Peuce, X, 1991, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sumar 4-6 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri 7-8 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Despre figurinele antropomorfe plate de os, de la sfârșitul culturii Gumelnița, de pe teritoriului României 9-12 (I); 2-6 (II) română
articol de periodic LĂZURCĂ, Elena (autor) Ceramica cucuteniană în contextul așezării gumelnițene de la Carcaliu (județul Tulcea) 13-18 (I), 7-13 (II) română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Unele date despre tipurile de locuințe din epoca bronzului de pe teritoriul României 21-31 (I); 15-20 (II) română
articol de periodic BRUDIU, Mihalache (autor) Complexe funerare tumulare din sud-estul Moldovei (I) 31-56 (I); 35-37 (II) română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) O nouă cultură de la începutul epocii bronzului pe teritoriul istro-pontic 33-39 (I), 21-34 (II) română
articol de periodic SÎRBU, Valeriu (autor) Semnificația unor gropi de cult descoperite în dava geto-dacică de la Grădiștea (județul Brăila) 57-61 (I); 39-47 (II) română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Ghiolul Pietrei, comuna Independența (Murighiol), județul Tulcea 63-68 (I); 49-65 (II) română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Monumentul triumfal de la Adamclisi în documente de arhivă și în publicații vechi 69-80 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Municipium Noviodunum 81-84 (I); 67-69 (II) română
articol de periodic MATEI, Cristian (autor) Flota romană în războaiele dacice 85-96 (I); 71-94 (II) română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) O nouă atestare epigrafică a prezenței flotei romane în Nordul Dobrogei 97-100 (I); 95-98 (II) română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) Două reprezentări ale zeiței Venus descoperite recent în Nordul Dobrogei 101-104 (I); 99-102 (II) română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Un nou cuptor de ars material tegular, descoperit în ferma romană târzie de la Telița, punctul "La Pod" (județul Tulcea) 105-107 (I); 103-110 (II) română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Cercetări arherologice pe Valea Teliței (județul Tulcea) I. Sondajul de la Frecăței 109-116 (I); 111-138 (II) română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Cultul lui Hercules în așezările romane din zona Poșta-Telița (județul Tulcea) 117-120 (I); 139-144 (II) română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Cercetări recente la bazilica paleocreștină din satul Niculițel (județul Tulcea) 121-125 (I); 145-156 (II) română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Elemente etnice nord-dunărene în Scythia Minor (sec. IV-V p.Chr.) 127-131 (I); 157-163 (II) română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Ceramica din așezarea și cetatea de la Independența (Murighiol) secolele V î.e.n. - VII e.n. 133-182 (I); 165-216 (II) română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) , POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) , OPAIȚ, Cristina (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi 183-353 (I); 217-310 (II) română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) , POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) , OPAIȚ, Cristina (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: Cuvânt înainte 187 română
articol de periodic ZAHARIADE, Mihail (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: I. Cadrul geografic 188 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: II. Metoda de cercetare 188-189 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: III. Fortificația 191-205 română
articol de periodic OPAIȚ, Cristina (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: IV. Așezarea extramuros 207-209 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: V. Ceramica 211-259 română
articol de periodic OPAIȚ, Cristina (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: VI. Sticla 261-262 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: VII. Opaițele 263-268 română
articol de periodic POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: VIII. Monedele 271-319 română
articol de periodic OPAIȚ, Cristina (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: IX. Unelte și arme 321-327 română
articol de periodic ZAHARIADE, Mihail (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: X. Descoperiri epigrafice 328-329 română
articol de periodic OPAIȚ, Cristina (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: XI. Descoperiri mărunte 331-334 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: XII. Considerații privind viața economică 335-337 română
articol de periodic ZAHARIADE, Mihail (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: XIII. Considerații istorice 339-343 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Fortificația și așezarea romană târzie de la Babadag-Topraichioi: Appendix 345 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor de la Dinogetia (Garvăn) aparținâd epocii romane târzii 355-360 (I); 311-313 (II) română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Un mormânt din secolul X descoperit la Niculițel 361-364 (I); 315-318 (II) română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare din așezarea feudal timpurie de la Ghiolul Pietrei, com. Independența, județul Tulcea 365-370 (I); 319-339 (II) română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Săpăturile de la Dinogetia (1982-1985) 371-391 (I); 341-357 (II) română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Ceramica din secolul XIV descoperită în așezarea medievală de la Enisala (județul Tulcea) 393-397 (I); 359-370 (II) română
articol de periodic BARASCHI, Silvia (autor) Unele probleme despre Proslavita 399-409 (I); 371-375 (II) română
articol de periodic POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) , LUNGU, Vasilica (autor) Câteva monede romane descoperite la Mahmudia și Independența 411-415 (I); 377-379 (II) română
articol de periodic OCHEȘEANU, Radu (autor) Tezaurul de nummii constantinieni de la Arrubium (1908), contribuții la cunoașterea circulației monetare în Scytia Minor între anii 318-324 417-455 (I); 381-387 (II) română
articol de periodic OPAIȚ, Cristina (autor) Descoperiri monetare în fortificația de la Independența, județul Tulcea 457-483 (I) română
articol de periodic POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) , OCHEȘEANU, Radu (autor) Monedele de aur romane și bizantine din colecția Maria și Dr. George Severeanu 485-495 (I); 389-396 (II) română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Circulația monetară la Nufăru în secolele X-XIV 497-554 (I); 397-417 (II) română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Un tezaur monetar descoperit la Hârșova (sec. XV-XVI) 555-558 (I); 419-421 (II) română
articol de periodic MAXIM, Mihai (autor) , NICOLAE, Eugen (autor) Monedele otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala 559-572 (I); 423-427 (II) română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Cronica descoperirilor monetare din Nordul Dobrogei (III) 575-587 (I); 429-432 (II) română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Academician Emil Condurachi (1912-1987) 589-592 română