Muzeul Național, XVIII, 2006


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic OȚA, Liana (autor) , OȚA, Silviu (autor) Historical and archaeological data regarding ther fortress from Carașova-Hill Grad, commune of Carașova, Caraș-Severin District / Câteva date istorice și arheologice asupra cetății de la Carașova-Dealul Grad, com. Carașova, jud. Caraș-Severin 3-13 engleză
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) Les rapports feudo-vasaliques et les alliances militaires dans l'empire des Asenides /1185-1207) / Natura raporturilor feudalo-vasalice și alianțele militare în Țaratul Asăneștilor (1185-1207) 15-32 franceză
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Despre două divorțuri din prima jumătate a secolului al secolului al XVII-lea / Deux divorces de la première moitié du XVII-e siècle 33-44 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Stiluri în podoaba capilară din România modernă 1790-1920 / Hairstyles in modern Romania 1790-1920 45-66 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) The diplomatic documents regarding the coin of the first modern romanian money 67-78 engleză
articol de periodic STROIA, Marian (autor) Le 11 Febrier - le 10 Mai 1866 - parallele historique / 11 februarie – 10 mai 1866 – O paralelă istorică 79-86 română
articol de periodic IPATE, Mihai (autor) Du palais princier au palais royal une pege de l'histoire du palais de l'etat situe sur Calea Mogoșoaiei / De la palat domnesc la palat regal. O pagină din istoria palatului statului din Calea Mogoșoaiei 87-97 franceză
articol de periodic CIUBOTARU, Ștefania (autor) Les relations entre le roi Charles I-er et la famille princiere de Ferdinand et Marie 99-110 franceză
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) L'exposition generale de 1906 reflectee dans les medailles 111-131 franceză
articol de periodic TROHANI, George (autor) Restitutio un article publie par Alexandre A. Beldiman concernant sa derniere rencontre avec le roi Charles Ier 133-153 franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) A supplier of the royal court in the times of Carol I Grigore Capșa / Un furnizor al Curții Regale în timpul lui Carol I Grigore Capșa 155-165 engleză
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Romanian foreign policy and Carol I 167-179 engleză
articol de periodic IONESCU, Radu (autor) The royal house, supporter of the national spirit in Art / Casa Regalǎ, susținǎtoarea spiritului național în artǎ 181-189 engleză
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Cultural and artistic preoccupations of the Royal Family - Medalist testimonys / Preocupările culturale și artistice ale membrilor Familiei Regale – Mărturii medalistice 191-214 engleză
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Le journal de voyage du Prince Charles I a Constantinople, octombre 1866 / Jurnalul călătoriei principelui Carol I la Constantinopol, octombrie 1866 215-238 franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) In memoriam Carol I. 1866-2006 / In memoriam Carol I. 1866-2006 239-262 engleză
articol de periodic PUNGĂ, Doina (autor) La peunture roumaine moderne et la France / Pictura românească modernă și Franța 263-279 franceză
articol de periodic ISTRĂȚESCU, Elena (autor) Vintilă Brătianu et la doctrine economique liberale "par nous meme". Temoignages des archives / Vintilă Brătianu și doctrina economică liberală “prin noi înșine”. Mărturii arhivistice 279-295 franceză
articol de periodic RĂDULESCU-SORIN, Mihai (autor) Autour de la genealogie de Ion Antonescu / Despre genealogia lui Ion Antonescu 297-314 franceză
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) The bishop Policarp Morușca (20.III.1883-26.X.1958) and the corcern for the american romanians / Episcopul Policarp Morușcă (20.III.1883 - 26.X.1958) și stăruința pentru românii americani 315-332 engleză
articol de periodic GEORGESCU, Florin (autor) Des aspects concernat a les epurations politiques de la presse Roumaine.1945 / Aspecte referitoare la epurările politice din presa română. 1945 333-338 franceză
articol de periodic ILIE, Oana (autor) 1945 - The early days of institutionalized communist propaganda / 1945 – Începuturile propagandei comuniste instituționalizate 340-357 engleză
articol de periodic LANCUZOV, Mihai (autor) The National Peasants'Party dissolution, a new stage in Romania's sovietization plan / Desființarea Partidului Național Țărănesc, o nouă etapă în planul de Ssvietizare a României 357-384 engleză
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) , NOVAC, Vasile (autor) Commander Toma Matei, one of the officiers who honoured the Romanian Navy / Comandorul Thomas Matei, unul dintre ofițerii de onoare ai Marinei Române 385-392 engleză