Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 73 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1995 Codrul Cosminului, anul 1995, seria nouă IACOBESCU, Mihai (redactor șef), CUCU, DUMITRU (redactor), ȘERBAN, Constantin (redactor adjunct), PINTESCU, Florin (secretar științific de redacție), LAZĂR, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), PORFIREANU, Emma (redactor), ALEXA, Doina (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor)
volum de periodic 1996 Codrul Cosminului, anul 1996 IACOBESCU, Mihai (redactor șef), ȘERBAN, Constantin (redactor șef adjunct), PINTESCU, Florin (secretar de redacție), MARECI, Harieta (responsabil de volum), LAZĂR, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), BOGHIAN, Dumitru (redactor), MITRIC, Olimpia (redactor), ȚUGUI, Pavel (redactor), SOLCANU, Ion (redactor)
volum de periodic 1997-1998 Codrul Cosminului, anul 1997-1998 IACOBESCU, Mihai (redactor șef), LAZĂR, Mihai (redactor), CUCU, DUMITRU (redactor), ȘERBAN, Constantin (redactor șef adjunct), MARECI, Harieta (secretar de redacție), VITCU, Dumitru (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), MITRIC, Olimpia (redactor), PURICI, ȘTEFAN (redactor), BOGHIAN, Dumitru (redactor), PINTESCU, Florin (redactor), ȚUGUI, Pavel (redactor), SOLCANU, Ion (redactor)
volum de periodic 1999 Codrul Cosminului, anul 1999 IACOBESCU, Mihai (redactor șef), LAZĂR, Mihai (redactor), CUCU, DUMITRU (redactor), ȘERBAN, Constantin (redactor șef adjunct), MARECI, Harieta (secretar de redacție), BOGHIAN, Dumitru (redactor), VITCU, Dumitru (redactor), MITRIC, Olimpia (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), PURICI, ȘTEFAN (redactor), PINTESCU, Florin (redactor), BEGUNI, Mirela (redactor), ȚUGUI, Pavel (redactor), SOLCANU, Ion (redactor)
volum de periodic 2000-2001 Codrul Cosminului, anul 2000-2001 IACOBESCU, Mihai (redactor șef), LAZĂR, Mihai (redactor), CUCU, DUMITRU (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), ȘERBAN, Constantin (redactor), BOGHIAN, Dumitru (redactor), PINTESCU, Florin (redactor), VITCU, Dumitru (redactor), MITRIC, Olimpia (redactor), PURICI, ȘTEFAN (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), MARECI, Harieta (redactor), IGNĂTESCU, Sorin (redactor)
articol de periodic 1982 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, III-IV ȘERBAN, Constantin (autor) Începuturi de industrie la Vaslui în secolele XVII-XIX Istorie 135-141 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI ȘERBAN, Constantin (autor) Populația orașului Vaslui pînă la mijlocul secolului al XIX-lea Istorie 233-238 română
articol de periodic 1986 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, VII-VIII ȘERBAN, Constantin (autor) Modernizarea orașului Vaslui în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza Istorie 237-247 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2005 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă ȘERBAN, Constantin (autor) Unde și când au hotărât imperialii pieirea lui Mihai Viteazul? Istorie Medie 23-28 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă ȘERBAN, Constantin (autor) Prezența la Constanța a bizantinologului Vasile Grecu în timpul primului război mondial 195-200 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IX ȘERBAN, Constantin (autor) Sesiunea anuală de comunicări a Muzeului Județean Suceava 539-544 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X ȘERBAN, Constantin (autor) Asediul Sucevei din 1653 235-244 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X EMANDI, Emil (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) Contribuții de geografie istorică la cunoașterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 471-529 română
articol de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII ȘERBAN, Constantin (autor) Interferențe economice, politice li culturale la Suceava pe timpul domniei lui Vasile Lupu 61-68 română
articol de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXI ȘERBAN, Constantin (autor) Medalion istoric: profesoorul bucovinean Samuil Isopescul (1842-1914) 446-457 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-iea ; două documente inedite Istorie 270-275 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Contracte vasalice de model occidental european în istoria românilor din secoloul al XIII-lea Arheologie, istorie medie 99-105 română
articol de periodic 2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Un manuscris inedit cuprinzînd o descriere amplă a orașului Pitești din 1860 Istorie Modernă şi Contemporană 257-268 română
articol de periodic 2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Ecoul european al morții lui Mihai Viteazul Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 211-217 română
articol de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Câteva documente inedite privind activitatea Spitalului Județean din Pitești în anul 1852 Istorie Modernă şi Contemporană 283-287 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Date noi privind activitatea teatrului din Pitești din stagiunea anului 1853 517-520 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, III ȘERBAN, Constantin (autor) Manufactura de basmale (testemeluri) de la Mărcuța (1800-1822) Studii 43-52 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX ȘERBAN, Constantin (autor) Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 115-121 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX ȘERBAN, Constantin (autor) București, Materiale de istorie și muzeografie, VIII, 1971 Muzeul de istorie a municipiului București Recenzii-Note. Manifestări prilejuite de semicentenarul M.I.M.B. 433-435 română
articol de periodic 1971 Cumidava, V ȘERBAN, Constantin (autor) Tudor Vladimirescu în viziunea contemporanilor 99- română
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘERBAN, Constantin (autor) L'unite culturelle des roumains au XVIII-e siecle refletee dans leurs travaux historiques 173- franceză
articol de periodic 1983 Hierasus, V EMANDI, Emil (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) Date noi și sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfărșitul secolului al XVIII-lea 163- română
articol de periodic 2007 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIV, Acta Musei Petrodavensis ȘERBAN, Constantin (autor) O problemă controversată în istoriografia românească: data nașterii lui Ștefan cel Mare Istorie 475-481 română, franceză
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V ȘERBAN, Constantin (autor) Proiectul de Constituție al Țării Românești elaborat de Tudor Vladimirescu / Le projet de constitution de la Valachie élaboré par Tudor Vladimirescu 213-216 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI ȘERBAN, Constantin (autor) Unitatea politică a poporului român în evul mediu reflectată în cronicile din Transilvania din sec. XVII-XVIII / L'unité politique du peuple roumain au moyen âge reflétée dans les chroniques de Transylvanie des XVIIe et XVIIIe siècles 189-194 română
articol de periodic 1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie BĂLUȘ, Siminică (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Oana (autor) Adsorbția - Fenomen complex în tratamentele chimice curative la bunurile culturale din lemn Conservare, restaurare 150-153 română; franceză
articol de periodic 1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Oana (autor) Smectic layering at the free surface of isotropic liquid crystals in the pre-smectic temperature region characterized by ellipsometry Conservare, restaurare 154-157 engleză; română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Tipologia orașelor din Dobrogea în timpul stăpânirii otomane (secolele XV-XIX) 271-277 română
articol de periodic 1968 Revista Muzeelor: RM, 4 ȘERBAN, Constantin (autor) O revistă de istorie militară 367-367 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 ȘERBAN, Constantin (autor) Muzeul de icoane bizantine din Veneția Cronică. Recenzii. Informaţii 567-567 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, 2 ȘERBAN, Constantin (autor) Muzeul "Luigi Fernando Marsigli" din Bologna 187-188 română
articol de periodic 1962 Studii și Articole de Istorie: SAI, IV ȘERBAN, Constantin (autor) Noi contribuții la istoria luptei târgoveților și orășenilor moldoveni împotriva asupririi feudale în secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea 73-92 română
articol de periodic 1965 Studii și Articole de Istorie: SAI, 7 ȘERBAN, Constantin (autor) Medievistica românească în cele două decenii de la eliberare (1944-1964) 341-366 română
articol de periodic 1967 Studii și Articole de Istorie: SAI, 9 ȘERBAN, Constantin (autor) Aspecte privind ecoul războaielor napoleoneene în țările române Istorie universală 293-306 română
articol de periodic 1967 Studii și Articole de Istorie: SAI, 9 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactico-științifică Bibliografie 241-368 română
articol de periodic 1967 Studii și Articole de Istorie: SAI, 10 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică- științifică (Publicații din 1966) Bibliografie 257-280 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 13 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică-științifică 309-330 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 14 ȘERBAN, Constantin (autor) Geneza orașelor medievale românești Istoria României 59-72 română
articol de periodic 1969 Studii și Articole de Istorie: SAI, 14 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică-științifică (1968) Bibliografie 319-336 română
articol de periodic 1970 Studii și Articole de Istorie: SAI, 16 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie uzuală didactică-științifică ( 1969) Bibliografie 225-250 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 17 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (ianuarie-martie) Calendar istoric 139-142 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 17 ȘERBAN, Constantin (autor) Obștea sătească Lexic de terminologie istorică 132-134 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 18 ȘERBAN, Constantin (autor) Statul Lexic de terminologie istorică 176-121 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 18 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1970) Bibliografie 121-128 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 18 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (aprilie-iunie) Calendar istoric 137-139 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 19 ȘERBAN, Constantin (autor) Bibliografie istorică selectivă comentata (1971) Bibliografie 124-133 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 19 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (octombrie, noiembrie, decembrie) Calendar istoric 143-144 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 20 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Cărți de istorie apărute peste hotare (1970-1971) Bibliografie 139-146 română
articol de periodic 1972 Studii și Articole de Istorie: SAI, 20 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (ianuarie, februarie, martie) Calendar istoric 157-160 română
articol de periodic 1973 Studii și Articole de Istorie: SAI, 23 ȘERBAN, Constantin (autor) Cărți de istorie apărute peste hotare (1971- 1972) Bibliografie 119-125 română
articol de periodic 1973 Studii și Articole de Istorie: SAI, 23 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (octombrie, noiembrie, decembrie) Calendar istoric 135-137 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 25 ȘERBAN, Constantin (autor) Medalion istoric: Jules Michelet ( 1798-1874) 45-50 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 25 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică tematică Bibliografie 126-129 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 25 ȘERBAN, Constantin (autor) Calendar istoric (aprilie, mai, iunie) Bibliografie 138-140 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 26 ȘERBAN, Constantin (autor) Geneza orașelor medievale europene Istoria României şi istorie universală 22-31 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 27-28 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1973) Bibliografie 196-204 română
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 27-28 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă în istoriografia românească și străină Bibliografie 205-210 română
articol de periodic 1975 Studii și Articole de Istorie: SAI, 29 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1974) Bibliografie 107-119 română
articol de periodic 1975 Studii și Articole de Istorie: SAI, 30-31 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Cărți de istorie apărute peste hotare (1973-1974) Bibliografie 182-187 română
articol de periodic 1976 Studii și Articole de Istorie: SAI, 32 ȘERBAN, Constantin (autor) Avut-a loc un conflict între Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș în 1462 ? Discuţii şi opinii 77-82 română
articol de periodic 1976 Studii și Articole de Istorie: SAI, 32 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (1975) Bibliografie 140-150 română
articol de periodic 1979 Studii și Articole de Istorie: SAI, 39-40 ȘERBAN, Constantin (autor) Cronicari transilvăneni până la mijlocul secolului al XVIII-lea Dicţionar istoric 226-235 română
articol de periodic 1979 Studii și Articole de Istorie: SAI, 39-40 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă comentată (Publicații din 1978) Bibliografie 236-250 română
articol de periodic 1980 Studii și Articole de Istorie: SAI, 41-42 ȘERBAN, Constantin (autor) Rezistențele naționale în Europa împotriva dominației napoleoniene Studii şi articole 73-82 română
articol de periodic 1980 Studii și Articole de Istorie: SAI, 41-42 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Bibliografie istorică selectivă și comentată (publicații din 1979) Bibliografie analitică 266-274 română
articol de periodic 1983 Studii și Articole de Istorie: SAI, 47-48 ȘERBAN, Constantin (autor) Asediul Vienei din 1683. Semnificația lui istorică Studii şi articole 50-62 română
articol de periodic 1983 Studii și Articole de Istorie: SAI, 47-48 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Noutăți în istoriografia românească și străină Noutăţi ştiinţifice 320-327 română
articol de periodic 1984 Studii și Articole de Istorie: SAI, 49-50 ȘERBAN, Constantin (autor) Politica Poloniei față de Moldova în anii 1683-1699 Studii şi articole 84-93 română
articol de periodic 1984 Studii și Articole de Istorie: SAI, 49-50 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Noutăți în istoriografia românească și străină (IV) Noţiuni ştiinţifice 286-294 română
articol de periodic 1988 Studii și Articole de Istorie: SAI, 55-56 ȘERBAN, Constantin (autor) , ȘERBAN, Victoria (autor) Noutăți în istoriografia românească și străină. (VII) Noutăţi ştiinţifice 268-276
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V ȘERBAN, Constantin (autor) Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-lea. Două documente inedite 270-275 română
articol de periodic 1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II ȘERBAN, Constantin (autor) Aspecte privind luptele politice și orașul Panciu la sfîrșitul secolului al XIX-lea 95- română
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ȘERBAN, Constantin (autor) Instituția domniei din Moldova în perioada premergătoare instaurării epocii fanariote (1658-1711) II. Istoria românilor 59-86 română