul de Stat din Sibiu) 102–103 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Ziua cea mai nebună” de Peter Turrini (Teatrul de Stat din Sibiu) 104–105 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Dresoarea de fantome” de Ion Băieșu, „Prînz în patru” de Wolfgang Kohlhaase și Rita Zimmer (Teatrul de Stat din Sibiu - secția germană) 105–107 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 BERLOGEA, Ileana (autor) Cronica dramatică: „Anchetă asupra unui tînăr care nu a făcut nimic” de Adrian Dohotaru (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 108–109 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHIȚULESCU, Mircea (autor) Cronica dramatică: „Farsa jupînului Pathelin” versiune românească de Tudor Arghezi (Teatrul de Stat din Turda) 109–110 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina (autor) Cronica dramatică: „Vrăjitorul din Oz” de Lyman Frank Baum (Teatrul „Ion Creangă”) 110–112 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Cronica dramatică: „Vrăjitorul din Oz” de Lyman Frank Baum (Teatrul Național din Timișoara) 112–113 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CHITIC, Paul Cornel (autor) Cronica dramatică: „Cartea cu Apolodor” de Gellu Naum (Teatrul de Păpuși din Cluj-Napoca) 113–114 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COJOCARU, Liana (autor) Cronica dramatică: „Căluțul năzdrăvan” de Gabriela Popescu și Val Moldoveanu după Andersen (Teatrul pentru Copii și Tineret din Iași) 114–115 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 STOICA ZAIMU, Eugenia (autor) Cronica dramatică: „Crocodilul Ghena și prietenii săi” după E. Uspenski, „Aventurile Alisei în Țara Minunilor” după L. Carroll, „Drum de stele” după P. Ispirescu (Teatrul de Păpuși din Craiova) 115–117 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina (autor) Reprezentația nr.239: „Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams (Teatrul „Bulandra”) - 1 aprilie 1986 117–117 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COJOCARU, Liana (autor) Seară de balet: „Noaptea nopților fără iubire” (Opera Română din Cluj-Napoca) 118–118 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț (autor) Note: Remember 119–119 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Dan (autor) „Esenin și muzica rusă” (Teatrul Mic) 119–119 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Mihaela Murgu și Gheorghe Stana 120–121 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Nina Udrescu și Vasile Cojocaru 122–123 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina (autor) Învățămîntul teatral. Promoția '86 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București 124–130 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina (autor) Învățămîntul teatral. Promoția '86 Institutul de Teatru din Tîrgu Mureș - secția română 131–134 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 COROIU, Irina (autor) Învățămîntul teatral. Promoția '86 Institutul de Teatru din Tîrgu Mureș - secția maghiară 135–138 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PATLANJOGLU, Ludmila (autor) Premiul A.T.M. pe anul 1985: „Livada cu vișini” de A. P. Cehov la Teatru Național din Tîrgu Mureș (Semnează: G. Harag, N. Scarlat, R. Feneș, F. Tibor, S. Ghelan, I. Fiscuteanu, M. Gingulescu, C. Popescu, C. Răileanu, M. Popescu, A. Ștefănescu, N. Stancu) 139–159 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GOCI, Aureliu (autor) Note de lectură: „Scaunul de pînză al actorului” de Mircea Diaconu 160–160 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul (autor) Convorbire cu Ruben Sergheevici Agamirzian, artist al poporului al U.R.S.S. 161–166 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul (autor) Convorbire cu Russel Vandenbrouke, director artistic al Teatrului de repertoriu din Saint Louis 167–169 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 GHEORGHIU, Mihnea (autor) Studii: Groparul din „Hamlet” - o ipoteză 170–172 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 PROFIT, Romeo (autor) In memoriam: Val Mugur 173–173 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 JITIANU, Dan (autor) Consultați scenografii! 174–175 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț (autor) 1835-1985 - 150 de ani de presă teatrală românească 176–178 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Mihai Duțescu 179–180 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 POPESCU, Adriana (autor) Dramaturgi români contemporani de la A la Z: Victor Eftimiu (I) 180–181 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 USCĂTESCU, George (autor) Teatrul occidental contemporan (fragmente). Prezența lui Racine (traducere de Dorel Lucian Filipescu) 182–185 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (iulie 1936) 185–185 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 CALER, Leny (autor) Amintiri despre teatrul românesc: Iancovescu 186–189 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (august 1936) 189–189 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MOISESCU, Valeriu (autor) Însemnări contradictorii 190–190 română
1986 Teatrul, nr. 7-8 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: „Prestația” actorului sau „prestația” criticului? 191–192 română
1986 Teatrul, nr. 9 Omul - scop al istoriei noastre 1–2 română
1986 Teatrul, nr. 9 BERLOGEA, Ileana (autor) Teatrul - tribună pentru apărarea păcii 3–5 română
1986 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor (autor) Gala tinerilor actori (ediția a IV-a), Costinești, 18-22 iulie 1986. Premiile 6–9 română
1986 Teatrul, nr. 9 POPESCU, Tudor (autor) Slănic-Moldova: Bienala de creație și interpretare teatrală, ediția a XII-a. Dramaturgia „primului pas” 10–11 română
1986 Teatrul, nr. 9 PARHON, Victor (autor) Slănic-Prahova: Stagiunea estivală și consfătuirea anuală a teatrelor populare și muncitorești 12–14 română
1986 Teatrul, nr. 9 Carnet A.T.M. 14–14 română
1986 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Mihai (autor) „Mircea cel Mare” piesă în două părți 15–45 română
1986 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Dan (autor) „Mircea cel Mare” piesă în două părți 15–45 română
1986 Teatrul, nr. 9 MICOLESCU, Dan (autor) Valori ale teatrului românesc: Ștefan Iordache între Elsinore și La Mancha 46–52 română