Muzeul Național, XXVII, 2015


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) Problematica războiului civil de șapte ani din cadrul Țaratului Asăneștilor (1211–1218). Studiu de caz / The problematics of the seven years’ civil war waged in the Vlacho-Bulgarian Empire (1211 – 1218). Case study 7-24 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) De la episcopia Ungrovlahiei la Mitropolia «A toată Ungrovlahia». Scurte considerații privind începuturile organizării Bisericii Țării Românești / From The Episcopate Of Ungro-Wallachia To The Metropolitan Church Of “All Ungro-Wallachia”. 25-33 română
articol de periodic Drd., TĂTARU, Cristiana (autor) Some Preliminary Considerations on A Hoard of Fifteenth Century Ottoman Akçes, found in Budești, Vâlcea County 35-58 engleză
articol de periodic MĂLĂNCIOIU, Raluca (autor) Un serviciu de ceai și cafea, din argint, marcat Christofle, din colecțiile MNIR / A Christofle silver tea and coffee service From The Collections 59-74 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Două scrisori trimise de Maria și Ion Heliade Rădulescu lui Grigore Zossima, la Brussa, în 1852 și 1853 / Deux lettres envoyées par Maria 75-84 română
articol de periodic MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Albert de Burton – Un călător străin prin Țările Române la 1868 / Albert de Burton, A foreign traveller through the romanian lands in 1868 85-92 română
articol de periodic MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Călătoria lui Nicolae Kretzulescu în Egipt decembrie 1868 – martie 1869 / Nicolae Kretzulescu’s voyage to Egypt December 1868 - March 1869 93-100 română
articol de periodic CRUCEANU, Viorel (autor) Recunoașterea independenței României reflectată în documente diplomatice francize / The recognition of Romania’s independence as reflected In French Diplomatic Documents 101-112 română
articol de periodic TROHANI, George (autor) Ștefan Mihăileanu – Timoleon Pisani – Simion Pauker. Trei gazetari de diverse nuanțe și origini. Relațiile dintre ei / Ștefan Mihăileanu – Timoleon Pisani – Simion Pauker 113-128 română
articol de periodic ILIE, Cornel (autor) Primul Război Mondial: Rapoarte americane despre condițiile din lagărele de prizonieri germane / The First World War. American Reports About The Conditions In German Prisoner-Of-War Camps 129-136 română
articol de periodic TROHANI, Nicolae (autor) Zoe Pisani (1885 – 1961). O publicistă din perioada interbelică – Schiță biografică – / Zoe Pisani (1885 – 1961). Publiciste D’entre Les Deux Guerres– Esquisse Biographique – 137-160 română
articol de periodic POPICA, Lavinia (autor) Buying The American Dream? On American – Style Consumption In Romania (1919 – 1940) 161-184 engleză
articol de periodic MIRCEA, Ionela Simona (autor) „Vestea” despre încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria la Alba Iulia / The Newspaper “Vestea” On The Coronation Of King Ferdinand And Queen Marie In Alba Iulia 185-196 română
articol de periodic SCĂICEANU, Cristian (autor) Interesul Elenei Lupescu pentru filatelie / Elena Lupescu’s Interest in Philately 197-210 română
articol de periodic NARCIȘ DORIN, Ion (autor) Adina Woroniecka și casele sale din București. Convorbiri cu Mircea Nasta. Adina Woroniecka and her houses in Bucharest. Conversations with Mircea Nasta 211_247 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Doi istorici susținători ai unui botanist. Two Historians Supporters Of A Botanist 249-261 română
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Administrația publică centrală și locală – Represiune sau supunere (1946 – 1947) / The Central And Local Public Administration – Repression Or Subjection (1946 – 1947) 263-271 română
articol de periodic CÎRDEI, Petruța (autor) Aspecte feministe în emanciparea femeii din Republica Populară Română / Feminist aspects in the emancipation of women in the People’s Republic of Romania 273-281 română
articol de periodic MANDACHE, Diana (autor) Introducere în anatomia exilului regal. Introduction in the anatomy of royal exile 283-298 română
articol de periodic ȘTEFAN, Andreea (autor) De la practică în cadrul partidului comunist la experiență de viață cotidiană: Autocritica în scrisoarea autobiografică a lui Leonte Baltaga din data de 5 Martie 1971 Modèle Officiel et vie quotidienne en Roumanie Socialiste 299-310 română
articol de periodic RENTEA BOGDAN, Mădălin (autor) Daciada în memoria participanților. Daciada (The Daciad) in the recollections of the participants 311-324 română
articol de periodic PENCIU, Marina (autor) Evoluția procesului de extindere a NATO după sfârșitul Războiului Rece (1990 – 1999) / The evolution of the NATO enlargement process after the end of the Cold War 325-335 română
articol de periodic FLOREA, Mihai (autor) Evoluția administrativ-teritorială a județului Ilfov. Studiu de cartografie comparată.The territorial – administrative evolution of the Ilfov County. A study of comparative cartography 337-358 română
articol de periodic FLOREA, Mihai (autor) Dobrogea în izvoare cartografice otomane (sec. XVI-XIX) / Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca (XVI.-XIX.yy) / Dobruja in OTTOman Cartographic SOURCES (16th-19th CENTURIeS)/ Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca (XVI.-XIX.yy) Recenzie 359-361 română