Ziridava, IX, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CRIȘAN, Horațiu (autor) Regatul lui Burebista, prima formațiune statală din spațiul românesc
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Vărădia de Mureș
articol de periodic KISS, Nicolae (autor) Cîmpia Aradului - unui din centrele monetăriei geto-dacice
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la drumul comercial roman de pe Valea Mureșului inferior
articol de periodic KOVACH, Geza (autor) Sisteme medievale pentru măsurarea suprafețelor
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) , TIMBUS, Mircea (autor) Mișcări sociale și naționale ale românilor din Cîmpia Aradului (1849-1953)
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Participări arădene la lupta pentru unitate cultural-națională între 1850-1960
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Ecoul unirii Principatelor în presa arădeană
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Industria arădeană între 1948-1894
articol de periodic DECEI, Aurel (autor) Încercare de înțelegere româno-maghiară, prin groful Samuil Wass și George Bariț, în noiembrie 1960
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) Corespondenți străini despre luptele de la Plevna
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la activitatea științifică și literară a lui Ioan-Iosif Goldiș, legatăde războiul de independență din 1877-1878
articol de periodic POPENEAGĂ, Vasile (autor) Imaginea războiului pentru independență din 19877 în literatura didactică din Transilvania
articol de periodic RADU, Doina (autor) Dramaturgia independenței
articol de periodic NICA, Melente (autor) Războiul de independență în calendarele și almanahurile românești cu largă circulație în zona Aradului
articol de periodic CRIȘAN, Eva (autor) Contribuții medico-sanitare transilvănene la războiului de independență
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) Contribuția femeilor arădene la nișcarea națională de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Vasile Goldiș și unele probleme ale epocii sale
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Activitatea politică a deputaților arădeni între 1905-1918
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Bjotnstjerne Bjornson - apărător al cauzei libertății și independenței poporului român
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș, văzut de contemporani
articol de periodic IVANOF, Eduard (autor) Aspecte ale atitudinii opiniei publice arădenefață de dictatura legionaro-antonesciană (1940-1941)
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) Lupta clasei, muncitoare și a forțelor progresiste și democratice din părțile Aradului pentru victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944
articol de periodic RADU, Doina (autor) Atanasie Marian Marinescu (1830-1914)
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Mihai Veliciu - luptător pentru libertate națională și socială (1841-1921)
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Generalul Ștefan Șt. Stoika - luptător pentru independență și unitate națională
articol de periodic NICA, Melente (autor) Nicolae Ștefu (Nicu Stejărel) - (1855-1914)
articol de periodic HOMESCU, Radu (autor) Iuliu Tr. Mera - (1861-1909)
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Cartea veche românească în părțile Aradului - expresie a unotății naționale
articol de periodic FURDUI, Titus (autor) Tipărituri românești vechi, nou intrate în "Fondul prețios" al Bibliotecii județene Arad
articol de periodic IONUȚAȘ, Cătălin (autor) "Biblioteca Semănătorul" - pagină luminoasă a culturii meleagurilor arădene
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) , TIMBUS, Mircea (autor) Viața culturală a județului Arad între anii 1919-1944
articol de periodic BRAICA, Alexandru (autor) Trei lucrări de Nicolae Grigorescu în colecții particulare arădene
articol de periodic MIHUȚA, Tristan (autor) Figura țăranului în colecția de artă românească a Muzeului județean Arad
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Un monument în stil neorenaștere din Arad - Palatul Cenad
articol de periodic MANEA, George (autor) Lupta pentru independență în creațiile pictorilor naivi și poeților țărani arădeni
articol de periodic BOGDAN, Ioan (autor) Țara vîlvelor
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Din activitatea Consiliului Național din Ineu
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) General maior Constantin Manolescu - Amintiri din două campanii
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Manifeste și apeluri antifasciste arădene din perioada 23 August - 22 septembrie 1944
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Emigrări românești din Transilvania în secolele XIII-XX
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Scrieri ales - Lupaș Ioan
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) "Intependența României"
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) Munții Apuseni - uzei istoric și panteon al poporului român - Netea Vasile
articol de periodic SASU, Aurel (autor) Caracteristicile culturii populare din Bihor - Godea I.