Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 53 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1925 Arhiva Someșană, 3 ȘOTROPA, Virgil (autor) Pagini memorabile din 1848 1- română
articol de periodic 1925 Arhiva Someșană, 3 ȘOTROPA, Virgil (autor) Lupta Românilor bistrițeni pentru biserică 31- română
articol de periodic 1925 Arhiva Someșană, 3 ȘOTROPA, Virgil (autor) Răboaje din trecut 73- română
articol de periodic 1926 Arhiva Someșană, 4 ȘOTROPA, Virgil (autor) Impăratul Iosif II în Districtul Năsăudului 1- română
articol de periodic 1926 Arhiva Someșană, 4 ȘOTROPA, Virgil (autor) Răboaje din trecut 94- română
articol de periodic 1926 Arhiva Someșană, 5 ȘOTROPA, Virgil (autor) Amintiri 48- română
articol de periodic 1926 Arhiva Someșană, 5 ȘOTROPA, Virgil (autor) Ibărșia familiei Coșbuc 58- română
articol de periodic 1926 Arhiva Someșană, 6 ȘOTROPA, Virgil (autor) Din zilele de sbtucium ale anilor 1948-1949 1- română
articol de periodic 1927 Arhiva Someșană, 7 ȘOTROPA, Virgil (autor) După revoluția din 1849 1- română
articol de periodic 1928 Arhiva Someșană, 8 ȘOTROPA, Virgil (autor) Minele rodnene 1- română
articol de periodic 1928 Arhiva Someșană, 8 ȘOTROPA, Virgil (autor) Adause la bibliografia lui Fl. Porcius 69- română
articol de periodic 1928 Arhiva Someșană, 8 ȘOTROPA, Virgil (autor) Din scrisorile celor dispăruți 104- română
articol de periodic 1928 Arhiva Someșană, 8 ȘOTROPA, Virgil (autor) Mozaic istoric 133- română
articol de periodic 1929 Arhiva Someșană, 10 ȘOTROPA, Virgil (autor) Militarizarea Văiei Bîrgăului 1- română
articol de periodic 1929 Arhiva Someșană, 10 ȘOTROPA, Virgil (autor) Apele minerale rodnene în 1839 121- română
articol de periodic 1929 Arhiva Someșană, 11 ȘOTROPA, Virgil (autor) Contribuții la istoria școalelor năsăudene 1- română
articol de periodic 1930 Arhiva Someșană, 12 ȘOTROPA, Virgil (autor) Un act memorabil 149- română
articol de periodic 1930 Arhiva Someșană, 12 ȘOTROPA, Virgil (autor) În amintirea lui Grigore Silași 239- română
articol de periodic 1930 Arhiva Someșană, 13 ȘOTROPA, Virgil (autor) Un proces multisecular 1- română
articol de periodic 1931 Arhiva Someșană, 14 ȘOTROPA, Virgil (autor) Pățaniile Batalionului I năsăudean în 1848-49 română
articol de periodic 1932 Arhiva Someșană, 16 ȘOTROPA, Virgil (autor) Bejenii în secolul XVIII 1- română
articol de periodic 1933 Arhiva Someșană, 17 ȘOTROPA, Virgil (autor) Urme din timpul Cucuților 123- română
articol de periodic 1936 Arhiva Someșană, 18 ȘOTROPA, Virgil (autor) Soarta românilor din satele săsești 275- română
articol de periodic 1936 Arhiva Someșană, 18 ȘOTROPA, Virgil (autor) Muzeul Năsăudean 474- română
articol de periodic 1936 Arhiva Someșană, 19 ȘOTROPA, Virgil (autor) Năspudul de altă dată 1- română
articol de periodic 1936 Arhiva Someșană, 20 ȘOTROPA, Virgil (autor) Vizite, ospătări și omagieri, pe vremuri 213- română
articol de periodic 1936 Arhiva Someșană, 20 ȘOTROPA, Virgil (autor) Reflexiuni pe vîrful Ineului 255- română
articol de periodic 1937 Arhiva Someșană, 21 ȘOTROPA, Virgil (autor) Contribuții la istoria bisericească 453- română
articol de periodic 1937 Arhiva Someșană, 21 ȘOTROPA, Virgil (autor) Ofițerii și subofițerii regimentului năsăidean în 1765, 1766 și a771 498- română
articol de periodic 1937 Arhiva Someșană, 21 ȘOTROPA, Virgil (autor) Din actele și scrisoarele episcipului Lemeni 528- română
articol de periodic 1937 Arhiva Someșană, 22 ȘOTROPA, Virgil (autor) Revolta Districtului năsăudean 1- română
articol de periodic 1937 Arhiva Someșană, 22 ȘOTROPA, Virgil (autor) Alexe Fortunat recte Leon Hangea 227- română
articol de periodic 1937 Arhiva Someșană, 22 ȘOTROPA, Virgil (autor) Preotul Ioan Macavei 233- română
articol de periodic 1938 Arhiva Someșană, 23 ȘOTROPA, Virgil (autor) Revolta Districtului năsăudean 1755-1762 261- română
articol de periodic 1938 Arhiva Someșană, 24 ȘOTROPA, Virgil (autor) Înființarea graniței militare năsăudene 1762 1- română
articol de periodic 1938 Arhiva Someșană, 24 ȘOTROPA, Virgil (autor) Spicuiri din cronica lui Cserei 224- română
articol de periodic 1939 Arhiva Someșană, 25 ȘOTROPA, Virgil (autor) Înființarea graniței militare năsăudene 1762 261- română
articol de periodic 1939 Arhiva Someșană, 25 ȘOTROPA, Virgil (autor) Publicație 446- română
articol de periodic 1939 Arhiva Someșană, 25 ȘOTROPA, Virgil (autor) Biografia lui Anton Cosimelli 447- română
articol de periodic 1939 Arhiva Someșană, 26 ȘOTROPA, Virgil (autor) La aniversarea liceului in Năsăud 1- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 27 ȘOTROPA, Virgil (autor) Mănăstiri și călugări în Valea Rodnei 119- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 27 ȘOTROPA, Virgil (autor) Maltratatea lui Gh. Baroș în Cernăuți 181- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 27 ȘOTROPA, Virgil (autor) Din scrisorile celor dispăruți 196- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 27 ȘOTROPA, Virgil (autor) Protopopii Năsăudului 251- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 28 ȘOTROPA, Virgil (autor) Două tablouri istorico-statistice din anii 1714 și 1733 privitoare la preoții români din Valea Someșului 13- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 28 ȘOTROPA, Virgil (autor) Tătarii în Valea Rodnei 26- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 28 ȘOTROPA, Virgil (autor) Românii la Gimnaziul Latino-Catolic din Bistrița (1729-1770) 47- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 28 ȘOTROPA, Virgil (autor) Contribuții la istoria revoluției lui Horea 64- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 28 ȘOTROPA, Virgil (autor) Zavera din 1821 și Regimentul năsăudean 79- română
articol de periodic 1940 Arhiva Someșană, 28 ȘOTROPA, Virgil (autor) Comandanții regimentului grăniceresc năsăudean 92- română
articol de periodic 2004 Arhiva Someșană, III, seria III ȘOTROPA, Virgil (autor) Pagini de amintiri 495-505 română
articol de periodic 2006 Arhiva Someșană, V, seria III ȘOTROPA, Virgil (autor) Pagini de amintiri - partea a II - a - 263-288 română
articol de periodic 2007 Arhiva Someșană, VI, seria III ȘOTROPA, Virgil (autor) Pagini de amintiri - partea a III - a - 259-277 română