Litua - Studii și Cercetări, IV, 1988


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SMEU, Vasile (autor) Cadrul natural și așezarea neolitică de la Runcu - Valea-Mare I. Istorie 5-9 română
articol de periodic BĂLTĂȚEANU, Adrian (autor) Contribuții privind începutul primei vîrste a fierului în județul Gorj I. Istorie 10-22 română
articol de periodic CALOTOIU, Gheorghe (autor) Un atelier de făurar și unelte geto-dacice descoperite în Gorj I. Istorie 23-29 română
articol de periodic IONESCU, Dan (autor) Circulația monedei bizantine în Oltenia, Muntenia și Dobrogea în secolele VI-VII I. Istorie 30-43 română
articol de periodic MARINOIU, Vasile (autor) Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu I. Istorie 44-55 română
articol de periodic NICHIFOR, Gheorghe (autor) Considerații cu privire la dezvoltarea economică și socială a județului Gorj în secolele XVII-XVIII I. Istorie 56-66 română
articol de periodic RĂDESCU, Nicolina (autor) 1907 în județul Gorj I. Istorie 67-77 română
articol de periodic SECELEANU, Petre (autor) Congresele și conferințele naționale ale Partidului Comunist Român - momente istorice în creșterea rolului partidului ca forță politică, conducătoare a societății noastre I. Istorie 78-106 română
articol de periodic NEGULEASA, Dan (autor) Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești din județul Gorj I. Istorie 107-116 română
articol de periodic BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Scoarțe și covoarele din Gorj - tradiție și contemporaneitate - II. Etnografie şi folclor 119-135 română
articol de periodic BERINDAN, Cornelia (autor) Niveluri superioare de organizare a relației interior - exterior în locuința populară din Gorj II. Etnografie şi folclor 136-142 română
articol de periodic BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Pivnițe din Gorj, sec. XIV-XIX II. Etnografie şi folclor 143-155 română
articol de periodic VASILESCU, Virgil (autor) Arhitectura populară a conacului de plai și construcțiile anexe din zona Olteniei de Nord II. Etnografie şi folclor 146-166 română
articol de periodic COSOROABĂ, R. (autor) , GIURGIULESCU, C. (autor) , TODEA, P. (autor) Contribuție la studiul sistemului agricol, feudal din plaiul Novaci, județul Gorj II. Etnografie şi folclor 167-183 română
articol de periodic POENARU, Liviu (autor) Atestări documentare privind ceremonialul nunții în Gorj II. Etnografie şi folclor 184-187 română
articol de periodic DRĂGOESCU, Ion (autor) Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București II. Etnografie şi folclor 188-194 română
articol de periodic NICHIFOR, Dorina (autor) Din activitatea Ligii Naționale a Femeilor Romane - Gorj II. Etnografie şi folclor 195-202 română
articol de periodic POPESCU, Adrian (autor) Contribuții la o încercare de istoric pentru începuturile "Tarafului Gorjului" II. Etnografie şi folclor 203-206 română
articol de periodic SIBINESCU, Constantin (autor) Modificări în peisajul geomorfic al Motrului mijlociu III. Ştiinţele naturii şi geologie 209-213 română
articol de periodic HUICĂ, Ilie (autor) Aspecte inedite din viața și activitatea geologului Ion Popescu-Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 214-219 română
articol de periodic HUICĂ, Ilie (autor) , PAPIU VICTOR, Corvin (autor) Personalitatea profesorului Ion Popescu-Voitești văzută de urmașii săi III. Ştiinţele naturii şi geologie 220-224 română
articol de periodic BĂNCILĂ, Ion (autor) L-am cunoscut pe Ion Popescu-Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 225-231 română
articol de periodic PAUCĂ, Mircea (autor) Profesorul I.P. Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 232-233 română
articol de periodic SERAFIM, Gheorghe (autor) Istoricul învățămîntului pedagogic în județul Gorj IV. Învăţămînt 237-244 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Școala elinească și românească de la Tîrgu-Jiu IV. Învăţămînt 245-248 română
articol de periodic VĂDUVA, Filimon (autor) Profesori gorjeni în revoluția de la 1848 IV. Învăţămînt 249-254 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, V. (autor) Învățământul gorjean în timpul participării României la Primul Război Mondial (1916-1918) IV. Învăţămînt 255-378 română
articol de periodic IROD, Vasile (autor) Considerații metodice privind utilizarea în cadrul lecțiilor de istorie a rezultatelor activității de cercetare științifică IV. Învăţămînt 279-303 română
articol de periodic BREZIANU, Barbu (autor) Brâncuși, thalia și terpsichora V. Artă 306-309 română
articol de periodic SEGĂRCEANU, Ion (autor) Coloana infinită și pasărea măiastră V. Artă 311-315 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Un clasic al artei - Constantin Brîncuși V. Artă 316-319 română
articol de periodic SANDA, Ion (autor) Brîncuși - omul, artistul V. Artă 320-324 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Mișu Popp (1827-1892) V. Artă 325-327 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Iosif Schmidt-Faur (1883-1934) V. Artă 328-331 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Vitold Rola Piekarski V. Artă 332-336 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Arhitectul Iulius Dopplreiter V. Artă 337-338 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Pictorul Iosif Keber - Omagiu la 90 de ani V. Artă 339-355 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Emanuel Părăianu (1863-1916) VI. Literatură 358-367 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Pantelimon Nicolescu-Monu (1901-1980) VI. Literatură 368-373 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Ion Gheorghe Anglițoiu (1913-1942) VI. Literatură 374-385 română
articol de periodic PLOSCARU, Gheorghe (autor) Tudor Vladimirescu - repere teatrale VI. Literatură 386-398 română
articol de periodic CÎRLUGEA, Zenovie (autor) Gabriel Georgescu (1914-1973) VI. Literatură 399-413 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Ion Gherasim-Gorjan (1800-1857) VI. Literatură 414-415 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Grigore Pleșoianu (1808-1857) VI. Literatură 416-419 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Nicu D. Miloșescu (1856-1924) VI. Literatură 420-424 română
articol de periodic MOCIOI, Ion (autor) Jean Bărbulescu (1890-1957) VI. Literatură 425-430 română
articol de periodic UDRIȘTE, Elena (autor) Începuturile iluminatutului public în orașul Tg. Jiu VII. Documentar 433-443 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Oltenii în Banat VII. Documentar 444-453 română
articol de periodic CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Satele dispărute din județul Gorj VII. Documentar 454-472 română
articol de periodic BALAȘA, D. (autor) , COSOROABĂ, R. (autor) Un pergament cu text slavon pentru satul Poienari VII. Documentar 473-476 română
articol de periodic ISAC, Eva (autor) Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj VII. Documentar 477-479 română
articol de periodic CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Conducerea județului Gorj în veacurile trecute VII. Documentar 480-489 română
articol de periodic PĂTROȘCOIU, Nicolae (autor) Din memoriile unui erou veteran al primului război mondial - General maior în retragere Nicolae Pătrășcoiu VII. Documentar 490-498 română
articol de periodic ANDRIȚOIU, Vasile (autor) Veteranul Gheorghe Largeanu-Braia, erou al războiului pentru făurirea statului național unitar român VII. Documentar 499-502 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Martirii de la Brădiceni din 1916 VII. Documentar 503-507 română
articol de periodic GÎRDU, Gheorghe (autor) Testamentul unui erou din 1916: Vasile Irodion Dușe VII. Documentar 508-513 română
articol de periodic POPESCU, Vasile (autor) Eroi ai satelor din Cîlnic, participanți la luptele pentru independență și libertatea patriei VII. Documentar 514-517 română