Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 11, 2022, Număr dedicat împlinirii a 800 de ani de la prima atestare documentară a Țării Făgărașului – „Terra Blachorum”, 1222


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GRIDAN, Silviu (autor) , RĂȚOI, Bogdan Gabriel (autor) Recente descoperiri paleolitice și de faună pleistocenă în sud-estul Transilvaniei. Țara Făgărașului – Comăna de Sus (jud. Brașov) / Recent Paleolithic and Pleistocene fauna discoveries in Southeast Transylvania Comăna de Sus (Brașov County) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 13-27
articol de periodic IARCA, Elena Cristina (autor) Model de evoluție a homininilor din Paleoliticul Mijlociu și Superior în Asia de Est și Sud-est / Evolutionary model of Middle and Superior Paleolithic hominins in East and Southeast Asia ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 28-41
articol de periodic MÂRZA, Ioan (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Fragment de râșniță din situl arheologic Măzărele de la Găbud (jud. Alba) / Fragment of an artifact from the archaeological site Măzărele to the Găbud (Alba County) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 42-47
articol de periodic PIRĂU, Horia (autor) Caracteristicile civilizației daco-getice din Țara Făgărașului / Characteristic of the daco-getic civilisation from Fagaras County ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 48-53
articol de periodic CHIRIAC, Mihai (autor) , IONESCU, Dan Tudor (autor) , ȘTEFU, Viorel (autor) Historical and epigraphic considerations concerning a glass dating from the Roman times discovered in the habitat of Mediaș: Gura Câmpului- Hășmaș / Considerații istorice și epigrafice privind un pahar din epoca romană descoperit în așezarea de la Mediaș – Gura Câmpului-Hășmaș ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 54-57
articol de periodic ARAPU, Valentin (autor) , ARAPU, Gabriel (autor) Leproșii sau oamenii cu „față de leu” în context istoric și etnocultural (aspecte generale) / Lepers or people with „lion faces” in historical and ethnocultural context (general aspects) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 58-68
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale politicii militare bizantine la Dunăre în secolul al XII-lea, până la sfârșitul epocii Comnenilor / Aspects of the Byzantine military policy on the Danube in the 12th century, until the end of the age of the Comnenos ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 69-83
articol de periodic PUȘCAȘU, Voica-Maria (autor) Cercetările arheologice efectuate la Cetatea Făgărașului în anii 1963-1973 / Archaeological research carried out at Făgăraș fortress between 1963-1973 ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 84-154
articol de periodic LUKÁCS, Antal (autor) Documente ale domnilor Țării Românești în procesele patrimoniale din Țara Făgărașului în secolul al XVII-lea / Chartes des souverains de Valachie dans les procès patrimoniaux du Pays de Făgăraș au XVIIe siècle ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 155-168
articol de periodic ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Diploma de înnobilare și blazon acordată lui Drăghici Breazu din Luța (1635) / Diploma of nobility and coat of arms granted to Drăghici Breazu of Luța (1635) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 169-184
articol de periodic SIMA, Claudia Elena (autor) Rromii din Țara Făgărașului în epoca Principatului transilvănean / Gypsies from Făgăraș County during the transylvanian Principality era ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 185-194
articol de periodic VIZAUER, Victor Valentin (autor) Colindul de Crăciun în Transilvania princiară: o mențiune din Făgărașul anului 1654 / A Christmas Carol in princely Transylvania: a mention from Făgăraș (1654) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 195-200
articol de periodic DRAGNE, Aurel (autor) Altarul vechii biserici din Olteț, Țara Făgărașului (secolul al XVIII-lea) / L'autel de l'ancienne église d'Olteț, le Pays de Făgăraș (XVIIIe siècle) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 201-222
articol de periodic CIOCÎLTAN, Alexandru (autor) Elevii școlii catolice din Făgăraș (1825-1834) / Pupils of the catholic school in Făgăraș (1825-1834) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 223-236
articol de periodic DUMITRAȘCU, Lavinia (autor) Despre arheologie și monumente în Dobrogea în „Gazeta Transilvaniei” – 1878-1887 / On archaeology and monuments in Dobrogea in the „Transylvanian Gazette” – 1878-1887 ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 237-249
articol de periodic BUCUR, Alexandru (autor) Urme grănicerești în Țara Oltului (II) / Border tracks in the County of Olt (II) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 250-261
articol de periodic GRAPĂ, Judit (autor) Istoria Hergheliei de la Sâmbăta de Jos, județul Brașov, oglindită în documentele vremii în perioada 1872-1917. Partea a III-a (1896-1917) / The history of the stud Farm from Sâmbăta de Jos, Brașov County, reflected in the documents of the time during 1872-1917. Part III (1896-1917) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 262-279
articol de periodic TRUFIN, Lorena (autor) Imaginea loisirului făgărășean în presa vremii – hebdomadarul „Olteanul” / The image from loisir from Făgăraș in the weather press – „Olteanul” weekly ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 280-288
articol de periodic DIN, Petre (autor) Atitudini și mentalități între România și Bulgaria în perioada noiembrie 1918-februarie 1919, în viziunea ciobanului român Nicolae S. Șucu / Attitudes and mentalities, Romania and Bulgaria, between november 1918-february 1919, according to romanian shepherd Nicolae S. Sucu ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 289-302
articol de periodic TABĂRĂ, Vasile (autor) Contribuția umană și materială a viștenilor de sus în Primul Război Mondial / Human and material contribution of the inhabitans of Viștea de Sus during the First World War ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 303-324
articol de periodic CÂMPEANU, Marius (autor) Participarea românilor din Ciocotiș (județul Maramureș) la Primul Război Mondial / Romanians from the Ciocotiș village (Maramureș County) that participated in the First World War ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 325-336
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Lenin evaluat de diplomatul Vasile Stoica / Lenin evaluated by the diplomat Vasile Stoica ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 337-341
articol de periodic NEAGU RĂZVAN, Mihai (autor) Destinul unui preot ardelean în România Mare. Ioan Teculescu între Transilvania și Basarabia / The destiny of an transylvanian priest in Greater Romania. Ioan Teculescu between Transylvania and Bassarabia ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 342-350
articol de periodic RAMF, Dan (autor) Rusu Aurel (1921-2022) – un secol de viață, un secol de amintiri / Rusu Aurel (1921-2022) – a century of life, a century of memories ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 351-362
articol de periodic TIRON, Tudor-Radu (autor) Onoruri ale Monarhiei pentru făuritorii Republicii. Decorații atribuite oficialilor guvernului dr. Petru Groza în intervalul 1945-1947 / Honours of the Monarchy for founders of the Republic. Decorations awarded to the officials of dr. Petru Groza's cabinet between 1945-1947 ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 363-391
articol de periodic CONSTANTINESCU, Marina Violeta (autor) Procesul liderului comunist Vasile Luca (1952) – o etapă în acapararea puterii depline de către Gheorghe Gheorghiu Dej. Ancheta Elisabetei Luca / The trial of the communist lider Vasile Luca (1952) – a phase preparing the moment when Gheorghe Gheorghiu Dej seizes full power. Elisabeta Luca's investigation ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 392-400
articol de periodic BOAMFĂ, Ionel (autor) Etnie, limbă și confesiune la nivelul cartierelor făgărășene (I) / Ethnicity, language and confession at the level of the districts of Făgăraș (I) ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 401-416
articol de periodic KARDA, Bianca R. (autor) Practicarea gimnasticii în România sub regimul lui Gheorghiu-Dej. Studiu de caz: Arad și Brașov / Practice of gymnastics in Romania under the Gheorghiu-Dej regime. Case study: Arad and Brasov ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 417-425
articol de periodic STRĂUȚIU, Eugen (autor) Elemente introductive în sinologia românească / Introductory elements in romanian sinology ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 426-433
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Tărâmul incunabulelor / The realm of incunabula PATRIMONIU / HERITAGE 437-444
articol de periodic LAZĂR, Ginel (autor) Noul Testament greco-latin, editat și tipărit de Valentin Wagner la Brașov în 1557, după o traducere a lui Erasmus din Rotterdam, o ediție rară din patrimoniul MNIR / The greek-latin New Testament, edited and printed by Valentin Wagner in Brașov in 1557, after a translation by Erasmus of Rotterdam, a rare edition from the collections of the National History Museum of Romania PATRIMONIU / HERITAGE 445-453
articol de periodic FARAON, Irina (autor) Colecția de artă a Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” / The art collection of the Făgăraș County „Valer Literat” Museum PATRIMONIU / HERITAGE 454-466
articol de periodic DRAGNE, AMALIA (autor) Tabla breslei tăbăcarilor făgărășeni. Simbolism și interpretare / La table de convocation appartenant à la guilde des laboureurs de Făgăraș. Symbolisme et interprétation PATRIMONIU / HERITAGE 467-475
articol de periodic CIURCAȘ, Adrian Bogdan (autor) Colecția de clopote a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș / The bell's collection of the Maramureș County Museum of History and Archaeology PATRIMONIU / HERITAGE 476-485
articol de periodic PETCU, Nicoleta (autor) Tematica Balcicului în colecția regală de la Muzeul Național Bran / Balcic theme in the royal collection from the Bran National Museum PATRIMONIU / HERITAGE 486-501
articol de periodic TEODOR LIGIA, Otilia (autor) Drumul ceramicii arheologice de la descoperirea in situ la expunerea muzeală / The path of archaeological ceramics since the discovery in situ at the museum exhibition PATRIMONIU / HERITAGE 502-509
articol de periodic GUGEANU, Mariana (autor) , ANĂSTĂSOAIEI, Doina (autor) , GEBA, Maria (autor) Cercetare și restaurare-conservare elemente de pasmanterie provenite din săpături arheologice, Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova / Research and restoration-conservation of trimmings elements from archaeological excavations, Căpriana Monastery, Republic of Moldova PATRIMONIU / HERITAGE 510-520
articol de periodic SPIRIDON, Mihai (autor) Restaurarea soclului de piatră de la Monumentul Eroilor din Bucium Iași / Restoration of the stone pedestal from Monument of the Heroes from Bucium Iași PATRIMONIU / HERITAGE 521-524
articol de periodic ANDREI, Ștefan (autor) Reabilitare ceas OREX / OREX watch rehabilitation PATRIMONIU / HERITAGE 525-528
articol de periodic POVESTCA, Anatolie (autor) Н.В. Гросул-Войцеховская, Архитектор В.А. Войцеховский Замыслы и Воплощения 1909-1977, M.: ЦНИ „Актуальная история”; АИРО-XXI, 2021. – 96с RECENZII / REVIEWS 531-538
articol de periodic BUCUR, Alexandru (autor) Constantin Băjenaru, Bibliografie generală (selectivă) a Țării Făgărașului, Sibiu, Editura Muzeului Național Brukenthal, 2022, 105 p., ISBN 978-630-6520-14-5. RECENZII / REVIEWS 539-540