Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Anuarul Muzeului Județean Suceava - Cuvînt înainte .11-11 română
articol de periodic TOMA, Alexandru (autor) Dotrina economică românească în opera președintelui Nicolae Ceaușescu 13-22 română
articol de periodic IONESCU, Vasile (autor) Partidul Comunist Român - conducătorul întregului popor pe calea luptei de eliberare socială și națională a socialismului și păcii 23-36 română
articol de periodic PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Partidul Comunist Român - stegar al intereselor naționalefundamentale ale poporului român, apărător al independenței și suveranității țării 37-44 română
articol de periodic FOIT, Grigore (autor) Suceava - centru de interes major pentru numismatica medievală a Moldovei 47-84 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) , RĂDULESCU, Alexandru (autor) Necropola medievală de la Sf. Dumitru din Suceava (Sec. XV-XVIII) 85-99 română
articol de periodic IGANAT, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea movinelor funerare militate din evul mediu (săpăturile arheologice de la Movila lui Răzvan) 101-109 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Motive decorative în ceramica ornamentală din secolul al XVII-lea de ls Curtea Domnească - Suceava 111-120 română
articol de periodic MIRON, Vasile (autor) , PRICOP, Adrian (autor) Documente privind orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 121-132 română
articol de periodic MONORANU, Octav (autor) Considerații asupra unor aspecte ale vieții sociale din orașul Suceava în secolele XVII-XVIII 133-140 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Un memoriu al sucevenilor de la 1848 141-148 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Ispostaze ale patriotismului în poezia lui Vasile Bumbac 149-161 română
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale începuturilor neoliticului la est de Carpații Orientali 163-167 română
articol de periodic MANEA, Ștefan (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Evoluția habitatului din bazinul Șomuzului Mare în zona comunei Preotești 169-182 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Costobocii 183-192 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Realități demografice pe teritoriul Moldovei de Nord în sec. VIII-XI e.n 193-198 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei (din secolul IX pînă în prima jumătate a secolului XVI) în lumina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice și antropogeografice) 199-242 română
articol de periodic LAZĂR, Mihai (autor) Gorștina de oi în Moldova în secolele XV-XVIII 243-255 română
articol de periodic NEGRUȚI, Ecaterina (autor) Informații noi privind emigrările din Bucovina în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) Din istoria mineritului în Bucovina 265-277 română
articol de periodic IONIȚĂ, Elisabeta (autor) Participarea femeilor din Bucovina la lupta pentru înfăptuirea și apărarea independenței și unității statului român 279-284 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Contribuția socialiștilor bucovineni la unificarea mișcării muncitoprești și crearea Partidului revoluționar unic. Partidul Comunist Romaân 285-296 română
articol de periodic IRIMESCU, Sevastița (autor) Contribuția județului Suceava la Sprijinirea războiului antihitlerist 297-304 română
articol de periodic MITRIC, Olimpia (autor) Cartea veche românească din județul Suceava 305-310 română
articol de periodic LEMNY, Ștefan (autor) Tipografia de la Rădăuți, centru de cultură românească în veacul XVIII 311-319 română
articol de periodic CANTEMIR, Traian (autor) Aspirațiile de unitate națională la scriitorii bucovineni de pînă la 1918 321-331 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Colaboratori bucovineni la revista "Familia" 333-352 română
articol de periodic PETROVICI EMILIAN, Dan (autor) Societățile academice românești din Bucovina - Forme ale luptei de emancipare socială și națională 353-373 română
articol de periodic URECHE, Lazăr (autor) "Revista Ilustrată" - propagatoare a istoriei și culturii bucovinene 375-379 română
articol de periodic COCÎRȚĂ, Adrian (autor) Mihail Sadoveanu , elev la Fălticeni 381-388 română
articol de periodic COCUZ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Bucovina (1918-1944) - II 389-398 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) "Un vis întrerupt" - Nicolae Labiș (Răsfoind manuscrisele poetului)- IV 399-414 română
articol de periodic BUEHLER, Gretchen (autor) Ieremie Fărtăiș - rapsod american din Bucovina 415-422 română
articol de periodic SABATOS MARINA, Ileana (autor) Arta contemporană de for din județul Suceava - sculptura și pictura monumentală 423-439 română
articol de periodic CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Noi date privind relațiile economice dintre Bucovina și Transilvania la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea 441-448 română
articol de periodic DÎRDALĂ, Ionel (autor) Două documente inedite cu privire la interzicerea limbii române și a alfabetului latin în unele lucrări și acte clericale din Bucovina 449-451 română
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Documente ale revoluției de la 1848 din Bucovina 453-462 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Scrisori de la "Ioan Slavici, Iacob Negruzii, Gavriil Musicescu și Ioan Urban Jarnik către Simion Florea Marian 463-479 română
articol de periodic URSULESCU, Drăguța (autor) George Diamandy 481-491 română
articol de periodic CHELCEA, Ion (autor) Artur Gorovei (1864-1951) - Cu privire la activitatea sa etnografică și folcloristică 493-508 română
articol de periodic TIRON, Vasile (autor) Un poet din Bucovina începutului de veac, Nicu Dracea (1879-1923) 509-516 română
articol de periodic MUNTEAN, George (autor) Vasile Țigănescu - scriitor și profesor 517-526 română
articol de periodic Muzeele din județul Suceava 527-543 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice din "Cetățuia" de la Merești (com. Vilturești, jud. Suceava) 545-551 română
articol de periodic CAMILAR, Mihai (autor) , URSULESCU, Nicolae (autor) Un opaiț roman descoperit la Plăvălani (com. Udeștim jud. Suceava) 553-556 română
articol de periodic BRATILOVEANU, Gheorghe (autor) Un valoros obiectiv de arhitectură populară tradițională : celarul lui Ioan Haucă din Moldovița 557-562 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) , MONORANU, Octav (autor) Activitatea științifică de evidență și cultural-educativă desfășurată de Muzeul județean Suceava în anul 1980 563-570 română
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) Eugenia Neamțu (17 iunie 1930-13 octombrie 1980) 571-573 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) Documente străine despe români 577-579 română
articol de periodic CÎRLAN, Nicolae (autor) Dicționarul literaturii române de la origini pană la 1900 580-583 română
articol de periodic BLAJ, Pavel (autor) In istoricul comunelor Rădășeni și Horodniceni - Niculăiasa Ana, Nicilaiasa Mihai 587-587 română
articol de periodic DIMITRIU, Eugen (autor) Liceul pedagogic "Vasile Lupu" din Iași - Contribuții la istoria învățămîntului românesc - 125 ani (1855-1980) 588-589 română