Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 29 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2011 Catalogul expoziției "Muzeele din România între clasic și modern: proiecte muzeale (1990-2010)", anul 2011 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (prefață), OPRIȘ, Ioan (prefață), LAZĂR, Ginel (coordonator), GEORGESCU, Florin (redactor)
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI GEORGESCU, Florin (autor) Caracterul politic al legilor adoptate între 1 decembrie 1946 și 24 februarie 1948 și instaurarea regimului de „democrație populară” Studii şi cercetări istorice 308-324 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-I GEORGESCU, Florin (autor) Capitalul străin în industria românească interbelică Studii şi cercetări istorice 388-402 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-II GEORGESCU, Florin (autor) Publicații ale exilului românesc postbelic aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României Istoria culturii şi muzeologie 912-920 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I GEORGESCU, Florin (autor) Legislația cu caracter industrial adoptată între 1944-1948 pas important spre naționalizarea industriei românești Studii şi cercetări istorice 545-558 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I GEORGESCU, Florin (autor) Aspecte privind epurările politice desfășurate în administrația publică locală a județului Vaslui între 1945-1947 Studii şi cercetări istorice 568-574 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2010 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXVII, Acta Musei Petrodavensis GEORGESCU, Florin (autor) Epurările politice în administrația publică locală în România. Anul 1945. Cazuri particulare Istorie 111-119 română, franceză
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII Dr., GEORGESCU, Florin (autor) Tezaurul României la Moscova / Le Trésor de la Roumanie a Moscou 255-262 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII GEORGESCU, Florin (autor) Legislația în domeniul cultural adoptată de parlamentul "ales" la 19 noiembrie 1946 383-397 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII GEORGESCU, Florin (autor) Carol I - Protector al culturii naționale / Charles I le protecteur de la culture nationale 200-203 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV GEORGESCU, Florin (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Contribuția Anicăi Davila la dezvoltarea azilului Elena Doamna / La contribution d'Anica Davila au développement de l'Asile Elena Doamna 177-182 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV GEORGESCU, Florin (autor) Relațiile României cu Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și Tratatul de la Varșovia / Les relations de la Roumanie avec le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle et le Traité de Varsovie 366-377 română
articol de periodic 2003 Muzeul Național, XV GEORGESCU, Florin (autor) Gheorghe I. Brătianu - de la personalitate publică la martir politic în închisoarea comunistă de la Sighet / Georges I. Brătianu - Personalité publique et martyr politique dans la prison communiste de Sighet – 389-397 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI GEORGESCU, Florin (autor) Legislația financiar-bancară adoptată în România între 1944 și 1948 515-528 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII GEORGESCU, Florin (autor) Aspecte privind epurările politice în administrația publică centrală și locală (1944-1945) / Des aspects concernant les epurations politiques dans l’administration publique centrale et locale (1944 – 1945) 351-375 română
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII GEORGESCU, Florin (autor) Des aspects concernat a les epurations politiques de la presse Roumaine.1945 / Aspecte referitoare la epurările politice din presa română. 1945 333-338 franceză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX GEORGESCU, Florin (autor) Historical and Archaeological Temporary Exhibitions organized by Romanian Regional Museums and their relationships with local communities 349-359 engleză
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX GEORGESCU, Florin (autor) 1945. Repression against romanian print media-related issues / 1945. Aspecte privind represiunea în presa scrisă românească 317-326 engleză
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI GEORGESCU, Florin (autor) Aspecte privind epurările politice în administrația publică locală în România anului 1948 / Aspects regarding the political purges in the local public administration in the 1948 Romania 259-274 română
articol de periodic 2010 Muzeul Național, XXII GEORGESCU, Florin (autor) Din redacțiile gazetărești în boxa acuzațiilor (mai-iunie 1945) / From editorial offices to the accusation dock (May – June 1945) 155-172 română
articol de periodic 2012 Muzeul Național, XXIV GEORGESCU, Florin (autor) Pamfil Șeicaru - gazetar și inculpat în contumacie - 30 mai-4 iunie 1945 / Pamfil Șeicaru - Journalist and defendant tried in absentia 30 May – 4 June 1945 325-334 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV GEORGESCU, Florin (autor) Nichifor Crainic - între acuzațiile puterii comuniste și propria sa apărare / Nichifor Crainic – Between the accusations of the communist power and his own defence 279-296 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI muzeograf, GEORGESCU, Florin (autor) Inedite mărturii de arhivă privind reprimarea politică a presei românești la începutul anului 1946 / Unedited archival evidences on the political repression of the romanian press at the beginning of the year 1946 321-331 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII GEORGESCU, Florin (autor) Administrația publică centrală și locală – Represiune sau supunere (1946 – 1947) / The Central And Local Public Administration – Repression Or Subjection (1946 – 1947) 263-271 română
articol de periodic 2016 Muzeul Național, XXVIII GEORGESCU, Florin (autor) Marele Război în litografii și tablouri aflate în patrimoniul de artă plastică al Muzeului Național de Istorie a României / The Great War in lithographs and paintings from the plastic arts collection of the National History Museum of Romania 123-132 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX cercetător, GEORGESCU, Florin (autor) Frontul Războiului de Independență Reprezentat în „The Illustrated London News 71-78 română
articol de periodic 2018 Muzeul Național, XXX muzeograf, GEORGESCU, Florin (autor) Bijutieri și fotografi furnizori ai casei regale a României. Sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea 183-203 română
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI muzeograf, GEORGESCU, Florin (autor) Deportarea basarabenilor în Siberia la jumătatea secolului al XX-lea. Mărturii istorice regăsite în arta plastică de peste Prut 315-330 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzeul Național, nr. XXII, Muzeul Național Dr., GEORGESCU, Florin (autor) Brătienii în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / The Brătianu family in the collections of the National History Museum of Romania 77-89 română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie GEORGESCU, Florin (autor) Unedited archival evidences on the political repression of the Romanian press at the begining of the year 1946 Modern and Contemporary History / Istorie modernă şi contemporană 187-192 engleză