Carpica, XXIX, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IOACHIM, BĂCĂOANUL (autor) "Iisus Hristos - Ieri și astăzi și în veci - este același .7-10 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Importuri creștine romano-bizantine la Nordul Dunării de Jos .11-26 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Secolul al VI-lea în istoria creștinismului la Est de Carpați. Date arheologice și concluzii istorice 27-38 română
articol de periodic IACOBESCU, Silvia (autor) Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca bronzului, din județul Bacău 39-54 română
articol de periodic DAVID, Daniel (autor) Forme de habitat în perioada clasică a civilizației geto-dace (sec. Ii a Chr. - I p. Chr.) 55-70 română
articol de periodic LIUȘNEA, Mihaela-Denisia (autor) Considerații privind limes-ul roman în perioada principatului la Dunărea de Jos 71-82 română
articol de periodic URSACHI, Vasile (autor) Așezarea dacică de la PÎncești, com. Poienari, jud. Neamț 83-112 română
articol de periodic UNGUREANU, Aurelia (autor) Studiul resturilor arheozoologice găsite în situl Velnița 2 din cadrul stațiunii Ghilănești (com. Cristești, jud Botoșani) 113-120 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Comunități catolice din Moldova: Cleja 121-138 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Călători străini despre orașele din Sud-vestul Moldovei (secolele XV-XVII) 139-154 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Calamități naturale pe teritoriul Țării Moldovei din secolului al XV-lea pana în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Invazii ale lacustelor 155-170 română
articol de periodic FLOAREȘ, Dan (autor) Legarea de glie - Cauze și încadrare 171-186 română
articol de periodic CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Opțiuni românești în domeniul "alianțelor" (secolul al XVII-lea) 187-200 română
articol de periodic STROE, Laurențiu (autor) Cruciadă în Europa Modernă "A treia Roma" și Principatele Dunărene (1768-1773) 201-206 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Ocupații rurale în ținuturile Roman și Bacău în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea 207-214 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) Un document privitor la vînzarea "slujbei vămii" în Moldova pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1804 215-224 română
articol de periodic VASILIU, Mihai (autor) Sensuri ale evoluției regimului politic din România pană la 1818 225-238 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Reglementări legilative privind izlazului comunal și fînețele (sec. XIX-XX) 239-242 română
articol de periodic ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Criza orientală și relațiile romano-franceze (1875-1878) 243-266 română
articol de periodic LUCACI, Andrei (autor) Grigore Gafencu sau răspunsul la întrebarea : "Ce este un diplomat?" 267-270 română
articol de periodic PETRESCU, Dragoș (autor) Fundația culturală regală "Principele Carol" (1921-1940) 271-276 română
articol de periodic MARIN, Lăcrămioara (autor) Cîteva mențiuni cu privire la situația juridică a femeii din Franța secolelor XI-XIV 277-280 română
articol de periodic LEAHU, Gabriel (autor) W.W. Blyden, fondatorul naționalismului african 281-300 română
articol de periodic LEAHU, Adriana (autor) Rivalitatea europeană în bazinul fluviului Congo înainte de Conferința Colonială de la Berlin 301-314 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Unele aspecte ale mișcării de emancipare națională din Algeria, Maroc și Tunisia, în anii interbelici 315-322 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Memoria pămîntului dintre Carpați și Dunăre. Nord-Estul Munteniei și Dud-Vestul Moldovei în veacurile IV-XI p.Hr. - Constantinescu Eugen-Marius 323-328 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Dacii Liberi din Moldova. Contribuții arheologice. Necropolele de la Podeni și Zvorăștea - Ignat Mircea 329-330 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Monumenta Romaniae Vaticana. Manuscrise-Documente-Harți - Dumitriu-Snagov Ion 331-334 română