Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 29 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2011 Catalogul expoziției "Muzeele din România între clasic și modern: proiecte muzeale (1990-2010)", anul 2011 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (prefață), OPRIȘ, Ioan (prefață), LAZĂR, Ginel (coordonator), GEORGESCU, Florin (redactor)
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis, XXI GEORGESCU, Florin (autor) Caracterul politic al legilor adoptate între 1 decembrie 1946 și 24 februarie 1948 și instaurarea regimului de „democrație populară” Studii şi cercetări istorice 308-324 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-I GEORGESCU, Florin (autor) Capitalul străin în industria românească interbelică Studii şi cercetări istorice 388-402 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-II GEORGESCU, Florin (autor) Publicații ale exilului românesc postbelic aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României Istoria culturii şi muzeologie 912-920 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII-I GEORGESCU, Florin (autor) Legislația cu caracter industrial adoptată între 1944-1948 pas important spre naționalizarea industriei românești Studii şi cercetări istorice 545-558 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII-I GEORGESCU, Florin (autor) Aspecte privind epurările politice desfășurate în administrația publică locală a județului Vaslui între 1945-1947 Studii şi cercetări istorice 568-574 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis GEORGESCU, Florin (autor) Epurările politice în administrația publică locală în România. Anul 1945. Cazuri particulare Istorie 111-119 română, franceză
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII Dr., GEORGESCU, Florin (autor) Tezaurul României la Moscova / Le Trésor de la Roumanie a Moscou 255-262 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII GEORGESCU, Florin (autor) Legislația în domeniul cultural adoptată de parlamentul "ales" la 19 noiembrie 1946 383-397 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII GEORGESCU, Florin (autor) Carol I - Protector al culturii naționale / Charles I le protecteur de la culture nationale 200-203 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV GEORGESCU, Florin (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Contribuția Anicăi Davila la dezvoltarea azilului Elena Doamna / La contribution d'Anica Davila au développement de l'Asile Elena Doamna 177-182 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV GEORGESCU, Florin (autor) Relațiile României cu Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și Tratatul de la Varșovia / Les relations de la Roumanie avec le Conseil d'Assistance Économique Mutuelle et le Traité de Varsovie 366-377 română
articol de periodic 2003 Muzeul Național, XV GEORGESCU, Florin (autor) Gheorghe I. Brătianu - de la personalitate publică la martir politic în închisoarea comunistă de la Sighet / Georges I. Brătianu - Personalité publique et martyr politique dans la prison communiste de Sighet – 389-397 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI GEORGESCU, Florin (autor) Legislația financiar-bancară adoptată în România între 1944 și 1948 515-528 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII GEORGESCU, Florin (autor) Aspecte privind epurările politice în administrația publică centrală și locală (1944-1945) / Des aspects concernant les epurations politiques dans l’administration publique centrale et locale (1944 – 1945) 351-375 română
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII GEORGESCU, Florin (autor) Des aspects concernat a les epurations politiques de la presse Roumaine.1945 / Aspecte referitoare la epurările politice din presa română. 1945 333-338 franceză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX GEORGESCU, Florin (autor) Historical and Archaeological Temporary Exhibitions organized by Romanian Regional Museums and their relationships with local communities 349-359 engleză
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX GEORGESCU, Florin (autor) 1945. Repression against romanian print media-related issues / 1945. Aspecte privind represiunea în presa scrisă românească 317-326 engleză
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI GEORGESCU, Florin (autor) Aspecte privind epurările politice în administrația publică locală în România anului 1948 / Aspects regarding the political purges in the local public administration in the 1948 Romania 259-274 română
articol de periodic 2010 Muzeul Național, XXII GEORGESCU, Florin (autor) Din redacțiile gazetărești în boxa acuzațiilor (mai-iunie 1945) / From editorial offices to the accusation dock (May – June 1945) 155-172 română
articol de periodic 2012 Muzeul Național, XXIV GEORGESCU, Florin (autor) Pamfil Șeicaru - gazetar și inculpat în contumacie - 30 mai-4 iunie 1945 / Pamfil Șeicaru - Journalist and defendant tried in absentia 30 May – 4 June 1945 325-334 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV GEORGESCU, Florin (autor) Nichifor Crainic - între acuzațiile puterii comuniste și propria sa apărare / Nichifor Crainic – Between the accusations of the communist power and his own defence 279-296 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI muzeograf, GEORGESCU, Florin (autor) Inedite mărturii de arhivă privind reprimarea politică a presei românești la începutul anului 1946 / Unedited archival evidences on the political repression of the romanian press at the beginning of the year 1946 321-331 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII GEORGESCU, Florin (autor) Administrația publică centrală și locală – Represiune sau supunere (1946 – 1947) / The Central And Local Public Administration – Repression Or Subjection (1946 – 1947) 263-271 română
articol de periodic 2016 Muzeul Național, XXVIII GEORGESCU, Florin (autor) Marele Război în litografii și tablouri aflate în patrimoniul de artă plastică al Muzeului Național de Istorie a României / The Great War in lithographs and paintings from the plastic arts collection of the National History Museum of Romania 123-132 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX cercetător, GEORGESCU, Florin (autor) Frontul Războiului de Independență Reprezentat în „The Illustrated London News 71-78 română
articol de periodic 2018 Muzeul Național, XXX muzeograf, GEORGESCU, Florin (autor) Bijutieri și fotografi furnizori ai casei regale a României. Sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea 183-203 română
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI muzeograf, GEORGESCU, Florin (autor) Deportarea basarabenilor în Siberia la jumătatea secolului al XX-lea. Mărturii istorice regăsite în arta plastică de peste Prut 315-330 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzeul Național, nr. XXII, Muzeul Național Dr., GEORGESCU, Florin (autor) Brătienii în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / The Brătianu family in the collections of the National History Museum of Romania 77-89 română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie GEORGESCU, Florin (autor) Unedited archival evidences on the political repression of the Romanian press at the begining of the year 1946 Modern and Contemporary History / Istorie modernă şi contemporană 187-192 engleză