Carpica, XXXVIII, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Prima relatare despre Cuciteni în literatura arheologică germană .9-17 română
articol de periodic ALAIBA, Ruxandra (autor) , LEVIȚKI, Oleg (autor) Statuete antropomorfe descoperite în stațiunea Trinca-La Șanț 18-27 română
articol de periodic ENEA SERGIU, Constantin (autor) Noi propuneri de analiză a necropolelor eneolitice. Studiu de cat: Necropola de la Cernica 28-42 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Date preliminare despre o așezare a culturii Costișa din județul Neamț 43-56 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele considerații privitoare la problema etnogenezei tracilor din spațiul carpato-dunăreano-pontic 57-59 română
articol de periodic OTA, Radu (autor) O încercare de reinterpretare a unui relief descoperit în castrul roman de la Cășeiu (jud. Cluj) 60-64 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Conflictul religios moldo-bizantin de la fîrșitul secolului al XIV-lea- dispută pentru recunoașterea mitropoliei sau pentru controlul investirii mitropolitului 65-73 română
articol de periodic DAVID, Cătălin-Valentin (autor) Studiul asupra evoluției proprietății funciare a preoților de mir în secolele XV-XVI 74-92 română
articol de periodic CHIRIAC, Laurențiu (autor) Biserica Schitul Pîrvești (județul Vaslui) 93-103 română
articol de periodic BUTNARIU, Viorel (autor) , ISTIBA, Marius-Alexandru (autor) , ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Tezaurul de la Boșoteni (sec. XVII-XVII). Note preliminare 104-118 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Roată - un neam cunosacut în ținuturile Roman și Putna 119-138 română
articol de periodic STROE, Laurențiu (autor) Implicațiile românești ale evoluției Problemei Orientale în deceniile 7-9 ale secolului al XVIII-lea (II) 139-161 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Evoluția tarifelor și veniturilor vamale pe teritoriul Moldovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea 162-178 română
articol de periodic MURARIU, Mihai (autor) Un contract inedit referitor la studierea limbilor franceză și greacă (1833) 179-182 română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Percepția publică românească asupra Rusiei și a politicii sale în vremea războiului neatîrnării. Unele considerații 183-203 română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Partidul Naționalist Democrat 204-227 română
articol de periodic VASILIU, Mihai (autor) Unirea Basarabiei la România și integrarea ei la patrimoniul național (II) 228-238 română
articol de periodic BUTNARIU, Iulia (autor) Reclama în Roman în prima jumătate a secolului XX 239-245 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) , BOLDUR, Irina-Elena (autor) "Trupuri" de moșii din comuna Stănița și vecinătățile acesteia (intre anii 1929-1942) 246-251 română
articol de periodic MIHĂILĂ, Oana (autor) , MIHĂILĂ, Radu (autor) Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor - instituția cenzurii (1949-1975) 252-257 română
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) Drama țăranului român gospodar în deceniul 1949-1959. Instituirea chiaburimii - 60 de ani de la eveniment 259-261 română
articol de periodic PALADE, Dragoș (autor) Mișcarea de emancipare națională a grecilor (1789-1821) Etape, evoluție, caracteristici (I) 262-287 română
articol de periodic GHENGHEA, Mircea-Cristian (autor) Boxers'uprising in China (1900) reflected by the Romanian Press of that time 288-296 engleză
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Simboluri băcăuane în compoziții heraldice de ansamblu 297-305 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Testamentele din anii 1952 și 1955 ale ctitorilor ți filantropiolor băcăuani Pavel și Anica Cristea 306-324 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Activitatea extrașcolară desfășurată de ccadrele didactice băcăuane la sfîrșitul secolului al IXI-lea ți începutul secolului al XX-lea 325-338 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) In memoriam. Eroi catolici din județul Bacău 339-346 română
articol de periodic ISTRATE REMUS, Silviu (autor) Învășămîntul băcăuan în pedioada interbelică 347-351 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) , IMBRIȘCĂ, Alexandra-Irina (autor) Luptători anticomuniști băcăuani - Cazul studentului Mircea Gh. Răileanu 352-362 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) , CHIȚAC, Ștefania-Otilia (autor) , HARABULĂ, Dumitru (autor) De la "Hudeștii Mari", la "Hudeștii Mici" și cei din contenporaneitate - cîteva repere etno-geografice 363-372 română
articol de periodic BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Piese din colecția etnografică a Muzeului Botoșani, cu valoare de simbol în ritualul tradițional de nuntă 373-384 română
articol de periodic MACARIE, Victor (autor) Adevărul despre enigmatica vestă de culoare asortată cu sacoul, din prima fotografie a lui Eminescu 385-392 română
articol de periodic BUTNARU, Alina (autor) Trei enigme din corespomdența sciitorului George Ivașcu 393-399 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Academicianul Alexabdru Zub la 75 de ani 400-412 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Profesorul Ion H. Ciubotaru la împlinirea vîrstei de 70 ani 413-417 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Alexandru Artimon, un cercetător și arheolog medievist de o rară vocație 418-419 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Amintiri răzlețe cu Sandu Artimon la Suceava 420-422 română
articol de periodic CHIRIAC, Laurențiu (autor) Alexandru Artimon - O viață dedicată arheologiei 423-424 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Cucuteni. Ecouri în epocă ale monografiei lui Hubert Schmidt, Ursulescu Nicolae 425-427 română
articol de periodic BĂRBIERU, Marina-Mihaela (autor) The Danube script in the light of the Turdaș and Tărtăria discoveries - exhibition Cataloque 428-429 română
articol de periodic HÂNCEANU, George (autor) Necropola de tip Sîntana de Mureș -Cernjachov de la Mihălășeni (județul Botoșani) - Șovan L.O. 430-438 română
articol de periodic HÂNCEANU, George (autor) Tîrgușor - un sit milenar. Studii de istorie și arheologie - Diaconu Gheorghe 439-440 română
articol de periodic HÂNCEANU, George (autor) Așezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău, jud. Botoșani - Șovan L.O., Ignat M. 441-444 română
articol de periodic GHIURCĂ, Manuela (autor) Monografia comunei Gioseni - Coșa Anton 445-447 română
articol de periodic GHIURCĂ, Manuela (autor) Muzeul Cetatea Neamț, Tîrgu Neamț, Romania - Dumitroaia Gh. 448-449 română