Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 28 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2018 Caietele Blaga, XXI, nr. în TOM: 21, anul 2018 MITREA, Nadia (director), MĂRGINEANU, Ion (redactor fondator), NISTOR, Eugeniu (redactor responsabil), POPA, Mircea (corespondent), CÂRLUGEA, Zenovie (corespondent), ALEXANDRU, Emil (tehnoredactor), COTOI, R.S. (tehnoredactor)
volum de carte 1975 George Bariț și contemporanii săi, anul 1975, Corespondența primită de la Pavel Vasici, Alexandru Roman și Atanasie Șandor VASICI, Pavel (autor), ROMAN, Alexandru (autor), ȘANDOR, Atanasie (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PLOEȘTEANU, Grigore (editor), POPA, Mircea (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1976 George Bariț și contemporanii săi, anul 1976, Corespondența primită de la Nicolae Maniu, Grigore Mihali, Ioan Fekete-Negruțiu, Ioan Antonelli, Iosif Many și Ioan Rusu ANTONELLI, Ioan (autor), NEGRUȚIU, Ioan Fekete (autor), MANIU, Nicolae (autor), MIHALI, Grigore (autor), MANY, Iosif (autor), RUSU, Ioan (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), SUCIU, Dumitru (editor), POPA, Mircea (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1970 Relațiile comerciale ale Țării Românești cu Peninsula Balcanică (1829 - 1858), anul 1970 DICULESCU, Vladimir (autor), IANCOVICI, Sava (autor), PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor), POPA, Mircea (autor)
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXI POPA, Mircea (autor) Dr. Petru Groza în corespondență cu Octavian Goga Note şi discuţii 659-669 română
articol de periodic 1995 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 31-II, seria istorie POPA, Mircea (autor) Din lucrările nepublicate ale lui Andrei Veress Note şi discuţii 335-345 română
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis POPA, Mircea (autor) Cele mai vechi reviste școlare românești Istoria culturii şi muzeografie 289-304 română; rezumat engleză
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis POPA, Mircea (autor) Ultimii ani ai lui Simion Bărnuțiu la Iași Istorie modernă 525-531 română; rezumat engleză
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, IV, Acta Mvsei Porolissensis POPA, Mircea (autor) Documente politice, culturale și literare privitoare la lupta Românilor pentru independență națională. Cronică epistolară transilvăneană Istorie modernă 567-580 română; rezumat engleză
articol de periodic 1994 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POPA, Mircea (autor) Momente din trecutul presei sălăjene românești Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 509-524 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău POPA, Mircea (autor) Simion Bărnuțiu - epistolierul corespondența cu G. Barițiu 377-387 română
articol de periodic 2008 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POPA, Mircea (autor) O lucrare bărnuțiană despre Mitropolia Blăjeană Simion Bărnuţiu şi anul 1848 333-342 română
articol de periodic 1996 Angustia, 1, seria arheologia-istorie-etnografie POPA, Mircea (autor) Revoluția românilor din Transilvania (1848-1849) Recenzii-Book reviews 371- română
articol de periodic 1975 Banatica, 3 POPA, Mircea (autor) Încercarea lui Andrei Șaguna de a edita un ziar la Arad sau Timișoara în 1849 V. Istoria artei şi culturii 311-315 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 POPA, Mircea (autor) Iluministul bănățean: Grigorie Obradovici (1771-1847) IV. Istoria culturii şi artelor 511-518 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean POPA, Mircea (autor) Din activitatea lui I.C. Drăgescu în Italia 347-356 română
articol de periodic 2016 Crisia, XLVI POPA, Mircea (autor) Scrisori Ionel Pop către Alexandru Șerban 177-191 română
articol de periodic 2001 Revista Bistriței: RB, XV POPA, Mircea (autor) Italia văzută de călători români din Transilvania 270-281 română
articol de periodic 2002 Revista Bistriței: RB, XVI POPA, Mircea (autor) O conștiință istorică: David Prodan 377-386 română
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) Două poete străine, cîntărețe ale idealului de independență a poporului Român Centenarul independenţei de stat a României 59-66 română, franceză
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) O contribuție la "Bibliografia românească veche": circulara episcopului Bob din 1799 Note şi discuţii 577-578 română, franceză
articol de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) Noi contribuții la "Bibliografia românească veche" Note şi discuţii 679-687 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) Atitudinea autorităților habsburgice față de emigrările din Transilvania reflectată în cîteva documente de arhivă Studii şi articole 737-740 română, engleză
articol de periodic 2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X POPA, Mircea (autor) Liviu Rebreanu și construcția românească 28-32 română
articol de periodic 2008 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII POPA, Mircea (autor) George Coșbuc - poet al tainelor și credinței 29-32 română
articol de periodic 1977 Ziridava, VII POPA, Mircea (autor) O. Goga, Seton-Watson și lupta pentru unitate națională din Transilvania
articol de periodic 1978 Ziridava, IX POPA, Mircea (autor) Bjotnstjerne Bjornson - apărător al cauzei libertății și independenței poporului român
articol de periodic 1978 Ziridava, X POPA, Mircea (autor) Revista umoristică "Priculiciul" (1872) - rolul ei literar și politic
articol de periodic 1979 Ziridava, XI POPA, Mircea (autor) Rolul presei românești din Transilvania în formarea conștiinței naționale și a unității de neam
articol de periodic 1979 Ziridava, XI POPA, Mircea (autor) Dr. George Vuia luptător pentru promovarea culturii naționale
articol de periodic 1980 Ziridava, XII POPA, Mircea (autor) Noi date privind activitatea lui Alexandru Gavra
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI POPA, Mircea (autor) Primele societăți cu caracter literar și cultural din Transilvania