Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 34 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1974 Cultura Precucuteni pe teritoriul României, anul 1974 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor)
volum de periodic 1996-1998 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 40-42, anul 1996-1998, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă ALEXANDRESCU, Petre (redactor șef), ALEXANDRESCU VIANU, Maria (redactor), HARHOIU, Radu (redactor șef adjunct), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (redactor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (redactor), SUCEVEANU, Alexandru (redactor), VULPE, Alexandru (redactor), ZAHARIA, Liliana (secretar de redacție)
volum de periodic 2002-2003 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 46-47, anul 2002-2003, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă VULPE, Alexandru (redactor șef), HARHOIU, Radu (redactor șef adjunct), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (redactor), MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (redactor), PALINCAȘ, Nona (redactor), ALEXANDRESCU VIANU, Maria (redactor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (redactor), SUCEVEANU, Alexandru (redactor), ZAHARIA, Liliana (redactor)
volum de periodic 2004-2005 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 48-49, anul 2004-2005, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă VULPE, Alexandru (redactor șef), HARHOIU, Radu (redactor șef adjunct), ALEXANDRESCU VIANU, Maria (redactor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (redactor), MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (redactor), PALINCAȘ, Nona (redactor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (redactor), SUCEVEANU, Alexandru (redactor), ZAHARIA, Liliana (redactor)
volum de carte 1981 Tîrpești: from prehistory to history in Eastern Romania, anul 1981 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor), BOLOMEY, Georgeta (traducător)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX, nr. 1 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Din nou despre începuturile vieții neolitice la est de Carpații Răsăriteni Simpozionul internaţional „Neoliticul timpuriu la est de Carpaţi şi în zonele limitrofe”, Bârlad, 1994 16-20 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, I BOLOMEY, Alexandra (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Industria cornului în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni-Ostrov 82-105 română
articol de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale începuturilor neoliticului la est de Carpații Orientali 163-167 română
articol de periodic 1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis: BMA, II, seria Cucuteni oujourd'hui MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) La contribution de Vladimir Dumitrescu pour definir le concept de complexe culturel Ariușd-Cucuteni-Tripolye et pour la connaissance de ses origines et son evolution interne 27-38 franceză
articol de periodic 2000 Cercetări Arheologice: CA, XI-I MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Sur l'organisation interne de certaines stations des cultures des complexes de Boian-Gumelnița et Precucuteni-Cucuteni 321-336 franceză
articol de periodic 1977 Cercetări istorice: CI, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale fazei Cucuteni A, in lumina săpăturilor arheologice de la Topile II. Arheologie 125-144 română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II Dr., MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) O statuetă cicladică de « gânditor » și eventualele sale legături cu piese similare din România Arheologie 83-90 română, franceză
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale culturii Cucuteni-Tripolie Arheologie 39-48 română, engleză
articol de periodic 1997 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XV, Preistoria Dunării de Jos. In memoriam Vladimir Dumitrescu (1902-1994) MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Considerații pe marginea organizării interne a unora dintre așezările culturilor din Complexul Precucuteni-Cucuteni Neo-Eneolitic 165-201 română, engleză
articol de periodic 2001 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Preistoria Dunării de Jos DUMITRESCU, Vladimir (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Noi descoperiri de la Gumelnița Varia 114-144 română
articol de periodic 2002 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIX, Vladimir Dumitrescu. 100 ani de la naștere MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Profesorul Vladimir Dumitrescu 7-21 română
articol de periodic 2002 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIX, Vladimir Dumitrescu. 100 ani de la naștere MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) A Few Observations on the internal organization of Gumelnița communities on Lake Cătălui Islet 147-153 engleză
articol de periodic 2003 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XX, Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos, cu privire specială asupra centrului Munteniei, de Marian Neagu Dr., MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Prefață 11 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Sondajul de la Tîrpești (r. Tg. Neamț, reg. Bacău) 235-244 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Drăgușeni, Jud. Botoșani 100-102 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Cercetările de la Drăgușeni (jud. Botoșani) 082-085 română
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Drăgușeni (jud. Botoșani) 048-052 română
articol de periodic 1972-1973 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Tipuri de așezări și sistemele lor de fortificație în cuprinsul culturii Precucuteni Studii şi Materiale 55-65, 319-320 română, franceză
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Profesorul Vladimir Dumitrescu la 80 de ani Studii şi Materiale 13-18 română
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Începutul și etapele culturii Precucuteni și relațiile sale cu cultura Tripolie Note şi discuţii 419-428 română, franceză
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CÎRCIUMARU, Marin (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) , MURARU, Adrian (autor) Contribuții la ecologia locuirilor pre și preotoistorice de la Târpești Cercetări interdisciplinare în arheologie 643-685 română, franceză
articol de periodic 1992 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XVIII, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor) , CIUBOTARU, Elena (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Săpăturile arheologice de la Izvoarele-Piatra-Neamț din anul 1987 Materiale şi cercetări arheologice 173-188 română, franceză
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XIX, Acta Musei Petrodavensis CIACÂRU, Mircea Răzvan (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Un vas cultic cucutenian de la Izvoare - Piatra-Neamț Studii şi materiale arheologice 97-114 română, franceză
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XIX, Acta Musei Petrodavensis MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Elemente târzii în ceramica Cucuteni de la Drăgușeni și relațiile acestora cu descoperirile de la Traian - Dealul Fîntînilor Studii şi materiale arheologice 115-126 română, franceză
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXI, Acta Musei Petrodavensis BELDIMAN, Corneliu (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starcevo-Criș pe teritoriul României. Așezarea de la Grumăzești, județul Neamț Cercetări interdisciplinare în istorie 273-296 română, franceză
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Câteva observații asupra sculpturii în lut a culturii Hamangia și influența ei asupra plasticii culturii Precucuteni 13-17 română
articol de periodic 1972 Pontica, V MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Asupra unor aspecte ale raporturilor dintre culturile Precucuteni și Hamangia 29-38 română
articol de periodic 1977 Pontica, X MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale plasticii antropomorfe neo-eneolitice din România și relațiile ei cu Mediterana orientală 37-43 română
articol de periodic 1980 Pontica, XIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele aspecte ale legăturilor dintre neo-eneoliticul românesc și culturile egeice și microasiatice 57-65 română
articol de periodic 1981 Pontica, XIV MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) În legătură cu cîteva opinii ale unor cercetători străini asupra neo-eneoliticului românesc 39-46 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 DUMITRESCU, Stelian (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) , MOISE, Dragoș (autor) , RADU, Valentin (autor) , VOINEA, Valentina (autor) Așezarea eneolitică de pe insula "La Ostrov", lacul Tașaul (Năvodari, jud. Constanța) - Raport preliminar 123-170 română
articol de carte 2000 Pratiques funéraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. Actes du IIIe Colloque International d`Archéologie Funéraire, Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) , RENȚA, Elena (autor) , MATEI, Gheorghe (autor) Les recherches archéologiques de sauvetage de Ciulnitza, le département de Ialomitza (1994-1997). Le tumulus I 149-165 franceză
articol de periodic 1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Contributions au probleme de la genese de la Culture Precucuteni .9- franceză
articol de periodic 1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) În ce zonă și cum s-a putut face trecerea de la ultima fază a culturii Precucuteni la prima fază a culturii Cucuteni 27- română