Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 45 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2000 Carpica, XXIX VASILIU, Mihai (autor) Sensuri ale evoluției regimului politic din România pană la 1818 225-238 română
articol de periodic 2002 Carpica, XXXI VASILIU, Mihai (autor) Activitatea politică a lui Ion I.C. Brătianu pană în anul 1914 199-212 română
articol de periodic 2004 Carpica, XXXIII VASILIU, Mihai (autor) Ideologia lui Ion I.C. Brătianu 213-236 română
articol de periodic 2005 Carpica, XXXIV VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (III) 259-272 română
articol de periodic 2006 Carpica, XXXV VASILIU, Mihai (autor) Privire critică asupra literaturii istorice despre locul și rolul lui Ion I.C. Brătianu în isdtoria contenporană a României 259-286 română
articol de periodic 2008 Carpica, XXXVII VASILIU, Mihai (autor) Politica externă americană după 11 septembrie 2001 (I) 458-477 română
articol de periodic 2009 Carpica, XXXVIII VASILIU, Mihai (autor) Unirea Basarabiei la România și integrarea ei la patrimoniul național (II) 228-238 română
articol de periodic 1973 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai (autor) Spiritul contemporan - coordonată a evoluției dramaturgiei originale 4–7 română
articol de periodic 1974 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Mihai (autor) Dramaturgia contemporană românească în viitoarea stagiune 15–16 română
articol de periodic 1974 Teatrul, nr. 11 VASILIU, Mihai (autor) Repertoriul permanent 34–36 română
articol de periodic 1976 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Capul" de Mihnea Gheorghiu (Teatrul Național din Craiova) 45–46 română
articol de periodic 1980 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Hagi Tudose” de B. St. Delavrancea (Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 138–139 română
articol de periodic 1983 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Oradea - Monografie scenică Tudor Mușatescu 13–13 română
articol de periodic 1983 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Mihai (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. Elogiu talentului și muncii 18–19 română
articol de periodic 1983 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Titanic-Vals” de Tudor Mușatescu (Teatrul de Stat din Oradea - secția română) 35–36 română
articol de periodic 1983 Teatrul, nr. 10 VASILIU, Mihai (autor) Problematica păcii în dramaturgia națională 1–2 română
articol de periodic 1983 Teatrul, nr. 11 VASILIU, Mihai (autor) 1918-1983 - 65 de ani de la făurirea statului național unitar român. Idealul unității naționale în dramaturgia română 1–8 română
articol de periodic 1983 Teatrul, nr. 11 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Ulciorul nu merge de multe ori la apă” de Dinu Grigorescu (Teatrul de Stat „Valea Jiului” din Petroșani) 20–21 română
articol de periodic 1984 Teatrul, nr. 5 VASILIU, Mihai (autor) „Izvorul” (episod dramatic în 44 de scene) 18–40 română
articol de periodic 1984 Teatrul, nr. 5 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Pachetul cu acțiuni” de Mircea Ștefănescu (Teatrul de Comedie) 53–55 română
articol de periodic 1984 Teatrul, nr. 7-8 VASILIU, Mihai (autor) Sens afirmativ, modelator în arta comediei 82–84 română
articol de periodic 1984 Teatrul, nr. 10-11 VASILIU, Mihai (autor) Dezvoltarea creației dramatice și a artei scenice românești 19–21 română
articol de periodic 1985 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Goana torțelor 7–10 română
articol de periodic 1985 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „R.U.R.” de Karel Capek (Teatrul Tineretului din Piatra Neamț) 58–60 română
articol de periodic 1985 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Mihai (autor) O semnificativă diversitate stilistică 14–14 română
articol de periodic 1985 Teatrul, nr. 10 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „O dragoste nebună, nebună, nebună” de Tudor Popescu (Teatrul Național din Timișoara) 28–29 română
articol de periodic 1986 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Erou pentru prezent, erou pentru viitor 6–7 română
articol de periodic 1986 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Gala teatrului istoric (ediția a V-a), Craiova, 12-18 mai 1986. Premiile 3–6 română
articol de periodic 1986 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: „Evantaiul” de Carlo Goldoni (Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila) 63–64 română
articol de periodic 1986 Teatrul, nr. 9 VASILIU, Mihai (autor) „Mircea cel Mare” piesă în două părți 15–45 română
articol de periodic 1986 Teatrul, nr. 11-12 VASILIU, Mihai (autor) Invitatul nostru: Marius Popescu 145–149 română
articol de periodic 1987 Teatrul, nr. 12 VASILIU, Mihai (autor) Cronica dramatică: Un succes de echipă („Fluturi de noapte” de Dinu Grigorescu - Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad) 44–44 română
articol de periodic 1988 Teatrul, nr. 2 VASILIU, Mihai (autor) Conducătorului iubit, omagiul slujitorilor teatrului, omagiul culturii 14–15 română
articol de periodic 1988 Teatrul, nr. 6 VASILIU, Mihai (autor) Momentul revoluționar 1848 în istorie și pe scenă (I) 6–10 română
articol de periodic 1988 Teatrul, nr. 7 VASILIU, Mihai (autor) Momentul revoluționar 1848 în istorie și pe scenă (II) 20–23 română
articol de periodic 1988 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai (autor) Orizonturi revoluționare pentru cultura românească 2–4 română
articol de periodic 1988 Teatrul, nr. 10 VASILIU, Mihai (autor) Teatrul Nostru 8–9 română
articol de periodic 1989 Teatrul, nr. 1 VASILIU, Mihai (autor) Marele erou al națiunii române 8–9 română
articol de periodic 1989 Teatrul, nr. 3 VASILIU, Mihai (autor) „Trei generații” de Lucia Demetrius 7–8 română
articol de periodic 1989 Teatrul, nr. 4 VASILIU, Mihai (autor) Universul dramaturgiei antifasciste 4–5 română
articol de periodic 1989 Teatrul, nr. 8 VASILIU, Mihai (autor) Dimensiuni și semnificații ale repertoriului contemporan românesc 6–10 română
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I VASILIU, Mihai (autor) Ideologia lui Ion I.C. Brătianu I. Studii şi articole 77-98 română
articol de periodic 2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (I) II. Istoria românilor 37-48 română
articol de periodic 2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în Romania până la Marea Unire (II) II. Istoria românilor 72-86 română
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (IV) II. Istoria românilor 87-112 română