Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 17 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII-I LAZĂR, Ginel (autor) Cumanii - alianți obedienți ai țaratului Asăneștilor (1187-1207) Studii şi cercetări istorice 53-63 română
articol de periodic 2011 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, VI LAZĂR, Ginel (autor) La constitution du Tsarat des Asenides et le culte des Saints Militaires 161-170 franceză
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII LAZĂR, Ginel (autor) Observații cu privire la societatea țaratului vlaho-bulgar al asăneștilor în lumina bibliografiei selective / Quelques remarques relatives à la société de l’empire Vlaquo-Bulgare des Assénides à la lumière de sa bibliographie sélective 3-31 română
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII LAZĂR, Ginel (autor) Les rapports feudo-vasaliques et les alliances militaires dans l'empire des Asenides /1185-1207) / Natura raporturilor feudalo-vasalice și alianțele militare în Țaratul Asăneștilor (1185-1207) 15-32 franceză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX LAZĂR, Ginel (autor) , MURAT, Aurelia-Elena (autor) Relations féodales et alliances militaires dans l’empire des Asénides du point de vue de la Religion (1207-1241) 39-53 franceză
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX LAZĂR, Ginel (autor) , LAZĂR, Monica (autor) A physical and moral portrait of Balkan Vlachs in historical sources (Ix-XII centuries) / Despre portretul fizic și moral al vlahilor balcanici în sursele istorice (secolele IX-XII) 3-9 engleză
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI LAZĂR, Ginel (autor) Despre cultul bizantin al sfinților militari în Țaratul Asăneștilor / about the byzantine cult of the warrior saints in the Asen`s tsardom 3-16 română
articol de periodic 2010 Muzeul Național, XXII LAZĂR, Ginel (autor) Scurtă privire asupra strategiilor și tacticilor militare ale fraților Asănești / Coup d’œil sur les strategies et les tactiques militaires des Assanides (1185-1207) 5-16 română
articol de periodic 2012 Muzeul Național, XXIV LAZĂR, Ginel (autor) Aspecte ale organizării eclesiastice în Țaratul Asăneștilor 7-25 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV Dr., LAZĂR, Ginel (autor) Școala artistică metropolitană din Tîrnovo și influența ei la dezvoltarea artelor în Balcani / The Metropolitan Artistic School of Tărnovo and its influence on the development of arts in the Balkans 7-34 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV LAZĂR, Ginel (autor) , LAZĂR, Monica (autor) Însemnări și mărturii neprețuite din cuprinsul unei donații liturgice a familiei Mihail Kogălniceanu / Notes and priceless information from a liturgical donation of the family Mihail Kogălniceanu 153-170 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI Dr., LAZĂR, Ginel (autor) Ipostaze ale identităților și alterităților etnice și politice din Balcani în timpul stăpânirii bizantine (1018-1185) / Aspects of the ethnic and political identities and othernesses in the Balkans during the Byzantine domination (1018-1185) 7-27 română
articol de periodic 2015 Muzeul Național, XXVII LAZĂR, Ginel (autor) Problematica războiului civil de șapte ani din cadrul Țaratului Asăneștilor (1211–1218). Studiu de caz / The problematics of the seven years’ civil war waged in the Vlacho-Bulgarian Empire (1211 – 1218). Case study 7-24 română
articol de periodic 2016 Muzeul Național, XXVIII LAZĂR, Ginel (autor) Un hrisov de întăritură și danie acordat de Grigorie Alexandru Ghica Voievod lui Ioniță Cerchez / A coefirmation and donation act granted by Prince Grigorie Alexandru Ghica to Ioniță Cerchez 37-48 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX cercetător, LAZĂR, Ginel (autor) Scurtă incursiune în istoria cetăților Țaratului Asăneștilor (1185-1280) 11-33 română
articol de periodic 2018 Muzeul Național, XXX cercetător, LAZĂR, Ginel (autor) Câteva considerații privind creștinarea Bulgariei și începuturile culturii slave vechi 5-16 română
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI cercetător, LAZĂR, Ginel (autor) Fortificațiile Asăneștilor de pe limesul median al Dunării de Jos. Conexiuni istorice cu spațiul românesc riveran 5-26 română (rezumat în engleză)