Arhiva Someșană: ArhSom, III, 2004, seria III


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DETEȘAN, Daniela (autor) Difuzarea creației herderiene în Transilvania între 1800-1848 13-28 română
articol de periodic MITU, Sorin (autor) Mobilizare politică și națopnalism la Năsăud, în vara lui 1848 29-50 română
articol de periodic NAGY, Robert (autor) Ideile liberale în presa maghiară din Transilvania în epoca pașoptistă 51-63 română
articol de periodic MADLY, Lorand (autor) Sesiunea universotății săsești din 1850 și unele controverse legate de acestea 65-77 română
articol de periodic BALOG, Marin Iosif (autor) , RADU, Măriuca (autor) Camera de comerț și industrie din Vrașov și implicarea sa în eforturile de modernizare economică a sud-estului Transilvaniei /1851-1900) (I) 79-113 română
articol de periodic EPPEL, Marius (autor) Vasile Mangra și fundația "Emanuil Gojdu" între anii 1872-1918 115-120 română
articol de periodic PETEANU, Claudia Septimia (autor) Consecințele edictului de toleranță a lui Iosif al Ii-lea asupra grănicerilor români din Hațeg 123-130 română
articol de periodic NICOARĂ, Simona (autor) De la bunul creștin și bunul cetățean la patriotul național . Miza școlară și secularizarea în secolul al XIX-lea 131-152 română
articol de periodic VARGA, Attila (autor) Seminarul romano-catolic superior din Timșoara. Activitatea și instruirea teologică în perioada 1806-1848 (I) 153-172 română
articol de periodic GHIȘA, Ciprian (autor) Demominarea bisericii romano-catolice și a suveranului pontif în cultura religioasă a românilor uniți din Transilvania 173-184 română
articol de periodic COVACI, Diana Maria (autor) Averile bisericești din protopopiatul greco-catolic al reghinului în a doua umătate a secolului al XIX-lea 185-201 română
articol de periodic BONDA, Ioana Mihaela (autor) Relații dintre Alexandru Șterca Șuluțiu și Alexandru Dobra. Aspecte dogmatice surprinse în corespondența dintre cei doi ierarhi 203-209 română
articol de periodic SIMA, Ana Victoria (autor) Joseph Pessler și proiectul inei idei: consolidarea și extinderea unirii religioase a românilor (1858) 211-223 română
articol de periodic CÎRJA, Ion (autor) Aspece privind relațiile bisericii române unite cu autonomia catoliocă maghiară la sfîrșitul secolului XIX și începutul secolului XX 227-237 română
articol de periodic ANDREI, Mirela (autor) Autonomia unei biserici. Memorandul vicariatului Foraneu al Rodnei din 1882 adresat episcopului de Gherla, Ioan Szabo 239-254 română
articol de periodic POP, Aurelia (autor) Evoluția comunității evreiești din Bistrița-Năsăud în perioada 1880-1945 257-265 română
articol de periodic POP, Florina (autor) Dominația maghiară în județul/comitatul Bistrița-Năsăud (1940-1944) 267-284 română
articol de periodic BOLOVAN, Ioan (autor) Aspecte privind relația politică-demografie în timpul regimului comunist din România 285-294 română
articol de periodic MOISA, Gabriel (autor) Nicolae Ceaușescu și proiectul tratatului de istoria României 295-308 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) Trecerea supranaturală a timpului și motivul "Don Juan" 311-328 română
articol de periodic ZAMFIR, Romulus (autor) Relația interior-exterior din punct de vedere atitectural la locuința populară din lemn în Transilvania (secolele XVIII-XIX) 329-340 română
articol de periodic BERCEI, Romulus (autor) Clăcile - modalități de întrajutorare între oameni 341-346 română
articol de periodic NISTOR, Ioan Radu (autor) Relația muzeu - muzeograf - opinii - 347-360 română
articol de periodic PETRI, Ovidiu (autor) Credințe, practici magice și povestiri despre ființe fantastice în satul Tăure, județul Bistrița-Năsăud 361-372 română
articol de periodic VAIDA, Lucian (autor) Cimitirele celtice din nord-estul Transilvaniei. Rit și ritual funerar 375-392 română
articol de periodic BOSBOIU, Nicolae (autor) Boema sau inefabilul drum al zădărniciei 393-397 română
articol de periodic BĂLĂI, Emil (autor) Reflexe istorice, antroponimice și ale principalelor ocupații în toponimia rodneană 399-404 română
articol de periodic TUTULA, Vasile (autor) O altă "mocirlă" - masaxrul de la Siculeni (Ciuc) din 6/7 ianuarie 1764 405-413 română
articol de periodic GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Încă o istorie a regimentului de graniță de la Năsăud 417-437 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Corespondența dintre Vasile Nașcu, Ioachim Mureșan și George Pop (1861-1866) 439-467 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - manuscrise inedite 469-494 română
articol de periodic ȘOTROPA, Virgil (autor) Pagini de amintiri 495-505 română
articol de periodic PĂIUȘ, Liviu (autor) Soldat și prizonier. Însemnări din primul război mondial 507-523 română