București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIV, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , MĂRGINEANU-CÎRSTOIU, Monica (autor) , POLL, Ingrid (autor) Hanul Stavropoleos (1724-1860) Patrimoniu bucureştean 5-48 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Chitila fermă. Studiu momografic I. Istoricul cercetărilor Patrimoniu bucureştean 49-54 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) Descoperiri arheologice din secolul al III-lea p.Chr. la București - Militari "Cîmpul Boja" (1998) Patrimoniu bucureştean 55-65 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) , POLL, Ingrid (autor) Studiu de compoziție asupra unui lot de ceramică descoperită în așezarea din secolul al III-lea p.Chr. De la Militari - Cîmpul Boja Patrimoniu bucureştean 66-72 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Istoria arhitectural urbanistică a unei străzi Strada Doamnei Patrimoniu bucureştean 73-88 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) O amintire dintru-un București dispărut - pavajul din strada Coloniei Patrimoniu bucureştean 89-91 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Mahalaua Colței Patrimoniu bucureştean 92-116 română
articol de periodic ZAMANI, Lelioara (autor) Grădina Icoanei Patrimoniu bucureştean 117-120 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Carmen (autor) , GAVRIL, Victoria (autor) Strada Paleologu - fragment de istorie bucureșteană Patrimoniu bucureştean 121-136 română
articol de periodic STĂNCULESCU, Irina (autor) Apariția și evoluția denumirilor de străzi din București Patrimoniu bucureştean 137-185 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Ansamblul Ghica - Tei Patrimoniu bucureştean 186-194 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Documentar istoric și edilitar urbanistic privind zona Șelari - Pasajul Marchitanilor Patrimoniu bucureştean 195-204 română
articol de periodic IONESCU-GURĂ, Nicoleta (autor) Palatul Cotroceni de la reședință regală la Palat al Pionierilor Patrimoniu bucureştean 205-218 română
articol de periodic DUȚU, Aurel (autor) Casa Nicolae Filipescu din București, strada Batiștei Nr. 13 Patrimoniu bucureştean 219-223 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Teatrul Național din București Patrimoniu bucureştean 224-240 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Preocupări ale istoricul Petre Ș. Năsturel privind istoria Bucureștilor Personalităţi bucureştene 243-250 română
articol de periodic STOENESCU MARIA, Anca (autor) Din activitatea întîiului primariat al generalului Vicor Dombrovschi (1938-1940) Personalităţi bucureştene 251-258 română
articol de periodic ZECK, Adriana (autor) Muzeul în forma sa specifică de expresie: Expoziția - discurs teoretic Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 261-263 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , COLEA, Constanța (autor) La nécessité d'intégrer les collections du Musée du Municipal de Bucarest dans le circuit mondial des valeurs Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 264-269 franceză
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Un document inedit aflat în colecțiile Muzeului Municipal București - scrisoarea Principelui Carol către Ministerul de Război din 1 august 1919 Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 270-272 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) O menedă colonială romană din secolul al III-lea d.Hr. descoperită la Chitila fermă - București Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 273-275 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) Insigna primei emisiuni de televiziune din Romania "Luna Bucureștilor" iunie 1938 Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 276-279 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) "Domnul Eminescu e mult mai bine…" Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 280-282 română
articol de periodic ENE, Cristina-Loredana (autor) Sala de lectură a Bibliotecii Muzeului Municipiului București Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 283-289 română
articol de periodic DRĂGAN, Valeriu (autor) Porțelan vienez în colecțiile Muzeului Municipal București Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 290-294 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) "Stofa și costumul"-o tabletă de Tudor Arghezi; însemnări pe marginea unei vechi tipărituri Din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti 295-299 română
articol de periodic NICOLAE, Alexandrina (autor) Viața cotidiană în Bucureștiul primului deceniu interbelic Din istoria vieţii şi mentalităţilor bucureştene 303-332 română
articol de periodic LIMBAN, Florentina (autor) Activitatea farmaceutică din București în secolele XVII și XVIII Din istoria vieţii şi mentalităţilor bucureştene 333-338 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Scurt excurs asupra sinuciderii în Bucureștii anilor 1900 Din istoria vieţii şi mentalităţilor bucureştene 339-346 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Cerneala ferogalică-modalitățile de expresie grafică și probleme specifice în restaurare RESTAURARE, CONSERVARE 349-356 română
articol de periodic DUPONT, Liana (autor) Restaurarea formelor deschise, închise și ermetice RESTAURARE, CONSERVARE 357-361 română
articol de periodic GAGESCU, Simona (autor) Urări de bine din Orient (relief și profunzime în glazura ceramicii de Isnik) RESTAURARE, CONSERVARE 362-366 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Dr. Wilhelm Filderman. Un avocat al ertniei sale. Un avocat al cauzei naționale a României Recenzii, evenimente culturale 369-370 română
articol de periodic ENE, Cristina-Loredana (autor) Magazin istoric 1999 Recenzii, evenimente culturale 371-372 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Radiografia unei modernizări. Ulysse de Marsillac, Bucureștiul în veacul al XIX-lea, Meridiane, București, 1999 Recenzii, evenimente culturale 373-375 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) Emanail Hagi-Mosco, București. Amintirile unui oraș. Ziduri vechi. Ființe dispărute. Ediție îngrijită de Ștefan Plesia, Dan Plesia și Mihai Sorin Rădulescu. Cuvânt înainte de Paul Cernovodeanu. București, ed. Fundației Culturale Române, 1995 Recenzii, evenimente culturale 376-378 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Pluri-confesionalitate vs. multiculturalitate în Bucureștii epocii moderne: Lucia Stoica, Necula lonescu-Ghinea, Dan P. Ionescu, Cecilia Lumina, Petre Iliescu, Minerva Georgescu, Atlasghid. Istoria și arhitectura lăcașurilor de cult din București. voi II, ed. Ergonom '79, 1999 Recenzii, evenimente culturale 379-380 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) ,,București- Oorașul pierdut''. Rodica lanăși: Editor, Uniunea Arhitecților din România, Povestea Caselor, Editura Simetria București, 1999 Recenzii, evenimente culturale 381-383 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Un scurt excurs asupra spațiului public bucureștean. Paul Filip. Bătrânul Cișmigiu. - Primăria Municipiului București, ARCUB, Centrul de Proiecte Culturale București 1999 Recenzii, evenimente culturale 384-386 română
articol de periodic HANGANU, Liliana (autor) ,,Monumente și edificii în medalistică'' ( august-decembrie 1999). Cronica unei expoziții. Vedere din interior. Recenzii, evenimente culturale 387-388 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Expotiția "Civilizația Boian pe teritoriul României". Descoperiri neolitice de la Chitila-"Fermă" și din alte zone bucureștene aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Recenzii, evenimente culturale 389-390 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Al VIII-lea Congres de Studii Sud-Est Europene sub semnul dialogului intercultural Recenzii, evenimente culturale 391-394 română
articol de periodic Cuprins 395-402 română, engleză