Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 49 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2015 Dodești-Vaslui: o așezare din epoca migrațiilor, anul 2015 TEODOR, Dan (autor)
volum de carte 1996 Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d. Hr, anul 1996, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis VIII TEODOR, Dan (autor)
articol de periodic 2011 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VI TEODOR, Dan (autor) Unele considerații privind fibulele digitate din spațiul carpato-dunăreano-pontic 120-129 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VIII TEODOR, Dan (autor) Necropola medievală timpurie de la Arsura-Vaslui 107-113 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VIII TEODOR, Dan (autor) Locuirea teritoriului nord-vestic al României între antichitatea tîrzie și perioada de început a epocii medievale timpurii (nujlocul sec. V-sec. VII timpuriu) 246-248 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IX-X TEODOR, Dan (autor) Un muzeu centenar 25-26 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IX-X TEODOR, Dan (autor) Ornamentica ceramicii lucrate cu mîna din secolele VI-IX Hr. De la est de Carpați 184-201 română
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XI TEODOR, Dan (autor) Academicianul Mircea Petrescu-Dîmbovița - Un secol de la naștere 266-269 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XII, nr. 2 TEODOR, Dan (autor) Obiecte vestimentare medievale timpurii la est de Carpați 237-250 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, seria Istorie veche și arheologie TEODOR, Dan (autor) Structura și evoluția satelor medievale timpurii la est de Carpați 194-199 română
articol de periodic 2011 Arheologia Mileniului I p. Chr., II, Interferențe culturale la Dunărea de Jos TEODOR, Dan (autor) Unele concluzii privind realitățile de la sud de Carpați în secolele V-VII p. Chr. 227-239 română
articol de periodic 2003 Biblioteca Mousaious, 4 TEODOR, Dan (autor) Spațiul carpato-dunăreano-pontic în mileniul marilor migrații 554 română
articol de periodic 1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor) , TEODOR, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
articol de periodic 1969 Carpica, II TEODOR, Dan (autor) Unele probleme privind evoluția culturii materiale din Moldova în secolele VI-X 253-307 română
articol de periodic 1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor) , MITREA, Ioan (autor) , TEODOR, Dan (autor) Descoperirile arheologice de la Oituz (județul Bacău) 309-324 română
articol de periodic 1972 Carpica, V TEODOR, Dan (autor) Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpatice ale României 105-114 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-1 TEODOR, Dan (autor) Cuvînt înainte .5-6 română
articol de periodic 1992 Carpica, XXIII-2 TEODOR, Dan (autor) A 35 aniversare a activității muzeului de istorie băcăuan 21-22 română
articol de periodic 1999 Carpica, XXVIII TEODOR, Dan (autor) Contribuții la cunoașterea obștii sătești din mileniul marilor migrații 103-108 română
articol de periodic 2000 Carpica, XXIX TEODOR, Dan (autor) Importuri creștine romano-bizantine la Nordul Dunării de Jos .11-26 română
articol de periodic 2001 Carpica, XXX TEODOR, Dan (autor) Romanitatea spațiului carpato-nistrean 43-52 română
articol de periodic 2005 Carpica, XXXIV TEODOR, Dan (autor) Considerații privind continuitatea autohtonă în spațiul Carpato-Dunărean în mileniul I. d. Hr. 143-150 română
articol de periodic 2006 Carpica, XXXV TEODOR, Dan (autor) Migrațiile slave din secolele VI-VII. Contribuția cercetărilor arheologice 87-93 română
articol de periodic 2007 Carpica, XXXVI TEODOR, Dan (autor) Muzeul de istorie Iulian Antonescu din Bacău la 50 de ani 16-19 română
articol de periodic 1991 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, II TEODOR, Dan (autor) Éléments et influences byzantines dans la civilisation des VIe-VIIe siècles après J. Chr. au Nord du Bas-Danube 59-72 franceză
articol de periodic 1997 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, III TEODOR, Dan (autor) Fibules byzantines des Ve-VIIe siècles dans l'espace carpato-danubien-pontique 69-91 franceză
articol de periodic 2001 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, IV TEODOR, Dan (autor) Médaillons byzantins à symboles chrétiens des IVe-VIIe siècles de l'espace carpato-danubiano-pontique 19-27 franceză
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V TEODOR, Dan (autor) Ateliers byzantins des VIe-VIIe siècles au nord du Bas-Danube B. BYZANTINA 189-206 franceză
articol de periodic 2011 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI TEODOR, Dan (autor) Nouvelles considérations sur la domination de la Bulgarie au nord du Danube Inferieur 95-102 franceză
articol de periodic 2008 Forum Cultural, VIII, nr. 1, martie Dr., TEODOR, Dan (autor) OCTAVIAN LIVIU ȘOVAN-Necropola de tip Sântana de Mureș – Černjacov de la Mihălășeni (jud. Botoșani) RECENZII 30
articol de periodic 1978 Hierasus, I TEODOR, Dan (autor) Așezările întărite din regiunile est-carpatice ale României în sec VIII-XI 197- română
articol de periodic 1997 Hierasus, X TEODOR, Dan (autor) Descoperiri slave din secolele VI-VIII în spațiul carpato-dunărean 98-116 română
articol de periodic 2001 Hierasus, XI TEODOR, Dan (autor) Azezarea întărită medievală timpurie de la Dersca-Botoșani 107-129 română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Dan (autor) In memoriam ION NESTOR - Cuvînt înainte .9-11 română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Dan (autor) Unele considerații privind regiunile carpato-dunărene în secolele V-VII d. Hr. )contribuțiile lui Ion Nesdtor referitoare la unele aspecte ale etnogenezei românești) 183-191 română
articol de periodic 1969 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, I , Acta Musei Petrodavensis TEODOR, Dan (autor) Regiunile răsăritene ale României în secolele VI-VII Studii şi Materiale 181-206 română, franceză
articol de periodic 1994 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XIX, Acta Musei Petrodavensis POPOVICI, Rodica (autor) , TEODOR, Dan (autor) Așezarea medievală timpurie de la Borniș - „Vărărie”, județul Neamț Studii şi materiale arheologice 333-354 română, franceză
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXI, Acta Musei Petrodavensis TEODOR, Dan (autor) Considerații privind unele importuri bizantine la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.H. Studii şi materiale arheologice 195-210 română, franceză
articol de periodic 2004 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIII, Acta Musei Petrodavensis TEODOR, Dan (autor) Depozitul de unelte și arme medievale timpurii de la Gârbovăț, jud. Galați Materiale şi cercetări arheologice 395-406 română, franceză
articol de periodic 1999 Mousaios, V TEODOR, Dan (autor) Elemente nomade din secolele VI-VIII d.Hr. În regiunile de la Est și Sud de Carpați 71-90 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VI TEODOR, Dan (autor) Preliminariile culturii vechi românești 89-96 română
articol de periodic 2004 Mousaios, IX TEODOR, Dan (autor) Din nou despre dominația Bulgariei la Nprdul Dunării de Jos 127-135 română
articol de periodic 2005 Mousaios, X TEODOR, Dan (autor) Cu privire la unele aspecte etno-culturale de la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.Hr. 85-94 română
articol de periodic 2007 Mousaios, XII TEODOR, Dan (autor) Interferențe etno-culturale la est și Sud de Carpați în secolele C-XI d. Hr. 137-150 română
articol de periodic 2008 Mousaios, XIII TEODOR, Dan (autor) Scythia Minor și regiunile de la Est și Sud de Carpați în prima jumătate a mileniului I d. Hr. (cîteva noi considerații) 191-198 română
articol de periodic 2010 Mousaios, XV TEODOR, Dan (autor) Evoluția demografică și culturală la est de Carpați în secolele V-XO d.Hr. 273-284 română
articol de periodic 1996 Pontica, XXVII-XXIX TEODOR, Dan (autor) Creștinism și păgînism la est de Carpați în a doua jumătate a mileniului I d. Hr 215-226 română
articol de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III TEODOR, Dan (autor) Populația autohtonă în regiunile est-carpatice în secolele V-VII e.n. 61- română
articol de periodic 2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI TEODOR, Dan (autor) Anții și alanii în spațiul carpato-dunăreano-pontic (secolele VI-VIII) II. Istoria românilor 42-48 română
articol de periodic 2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI TEODOR, Dan (autor) Vestigii magico-rituale din evul mediu timpuriu la est și sud Carpați I. Istoria românilor 123-137 română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII TEODOR, Dan (autor) Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C.-5th century A.D.) - Croitoru C. III. Recenzii şi note 273-276 română