Ziridava, X, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) O așezare eneolitică la Tăuț
articol de periodic CRIȘAN, Horațiu (autor) Dacii din zona Aradului. 2000 de ani de la atestarea Ziridavei
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Contribuția obiectelor de argint din vestul Daciei la cunoașterea artei toreutice a băștinaților nord-dunăreni
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) Sistemul monetar dacic în Transilvania
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , FERENCZI, Ștefan (autor) Cercetările arheologice de la Bulci și împrejurimi
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din sec. V-VI e.n. De la Biharea
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Șantierul arheologic de la Arad-Vladimirescu: Campania 1977
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , DORNER, Egon (autor) Probleme de demografie istorică pe baza studiului căldărușelor de lut (sec. XI-XIII) descoperite pe teritoriul județului Arad
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații preliminare asupra cercetărilor de la Cladova (comuna Păuliș, jud. Arad)
articol de periodic RUSU, Mircea (autor) Cetățile transilvănene din secolele IX-XI și importanța lor istirică
articol de periodic ARDELEAN, Aurelian (autor) , GRĂMESCU, Elena (autor) , MÎNDRUȚIU, Octavian (autor) Rolul condițiilor fizico-geografice în evoluția populației și așezărilor umane din județul Arad
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Cîteva condiderații preliminare privind lucrarea "Deliberatio" (sec. Al XI-lea)
articol de periodic HAȚEGAN, Ioan (autor) Pavel Chinezu în lupta antiotomană (1479-1482)
articol de periodic TRAPCEA, Theodor (autor) Contribuții la istoria Aradului în perioada stăpînirii otomane
articol de periodic ARIMIA, Vasile (autor) , MOISUC, Elena (autor) O descriere inedită a teritoriului și oamenilor din fostul comitat Arad la sfîrșitul sec. Al XVIII-lea
articol de periodic ILEA, Ana (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Răscoala lui Horia. Cloșca și Crișan în comitatul Arad
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Legătura Aradului cu România între 1800-1919
articol de periodic ANDEA, Avram (autor) Date noi privind biografia intelectuală a lui Gheorghe Lazăr
articol de periodic PLEȘA, Ioan (autor) Un memoriu din anul 1878 al Consiliului orașului Arad referitor la independența de stat a României
articol de periodic NEUMAN, Victor (autor) Vasile Maniu - istoric al secolului al XIX-lea
articol de periodic VATAMANIUC, DIMITRIE (autor) Ioan Slavici și "Corespondența română"
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) Reuniunea femeilor române din Arad
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Onisifor Ghibu - luptător pentru realizarea unității naționale a româniei
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) Aradul în timpul primului război mondial
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) , TIMBUS, Mircea (autor) Izvoare străine despre congresul de la Roma al naționalităților oprimate din Imperiul austro-ungar
articol de periodic MIHUȚA, Tristan (autor) Arădeni membri ai Academiei Române
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Reprezentanții Ineului la Marea Adunare de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918
articol de periodic MUNTEANU, Ion (autor) Structura proprietății agrare din județul Arad în perioada interbelică
articol de periodic OANCEA, Gheorghe (autor) Evoluția industriei textile a județului Timiș-Torontal în perioada interbelică
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Contribuția Fabricii de vagoane "Astra" la dezvoltarea aviației naționale
articol de periodic PICIORUȘI, Veronica (autor) Contribuții la cunoașterea activității organizației democratice țărănești "Frontul plugarilor" în județul Arad
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Unitatea tactică a clasei muncitoare în viziunea și acțiunea mișcării socialiste și social-democratice din România (1934-1938)
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) Din rezistența țărănimii arădene împotriva dictaturii militaro-fasciste și a războiului hitlerist
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Regrupare și polenizare în cadrul mișcării socialiste și social-democratice din România în anii dictaturii regale (1838-1940)
articol de periodic MANEA, George (autor) George Popa de Teiuș (1824-1867)
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Petre Pipoș (1859-1913)
articol de periodic IVANOF, Eduard (autor) Sigismund Borlea - luptător pentru drepturile românilor transilvăneni (1827-1883)
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș animator al vieții culturale românești
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Ștefan Cicio Pop - militant pentru drepturi sociale și naționale, luptător pentru unire (1865-1934)
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Dr. Ioan Suciu - luptător pentru libertate națională și socială (1862-1939)
articol de periodic ADAMIK, Pevel (autor) , GREFFNER, Otto (autor) Adam Muller Guttenbrum - omul și opera (1852-1923)
articol de periodic ADAMIK, Pavel (autor) Gustav Augustini - pioner al relațiilor româno-slovace în ultimul deceniu al sec. XIX-lea
articol de periodic FLOREA, Ileana (autor) Emil Monția - luptător pentru unire
articol de periodic NICA, Melente (autor) Țăranul Nicolae Lăzărescu - luptător pentru libertate și unitate națională
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Circulația tipăriturilor vechi românești în sec. al comitatele Arad și Zărand
articol de periodic FURDUI, Titus (autor) O tipăritură veche "arădeană" în Biblioteca Academiei R.S. României, filiala Cluj-Napoca
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Semnificația istorico-culturală a "Almanahului Muguri" (Arad, 1859)
articol de periodic VATAMANIUC, DIMITRIE (autor) Eminescu și Aradul
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Revista umoristică "Priculiciul" (1872) - rolul ei literar și politic
articol de periodic NICA, Melente (autor) Cîntecul "Gintei latine" - victorie a spiritualității românești
articol de periodic BRAICA, Alexandru (autor) Lucrări reprezentative de artă plastică românească în colecțiile particulare arădene: Theodor Pallady și Nicolae Tonitza
articol de periodic SZABO-FERENCZ, Irma (autor) Evoluția colecției de artă a Muzeului județean Arad după Unire
articol de periodic SASU, Aurel (autor) Colecția de etnografie și artă populară a Muzeului județean Arad
articol de periodic MANEA, George (autor) Elemente pentru definirea zonelor etnografice ale județul Arad
articol de periodic KICACH, Geza (autor) Un document inedit despre voievodatul din Șomișcheș
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) Însemnări bănățene din timpul Unirii
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Manifeste și apeluri arădene din perioada 24 sept. - 29 nov. 1944 1944
articol de periodic KISS, Nicolae (autor) Răspîndirea monedelor republicane romane pe teritoriul arădean
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Repertoriul cetăților din județul Arad (II)
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Locuri legate de lupta poporului român pentru libertate și unitate națională pe teritoriul județului Arad
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Aradul anului 1918 în imagini fotografice
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) România în izvoare geografice și cartografice - Popescu-Spineni Marin
articol de periodic KISS, Nicolae (autor) Tezaure dacice de argint - Mărghitan Liviu
articol de periodic FLOREA, Ileana (autor) Opere. Vol IX - Slavici Ioan
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Paleoliticul în Banat - Mogoșanu Florea
articol de periodic SASU, Aurel (autor) Arhitectura de lemn în România - Pănoiu Andrei