București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXI, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , SWIFT, Jeff (autor) Bolovan de râu din descoperire întîmplătoare Studii şi articole 7-10 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Târnovo, capitala Imperiului Așăneștilor Studii şi articole 11-18 română
articol de periodic BUIU IOAN, Vasile (autor) 1874: Balonul "Mihai-Bravul" și ascensiunile sale Studii şi articole 19-32 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Impactul declanșării celui de-al Doilea Război Mondial asupra Bucureștiului Studii şi articole 33-38 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Starea artelor în Europa în ultimele decenii ale sec. XIX-lea Studii şi articole 39-47 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Bucureștii secolului al XIX-lea între Orient și tentația modernității Studii şi articole 49-57 română
articol de periodic POPESCU, Angelo-Barbu (autor) O lucrare enciclopedică despre România, apărută în primii ani de domnie ai lui Carol I Studii şi articole 59-64 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai (autor) Corespondența unei prietenii: George D. Florescu - Dinu Tărtășescu Studii şi articole 65-105 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Introducere în tehnica și arta fotografiei din secolul al XIX-lea. Inventatorii și maeștrii Studii şi articole 107-172 română
articol de periodic STOICA, Horia (autor) Schimbarea numelor de străzi în București Studii şi articole 173-178 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Cotrocenii în secolul al XVII-lea. Cu o digresiune: Duda din Cotroceni. Semnificația socială a numelui Studii şi articole 179-192 română
articol de periodic VESCAN, Ioan (autor) Hodopani leat 7128 Otopeni anul 1620 Studii şi articole 193-196 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) România în anii Războiului de Independență (1877-1878) Studii şi articole 197-206 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Straja Țării Studii şi articole 207-214 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Challanfes of the photography conservation at the Municipal Museum of Bucharest Patrimoniu bucureştean 215-217 engleză
articol de periodic BADEA, Anca (autor) Hanuri bucureștene Patrimoniu bucureştean 219-230 română
articol de periodic CIUBOTARU, Ștefania (autor) Palatul regal din Calea Victoriei Patrimoniu bucureştean 231-240 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Catedrala Patriarhei Române - important monument de istorie bucureșteană Patrimoniu bucureştean 241-244 română
articol de periodic DOROJAN, Magdalena (autor) Azi - Parcul Carol I, București Patrimoniu bucureştean 245-254 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Carmen (autor) , GAVRIL, Victoria (autor) Calea Moșilor (I). Din trecutul unei vechi artere bucureștene Patrimoniu bucureştean 255-265 română
articol de periodic GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) Bucarest en 1906. Repere iconografice (1907 - 2007) Patrimoniu bucureştean 267-274 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Fabrica de bere Luther/Grivița Roșie Patrimoniu bucureştean 275-305 română
articol de periodic OLION, Duduța (autor) Ansamblul istoric "Ghica Tei și mănăstirea "Plumbuita" Patrimoniu bucureştean 307-312 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Casa Văcăreștilor din mahalaua Bisericii dintr-o Zi din București Patrimoniu bucureştean 313-316 română
articol de periodic STOENESCU MARIA, Anca (autor) "Casa Soare" o clădire emblematică a stilului neoromânesc Patrimoniu bucureştean 317-319 română
articol de periodic DIACONU, Roxana (autor) O scurtă prezentare a hărților din colecția Muzeului Municipiului București din perspectiva conservării Muzee, colecţii 323-329 română
articol de periodic DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Din colecțiile Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 331-335 română
articol de periodic IVAN-GHILIA, Liana (autor) Măști funerare din patrimoniul Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 337-342 română
articol de periodic MIHUȚ, Elisabeta (autor) Tacâmuri Muzee, colecţii 343-349 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Actele domniei lui Constantin Brîncoveanu aflate în colecția de "documente" a Muzeului Municipiului București Muzee, colecţii 351-356 română
articol de periodic ZAMANI, Lelia (autor) București, 1856. O fotografie inedită a lui Ludwig Angerer Muzee, colecţii 357-364 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) , RĂDULESCU, Mihai (autor) Un trunchi de neam din vechiul București - de vorbă cu scritorul Andrei Brezianu Personalităţi bucureştene 367-391 română
articol de periodic SOTROPA, Adriana (autor) L'influence d'Arnold Böcklin et de Frantz von Stuck dans la peinture roumaine; Le cas de Kimon Loghi (1871-1952) Personalităţi bucureştene 393-400 franceză
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor Personalităţi bucureştene 401-410 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea activității creatoare a sculptorului George Dimitriu Personalităţi bucureştene 411-430 română
articol de periodic TODIREANU ANCA, Beatrice (autor) Întru Fericita Adormire a Patriarhului Teoctist Personalităţi bucureştene 431-433 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Din Bucureștii de altădată: colecționarul de artă dr. Iosif N. Dona și familia sa Personalităţi bucureştene 435-471 română
articol de periodic Cuprins 473-477 română