Ziridava, XV-XVI, 1987


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , IGNAT, Doina (autor) Descoperiri neolitice de la Seleuș (jud. Atad)
articol de periodic LUCA, Sabin (autor) Un atelier de perforat topoare la Lipova - Hodaie
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi fortificații pe teritoriul județului Arad
articol de periodic CRIȘAN, Horațiu (autor) Faza oppidană a civilizației geto-dacice
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Noi descoperiri dacice de la Arad - Micalaca
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) Tezaurul dacic de la Feniș (Cronologie și semnificație istorică)
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Aspecte ale procesului de romanizare în mediul rural al provinciei Dacia
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) Cimitirul din secolele XI-XII de la Cladova, județul Arad
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) Cetatea de la Cladova - reședința voievodatului Transilvaniei - Pousa
articol de periodic ILIESCU, Octavian (autor) Inelul de argint de la Cladova (Notă preliminară)
articol de periodic MANEA, George (autor) Podgoria Aradului în feudalismul dezvoltat (secolele XIV-XVII)
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Aspecte ale răscoalei țărănești din 1784 în părțile Aradului oglindite în unele gazete europene
articol de periodic KOVACH, Geza (autor) Conscripția satelor arădene din 1828
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Aradul în perioada de pregătire și înfăptuire a Unirii din 24 ianuarie 1859
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Poporul izvor și fauritor de istorie
articol de periodic KOVACS, Margareta (autor) Contribuții privind începuturile alianței naționalităților asuprite din imperiul austro-ungar
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Gazeta "România Mare" tribună a luptei pentru realizarea unității naționale
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) Din constituirea și activitatea consiliilor și gărzilor naționale românești din județul Arad
articol de periodic OANCEA, Gheorghe (autor) Din lupta românilor de pretudindeni pentru făurirea statului național unitar român
articol de periodic UNC, Gheorghe (autor) Aportul arădenilor la opera de consolidare și dezvoltare a statului național unitar român (1918-1923)
articol de periodic BATHORY, L. (autor) , IANCU, Gheorghe (autor) , ȘTIRBAN, M. (autor) Activitatea Societății "Astra" prima fabrică română de vagoane șo mptoare S.A. Arad între anii 1919-1929
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Vasile Stoescu - sprijinitor al culturii românești din Transilvania
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Activitatea desfpșurată de Onisifor Ghibu în anuu 1910-1914 pentru îndrumarea școlilor românești din Transilvania
articol de periodic NEGRILĂ, Iulian (autor) Al. T. Stamatiad
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Primele societăți cu caracter literar și cultural din Transilvania
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Rețeaua școlilor confesionale ortodoxe din Banat și Crișana în anul 1834-1835
articol de periodic BOLOVAN, Ioan (autor) Cultură și societate în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: Exemplul "Asociației naționale arădene pentru cultura poporului român
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Începuturile "Asociațiunii naționale arădene pentru cultura poporului român"
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) , SÎRBUȚ, Iosif (autor) Cîteva aspecte din primele manifestări cinematografice în Arad
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș - primul exeget al operei lui Mihai Eminescu în Transilvania și Banat
articol de periodic MEDELEANU, Horia (autor) Pictorul Ștefan Tenețchi (viața și opera)
articol de periodic MANEA, George (autor) Aspecte ale organizării viticultorilor din podgoria Aradului la sfîrșitul secolului al XIX-lea
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) Cămăși din colecția Muzeului Județean Arad
articol de periodic RUSU, Adrian (autor) Documente inedite din prima jumătate a secolului al XVI-lea
articol de periodic LĂZĂRESCU, Dan (autor) Ecouri europene ale răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan
articol de periodic BOTEZATU, Dan (autor) Două documente privind rolul Societății literare din Arad în adaptarea unei scrieri literare unitare
articol de periodic TIMBUS, Mircea (autor) File inedite din trecutul meleagurilor arădene
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Cîteva considerații privind lupta maselor populare românești arădene pentru menținerea limbii române ca limbă oficială în administrația comunală
articol de periodic HOMESCU, Radu (autor) Din corespondența lui Nicolae Ștefu cu Iraclie Porumbescu
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Șase scrisori inedite ale lui Vasile Goldiș către Vasile Mangra și Nicolae Bălan
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Colecția de carte străină veche a Liceului "Ioan Slavici" din Arad
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Două momente în stil 1900 - perioada geometrică - martore a evenimentelor din 1918
articol de periodic MUREȘAN, Ioan (autor) Steagul Societății de ajutor reciproc "Expresul" a funcționarilor C.F.R. - filiala Arad
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) Secția din Arad a Touting Clubului României (1935-1949)
articol de periodic IUGA, George (autor) Mamifere mari din cuaternar de pe raza județului Arad
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Izvoarele răscoalei lui Horea - Pascu Ștefan
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Onisifor Ghibu, Nu din partea aceea - Popeagă Vasile
articol de periodic ȘERBAN, Virgil (autor) 200 de zile mai devreme - Ceaușescu Ilie, Constantiniu Florin, Ionescu Mihail
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Colecția de matrice sigilare ale Arhivelor Statului - Dogaru Maria
articol de periodic TAT, Rodica (autor) Studii din domeniul disciplinelor pedagogice
articol de periodic CRAINIC, Paul-Dorin (autor) Sibiul gotic - Fabini Herman
articol de periodic MANEA, George (autor) Mitologia română - Vulcănescu Romulus