Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 volume
  • 18 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2005 Cartea românească veche în județul Suceava (1643-1830), anul 2005, Ediția a II-a revăzută și adăugită MITRIC, Olimpia (coodonator, autor)
volum de periodic 1996 Codrul Cosminului, anul 1996 IACOBESCU, Mihai (redactor șef), ȘERBAN, Constantin (redactor șef adjunct), PINTESCU, Florin (secretar de redacție), MARECI, Harieta (responsabil de volum), LAZĂR, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), BOGHIAN, Dumitru (redactor), MITRIC, Olimpia (redactor), ȚUGUI, Pavel (redactor), SOLCANU, Ion (redactor)
volum de periodic 1997-1998 Codrul Cosminului, anul 1997-1998 IACOBESCU, Mihai (redactor șef), LAZĂR, Mihai (redactor), CUCU, DUMITRU (redactor), ȘERBAN, Constantin (redactor șef adjunct), MARECI, Harieta (secretar de redacție), VITCU, Dumitru (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), MITRIC, Olimpia (redactor), PURICI, ȘTEFAN (redactor), BOGHIAN, Dumitru (redactor), PINTESCU, Florin (redactor), ȚUGUI, Pavel (redactor), SOLCANU, Ion (redactor)
volum de periodic 1999 Codrul Cosminului, anul 1999 IACOBESCU, Mihai (redactor șef), LAZĂR, Mihai (redactor), CUCU, DUMITRU (redactor), ȘERBAN, Constantin (redactor șef adjunct), MARECI, Harieta (secretar de redacție), BOGHIAN, Dumitru (redactor), VITCU, Dumitru (redactor), MITRIC, Olimpia (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), PURICI, ȘTEFAN (redactor), PINTESCU, Florin (redactor), BEGUNI, Mirela (redactor), ȚUGUI, Pavel (redactor), SOLCANU, Ion (redactor)
volum de periodic 2000-2001 Codrul Cosminului, anul 2000-2001 IACOBESCU, Mihai (redactor șef), LAZĂR, Mihai (redactor), CUCU, DUMITRU (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), ȘERBAN, Constantin (redactor), BOGHIAN, Dumitru (redactor), PINTESCU, Florin (redactor), VITCU, Dumitru (redactor), MITRIC, Olimpia (redactor), PURICI, ȘTEFAN (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), MARECI, Harieta (redactor), IGNĂTESCU, Sorin (redactor)
volum de periodic 2002-2003 Codrul Cosminului, anul 2002-2003, In Honorem Mihai Iacobescu BALAN, Dumitru (redactor), BEGUNI, Mirela (redactor), BOGHIAN, Dumitru (redactor), BRUJA, RADU-FLORIAN (redactor), CREANGĂ, Doina-Maria (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), EPURE, Violeta-Anca (redactor), GAFIȚA, VLAD (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor șef), IGNAT, Mircea (redactor), IGNĂTESCU, Sorin (redactor), LAZĂR, Mihai (redactor), MARECI, Harieta (secretar științific de redacție), MITRIC, Olimpia (redactor), PINTESCU, Florin (redactor), PURICI, ȘTEFAN (responsabil de volum), ȘANDRU, Dumitru (redactor), VITCU, Dumitru (redactor)
volum de periodic 2004 Codrul Cosminului, anul 2004 BALAN, DINU (redactor), BEGUNI, Mirela (redactor), BOGHIAN, Dumitru (redactor), BRUJA, RADU-FLORIAN (redactor), CREANGĂ, Doina-Maria (redactor), DEMCIUC, Vasile (redactor), EPURE, Violeta-Anca (redactor), GAFIȚA, VLAD (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor șef), IGNAT, Mihai (redactor), IGNĂTESCU, Sorin (redactor), LAZĂR, Mihai (redactor), MARECI, Harieta (secretar de redacție), MITRIC, Olimpia (redactor), PINTESCU, Florin (redactor), PURICI, ȘTEFAN (responsabil de volum), ȘANDRU, Dumitru (redactor), VITCU, Dumitru (redactor)
volum de carte 2006 Manuscrise românești din Moldova: catalog, anul 2006 MITRIC, Olimpia (autor)
volum de carte 2006 Manuscrise românești din Moldova: catalog, anul 2006 MITRIC, Olimpia (autor)
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 1 MITRIC, Olimpia (autor) Manuscrise românești din Moldova. Catalog, vol. II, Iași, Editura Junimea, 2007, 456 p. + 30 de planșe cu facsimile (Vasile I. Schipor) română
articol de periodic 2004-2005-2006 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXI-XXXII-XXXIII BRĂDĂȚAN, Aura (autor) , MITRIC, Olimpia (autor) Cartea poloneză în fondurile Casei Memoriale "S. Fl. Marian" din Suceava 223-234 română
articol de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VI-VII MITRIC, Olimpia (autor) Un manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 311-320 română
articol de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VI-VII MITRIC, Olimpia (autor) Opere I. Versuri - Dosoftei 681-682 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava 305-310 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IX MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească veche din județul Suceava (sec. al XVII-lea) - catalog 393-312 română
articol de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava (prima jumătate a secolului al XVIII-lea) - catalog 663-708 română
articol de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XIII-XIV MITRIC, Olimpia (autor) Carte românească veche tipărită în Transilvania aflată în colecțiile județului Suceava 253-257 română
articol de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXI MITRIC, Olimpia (autor) Circulația Cazaniei lui Varlaam în Moldova 348-361 română
articol de periodic 1998 Cercetări istorice: CI, XVII 2 MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei (CĂTĂLINA ILIESCU) VIII. Note bibliografice 460-461 română
articol de periodic 2008 Danubius, XXVI MITRIC, Olimpia (autor) Din istoria cercetării cărții vechi în Bucobina istorică 263-272 română
articol de periodic 2006 Forum Cultural, VI, nr. 4, decembrie Dr., MITRIC, Olimpia (autor) Manuscrise românești în colecții botoșănene(secolele XVII-XX) - prezentare generală (1) Patrimoniu mobil 8
articol de periodic 2007 Forum Cultural, VII, nr. 1, martie Dr., MITRIC, Olimpia (autor) Manuscrise românești în colecții botoșănene(secolele XVII-XX) - prezentare generală (2) Patrimoniu mobil 10
articol de periodic 1980-1982 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis MITRIC, Olimpia (autor) Vechi tipărituri nemțene în colecțiile județului Suceava Istoria Culturii 259-266 română, franceză
articol de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, nr. 1 MITRIC, Olimpia (autor) Valori patrimoniale în fondurile bibliotecii Muzeului Județean de Istorie din Suceava Patrimoniu. Cercetare 21-22 română
articol de periodic 1992 Revista Muzeelor: RM, 3 MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească veche în biblioteca Mănăstirii Putna 67-69 română
articol de periodic 1993 Revista Muzeelor: RM, nr. 2 MITRIC, Olimpia (autor) Expoziția „Cartea românească veche în colecții sucevene” Muzee. Expoziţii 17-20 română
articol de periodic 1996 Revista Muzeelor: RM, nr. 1 MITRIC, Olimpia (autor) Mari deținători de valori bibliofile din județul Suceava: mănăstirea Sucevița Patrimoniu. Cercetare 43-47 română