București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XXV, 2011


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BUIU IOAN, Vasile (autor) O sută de ani de la prima lansare cu parașuta în România Studii şi articole 7-20 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Bucureștiul în timpul epidemiei de ciumă din anul 1812 Studii şi articole 21-27 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Bucureștii în vremea lui Vlad Țepeș Studii şi articole 28-32 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) Un document: "Palatu Suțu" de Radu D. Rosetti Studii şi articole 33-38 română
articol de periodic DOROJAN, Magdalena (autor) A mai existat o stradă cu numele "Victoriei" Studii şi articole 39-51 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Costumul în peisajul cultural românesc la cumpăna veacurilor XIX-XX Studii şi articole 52-60 română
articol de periodic GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) André Lavrillier - aportul la medalistica românească Studii şi articole 61-68 română
articol de periodic TODIREANU ANCA, Beatrice (autor) Clopotul și semnificația lui Studii şi articole 69-78 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) O contribuție la istoria formării "limbajului de lemn" (1948-1949) Studii şi articole 79-88 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Vornicia orașului București Studii şi articole 89-98 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Manifest pentru cunoașterea patrimoniului cultural Patrimoniu 101-104 română
articol de periodic GEORGESCU MIHAI, Petru (autor) In memoriam Irina Gr. C. Suțu Patrimoniu 105-121 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Colecționari, colecții, muzee Patrimoniu 122-135 română
articol de periodic IVAN-GHILIA, Liana (autor) Pentru cauza adevărului. Considerații privitoare la un portret al lui Nicolae Titulescu semnat de Ion Jalea (din patrimoniul M.M.B.) Patrimoniu 136-141 română
articol de periodic PILIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Axis mundi Patrimoniu 142-162 română
articol de periodic RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Catalogul documentelor lui Gheorghe Duca aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București Patrimoniu 163-177 română
articol de periodic TODIREANU ANCA, Beatrice (autor) Biserica Târcă - Vitan din București Patrimoniu 178-186 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Opinii personale asupra monumentului brâncovenesc. Mănăstirea Hurezi Patrimoniu 187-193 română
articol de periodic ZAMANI, Lelia (autor) Din istoria spitalului iubirei de oameni - Filantropia ( de la înfințare până în anul 1940) Patrimoniu 194-204 română
articol de periodic CONSTANTIN, Gabriel (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Tragedia Teatrului Național din București Patrimoniu 205-210 română
articol de periodic CIOBANU, Ștefan (autor) Contribuții asupra biografiei lui Alexandru N. Lahovari Personalităţi bucureştene 211-236 română
articol de periodic CIOTORAN, Gabriel (autor) Cauzele demisiei lui Emilian Pake-Protopopescu (1845-1983) Personalităţi bucureştene 237-239 română
articol de periodic LUPU, Daniela (autor) Tipografi bucureșteni: Popa Stoica Iacovici (1715-1749) și familia sa Personalităţi bucureştene 240-258 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Simboluri ale cinstirii dedicate lui I. L. Caragiale Personalităţi bucureştene 259-292 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Ștefan cel Mare și demersurile sale în Țara Românească Personalităţi bucureştene 293-305 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) Un ultim gând… Profesorului Ionel Zănescu (1948-2010) istoric, muzeograf la Muzeul Municipiului București In memoriam 306-307 română
articol de periodic Cuprins 309-311 română