Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 47 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2003 Sculptorul Mihai Onofrei mărturii monografice, anul 2003 TEODORESCU, Virgiliu (redactor)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-II TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la istoria unor monumente dedicate cinstirii regelui Ferdinand I Istoria Artei 747-764 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-II TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de cinstire dedicate Reginei Maria Istoria culturii şi muzeologie 884-892 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII, nr. 2 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Întru cinstirea lui Dimitrie Cantemir Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 52-146 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TEODORESCU, Elisabeta (autor) , TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de for public ale cinstirii unui precursor al Revoluției de la 1848: istoricul și omul de cultură Gheorghe Șincai 243-250 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de for public dedicate cinstirii lui Simion Bărnuțiu 251-255 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de for public ale cinstirii lui Avram Iancu 257-265 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă TEODORESCU, Virgiliu (autor) Tudor Mateescu (1933-1999) 389-392 română
articol de periodic 1996 Angustia, 1, seria arheologia-istorie-etnografie TEODORESCU, Elisabeta (autor) , TEODORESCU, Virgiliu (autor) Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de la Viena Studii şi Comunicări 231-239 română
articol de periodic 1999 Angustia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Miron Cristea - contemporanul nostru 329-334 română
articol de periodic 2001 Angustia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri ale cinstirii dedicate lui Andrei Șaguna 139-143 română
articol de periodic 2001 Angustia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Problema minorităților în deceniul patru al secolului XX 193-198 română
articol de periodic 1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Ion Antonescu, ctitor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 339-342 română
articol de periodic 1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Monumentul Infanteriei. Istoria unei statui nerealizate Patrimoniu bucureştean 244-249 română
articol de periodic 2001 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XV TEODORESCU, Elisabeta (autor) , TEODORESCU, Virgiliu (autor) Referințe documentare la sculptorul Constantin Bălăcescu Personalităţi bucureştene 201-219 română
articol de periodic 2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Comerț ambulant și meserii pe străzile bucureștene de odinioară Bucureştii de altădată 270-281 română
articol de periodic 2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la un portret de muzeograf: George Olszewski Muzeografie 372-382 română
articol de periodic 2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Gheorghe Stănescu Studii şi articole 311-335 română
articol de periodic 2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXI TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității creatoare a sculptorului George Dimitriu Personalităţi bucureştene 411-430 română
articol de periodic 2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Alexandru Lahovari Personalităţi bucureştene 215-219 română
articol de periodic 2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Theodor Burcă Personalităţi bucureştene 219-254 română
articol de periodic 2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Mitropolia Ungrovlahiei la Curtea de Argeș. 1359-2009 = 650 de ani Studii şi articole 69-81 română
articol de periodic 2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la evocarea activității sculptorului Wladimir C. Hegel Personalităţi 203-233 română
articol de periodic 2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXIV TEODORESCU, Virgiliu (autor) O moștenire pentru viitorime: monumentul de for public "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 117-148 română
articol de periodic 2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXV TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri ale cinstirii dedicate lui I. L. Caragiale Personalităţi bucureştene 259-292 română
articol de periodic 2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVI TEODORESCU, Virgiliu (autor) Ctitorul Matei Basarab realizator al unor reevaluări întru apărarea teritoriului Țării Românești prin adaptarea vechilor așezăminte monahale cărora le-a alăturat propriile sale realizări Personalităţi bucureştene 26-58 română
articol de periodic 2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Monumente înlăturate, simboluri astăzi necesare Patrimoniu 299-232 română
articol de periodic 2001-2005 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XII-XVI, nr. 1, Vasile Drăguț - 75 de ani de la naștere. Simpozion 2003, Serie Nouă TEODORESCU, Virgiliu (autor) Vasile Drăguț și Ansamblul istoric "Mihai Vodă" 39-47 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 4 TEODORESCU, Virgiliu (autor) O statuie a lui Gheorghe Lazăr în lumina unui document inedit 65-65 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 4 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Un proiectat monument al Unirii 71-71 română
articol de periodic 2001 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Impresii de la jubileul Muzeului Dunării de Jos din Călărași Istorie modernă şi contemporană - a) Primii cincizeci de ani ai Muzeului călărăşean 65-71 română
articol de periodic 2001 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Oameni și fapte. Contribu]ie la istoria muzeografiei călărășene Istorie modernă şi contemporană - a) Primii cincizeci de ani ai Muzeului călărăşean 92-95 română
articol de periodic 2001 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) , TEODORESCU, Elisabeta (autor) Simboluri ale cinstirii înaintașilor ridicate în forul public prin preocuparea călărășenilor în sec. al XX-lea Istorie modernă şi contemporană - b) Istoria Dunării de Jos - 460 de ani de la prima atestare documentară a Călăraşului 97-108 română
articol de periodic 1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Monumente - simbol al cinstirii - distruse prin intoleranță 435-441 română
articol de periodic 2003 Marisia, XXVII, seria etnografie-artă populară-artă TEODORESCU, Virgiliu (autor) Asociația "Ardealul". Mărturii despre activitatea desfășurată 375-382 română
articol de periodic 2011 Marisia, XXX-XXXI, seria istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Preocupări de dotare a forului public în orașele transilvănene între cele Două Războaie Mondiale 255-268 română
articol de periodic 2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Preocupări de dotare a forului public în orașele transilvane între cele două Rîzboaie Mondiale (partea a II-a) 235-263 engleză
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV TEODORESCU, Virgiliu (autor) Presa bucureșteană în perioada războiului pentru independență / La presse bucarestoise pendant la période de la guerre d'indépendance 431-433 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V TEODORESCU, Virgiliu (autor) Piața Universității, forumul patriotismului bucureștenilor la 1877-1878 / Piața Universității (the University Square) a place where the Bucharester patriotic feelings were expressed in the years 1877—1878 243-247 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la un portret de muzeograf: Alexandru Saint Georges /Contributions à un portret de muséologue: Alexandru Saint-Georges 127-143 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea autorului monumentului eroilor aerului din București /Contributions concernant l'auteur du monument des Héros de l'air de Bucarest 197-210 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X TEODORESCU, Virgiliu (autor) Mărturii referitoare la descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești / Testimonies concerning the discovery of the helmet at Poiana Coțofenești 19-23 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la istoricul turnătoriilor artistice în metal din România / Contributions to the History of Artistic Foundries in Romania 181-188 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Spiridon Georgescu / Contributions to the study of the activity of sculptor Spiridon Georgescu 251-273 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Ioan Iordănescu / Contributions to the knowledge concerning the activity of the sculptor Ioan Iordănescu 317-355 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, 1 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Consfătuire a restauratorilor 93-93 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, 2 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Medalionul documentar Iulia Hașdeu 178-179 română
articol de periodic 1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de for public dedicate cinstirii memorandiștilor Istorie 155-163 română