Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 49 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV PRODAN, Dan (autor) ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS, XIII, 2014, Muzeul Județean Botoșani, 477 p NOTE BIBLIOGRAFICE 437-442 română
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV PRODAN, Dan (autor) Mihai Matei, Blestemul ca o chemare, Editura Quadrat, Botoșani, 2015, 195 p NOTE BIBLIOGRAFICE 461-463 română
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI MOLDOVAN, Ionel (autor) Numărul călugărilor de la spitalele de campanie ale Crucii Roșii în Primul Război Mondial VARIA HISTORICA 387-393 română (rezumat în engleză)
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LUMPERDEAN, Ioan (autor) „Memorialistica Revoluției de la 1848 în Transilvania”. Studiu introductiv, ediție, note și glosar de Nicolae Bocșan și Valeriu Leu. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1988, 306 p. RECENZII 658-660 română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Fii Sălajului în războiul antihitlerist. Mărturii memorialistice Istorie contemporană 493- română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă BURLACU, Ioana (autor) Iuliu Maniu în viziunea Regelui Mihai I - pe marginea convorbirilor purtate de scriitorul Mircea Ciobanu cu Mihai I al României Istorie contemporană 341-344 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă BORDAȘ, Liviu (autor) Memoriile orientale ale lui Johann Martin Honigberger: posteritate istorică și actualitate ficțională Istoria culturii. Carte veche 507-532 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie NIȚU, Ionela (autor), PINTILIE, Dan (autor) Din amintirile Elenei Perticari-Davila despre regele Carol I (1911-1915) istoria culturii, personalităţi 255-260 română
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie CHISTOL, Dragoș (autor) Luptele purtate pe vârful Răchitașul Mic, în memoriile generalului Mihail Victor Corbuleanu Istorie Modernă şi Contemporană 231-240 română, engleză
1990 Banatica, 10 ZABERCA, Vasile (autor) Memorialistica revoluției de la 1848 în Transilvaniei V. Recenzii 581-583 română
1995 Banatica, 13-II ALBERT, Carmen (autor), LEU, Valeriu (autor) Banatul în memorialistică "măruntă" (1914-1919) 203-353 română
1996 Banatica, 14 CIREȘAN LOGA, Iosif (autor) Amintiri de pe frontul de est 433-502 română
2003 Banatica, 16-II MĂRAN, Mircea (autor) Țările Române în memorialistica sîrbă a secolului al XIX-lea 195-200 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Bunuri cu semnificație artistică și memorialistică Patrimoniu 18-21 română
1973 Crisia, III Avram Iancu în memorialistică IV. Recenzii 319-320 română
2009 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CRISTESCU, Constanța (autor) Constantin Rîpă. Jumătatea sa de veac XX română
2010 Cronica Muzicală online, Iulie-Decembrie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Ne întâlnim la Opera Eterna? română
2011 Cronica Muzicală online, Iulie-Decembrie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Enescu necunoscut română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX POPICA, Lavinia (autor) Familia Săvoiu IV. Documentar - Memorialistică 299-307 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICOLESCU, Vasile (autor) Ultimul macedonian în Gorj V. Memorialistică 331-336 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV POPESCU, Gabriela (autor) Sanda Maria Tătărescu-Negropondes - destin peste care a trecut tăvălugul istoriei V. Memorialistică 341-347 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Biografii contemporane VII. Memorialistică 519-521 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX UNGUREANU, Ion (autor) Din memoriile lui Teodor Colțescu V. Memorialistică 615-621 română
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CLOȘCA, C. (autor), FLORESCU, Gheorghe (autor) România și primul război mondial. Pagini memorialistice Studii şi Materiale 379-384 română
1968 Ziridava. Studia Archaeologica, II KOLOZSVARI, P. (autor) Din corespondența inedită a lui Ioan Bianu către Ioan Slavici (1887-1889)
1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV EMANDI, Lucian (autor) O variantă a jurnalului Eleonorei Slavici
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII ȘCHIOPU, Vasile (autor) Contribuții documentare la istoria Memorandului (din corespondența lui Ioan Rațiu cu V. Babeș)
1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII ROȘUȚ, Nicolae (autor) Amintiri (vol. 1) - Giurescu Constantin
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX GREFFNER, Otto (autor) Corespondenți străini despre luptele de la Plevna
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX CAȚAVEI, Victor (autor) General maior Constantin Manolescu - Amintiri din două campanii
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X NAGHI, Gheorghe (autor) Însemnări bănățene din timpul Unirii
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI VALEA, Nicolae (autor) Din amintirile unui participant la Unirea de la 1 Decembrie 1918
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI NAGHI, Gheorghe (autor) Din însemnările inedite ale Dr. Elie Dăianu (1917-1918)
1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII FLOREA, Ileana (autor) Din corespondența Eugen Brote - Ioan Slavici
1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII NEUMAN, Victor (autor) Contacte spirituale între români. Corespondența dintre Vasile Maniu și Atanasie Șandor
1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII PĂIUȘAN, Radu (autor) Ovid Densușianu și poetul erou Constantin T. Sroika. - Corespondență
1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV BOGDAN, Doru (autor) Onisifor Ghibu și Vasile Goldiș despre dr. Ioan Suciu
1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV NAGHI, Gheorghe (autor) Din însemnările inedite ale dr. Elie Dăianu (1918)
1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV ȘORA, Gheorghe (autor) Documente inedite privind legăturile de prietenie dintre Vasile Goldiș și Ion Luca Caragiale
1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI HOMESCU, Radu (autor) Din corespondența lui Nicolae Ștefu cu Iraclie Porumbescu
1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI ȘORA, Gheorghe (autor) Șase scrisori inedite ale lui Vasile Goldiș către Vasile Mangra și Nicolae Bălan
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII PĂIUȘAN, Radu (autor) Amintirile generalului Ștefan Șt. Stoika referitoare la lupta pentru unirea principatelor
1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII SLEV, Gheorghe (autor) Am fost la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918
1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX DASCĂL, Natalia (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) O scrisoare a lui Caius Brediceanu către Elena Goldiș
1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX DASCĂL, Natalia (autor), MUREȘAN, Augustin (autor) O epistolă inedită a lui Roman Ciorogariu către Lazăr Nichi
1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI ARDELEAN, Radu (autor), GIURA, Lucian (autor) Corespondența lui Ascaniu Crișan cu Ioan Lupaș
1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI VESA, Pavel (autor) Din corespondența preotului Dr. Gheorghe Ciuhandru cu Academia Română
2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII ȚABIC, Rodica (autor) Rememorări despre Adriana și Dr. Sever Ispravnic
2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV DEMȘEA, Dan (autor) Adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. (renemorările unui participant - Ilie Chebeleu)