Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV ROZ, Alexandru (autor) Lupta muncitorimii aădene oglindită în presa comunistă și muncitorească (1934-1944)
articol de periodic 1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V ROZ, Alexandru (autor) Ecoul războiului de independență din 1877/78 în părțile Aradului
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII ROZ, Alexandru (autor) Dezvoltarea demografică a comunei Șiria pînă la 1848
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII ROZ, Alexandru (autor) Războiul de independență oglindit într-o gazetă din Arad
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX ROZ, Alexandru (autor) Lupta clasei, muncitoare și a forțelor progresiste și democratice din părțile Aradului pentru victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X ROZ, Alexandru (autor) Aradul în timpul primului război mondial
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII ROZ, Alexandru (autor) 1918. Gărzile naționale române din Transilvania - Unc Gheorghe, Deac Augustin
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV ROZ, Alexandru (autor) Acțiunile revoluționare împotriva dictaturii militaro-fasciste și a războiului hitlerist de către oamenii muncii din județul Arad sub conducerea P.C.R. (1940-1944)
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI ROZ, Alexandru (autor) Din constituirea și activitatea consiliilor și gărzilor naționale românești din județul Arad
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII ROZ, Alexandru (autor) Aradul - vatră de istorie și cultură românească și leagăn al Marii Uniri
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX ROZ, Alexandru (autor) Nicolae Oncu, directorul bănciu "Victoria" din Arad