Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 83 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1979 Acta Moldaviae Meridionalis, I CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri arheologice în comunele Tanacu și Dragomirești (Județul Vaslui) Cercetări arheologice pe teren 223-239 română
articol de periodic 1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Țigănești, judetul Bacău 343-358 română
articol de periodic 1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în bazinul Bistriței .10-16 română
articol de periodic 1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilela (autor) Cîteva observații privitoare la sfârșitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău 35-47 română
articol de periodic 1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilela (autor) Descoperiri recente de obiecte din aramă și bronz în Moldova 49-61 română
articol de periodic 1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) Un mormînt hallstattian, descoperit la Cimbala 69-72 română
articol de periodic 1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Bărboasa-Bacău 199-208 română
articol de periodic 1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) , TEODOR, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Podul Morii – Bărboasa, com. Oncești 23-34 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilela (autor) Cercetările arheologice de la Dealul Morii 49-79 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) O nouă cetățuie dacică pe Valea Siretului 93-130 română
articol de periodic 1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monederepublicane romane descoperit la Cornii de Sus, județul Bacău 131-144 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani de la Ardeoani 179-191 română
articol de periodic 1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monede turcești descoperit la Copăcești (jud. Vrancea) 349-362 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Cercetările arheologice de la Dădești (jud. Bacău) 119-128 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) Două celturi descoperite în Moldova 133-136 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău) 137-158 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgești (jud. Bacău) 253-269 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine 287-298 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) L’évolution des outils et des armes en pierre taillée découverts sur le territoire de la Roumanie - Păunescu Al. 438-439 română
articol de periodic 1972 Carpica, V BITIRI, Maria (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
articol de periodic 1972 Carpica, V CĂPITANU, Viorel (autor) Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
articol de periodic 1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (jud. Vaslui) 77-100 română
articol de periodic 1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
articol de periodic 1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de incinerație din secolul al III-lea de la Glăvănești-Bărboasa, comuna Oncești, județul Bacău 63-116 română
articol de periodic 1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Noi descoperiri de topoare de aramă și bronz în județul Bacău 31-36 română
articol de periodic 1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în așezarea geto-dacică de la Răcătău (județul Bacău) 49-120 română
articol de periodic 1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Săucești, județul Bacău 151-182 română
articol de periodic 1978 Carpica, X CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Dealul Perjului (com. Oncești, jud. Bacău) 195-204 română
articol de periodic 1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
articol de periodic 1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău, județul Bacău 51-56 română
articol de periodic 1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgești, județul Bacău 81-85 română
articol de periodic 1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II) 139-158 română
articol de periodic 1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel (autor) Figurine antropomorfe geto-dacice, descoperite la Răcătău (com. Horgești, jud. Bacău) 141-152 română
articol de periodic 1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel (autor) Radu Vulpe (1899-1982) 265-268 română
articol de periodic 1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana, județul Bacău 51-54 română
articol de periodic 1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) Fibule de tip Latène descoperite în așezarea de tip „dava” de la Răcătău, comuna Horgești, județul Bacău 61-83 română
articol de periodic 1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 235-237 română
articol de periodic 1985 Carpica, XVII CĂPITANU, Viorel (autor) Unelte și arme de fier descoperite în așezarea geto-dacă de la Răcătău, com. Horgești, jud. Bacău 41-74 română
articol de periodic 1985 Carpica, XVII ALEXIANU, Marius (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Amfore cu inscripții descoperite în dava de la Răcătău (jud. Bacău) 75-80 română
articol de periodic 1985 Carpica, XVII CĂPITANU, Viorel (autor) Contribuția lui Vasile Pârvan privind localizarea davelor pe Siret 197-201 română
articol de periodic 1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Cetatea dacică de la Moinești 53-69 română
articol de periodic 1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte cu semnificație cultuală descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 71-101 română
articol de periodic 1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Ceramica geto-dacică descoperită în dava de la Răcătău, comuna Horgești, jud. Bacău 103-213 română
articol de periodic 1989 Carpica, XX BITIRI-CIORTESCU, Maria (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) , CĂRCIUMARU, Marin (autor) Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriței în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău .7-52 română
articol de periodic 1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) , VULPE, Alexandru (autor) Depozitul de bronzuri de la Gioseni 69-81 română
articol de periodic 1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte de podoabă și piese vestimentare descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 97-124 română
articol de periodic 1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, com. Dămienești, jud. Bacău 137-147 română
articol de periodic 1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Noi descoperiri de monede antice și bizantine intrate în colecțiile muzeului din Bacău 193-201 română
articol de periodic 1991 Carpica, XXII ANTONESCU, Iulian (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) Iulian Antonescu ctitor al muzeelor din județul Bacău 163-165 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-1 CĂPITANU, Viorel (autor) Noi contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău (antica Tamasidava) 131-192 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) 35 de ani de existență a Muzeului de Istorie din Bacău .7-13 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola carpică de la Poiana-Negri, jud. Bacău 143-150 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Parava, jud. Bacău 151-165 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) , ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Prăjești, comuna Traian, județul Bacău 167-186 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Colecția „Alexandru Aparu”, Găiceana 273-280 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Colecția „Costache Teletin”, Bărboasa 323-326 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Ștefan Cucoș (1936-1992) 327-331 română
articol de periodic 1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor) , FLORESCU, Marilena (autor) Cîteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I) .5-22 română
articol de periodic 1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor) Ceștile dacice ornamentate din dava de la Răcătău, județul Bacău 45-72 română
articol de periodic 1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte din arta geto-dacă descoperite în dava de la Răcătău,jud. Bacău 123-140 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri arheologice din partea de N-E a județului Vrancea 36-42 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetările arheologice în Dava de la Răcătău-Tamasidava, între anii 1992-1996 50-118 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CĂPITANU, Viorel (autor) , MORĂȘANU, Marcel (autor) N.C. Enescu - Strălucit dascăl și cercetător 145-154 română
articol de periodic 1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CĂPITANU, Viorel (autor) Zirgidava. Cetatea dacică de la Brad - Ursachi Vasile 181-184 română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice, VIII BUZDUGAN, Constantin (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHE, V. (autor) Săpăturile de la Buda 141-144
articol de periodic 1979 Materiale și Cercetări Arheologice, XIII CĂPITANU, Viorel (autor) Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău 139-142
articol de periodic 1983 Materiale și Cercetări Arheologice, XV, A XV-A SESIUNE ANUALĂ DE RAPOARTE Muzeul județean Brașov -1981 CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacă de la Răcătău, jud. Bacău 201-210
articol de periodic 1986 Materiale și Cercetări Arheologice, XVI, A XVI-a sesiune anuală de rapoarte Vaslui, 1982 CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetările arheologice din cetatea geto-dacică de la Răcătău, jud. Bacău 109-120
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis CĂPITANU, Viorel (autor) Un vîrf de lance din silex descoperit la Luncani, județul Bacău Note şi discuţii 305-310 română, franceză
articol de periodic 1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 CĂPITANU, Viorel (autor) Două topoare cu brațe în cruce descoperite în județul Bacău Note şi discuţii 435-440 română, franceză
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CĂPITANU, Viorel (autor) , VULPE, Alexandru (autor) Sabia de la Marvila Note şi discuţii 497-502 română, germană
articol de periodic 1994 Mousaios, IV-1 CĂPITANU, Viorel (autor) O lucernă romană descoperită la Racătău română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II CĂPITANU, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea populației autohtone în sec. II-III e.n. în județul Bacău / Contributions à l'étude de la population daco-carpiques des IIe — IIIe siècles n.e. du dép. de Bacău 293-334 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola birituală daco-carpică de la Spucești, jud. Bacău / La nécropole birituelle dace-carpique de Săucești, dépt. de Bacău 165-180 română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 BRUDIU, Mihalache (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. 244-245 română
articol de periodic 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie CĂPITANU, Viorel (autor) A Hallstattian ritual pit discovered at Răcătău, Bacău County 111-112 engleză
articol de periodic 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie CĂPITANU, Viorel (autor) O groapă rituală halstattiană descoperită la Răcătău, județul Bacău 113-117 română
articol de periodic 1992 Revista Muzeelor, nr. 1 CĂPITANU, Viorel (autor) Expoziția „Descoperiri arheologice din anul 1991” Viaţa muzeală 70-70 română
articol de periodic 1992 Revista Muzeelor, nr. 4 CĂPITANU, Viorel (autor) Muzeul Județean de istorie „Iulian Antonescu” Bacău Manifestări muzeale 72-73 română
articol de periodic 2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 CĂPITANU, Viorel (autor) La necropole geto-dace de Răcătău, departement de Bacău 214-214 franceză