Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 30 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2011 Catalogul expoziției "Muzeele din România între clasic și modern: proiecte muzeale (1990-2010)", anul 2011 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (prefață), OPRIȘ, Ioan (prefață), LAZĂR, Ginel (coordonator), GEORGESCU, Florin (redactor)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I LAZĂR, Ginel (autor) Cumanii - alianți obedienți ai țaratului Asăneștilor (1187-1207) Studii şi cercetări istorice 53-63 română
articol de periodic 2012 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 1, Lucrările Colocviului Național „Monumentele României – Patrimoniu Național și Universal” - Ediția a V-a MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , LAZĂR, Ginel (autor) , OȚA, Silviu (autor) Despre istoricul unor campanii de cercetare arheologică preventivă. Strada Pictor Nicolae Tonitza, situată în centrul istoric al Capitalei Studii-Studies 61-72 română, engleză
articol de periodic 2013 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 2 LAZĂR, Monica (autor) , LAZĂR, Ginel (autor) Odiseea prețiosului Tetraevanghel slavon al Mănăstirii Florești de pe Valea Smilei Patrimoniu 425-440 română, engleză
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 3 LAZĂR, Ginel (autor) Activitatea de mecenat a lui Constantin Brâncoveanu reflectată prin prisma cărților de patrimoniu ale Muzeului Național de Istorie a României 300 de ani de la martiriul Brâncovenilor 23-36 română, engleză
articol de periodic 2015 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 4 LAZĂR, Ginel (autor) Diploma de înnobilare cu blazon acordată de principele Mihail Apafi I lui Toma Trâmbițaș din Țara Făgărașului arheologie-istorie 161-182 română, engleză
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 5 LAZĂR, Ginel (autor) Expoziție eveniment la MNIR. România – civilizații suprapuse. Secțiunea de manuscrise și tipărituri Artă-Patrimoniu-Cultură; Art – Heritage – Culture 569-588 română, engleză
articol de periodic 2017 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 6 LAZĂR, Ginel (autor) Trei piese. Trei secole de istorie locală, o expoziție fascinanta organizată la Sibiu în cadrul bicentenaruluiI Brukenthal Patrimoniu-Heritage 686-696 română, engleză
articol de periodic 2018 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 7 LAZĂR, Ginel (autor) Școala teologică de caligrafie și miniatură din Tărnovo și influența ei în spațiul românesc medieval Patrimoniu-Heritage 482-492 română, engleză
articol de periodic 2019 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 8 LAZĂR, Ginel (autor) Scurtă privire asupra unor importante însemnări marginale, de redacție chirilică, din cuprinsul unor cărți vechi deținute de MNIR Patrimoniu-Heritage 458-474 română, engleză
articol de periodic 2021 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 10 LAZĂR, Ginel (autor) Aspecte privind arta cositorului în spațiul transilvănean / Aspects regarding the art of tin in the transylvanian space PATRIMONIU / HERITAGE 261-279
articol de periodic 2021 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 10 LAZĂR, Ginel (autor) O genealogie a Casei Princiare Cantacuzino, atribuită lui Constantin Cantacuzino, caimacam al Țării Românești, păstrată în patrimoniul MNIR / A genealogy of the Princely House of Cantacuzino, attributed to Constantin Cantacuzino, kaymakam of Wallachia – part of MNIR patrimony PATRIMONIU / HERITAGE 272-279
articol de periodic 2022 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 11, Număr dedicat împlinirii a 800 de ani de la prima atestare documentară a Țării Făgărașului – „Terra Blachorum”, 1222 LAZĂR, Ginel (autor) Noul Testament greco-latin, editat și tipărit de Valentin Wagner la Brașov în 1557, după o traducere a lui Erasmus din Rotterdam, o ediție rară din patrimoniul MNIR / The greek-latin New Testament, edited and printed by Valentin Wagner in Brașov in 1557, after a translation by Erasmus of Rotterdam, a rare edition from the collections of the National History Museum of Romania PATRIMONIU / HERITAGE 445-453
articol de periodic 2011 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI LAZĂR, Ginel (autor) La constitution du Tsarat des Asenides et le culte des Saints Militaires 161-170 franceză
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII LAZĂR, Ginel (autor) Observații cu privire la societatea țaratului vlaho-bulgar al asăneștilor în lumina bibliografiei selective / Quelques remarques relatives à la société de l’empire Vlaquo-Bulgare des Assénides à la lumière de sa bibliographie sélective 3-31 română
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII LAZĂR, Ginel (autor) Les rapports feudo-vasaliques et les alliances militaires dans l'empire des Asenides /1185-1207) / Natura raporturilor feudalo-vasalice și alianțele militare în Țaratul Asăneștilor (1185-1207) 15-32 franceză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX LAZĂR, Ginel (autor) , MURAT, Aurelia-Elena (autor) Relations féodales et alliances militaires dans l’empire des Asénides du point de vue de la Religion (1207-1241) 39-53 franceză
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX LAZĂR, Ginel (autor) , LAZĂR, Monica (autor) A physical and moral portrait of Balkan Vlachs in historical sources (Ix-XII centuries) / Despre portretul fizic și moral al vlahilor balcanici în sursele istorice (secolele IX-XII) 3-9 engleză
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI LAZĂR, Ginel (autor) Despre cultul bizantin al sfinților militari în Țaratul Asăneștilor / about the byzantine cult of the warrior saints in the Asen`s tsardom 3-16 română
articol de periodic 2010 Muzeul Național, XXII LAZĂR, Ginel (autor) Scurtă privire asupra strategiilor și tacticilor militare ale fraților Asănești / Coup d’œil sur les strategies et les tactiques militaires des Assanides (1185-1207) 5-16 română
articol de periodic 2012 Muzeul Național, XXIV LAZĂR, Ginel (autor) Aspecte ale organizării eclesiastice în Țaratul Asăneștilor 7-25 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV Dr., LAZĂR, Ginel (autor) Școala artistică metropolitană din Tîrnovo și influența ei la dezvoltarea artelor în Balcani / The Metropolitan Artistic School of Tărnovo and its influence on the development of arts in the Balkans 7-34 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV LAZĂR, Ginel (autor) , LAZĂR, Monica (autor) Însemnări și mărturii neprețuite din cuprinsul unei donații liturgice a familiei Mihail Kogălniceanu / Notes and priceless information from a liturgical donation of the family Mihail Kogălniceanu 153-170 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI Dr., LAZĂR, Ginel (autor) Ipostaze ale identităților și alterităților etnice și politice din Balcani în timpul stăpânirii bizantine (1018-1185) / Aspects of the ethnic and political identities and othernesses in the Balkans during the Byzantine domination (1018-1185) 7-27 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII LAZĂR, Ginel (autor) Problematica războiului civil de șapte ani din cadrul Țaratului Asăneștilor (1211–1218). Studiu de caz / The problematics of the seven years’ civil war waged in the Vlacho-Bulgarian Empire (1211 – 1218). Case study 7-24 română
articol de periodic 2016 Muzeul Național, XXVIII LAZĂR, Ginel (autor) Un hrisov de întăritură și danie acordat de Grigorie Alexandru Ghica Voievod lui Ioniță Cerchez / A coefirmation and donation act granted by Prince Grigorie Alexandru Ghica to Ioniță Cerchez 37-48 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX cercetător, LAZĂR, Ginel (autor) Scurtă incursiune în istoria cetăților Țaratului Asăneștilor (1185-1280) 11-33 română
articol de periodic 2018 Muzeul Național, XXX cercetător, LAZĂR, Ginel (autor) Câteva considerații privind creștinarea Bulgariei și începuturile culturii slave vechi 5-16 română
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI cercetător, LAZĂR, Ginel (autor) Fortificațiile Asăneștilor de pe limesul median al Dunării de Jos. Conexiuni istorice cu spațiul românesc riveran 5-26 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzeul Național, nr. XXII, Muzeul Național Dr., LAZĂR, Ginel (autor) O privire retrospectivă asupra „Psăltirii svântului proroc David… pre versuri tocmită”. Sinteze muzeologice și tendințe bibliofile / A retrospective view on the Psalter of the holy prophet David… composed in verse. Museological and bibliophilic syntheses 5-20 română
articol de periodic 2020 Studii și Comunicări Științifice - Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, I, Lucrările Sesiunii anuale a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș Baia Mare, 9-10 octombrie 2019 LAZĂR, Ginel (autor) Particula „Io“ din titulatura domnilor români și moștenirea politică a Asăneștilor / The “Io” Particle in the Titles of Romanian Medieval Princes and the Political Legacy of the Asanids Istorie 23-34