Criterii căutate

  • An de publicare: 1986

Sumarul căutării

  • 199 de volume
  • Nici un articol
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1986 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1986, Recunoașterea ei internațională. Documente interne și externe. august 1918 - iunie 1919 AIOANEI, Varvara (editor), ANDONE, Alecsenia (editor), BOTORAN, Constantin (editor), BUCUR, Tudor (editor), COSTAKE, Valentina (editor), MUȘETOIU, Rodica (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de carte 1986 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1986, Recunoașterea ei internațională. Documente interne și externe: iulie 1919 - octombrie 1919 AIOANEI, Varvara (editor), ANDONE, Alecsenia (editor), BOTORAN, Constantin (editor), BUCUR, Tudor (editor), COSTAKE, Valentina (editor), GĂMULESCU, Ielița (editor), MUȘETOIU, Rodica (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de carte 1986 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1986, Recunoașterea ei internațională. Documente interne și externe: noiembrie 1919 - ianuarie 1920 AIOANEI, Varvara (editor), ANDONE, Alecsenia (editor), BOTORAN, Constantin (editor), BUCUR, Tudor (editor), COSTAKE, Valentina (editor), GĂMULESCU, Ielița (editor), MUȘETOIU, Rodica (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de carte 1986 1918 la români: desăvârșirea unității național-statale a poporului român, anul 1986, Recunoașterea ei internațională. Documente interne și externe: februarie 1920 - decembrie 1920 AIOANEI, Varvara (editor), ANDONE, Alecsenia (editor), BOTORAN, Constantin (editor), BUCUR, Tudor (editor), COSTAKE, Valentina (editor), GĂMULESCU, Ielița (editor), MUȘETOIU, Rodica (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor)
volum de carte 1986 Abriß der Geshichte der rumäniendeutschen Literatur, anul 1986 lect. univ. dr., GUTU, George (autor)
volum de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII, anul 1986 ANDRONIC, Alexandru (secretar de redacție), CRISTEA, Victoria (secretar de redacție), MANCAȘ, Ioan (secretar de redacție), MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (secretar de redacție), POPESCU, Constantin (redactor responsabil), ROTARU, Doina (tehnoredactor), BUZATU, Ilie (redactor)
volum de periodic 1986 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXII-XXIII, anul 1986, seria 1985-1886
volum de periodic 1986 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, X, anul 1986, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău
volum de periodic 1986 Annuaire roumain d`anthropologie: ARA, 23, anul 1986
volum de periodic 1986 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", VIII, supliment, anul 1986, Relații româno-engleze (1914-1933) DOBRINESCU, Valeriu Florin (autor)
volum de periodic 1986 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXIII, nr. în TOM: 1, anul 1986 SIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), LEMNY, Ștefan (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 1986 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXIII, nr. în TOM: 2, anul 1986 SIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BĂDĂRĂU, Gabriel (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), LEMNY, Ștefan (redactor), SAIZU, Ion (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 1986 Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova: AMIAP, 3, anul 1986, Studii și cercetări DULGHERU, Maria (redactor responsabil)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 1, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (responsabil de număr), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 2, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (responsabil de număr), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 3, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (responsabil de număr)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 4, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție, responsabil de număr), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 5, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție, responsabil de număr), HORȘIA, Horia (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (redactor)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 6, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (responsabil de număr)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 7, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), PAMFIL, François (redactor), DAN, Călin (responsabil de număr)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 8, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), PAMFIL, François (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), DAN, Călin (responsabil de număr)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 9, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), PAMFIL, François (redactor), DRIȘCU, Mihai (responsabil de număr)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 10, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (redactor), PAMFIL, François (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), DAN, Călin (responsabil de număr)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 11, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), PAMFIL, François (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), REDLOW, Theodor (responsabil de număr)
volum de periodic 1986 Arta plastică, XXXIII, nr. în TOM: 12, anul 1986 DRĂGUȚ, Vasile (redactor șef), HORGA, Ioan (secretar de redacție), PAMFIL, François (redactor), DRIȘCU, Mihai (redactor), ISPIR, Mihai (responsabil de număr)
volum de carte 1986 Cântecul de leagăn / The lullaby, anul 1986 SULIȚEANU, Ghizela (autor)
volum de periodic 1986 Cercetări Arheologice: CA, VIII, anul 1986 LEAHU, Valeriu (redactor coordonator), MARINESCU, Lucia (redactor coordonator), CHIȚESCU, Lucian (redactor coordonator), VASILE, Al. D. (redactor), FLOREA, Costache (redactor), RAFAILIDIS, Domnița (desenator)
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1986, Omagiu vibrant al întregului popor. Omagiu vibrant al cineaștilor
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1986, Bunul suprem: Pacea!
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 3, martie, anul 1986, Copiii sînt viitorul țării. Ce fel de filme le dăm?
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1986
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 5, mai, anul 1986, Copilul, mesager al păcii
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1986, Universul muncii proiectat în universul filmului
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1986, 21 de ani din viața țării și a oamenilor ei
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 8, august, anul 1986, Secvențe din epopeea Eliberării
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1986, La început de an școlar:filmul și îndatoririle lui în modelarea tinerei generații
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1986, Condiție a filmului de calitate: a învăța neîncetat, a cunoaște realitatea
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1986
volum de periodic 1986 Cinema, XXIV, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1986
volum de carte 1986 Colecția de documente de la Filiala Arhivelor Statului Județul Bacău (1400-1864), anul 1986, Catalog ZAHARIA, Dumitru (redactor)
volum de periodic 1986 Columna, 2, nr. în TOM: 1-4, ianuarie-aprilie, anul 1986
volum de periodic 1986 Columna, 2, nr. în TOM: 5-7, august-octombrie, anul 1986
volum de periodic 1986 Crisia, XVI, anul 1986
volum de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II, anul 1986
volum de periodic 1986 Curierul Judiciar, nr. în TOM: 3, 14 ianuarie, anul 1986 director, BORȘ, Petre (redactor)
volum de periodic 1986 Curierul Judiciar, nr. în TOM: 4, 21 ianuarie, anul 1986 director, BORȘ, Petre (redactor)
volum de periodic 1986 Curierul Judiciar, nr. în TOM: 5, 28 ianuarie, anul 1986 director, BORȘ, Petre (redactor)
volum de periodic 1986 Curierul Judiciar, nr. în TOM: 8, 18 februarie, anul 1986 director, BORȘ, Petre (redactor)
volum de periodic 1986 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 30, anul 1986, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă PREDA, Constantin (redactor șef), ALEXANDRESCU, Petre (redactor), COMȘA, Maria (redactor), CONSTANTINESCU, Nicolae (redactor), DIACONU, Gheorghe (redactor șef adjunct), VULPE, Alexandru (redactor), STOIA, Adriana (secretar de redacție), PIPPIDI, Dionisie M. (președintele consiliului de redacție)
volum de carte 1986 Dimensiunea umană a istoriei: direcții în istoria mentalităților, anul 1986, seria Artă și civilizații DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1986 Din tezaurul arhivistic craiovean - Prefectura Județului Dolj, anul 1986, 1865 - 1877, seria Inventar Arhivistic 10 BOGHEANU, Ilie (editor), CERNĂTESCU BORA, Viorica (editor), CHIRIȚĂ, Victor (editor), DECA, Constantin (editor), VULPE, Ilie (editor), ZARZĂRĂ, Ion (editor), MĂRĂȘOIU, Gabriela (coordonator)
volum de carte 1986 Documente turcești privind istoria României, anul 1986, 1791 - 1812, seria Documente turcești privind istoria României MEHMET, Mustafa (editor)
volum de periodic 1986 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 10, anul 1986, Recueili STAHL, Paul Henri (editor)
volum de periodic 1986 Études et documents balkaniques et méditerranéens, 11, anul 1986, Quand l'arbre devient bois. Techniques et croyances des paysans roumains BOURAS, Alain (autor), STAHL, Paul Henri (editor)
volum de carte 1986 Fortificații medievale de piatră din secolele XIII-XVI, anul 1986 ANGHEL, Gheorghe (autor)
volum de periodic 1986 Fotografia, 169, nr. în TOM: I-II, anul 1986
volum de periodic 1986 Fotografia, 170, nr. în TOM: III-IV, anul 1986
volum de periodic 1986 Fotografia, 173, nr. în TOM: IX-XX, anul 1986
volum de periodic 1986 Fotografia, 172, nr. în TOM: VII-VIII, anul 1986
volum de periodic 1986 Fotografia, 171, nr. în TOM: V-VI, anul 1986
volum de periodic 1986 Fotografia, 174, nr. în TOM: XI-XII, anul 1986
volum de carte 1986 Geto - dacii din bazinul Oltului superior. Dava de la Sprâncenata, anul 1986 PREDA, Constantin (autor)
volum de periodic 1986 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1, ianuarie - februarie, anul 1986 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1986 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 2, martie - aprilie, anul 1986 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1986 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 3, mai - iunie, anul 1986 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1986 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 4, iulie - august, anul 1986 MOISESCU, Iustin (președinte)
volum de periodic 1986 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 5, septembrie - octombrie, anul 1986 ARĂPAȘU, Teoctist (președinte)
volum de periodic 1986 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 6, noiembrie - decembrie, anul 1986 ARĂPAȘU, Teoctist (președinte)
volum de carte 1986 Grammatical categories of English (ediția a doua revăzută), anul 1986 lect. Dr., DUȚESCU-COLIBAN, Tania (autor)
volum de carte 1986 Guide Book. Museum of Folk Technology. The Museums Complex of Sibiu, anul 1986 BUCUR, Corneliu (editor), GANGOLEA, Cornelia (editor), MUNTEANU, Dan (editor), SEDLER, Imgard (editor), GERGELY, Eugen (traducător)
volum de periodic 1986 Hierasus, VI, anul 1986
volum de literatură gri 1986 Instrucțiuni de completare a fișei analitice de evidență pentru bunuri culturale mobile. Domeniul medalistică, anul 1986
volum de carte 1986 Intonation and meaning in present-day English: a special course, anul 1986 PETRI, Lucreția (autor)
volum de carte 1986 Istoria militară a poporului român, anul 1986 CANTACUZINO, Gheorghe (autor), CÂPĂȚÎNÂ, DAN (autor), CERNOVODEANU, Paul (autor), CONSTANTINESCU, Nicolae (autor), CUPȘA, Ion (autor), DIȚĂ, Alexandru (autor), DOGARU, Mircea (autor), EDROIU, mircea (autor), GONȚA, Alexandru (autor), GOROVEI, Ștefan (autor), IOSIPESCU, Sergiu (autor), KÖNIG, CAROL (autor), MAXIM, Mihai (autor), MUREȘAN, Camil (autor), REZACHEVICI, Constantin (autor), ROMANESCU, Constantin (autor), STOICESCU, Nicolae (autor), ȘIMANSCHI, Leon (autor), TUDOR, GHEORGHE (autor), MILEA, Vasile (coodonator), PASCU, Ștefan (coodonator), CEAUȘESCU, Ilie (coodonator principal), ȘTEFĂNESCU, Ștefan (coodonator), ANTIP, Constantin (coodonator), MUSAT, Mircea (coodonator), TUDOR, GHEORGHE (coodonator), TUCA, Florian (coodonator), IONESCU, Mihail E. (coodonator)
volum de carte 1986 Izvoare și mărturii referitoare la evreii din România, I, anul 1986 ESKENASY, Victor (editor)
volum de carte 1986 Izvoarele Răscoalei lui Horea, anul 1986, Mai 1785 - decembrie 1785, SERIA A. DIPLOMATARIA NEAMȚU, Alexandru (editor), DORDEA, Ion (editor), WOLLMANN, Volker (editor), TĂUBER, LELIA (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1986 Lirica de dragoste, II, anul 1986 ISPAS, Sabina (autor), TRUȚĂ, Doina (autor)
volum de periodic 1986 Litua - Studii și Cercetări, III, anul 1986 MOCIOI, Ion (redactor), SANDA, Ion (redactor), MARINOIU, Vasile (redactor), CALOTOIU, Gheorghe (redactor), IONESCU, Dan (redactor)
volum de carte 1986 lntonation and meaning in present-day english - a special course -, anul 1986 PETRI, Lucreția (autor)
volum de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice, anul 1986
volum de carte 1986 Metode fizice de analiză a mineralelor și rocilor. Caiet de lucrări practice, anul 1986 MATEI, Lucian (autor), CONSTANTINESCU, Emil (autor), CRĂCIUN, Constantin (autor), CIORAN, Anghel (autor)
volum de carte 1986 Mihai Viteazul în conștiința europeană, anul 1986, Relatări și presă GĂMULESCU, Ielița (editor), OANCEA, Viorica (editor), BUCUR, Tudor (editor), POȘTĂRIȚĂ, EMILIA (editor), CIOCAN, Eugenia (editor), ȘIMANDAN, Vasile (editor), DRAGOMIR, Maria (editor), VLAD, Constantin (editor), FENEȘAN, Costin (editor), ARDELEANU, Ion (coordonator, editor), BONDOC, Gheorghe (coordonator, editor), ARIMIA, Vasile (coordonator, editor), MUȘAT, Mircea (coordonator, editor), MOISIUC, Elena (colaborator), SZABO, Margareta (colaborator), PAICU, Mircea (colaborator), TANȚĂU, Rodica (colaborator)
volum de periodic 1986 Muzica, Anul XXXVI, Nr.11 (410) Dr., TOMESCU, Vasile (redactor șef), DRAGA, George (redactor șef adjunct), BRÎNDUȘ, Nicolae (redactor), HOFFMAN, Alfred (redactor), ROȘU, Michaela (redactor)
volum de carte 1986 Ocrotirea patrimoniului cultural, 1986 OPRIȘ, Ioan (autor)
volum de periodic 1986 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, anul 1986, seria arheologie-istorie-etnografie-artă doctor, DEACONU, Luchian (membru în Comitetul de Redacție), TĂTULEA, Mărgărit-Corneliu (membru în Comitetul de Redacție)
volum de carte 1986 Opere V, anul 1986 PLATON (autor), CORNEA, Andrei (traducător)
volum de periodic 1986 Pitești. Pagini de istorie, I, anul 1986, seria Studii și comunicări POPA, Petre (redactor), DICU, Paul (redactor), VOINESCU, Silvestru (redactor)
volum de periodic 1986 Pontica, XIX, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista arhivelor: RA, 48, nr. în TOM: 2, anul 1986 TUDORICA, Mioara (redactor-șef)
volum de periodic 1986 Revista arhivelor: RA, 48, nr. în TOM: 3, anul 1986 TUDORICA, Mioara (redactor-șef)
volum de periodic 1986 Revista arhivelor: RA, 48, nr. în TOM: 4, anul 1986 TUDORICA, Mioara (redactor-șef)
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 1, ianuarie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 2, februarie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 3, martie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 4, aprilie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 5, mai, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 6, iunie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 7, iulie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 8, august, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 9, septembrie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 10, octombrie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 11, noiembrie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista de Istorie: RI, XIII, nr. în TOM: 12, decembrie, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. în TOM: 1, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. în TOM: 2, anul 1986
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 1, anul 1986 Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 10, anul 1986, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 4, anul 1986, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 5, anul 1986, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 6, anul 1986, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 7, anul 1986, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 8, anul 1986, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Muzee: RMM-M, 9, anul 1986, seria Muzee Dr., ROSU, Lucian (redactor sef)
volum de periodic 1986 Revista română de istorie militară: RRIM, 1 (7), anul 1986
volum de periodic 1986 Revista română de istorie militară: RRIM, anul 1986, Număr special
volum de periodic 1986 Revista română de istorie militară: RRIM, anul 1986, Număr special
volum de periodic 1986 Revista română de istorie militară: RRIM, 2 (8), anul 1986, 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român
volum de periodic 1986 Revista română de istorie militară: RRIM, 3 (9), anul 1986
volum de periodic 1986 Revista română de istorie militară: RRIM, 4 (10), anul 1986
volum de periodic 1986 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XXIV, nr. în TOM: 1, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XXIV, nr. în TOM: 2, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XXIV, nr. în TOM: 3, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XXIV, nr. în TOM: 4, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-1, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-11-12, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-2, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-3, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-4, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-5, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-6, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-7, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-8, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Chimie, 31-9-10, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-1, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-10, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-2, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-3, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-4, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-5, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-6, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-7, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-8, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxxi-9, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-1, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-2, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-3, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-4, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-5, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-6, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-7, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-8, anul 1986
volum de periodic 1986 Revue Roumaine de Physique, 31-9-10, anul 1986
volum de periodic 1986 Romanoslavica: Rsl, XXIV, anul 1986 NOVICOV, Mihai (redactor responsabil), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor responsabil adjunct), CHIȚIMIA, Ion Constantin (redactor), FODOR, Ecaterina (redactor), PĂTRUȚ, Ion (redactor), VELICHI, Constantin (redactor), BARBORICĂ, Corneliu (redactor), GĂMULESCU, Dorin (redactor), MITU, Mihai (secretar de redacție)
volum de periodic 1986 Secolul 20 (XX), 1-2-3, anul 1986
volum de periodic 1986 Secolul 20 (XX), 4-5-6, anul 1986
volum de periodic 1986 Secolul 20 (XX), 7-8-9, anul 1986
volum de periodic 1986 Secolul 20 (XX), 10-11-12, anul 1986
volum de carte 1986 Sintaxa structurală a limbii vechi grecești, anul 1986 ȘTEF, Felicia (autor)
volum de periodic 1986 Studii Clasice: StCl, anul 1986, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare
volum de periodic 1986 Studii și Articole de Istorie: SAI, 53-54, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări - Muzeul de Științe Naturale Piatra Neamț, 5, anul 1986, Seria geologie-geografie Dr., CIOBANU, Mihai (redactor responsabil), Dr., GRASU, Constantin (redactor), Prof., TUC, Ion (redactor)
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Antropologie (SCA), anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-1, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-10, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-2, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-3, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-4, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-5, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-6, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-7, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-8, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Fizică, 38-9, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Geografie: SCG, XXXIII, anul 1986, Studii și cercetări de geologie, geofizică și geografie, seria geografie IANOVICI, Virgil (redactor responsabil), GÂȘTESCU, Petre (redactor responsabil adjunct), POSEA, Grigore (redactor responsabil adjunct), BADEA, Lucian (redactor), BĂCĂUANU, Vasile (redactor), BOGDAN, Octavia (redactor), CUCU, Vasile (redactor), GÂRBACEA, Virgil (redactor), IORDAN, Ion (redactor), NICULESCU, Gheorghe (redactor), POPESCU, Nicolae (redactor), TUFESCU, Victor (redactor), DRAGOMIRESCU, Șerban (secretar de redacție)
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, ianuarie-martie, anul 1986 MORINTZ, Sebastian (redactor), POPA, Radu (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, anul 1986 MORINTZ, Sebastian (redactor), POPA, Radu (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, iulie-septembrie, anul 1986 MORINTZ, Sebastian (redactor), POPA, Radu (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 4, octombrie-decembrie, anul 1986 MORINTZ, Sebastian (redactor), POPA, Radu (redactor), BABEȘ, Mircea (redactor), BARNEA, Alexandru (redactor), DIACONU, Petre (redactor), PĂUNESCU, Alexandru (redactor), UDRESCU, Mihaela (redactor)
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări Matematice, 38-1, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări Matematice, 38-2, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări Matematice, 38-3, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări Matematice, 38-4, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări Matematice, 38-5, anul 1986
volum de periodic 1986 Studii și Cercetări Matematice, 38-6, anul 1986
volum de carte 1986 Symphosia Thracologica, anul 1986, Al VIII-lea Simpozion Național de Tracologie, seria Symposia Thracologica
volum de carte 1986 Symphosia Thracologica, anul 1986 Prof. Dr., BERCIU, Dumitru (redactor responsabil), Dr., ROMAN, Petre (redactor responsabil adjunct), SĂLCEANU, Ilie (redactor responsabil adjunct), COMȘA, Alexandra (secretar de redacție), LAZIN, Gheorghe (secretar de redacție), NÉMETI, IOAN (secretar de redacție), POENARU, Vasile (secretar de redacție)
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 1, anul 1986
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 2, anul 1986
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 3, anul 1986
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 4, anul 1986
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 5, anul 1986
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 6, anul 1986
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 7-8, anul 1986
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 9, anul 1986
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 10, anul 1986
volum de periodic 1986 Teatrul, nr. în TOM: 11-12, anul 1986
volum de periodic 1986 Thraco-Dacica, VII, nr. în TOM: 1-2, anul 1986
volum de periodic 1986 Tibiscum, VI, anul 1986, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie BONA, Petru (redactor responsabil), GUMĂ, Nicoleta (secretar de redacție), GRĂMADĂ, Carmen (redactor)
volum de carte 1986 Vâlcea în documente, anul 1986, Inventar arhivistic.1865-1881 BRANCEANU, Livia (editor)
volum de carte 1986 Vîlcea în documente. Prefectura județului Vîlcea, anul 1986, 1865 - 1881. Inventar arhivistic