Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 31 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2006-2007 Catalogul expoziției „Medalii și Însemne Masonice - Istorie și Simbol”, anul 2006-2007 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (editor), PÂRVAN, Katiușa (editor), OPASCHI, Cătălina (editor)
volum de carte 2018 Masoneria în Transilvania: repere istorice, anul 2018, seria Documente - Istorie - Mărturii ANISESCU, Cristina (autor), BIRȚ, Mircea Alexandru (autor), BRUDAȘCU, Dan (autor), CHINDRIȘ, Ioan (autor), COMȘA, Daniela (autor), COSMA, Mihaela (autor), DAMIAN, Ștefan (autor), DAN, Ovidiu (autor), DANEȘ, Mariana (autor), DOBRESCU, Emilian M. (autor), DORNER, Anton (autor), IONIȚĂ, Nicolae (autor), LECHINȚAN, Vadile (autor), LUMPERDEAN, Ioan (autor), MARTIN, Antoniu (autor), NEAMȚU, Gelu (autor), NESTORESCU-BĂLCEȘTI, Horia (autor), NIȚULESCU, Virgil Ștefan (autor), OPASCHI, Cătălina (autor), PÂRVAN, Katiușa (autor), PINCA, Răzvan (autor), ȘINDILARIU, Thomas (autor), VARGA, Attila (autor), ZĂRNESCU, Constantin (autor), SĂLĂGEAN, Tudor (coordonator), EPPEL, Marius (coordonator)
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI OPASCHI, Cătălina (autor) Un obiect insolit din colecția Muzeului Național de Istorie a României - Mumia preotului Zeului Amon, Bes, "scilptor al sălii de aur" Istoria culturii şi muzeologie 465-471 română
articol de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXVI-XXVII-XXVIII OPASCHI, Cătălina (autor) Două sigilii inedite ilustrînd activitatea medicală din Moldova în secolul al XIX-lea 451-462 română
articol de periodic 2001 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XV OPASCHI, Cătălina (autor) Un sigiliu și un pahar de botez cu stema familiei Hâjdeu Numismatică 310-319 română
articol de periodic 1982 Cercetări Numismatice: CN, IV OPASCHI, Cătălina (autor) Trei sigilii care amintesc de Unirea Principatelor, aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie / Trois sceaux concernant l’union des Principautés Roumaines trouvés dans le patrimoine du Musée National d’Histoire / Three seals commemorating the union of the Romanian Principalities from the collection of the National History Museum. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 183-189 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII OPASCHI, Cătălina (autor) Steme domnești și "Stihuri la Gherbul Țării" pe vechi tipărituri din Țara Românească și Moldova / Lines for the Coat of Arms of the Country on Old Wallachian and Moldavian Printings Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 245-251 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII OPASCHI, Cătălina (autor) Un falsificator francez de monede în Țara Românească la 1844 / Un faux monnayeur français en Valachie en 1844 Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 253-260 română
articol de periodic 2002 Cercetări Numismatice: CN, VIII OPASCHI, Cătălina (autor) O diplomă de înnobilare - Noi date despre familia Prunkul / Un diplôme d’ennoblissement – nouvelles données sur la famille Prunkul Sigilografie, Heraldică, Medalistică şi Phaleristică 473-486 română
articol de periodic 2003-2005 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005 OPASCHI, Cătălina (autor) Sigilii ale familiei Văcărescu – Întâmplări din societatea munteană la sfârșitul veacului al XVIII-lea / Sceaux de la famille Vacaresco – Mésaventures de la société valaque à la fin du XVIIIe – siècle Sigilografie (Sigillography) 537-554 română
articol de periodic 2003-2005 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005 IONIȚĂ, Mioara (autor) , OPASCHI, Cătălina (autor) Un sigiliu și un destin – Alexandru Suțu Voievod / Un sceau et un destin, Alexandre Soutzou Voïevode Sigilografie (Sigillography) 555-578 română
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 OPASCHI, Cătălina (autor) O genealogie inedită a familiei Cantacuzino și herburi cantacuzine / Une généalogie de la famille Cantacuzène et des armoires Cantacuzène Sigilografie şi Heraldică (Sigillography and Heraldry) 535-565 română
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 DAMIAN, Ștefan (autor) , OPASCHI, Cătălina (autor) O piesă de excepție din Muzeul Național de Istorie. Sigiliu cu stema familiei Cantacuzino / A Remarkable Item in the Collection of the National History Museum of Romania. A seal with the Coat of Arms of the Cantacuzino Family Sigilografie şi Heraldică (Sigillography and Heraldry) 567-568 română
articol de periodic 2008 Cercetări Numismatice: CN, XIV Dr., OPASCHI, Cătălina (autor) Inele sigilare din Colecția Ing. Constantin Orghidan / Bagues sigillaires de la collection de l’Engineur Constantin Orghidan Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 571-589 română
articol de periodic 2009 Cercetări Numismatice: CN, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) Dr., OPASCHI, Cătălina (autor) O diplomă a Ordinului Constantinian, fabulație, fascinație, impostură, ezoterism / Une diplôme de l'Ordre Constantinien, fabulation, fascination, imposture et esotérisme Heraldică, Sigilografie Şi Genealogie (Heraldy, Sigillography And Genealogy) 309-334 română
articol de periodic 2017-2018 Cercetări Numismatice: CN, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) Dr., OPASCHI, Cătălina (autor) In memoriam Katiușa Pârvan (12 ianuarie 1952 - 28 ianuarie 2018) / In memoriam Katiușa Pârvan (12th of January 1952 - 28th of January 2018) 11-15 română
articol de periodic 2017-2018 Cercetări Numismatice: CN, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) Dr., OPASCHI, Cătălina (autor) Doamne din familiile Kretzulescu-Lahovary, martore ale istoriei moderne a României. Contribuții documentare / Ladies of the Kretzulescu-Lahovary families, witnesses of the Romania modern history. Documentary contributions Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 227-258 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V OPASCHI, Cătălina (autor) Inițiative ale României socialiste în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru crearea unui climat de pace și securitate în lume / 447-453 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX OPASCHI, Cătălina (autor) Barilul de la Khorsabad, un prețios document din patrimoniul Muzeului Național de istorie a României /La baril de Khorsabad, un précieux document conservé dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie 235-252 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII OPASCHI, Cătălina (autor) Lt-colonelul Dimitrie Papazoglu. Stema și sigiliul său / Le Lieutant-colonel Dimitrie Papazoglu son blason et son sceau 53-60 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII OPASCHI, Cătălina (autor) Documente din arhivele franceze privind crearea monedei naționale între 1867-1870 / Des documents des Archives Françaises sur la fondation de la Monnaie Nationale, 1867-1870 78-87 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV OPASCHI, Cătălina (autor) Secretarul domnesc Panaiotaki Kodrika și sigiliul său / Le secrétaire princier Panaiotaki Kodrika et son sceau 98-127 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV OPASCHI, Cătălina (autor) Ion C. Brătianu și societățile secrete / Ion. C. Bratiano et les sociétés secrètes 159-170 română
articol de periodic 2003 Muzeul Național, XV OPASCHI, Cătălina (autor) O alianță matrimonială franco-moldavă, Ecaterina Balș, baroană de Thorenc / Une alliance matrimoniale franco-moldave - Ecaterina Balche, Baronne de Thorenc 141-149 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI OPASCHI, Cătălina (autor) Diplome de înnobilare ale familiei Rosetti 127-140 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI OPASCHI, Cătălina (autor) Remiterea stindardului lui Ștefan cel Mare. Paris, 28 iulie 1917 337-344 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII OPASCHI, Cătălina (autor) O spiță de neam a familiei Racoviță și un vicleșug asupra altui vicleșug) / Une genealogie de la famille Racovitza et “une fourberie sur une autre fourberie” 65-87 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII OPASCHI, Cătălina (autor) Un jurnal de călătorie inedit al colonelului Vladimir Moret de Blaremberg / Un journal inedit de voyage, du colonel Vladimir Moret de Blaremberg 113-155 română
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII OPASCHI, Cătălina (autor) The diplomatic documents regarding the coin of the first modern romanian money 67-78 engleză
articol de periodic 2006 Muzeul Național, XVIII OPASCHI, Cătălina (autor) Le journal de voyage du Prince Charles I a Constantinople, octombre 1866 / Jurnalul călătoriei principelui Carol I la Constantinopol, octombrie 1866 215-238 franceză
articol de periodic 2007 Muzeul Național, XIX OPASCHI, Cătălina (autor) L’escarpin en satin les lettres de la comtesse Elisabeta van Souchtelen 91-116 franceză
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX OPASCHI, Cătălina (autor) Le journal de voyage en Egypte du docteur roumain Nicolas Kretzulesco / Jurnalul de călătorie în Egipt al doctorului roman Nicolae Kretzulescu 117-154 franceză
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI OPASCHI, Cătălina (autor) Documente noi privind familia marelui logofăt și cavaler Anastase Bașotă / Nouveaux documents sur la famille du Logothète Anastasie Bachota 93-108 română