Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 25 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI BRUDIU, Mihalache (autor) Evoluția culturală și mediul în Podișul Central Moldovenesc în perioada finală a Paleoliticului Superior Studii şi cercetări istorice 9-13 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV BRUDIU, Mihalache (autor) , POPUȘOI, Eugenia (autor) Cercetări paleolitice la Mălușteni (jud. Vaslui) 21-29 română
articol de periodic 2002 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIX, Vladimir Dumitrescu. 100 ani de la naștere BRUDIU, Mihalache (autor) Hommes et pierres. Pages de l'histoire de l'archéologie roumaine 22-25 franceză
articol de periodic 1979 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 23, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. 2050 ans depuis la création du premier état dace centralisé et indépendant, seria nouă BRUDIU, Mihalache (autor) Deux tombes tumulaires de la zone de Galați Notes et discussions 323-331 franceză
articol de periodic 2007 Danubius, XXV BRUDIU, Mihalache (autor) Documentație privind conversarea valului roman Traian-Tulucești 349-261 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII BRUDIU, Mihalache (autor) Profesor universitar dr. Mihalache Brudiu. Lista de lucrări științifice 25-31 română
articol de periodic 1970 Materiale și Cercetări Arheologice BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetări perieghetice în sudul Moldovei 511-528 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetările arheologice în stațiunea arheologică de la Cotu Miculinți, jud. Botoșani 005-012 română
articol de periodic 1980 Materiale și Cercetări Arheologice BRUDIU, Mihalache (autor) Rezultatul cercetărilor de la Vânători, Jud. Galați 398-406 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice BRUDIU, Mihalache (autor) Rezultatele cercetărilor paleolitice din stațiunea de la Cotu Miculinții, jud. Botoșani 007-013 română
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetări arheologice de salvare la Vânători, jud. Galați 407-414 română
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetări paleolitice la Țepu, județul Galați Note şi discuţii 403-410 română, franceză
articol de periodic 1999 Mousaios, V BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetări privind secolele VIII-XI în zona de Sud a interfluviului Prut-Siret 119-131 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VI BRUDIU, Mihalache (autor) O problemă controversată în arheologia românească; phalloi sau tuburi suflante pentru foale? .9-23 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VII BRUDIU, Mihalache (autor) , CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) , LIUȘNEA, Mihaela (autor) , MATEI, Sebastian (autor) Șantierul arheologic Pietroasele - campania 2001 17-26 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche BRUDIU, Mihalache (autor) Complexe funerare tumulare din sud-estul Moldovei (I) 31-56 (I); 35-37 (II) română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 BRUDIU, Mihalache (autor) Raportul dintre specificul geografic și procesul indoeuropenizării Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 243 română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 BRUDIU, Mihalache (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. Funeral Practices as Form of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloqium of Funeral Archaeology, 22-28 May 2000 - Abstracts 244-245 română
articol de carte 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire. Actes du Colloque International, Septembre 1993, Tulcea, seria arheologie BRUDIU, Mihalache (autor) Le Hallstatt dans le Sud-Est de la Moldavie 139-148 Franceză - Română
articol de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 1 BRUDIU, Mihalache (autor) Aspecte ale civilizației paleolitice surprinse în așezarea de la Cotu Miculinți-Gîrla Mare (Județul Botoșani) Opinii 78-83 română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2 BRUDIU, Mihalache (autor) Despre două sceptre de piatră descoperite în sud-estul Moldovei Studii 169-179 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie BRUDIU, Mihalache (autor) Un cavou roman descoperit la Galați Materiale şi cercetări arheologice 85-96 română
articol de periodic 1985 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie BRUDIU, Mihalache (autor) Informații noi privind epoca bronzului în sud-estul Moldovei Materiale şi cercetări arheologice 235-248 română
articol de periodic 1994 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie BRUDIU, Mihalache (autor) Industria cornului și osului în paleoliticul superior din nord-estul României Simpozionul „N. N. Moroşan - Un destin românesc în Basarabia cotropită” 273-282 română
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, III BRUDIU, Mihalache (autor) La Dobroudja romaine hors de sa frontière naturelle 61-70 franceză