Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 47 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2003 Sculptorul Mihai Onofrei mărturii monografice, anul 2003 TEODORESCU, Virgiliu (redactor)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-II TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la istoria unor monumente dedicate cinstirii regelui Ferdinand I Istoria Artei 747-764 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-II TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de cinstire dedicate Reginei Maria Istoria culturii şi muzeologie 884-892 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis, XXXII, nr. 2 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Întru cinstirea lui Dimitrie Cantemir Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 52-146 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TEODORESCU, Elisabeta (autor) , TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de for public ale cinstirii unui precursor al Revoluției de la 1848: istoricul și omul de cultură Gheorghe Șincai 243-250 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de for public dedicate cinstirii lui Simion Bărnuțiu 251-255 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de for public ale cinstirii lui Avram Iancu 257-265 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă TEODORESCU, Virgiliu (autor) Tudor Mateescu (1933-1999) 389-392 română
articol de periodic 1996 Angustia, 1, seria arheologia-istorie-etnografie TEODORESCU, Elisabeta (autor) , TEODORESCU, Virgiliu (autor) Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de la Viena Studii şi Comunicări 231- română
articol de periodic 1999 Angustia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Miron Cristea - contemporanul nostru 329-334 română
articol de periodic 2001 Angustia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboruri ale cinstirii dedicate lui Andrei Șaguna 139-143 română
articol de periodic 2001 Angustia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Problema minorităților în deceniul patru al secolului XX 193-198 română
articol de periodic 1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Ion Antonescu, ctitor Mareşalul Ion Antonescu - 50 de ani de la moarte 339-342 română
articol de periodic 1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Monumentul Infanteriei. Istoria unei statui nerealizate Patrimoniu bucureştean 244-249 română
articol de periodic 2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV TEODORESCU, Elisabeta (autor) , TEODORESCU, Virgiliu (autor) Referințe documentare la sculptorul Constantin Bălăcescu Personalităţi bucureştene 201-219 română
articol de periodic 2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Comerț ambulant și meserii pe străzile bucureștene de odinioară Bucureştii de altădată 270-281 română
articol de periodic 2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la un portret de muzeograf: George Olszewski Muzeografie 372-382 română
articol de periodic 2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Gheorghe Stănescu Studii şi articole 311-335 română
articol de periodic 2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității creatoare a sculptorului George Dimitriu Personalităţi bucureştene 411-430 română
articol de periodic 2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Alexandru Lahovari Personalităţi bucureştene 215-219 română
articol de periodic 2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Theodor Burcă Personalităţi bucureştene 219-254 română
articol de periodic 2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Mitropolia Ungrovlahiei la Curtea de Argeș. 1359-2009 = 650 de ani Studii şi articole 69-81 română
articol de periodic 2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la evocarea activității sculptorului Wladimir C. Hegel Personalităţi 203-233 română
articol de periodic 2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV TEODORESCU, Virgiliu (autor) O moștenire pentru viitorime: monumentul de for public "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 117-148 română
articol de periodic 2011 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXV TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri ale cinstirii dedicate lui I. L. Caragiale Personalităţi bucureştene 259-292 română
articol de periodic 2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVI TEODORESCU, Virgiliu (autor) Ctitorul Matei Basarab realizator al unor reevaluări întru apărarea teritoriului Țării Românești prin adaptarea vechilor așezăminte monahale cărora le-a alăturat propriile sale realizări Personalităţi bucureştene 26-58 română
articol de periodic 2013 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Monumente înlăturate, simboluri astăzi necesare Patrimoniu 299-232 română
articol de periodic 2001-2005 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XII-XVI, nr. 1, Vasile Drăguț - 75 de ani de la naștere. Simpozion 2003, Serie Nouă TEODORESCU, Virgiliu (autor) Vasile Drăguț și Ansamblul istoric "Mihai Vodă" 39-47 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XXXIX, nr. 4 TEODORESCU, Virgiliu (autor) O statuie a lui Gheorghe Lazăr în lumina unui document inedit 65-65 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice, Anul XXXIX, nr. 4 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Un proiectat monument al Unirii 71-71 română
articol de periodic 2001 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Impresii de la jubileul Muzeului Dunării de Jos din Călărași Istorie modernă şi contemporană - a) Primii cincizeci de ani ai Muzeului călărăşean 65-71 română
articol de periodic 2001 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Oameni și fapte. Contribu]ie la istoria muzeografiei călărășene Istorie modernă şi contemporană - a) Primii cincizeci de ani ai Muzeului călărăşean 92-95 română
articol de periodic 2001 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TEODORESCU, Virgiliu (autor) , TEODORESCU, Elisabeta (autor) Simboluri ale cinstirii înaintașilor ridicate în forul public prin preocuparea călărășenilor în sec. al XX-lea Istorie modernă şi contemporană - b) Istoria Dunării de Jos - 460 de ani de la prima atestare documentară a Călăraşului 97-108 română
articol de periodic 1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Monumente - simbol al cinstirii - distruse prin intoleranță 435-441 română
articol de periodic 2003 Marisia, XXVII, seria etnografie-artă populară-artă TEODORESCU, Virgiliu (autor) Asociația "Ardealul". Mărturii despre activitatea desfășurată 375-382 română
articol de periodic 2011 Marisia, XXX-XXXI, seria istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Preocupări de dotare a forului public în orașele transilvănene între cele Două Războaie Mondiale 255-268 română
articol de periodic 2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Preocupări de dotare a forului public în orașele transilvane între cele două Rîzboaie Mondiale (partea a II-a) 235-263 engleză
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV TEODORESCU, Virgiliu (autor) Presa bucureșteană în perioada războiului pentru independență / La presse bucarestoise pendant la période de la guerre d'indépendance 431-433 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V TEODORESCU, Virgiliu (autor) Piața Universității, forumul patriotismului bucureștenilor la 1877-1878 / Piața Universității (the University Square) a place where the Bucharester patriotic feelings were expressed in the years 1877—1878 243-247 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la un portret de muzeograf: Alexandru Saint Georges /Contributions à un portret de muséologue: Alexandru Saint-Georges 127-143 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea autorului monumentului eroilor aerului din București /Contributions concernant l'auteur du monument des Héros de l'air de Bucarest 197-210 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X TEODORESCU, Virgiliu (autor) Mărturii referitoare la descoperirea coifului de la Poiana Coțofenești / Testimonies concerning the discovery of the helmet at Poiana Coțofenești 19-23 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la istoricul turnătoriilor artistice în metal din România / Contributions to the History of Artistic Foundries in Romania 181-188 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Spiridon Georgescu / Contributions to the study of the activity of sculptor Spiridon Georgescu 251-273 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității sculptorului Ioan Iordănescu / Contributions to the knowledge concerning the activity of the sculptor Ioan Iordănescu 317-355 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor, 1 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Consfătuire a restauratorilor 93-93 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor, 2 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Medalionul documentar Iulia Hașdeu 178-179 română
articol de periodic 1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri de for public dedicate cinstirii memorandiștilor Istorie 155-163 română