Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 volume
  • 89 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2012 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, II, anul 2012 Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), TĂNASE, Corina (redactor), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), MAIOR, Mirela (redactor)
volum de periodic 2013 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, III, anul 2013 Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), TĂNASE, Corina (redactor), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), Dr., BUCUR, Alexandru (redactor)
volum de periodic 2014 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, IV, anul 2014 Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), TĂNASE, Corina (redactor), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), Dr., BODEA, Dan (redactor), Dr., BUCUR, Alexandru (redactor)
volum de periodic 2015 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, V, anul 2015 Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), TĂNASE, Corina (redactor), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), Dr., BODEA, Dan (redactor), Dr., BUCUR, Alexandru (redactor)
volum de periodic 2016 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, VI, anul 2016 TĂNASE, Corina (director), Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), Dr., BUCUR, Alexandru (redactor), Dr., ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (redactor)
volum de periodic 2017 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, VII, anul 2017 TĂNASE, Corina (director), Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), Dr., BUCUR, Alexandru (redactor), Dr., ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (redactor)
volum de periodic 2018 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, VIII, anul 2018 TĂNASE, Corina (director), Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), Dr., BUCUR, Alexandru (redactor), Dr., ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (redactor)
volum de periodic 2019 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, IX, anul 2019 TĂNASE, Corina (director), Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), Dr., BUCUR, Alexandru (redactor), Dr., ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (redactor)
volum de periodic 2020 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, X, anul 2020 TĂNASE, Corina (director), Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), Dr., BUCUR, Alexandru (redactor), Dr., ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (redactor)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asediul Chliliei (iunie 1462). Momentul culminant al conflictului dintre Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș Studii şi cercetări istorice 98-106 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2005 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra unor aspecte ale legăturilor voievodatului ardelean cu imperiul bizantin (mijlocul sec. X - începutul sec. XI) Istorie Medie 11-22 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Unele considerații asupra momentului și a împrejurărilor în care și-a încetat existența statală Despotatul Dobrogean Istorie Medie 9-24 română
articol de periodic 2008 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind organizarea stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea Istorie Medie 239-260 română
articol de periodic 2010 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Terra Ultrasilvana" în secolul al X-lea și la începutul secolului al XI-lea Istorie Medie 9-26 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, seria istorie-etnografie MĂRCULEȚ, Ioan (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Districtul protopopesc Mediaș de la înfințare pană la 1900. Aspecte organizatorice și demografice 89-99 română
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Împărați bizantini în spațiul românesc arheologie-istorie 309-330 română, engleză
articol de periodic 2015 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 4 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Campania bizantină din 1148 împotriva cumanilor și consecințele sale asupra situației teritoriilor de pe malul stâng al Dunării de Jos arheologie-istorie 51-68 română, engleză
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 5 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Organizarea ecleziastică a Themei Paristrion (Paradounavon) în secolele XI-XII. I. Spațiul Istro-Pontic Arheologie-Istorie; Archaeology-History 185-196 română, engleză
articol de periodic 2017 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 6 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Quaestores Justiniani Exercitus. Contribuții la lista acestora Istorie-History 75-93 română, engleză
articol de periodic 2018 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 7 BUCUR, Alexandru (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostele județe Brașov și Făgăraș la Primul Război Mondial (1914-1918) Istorie-History 221-241 română, engleză
articol de periodic 2018 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 7 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , BUCUR, Alexandru (autor) Contribuția fostului județ Făgăraș la fondul jertfelor liniei demarcaționale (1919) Istorie-History 310-317 română, engleză
articol de periodic 2019 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 8 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra componenței comandamentului mongol în timpul Marii Invazii din 1236-1242 Istorie-History 22-44 română, engleză
articol de periodic 2020 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 9 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , BUCUR, Alexandru (autor) Contribuția locuitorilor orașului Făgăraș la Fondul Jertfelor Liniei Demarcaționale (1919) Istorie-History 236-243 română, engleză
articol de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra contribuției lui Ștefan cel Mare la susținerea Muntelui Athos 157-164 română
articol de periodic 2011 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Nouvelles considerations sur le fonctionnement de Strategat de Dristra (env. 971-env. 1018/1020) 55-66 franceză
articol de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Dispute și confruntări interne în etapa de început a existenței țaratului Vlaho-Bulgar și implicarea Bizanțului. 1185-1204 Istorie 118-132 română, franceză
articol de periodic 2010 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale funcționării Mitropoliei Ungrovlahiei pănă la începutul secolului al XV-lea Istorie 159-168 română, franceză
articol de periodic 2011 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Unele considerații cu privire la etapa de debut a relațiilor româno-otomane în secolul al XIV-lea Istorie 163-176 română, franceză
articol de periodic 2012 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, X MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Ofensiva bulgară de la sfârșitul secolului al X-lea și situația stăpînirilor bizantine de la Dunărea de jos Istorie 117-125 română, engleză
articol de periodic 2013-2014 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Locțiitori ai unor scaune arhierești orientale: mitropoliții Ungrovlahiei și titlurile lor onorifice în secolul al XIV-lea Istorie şi Memorialistică 115-124 română, engleză
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XII, nr. 2 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind prezența bizantină la Dunărea de Jos între sfârșitul secolului al VII-lea și începutul secolului al X-lea Istorie şi Muzeologie / History and Museology 7-20 română, engleză
articol de periodic 2018 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Mitropolia Severinului (august/octombrie 1370-ante mai 1412) ISTORIE / HISTORY 78-105 română, engleză
articol de periodic 2018 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , BUCUR, Alexandru (autor) Contribuția locuitorilor Olteniei la Fondul jertfelor liniei demarcaționale (1919) ISTORIE / HISTORY 166-174 română, engleză
articol de periodic 2021 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Reflectarea marii invazii mongole din 1236-1242, în izvoarele literare // The Mongol Invasion of Europe from 1236-1242 Presented in the Literary Sources ISTORIE / HISTORY 137-159 română
articol de periodic 2006 Carpica, XXXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Relațiile Moldo-Muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politică și confruntare militară 94-111 română
articol de periodic 2008 Carpica, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Cu privire la începuturile Mitropoliei Moldovei. Noi considerații asupra datei întemeierii eparhiei moldovene 232-246 română
articol de periodic 2009 Carpica, XXXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Conflictul religios moldo-bizantin de la fîrșitul secolului al XIV-lea- dispută pentru recunoașterea mitropoliei sau pentru controlul investirii mitropolitului 65-73 română
articol de periodic 2010 Carpica, XXXIX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Situația teritoriilor ponto-danubiene între 1418 și mijlocul secolului al XV-lea. O problemă controversată în istoriografia românească 110-121 română
articol de periodic 2011 Carpica, XL MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Denumirile stăpînirilor bizantine de la Dunărea Inferioară din secolele X.XII și semnificația lor 78-87 română
articol de periodic 2012 Cultura Medieșană, I MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din istoria războaielor romano-bizantino-avare din secolul al VI-lea: o aventură galantă, cauza unui război nimicitor 13-19 română
articol de periodic 2012 Cultura Medieșană, I MĂRCULEȚ, Cătălina (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Municipiul Mediaș. Resurse turistice 109-115 română
articol de periodic 2013 Cultura Medieșană, II MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Imaginea vlahilor balcanici în societatea bizantină a secolelor XI-XII 12-17 română
articol de periodic 2013 Cultura Medieșană, II MĂRCULEȚ, Cătălina (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Regionarea turistică a județului Sibiu 111-115 română
articol de periodic 2014 Cultura Medieșană, III MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Cu privire la efectivele forțelor mongole care au acționat ăn anul 1241 în spațiul românesc 11-15 română
articol de periodic 2015 Cultura Medieșană, IV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din nou despre arthiepiscopia justiniana prima și jurisdicția ei asupra teritoriilor de la Dunărea de Jos (secolele VI-VII) 5-8 română
articol de periodic 2016 Cultura Medieșană, V MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Martirii militari de la Dunărea de Jos din primul sfert al secolului IV-lea 9-18 română
articol de periodic 2007 Istros, XIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) New observations on the organization of the Church in Scythia Minor at the end of 3rd C. and beginning of 4th C. 345-261 engleză
articol de periodic 2009 Istros, XV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un probleme controverse de l'histoire de la theme Paristrion-Paradounavon au XI siecle: Le gouvernement de basileios Apokapes 163-177 franceză
articol de periodic 2011 Istros, XVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "The archontate of the paristrion" cities or "of the cities from the Istros" - A Thema with single name in the byzantine literary sources 55-68 franceză
articol de periodic 2012 Istros, XVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Qui inde egressi, vulgarum gentes, quae super Danubium, bello adgrediuntur" Considerations concernant une action militaire arabe au Danube (l'automne 718) 229-235 franceză
articol de periodic 2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea MĂRCULEȚ, Vasile (autor) La recouquete de la Dacie Meridionale et le debit de la politique de Reconquista - de Justinien I 51-63 franceză
articol de periodic 2011 Muzeul Național, XXIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un posibil mitropolit necunoscut al Severinului din decenul 9 al secolului al XIV-lea / Un possible metropolite inconnu de Severin de la 9e decennie du XIVe siecle 13-20 română
articol de periodic 2012 Muzeul Național, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind datarea și contextul în care și-a încetat existența mitropolia Severinului / Considerations concernant la datation et le contexte en qui a casse sa existence la metropolie de Severin 27-37 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV Drd., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra politicii antiotomane promovate de domnul țării românești Alexandru Aldea între 1431-1432 / Considerations on the anti-ottoman policy promoted by Alexander Aldea, prince of Wallachia between 1431-1432 35-46 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Scurte considerații asupra începuturilor organizării bisericii din Scythia Minor. Primii episcopi / Brief considerations on the beginnings of the organization of the church in Schytia Minor. The first bishops 29-36 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) De la episcopia Ungrovlahiei la Mitropolia «A toată Ungrovlahia». Scurte considerații privind începuturile organizării Bisericii Țării Românești / From The Episcopate Of Ungro-Wallachia To The Metropolitan Church Of “All Ungro-Wallachia”. 25-33 română
articol de periodic 2016 Muzeul Național, XXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Martiri voluntari și cvasi-voluntari de la Dunărea de Jos din secolul al IV-lea / 4" century voluntary and quasi-voluntary martyrs from the Lower Danube 7-22 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspects of the governance of theme Paristrion Paradunavon) in the 11th century: Associated governments 1-10 engleză
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI profesor, MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , colonel, BUCUR, Alexandru (autor) Contribuția locuitorilor din județul Sibiu la «Fondul jertfelor liniei demarcaționale» (1919) 221-227 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzeul Național, nr. XXII, Muzeul Național Dr., BUCUR, Alexandru (autor) , Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Alba Inferioară la Primul Război Mondial (1914-1918) / Romanians from the former county of Alba Inferioară that participated in the First World War (1914-1918) 117-138 română
articol de carte 2008 Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Quelques considérations sur le commerce génois avec esclaves aux Bouches du Danube et le liman de Nistre pendant la deuxième moitié du XIVe siècle 260-266 franceză
articol de periodic 2006 Peuce, 3-4, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din nou despre organizarea teritoriilor bizantine de la Dunărea de Jos: Strategatul de Drista-Dorostolan 305-316 română
articol de periodic 2009 Peuce, 7, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra implicării Dobrogei și Țării Românești în relațiile internaționale din spațiul mediteraneano-pontic din deceniul opt al secolului al XIV-lea 393-410 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații asupra organizării, funcționării și rolului themei Mesopotamia Apusului, 971-c.1000 294-317 română
articol de periodic 2007 Pontica, XL MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Conflictul dobrogeano-genovez (1360-1387) componentă a luptei pentru supremație în bazinul Best-Pontic din a doua jumătate a secolului al XIV-lea 371-398 română
articol de periodic 2008 Pontica, XLI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un probleme de geopolitique de la poluitique danubienne du Constantin le Grand (324-337): La reconquete et la domination de la Dacie Meridionale 299-312 franceză
articol de periodic 2012 Pontica, XLV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra denumirilor și organizării stăpînirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolele X-XII 361-377 română
articol de periodic 2006 Revista Bistriței: RB, XX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Șcheia (6 martie 1486) - un eșec militar, dar un succes politic. Unele considerații pe baza unor surse moldovenești și turcești din secolele XV-XVIII Istorie 189-198 română, franceză
articol de periodic 2007 Revista Bistriței: RB, XXI-2, Istorie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asupra identificării geților, dacilor și Daciei din operele autorilor bizantini din secolele X-XV 7-12 română, engleză
articol de periodic 2008 Revista Bistriței: RB, XXII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 243-248 română, franceză
articol de periodic 2009 Revista Bistriței: RB, XXIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 105-110 română, franceză
articol de periodic 2010 Revista Bistriței: RB, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asăneștii - domniile și morțile lor violente 285-295 română, franceză
articol de periodic 2011 Revista Bistriței: RB, XXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua jumătate a secolului al XIV-lea: relații cu Imperiul grec de la Trapezunt 203-207 română, franceză
articol de periodic 2012 Revista Bistriței: RB, XXVI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Informații despre teritoriile de la Dunărea de Jos cuprinse în cronica lui Mihail Attaleiates 156-159 română, franceză
articol de periodic 2013 Revista Bistriței: RB, XXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Încetarea stăpînirii bizantine de la Dunărea de Jos (sfîrșitul secolului XII - începutul secolului XIII) 119-127 română, franceză
articol de periodic 2014 Revista Bistriței: RB, XXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Aspecte controversate ale campaniei otomano-muntene din Transilvania din toamna anului 1479 239-251 română, franceză
articol de periodic 2015 Revista Bistriței: RB, XXIX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Focul de la Copșa Mică (1933-1940), prezentat în ziarul Unirea Poporului de la Blaj 218-224 română, franceză
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței: RB, XXX-XXXI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Considerații privind funcționarea Districtului Protopopesc Român Unit al Mediașului în secolul al XVIII-lea 139-142 română, engleză
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței: RB, XXX-XXXI MĂRCULEȚ, Ioan (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte privind modificările produse în repartiția teritorială a populației rome din România, între 2002 și 2011 274-278 română, engleză
articol de periodic 2018 Revista Bistriței: RB, XXXII BUCUR, Alexandru (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Bistrița-Năsăud la Primul Război Mondial (1914-1918) 166-181 română, engleză
articol de periodic 2018 Revista Bistriței: RB, XXXII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , BUCUR, Alexandru (autor) Contribuția locuitorilor din regiunea Bistrița-Năsăud la «Fondul jertfelor liniei demarcaționate» (1919) 241-247 română, engleză
articol de periodic 2019 Revista Bistriței: RB, XXXIII BUCUR, Alexandru (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Timiș-Torontal la Primul Război Mondial (1914-1918) 101-123 română, engleză
articol de periodic 2019 Revista Bistriței: RB, XXXIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , BUCUR, Alexandru (autor) Contribuția fostului județ Mureș-Turda la «Fondul Jertfelor Liniei Demarcaționale» (1919) 124-128 română, engleză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak  Istorie 19-30 franceză, română
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Interese, conflicte și competitori în comerțul de la gurile Dunării și limanul Nistrului la sfârșitul seco-lului al XIII-lea și în secolul al XIV-lea  Istorie 31-53 română, engleză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un posibil guvernator al Themei Paristrion – Paradunavon din deceniul 4 al secolului al XI-lea: Leon Chalkotoubes, strateg istrian  Istorie medievală 187-193 română, franceză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacțiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea Istorie medievală 194-202 română, franceză
articol de periodic 2010 Sargetia. Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind jurisdicția Mitropoliților Ungrovlahiei până la începutul secolului al XV-lea  Studii, articole, comunicări, note 257-266 română, franceză
articol de periodic 2011 Sargetia. Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale organizării bisericești în thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII Studii, articole, comunicări 159-168 română, franceză
articol de periodic 2012 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Revenirea bizantină la Dunărea de Jos, 1000-1018/1020  Studii, articole, comunicări 183-190 română, franceză
articol de periodic 2013 Sargetia. Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi considerații pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI, XLII Istorie. Studii şi articole 273-280 română, engleză
articol de periodic 2014 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Organizare ecleziastică și implicații bizantine în Transilvania în secolul al XIV-lea și la începutul secolului al XV-lea Istorie. Studii şi articole 135-141 română, engleză
articol de periodic 2014 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă BUCUR, Alexandru (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Ofițerii români din Regimentul nr. 46 la Deva (1851-1853) Istorie. Studii şi articole 195-206 română, franceză
articol de periodic 2020 Studii și Comunicări Științifice - Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, I, Lucrările Sesiunii anuale a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș Baia Mare, 9-10 octombrie 2019 MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Componența comandamentului forțelor mongole care au operat în spațiul românesc în 1241-1242 / The Command Structure of the Mongolian Forces Which Operated in the Romanian Area in 1241-1242 Istorie 9-22
articol de periodic 2020 Studii și Comunicări Științifice - Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, I, Lucrările Sesiunii anuale a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș Baia Mare, 9-10 octombrie 2019 BUCUR, Alexandru (autor) , MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Maramureș la Primul Război Mondial (1914-1918) / Participation of the Romanians in the Former County of Maramureș in the First World War (1914-1918) Istorie 151-166
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra unor aspecte ale debutului legăturilor politice și regilioase ale formațiunii politice intracarpatice conduse de ducele Gylas cu imperiul bizantin la mijlocul secolului al X-lea
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asediul Chiliei (iunie 1462) - acțiune antiotomană sau agresiunea Moldovei împotriva Țării Românești
articol de periodic 2021 Ziridava, XXVI, seria Studia Historica MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Organizarea administrativ-revoluționară românească a scaunelor Mediaș și Sighișoara în 1848-1849 / The Romanian administrative-revolutionary organization of the Mediaș and Sighișoara chairs in 1848–1849 97-116