Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 72 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1982 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, III-IV ȘERBAN, Constantin (autor) Începuturi de industrie la Vaslui în secolele XVII-XIX Istorie 135-141 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI ȘERBAN, Constantin (autor) Populația orașului Vaslui pînă la mijlocul secolului al XIX-lea Istorie 233-238 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII ȘERBAN, Constantin (autor) Modernizarea orașului Vaslui în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza Istorie 237-247 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2005 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă ȘERBAN, Constantin (autor) Unde și când au hotărât imperialii pieirea lui Mihai Viteazul? Istorie Medie 23-28 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă ȘERBAN, Constantin (autor) Prezența la Constanța a bizantinologului Vasile Grecu în timpul primului război mondial 195-200 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IX ȘERBAN, Constantin (autor) Sesiunea anuală de comunicări a Muzeului Județean Suceava 539-544 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X ȘERBAN, Constantin (autor) Asediul Sucevei din 1653 235-244 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X EMANDI, Emil (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) Contribuții de geografie istorică la cunoașterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 471-529 română
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII ȘERBAN, Constantin (autor) Interferențe economice, politice li culturale la Suceava pe timpul domniei lui Vasile Lupu 61-68 română
articol de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXI ȘERBAN, Constantin (autor) Medalion istoric: profesoorul bucovinean Samuil Isopescul (1842-1914) 446-457 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-iea ; două documente inedite Istorie 270-275 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Contracte vasalice de model occidental european în istoria românilor din secoloul al XIII-lea Arheologie, istorie medie 99-105 română
articol de periodic 2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Un manuscris inedit cuprinzînd o descriere amplă a orașului Pitești din 1860 Istorie Modernă şi Contemporană 257-268 română
articol de periodic 2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Ecoul european al morții lui Mihai Viteazul Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 211-217 română
articol de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Câteva documente inedite privind activitatea Spitalului Județean din Pitești în anul 1852 Istorie Modernă şi Contemporană 283-287 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Date noi privind activitatea teatrului din Pitești din stagiunea anului 1853 517-520 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, III ȘERBAN, Constantin (autor) Manufactura de basmale (testemeluri) de la Mărcuța (1800-1822) Studii 43-52 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX ȘERBAN, Constantin (autor) Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 115-121 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX ȘERBAN, Constantin (autor) București, Materiale de istorie și muzeografie, VIII, 1971 Muzeul de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 433-435 română
articol de periodic 1971 Cumidava, V ȘERBAN, Constantin (autor) Tudor Vladimirescu în viziunea contemporanilor 99- română
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘERBAN, Constantin (autor) L'unite culturelle des roumains au XVIII-e siecle refletee dans leurs travaux historiques 173- franceză
articol de periodic 1983 Hierasus, V EMANDI, Emil (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) Date noi și sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfărșitul secolului al XVIII-lea 163- română
articol de periodic 2007 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIV, Acta Musei Petrodavensis ȘERBAN, Constantin (autor) O problemă controversată în istoriografia românească: data nașterii lui Ștefan cel Mare Istorie 475-481 română, franceză
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V ȘERBAN, Constantin (autor) Proiectul de Constituție al Țării Românești elaborat de Tudor Vladimirescu / Le projet de constitution de la Valachie élaboré par Tudor Vladimirescu 213-216 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI ȘERBAN, Constantin (autor) Unitatea politică a poporului român în evul mediu reflectată în cronicile din Transilvania din sec. XVII-XVIII / L'unité politique du peuple roumain au moyen âge reflétée dans les chroniques de Transylvanie des XVIIe et XVIIIe siècles 189-194 română
articol de periodic 1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie BĂLUȘ, Siminică (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Oana (autor) Adsorbția - Fenomen complex în tratamentele chimice curative la bunurile culturale din lemn Conservare, restaurare 150-153 română; franceză
articol de periodic 1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Oana (autor) Smectic layering at the free surface of isotropic liquid crystals in the pre-smectic temperature region characterized by ellipsometry Conservare, restaurare 154-157 engleză; română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Tipologia orașelor din Dobrogea în timpul stăpânirii otomane (secolele XV-XIX) 271-277 română
articol de periodic 1968 Revista Muzeelor: RM, 4 ȘERBAN, Constantin (autor) O revistă de istorie militară 367-367 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 ȘERBAN, Constantin (autor) Muzeul de icoane bizantine din Veneția Cronică. Recenzii. Informaţii 567-567 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, 2 ȘERBAN, Constantin (autor) Muzeul "Luigi Fernando Marsigli" din Bologna 187-188 română
articol de periodic 1962 Studii și Articole de Istorie: SAI, IV ȘERBAN, Constantin (autor) Noi contribuții la istoria luptei târgoveților și orășenilor moldoveni împotriva asupririi feudale în secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea 73-92 română
articol de periodic 1965 Studii și Articole de Istorie: SAI, 7 ȘERBAN, Constantin (autor) Medievistica românească în cele două decenii de la eliberare (1944-1964) 341-366 română
articol de periodic 1967 Studii și Articole de Istorie: SAI, 9 ȘERBAN, Constantin (autor) Aspecte privind ecoul războaielor napoleoneene în țările române Istorie universală 293-306 română
articol de periodic 1967 Studii și Articole de Istorie: SAI, 9 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactico-științifică Bibliografie 241-368 română
articol de periodic 1967 Studii și Articole de Istorie: SAI, 10 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică- științifică (Publicații din 1966) Bibliografie 257-280 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 13 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică-științifică 309-330 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 14 ȘERBAN, Constantin (autor) Geneza orașelor medievale românești Istoria României 59-72 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 14 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică-științifică (1968) Bibliografie 319-336 română
articol de periodic 1970 Studii și Articole de Istorie: SAI, 16 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică-științifică ( 1969) Bibliografie 225-250 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 17 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (ianuarie-martie) Calendar istoric 139-142 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 17 ȘERBAN, Constantin (autor) Obștea sătească Lexic de terminologie istorică 132-134 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 18 ȘERBAN, Constantin (autor) Statul Lexic de terminologie istorică 176-121 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 18 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1970) Bibliografie 121-128 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 18 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (aprilie-iunie) Calendar istoric 137-139 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 19 ȘERBAN, Constantin (autor) Bibliografie istorică selectivă comentata (1971) Bibliografie 124-133 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 19 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (octombrie, noiembrie, decembrie) Calendar istoric 143-144 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 20 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Cărți de istorie apărute peste hotare (1970-1971) Bibliografie 139-146 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 20 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (ianuarie, februarie, martie) Calendar istoric 157-160 română
articol de periodic 1973 Studii și Articole de Istorie: SAI, 23 ȘERBAN, Constantin (autor) Cărți de istorie apărute peste hotare (1971- 1972) Bibliografie 119-125 română
articol de periodic 1973 Studii și Articole de Istorie: SAI, 23 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (octombrie, noiembrie, decembrie) Calendar istoric 135-137 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 25 ȘERBAN, Constantin (autor) Medalion istoric: Jules Michelet ( 1798-1874) 45-50 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 25 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică tematică Bibliografie 126-129 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 25 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (aprilie, mai, iunie) Bibliografie 138-140 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 26 ȘERBAN, Constantin (autor) Geneza orașelor medievale europene Istoria României şi istorie universală 22-31 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 27-28 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1973) Bibliografie 196-204 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 27-28 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă în istoriografia românească și străină Bibliografie 205-210 română
articol de periodic 1975 Studii și Articole de Istorie: SAI, 29 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1974) Bibliografie 107-119 română
articol de periodic 1975 Studii și Articole de Istorie: SAI, 30-31 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Cărți de istorie apărute peste hotare (1973-1974) Bibliografie 182-187 română
articol de periodic 1976 Studii și Articole de Istorie: SAI, 32 ȘERBAN, Constantin (autor) Avut-a loc un conflict între Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș în 1462 ? Discuţii şi opinii 77-82 română
articol de periodic 1976 Studii și Articole de Istorie: SAI, 32 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1975) Bibliografie 140-150 română
articol de periodic 1979 Studii și Articole de Istorie: SAI, 39-40 ȘERBAN, Constantin (autor) Cronicari transilvăneni până la mijlocul secolului al XVIII-lea Dicţionar istoric 226-235 română
articol de periodic 1979 Studii și Articole de Istorie: SAI, 39-40 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (Publicații din 1978) Bibliografie 236-250 română
articol de periodic 1980 Studii și Articole de Istorie: SAI, 41-42 ȘERBAN, Constantin (autor) Rezistențele naționale în Europa împotriva dominației napoleoniene Studii şi articole 73-82 română
articol de periodic 1980 Studii și Articole de Istorie: SAI, 41-42 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă și comentată (publicații din 1979) Bibliografie analitică 266-274 română
articol de periodic 1983 Studii și Articole de Istorie: SAI, 47-48 ȘERBAN, Constantin (autor) Asediul Vienei din 1683. Semnificația lui istorică Studii şi articole 50-62 română
articol de periodic 1983 Studii și Articole de Istorie: SAI, 47-48 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Noutăți în istoriografia românească și străină Noutăţi ştiinţifice 320-327 română
articol de periodic 1984 Studii și Articole de Istorie: SAI, 49-50 ȘERBAN, Constantin (autor) Politica Poloniei față de Moldova în anii 1683-1699 Studii şi articole 84-93 română
articol de periodic 1984 Studii și Articole de Istorie: SAI, 49-50 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Noutăți în istoriografia românească și străină (IV) Noţiuni ştiinţifice 286-294 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V ȘERBAN, Constantin (autor) Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-lea. Două documente inedite 270-275 română
articol de periodic 1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II ȘERBAN, Constantin (autor) Aspecte privind luptele politice și orașul Panciu la sfîrșitul secolului al XIX-lea 95- română
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ȘERBAN, Constantin (autor) Instituția domniei din Moldova în perioada premergătoare instaurării epocii fanariote (1658-1711) II. Istoria românilor 59-86 română