Muzeul Național, XXIV, 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) Aspecte ale organizării eclesiastice în Țaratul Asăneștilor 7-25 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind datarea și contextul în care și-a încetat existența mitropolia Severinului / Considerations concernant la datation et le contexte en qui a casse sa existence la metropolie de Severin 27-37 română
articol de periodic ENE, Irina (autor) Instituțiile, sentimentul și practicile religioase în mentalitatea medievală / Les institutions, le sentiment et les pratiques religieuses dans la mentalité médiévale 39-51 română
articol de periodic RĂDULESCU, Venera (autor) Portretul voievodului Petru Cercel (1583-1585) și portretul unei prințese. Cahle medievale descoperite la Cerbureni, jud. Argeș / The portrait of the prince Peter Earring (1583-1385) and the portrait of a princess 53-72 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) , LAZĂR, Mariana (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cantacuzinii și Cotrocenii / The Cantacuzino family and Cotroceni Monastery 73-82 română
articol de periodic MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Prima lucrare despre obstetrică scrisă în Țările Române / The first book on obstetrics written in the Romanian Principalities 83-90 română
articol de periodic OANE, Sorin (autor) Vasile Roman, Vasile Oltean și imnul național. Lecturi paralele / Vasile Roman, Vasile Oltean and the National Anthem. Parallel readings 91-100 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) , VELICU, Raluca (autor) Constantin D. Aricescu. O viață închinată culturii românești / Constantin D. Aricescu. A life devoted to romanian culture 101-108 română
articol de periodic Prof. Dr., BOZGAN, Mihai (autor) , ILIE, Cornel (autor) Fotografii de Carol Popp Szathmari în patromoniul Muzeului Național de Istorie a României / Photographs by Carol Popp de Szathmari in the Patrimony of the National Museum of Romanian History 109-120 română
articol de periodic ROZEI ADRIAN, Irvin (autor) Languedoc et Roumanie: du felibrige aux "Rencontres en Mediterranee" - Une histoire d'amour inachevee 121-134 franceză
articol de periodic TROHANI, George (autor) Nicolae Filipescu și relațiile sale cu ziaristul Timoleon Pisanui. Pagini din scrisori / Nicolae Filipesco et ses relations avec le journaliste Timoleon Pisani. Pages de lettres 135-182 română
articol de periodic BEU, Liliana (autor) Un proces de răsunet la început de secol. Doi înalți ierarhi în fața justiției laice / A famous trial at the beginning of the century. Two high clergymen brought to secular justice 183-195 română
articol de periodic Dr., HRISCU, Marius (autor) Discursul profesorului S.G. Longinescu de la Universitatea din București referitor la jubileul Universității din Iași - septembrie 1911 / The speech delivered by S. G. Longinescu, professor at the Bucharest University 197-201 română
articol de periodic SCĂICEANU, Cristian (autor) Holera, inamicul campaniei din 1913 / Cholera, the enemy of the 1913 military campaign 203-212 română
articol de periodic TĂBĂCILĂ, Manuela (autor) O scrisoare a reginei Maria către Loie Fuller / A letter sent by queen Mary to Loie Fuller 213-219 română
articol de periodic MANDACHE, Diana (autor) Mignon. The Queen of Yugoslavia 221-230 engleză
articol de periodic VELICU, Raluca (autor) La Peleș, pe aripile muzicii. Amintiri despre George Enescu / At Peleș castle, on the wings of music. Recollections about George Enescu 231-246 română
articol de periodic POPICĂ, Lavinia (autor) Altă lume, alt fason: Interwar romanian travel narratives in the United States 247-278 engleză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Despre problematica preoților români refugiați din teritoriile cedate (1940-1941) / About the problem of romanian priests who took refuge from the ceded territories (1940-1941) 279-304 română
articol de periodic ILIE, Oana (autor) Impactul propagandei. România reală. Anul 1945 / The impact of propaganda. Real Romania. The year 1945 305-317 română
articol de periodic TĂNASE, Tiberiu (autor) Prefectura poliției capitalei în anul 1945 / The capital’s police prefecture in 1945 319-324 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Pamfil Șeicaru - gazetar și inculpat în contumacie - 30 mai-4 iunie 1945 / Pamfil Șeicaru - Journalist and defendant tried in absentia 30 May – 4 June 1945 325-334 română
articol de periodic LANCUZOV, Mihai (autor) Un interviu acordat de primul ministru Petru Groza ziarului "Christian Science Monitor" la 7 februarie 1946 / An interview given by Prime Minister Petru Groza to the "Christian Science Monitor" on the 7th of February 1946 335-341 română
articol de periodic NICĂ REMUS, Iustin (autor) Reflectarea principalelor evenimente ale anului 1962 în presa vremii / The main events of 1962 reflected in the contemporary press 343-355 română
articol de periodic ILIE, Cornel (autor) Les "Theses de Juillet" et les musees d'historie / The „July Theses” and the History Museums 357-263 franceză
articol de periodic BURAKOVSKI, Adam (autor) Când s-a sfârșit comunismul în Țările din Europa centrală și de Est? / When did the Communism end in the Central and Eastern European countries? 365-367 română
articol de periodic CREȚU, Ileana (autor) , LUPU, Mihai (autor) Patrimoniul textil al Putnei: specificul organizării muzeale / The textile patrimony of Putna: The characteristics of Museum Configuration 369-383 română
articol de periodic PLOȘNIȚĂ, Elena (autor) O viziune realistă asupra muzeului contemporan / A realistic vision of the contemporary museum 385-395 română
articol de periodic STAVILĂ, Tudor (autor) Muzeul Național de Artă din Chișinău / The National Art Museum in Chișinău 397-414 română