Muzeul Național, IX, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) A existat un regulament de funcționare a primei instituții muzeale din București?/ Il y a un règlement de fonctionnement du premier musée de Bucarest? 7-11 română
articol de periodic NEGUȚU, Mariana (autor) Aspecte ale organizării judecătorești în documente inedite din patrimoniului muzeului / Aspects concernant l'organisation judiciaire dans des documents inédits gardés dans le patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie 13-18 română
articol de periodic IVAN, Margareta (autor) , MANEA, Nadia (autor) Modelul balcanic al constituirii statului național modern. Romania și Serbia (I) / Le modèle balcanique de la constitution de l'état national moderne. La Roumanie et la Serbie (I) 19-28 română
articol de periodic Prof. Dr., NICULESCU, Zenovia (autor) Raportul de interdependență dintre istorie și limba română reflectat în colecțiile bibliotecii lui Timotei Cipariu / Le rapport d'interdépendance entre l'histoire et la langue roumaine reflété dans les collections de la bibliothèque de Timotei Cipariu 29-34 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle 35-41 română
articol de periodic ANDRIEȘ-TABAC, Silviu (autor) Un proiect de stemă orășenească pentru Botoșani la 1865 /Projet d'un blason municipal pour Botoșani à 1865 43-45 română
articol de periodic prof. univ. dr., CLIVETI, Gheorghe (autor) Premisele externe ale abdicării domnitorului Alexandru Ioan Cuza/Les prémisses extérieures de l'abdication du prince Alexandru loan Cuza 47-79 română
articol de periodic STANCA DESA, Ileana (autor) Implicarea presei în construirea Ateneului Român /Implication de la presse dans l'édification de l'Athénée Roumain 81-86 română
articol de periodic ZAMANI, Lelioara (autor) Tradițional și alogen în viața cotidiană bucureșteană: Alimentația (sec. al XIX-lea)/ Traditional and foreign features in Bucharest every day life -the nourishment- the 19th century 87-95 română
articol de periodic VOICULESCU, Anca (autor) Priorități românești în aeronautica reactivă /Priorités roumaines dans l'aéronautique réactive 97-103 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Asociația pentru ridicarea statuii lui Miron Costin la Iași / Association pour l'édification de la statue de Miron Costin a Jassy 105-112 română
articol de periodic BIELTZ, Lucia (autor) Romania la conferințele de pace de la Haga. 1899: 1907. Fotografii originale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / 113-116 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Un album al oștirii de la finele secolului al XIX-lea - necunoscut /album of the army from the end of the 19th century - unpublished 117-126 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la un portret de muzeograf: Alexandru Saint Georges /Contributions à un portret de muséologue: Alexandru Saint-Georges 127-143 română
articol de periodic COFAS, Eleonora (autor) , CONSTANTINESCU, Carmen (autor) Expozițiunea generală română din București - Considerații după nouă decenii / L'éxposition générale roumaine de Bucarest 1906 -Considération après neuf décennies 145-157 română
articol de periodic PETRESCU, Nicolae (autor) Din istoria relațiilor sportive româno-franceze /Aspects des relations sportives roumaine-françaises 159-166 română
articol de periodic AVRAM, Valeriu (autor) Misiunea aeronautică franceză în România (1916-1917) / La mission aéronautique française en Roumanie (1916-1917) 167-175 română
articol de periodic APOSTOL, Cornelia (autor) Mărturii din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României privind Unirea Basarabiei cu România /Testimonies in the collections of the National History Museum of Romania regarding the union of Basarabia and Romania 177-182 română
articol de periodic STAN, Apostol (autor) Iuliu Maniu și delegația română la conferința de pace de la Paris din 1919 / luliu Maniu and the Romanian delegation at the Peace Conference - Paris, 1919 183-189 română
articol de periodic CRISTEA, Viorica (autor) Mareșalul Constantin Prezan și moșia Schinetea /Le maréchal Constantin Prezan et le domaine Schinetea 191-196 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea autorului monumentului eroilor aerului din București /Contributions concernant l'auteur du monument des Héros de l'air de Bucarest 197-210 română
articol de periodic TOMESCU, Dorina (autor) Bijuteriile reginei Maria / Queen Mary's jewellery 211-227 română
articol de periodic COROAMĂ, Radu (autor) , MANOLIU, Vlad (autor) Descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești, jud. Prahova. Scurtă istorie /La découverte du heaume de Poiana Coțofenești, le départament de Prahova. Courte présentation 229-233 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Barilul de la Khorsabad, un prețios document din patrimoniul Muzeului Național de istorie a României /La baril de Khorsabad, un précieux document conservé dans les collections du Musée National d'Histoire de la Roumanie 235-252 română
articol de periodic STANCU, Emilia (autor) Legislația sanitară în perioada interbelică / Sanitary laws in the interwar period 253-260 română
articol de periodic SPĂTAN, Ioan (autor) Presa românească despre sosirea principelui Carol în țară - iunie 1930 /La presse roumaine au sujet de l'arrivée du prince Charles en Roumanie - Juin 1930 261-271 română
articol de periodic SPĂTAN, Adriana (autor) Presa străină despre sosirea lui Carol al II-lea și actul restaurației din 8 iunie 1930 / L'arrivée de Charles II et l'acte de la Restauration du 8 Juin 1930 dans la presse étranjère 273-280 română
articol de periodic IORDAN, Constantin (autor) Politici naționale și minorități etnice: repere privind statutul românilor din Balcani în perioada interbelică / Politiques nationales et minorités ethniques: repères concernant le statut des roumains des Balkans pendant l'entre deux guerres 281-289 română
articol de periodic comandor, SANDACHI, Paul (autor) 1 August 1943. Documente inedite /1 Août 1943- documents inédits 291-298 română
articol de periodic Prof. Dr., PENTELESCU, Aurel (autor) Acțiunile de luptă ale aeronauticii pentru combaterea atacurilor aeriene asupra teritoriului României în perioada aprilie-august 1944 / Les actions de lutte de l'aéronautique pour combatre les attaques aériens du territoire roumain en avril -août 1944 299-304 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Aviatorul Mihail Pavlovschi, participant la luptele aeriene din cel de-al II-lea război mondial / Pilot Mihail Pavlovschi, a participant to the air fights during the Second World War 305-308 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Învățătorul-căpitan de rezervă Alexandru I Moldoveanu - erou sau "bandit" /"The Teatcher" - the reserve capitain Alexandru I. Moldoveanu - a hero or a brigand? 309-317 română
articol de periodic STĂNESCU, Eugen (autor) , STĂNESCU, Iulia (autor) Aspecte privind propaganda radiofonică în anii celui de-al doilea război mondial /Des aspects concernant la propagande radio pendant la deuxième guerre mondiale 319-327 română
articol de periodic DACHE, Petre (autor) Mihai Antonescu despre cel de-al doilea război mondial - campania de est - și organizarea Europei postbelice /Mihai Antonescu, on the Eastern Campaign of the Second World War and the organization of the after-war Europe 329-334 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Activitatea generalului de divizie Dimitriu Sava Mircea în cele trei războaie din prima jumătate a secolului al XX-lea, văzută de comandanții săi / 335-345 română
articol de periodic JURCĂ, Chira (autor) Muzeul de Istorie German: concepții de organizare și modalități de expunere / Le Musée d'Histoire Allemande: conceptions d'organisation et modalitées de présentation 347-352 română
articol de periodic POPOV, Mihaela (autor) Iscusința meșterilor anonimi sursă de inspirație a tehnicii moderne / L'ingéniosité des artisants anonymes source d'inspiration pour la technique moderne 353-357 română
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Medalii și insigne emise cu prilejul comemorării unor licee /Médailles et insignes frappées a l'occasion de l'anniversaire des lycées roumains 359-362 română