Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII, 1986


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar IV-IX română
articol de periodic IOSUB, Petrea (autor) Schiță a construcției viitorului în noua viziune românească Arheologie 9-11 română
articol de periodic POPUȘOI, Eugenia (autor) Plastica neolitică din colecțiile muzeului din Bârlad Arheologie 13-56 română
articol de periodic CÎRCIUMARU, Marin (autor) , MONAH, Felicia (autor) Determinări paleobotanice pentru Eneoliticul din Moldova Arheologie 57-64 română
articol de periodic MAZILU, Radu A. (autor) Contribuții la problema relațiilor sarmato-dacice și darmato-romane în lumina descoperirilor arheologice din Moldova Arheologie 65-97 română (rezumat în franceză)
articol de periodic PALADE, Vasile (autor) Cercetările arheologice din așezarea autohtonă de la Bârlad - Valea Seacă (campania 1985) Arheologie 99-129 română (rezumat în franceză)
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) Tradiții geto-dacice în cultura materială și viața spirituală din secolele V-X e.n. de pe teritoriul României Arheologie 131-148 română (rezumat în franceză)
articol de periodic MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Negrești - județul Vaslui Arheologie 149-169 română (rezumat în franceză)
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor provenind din așezarea din secolele IX-X e.n. de la Gara Banca - județul Vaslui Arheologie 171-185 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Despre Marte la geto-daci (pe marginea unor opinii) Istorie 187-193 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Documentul fals, datat 1428, 11 iulie Istorie 195-203 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , POPESCU, Constantin (autor) , POPESCU, Rica (autor) Vaslui - reședință domnească și capitală. 550 de ani de la atestarea documentară (1435-1985) Istorie 205-211 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Vaslui, Tutova și Fălciu în a doua jumătate a secolului XVIII și la începutul secolului XIX Istorie 213-224 română (rezumat în franceză)
articol de periodic DARIE, Emanoil (autor) Unele aspecte ale dezvoltării economiei fostului ținut Tutova în prima jumătate a secolului XIX Istorie 225-236 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Modernizarea orașului Vaslui în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza Istorie 237-247 română (rezumat în franceză)
articol de periodic NEGRE, Felicia (autor) , NEGRE, Valentin (autor) Contribuția materială a populației din județul Tutova la purtarea războiului de Independență Istorie 249-260 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic CLAPA, Gheorghe (autor) Aspecte ale situației revoluționare din orașul Bârlad și județul Tutova în perioada 1918-1920 - (I) Istorie 261-283 română (rezumat în franceză)
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Cooperația forestieră în România interbelică Istorie 285-297 română (rezumat în franceză)
articol de periodic DOBRINESCU, Valeriu Florin (autor) Considerații privind evoluția raporturilor economice româno-engleze din perioada interbelică Istorie 299-313 română
articol de periodic MAXIM, ELENA (autor) Creșterea viermilor de mătase în județul Vaslui Etnografie - Folclor 315-318 română
articol de periodic AGHION, Constantin (autor) , ROTARU, Doina (autor) Contribuții privind arhitectura populară în lemn din județul Vaslui Etnografie - Folclor 319-333 română (rezumat în franceză)
articol de periodic SALOMEEA, Paul (autor) Considerații privind arhitectura populară din zona Hușilor Etnografie - Folclor 335-344 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Artur Gorovei în paginile revistei "Făt-Frumos" Etnografie - Folclor 345-360 română (rezumat în franceză)
articol de periodic LUCA, Gavril (autor) , MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) , SANIE, Silviu (autor) Descoperirea unor capete de piatră în zona est-carpatică Cercetări arheologice pe teren 361-368 română (rezumat în franceză)
articol de periodic IOSUB, Petrea (autor) Policromia interpretativă contemporană a experienței estetice Istoria artelor 369-382 română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte inedite ale activității societății muzicale botoșănene "Armonia" Istoria Culturii 383-389 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) , OLARU, Ioan (autor) Alexandru Odobescu și unele probleme de istoria artei medievale Românești Istoria Culturii 391-395 română
articol de periodic IONESCU, Mihail (autor) Ioan Antonovici, culegător și valorificator de documente din istoria Bârladului Istoria Culturii 397-404 română (rezumat în engleză)
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Temperament și creație la Liviu Marian Istoria Culturii 405-412 română (rezumat în franceză)
articol de periodic BĂLAN, Angela (autor) Corelația între factorii microclimatici din sălile muzeului în acțiunea de conservare a exponatelor MUZEOLOGIE 413-418 română (rezumat în franceză)
articol de periodic PÎNTEA, Cristian (autor) Restaurarea unui tip de centură cu aplice din secolul XV MUZEOLOGIE 419-426 română
articol de periodic GOROVEI, Ștefan (autor) , RĂDULESCU, Mihai Sorin (autor) Strămoșii cunoscuți ai lui N. Iorga GENEALOGIE 427-443 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai Sorin (autor) Un revoluționar vasluian din veacul trecut: Theodor Rășcanu GENEALOGIE 445-456 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Categorii și denumiri de drumuri medievale amintite în documentele interne ale Țării Românești (sec. XIV-XVII) Note 457-460 română
articol de periodic IRIMIA, Viorel (autor) Contribuții la politica domniei din Moldova față de negustorii autohtoni (până la jumătatea secolui XVI) Note 461-467 română
articol de periodic HONZOG, Ionel (autor) Aspecte privind dezvoltarea Vasluiului în secolul XIX Note 469-475 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Reflectări ale luptei românilor pentru înfăptuirea unirii principatelor în presa franceză Note 477-482 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Laurențiu (autor) Din istoricul liceului "Cuza Vodă" Huși (1889-1925) Note 483-487 română
articol de periodic ANDRONIC, Tasia (autor) Un erou al Mărășeștilor - sergentul Ignat Iliescu din regimentul 51/52 infanterie Note 489-496 română
articol de periodic CRISTEA, Viorica (autor) Sublocotenentul Nicolae Condurache, participant la războiul antihitlerist în divizia "Tudor Vladimirescu" Note 497-502 română
articol de periodic NĂSTASĂ, Lucian (autor) Orest Tafrali. Mărturii epistolare Documente 503-509 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Andrei Cornea, „Mentalități culturale și forme artistice în epoca romano-bizantină (300-800)”, Editura Meridiane, București, 1984, 304 p. RECENZII 511-512 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Victor Spinei, „Realități etnice și politice în Moldova Meridională în secolele X-XIII. Români și turanici”, editura Junimea, Iași, 1985 RECENZII 512-615 română
articol de periodic CHEPTEA, Stela (autor) Alexandru Andronic „Iașii până la mijlocul secolului al XVII-lea. Geneză și evoluție” editura Junimea,1986, 142 p. RECENZII 515-518 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Gh. Cebotarenko, „Sorokskaja krepost - oamjatnik stariny”, Chișinău, editura Știința, 1984, 80 p. RECENZII 518-519 română
articol de periodic IONESCU, Nicolae (autor) Radu-Ștefan Ciobanu, ”Neagoe Barasab„, editura militară, București, 1986, 200 p. („Domnitori și voievozi”, vol. 29) RECENZII 519-520 română
articol de periodic NĂSTASĂ, Lucian (autor) Alexandru Zub, „De la istoria critică la criticism (Istoriografia română la finele secolului XIX și începutul secolului XX)”, editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1985, 312 p. RECENZII 521-522 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Alexandru Zub, „Cunoaștere de sine și integrare”, editura Junimea, Iași, 1986, 278 p. RECENZII 522-523 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Gheorghe Bogaci, ”Alte pagini de istoriografie literară”, Chișinău, editura Literatura artistică, 1984, 214 p. RECENZII 523-524 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Artur Gorovei, „Literatură populară - II”, Ediție îngrijită, introducere, note, comentarii, bibliografie și glosar de Iordan Datcu, Ed. "Minerva", București, 1985, 454 p. RECENZII 525-526 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Iordan Datcu, „Toma Alimoș”, Texte poetice alese. Ed. ,,Minerva", București, 1986, 263 p. RECENZII 526-529 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Cristian Vlădescu, „Fortificațiile romane din Dacia Inferior” editura „Scrisul românesc”, Craiova, 1986, 160 p. RECENZII 530-530 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Nicolae Branga, „Italienii și veteranii din Dacia. Mărturii epigrafice și arheologice, editura „Facla”, Timișoara, 1986, 298 p. RECENZII 530-531 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Mihai Bărbulescu, „Interferențe spirituale în Dacia Romană”, editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 1984, 238 p. +20 pl. RECENZII 532-532 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Hadrian Daicoviciu, Dorin Alicu, „Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa” 1984, 246 p. + 25 fig. + 1 plan ; NICOLAE GUDEA, Porolissum. Res Publica Municipii Septimii Porolisensium, 1 986, 212 p. + 5 1 fig. + 1 hartă, Ed. „Sport-Turism", București, colecția "Monumente și muzee". RECENZII 532-533 română
articol de periodic IONESCU, Nicolae (autor) M. Todosia, I. Saizu, „Cultură și economie (puncte de vedere din perioada ineterbelică), editura „Junimea” Iași, 1986, 304 p. RECENZII 533-534 română
articol de periodic GAȘPAR, Izabela (autor) Memoria Antiquitatis XII-XIV (1980-1982), Piatra Neamț, 1986, 334 p. RECENZII 534-535 română
articol de periodic GHERGHE, Gheorghe (autor) Arheologia Moldovei, X, 1985, București, 136 p. RECENZII 536-537 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) Nicolae (Milescu) Spătarul - descoperitorul Siberiei cu prilejul aniversării a 350 de ani de la naștere (1636-1986) Cronică 539-540 română
articol de periodic MANCAȘ, Ioan (autor) Rica Popescu (1936-1983) In memoriam 541-544 română