Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 40 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. în TOM: 1-2, anul 1990, Serie Nouă GUSTI, Sanda (editor grafic), MUCENIC, Cezara (redactor responsabil), RUȘINARU, Elisabeta (redactor), POP, Georgeta (redactor)
articol de periodic 1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XI MUCENIC, Cezara (autor) Aportul arhitecților români la definirea stilistică a arhitecturii bucureștene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Arhitectură şi urbanistică 113-122 română
articol de periodic 1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIII MUCENIC, Cezara (autor) Ion N. Socolescu. Activitatea de arhitect în Bucureștiul sfîrșitului de veac - 1884-1900 Patrimoniu bucureştean 226-244 română
articol de periodic 2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIV MUCENIC, Cezara (autor) Istoria arhitectural urbanistică a unei străzi Strada Doamnei Patrimoniu bucureştean 73-88 română
articol de periodic 2001 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XV MUCENIC, Cezara (autor) Arhitecți și case în Bucureștii secolului al XIX-lea - Alexandru Orăscu și Anton Onderka Arhitectura bucureşteană 251-266 română
articol de periodic 2001 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XV MUCENIC, Cezara (autor) Aurel Duțu In memoriam 351-352 română
articol de periodic 2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVII MUCENIC, Cezara (autor) Casa Slătineanu din Calea Dorobanților Patrimoniu bucureştean 331-345 română
articol de periodic 2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVII KAVACS, Erika (autor) , MUCENIC, Cezara (autor) Ancheta sociologică despre expoziția "Străzi, piețe, case din vechiul București - Urbanism și arhitectură - sec. XV-XX" Muzeologie, restaurare 520-526 română
articol de periodic 2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVIII MUCENIC, Cezara (autor) Tăierea bulevardului Regina Elisabeta Studii şi articole 110-129 română
articol de periodic 2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIX MUCENIC, Cezara (autor) Târgul de Afară-Târgul Moșilor-Târgul Obor Patrimoniu bucureştean 249-267 română
articol de periodic 2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XX MUCENIC, Cezara (autor) Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei Patrimoniu 58-80 română
articol de periodic 2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXI MUCENIC, Cezara (autor) Fabrica de bere Luther/Grivița Roșie Patrimoniu bucureştean 275-305 română
articol de periodic 2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXII MUCENIC, Cezara (autor) Gara de Nord și Școala de Poduri și Sosele. Urbanism și Arhitectură Patrimoniu bucureştean 128-157 română
articol de periodic 2012 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXVI MUCENIC, Cezara (autor) Strada Mântuleasa Patrimoniu 178-201 română
articol de periodic 2016 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXX MUCENIC, Cezara (autor) Cavoul Mauriciu Blank Patrimoniu-Restaurare 339-363 română
articol de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) „Eliminare din listă (zonă sistematizată)” Dosarele distrugerii 36-41 română
articol de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-2, Serie Nouă CARP, Constanța (autor) , MUCENIC, Cezara (autor) , IGNAT, Sanda (autor) , VERUSSI, Raluca (autor) , SION, Gh. (autor) , HARITON, A. (autor) , CHEPTEA, Stela (autor) , MÂNDRU, Doina (autor) , BRĂTULEANU, Liviu (autor) , MARCU, Daniela (autor) , ILIESCU, Marina (autor) , DAIA, Marinel (autor) , CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Atitudini și mentalități Monumente, ansambluri, situri 43-54 română
articol de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Organizarea Direcției monumentelor istorice în Franța Organisme naţionale şi internaţionale 101-102 română
articol de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) ICOMOS (lnternational Councll on Monuments and Sites), ICCROM (lnternational Center for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, organism al UNESCO) Organisme naţionale şi internaţionale 103-104 română
articol de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 3-4, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Colocviul Internațional privind Monumentele, Bratislava, 1990 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 37 română
articol de periodic 1991 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. 1, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) , POP, Georgeta (autor) Priorități în evidența, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice. Sesiunea anuală de comunicări, București, decembrie 1990 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 57-60 română
articol de periodic 1991 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. 2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Arhitectura din România în context european. Manifestări organizate cu ocazia centenarului Societății Arhitecților Români, 26 februarie – 2 martie 1991 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 44-45 română
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 1, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Activitatea CNMASI, octombrie-decembrie 1991 Cronica internă 87 română
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Din ședințele CNMASI Cronica internă 86-87 română
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 3, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Din ședințele CNMASI (aprilie – iunie) Cronica internă 78-79 română
articol de periodic 1992 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, III, nr. 4, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Raport de deplasare la Győr (Ungaria) 3–5 iunie 1992 Cronica internă 80-81 română
articol de periodic 1993 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IV, nr. 1-2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Raportul dintre noile lăcașuri de cult și monumentele istorice Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 20-21 română
articol de periodic 1993 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IV, nr. 1-2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Din ședințele DMASI, iulie-decembrie 1992 Cronica internă 96-99 română
articol de periodic 1994 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, V, nr. 1-4, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Activitatea CNMASI în anul 1993 Cronica internă 77-79 română
articol de periodic 1995 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VI, nr. 1-2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Activitatea CNMASI în 1993, partea a II-a Cronica internă 96-100 română
articol de periodic 1997 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VIII, nr. 1-4, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Noua Comisie Națională a Monumentelor Istorice Cronica internă 113-114 română
articol de periodic 1998 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IX, nr. 1-2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) , NIȚELEA, Mariana (autor) Lista principalelor Carte și Convenții europene și internaționale Comunicări şi rapoarte de cercetare 12 română
articol de periodic 1998 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IX, nr. 1-2, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) , NIȚELEA, Mariana (autor) Carte internaționale și europene privind protejarea monumentelor istorice – istoric și evoluția conceptelor Comunicări şi rapoarte de cercetare 14-15 română
articol de periodic 2000 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XI, nr. 1-4, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Inventarierea patrimoniului construit al unei străzi bucureștene. Propunere metodologică 165-171 română
articol de periodic 2001-2005 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XII-XVI, nr. 1, Vasile Drăguț - 75 de ani de la naștere. Simpozion 2003, Serie Nouă MUCENIC, Cezara (autor) Domnul rector Vasile Drăguț 21-23 română
articol de periodic 2005 Cercetări arheologice în București: CAB, VI MUCENIC, Cezara (autor) Casa Cesianu din calea Victoriei nr.151 Istorie 405-438 română
articol de periodic 1979 Peuce, VII, Perfecționarea sistemului de evidență a patrimoniului cultural național, serie veche MUCENIC, Cezara (autor) Metoda indexării coordonate în legatură cu relațiile ce se pot stabili între o bibliotecă de artă și evidența centralizată a patrimoniului cultural național 60-64 română
articol de periodic 1979 Peuce, VII, Perfecționarea sistemului de evidență a patrimoniului cultural național, serie veche MUCENIC, Cezara (autor) Din cuvântul participanților - Cezara Mucenic. Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu” 235 română
articol de periodic 1992 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXI, nr. 2 MUCENIC, Cezara (autor) Legislația privind monumentele istorice din România, 1892-1992. Studiu comparativ 14-20 română
articol de periodic 2000 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXIX, nr. 1-2 MUCENIC, Cezara (autor) Comisia Națională a Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice (CNMASI) și Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice ( DMASI) - istoria anilor 1989-1993 Studii şi cercetări 69-78 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 2 MUCENIC, Cezara (autor) Arhitectura urbană românească în Bucureștii secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 22-24 română