Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIX, 2002, Vladimir Dumitrescu. 100 ani de la naștere


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Tabula Gratulatoria 3-4 română
articol de periodic Cuprins 5 română, engleză, franceză, germană
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Profesorul Vladimir Dumitrescu 7-21 română
articol de periodic BRUDIU, Mihalache (autor) Hommes et pierres. Pages de l'histoire de l'archéologie roumaine 22-25 franceză
articol de periodic LICHTER, Clemens (autor) Burial customs of the Lower Danube and Eastem Balkans in the Neolithic and Chalcolithic 26-42 engleză
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) Some aspects of internal division into periods and relative and absolute chronology of the middle neolithic communities developed at the Lower Danube 43-55 engleză
articol de periodic MAKKAY, Janos (autor) An imported pottery fragment of the Boian culture and its context in the Hungarian Middle Neolithic 56-68 engleză
articol de periodic ȘERBĂNESCU, Done (autor) Observații preliminarii asupra necropolei neolitice de la Sultana-Valea Orbului, jud. Călărași 69-86 română
articol de periodic BAILEY, Douglass (autor) A new perspective on Neolithic figurines 87-95 engleză
articol de periodic LUCA, Sabin Adrian (autor) Eine zoomorphe Statuette aus der jungsteinzeitliche Siedlung von Reussmarkt / Miercurea Sibiului / Szerdahely-Petriș (kr. Hermannstadt / Sibiu / Nagyzszeben) 96-106 germană, română
articol de periodic ANDREESCU, Radian-Romus (autor) Reprezentări antropo-zoomorfe în cultura Gumelnița-Karanovo VI-Kodjadermen 107-111 română, engleză
articol de periodic VOINEA, Valentina (autor) Adoratio et invocatio. Gesturi religioase ancestrale reprezentate pe vase de cult gumelnițene 112-121 română
articol de periodic PANDREA, Stănică (autor) Débuts de la culture Goumelnitsa au nord - est de la Plaine Roumaine 122-146 franceză
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) A Few Observations on the internal organization of Gumelnița communities on Lake Cătălui Islet 147-153 engleză
articol de periodic EL SUSI, Geogeta (autor) Archaeozoological researches in the eneolithical site from Drăgănești-Olt (Slatina Olt county) 154-158 engleză
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Einige Erwägungen bezüglich des Fischfangs in der Vorgeschichte an der Unteren Donau 159-169 germană
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) General Considerations Concerning the Funerary Practices in the Iron Age Between the Carpathians and the Danube 170-198 engleză
articol de periodic OBELÄNDER-TÂRNOVEANU, Irina (autor) Digital Archiving in Archaeology. Speaking about the Past to the Future 199-230 engleză
articol de periodic DUMITRESCU, Vladimir (autor) Conferință ținută la radio de Vladimir Dumitrescu în anul 1935 (facsimil) 231-251 română
articol de periodic Lista abrevierilor 253-255 română