Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 49 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2015 Dodești-Vaslui: o așezare din epoca migrațiilor, anul 2015 TEODOR, Dan (autor)
volum de carte 1996 Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d. Hr, anul 1996, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis VIII TEODOR, Dan (autor)
articol de periodic 2011 Acta Musei Tutovensis, VI TEODOR, Dan (autor) Unele considerații privind fibulele digitate din spațiul carpato-dunăreano-pontic 120-129 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis, VIII TEODOR, Dan (autor) Necropola medievală timpurie de la Arsura-Vaslui 107-113 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis, VIII TEODOR, Dan (autor) Locuirea teritoriului nord-vestic al României între antichitatea tîrzie și perioada de început a epocii medievale timpurii (nujlocul sec. V-sec. VII timpuriu) 246-248 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan (autor) Un muzeu centenar 25-26 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan (autor) Ornamentica ceramicii lucrate cu mîna din secolele VI-IX Hr. De la est de Carpați 184-201 română
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis, XI TEODOR, Dan (autor) Academicianul Mircea Petrescu-Dîmbovița - Un secol de la naștere 266-269 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Tutovensis, XII, nr. 2 TEODOR, Dan (autor) Obiecte vestimentare medievale timpurii la est de Carpați 237-250 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis, XIV, seria Istorie veche și arheologie TEODOR, Dan (autor) Structura și evoluția satelor medievale timpurii la est de Carpați 194-199 română
articol de periodic 2011 Arheologia Mileniului I p. Chr., II TEODOR, Dan (autor) Unele concluzii privind realitățile de la sud de Carpați în secolele V-VII p. Chr. 227-239 română
articol de periodic 2003 Biblioteca Mousaious, 4 TEODOR, Dan (autor) Spațiul carpato-dunăreano-pontic în mileniul marilor migrații 554 română
articol de periodic 1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) , TEODOR, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
articol de periodic 1969 Carpica, II TEODOR, Dan (autor) Unele probleme privind evoluția culturii materiale din Moldova în secolele VI-X 253-307 română
articol de periodic 1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor) , MITREA, Ioan (autor) , TEODOR, Dan (autor) Descoperirile arheologice de la Oituz (județul Bacău) 309-324 română
articol de periodic 1972 Carpica, V TEODOR, Dan (autor) Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatice ale României 105-114 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-1 TEODOR, Dan (autor) Cuvînt înainte .5-6 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 TEODOR, Dan (autor) A 35 aniversare a activității muzeului de istorie băcăuan 21-22 română
articol de periodic 1999 Carpica, XXVIII TEODOR, Dan (autor) Contribuții la cunoașterea obștii sătești din mileniul marilor migrații 103-108 română
articol de periodic 2000 Carpica, XXIX TEODOR, Dan (autor) Importuri creștine romano-bizantine la Nordul Dunării de Jos .11-26 română
articol de periodic 2001 Carpica, XXX TEODOR, Dan (autor) Romanitatea spațiului carpato-nistrean 43-52 română
articol de periodic 2005 Carpica, XXXIV TEODOR, Dan (autor) Considerații privind continuitatea autohtonă în spațiul Carpato-Dunărean în mileniul I. d. Hr. 143-150 română
articol de periodic 2006 Carpica, XXXV TEODOR, Dan (autor) Migrațiile slave din secolele VI-VII. Contribuția cercetărilor arheologice 87-93 română
articol de periodic 2007 Carpica, XXXVI TEODOR, Dan (autor) Muzeul de istorie Iulian Antonescu din Bacău la 50 de ani 16-19 română
articol de periodic 1991 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, II TEODOR, Dan (autor) Éléments et influences byzantines dans la civilisation des VIe-VIIe siècles après J. Chr. au Nord du Bas-Danube 59-72 franceză
articol de periodic 1997 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, III TEODOR, Dan (autor) Fibules byzantines des Ve-VIIe siècles dans l'espace carpato-danubien-pontique 69-91 franceză
articol de periodic 2001 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, IV TEODOR, Dan (autor) Médaillons byzantins à symboles chrétiens des IVe-VIIe siècles de l'espace carpato-danubiano-pontique 19-27 franceză
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V TEODOR, Dan (autor) Ateliers byzantins des VIe-VIIe siècles au nord du Bas-Danube B. BYZANTINA 189-206 franceză
articol de periodic 2011 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI TEODOR, Dan (autor) Nouvelles considérations sur la domination de la Bulgarie au nord du Danube Inferieur 95-102 franceză
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie Dr., TEODOR, Dan (autor) OCTAVIAN LIVIU ȘOVAN-Necropola de tip Sântana de Mureș – Černjacov de la Mihălășeni (jud. Botoșani) RECENZII 30
articol de periodic 1978 Hierasus, I TEODOR, Dan (autor) Așezările întărite din regiunile est-carpatice ale României în sec VIII-XI 197- română
articol de periodic 1997 Hierasus, X TEODOR, Dan (autor) Descoperiri slave din secolele VI-VIII în spațiul carpato-dunărean 98-116 română
articol de periodic 2001 Hierasus, XI TEODOR, Dan (autor) Azezarea întărită medievală timpurie de la Dersca-Botoșani 107-129 română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Dan (autor) In memoriam ION NESTOR - Cuvînt înainte .9-11 română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Dan (autor) Unele considerații privind regiunile carpato-dunărene în secolele V-VII d. Hr. )contribuțiile lui Ion Nesdtor referitoare la unele aspecte ale etnogenezei românești) 183-191 română
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis TEODOR, Dan (autor) Regiunile răsăritene ale României în secolele VI-VII Studii şi Materiale 181-206 română, franceză
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis POPOVICI, Rodica (autor) , TEODOR, Dan (autor) Așezarea medievală timpurie de la Borniș - „Vărărie”, județul Neamț Studii şi materiale arheologice 333-354 română, franceză
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis TEODOR, Dan (autor) Considerații privind unele importuri bizantine la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.H. Studii şi materiale arheologice 195-210 română, franceză
articol de periodic 2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis TEODOR, Dan (autor) Depozitul de unelte și arme medievale timpurii de la Gârbovăț, jud. Galați Materiale şi cercetări arheologice 395-406 română, franceză
articol de periodic 1999 Mousaios, V TEODOR, Dan (autor) Elemente nomade din secolele VI-VIII d.Hr. În regiunile de la Est și Sud de Carpați 71-90 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VI TEODOR, Dan (autor) Preliminariile culturii vechi românești 89-96 română
articol de periodic 2004 Mousaios, IX TEODOR, Dan (autor) Din nou despre dominația Bulgariei la Nprdul Dunării de Jos 127-135 română
articol de periodic 2005 Mousaios, X TEODOR, Dan (autor) Cu privire la unele aspecte etno-culturale de la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.Hr. 85-94 română
articol de periodic 2007 Mousaios, XII TEODOR, Dan (autor) Interferențe etno-culturale la est și Sud de Carpați în secolele C-XI d. Hr. 137-150 română
articol de periodic 2008 Mousaios, XIII TEODOR, Dan (autor) Scythia Minor și regiunile de la Est și Sud de Carpați în prima jumătate a mileniului I d. Hr. (cîteva noi considerații) 191-198 română
articol de periodic 2010 Mousaios, XV TEODOR, Dan (autor) Evoluția demografică și culturală la est de Carpați în secolele V-XO d.Hr. 273-284 română
articol de periodic 1996 Pontica, XXVII-XXIX TEODOR, Dan (autor) Creștinism și păgînism la est de Carpați în a doua jumătate a mileniului I d. Hr 215-226 română
articol de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III TEODOR, Dan (autor) Populația autohtonă în regiunile est-carpatice în secolele V-VII e.n. 61- română
articol de periodic 2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI TEODOR, Dan (autor) Anții și alanii în spațiul carpato-dunăreano-pontic (secolele VI-VIII) II. Istoria românilor 42-48 română
articol de periodic 2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI TEODOR, Dan (autor) Vestigii magico-rituale din evul mediu timpuriu la est și sud Carpați I. Istoria românilor 123-137 română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII TEODOR, Dan (autor) Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C.-5th century A.D.) - Croitoru C. III. Recenzii şi note 273-276 română