Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XII-XVI, nr. în TOM: 1, 2001-2005, Vasile Drăguț - 75 de ani de la naștere. Simpozion 2003, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-8 română
articol de periodic ILIESCU, Mircea (autor) Evocări 9-11 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Vasile Drăguț, fondator de sistem cultural 16-19 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Amintiri despre Vasile Drăguț 19-21 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Domnul rector Vasile Drăguț 21-23 română
articol de periodic CIOCULESCU, Barbu (autor) Vasile Drăguț, camaradul de la colegiul "Sf Sava" și prietenul de o viață 24-26 română
articol de periodic BLENDEA, Constantin (autor) Mărturisiri despre Vasile Drăguț 27-29 română
articol de periodic LEAHU, Gheorghe (autor) În memoria profesorului Vasile Drăguț 30-31 română
articol de periodic DUMITRESCU, Sorin (autor) Testamentul științific al profesorului Vasile Drăguț sau despre eficacitatea metodologică a „gândului neîntrerupt la propria moarte" 32-35 română
articol de periodic PĂTULEA-DRĂGUȚ, Gabriela (autor) Cuvânt de mulțumire 36-36 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) 1945, un an dramatic din istoria Comisiunii Monumentelor Istorice 37-38 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Vasile Drăguț și Ansamblul istoric "Mihai Vodă" 39-47 română
articol de periodic DERER, Peter (autor) Atelierul de Integrare din Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu"-București 48-50 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Discuții și controverse privitoare la monumentele istorice in ultimii treizeci de ani 51-55 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Observații arheologice privind pridvorul bisericii "Radu Vodă " din București 55-63 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) , PUȘCAȘU, Nicolae N. (autor) Prima biserică a mânăstirii " Sfântul Sava" din lași 64-79 română
articol de periodic BĂTRÎNA, Lia (autor) , BĂTRÎNA, Adrian (autor) Despre acoperământul de mormânt al Episcopului Leontie de la Rădăuți 80-83 română
articol de periodic DORDEA, Mirea (autor) Pictura exterioară a monumentelor de arhitectură din Moldova - o ipoteză asupra influenței picturii exterioare a monumentelor civile și religioase din Germania și Transilvania 84-85 română
articol de periodic JENEI, Dana (autor) Imaginea Fecioarei cu Pruncul între Sfinte de la Biserica Neagră din Brașov 86-94 română
articol de periodic TUGEARU, Liana (autor) O prezentare iconografică aparte ilustrată de două manuscrise rusești din colecția Muzeului Național de Artă al României 95-98 română
articol de periodic IONESCU, Silvian Adrian (autor) Pictori în serviciul principelui Carol I al României 99-106 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Pridvoare cu clopotniță în arhitectura Țării Românești din secolul al XVII-iea 107-109 română
articol de periodic MOHANU, Dan (autor) Vasile Drăguț, creatorul sau purtătorul unei doctrine în domeniul conservării și restaurării operei de artă? 110-116 română
articol de periodic IGNAT-MARDARE, Irina (autor) Restaurare - Știință - Artă 117-123 română
articol de periodic IONESCU, D Dan (autor) Restaurarea bisericii "Sfinții Voievozi" din satul Hotărani, judetul Olt. Date preliminare în vederea reconstituirii turlei de pe pronaos și a restaurării pridvorului 124-138 română
articol de periodic POPESCU-DOLJ, Șerban (autor) Odiseea unei biserici de lemn 138-140 română
articol de periodic DERER, Hanna (autor) Biserica fortificată din Moșna I Meschen Certitudini și ipoteze 141-147 română
articol de periodic OPREANU, Mihai (autor) Moșna - Biserica evanghelică fortificată. Probleme de conservare și restaurare 148-154 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) Et in Athos ego. Scurtă notiță asupra sitului și arhitecturii Sfântului Munte 155-162 română
articol de periodic KOVACS, Iosef (autor) Monitorizarea monumentelor istorice înscrise pe Lista Patrimoniului Mondial 163-167 română
articol de periodic POSTĂVARU, Iozefina (autor) Vasile Drăguț. Repere biografice. Opera 168-190 română
articol de periodic NEMȚEANU, Ruxandra (autor) ITER (ITinerari TERmali) Inventarierea Patrimoniului Arhitectural Termal 193-194 română
articol de periodic NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Băile Herculane 195-198 română
articol de periodic NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Baia Hebe) 199-202 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Fișa analitică de evidență a monumentelor istorice (Casinoul) 203-210 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Fișă de evidență a monumentelor istorice (Baia Diana) 211-215 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Gara CFR) 215-221 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) , NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Hotel Roman) 221-226 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Ediculul care adăpostește izvorul de ochi) 226-229 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Ediculul care adăpostește izvorul de stomac) 229-232 română
articol de periodic NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Baia Apollo) 232-237 română
articol de periodic NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Băile Neptun) 237-248 română
articol de periodic NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Pavilionul de hidroterapie, cu bazinul termal deschis) 248-254 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Băile 1 Mai) 255-256 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) , NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Bazinul termal cu valuri) 256-261 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) Fișă analitică de evidență a monumentelor istorice (Băile Felix) 261-261 română
articol de periodic BRĂTULEANU, Liviu (autor) , NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Fișă analitică de evidentă a monumentelor istorice (Ștrandul Apollo) 262-266 română
articol de periodic CRĂCIUN, Cristina (autor) O incintă fortificată necunoscută din județul Iași 266-268 română
articol de periodic MIHAI, Daniela (autor) Evidența monumentelor Istorice, bilanț și perspective 269-273 română
articol de periodic IONESCU, D Dan (autor) Programul comemorativ "Drumul Înaintașilor - Săptămâna Arhitecturii" 274-274 română
articol de periodic POSTĂVARU, Iozefina (autor) Simpozionul Vasile Drăguț, 75 de ani de la naștere - 19-20 dec. 2003 275-275 română